Skip to main content

Full text of "Hin hawatk' kam het'anosakan kro'nk' Hayots' [The Ancient Faith or Pagan Religion of the Armenians]"

See other formats


^ l\ A Kb ^UhttS-P M U.1T w®%^ mm® 1910 ■;U/7/93v jf^< 
ma ifwuG fiptumtnpuif/nilp fz flmydwifkuj mi/l 
umtfpfi) k ajiifm*} mtipnqg Shzmgbmf t pmGJh 
%tfz mhif gji£ jwzfrpizmdntf Ijwxt tfinijinjunz^ 
pkwtfp* ft vf/qprnRM" {hji* 1~5) pnutri jjjjiupul 

I fat \?mw£nzpfi%Gu , Gnp, p«&^# tty* tnzGfztf* 
^pj* t^tutttiuet* ^tntf mktfkffnzp/tzG* ph A. £j J /*~ 
fiiiy^ mtkjgji&kjf f**ajg T\JfjifmpmGG % mzfyftG 
m Jl ««i|»^^ RtatTtupfhi ipjimjil itkff hpl/nt ifingp, 

; A^ &imSmffhxf % Jzpp nzi^nzpfizG fywtf jpnz„ 
pfizU) L JzG^ dfz if^nzgh Ji ynzwpinzpfizGt 

13 Jjpbn* 1\\lu£ui piuafi ifpwjofi pumrffiu 

*•{. ahm % fpppfnuj jfynzfa JJmiCmSwjG /#, GnjGmGnzG 
^Jziifmmijzng fffigntlifiU^ Pastil ^pnzwi , 

59* )jmCiopniphwG %thj Mu/i*gftipui^tu% ()/*«*„ 

?&*' * J)uJtm1jmSG % Asiatic Journal, t ^ 

* $"^ ffatoGmtymfl & /*£ mfizmtujimffmG 
mitmfaiiuptuyJumphinGfj t/£jp , ffjihzkjkmjg* ff*J~ 
fuwmjimufiu Jfozmpmfjzng 1 J^ww&^ufff §***G?ffi > 
$A^ fynjnzfiG* wGnGtf ptufHfifmGny rlhpmq^fip ^p mji RnjUufku IpijkG mj^uffiuji ffpmm&Gkpp $ SJ^^ 

fowfufjpf* ♦ jhwJiEu uipr^k^ji ffomJufipkwmfiG 
W***nft Ijn^kgkmi pwy%Cm/lifn%mG k J*d*B ip**~ 
ftnzf pk nz p/ l Z dkty dfif fi&£ dmGop ±k% fpkp 
JJnpmpg jfykG dfy kplfnz wjunjjiuji ffpng Hk^ 
T^jiUmJj h-zu fi ifl/wjnzpfizG JipkGg <f.pm£JiU fct&l~ 
it/ill) « ]l ^ndui^qmpf* % fuoufigG It. fi fpdn*.^ 
« *iffh JipwtCmGiugG } np uiugk^ kli quwnjfG pm+* 
« lyjip niumk^iugG » t Qf 1 ^ 1 ^ ^ *l\£ n $*l m L *lbl l P* 
mjuwiuptug ) « np ^fiGkwg •gfwptup JJjtpmJlw* 
« tCwj npyfiG /*. fGtpimuiGntg » * *fapfiq.np J£«.* 
mnzwdmpnitiji fpng ttkljGfijG (jtum Mpng Jn%£„ 

tnp^n *fpkp**l A- ? \\uutnmuM%£u lu % fiuutpui^ 
ffpnLuuip^u i 

239 „ JTkp ri\wGmffm£ \\wp)j.mi*jkmji* Q„ 
pwtftji tfpwjQf) ff.pm£p fywpij-wimj) ptuGmnkp 
ml£ y qpkg rfkq HmtmmmpftiC mtywGmmhn iuG£k 
piw& f np kppk%C£ (finrnkpul ]i typnitiui) iik& 
ifql/ppfiG npmu/mpml/fiG wtzfkz, («*/i nnifnp k£ 
mkyrngjig Gut/ify L ypouGnzj) , Ifnz mknGkG op 
%tfi np mjG yik^ hr^iui kpl/nz puipSptupkpH 
dinting xlkljnzG <jj.wtfwpp % xtomhGtuG kpljm %wp } \ iHjtwiftmij f hmu£ljj%z£ \lji XkzmffpGhjnif , n t in jf 
m£tyfe£mtyu$i ^fumznpfP Uwjit) jhmnj mtlhfig£ 
*«2 \lfi mu itfi Jfmmg£fi£ l/nz fanpk£ % mjfi mli} 
pnzjuufo £mnw& jujuu^Jx ttfo pnz£nj i/ijr 9 * A, 
linphU ym&£iumi} Jftupauiz Ifnz Jj<nmgh£ qiujim^ 
tf.fil£ t mpfi,z£fnzwj ^mp Ifnz Xy.h£ % fliumlftud ? 
fiknnqgffi £kmmfj£fi£ <jutpiCmijil'wifp % mqwj 1IJ1 
rim£hf fjnz muiti ium£ Ji rjkp , pnjGp g££hjnz ♦ 
np Ifnz <j.m£k nt£np %lhf kpf/nz amzljfip timijfi , 
iJmJuuiGiulf wjitufffji RwzJfppfi t (hupituiGpGJiG 
1f } mzhj£mj ♦ /i. wyj uizh^Ji /ihmiufj/igpfijm^ It, 
nwpgp£hfm£ Ijnz umnz*fkB } np fiph£g fmuzpmt} 
jjimkuhd uiuui^ aitijiitjfilf Wmt| itfi hfh/i /, 
fejjjji Ji fmj££ $ h, wjiutcfjfiG atuzljfipShpp #w*|~ 
Smpiif uiGnGfj mkif ifpkp h uuujji Rmzlffip * 
QwjmGfi h np rujiiufffjifi Hmzlj]fij*£ luzhjji itki 
ft, njuimnzuiljuili MmiCmpnzw&* itq/fpp>mg ?//»jp 
fwpty Ijmjunzfit JJ^nufkn l]^w*y-fy£ fcp £****£)*"'•* 
z&tttjf mptf.mpnzpkw£ qnJi fy % Jiftu*J i /*£ &. ifpktf^. 
Jujt£)}.Jip])£ try | tuptj.mpnzpkw£ lu RmziumwptCm^ 
fhmU fiiuiftup Iftup&niJiG q.np£kj ^ jiphRg *}m„ 
mnnnzpkwS Ifmif yef.mgtCm£ fiuifimf s hfighftj) 
\thp ft£npfiw^Ji unzpp £op tunhpuJizG tun \)pp*> 
pnzMfi£ fafctfiujixd) 

« Q£iuuitjmG uipwf].fy ij.nz wpipuji » * 

z* v u** u* rS-e 


^PMUW 


nM/igM,Mi 


18 


W> 


hi™ 


111 ' 


m 


98 


137 


\}»Ph 


n«Ph 


158 


h^riP 


h n Pie 


168 


65-6 


72-8 


172 


125 


137-38 


175 


67 


74 


182 


sp%& 


*fr*e 


186 


153 


168 


204 


60 


67-8 


208 


35 


39 


237 


ftfautgmpb 


Zbv»P m 9 i ' 


255 


119-25 


131-38 


256 


119-8* 


131-38 

JfPtF-p 


Wt»bP»>t> 


257 


124 


136 


— 


102 


113 


258 


185 


201 


261 


102 


114 


264 


QnumpJftM$%nu 


Qnt*mpfiw%n»i 


266 


t P , 35. 191-4 


\} P . 39- 207- 12 


275 


Qpni&ui 


Qpnt.w%w 


283 


Qnww{im% 


y^umiupm'h 


-, 


86 


96 


296 


H ? «i^a.i ? 4^ 


YJ^mPm%qhfili 


322 


UYv 


TJVj 


324 


86-7 


96 


341 


0>p 


ibn. 


342 


60-6 


60-1 


361 


307-12 


330-35 


421 


47-52 • 


53-4 ' 


422 


91-7 


207-13 


473 


441 . 


470 


496 


161 


177 r. 
: ." 
8U\,4 


ib% *rmxs* iuans .... 


• 1 


V 


U- 


l||Tolr^ * ^uiLwuig h (JJw^wroSi, + 


5 


» 

•i 


R- 


]j % i*WTHLUt& , 


14 


/' » 


T-. 


> 
*>t>*li%# k \fmnmi H mim n ^^% 


31 


\ » 


T« 


v 
— t* U w « , *7^* — ?» l??*^**^. 


89 


» 


b< 


A\h%t}iui%hw$ iqw£wo% f 


162 


» 


a. 


4^2** — ^jfe*"*, ^P*"?* 4/g"**"^ 

C w ^ w ^* w *i C*wt«, C"***?, <fl"y$, <?)*#,. 
^4^i 8 l "£4 M "y"7»M# t rib^np ♦ 


188 


» 


> 


4»**> flvtf*. — *** p-^ n##. 4r^. 
. 
P»^«, ft^, \tf,p%u,$ mbqfa, ftn^, 
Hv°7t f»^i/'4, £w*fPw% t %h*i% , 


206 


» 


<; 


*|*/»^w ? it^* (£*y$ * "Vi^) 


252 ^w %npmj 3 \\uiw%ni*ipmtfhwi f\Mp-$wtflt%w 3 

\\jttfvni, fipfrP • , * * ♦ 287 

\\t*f£uwptfw*bfi ♦ ♦ * » * cjt>0 

>;> (}»P* fm%ifhp*ihwL ifkw%$ * » * 4uO 

%bwjg f jjwfujw^ , * * ♦ * ttOO 

» ^.^. ij bpi***p™% * 604 r~^ IVh ;umis-b tmm 
[phi; ***q*fft gw*iwgwlfut% It ptu^ 
\ptiji*Mifw% t^ku/hgp (tip ntft^npw^ 
V* puup Vfutm$fntffftA £ 1 /*«#?tA J /mt 
£u/h<%tu£rn- J^tutfujp j Luh^pujt/if^ut 
^ufpifUJi-np £ ftp IfpohufljUih ftifuMtg^, 
iftt&gp It ifrrp&p) uftttpq^tauf^tt putf^ 
in£ ftp 2nM*±utmgh «#£ £iu%$%i$*i * if/tthttt*, 
Lti/bif ***j% mqtfwg tip jftgnt.**ih h% ft %p^ 
lUwq.njh dutifuthiulju , It Liutf tf ujifu/ituibfi 
%ktn uthtjkp b% ) fyuaf ffhrt Ipuh It ifhu/hx 
Jljv hmgft%%kp%u pH^M^i 4"V"^ n l n S 
fy } u/h(fftuifjj%ijjj * ft%%Mij£u LUjuop It %np It 
vftPfth tiM$spm.a **£$ *k$*phu*j £u/b<nrrLuj& 
h% £***Jg) %nj%uft;$* It £jfti* q.wpni.g It *fft~ 
ttjusg i/££, 

1 Liu if lfffujujujur huitf §jhqwuju*tr? £« ifhp 
hi%nfrph u*j*i tftii.fif% It *?k*£[* *f*u*pujinh^ «f ♦ 

ink i *£, w Ji_ ***b n P kP°***&H* **P * iiM -^lJ f ifr*^ 
nujL ti***- SuAspgnch pu/h ptuquupiul^ujlt 
hhuAiffii , fil*tiij£u U «(/£ uJtjjfLug + U hpphffli ) 
fyppittsstfg C**&li Pi gwqMugM**i{u/b fyktuhgh 
pnitipndh% u/h&whop piX***J » P Ui J0 fypo%w„ 
Lu/b jh^wtitujtj^p UhvuaLub l^ pijush % /t ph+, 
ihluj% ifhp ophpu %[»% pu/JUqtutfg , ?/*°^ 
*A«/y^ f npiq^uji &. £ 4Lbn.u*€[.ftp&g , IfffL jtujtfj^ 
%h% ufutmt/nL^JjidAi *f£9 u/h&ufhop tfu*$f 
uujlitULUjbLuiiOp ttnqmjjiq.ng ^nt~P'^Chp , /l 
ftpk%g q.nphhp£h ujLhjJ* ^loli^i^tf , U hp„ 
phifh q^ujju i/j^wyi j 

£***jng JjifuJ% hfth It %np It tfjiftrr u^min^, 

%uji %np p**A* *£♦ tutu* tsjhffujtf h. ^wutbp^ 
antiLiuh U ^pLutrtLupLutjnLLU& £, uit,htp Lmmmu 
uiutbwu **ifwnLff&wtfp+ n P**g *lPp w J if ****** 
%tMi/_ tt* £**#*/» $uiplf £p ifhtjj* ti «4 uijurtp^, 
fthth | npnifihuihu pUqf^uM%putu^J^a ifniuip j 
w/iLin /t uAt^tnp^p au/bhpnL ujtuinl^hpp ll 3 

%m% %np t n J** (&£ hwMfhi l* *fjP***>P t &}'£+ 
if [>ing **£ hpphg ^utLUtiff £»*.£&£ ^wiuijr 
f&* np ffutptibuij €ffim%*M*£ ftp %MMifu%hmtj II 
$£& Zwpg tfffmgui&ght fi***jg ^*/&£ iuuhifw 
jnptfnpnqb %np t(H**$ %**p£h jl'Z^V 9 ^ ^ jl*~ 
^hgp%binL. Mt%p %mfu%t»wg ^fohffp $ %np hm^ 
%&Pnt,pitiA%hph h%) qnp qfrmttAg it %{>**** 
%ng j£* phbmjh% Jhp ophprtLu %npufhnp 
jutjm%i*Lu*& Zfih jfi£i*jtftu*tfi**pu/bg f phi.b„ 
nuj<ff*pg) utpiuihuttjjipft) gujft^uilfg t ft <fh* 
piqjAitbuJa it h ahiuimuiljwg qtiit.pMi h^utfr 
uf^uof^u tuhoPg , *L(fi*it > q.f»gMM$pm%ml^m% 
ufwtntjhpg* giuphqghg) %***l?**l$*g & dhmm^ 

£/*#, tt M9J^i f U mjfiit 

ffahpffLU LtJJp&£ piiffhpfjnnii* &j£ wutrbti 
ifptuj £ ifbp fuUq.fi p% it fttough f it ft?£ «yu 
%npt*tffhtm ptuhhpnif ifhp %u*fu%huitj £«*«, 
immgp tf f tti-qjbtfff &m%<gpuh^t — /?>* 7**i/T 
jfrnynLifg €fw*fs**%wiffw h%u*fvf»jq^ fttfujutnhntf 
It hiftuuuiiuLiua* n P& n 5 iffttujh jtujLttiih% 
ifhqft %np ijpahg %np LuutnnLtu&g <%**{/***/} 
(It $fw%uiLW%9j. MuuinnLiu&ng iffjuuittip fuusn^. 
mis*£$ii.p fatuf-nhtu tfftj $ «*/£ U %np fywtf £f*f* 
Hmjphp | £/& k mh&whoff' Zmjhp* tfu/btu^. 
t,tu%q. P"£ ns Imjhp f ***Jl_ £.t*Mjujuuituh ht*^ n <fnqni£rtLprfhbp b "tqjfhp ♦ b jhtn tuhnbg 
hlp**& IfUiif pnt-uutb If* putih *fhp usjffsfnt. 
£***J**g %MMMJu%£igp ) ni Gusm tfuspbp jM**t*.Mi*9 
gujii q^ffnLMMjljiMM& fpplfijiiit f^Lphifii f}***HJ**i 
MiAnitg $*st~hfh iMfMupahi b jutjinbki ***J** ?ww 
Hbuimfftihuibtub wqqhph b fiphpp , tfk*kn 

***JL fy&i** 1 {*i*l_ it p bp^*3 ***- *****p w f? fl i//^ , 

MMMLu/hn.tii.p-hiJbp uhpnn hut if nUrtn pu/btu^ 
ubpuig If* n^qbifg fypffi^Li ***" ^bpfywjMsjgg., 
%&£i putt? l^Lupfi htiM9ifMMMt*Qit* f uun.iuhg $ ****** 
*fbp */***P fftziprnk^nL b ji jxinpu i/ur%ktriL f 
npnj Stutfujp i?4 0b l ntlbbho b n\ piut-uj^ 
Ltuh njd puui ttfu*%MS*h9ftg ^tfmujqnt'hfig y 
***JL L H UJ P € L ^ nwifbLupLup %2MjLt%iifbbini^ A^> 
np ifkp *h&ub/hba b oirtujpujqqhp ui Jl t* 
qptiLMuhu t b Afri np %htj<t luIiim/U jhpiuittuj^ 
l^ujpu/b^ uJLijj'hq/jp b% 2u$jng t^pohfig *fp~ 
pAUjOD j b A^ , 5 n p *b9*fwptii-*M& £ b q.brt 
%2*fi**pnM.fi J***lJl M **jf**h ifuMpbfau ) J n *- i lf §, l ^ fr 
biiLtt ^LULiuviu b unt^npn^pii^hu * fjusjfu 
2utjng p^t^whiiLp lipohpf* b JJ^umnt.inj 
aiuqtjutbuiph l^UMif ptfpndnLhgp gbhb^ni^ , 
jbtnnj mjj^ulu^u >i lu l.lu trr ph ph I^umu Uftn^tno^, 
%p y p^Mn9.phi4J% lfJLuJ % ffwpbpwg f HqP^puig^ 

ljb%^uj%huig J £p£zJ>g, th Ltw & f H 9 L9 w H.******9> 5 & *}*{*$) %*ij%$h£mi h fPnqjtt-Pftiiiit^ ^tfmjg $ pmuttA fitAdiffifnt.%g!ii P£ tfbpiu<fnj% £tulf 
tfh £**£/» & ffiifi 9 §§ ^ a ^i ll***f*»ntJfl* iwi3tft $ It 
j&£ %m%rj : kp£hui^ l^hmhg tfft t{u*j } *fP&ffi£ 
p%q,%u$%nt-p * 4" **0tflt%Mttjit ujqfffr U *f***in*lpp~ 
q&u/h) It w%$wmfr ***Jl* &• ***jb ffhptutf.rtj% 
^mmmIA £ hphfitg JJf*wm\u&%* httL hiftMtat/twtJtgh 
It tu%lf£ h&mltt*st& tftvp&gh tan ffetmttL.Mtirf* 
mj% ifhputphphw^ It utjh f^mtjnpt^nt-p'fe&i* 
hplfpuiLnpuMij p*b*f bpffit'S* fy****f *bbpk. m jl* Vf 
ph*l £uAtjltp&&jajft , £ IjjioGph f ^uzwtnph 
It *j}«* *wio£ti j f^hmjAu mptttaigjth ftgwhiMtfy 
ifh £ f ttpnt£ hpp Ithiffmlttah hhpufnt^ It. 
frpog tjilfmj ****£$ ft *3t fy nt - ****** J l*P £«***## «f«*^ 
gtah £ujlff*it tfmtf £uilfuttj) CIL?* J m***f9i»$jm&% 
fj.hptMtffnj% % Pil****** yttitsmMVLm&g Ik ^ftg) fytatf 6 

npujfjufi It £ n( lfcft l{u**f %[*t.ffff% Jrb*iMj£u 

Ifjutpmohi hiMMtf.h h %ut turning ^ duiu% ah 

J*ff£ tf£lfh 4 ^UMLtULnujn piuhh ifh $ It ny uti 
tuunp ifwijj&nt.fffttb hutif % ft t£J um I^uAm piub 
ifh unthp^p ♦ — - lujulu^u Ui Jl ^ftttuano 
hu*n.fcu ji *Jpohf*g * 2utpt^ £ n P n 2^L Ui J u 
hpLriLpu np undnptuptup Jtnju hutp&nt h% f 
it Lpphuth hhpujnd ifh tf£hif£h£ u/Upiudu/h 
puntfc^ putjg Luj*huj£u fthitut^u £fiftn*.ut&rg 
iffi mkuuntfr ^jiifuMU i£jimuj ^iuumujiritituj& ♦ 
l]pohg %fi3h £ f ZwLwmgi* $$*£ * Zhpu*^ 
unup inpnt^ If 1 fttfu/huitfg It tfhp hh% 2iMt m 
jhpp)) £****** puslibpnt Ifuaf *fi*lf tint. £lul^ 
uitujph y h%*ut£u It nphiiinnlthuijG tujiltiuji 
ifutuu/hg • ( qnp opfvhutlf Ziututifituifgh *f£9 
puLub*hh plinth \ f pwjg hplfnt,g/h ***JL }i^ u 
p%rj.nthhp autunfig ^P'i ibpohit butuofitn^^ 
ffhtli Liu if tfnnttf ifh y n t% h*h luj h% $ npnd 
jumuS.1i Mjjnph **wtwifti*s/ **{/** f 1 P MJJ & ♦ **■ MMM J Mt 
£p k.P° t*S Q^P^VJ ^ h*nputa.nj% ptfutumJ* 
miumtnpkuMi huttf utqrthuji h tfutprtu t 

Qtujm £ np /?£ tt uttfhu uioa It uju<£% 
Ifhptunt^ tffi ffphfl^ u§ftuhutuf£u I( } pifpnb£ 
qbpouu It qj^uutrtttfth j **{fi h u $**(£** nv phz 
piuuhp auMjh ***ji uiiupphp tiiujund laiuu 
wUntutifp p*ugvurmp£+ uuihutju utjrt utuntuAn 1 Luitf piunn bpp%w% btfu*gifijftL.0bMMih muu^ 
mh&tMM%% ***Jj ii*Lbigf*itt*£ b utj^tuj^h^ b rt% 
uLuIfLut. Qhwwgt&wifwb bpbt.giui £ pwhus*. 
Mtbpmg* "V? pBJJrtbnrjL% hw&fiiSh b hiftuutrtp 
gb%ig£ b. fl-WMhuAght > » pum ftLpuupis/btfiLp 
§bqnt,b % ppb%a P' nt ll***l_ p***p***b jsSihmJfht^^ 
%p j iflthn ifbp /^9 ,, *A P^nfasj t lp SM9 J «*#m 
ifhmtihg Ifu*p£f}p£it f np bpl^nt_p% «*/£ f^«*#^, 
i-utiJto b ifpoiio) jrwt&uibb b% + ff£ b. bqtttbh 

Jj9MM&&%a ua JL ***% grin tup tup $ np ^lutwmp 
pmrtb asujhwrJ b. hifutumntl %tfuAt £ Itujtf 
sfout tiumifb tbqjtcb b. mmAIi^u busa.ujhluk^ 

P n L % f (Fides, Fede, Foi), "/»»# At *>~ 

quilf^ £♦ P^HL^^i ***un%ni* «#£ bpb%g f b£f~£ 
nu^fiitp tfk*bg ifbp jbqnLfih pu/np uinrtL^ 
ittupn/hht s uMpftbon hphuMjp%& tfoi*ibtjp%b» 
ipitif i^buibt^gphb^ 2 tuz zupifujui pujnji , ftp 
t*lffn£p% t &ti*jp J b, Hop htwjp %gMM*%i**lfl; i 
fJ«yxf UMju ***Ii fl nr Ll n *L p***huiuhpuixj ts/hg^ 
%fii£j) wn. IjpoliU) jf*2pL nt L ***iitjt*ifuipwp b. 
qutjis ! np b%%uft^u b tfbq Ztu^wmg %gw mt 
%giiij£ buu ffwphfig f ***-£*$ ?l* £&*** furrutn^ 
tfnL%p b hMUumtJsmrti-fffuJb iff* ^ ]u*M&£*hg ***JL 
nAI;h% nt-fumbg b ntMMptuhg listumnLmb up 
^WLiumng uj'hni.ujtfp, FidlUS, 8 

^iPOVP* ft*/** ******* *-*^** ***** *fb<l %m*tt 

it ugu/hsh^ujufl^u If } fufuigpli^ bp hnfwump f 
phphiM iu*LUiifnj% gMMih jumj^ tbqni~*i* /***«- 
Mfi%% (b ftp (lUJLiuIfgh^ ReligiO lfu*%nk$sM„ 
^*£ *L W J U » n C put** ^tuuujpiub tfnp&ui&rtc^ 
pbmh %$fw%t**&usj% pwj% ( HellgO , *5f***^ 
ujbtf) utnnt.itujpuAih'b btuuf } btuujbr ^ bui^ 
ujnL-{i£ f £«#£#?!./; iTujpr^l^u/h pbr^. tyumtu.brij 
LuJif bplAbg j f^&iopi-h *f***b****-***b*l ifujpnbu/h 
hpu/prxL Hbitt . i£w$/h ah gw% qbpoJsu go*, 
p&uLtwp bujuju/kn \butj il*sipnbm£fb*iA t > 
^kq^bgjilj £ UJ J U jMupMfuipni.0f9±%v+ ptujg n\ 
£ iil£ap%u»buA | ***/£ hmifhm^ %u$bihuibus% 
fit/ujuLTf^ ifh*. tujMihliDti biffutnpbtntJ np b**ij 
^LULiMMMJJiJ] pvuh iff* Hbiftbigph^ Ifutufnt-fit 
u/hnp *ihm U tulinp ^LU^vuwLuijh^rtij i />***/ 
ifbp *ipo**l> **f»#n.M» 4 b ani.np%bp ^hmhvhi 
%uib$tuq.rtj% htfututjih tfh , ***/£ /ihghn^ffbA 
Iftuif JT%phtupbpnt,p jicb ifb jMUjuahf; % 

x b% tuhu/hriCU hbnb%MXih^ SuiLJiiouia pwn^_ 
*fbp$ tf^n&frifjf , { rrpnj *f£9 ftsfti* %h*b h 
p%wf*p pwtibp ***/£ ffU9m.jtii **pg rj-btx <h% 
jujjuthnuiuh 2MJjpuiaprn.ffbuj%Q *f%9 ) > ***** 
Ifpohg puMtxp uinnM.fj.ujpisAil^ txtifb%w/{ujp£ 
P m J9 mifh%*M*fh bttmuitind* %*JnoGp fyhn b 
ZiuiUMUmppzu » * IJijuiuMMh £ pujgujwprrL^ 9 

PI*m%% % flt[ np g{*£ *fj> W9 $***jhpgltp 
tffnrt^) tf.fi in I; **#£ np fy// 1 kP^L 9 *** w|w/i»«r?r 
£ f U frhi/jjt^u lfpo%g jw&uifu jntfbiulfff *£****, 
ph% u*juuj£u it u*$* IjAnp a/?m.A A nwntA t 
^f ' fnfuthu/h iMiif&hgii [»"k* P u ^l £ kbt*&* P£ 
h qmhu$qw% JjlipujtiM^ qjtLtj£ fcJwg$**& p^ 
tu/b" %kpgh% U prrurzh jiUghujphp f£(fw tjni.if 
W$r, A fyppf* (fr*th% qusj% , li qfi ***ju um„ 
%riLUJiln ***jt U, ***ji *»tia.hlju/h qaptvM.£?ht3i^ 
%hp fywif tpfiugifrtJbg ***/£ fy * /*tf ****}***£& f 

%nuh% Tjpo%p^ m u ^t £ **P ***** £ u$nui9fth 
h %qoptuqttj% tyfapg pu/huM^np ifjutpnttv f V^*** 
pnjftp&iiii hinpiMHf.n/% u*tMfwL*ipnM*0'hi%% jf***** 
ghui% , £u/h*%iLU£nL ftp &uj€j.ni_ifh hut if £«*- 
junvSh U iMjmpmJUn~9*pi9$.ffh*3i% mn. qbniuanj% 

tjwj$i£it**uf£$i jwp£ uinni^(fujpLU%% hpf*S 
%hm «. 2uM,xwunznhzu+ hppU Mit%p%rtif^9 hiutf 
iMt%%pjunfifpm **hmhui%g $4jjq.ujfiij/i ifphg £*»a<* 
Lftj* qSuiLu/hftvpftLb ifmujtj % np £ (f&*uj£i* 
uiniLu£ pvf&g) ^MSMi.wmj& + & puui zujutf 
mujmm u/bmHuj *»_// fyp%iMij h HmLu*%nL.ph*ht^ 
&tutfn*jui& nMitit+hi g 1 *^ h uLhqp£ ( Ztuc j^ 
l^uaf hptftii.gt^h tffturiitfujifujj'b $ 10 

i^uAi k uppujt^uA fiutf qftt^m k jutpiFutpni.^ 
S-hiii £ auirtu umju ftp %^Mjj%MJiIfnL^fhuiifpit* 
k ifh& ujtup&iuhg l^pphuij gum-fa uif^qf/h 
IfLUtf /&£«*-^* np U9j**ml***fc Ifuuf mjunp ^w m 
ufui^op %4M%wlffi} pwn iff* nAfi lfiJJ$f jusp^ 
Jutpgni^ghp £, k ftp <fbpM**ifnj% ufyfiqpft k 
£M**fu£urUh % ftp £wiL.£fkw% fttnp^h ytfuj^ntf 
IfpoCp puhp £ f £***% qaifbn%g np f* Ijnn^ 
£nuV u/h&ivjp tfuttfiwhtuif Jft ^wifuspfA 
qulffmpfii Lutfh%uijhft } %ut hi. y$uumnLm&fig% 

♦ ♦♦ fi***jg ***J** E u ^L nt L b ^t m S h***- ?** , ^ r 

QnChmg , umj% %ppuM*ff*m k tj.fi $n%u*ffiij% *w ^ 
qfti k tfhp&utinp tffimttng fjifftufitttssgvrtg k 
^%tj.l^utg jfi^wmwlfgh* k J^nt. %wpgp%itifg 
ifh%g tfbqji) wpq.hog wqffLMujfih hrtwhy */*'£ 
tfbqji uiju f****f k £«#£^</tti«#/? pm%% p%b»s*„ 

qhnutu* jftif*Aiuwutufiptiijlfu/lii* f k iff* p 
p w %<£p (tnqnifpqng lh u f***J ) f^^i" %****?***" 
pat.fi f yn&h%9M*it*i[ its ^f^* f l"t["* i *Pi i *-** ^ 
a\ ifhih%tMi^w% 3hiMign±UM&% « ttlL***J /^i. 

tip piu**j+ p w jg ***[ fitn******J ^****f***p£***iifi^ 

pub It Pi m J*l jti^^L **• ni -Ftz *^ i ^ UM ^ M Zfc*** 

luqauJtf */j£P* jumutl[***<fi*ji* IfLuif *huj%tUMJfb„ 
Lnujhu/h Jj^umnt.MS*bufW2MnnM-pfii%% Ifw%fuu*& 

P IL umj $u*% p^ f, l***j**t Ifkp kp^pfA yfogi* 11 k Mi*n<fuijfiti k $ff% u{MM*wif*wi.pf9M_%g f pum Jhp 

PftiSth tsrpu& PH W J £«**■««*£ %ujfum$MLupg 
4f***J*tg } k wjvnp ^§MMMm§MtmnL,ph*u% % J]po%f*g 
w%nA% k fcifiMMum% t ij«y« «*/£ puhprnf 
ifh& k %np pu/b tffi £*****q ^ktfg PU W P* n ~ 
pnt[fihmht. p%rjLnihh^/i £ nq^iftntu^ fi£ 

< hLu$iuu i btnf> ^Mutf $***pg %(*% wq$kpn*„ 9 n„ 

tfJtSkit**. w%np Zhn^phiuij yu*f*ph *[pu*J • 

^u#i#% ? £ ^p Ghntfthmii *lp>**j it $°** *fhp 

Ju%q,^p% , «y£ ^p w«iffffL«iii^Mi2«i?t^Aniif 
h!hnt.phmhp f k mjunp* ftp iurtuj^% fypahg 
£U u *l n *3'+ J n F^i % jkmnj n^pfe utqjfiug %p„ 
$fuuh funmnphgrnt. ifn^rrph^uji_ } k %u$jn>u*„ 
Pitch w £ uJFiLu*bqng */££ p%ifMM*L) r*p***J 4jP***J 
ujfimj* yphifgx ^***pll ip ncphUk^ np %wf** 
jftgkdg ***nwnL.ui&uf94*2mi*LpfaChp iftuif %tu mr 
AmufkmmJ^Mii% fypahgp, turrtiAirj ^ivplf % Wmr 
ifmph[nt. pmgmmpki <i***ju , npn^hmk um^ 
dh% 5/p1t *}***l**ll"l: n 3 *?££ *»JL *k**jk k %$fw% 
£ mM*Mniw&Mtfm£mrripft*.%%) g**&f* np Pfl*^. 
pniPfitS* i£ *fmu*& ^^Apli/ri , £*,£ hpp 
funmnp[*h y f*pwptf% umji ^knufhu/h ^mulmu^ 
4tm*l k ufi*j£ir*ujifujtfpg+ U u*j% ujurh% % tup It 


12 

fy } pjjmj iunut%ctti*ulf{* gHhb^ {uoufa frt-ptu^ 

Qusju Aubuutb jhvhug Ifpohftg b. Z*ar** 

%ni% if } mj]^ J* ^bqjmupMi , **p £ *}*v**iu/iu*Ep + 
u*ju ***Jl jtf^hufJ^p f £f£ b ifMS*9J**%t1l£ffnS* 

%UMputn ^iu^m.3fi IfWtf ihuihL*u%g ft Zut^ 
Kwuittfj) npuj£u %um ft Vfpcthfrg* uu* tutrw^ 
££% ^qjjjffnLSh fyfrpgh iff u *j^***F ittnuM%.np 
lfbp$nwunpnt.p-f*&% b %bpfyutjni.8h % /w^ 
*j**Mng% $ hub lujurtp p$tigu*mpnt.fffnS*% ptu^ 

%f*L. *J*MMMl.MMi%MltUgh t Qh*fg J?tO A/# pUinfiU gb„ 

puilfuAtoplfh *«/£ & wjl fiMfMJUMiii&hpp g%%b^ f 
IfMUif MMMt^bifi gp^i$m09h^MMilftiA l/poiifrg </££ 
ffnp&Lu&ni~fnji ♦ frbyu^M $s*j£ Clt w J "^Hp 
9mm %h% lf'bpbi-{* **>J** ptunu *"// > b *[bpfh 
ifujup ffnqiniJ M£itiMu9h%% Lujp&k^ b**t- !/?*«# 
£% tibiug U Qphujg §azu*u f ui&smnww p****^ 
a l*3 <£** tifap *{***- ft f* *S* f ffbiMMf^u q.ntgt; b, ijb% 
b nf*<j $uq<f.MMfijg tt lJ£? £**.%% * ^PfFjg£j?«£ b hjomju 
<ffnsthw<£t*iZ»fig ^s%nt.pbwu } $ujpbi-uj%gfi jfr~ 
fbitp b b uiMiipub*$ib$u%£ii mn i/of vtaui& 
*frbC (p. mfii) h i&i Ifujif Ifi^in IfpaliiMs^ 
***bL p*****bp% «y£ | ftp hug ^fi^££#i^ ftp bug 
ftifiuguj&p t — QtZ^^S %**/%**%£** & ^JJL 1 9 U ^^% *w 13 

np urwi/aputlfv/ht; rfrtLpu k ifnfa$p fpi*iu# v 
%tstisg k tlmpq.iMMM^hvtgfvp-^t3i *h£u/hwtf£ } /^£ 
%kfl~»*/knuu*liuAi ff£ gphumtw%i^9**bm% kp&hhg 
rf%£* P**>J*f %***•*?£ /* ulfq^puA nLtjfrrt If mm**? 
n%nnt*hriLtu& ZtuLmwph **«#/ %9/l$m%umL^p^ h*, 
$£ pmttfih mttMit9Jff$ k tf^JvuiLnp ifujuh fjn 
$u*tTwpl**fg %njttutui l f,<ipii Hyopgi W}&p"> 
JfywirnGg, mji k Jlqn^ } Q^iiu.^, k ***/£*, 
p tun fig f "PP uiifhVh «#// uthrwjf hifututn i/% 
jfbhissjh% % — fjftphtfg jktst wjungfth k 
{ifiiiftnoli autnp) ftp num htfuiuuiph km, <fu*j 
j hui Zui^iumntj } n P n J MfmwLtip uMpmmjutj^ 
mrtt-P-j^tSA £ *f*ut lu/U u/tt pit f qq.u*tjf% k %ht, m , 
ffwJj[iu 4 t& tyMi*gmoit%+ n P n J *ll* u if ^ tu ph VeL* 
jmj f**o*if*j^ j km f*K.puMgut%iftvp H**MLtu*nng 
pmQt$Mwpnt.f}hui%+ fr***h d"M#<£Jji*58i putnh% h 
piuptf.nuf&faCUu iftrtktu^ ($***%$**%&£*% ium*m *ft 
tpnrri.fip j t P'** M *l* ft ty***P**fcg ifmbw^ ifUMif 
^Luuiupujlf 2mjnj% k *Ungiu ♦ <£nL.Mj£ ufknUsj 
'vjjpHhiw pittn.£% np UMppwjnLp^ku/k «/£w pu/h 
ifjft % £1*1*00* I] £ . jnpafl^ k Hpinfaitffc'il^gm %p&?~ 
miulf*u$*fku*h ufkrwCh ) hppkt. dhsu*&njb % 9****-^ 
g£ %lj^uMmkjni^ ujpdtrt%h ^tutfuMpn^h k pm^ 
np% ft ifkp ^hq^ncu tym i£uj%lfnt£ J^P^lt 
fiifwum mutant* pixjnhtj km ffjtni.pht.%% * h*b$** 14 

ywinwCf> f ^w^mQhfy tywfW^m*, At mjj%% Hj**~ 
hplipwjMulftub it Ji£ futm IfMitphi-np ptunftg 
g%%nt-ftf*i5* 4 hbpp ju*%£ftifit**£ hp^mj%i$$ifmuig 
mhghfihg vut* uinfUutfh I^usphunp% np £ flw^. U B S fl 1* tt Xr 

JJ b P L^V*~t*** pi**f$***%nt+p iimqtfmL^ 
P^hAp gl*} £«#«* ^ptnnqtng nntpit$MM%UM^jTt It 
uAjtupifutp pturz dp fy* hphi.fi uyw, ^» &£«*,*. 
%tulfiu&{& Ziutfujp + p^ It putpajwiMj^Mi np 
£&?"*. np pwn. t^pphmj jMuptfutppi Ujft***pi 
npnA tM$fh%£h ifom mhnnn% tuj£ {JPn£it£n\ 
\hu*pgmt pu/h Jp Mfttttn^Ufihghh^^ It f»phl* 
ZutpgnLg at. [**bg } \fu hit ffp £/t* U^p £&„ 
qntp Mi%j*ispdutp putu&u ***ju £ , np piu„ 
ttfth tfhp9wM,npnM-Ppi%% nti j $tni£npwpu*p #14 
%bp*fnp&nq wy^ %hpt£np&A***£ /&> %^$n%w^ 
hi? # {i%tuf£u numm& } ^ASmm^ f kwiiirtmmi ^, 
h%> fd-fc It fymh pmng % np ut^h^f* pulftu^ 
hu*%> i^u/hujlfULpftLb n*Sifi% guA m&*$th^ 15- 

ghujfity Ifut$f jp*fc *bbpifap&uilfu/b £}£ Ifpitt^ 
infLuIfMuli f fah^tu^u tyiutpfw& f tt4qnn*w£ f It 
uij/Tt % *pbpujlfu/bu*tfui% Ifiuq^dsiLffbitii* **{£** 
%£$t/husLnp £ /t u b ifrujfyuAint.fi} ft t.% ut%n*.mh% 
jmyif.fiu ♦ ifjthi Jjhifuj/futh utqtfbp fiptupnL 
%$fm% £utj*hfit* f*f } fpjn£fiif) dit u *£* b. m J$** 

§ktjm $ §kn*u f fi*knu , J^&au ♦ tywpirfilfg* 
]oft*imu f n P n J %*fuM% li. *f*bptfu/hg U ttbp^ 
injt-npg *}*nm fywif Ifnijt (Gott, GrOCl), 'fm»* 

MzfUjpP-hLiiiJjMJjI/h fiMinffi% f U u*ji%* Imjg #f* 

iujuuffjiiji luhni-MUifpg tirrt.u*& b% ^J\p h^** 

Ml a< ovttupg tfbpng ut%tiLustfp f 0*f3r£ ifbp^ 

&u$p%mifg h, $fhp&w<t***Mfi*»%MMilfg% pum wjutf 

2mm %hmmgpgpmtjm% £ uutt?L<ftuptuhnLff{iL% 

J^utnmuii u/hnuuA* t^np U fybptif fybpuf Pmi^ 

itugbp b% ifbifhb^ tfbpMUjfihg b, otnuipgt ff^ 

tfu&g iumpqwuf£$9 %mtfwput& b% f £}£ n§ *w/^-* 

tufa >i*A^#»i, £ %jUM%nA% x u*ji JJaipttmS ) up 

jMitjmftfr %^uihuffynLp^A ttdbfr f i fuiin «/"#«. 

jbi*t,£ b jtuptfujp £ If p oh ft g fitfuiuuifi% U 

Ipuh uA&fihg np tujuuf^u J**/£ tupmuipbpb% 

qj&mjVbt UptjLwpbt. gain* fi$fujutnuiu^puifytu% j 

k phmf*p q.ftLui f £/?£ utstnjtf gLl***p % fymtt \ 

mi ifu*t*%ftl[% ***JL 2£LL***P * ****** **** **} n * 16 

JiMiM9%[9^%* qft Bfllf & R??»* U9MA/J* S$0/f 

If^hfji vtf^jnpiupufp umrtt-<£Mijpuj%hp h% 
ifbpt&p , tPP 1 "- *f*P £i$fwpl*m $wi-mw**g 

Pmh^hinufj l[*stif m%ap /7«f|ff fAtffc/9r $/»£"*- 
phuMifp ) , Pk *£*A «*$£ JJftm-ut&nn %**t*t 
JJinhq&nq tupuipiu&ng * — JJurnLqfii- JJ^uuinLUJ^ 
Mxijuuf^u £ ( puyg U9J99 *f**iop f/%#Sr «#ii»ti»^ 
iA/li It bpp% ujhijtnnjff , ^ffjffn jhmhtiju 
Mifujpqjfmiapujp pubp b% f /?£ ft^w^ «*/***. 
*^£j* wUn*.mhhg U usj*itq£tt u**.Mu%q.kjf* P**\f9 

w J uu lb u b k U9 P&b$ Jkt""*^ / wol,lw * ibqiwufA 
fymp&butg JomiftMMt%4 **pnj juMpifiMipft i*t%^ 

fympbhjj* (ty**"?**/*) ^ikb ^b 4k-j»*-» 
pi>L%% f **p k Q&+ **p « "***">& b*~ m jb> P& 

» qjt £ g/r usumg Jlp^pb^ % n P tt MtR ****** 
» £<?&£* k £&«*« £*«4V $«wn*«*t* mpm^ 
» £v^% » * Hjut*{£*s mu^mmA^ Zwpg **l **i***~ 
Miiusufuw% yftmhihuig *i$£ % qpnwh J****fb 

1366* CL/*"^ j/ « ro * w w * Ai * ^V ^ 

£^Si qujpntg puiLUJ^uj'h p%mf*p ZbrffawkP* 
fA^uj^u %p+ IJqhi.n.wgl** «£W» npniif j % u*u m 

» v»/*w «***£«£ (k n ib) Th umnKtu &* t* b m b^ 
» p&L"J »*#*««/ V Sir » * fi***p»b*i W***i^ 17 

£ iuj<fnphnuphu/h JU ^uign^guAik^nj £ a*^ 
> %r$A » t (l^ptt *fhi^9wpMMi% if^Muji* ^fl[«^ 

£ wAnif » i jj«# «i/*f fiuovgtttl ju*jw%£ rtp 

fienntuaprta ftp L^pu^^ « \j % ituini.uj& h wh^ 

» unttfC nt&nn) I^iuif \jJ****Ga fnzunj ^ ? 

J^nm^ht* ftifm*imf& tfom rttfu/bg Ui Ji £«*** 
ifmpfth} P% #»4 «*tft*» ru&nn $ «y£ Zmumnn 
£ ii nu*itwn*iu4 + fi%iuji;u bti/hofif pwhwut^ph 
hifhff *ip£p) (h iwhoffn^ff-ftM^m nrtLU ffiupa^ 
ifw%t**~phwh llujpij.u/hiuj ujujuufifi) i ^ f%m*i^ 
inn tut ^ pMUn£ , frpp ^uMM9mutmttvP^i% ut%„ 
iftnifinjyi fjtu *£p$*$& $p t P^ lPrrt£u£t* JJ*#~ 
u»M.iwj puuM&lfU « Zwuijwghiwf* ^utvunrttun 
» qft Jj % umnLtub' £ %u* t npnt^ J» £, tjjt uiutn 
» Mirfn^ 4 ^ * A. ***ji% % — Qmsiap £«y wtff*^ 

mmg ^ifi ***ji (4**™*%%% ViUe-fort) &* 

gwn.m[kqn^hu/h p §u n.m *§. p tig *?k9 Ifhpu^nM^ 

#wmp£ L utmi&uip$;%, Effieaciter produ- 

C6HS» S***PP&F 99MtimL^*uputhai>ffftiSt iff* 

a. mni.fi JJ+ \juumusB't;nuh t£tfiMjLupiu%niL{(H*uj% 
p-uipat/u/hai.phuM'ii *f£9 (ft %*uplf£ pi* in ffmpq.*, 

2 18 

» i'wcj/j ffwpifJwhb f P uut ffhnuipiiMM^m,^ 
» phwih jb^tflfih *fam*fpM**g > f wjttfiiigfi 
IjujuiuiMiinnif/iuigLng than to** u Jpt HuwntwA 
bntttL^p k obnt~3h %puM%MMtIf£p + P^ifS ***fl*2 
%h% opiihusbn \Q*f* i l UM f f9§i ^) ilJi i **J m P m ^* nM -* 
phutU% ii4 J^hniM* tfipbi* wj£ H&nttfG) k 
fuough J *l/t "> **"* H**st9tti.w& nutj^nh% ***jt 

ffrnnint^ ***ju tfbp ^hq^nLut/fu/b uirrn^iMi^ 

tun otnuipu 9 tfihmrzbtat. %ilu*h w%m5* tfft t 
Z***jui<f£m fymif tupbLkfua^^m ifirtt$/btfg n m 
ifui%g f ftiftyuj£ti £f ft* mmpfihbp mtiui^ £""*~ 

(Eugene Bore), «*** q.f*m%wiiu*%% fl*u»fi 
(Sacy) & Sl"*t& (Dubeux), #*»i«^*^ 

^Bujng k tympufrg fig fiqnt-fc k pi fypo^ 
%[*g i/hpAuiLtrptiLpfiiiili (hpphdh)i £unfuipb„ 
gm% ,/?£ \}fsmn±iM*b pu$n% £ l^pl^inKpfiCh 
ffq£ tuuuwLuj&uj%{i£ pmn.fr k Mfnifig , np 
Qutyr} $fin[unt~tub £ tun ifhi£ X , ftppnu JfJ** 
tntuH—kam bwtf Humniwuw t — flui±mtfu& 
jiMMptfujpnLpfiiX^ P^JfJ *f^*H.fr Vbwifnj% l[b^ \}$Lup hwiuiwwlgbwi jmLitLpu i^wp q.mh tufty t 19 

phi fa tfbp J^UMirnt-utb ufhniSfh , gw% V/Mupufrg 
k Qpmqbgmfr £&$** dj" %******lhk W ?«*V* 

%tiLb dw%fiJLM*% Zpbgmmlffrtt) h. fimpqifm*, 
%nt-fr % nutfnpihpp pmdhnq* frttlf faP^***d jt~ 
9Uih% *^n*t»t#*t«ni»* umhut^pfrtn ihqni.fi *^5f£ 
£ JJmtutntuqu* f imj%frv b frifmumfrt. sut-hjj* 
ifhpduiLnp JJj*uinu*i& wht$$5» f A. f9UffiiMMimnL.p1 
*b£UM%u*lih£ni£ *£ Zhn.fr f)p Mr ^nyf$$/h^ % 
*— Jf*npwiTifi*M% S%u*u£p qhpifu*hmgf& , &f*f«, 
Itoff pwf$m*tfrpmn ifhpng If ^qofjufr , i»4 gujur 
mmpfr mttm£ ^nfrcqfrnj ffr ifyngp J^ufrutX 
*f£9 qmnt-mb %t*%* mpAm%mqfrpf§bp fmhmtntf 
ifhlfhhi 1 qpm& £ P^ xu%n%g j/££ qmbp 
lfmpn,M*jnhp £ JJu^nitMtn jgrntf J^utnminS *fkp 
f%mj m%n±m% %^m%ftt^nt,pbuti/pt Jjpnqnmn^ 
ttfr ophp£% fr *U*r p****L***& £ & Qmm %9ut%^, 
%hpn*jf ***j£ **m±m%bifr hqwb tfinfr^qmtf b. 
^utjnn $fhp&mqqt9if}frt%it f A $f$ltfr% fr iffrt.^ 
ugh qui qfi* nt.fr fit ♦ ttwfymjh Jpnpmqifu/bfr p% m0t 
fHipgnLMii&gh gmm mmpmlfnM.Mtmljrmh b% % 
fr%yiq£u b frp ptti.ktimq.frp phpbpgtfn$3tgh t 
"~ * B?*9& m l *l***{* n ** **tffrqphbpp %n*u*I{nt.m& 
£$Hw%mmgfr f%mjmq£m% X \mtfpnq (TjQ,GYQZ&) 
Jfmpmg typmfrmqgu f ' A?TiyTQO^C $ puui Jbq 
tyftqwZmlA ffmqmtJtpfrft ut%nt%% %nj% £«&*, 20 

sfu*p£p phi} H*imiu.w& Ztujng M*9%n±w% f A, 
fp£ SAti mmtih & muttA Qni*biU£j n Q-pnf 
H%4tttJ& *$M%£p f qnp II pmm iftiuumhpnd 
nm.ghp hit t %*£**£ > fc*f S m J p***taMiiqg*ng 
juMnju9u»pmhJTi *f£9+ — *fh%g *A*/]p mhuutik 
mmmjmm pMMtn.q.jipgp t *f*nM.if£ iuun%ijif[; ujuh/Jv 
jmppb int-p-fatS* *u%h%wj tfbp Jjjjinnujj& w«, 
%nt,m% hif-fhnMtjfihft JJjMmnzuAiiipu*) tip <fb~ 
pMU<£nj% ps**% iff* %2uAmti^ % muwtiKwbwjf*% 
hiutr iff* mJ v h t j_ lu JP i uipiftu m% jhpbf/bu , 
jrtpaf£ pnfut^ lj^h% rj.ii/hnt.pfi A ^ np U faffi* 

l»**t[ fip9**%if*** £ f h ***J£ £W«#I p*U%+ £LUU1 

**V£ «*««w*^&£ t fi***jg bffii %***pfy *>**i*fm*, 
privh tfip LUUiJWLLU&t£jlit*/k ui%ntAi% omutpfi 

u/bnuu/bg phmpkl****£njh fy J hpis*-fth+ *U*F &- 
PrrqnLtfg ft g%%n±fifti& fyuiif fr Zhpgnt-iR* 
cthtjniitin » %nj%m^u h. 1£ * JJjtnywvi $ np fi 
tf_uj*hqfil{ *tfrp** £«f£*»5f %2m%mt£$) b ****** 
innLiu&iuifuijh^ £i 

Jtppbt, jtsifyfttupfy nffr tuitnitg jfri^H ^ 
tj.nt.gl; quotum mm* %wl(w% %ifwhnupi*& Qn%k& 
DlieZ p*****fc (&F£ *"/«*?£" <&£»*/) %fih 
Ijh^ututg) np *hifu/bwuf£u JfcuuimwA %£tubui„ 
U\p% fiuirtbu wtiPft ifwujih ufMMtbwiA* (Ju 
fu%n ; pnqg l^pp%uM% \jLpnu^ftnj wiuhfj* SJiKup^ 21 

uiuIfLu% uiqjftug &p£fu*£ t JJfyu*%mft%Mt*i,kuM%ij $ 
nptig tf£9 **%/!; *f* n PPt*k &***/?*%* m$*mnt~uibh^ 

Ufl;ij It J^nhhpw ttz, Jlupnzptf u/hniMiM%g$$ w/£ 
UMumtivut&ftg p%wfywpwi* f pum //&<£ rff*gw„ 
i_u/b* ***ju tukriLujifp giunutgh Jj^tjjMj hi n i. &n„ 
Jnt% £ftL.uhuujfyntf t Ili £p t ppb%g ^bqjt^uJL. 
JJjt IpuiT [jfiq* mm£h% QwumMMMmnvfthtulk %9$u^ 
%ml[£p* ii*j%i*j£ti ifir}£fr% %u* h. f>pb%g £****> 
%ju/hittjM**lf***% h *]h%i*i-rip*ssht*si* r^tuun^g UPl* 
hiwa-nphhpp % ■ fj^unia ifbpciiULnp 1 ui^ 

nnbuju abputanj% ututnnvtuh% **Ui JK*ih 
Atzhi k n t**^P » fr^l^t** ^nAymputgh* 
flunkS t — — bfit 4$b} ^"'^VZ * rfmhm* 
Lzuirf ]&£ 9 turn ***J£ hbftw%uiMfg l^mif /^ w ~ 
ifiuinftifg bplfpftu hp/frtL. biujpbpp } Qu **#«^ 
innLiubuijb*h tuUnCbp tubtfn S/pZi ffffh***** 
uimgiLttg *l*[**f*li uhp%tjrrtf *f£9* TL 1f l n%tu fy n — 
ljj%kqj»rij tit^lfjtu/hijJiMfLuin l^r^qbiug pmppu*^ 
pnuuig phpufhriKtf \ — fKwjg l^hpjpf* Hut^ 
iftupnt-fi *fbp wjMtgwti ifhtfhptsiiigii * ^"^ %b*+ 
vtbKMMi%oh bujif pi$mpni~ff*hi5u% *imfint«0bt*i% 
phj&hpgnqtuij . tfhp %u*t.m%iiitPfri5i% jwjw%b^ 
fad jMSfjuif^ ftp *fhp wqaftfa %ifui% %£*% £ 
fip <fhpujcf,fij% £tuh<giu& t^* Jjjtmni.mb' «#*, 
% tiiUfi* h. kphpnptiy np otntuptjjQ *f£9 ui JL r 22 

£uncfi% JbpAujLnp imj%bp , twpg fibpbLu 
Mtii-hiji uijutip jwppit^ b% gm% St nt -» il****f 

Jippbi. iMfitiU9tfm^t*i% $ %fJtm%q.U9ifmj% k $fw„ 

%whg* %npbpu utpb^hiuMu^p tfftsn%wl[*u%usg 
Mfrnm/ipm^Htrntt tfh& fy£m tf'uiji bquj& £ 
\Iii/huij bnilnifb n^npt^h k pn^npuf% f Jum„ 
%uiL.uM%tr hp ^uiptiLum pht-hmuabu lupatu*. 
%$$$<j : p$**~P'bm%g k $&**&£ uitu^^h &£«*#£ $fh+, 
4khusfyu*% m%ojPr*g f qftitwig k fymZftg £w* 
tfiup* bntlniOt mpbi.b^bm% % wp ***§..& j[& I{***1*- 
ifgh l****** Zbn.ni. ^£ ^***jl[***J-~pbpri MMM%n*jM* m , 
%bmi iffruuubph $ k tj.hn phm^kmi Jfonnn*u*m 
Atnil& ?/^7^ % Ikjl ^^ffbpnc f*p***g wlwK 
qM*nt*i$ ui^mg ip £W**l ££*/«{/ JluPMMifu*^ 
ptuj bnifnaS* ^n^iutph fyinffi* & w^?i»j*& * 
tuprj. uijunp wj.fit.Mi/hmg £«*j/ itiMMjp £#?2#jj«/£^ 

**££ «"»*•*»* £ b £**"#* Pi* «Tknh n% ~ 

» ptiuixfjtK JJf*wn*&nj zfikbgl>k [s***J %&*****£) 
$ qtfbb pi*tLp%* u/Uu4rr[iti pbprj. fr „/«#££ 
» PghmiFhiug** fc* jbm %nptu ^mjfyflh^ fi 
> ^LupifjigV 3hn$*gf>% fit pbpifh HpMwn%w&w* 
» ;]*f*»*J » * bt*k n *~ w%^m$f jf*2*t*.**i& pbpqh 
$*mji %njh% £, $f**fwj j**&n$-% ^*«/4f**V £«„ 
ytL.*ub%) npn*£ %m k fr*-pg% w%nt-M*thbgl*k 23 

q^bffi fjL**m*9i.*M$&MU££%t* Hj** f»bq *f&p fugh^ 
tyhpi* **$ **J/ Jtf uj*-t*/bnt*t.Jtfiruih tM{tMjmtfsul(MJu% 
uutttLqnL^lfMi/b ifjtutj £ % n * /uy^uy A ^r/i 

JjjiuiniLus&tiiftfiM tuh$ti5*% hp * mm %bn$J/'bui% 
%gm% £♦ gpf»$im*ih£*$$fyu*h fj.mpni$ i/5J£ "y^- 
*^/>tf/r wir#ft$r 4^ ^PP^ iuJ P t lF** L bL* ^ VL**~ 
tnncui& u/hnL£uh **hu*<f.nj% 3htugbu*i jt*?***~ 
muihu*puM% £ t 

<Y^£f & %nptyu\ tMtttujgJ/h tuhnCiip t iu **«**<.&/ 
btu ifrmtf**MMffhif» £p &uA*\bu*^ ^fAgf** «y- 
ufihgh} $$$ J^ i *i****l m *l' Ui Pl! fy***§f ujtutnljhpp 
yap rtvb^fi% %ji% Z.***Ji2 bP^***9 ft»«*j*?*jwf£ 
l^nyuh <fhpt**<ft9j% £u*Jffr%t — BL/** fy***pb^ 

Lt*p fu%rfpnju *lp***jo$ yk*fg knp^ w p p***%* 

tffi pu&l^f tfpiWM^Zhm&t- u*ifb%bvfr% ^bpiAthn^ 
£m&£tjnt.MM*& */&<£ • P***J9 &$£ *1&P *%?/*£&*** I 

lfbiff} f wppMMfJ^MSih Ifuitf Mupf*uutlfw% f tujufihgk 
tijujvjbptUi£ifh U OMMiftwijP'bMitii atxtntuibtup uimj 
ifcimnM.MU&lt ♦ nprtt£^bi/rbt. If } u*Lb£tjp'h£ l(n%^ 
Hutlfh) ff% 9 jbplfbfig bpmqifi[ £*?*, *f****gp~ 
%£p £)***jk m J Jkl b9 l "*■ ^A«»t fZ* & £^^ 24 

&hi*n % lk*wnt.&nj MMtLnkgitLp-huiiffA £^S,£ & 
mGmntf pftp W . h m p4m%u 1 qmjh L kpwfr^ 
mm^utnM.phutMrp t^utif Of*>pmu*l l m%i,i.phwtrp* 
JUt %nu% %»pp% Jl umnt .hnj qn t t pp <**««,„ 
fyhpmp % 
fwm qui m. [i frptihg Hurn-p ^wumntm&nj 
u ( utuii i hp'h y %„j% U *hifu/h ^hp^mpu/Uml + 

£, tinmpmk fop**^ iff, ^pwj ^/ri&y fc 
flpl*mm%hw% ifnt.u£n'hf,) } np J^bp$^wpm%i 

MMwpnfnp iff, $ Uq&qh fi <H*frfi%. _ ^tP^ 
jmp k jmp$Tmp ^ «V« ^mj^mj wku L hi**%% x 

pm% mji uitMigghhi, hpp umuOttpMi Imj^mj *[p m 
pmj fuouftifpt 25 

qp&P£ tu%tfft£tuuj£u $ifm$MMah££ it JJjiwp^ 
%m ^n p& trtft? h uA €f.Lurpi3tftmpp + n P n J *lt* w J 
mji phwt* %ft% Iputf ^bpu/hnt»tsjl^iu% jftpw*, 
mwfy <r*i5tftifg + It %npujQ%ujp luntuuufki S«i^, 
^ w P&*^i$ ^P^fi^* t l $Mi i! , ^P nL ' *^££ JJ^/hfinuhm'h 
flhpttuttuft qptygh* (jjtp ftppi*** w y JW / ? ? tft* 
UfnL.w& nfft jfaif&g * Jffihftnu t^ustf \,Lu%ft 
fiftwfifhft t£ftmbppftmgft g j%i9afft%ftl^hm% %hmuj„ 
ffhft% pu/huiu^p LpahujjLftp tf'£p ft (f^Jj n*±*~ 
pnt) ftp UJinhh Jjfftmpu/urtn tuhnvu/hhtut hwj^ 
w H.*ifa *J»#t«^i^^i«tfi lfpohmt.npg Mi JI $***>*• 
j fit* ft \jmfti£$utm% tfwtLunfi $ nmlfftg ^ww 
whtf.mif t£Lujft% ft Zttntftf It ****pft? ft intuitu*, 
ipuk puitpuphhp* JJ^Aiftnu ft ^h%n*ftuM *}*§*„ 
ifftiiftlfhiuig tfh&MAivnp £p kpp hlfwh ftp 
iftmhpp bpfym. \ f UM J tfftwpmhg $ n (* n & *flft*****, 
tnpit £p Z, JP§MMmwf3-fttMS* H**tt?itgif£ iurtuj& 
fy*ps*£ gmm tfft %ft% fynpnLuhuif U tftuMiftuj^ 
%blft u/usMfrtf^wg %LutitniJfwftp tfpntt*J&%hp } 
npngifl; £p L l^npnuuhtuf fKkpnunuft tfft 
tHmm$fwfj.pfwtPftf% jnpnLtf ^ pun^p f ff£ 
ifttr ^tujtfusiinijtg ftp ^3 H;^ !****<£**& R w - 
mtttmb £w%tu*£ft% *[%**/* ftp it }jplfft%^^ it 
f$ph% ifft% qJbpkbP Hp^ w /* u * uAntuMttp (ifft^ 
/?£ JJj*wp*Jsm\ np jljl*i{hft*f ukpffhturthuLtf 
b%u/bft iftaif (fnjujLnp£ q^uiifh%uMj% tupm„ 26 

quii- £/& gwiitnfiij} ^Jfrtfuij ib% phutt.*. u*^ 
Lhinpq. £ b *fh*l^ £%%&£ limaf gUnqujg tf§M*p^ 

^I*1fE jbzf*& ffi£ na L 4 Z%wp$*9& fififr^! 
l^uMif npsuitft ifbifisiyph/Jt h **i%ifbiiwi£pbfjt 
£ [ffihfinu ) futupntj p-fc jumpm-tub % *— fiuijn 
&£f£ «yj# *$$pwpym*£$fp&tufH9$MM% jfipMLturuilfi 
MEP^* M J n*^*^****^ &u*€£rtt-if ***-p ft £ bmhof} u*„ 
LLU%q.ni.fi}//hl; f tif£uig £ jfrgbtfgf n P *^t/» ?*****> 
iumjhfhm^ b H$utiwobn punnuS fpnhvi^Miia., 
Lug *f££ w Jl fy***P n t_ £****** U9%%gdmb **f^ 
^UM*hq.nLP'l*t% i/Jfr* f*PP Pt ft **l[1ip***h t[Wp 
Hflwfti) Ay^OV u/hlihpufLupu/h %ftift *fft g*u„ 
pft ujujtunuitfh %ifw% ^ np tuMjhwmuMpmfk 
tjtuifujp jjft &hvmgphl;p + JPft^p Ifiutt JJjib^ 
tfUi^h pbqbmt-tipktj quu* 5 b &%mujl qfyftnji* 
ipnu* fftyhg b f wo.ui*$$tfki£fih rip uui ftp 
Jopp %hut I^nnuft b^bp £ / tfmjp% £p tfp~ 
htPn "^np 5«f«/l«/f thnhimpiinuhp f ft jE>****r 
pujffufjnt — ■* U>J** &• tMMjuMip %%futh ftp*** 3 
hfuuftup gwm £bq ufftmft umftufnt-ftifg ifbp 
tsjutmtfjutHop ]&nph%utgLnj Urn p$U0tMi^$M$%^ 
sb§+ ^Hpnujph l. MMittuiHtuhi b wtnLuuszjh^uttj 
xurzLuuiubi^ I ^TT 1 27 

* ^utj^mj bpuiqfif, suiavhynLfihuA,* Jb p pw ^ 

%uj//uj% bmu*%ybmtfp ZiziI { uj n uji i b & uMi. fib^j, 

» £*«& fM & bpusifu*^ t m% 9 „p qijbfr # n 
» urntibwi vutZfih*! p$tm& ££/«*/ mn. fib^ 

^ ^muM^M^bwMfp $*/?"£ £ ^mfffAfffp**., 

pnti/,% */££ «V£ m^bij* ^uafuipAiuI^ £*£*£ f 

$mtiwmwltb L l/nuiUjmimniftbufo, „p & «#»* 
» *V**l**l*Mg pfty bof}uj%u*unCh U iff, %w„ 
» Zuiujbuiu bplfpf q^mm^bph /*&£«,, mj L 
» tti[,u*tuni_ubuj L jH^mnijtnh ^mmw^brng pq^ 
» fuytr /*£& ^b%i [ MM,%^% qMMitnuilbnpqh 

* u l mml i bpuMu t MMM t mtn^buM% » , & «y^ * 

^£ mp^mpbu ^mjtfi Qmpbpf, fin* w % p„^% 
tp ZwLu* % bujl i uAi £p ftp luuuinuuib^tu^inni.^ 

if w^ j&^nwfi gwhf, tffr gfy % w $ mu{ bmw 9 
nbpn^ U f&^wh Uppm^ufif^ W mh% $ 
*ttbn mbq^ nuqf^q w*$mtiiw&ujW£ m „ L pfg C % %u*p $ 28 

It i£lf**ijk% JJ * ^frftpg * ^mjw$tm*u% £/?£ 
fifujuip Ik hftfl; if am p-muihp nup JJ+ *$*pttij 
wn.u$9ft% wmmifwh q^tqgh qnphhguA jhu* 
h. iun.iuj> gp£ltqhqft $ \ n jfr n P npqvnj ub^ 
pnt%qft% ***ji ifft^wl^n^ufh pn***/ $ tuhnp %w^ 
Zujujhutujlfu/ii iuiujjwgh ufiiMSiub £ ufhtrtm^ 
pLuhrtju x f\ujj£j ifft%tJb h pp + — qujju qdnutu^ 
pft% fyujtf u&limphfj* £ ummqk^t llmhu*^ 
Luj% Jtupqujiqtuj* tfhp (**p**J UM^mljbpm £p 
ufmmtfft^b rjujptfuAi ) ftp hplfpft f £)***J—Jk*+ 
qnutuhftg j tJw^piuiMf ft£ft****%*ft *fft pbp%t9f£ 
%ujpgp*ij£+ «"p«f^r° m*s*pn*£ jhmhi- Z&yg ft 
» tMn.ti*uiW9mnt-B*fti% $fuift% » jhai ftiuqifuA* 
l^muu^uu^inn^phu/ii ♦ U iqtuuujjttftnu%£ , «^w^ 

» pftip » * /i«ij /jtiwujwgmfiMrftfftiiil* h pp 

tftntuL jisipfttwph* *— t£hpt*L jjiftugnug x \***p*+ 
qt*i% % jt}% fi&L *h***ft* *f***rti~g I^nuMUfUM^mrn.^ 
f}fti!h % ftph% gqtvmifbpp *yw£*/f&£ tnnu^ n±qh^ 
l***l+ ntfwhg m Jt D&'f'MJ 3^*1$* \\ppm%t**„ 
tfnt, ^***jpp lj****f MMfwntfp ^uf§fwpft% tujurtp 
uftuwSujti $ fi***jg mun%g ifhqft w^h^npq 
ft*%qftp%bp h% ♦ ^ m pk % n P ^Mw^iii^wj 
ujqqiug ujt/h%^% qnfhq.mli ^**^«»***/w«??t f «#?*.«* 

wjf_ i*i*ipiufynLUJ& %tiMifu*pft%g ,* it gi*%b%g f 
%M*ifti $*mq9*j% %u§Mfu*phi*i£ luqtuhqhhpp } «#«^ 
tqtu jujuinvl^ fyn,W9qM*i£i*MLft}fti5tpt 3 29 

mnr&£ft I? nr lL nt L t * v * t y < f «*«v***i.tt#£*^M#£«i#i*.^ 
Phiuh jp£M*iWMi*l[hli£r£t) ifua&Mu^ ftp Zhiugbtu^ 
k ifnrtujghuj^ %Lufu*ijhtJug tjhnpfizf ^ mfuuifig, 
kpl*9 &- *»%/i*t9*itffhw% f k **mh*ikwb ifujJ 
Jpup&w& ufitnaftgg afiftmn&^t** $tulfujj% ifn%£ 

4j.iMMi,np nptf{igu uAytuif if*iM9j^ muhiji bp^ 

*ib*fg %*fkt£ £fimtui.fi[inq[t% k Mftpfyiwyfih ■*w& i ■ 

f A\ 2 *f***p***n L.p^huj% ni,nhn Huttfptfl* ktnmn^ 

it If ' hpljfmj , A tjjitftxigU f»%$ ***$*i ***U*ipr 
f^u**fh*fu*m «yj hnpbuij %rtp£hrrp %hwhn.ji£ + 
ujt^h^npq £ ni-pkifh %***pgp%k^ ft:§ ***J** Ifiunf 
***jk* ****]*$ phwtulf tkujifpLu% ffnq*j*& *bu*h* 
ftp ttnLftn eiLughp £ % jjtu/fju*j% &£ £/*« & 
p-fc q.hn. **%***ghu*^ ptuppmpt****s*g */££ ^? f ^~ 
phcft P% j ******** 9 £***% t£***%3fi*s**t.*fp £i&lfM* 
tt fipttiig %*f$*jf*u hi** if tuVUifu/hu , ***%l^h% nm 
tj.uA phnL.phu*% *fu***u*hg %uiLLumg U ujmg^ 
moh phhufjhp h% ♦ np ^i; tt p-**A£p tfmwg 
phptfnChg £ % *H/Z, *±"-ujykiJi f£utpsfu/bg if £ 
np f*M*j It tfhp tnt-iiiutnp tt*M**T**A**uhh £«#«?*. 
a£ttig It Lwp&kghwt hifu***m%ng ns **9j*h$Mi*-g % . 
tjphj&t; lfhpi*jnt£ $fj* p%**j***u*2*ng l^wif %ft*,^. *1 h 31 

puiZujLuung h%) hpp *A& p%qnt%l»p puut 

ifutpq.nL. umkq&ntdp + it ftpytutft uyi junptjih 
uijuufftufi MMi%ni%£ f It ^?£ ft < Ifpotig n % 
"jumgwoh uuttfutjh fyhpuftfi^ t/jt %u**M*wg.. 
- tfmmnt.guf%h% pirrt-fthij/h * usju mwpphpniu^ 
phiuttp ftp tuunhg f*pp JRl; p%atBht%p ptu„ 
pwiifjp%k£fft£ % ftphtttt %oup Zhuih^uAititg i^nt. 
%mu%j*% % if^%^qhrt %/*%£ p%tfM.phui% ifhhttt^ 
Pfti&g ifjkfi&qmrfwjh f£u*h<£pnLffhujtfp ptf*, 
ppm%$;fih t &*. Zwpl{ ip **ijuiMi%u pn***l * 
%wju y giiMuj* ftp p'hni.f&huih qtuqutiftgh £^p< 
£$j/b£sjnu*t& £/&♦ &> bpiiptipq.) ftp %$*tj*ihu?^ 

vfui^Miwo%% ifutuujtfp fa p%ttt.phf**% IfUfinu*^ 
pm.£p* hpp ft * mm£**ipg) rt$ pwqfifig L 
"i, m Jl ^ W JL *t n F^b& **i*** £****** if uAfjf %%mm$^ 
pntmif %l»%+ hpp hptfpfth np it £ ifufuh* 
ip jmmml[ tqtu^tnohf* It uiqojffftg mhqtty% f 
kpfyl*b$* whftp %w*fwMfjuipiftmit Jthqftt% f 
£fiL.qiM9mufpui& if tun iffa? £m£ui%fr } Itftgm 
tfufjrt iff* uhqusU ^ U pftt.ttiMi^iif% % bppbifh it 
fyh%qw%wt{ut% wpwpw&g %nt.£pg it qr*%t. 
Jljft mmish ***jq tstuiufift &hqnt,ut% utph* 
<fwii%itiiftifjji iqmj&mttnt.P'fftJih fyuttf mumh^ 
qmtjmpq gn^gnitfnAgh , kpifpfttt pftLpwlfhpuj 32 

mkuuspiuhgfi f ftp pu*p<ipnLfi?hujtfpg (tJ*~ 
puAg\ funp9it-Phu»*fpg (inpngj U ^n$$pP*t*K^ 
pkuatfp {q.*sM£m**Mg\ % wunhg &-$Mtt£lfM&f*&utr[ U 
buihuisLut^Lupq. kpkugli $ ptiLurrg U. irrphtfrtg 
wnuiuh qrr/LMMSp^n^ff/itSA U tfuuibfjA) JM**n„ 
P^ui^uiuuil^ &u*rtng MUgutMuptui^fMiJiht, <f.bm%ft 
kphttffi dhpiu%$t&l% , M**tw%gif£ u/hZujifktftuui 
put pip tbpti&g brtitLu&h^ but if hjntfnr* h^ 
pbtnjffl-ph > ffiifitMttt.MithMj. qbir **ifi* ***mh% mmi*, 
%n%g %hpgfiit £hngjft% tfjun. £mf**in£ ^/* w <- 
pnL.nhj ffMitjff'tfniSitA } n p rs ui utuifp p b. uuju^ 
tnftij ttw**t**hf9i-£fIiWMfpg , %nj%m^u h 9p**g 
inhn mbn &nijj*j&ufLLUfiniupuj&tFnt-Up%i mkn 
trthn %Miihf£tupw phffwgglt , nrrbq Entry **y£ 
tuhphrL^tuin b. u/h^uiuiunvu prtLixtpbgnLgfr*, 
Qusn.u*y*ft$*ifp t£fr*fb£ UMiiZfa ^MULt^iJffh P£*(*~ 
i£is*htfu9% ifipiftnLptihpMt^* tuunhp b. tajustff**, 
uhp qjftMijMiftutfp f i*tift2ttv£?lsM*t$fpi ifj&lunil b, 
UfuitfiIfUJf*tM%og nq£w£un% ifujpql^u/b tffitiiph 
"ML **lW m *** ***JL ***** Ui** M *>nL.tM*& $jjhpmgh£f& f 
trhuj £tu%iljujtm£ infrkyhpzug **{// {*F™**9 
**MJL M*mkq&t*n b tnhoptfb ♦ b p%ni-pbi*Ai ***%„ 
juou fiqntJth Zbtn iaujhtul^g^^ q%tu °/*^ 

fluff kpp % b. **p***J fyftjPH* Mu^umg } but*. 33 gj*% *i*if,pmu, M&ujpy np bpphffij qjfamnt.mb 
J b m J % i>p*?£ #/*» & ifatfr ***JL p^ncfi&i 

d^Lt* Ifrrqtfk ftp %h% W g wufpiww*n% w%^ 

n tb **i***™***-&l 9 UfWZUlhl f,%£ „p f,ph% 4><f*?Lm 

Jftuif tlmfuM Ifmtf ^uapJu/hg ufutmSuMnkp* & 
ifrnfruAjuitj *ff**tj% Jfc*mn*.&nj *lhpp%hmjk L t*t. 
$P %***LUMmgpi WJL mjia^pitM*fi/p ijp^gh muj„ 
l m JL h i* u L k kp° % BC* %fMM b* tPP blL R»v*a*.&nj 
VPurf 9 . **i****nllbpg , J&**r*J MUMmn^mhmjflh 

iujifujph & wi_ mjh *upuwpMub%kpp+ k iajju^u 
fum%^mp vfiptr, U wjuifrnp iffimg tfmnvgfa 
k mtf phun&hgwh ql\&rrntjw«mmpf*%(; $ „p 
If'punLfi h %f^pm^mjmmpjizS h Su*pjtm„ 

Qmjm £ jfiifwgtti.ptift^ »p kplftii. $^#«#^ 

*-"r kbpp & i^pttwafrPe kp o% fa> IHp & 

ilmjv ♦ /&£*?£« k ty*fu*j mj L &2ifwpt**** 

3 34 

U uiuuiniM§huMtfuif%p Intuit hpIff*Lt£*i*& % fl t - i lft f f 
Ifpoh^g wnMiffA m*upp% £ tt *tf£urg £ ni m 
£mj fjip* ifn£npn*.ffhw%% %u*jtiw*£i**§* bpb^fw 

puivttp bpbi.fi ***J*i fyftpgu | n p{t n P & £ 
tuj£MM$%9iutb Lu$$f tfbb pus%£ Jutiub% % utju^ 
u/£u ***Jf tffngputtTfiui ifuiptflguih fcpb%g ptf„ 
£"/*«"/>£/? <f*n*fMjm& p%m-ffbm% tfb&iutfhir la, 
mjtftti[ tftuuhp% IftJJif uipuipuibg t^u^fu **#£«. 
tibint£ tMitMiant^U9n.bjh /t tajwpmbih bqtuik b%% 
— r- Jjj%*MM%g hbn.nL. bpffu*£nt- } bpbvu*huijb%a 
tfhp SAt* 2u$jl^MMMant%% Qpujujvmj njM&mh% 
4l 9M J% *l£*H J M pb*J*Ut n.mpimb f w%if£g % ftp 
i W /ti IfnqJfr IOpOOO » m £ 4J*P U *S U ** |&^ 
nu*% ^ <lb J ™8> *»l %"?*?& 13f000f (£«* 
tfnsufZ* 16»000' jtpi^wg *»£».), npng 
*f%lfh U^piaytuS Ifrtihgfih jtp %u»Su$*qbmg f 
iffiLtsp JJ*uiufip* uMunp (*pp jMu%Iftup&op£t$ 
m*Miif*iupi*ify ifbw%£i* sujligwh U n.pbp-% ui%„ 
%ptfui% h. u/bZiutfbtf*UM Jgisth qiu*fh%wj% ib„ 
pbfsu dhpuMifpusnhtujjb) h%\rtLu/h tujuop «*// 
qtssaf£tia% x ff£ mq^Mji ff£ tthuitiA % iM$uhtugtH» 
W JL bipnM$ifrmgl& $vji $f>***gpii£ f *ip k £ 
fypokgh ***JL **b$nb*.nn PLV^J * ft 2 $i ift V9 ft 
qqujp, ft*%£ utftvft pt*£p **>jq ^uy^mqy 
guAif* atfa ubpnAq. jbm%i**&j*is fiui% qlmjtjh f %. 35 

%WM.M*$bif bpp (h%£i*f£u Ifwp&rtLf,^ mti^ g— 
4000 ******pl* umo.um^ ifhfn. Jftwj% us%£wpd 
£bp*futi[ ££$& uAtnhg ij.u*y.MM*ffjnnStg% - f u*j£ 
4J*pk*** fy****f t/ftyitpgif* £Uipdntii fyutptfftp 

m JL V &pbu**p 4* r<L *l' u *JL*f'Ptip* 9*&(: &***-* 
[uf* liiuif piiij.Zmm pngfi <J£*,f«£, k bppbSk 
bppbSb If* nprtmujp ifnt. iuinm^p £pbq£h 

jj9i%^hpaa[t IT/ 9 fit ^hm^nj% %m$wufb^ 

mmg wmb% m^bjjf t*m£uf k utuuisift!^ *££*Sr 
mju Zpujppn[uhujj %hp^npin^p[>Ap k £_ 
phinjpg % JJij**+ P***J3 MMihnhg £ui%Jbwjf*% 
?S««""-*«* , i£/»$»/»*/r£ £ «**#*& p%n±pbu$%* 
fttify yu** tip%nLpi*i% jffhgh %bp%np&t$q + fymif 
mnm%g mntugjfi* **{*** m^Munp ^%%b^n^ ujurtp 
fy>plt&wj£p tp 4*"^ wjl* & wjauf^u pp„ 
%u*it i w£ui X k ifiuu%uiLrtpb^nif \hnGmtipu**** 

^eu w p* fai^t** vpkfti ****fb%wj% %(& m<Lr 

V"9 ^il ^^f4 £ «</«♦ k ifyl^b*. ty„ 

iM(mmifmn.m%^ Ifp q^jusj ifiup q wj^ufftufr hplf„ 

pu/h^p 5if IfLujfig «f o£6t , ftwmbpr* «. ffp^_ 

Jntujp bpbrf pifp n %b tf P£ f^VHi** U &PF 

tfr*iwpujquj%r l} k % ft£ n^ $**%UMum**itu&* put** 
pt*l**p [itfLuutnf* pwrrfiu* «y£ ^ [^p uj u urn uui ^ t T 36 

— — — Hj** B UiamUi lh pv*bfc u & *v*f**t%itih *ih*-~ 
|iwi. Ifttt. ^Lutfnq^nL.fi'hg Mjjturttupujl[nLuIi£fi JJU 

\rwi.uf% Jipk%tj tf.hjtm-P^tt%% h fihghtM*t£wpiWL^ 
p-fu%%fth i^rt p n ku tu%h i% , ; ^utqtup h Mjjcbfji 
tuifujg Mipprta ^ uin^iu h n *~ mhM&hltt& u/hn%g 
*?&([ "ft t* t[*t***$Mjt$i$mnL.£tffit.% jiuphrh } *f£ti 
mTIi fzuitthujfTi sun fyij m ti utu & f jktnnj nutp^ 

citlUJ] It. Qt9l.tf1fgi£ hpkutj 9pPi*ft*j*MMMJ1 MMiaatttB 

whobnphtg uiut2V7iiJAfuj%tj % Qtfjjjpifu/hwihp k„ 
ff£ "fef* %M9ihAhf& *«// — ftp #14 $ffiwj% 

natnJ afuA£/A U i*j%£fgft Join h ht*n,ts*t-**p 

wq$mg *f£l f w/jr & «#/£ %po%fy ufo*^ 

MJiiMifnckp «*/£ p%tj.ni%uM& h% f ^E?£ A it 4 *«„* 
tTtibgh iMitf£h l^nrpf hpfypf/ht 

ftnpif ^luifiupkgufhp ji ul^^pu/b utju funp^ 
ZpptfW&nLfiffri*h%t$pt* ph&L) n P**i£ u Hjt* J^- 
nnnj jh^hlh m JL ^ **«/£ ***hn*uitf ^uiLUtmng 
uiiiitn£tun% it. iftiLwgp J^ujp/f yptU^J *?***%£ 
oiiiiht IjMJJtf Lpl/hki* *^mrAw%f> Qhtfutj *ml/i 
rtp P n njAg ™t*P %/*%* p%miiMtu9tn ZiMyh^ hp 
jhpmbg wttlh*.* pu*j$ wju m**j L jj*lh%g **p 
/££ II *fhnd tM*ht*LMM**fp Liw<tft.Jfth **\)u if***if 37 

w %9 3***jt* i/bpuj*9*l k ufujpuj<£LujfjLg s£p 

innb^tiLpbuAi p*£ our tup Ifpohftg */££ <£t*s%uj„ 
q**& ujqu/btfg) qtut^u/hLuug k &!;**£ hu/h f 

ft- ViPMrf bb *UPbVP* — fr* *£ 

n t P^ IFiMjtihwg k Jlpiuifui&f* whugnt£ 

m?I>wj% qpyn^p, uij L f>p ip^pf,% % bfi% fypp^ 

%mj punvfa* w%Pl*± ijhpm%g inkug^b. "/*"& 
$f££ %twp g%%ai.ppL , hg jtMMjmhhfjfih ^uam fj*^, 
liswi k qb*t t*£ fwujwjt 2jt*2 t k***l £/»*«/»***jy^ 
fi*bp $ rfmhtu^MMihq, j/bpnj/j^buj^ jbputhg bp^ 
^ni Ifffqtffr ^£^w#o k Zmp$siL.A bp^nu tfbh 
l&bptiL. ifwif ^nt^tuifhbpnt, bqbpgpt 9»^*»*> 
ifiuj (JJbmj'Liijj) &nffh ffphpi; ujJ^h tinqif£ 
tuwmii*a**& £ ujjifUjfiuf* guttfguj& Zptupmftuttf 
ibnttbpn^ f\q%nt*hbtjjij Iftutf Hqf}Ltid*ujpijjj 
QtuhmjJ hn^t ftp Jam k gfa ^bn/t hl^ 
^pqni.nl'h »*. %bppnt[ph {%w*fpnt.m\ > k ifb„ 
hiuqnj'b k q.bm uAj^uj'hqujpin ffrrSUpiulfo 
[fi*m%m**i.pfrl{ tyu*j$MMqjim9*f\ k ptupckpnuquj^ 
<fwjP b ckP n P r t Xr m **fc$* ( Dfr'fr****' k****f ^p 38 

ZftLuftu, u*pbt.»¥mbui% lf**^*f£t *[bprwjft^ 

2p^l Mtfutm&wn%bp£% qmm ifusif ut^bfj* (J^ 
puipiumbu/b putp&p \P*uuftu f/b^uf^u pti$p&„ 
pni-PhtuJptM <fhptut£Uibtj£ gnM*% qut*fb%u*j% 
^bpfthu t,***J**g% 9&l fU9 V a *t'9l> fthpitLt* k gu*% 
quafh%uMj% ^bpfthu bpfypft* jftgjmmm^Mu^ $CP~ 
Gbqbnfth k ^njhuM% mtumw%ft% k uthnp ^b^ 
*n h *.***% i**g + np^wtft mji wti/^ Ipuif **/****, 
fyuju ZuiLU&Mvltwh* k fi£ ftufy uuinjtf Pl±***p 
ujju tymp&lfjf**) f*£ *fftmj% $ft% mmb% mji 
L ^fttfm/ utj%gm% tj.itni.wp £ q***ji* £*£*£ 
k ifnn%LU^ } npgu/h £htup £ \fLuubtug Aft*-*, 
%bnt;% ^muitupp t l Ui P *M9nknL.£ Iftutf <3f&{ ftp 
utZbn $*ft*sMu*nnt.ut& k nt tft*** ^Z % t?P% L n k 
uM^fsAtf-nvp^ftii* PtL***J U* B***h**4jP m J %**¥" 
pijjujhinft iftnp<& kfiibinL. ft ±hmn% Uj****~ 
pmutmj ft ft*%fj,ftp Sbrngnpumg mutufutitfth f 
Jjiutf Qpqujuiuj/ u$hnp ljnt]tbp£it g^l^kfh ** 

pbpbi nift tlftPftt^Pft B m pkp & *i^^L ftP 
mVbi/is/b ^nnvmlfftg ijnt-ufth {^nfttft»*ftnfbwj} 
jmnfilmliw% mu*&uipf& Zftifbpa t.tf , tithmtu^ 
puji^nju b% gpft*imt*%£ftg t*Lfumm*jhw*jt9^ 
ffftiSigh ft Ifvtufti*) **£ tfftwjh pi*ft% ftp ***k~ 
tputjhuigi muji^ k omwptutj ft *%bn.ft mgjutup* 
Smgi Oft*** ft%l q^MuptfuAg bpt }fu***fti* 
Qquttn m%nt.M$9itp «£**#«» rF*.w^M#& k upptutfUMii /! 39 

£u/b}tj*tthgtuL ft %ft% ^*M*jntj+ tt tuamaufh* 
jjtgm^ u*%tr%g fi Jfjfwm^M* f?uj<£uttnpft*b gujtn 
UM%tfEutf jftgrnmrnfyntMuit *$*%£&£% usn ft*~p 
***hnpwhfclflk \JJjimaAMtwqif\ f t'P'&f 

Qu?jtn%ft £ usifh%ujj*U ujtptj.iujfth uftuwtfnL^ 
Pft*% ntuufhntiutij ***Jl ***%ftbftg ( l^utpbb^ 
gh***l j %bml*LM9%gh ♦ HjtmuittMjqr^uMj &ftr»£ 
npuft bpfifut^nil *f£**j ft t£bp ft ffutuftu* jmh*, 
fympb ^uip^ni-pft^ it phfy%ftf% Aftn^b It np„ 
unprfrrtfifbtvh fyuiq^ifM**&ni£g% It pujpiuifib^ 

P n *£ \Z n ****j i* J**fi**l***-bl** */f$ft%* » ^oh $**** 
**fi>Lftl% ft *$u*lmg hpl^p ft £*iPwjfti.g f qnp 
ft qnLp l*l&l***l b lUti-pptithtnil £ughu*% mft^ 
putu£p gjntStgl/ iftu^bgp%b^ f Iftturph^ U w^ 
qiuutbi ***n.MMMbg tfbnhb^nt. J^mutmwh^ If**** 
itfi*LW& f}t**<£U*Lnpp „ np uttfUin%u*j X fl£ b^ 
^4 qm^ftiutpZ** uiifljit tuLhpb^ P***J9 $*§?** 
pmu^p rfutppfthg uu*^bp%fth pi**qft*bi**t£ u*^ 
i/Ai mmptrtj *[bp£ %rrp£% %apgh u**fpiugp„ 

%b% StM1t*tIliUgp%h% £qf?UJ%hppt — JJ*MMiM*ft*j 

Jlfjutm it fitupiji jmmlpt&ft^ u/hnCtihbpgb 
qmm m%ft it IfpftG l[t*ynt.3b f qjnp %mdu*m ' ^ 40 

ppff %nj%ttt£t* ft ifih utnutuutb^ utt,*u%n.n^ 
phw%fj Shmghut^t §££*«.*»& £ ntpfa mhtf f 
top fyinimutpgntt ttftttwtffttft fjputufuutj tfbm 
n.frt.gttti{itt% |Ai* tfft jf*£& % Sfinp^mu *tthn*Mtttp f 
np jntSttttp^tt %^ut%ttt^ tffltttff m tftttthg f A*. 
ft£ mhndth mji ft imj^tttJ^$ttit tamjitfi Iftittf 
mrupm^i putntrpgh &tu<fiu& ^ % 

ft*£ jiiMmnt.li ttftu^moh ^uttt uftumfit. tf*utj£ 
ph&*ttjm.£p Jftuubuttf, i^tttd ftp It £ khp- 
ujnt[ t*ppmqu*%bwi h. tj.fi Lguttfii at glust^ £p ft 
2u*jljiuqm%£j 1 **u*iM&u$lj*ti% bphuft* tftttltut^ 
uuthrj. hfii umnjtf tt% whn±ut%g tt41.ni.pg utnt m 
unjy **p**9* p*tm tympufag It. tttj/^ng ntfmhg 
tttq^utg^ ^i.pwgm%^pt.p% %nujipB$**i $p iff* 

tffi ll**$***qjfi* l(****f ll*ff* ^ l* **i m Z**"*!***** 
%nuPf>iJb %npu*+ wjq. m%nt r ttt%g */££ t{u/U 
h ttt%nuut%g ihputhg ^tttjng , \P%uuJiu^ Jb+ 
Jltt*yiU&i llltlJlttMf) IfUJlTfflU f ^J»«»> fy' u J*'* 

iF }J&^nzli)t > kp& /> iT** 4"V* Cl- io fjim/i wjiwhq.mli wnwuiqbi £ ^ttLmwp^fff^ 
up jpiw&h) ppp fit, Wt*$P imvinnLmb Libuhbfntl 
np %hV tiLqhp pphh fyph j*ur£ y ^«*/*£ ifp £nt &($„. 
hwhp qt^papipm* ♦ uw jwh^qftttLpiiWifp Jftphvp 
$bm fyntttki jwhiHrqhbimf l(t$L umwVhm.p ii $w^ 
pw£hn §fp Ifpumj* 41 

% ■ «• pm^mhhjtig lpup(fnL$f t£ptrt,£f**b % — J 1 ***} **p 
uuinjtf. m**$itnL**i&wjft% Ifutd&g fffiiuj lbn% 
Hpm^ brhtni£ d*iifznvm& uj€fj].hg £p£l*&* U ni l t ~ 
uhuh *fh9%rtpnni-£Hiiitifp $ luhnbg op£hg it, 
$9awmn±f»pu/i*g mp*ii*$Mi& titutb*h ^ lipphvup %p^. 
ifui% ffSh wqnhi sip h. £ hpMupn^qfu §br% 
mhtpugkiiig ^ tfu/htifKtMJ%n. h ulfaptultu „ h tip** 
pm.li^% tim.uif^i/txi%^% i£bp£ SbuijfiU wnw£fih 
jhpuimuih&+ tfu/hiuvii/hq. np %p*uppnh*b »****, 
uu/bni.p-hui%n ppu*& %bpq.np&rti-ffpi%tHt §b„ 
pmhg 4,P m J J t*P *****(* uj^tupl^nt. U uifvnt^p 
fybpujuspuAip ^n/jm.%^ iffj^bpntf , u^ujwjjj^ 
% nnLui&ghhpni^) ifb&tuifb& gmpw%g lingltnn*, 
%bpni£) It tu%n%g %hpv£h Ipisif funptfh ifipu„ 
htuiir iu^nui^u & «jf*y^ ? # V^' %f*t-f?bp**i£ ♦ 
h%\uj£t* £lhsnL.uA§ ^fnfutj 1m* hphi~fih ****p **p 
injuujfjuf, ibpfag lfUM%i H' Jt **#ti Z /r ^p^ 

%' L W P ***^* ***- « |,||j J'»^' ***P% l*****P** i P M jl*& * 
*\- utiLin ufw^iaoh^ftg , (fntg£ U tj.fi ^mmm1^um% h»p m 
* %wpg ***JI fawaSrnL^filb piintu^bmh %bp^.np^ 
bnL.^bu*bg x 

Jhj****it**& fuiutA p%$utjmh & w%p%mlfw% 
I fcP£ *** ktP-B* ¥ n *~2.***k^L ******** +1 MiAtiMSj kpfy^ f 42 

ph% ZutputLWjfih BMtphi.$fmhwh fyttntfbpntaf 
f* ultajMtuh gpf**tmt*%£$vlt*si% qurpnt. jftgnt-m&i 
jwnutj>hijF*L.pitw% If* flmpqnnfrtfbmj f (J&„ 
<HtL*ugbu*ij £JWjU*I**£tl (up *npn„£% *? u# / ? *»*• 
ifinp bpfyjtp *ffr %iwhuilf£ ) , JjuA^ntaap U 
Wfttt.MitL.fr gwp fyn*nt.***b ibpm%0 tffi£ng% » 
4tt,p np jMttmnt.^ *fiv*f* fy****f *fit*$pv*jp tffi 
l{***jp , U £a% X pum mi.t**hf£ttt[fi% <K *$*&$,$ 
» pmant.tf^ fpubifg k rj.fii.uj [it ***pgj , p%tM*t{b***i 
» ££i /r •fiwpli jwjh f tt ttjMMtmpifih ntfmp^ 
y> tffrii mbnt^nj% f utttvhuti jtujhtf ankn*jn££ 
» tf.hn*i u*futf7utifttt%u + + fynmSmXutjGu ifwpp*, 
» £«*y> Mit^utL.np %p***2j***f* k *£t**p£*ri-pm%og 
» iftrp&£fih* J"P M% *?***?!:&% u»2lo*99p%l*% ***t* 
» tlnph$**ij* % MtJhtf Mutt *fiwpuMjpJk& {Jiwtf *fim^ 
» piujftti) qbqbp£f*% + + > a*3r#?uuA&«f£ qmknA 
» ttrbninjli mjUnpftl* *j*wppGtn<j[~giup t ^m*** 
» tibut^ \J* Jlrtutghutfit %w£w&ks**g qt^mp^ 
» pfr%u% y tpqnpbohbuiju yMtpfvli) U qlint-nuh 
^ tfifpbuttf* np jut%nA JJ^*uj£uriuj £p » * 
J$*m%[*m jbm tfwnfmhmljff ^ptttifrpn^m^ £ 
*iy« ihAjj fi jntmpbpmjfrg* pna% MjjutgmbfJA 
Jfiutf tlwfj/hutifib bqtu& £ luvuprjLuju t£mp„ 
phwg JjntM*%tti<iMij%**t.£}fii5*% , L mj% 9 fiutpMMfjp% 
ifuttf *fitwLpiM*J% % np %2 m u **i* u *kk ^ ^***L**8** 

ntttpphmtj &l Hm%gbpni. iftutf gutphpnt, ptnp 43 

.inb*i*wLMMi%g , ft*np£h %u*%s4*£t %ftt.f?fap % 

Ujunp %ifu§h £p fa fift^ £ifi«ML f\n*p fyn„ 

yttwb fbnhuttfitqSb , ni.p ff£ fyft**«§ Pt 

Qnip Pi Ifni^ng ufw^mn ±%ft% f fa. tiwjft% t£ft„ 

gujufujp%u/lf 9 fi***p***jpg > ***-** fyftg qft±***ft****pgii 

fa tfftLtupusftig ^JJfitaqftft ft SB* fa mfauftju fa 
> Jn4*jfJ*L%u f &u*j%u fa p*bqifrtL%u fa £wjp„ 
JnLhu q.ftp&£ftit» + *l n P" %tfj%t*f£tM fpbgrtLg 
JJ+ d««# n butj% , fa Lubnbg mbq , (J um ^{*^* 
wuiAqni.pbuih ujqqftu ^ § ftp am* if op mini b rz*u „ 
<Ltip& tyiuutbbpp tip tut. ^ fa %np Sum^umuwum^ 
gbrnt Ifnjubp tfiSMpff.bg ft $q$M*%Mqwh**L.pfti.% 
utbnt.**jft+ HJ^F" kpfyffi* nttffumMitmbfj (J* J m.„ 
utmnpftyb } fa bqwu tftwhph tfbi' nifttmut^ 
whqft f fa £ iffiftifa %ft$fmj f p^ fa gissm MiAfp^ 

ffft2ju$mMM$fa%bp£u juijurhft qtrLfMAtifttcft ttp 

ft IbpuAtg if*jju%tulfu/k 9Mfwgma% tfwif uitMMtrt^ 

IputtmUg if ft biuqwb £p ft *fimpmjpu fa ft 

| *fiiunh£n } jbmirtgu Ifiutf ilhhni^pbutb Iputf 

utjju/hqujlj ibvng Suitfiup* fa ***ju rtLpft^ 

pum Lutpcfiiig ^2. 4f'^/*^*/ 1 f """ **$ tfftuMjh 
%pptttdftm Qnjhbpfi mjf §fl;lfwhq mr&jnif f 
ftpbig tqtumtftutfuifttoti *ftnubpni£ fa nf^fthth^ 
pnt^ fa bplfpU^ pfalfuth gu*pbpnt£ t %ty% m , 
4ii£u Jfb^utMMtg t f\pbuvn%utg fa }JwgM$t*%uig ; T 44 bm%op s*t*w (Dolmen), W&Ate (Men^ I 
hir), J*ji*f&£un*t £«fj/ £ f kpJh 1 i*M*!9M.i (Her- 

meilSUl) g***pbpnt£ k guMp$*jumrtiLiu&%hpni£i 
~ mji k utwmnLmbphmpp Ijppmjhgl* %***+, 

Ziuufkwujff «^42» **P£ P^ ^ **t***p*L jbz m ~ 

ww Iff* %u*tfmp ifb& g w P fyu**f gmpkp J^mmA^, 
%£ft%* fihiuji;** ff***ifti*lp k Ijmpuih fiph%ij 
tft4j£u/i*g i£Ifwjtiuffhw% Zuttftsip l , uutlfujjt* 
fihp—hf if**yiM-kgwf* tujiiMSjpup wrkqpg f **p 
%£u/bujif£ §nA Humii^irnj^ **P**J *t*k*l J&~ 
mnj wuiSiupp ^JiiinMJifjMMMh U Ifn^hgu/ht ~— - 
JJ , ] n*.uwLnpp\ ft t^iuprjiuujhwhfi* tun %n„ 

Jn^phui^ Mulinhg Zmjphpp •fimpmu/mfin i/ti^ 

l£* »p kep %u M t** l ™9»*bL-P£ 4^F t vtt km L 

t*jw£Mw*fiu*hg QwMfwp) pi; g***p£ £J*%t*iMU& 

HftvtJiIfbpm*j 1/iMtif Iinngt Igpfyfih «*i$w#*/* 

t^bpnjp^k^t iHjuihuij nfnpm%^ np ^mjng 

1 + « \\nhwi §ittlfiipwj *(£*?* ifiuVqhkmg mp„ 

>> <Uiitf, k utu£ gh*ipwpuli pip ♦ l^ntujhg^ $m*> 

s> pphu* k l(f$imhgp% gwpphv ^ h wpwpph pp„ 

» {#?*./?♦♦ k ifn^htuff qhw \wpmV \\wplimn i[p„ 

» \mjnLftkwhy k Qmi/np l(ttihwg qhm \\mpfywn. 

» i[Ifujj^i \jl wu£ \wpuiti* Dfiw \\wpl{mtm wjv 

» U m^m jl/iclwliw 1 qnp ^mumuunbgwg phq, pv 

» k phff 4>i*q , hqpgp ghq i[i(Uij l{tupl{ujnu k t[f*~ 

» Ifmj jwf/i«bi#lr<r » , k tujlht Xfhhq.* *\*lpt • l}k 45 1 


I 45 

bphph tthnuipu/builiu/h if£l[ g^ Aim* *,#*/? bb%^ 
qpn% */*'£, twtjbf* fap %ty%MMffiufTi *fitupbp% w/£, 
jthiuf^u JUp n f*/**b & ***J lf>+ m%?ihg tfombph 
pum %j& ujLu/hq.>Ti.f£bM4j'bg Q&affapwtf fap 
quiptftubittjjtpp qnp&bg b u/bnhg ifom uimjlu^ 
%nLhgm±* b /^* bqwt. , np jbm qjflus%h 
jhfbjnL, ifhp ujuitntTujHusjpti { fotipb*hu9gfr ) 

^wtTfjpwif *fi**ip u*n.m£f*b p***% tjfljfitwp^; » * 
/*♦ ^PU.^1' — — ftp **- £ ufwm£i**n,MMJL p^ 
L m J W^/^ m if (fit %hpMiM%t*u*M*tj *?&£ /?/*> 
2 Mm tfmuj& £ Ijntubb uttttptnohl* ♦ fttfjutlbg 
JtpphL. jwwm-b b ttjJuutLttp SuiLUtmg) {***}"* 

J)iuuMjj%buj% tfjiupufrtj f +~ n p£ ^jwrht^ffiti h. 

jhm uiLuuiLnpn^pbiuJU 2 unrig gpfaumnh^nt-^ 

ffbufup biuuhuthht ntuju } b. %nplfh tfmgp^ 

> ibj yjuji* ) ~- ttifjuihg «*/£ frppbi. ifb fa $ ****** 

% <uiULniiLUi&rtp b ujuj?Lnbfbijjnt fl/*' jbmfali 

"J* IfhpUfttt^ £p hpujtffl UfSUfWQVk fa *2mmmju , MM9 J*> 

lftfwhfj) k ho[c?h iTmihi hoflh «*#£/># &%wh&int£ 
IfnL tqwpb^p , hwjuuiU&ninV \mmnhm ufiphghwih 
j\kpwtfwqtiwj* viqiuhhh[ uinLiui. qtuLiihhpp , pq„ 
tfwjpu umji ifinfutupfyhg jiuiqwnuid ♦ np fll; U ^m^ 
pwghwi %£p rf.ujq.pbp wpuium-lbg pq]toi*L qmtujlfiju^ 
9E iP m J* ^1 46 

ujphgk* wt-tffjf mhqMM^Muh 1 $fu***butLnp fy"^ 
tfw%g ufUMgjnoh g**t% p%f£%u/bm-p + **P n J ^b%^ 
q.pn%% k "fyftufb ^mpty £ Jh^tP^l ^^ft***** 
jhfbut^ ZjwmpnLfffn quttutttiug It jbp$*&g *f££ 
it 4p tu J + & **} *^**?/^ r wuifhg (/bpmhg\ 
ftfW^munfMJuft tf^lf uf$amS$Jun $ ft%£Mtf£u /***(&$ 

it 4fifuwi.itp mmm&mn.* *»/"»^ l^m%f$t^ tfpMtitffi 

sMjui%nn it j$**hl[usp& mbq£ *fff qttiLp** ^w* 
%nij%% *— Jjpwijft uypny pt****-ft&**& fyt*$ 
^n±uiutf*iujint-Pf9i5*h mj^ fr ^nnp^ *lP*l nt l & 
*/&& *ip*l***l tp *^«w£*««f#Awi# f*ft£ ifhp&w^ 
phMiifyiMig* %pu*pat~rif**% ftp uJUttsBswfrif %hpq : $*p„ 
ftn^p-hwifpft w^ntq.nj ^' Ms*qtf.£p & mhtt*£ 
uftumlf*un.u/bg it uftu^tno% } tiftulftuu ifutfumf 
ujjl wits if* haaftMfMMMptfir quspifu*g*fi**ifp tjjitfjli 

fy' ****£*% £p ^intup%wlfMMig f **Pt? t ^fcl/vt* I 9 * 
pb%g m%&**if*off ijhpu/iig f^ujyuij&ntif <fi*„ 
piutfryi giu% q_ujifbltmj% sfn{fMssIf$ss% /wtsf^ 
tnbpu tfjuinnt-uib tfbh it gn^gn^nLh £u*%hp 
it £tuifufLup%bp uihu%^fi% ♦ It bppbSb % wj% 
phnt-JphuA tfwt£pu*& h fttuMit d*Mt*fbpm% 
(j b ink ft muify£f$ unqujgrtq twprrmdnubghhp ♦ 
&/££ Ifpujlfb l^nt i£$s*ftigp%t;p tfombgrwqfw f 
injMih fym. ffni*wp£iMtgp i h£p ijjbunqp , It 47 

bpl/hha ijn^MMtMiVnptMMg unjoin wqquttfgnt-firhtJt 
gffr gnLtjp%l;pt \?ft$ wun%g uftU£vto%% Ijuj%^ 
fuhp £ tftfmhg wqtfmg if££ f k [njup jt*pfy~ 
^h J b Pki*P tl n ^B b P £> i/pp%****fg ifwphh L 
ff£ fthphvu 2u$jg J&pfypi J^pkb***** ^wumb- 

fl**«^ **$&*****%& [J* £ ftp gwut «y£ ^*l*b PL- 
ituj ijpuiLh ufLUfUJotti fx 2wy« guA* Op***** 

%$rLph * U £tpmptf£ mutpphp ulfqpuiifpg Ifiuif 
jiifui/jifujifpg l^pml^tjuufui^m br^mb £*££«*$* lf****~ 
iwfiuigffg h. «*/£ (JbtfmJfMfitg , mutpphp 

tfjwpttg 4 JT* Mi Piif %**/fn*f£** It miiilff p**/*, 

pmlf wtfj^bp Qnj%g h. Juimfihgt ytp %l& 
J%mp0 €j.uinuMiftMMMp% LtMttf qquigifitjAgh *l/*pf* 
puml&bp^u juMjmhrtLJi ♦ Zt qj* mb*£wf[w% 
panuhgrnM, 4/****$/* **/*** gtft**i& ft ^uyu ^ tfhiuj 
w/fhtuplfh^ **>Jh uihqhujg » *— Jj^unttg *[PL~ 
fuuttnp% pum uMKUthnnnuig gphumnhfcutlfuA 
fypohftg uunui^Jiii guiptwqjii*jl£ii*iMh fi £*uju f 
tfhptiffybiu^ JJjiJ&mifujpLuj h n ifu* m uj nw fih prt*» 
/nprnftgh bqtu& £, *fm%mi.*MJht£ ff Hwpu*i,uj„ 
l^nq3h } m.p mkuwhff jJJ*b&tuwgfrM* q*f****pp„ 

*^>t. kP***kb ^t 1 ^ 4 WI ' pqj****±*f if* jf*~ 
ptfiffp j P m J& *fMi*pp%t*jFtj hnuiUutHinnmp f*%$% 48 

If } bpin.£p it £«/?*.£{?♦ U hpp qiutfphtjiut. Zp., 
£*mprrv*il>*% £u*uphpMiMj ufuj£itto%i*Lujg h tftiyg 
mhru-ffjU hpithg gpM*hhptfi£ It **UMihpi?tl ft*. 
fynuihm£ If til. uifihq£rl;{i*b ^?£ n\ ^pujpncqfu 
mil ^ptugujjLn hputifhmn i J*«^ f* n *P tj-hn 
t **fyqjpMMiii gpf***m**i*£***il***%* rjjuMptiL «£/£ p**~ 
l**[*r>tU& ifutpuib yip) &ft£ &• yi**L/ui* itsittif^ 
*su£r £p U §£p hftthp $*fii%ti*Jikt. ft *i}*P * 
puyn «i*44? k nt lb*** 4,P ut J **{*** mm win uwh IfMJJtf 

piu^fujlf ifjt $***//* * ( n p tfrt^gi &£ f fyp* 1 * i [ J k m 

***$g n *L € f} i ^ Mnt lt rfb bphi^ft iffihiht. Mi*juop\ 
h %oh £p pum MMfjututifsj* gt*Mpttn?t*.fdl3**9% 
fXwpq.nqjfii/kujj w rtw^A^iy U ^pm^wf^nph 
tytutnlfhpft fijttptudopit ( JJ%&h±LUijkutg Ifuitf 
£n€ft-ttxf tfmhwg J f « ffntS Ijjiiuljji f wGjuttf 
$> .£/*«*, mGnurnwp wjpifmS mumnziuvngS » * 
a P 1>£«*tr*i#Jjf£ p^ «^£«f b[^uwjl £p mh qfth fr 

pht\ } p w jg ft n *~b P%> ^ *iP"&* ***b u P ^' w ~ 

L,htnnb^fi% IjptuLh tuumm.iMMhrni.P'lituh If mm* if 
u{uj£tnh£i~nj*b **&j*ui£tit-ffiiMM*hp+ U uijuttt, jtiMjm 

4* **P l n k *jy*«w!J£* imw, ^# *^b iJ*P ***/** m ^1^ 
Kty% p%&wj**t r *M*h f **4j[ & BSit*mnM-M*i&utl£i**% 

bMMip&hg U %uit.wmg tff> + ***wpphp vf$upuf*Mj 

QtfwG l^wif JfofmG fyii^nLw&tfh } npnj mm^ 

muMnftuh iMttfUihwmkub ljfmpusp*i% [* Ijww^ ' l; 49 mw&lfb* t£utuii qj* l[ f £?u£ ufuunifjvsU ) ^?£ 

fjnpwjp » < JJLj** fa*°**B** ***- *I,**{ f C ********** WW £ 
linibfit jwjmh^i %wfu , np t?« $fhmj% qpntfij 
J^mtf q%^ML^ l^puMi^fA ufiu$m{;f*h } ***Jl **- ***** 
%np ifutptfwfykpiff. ufwrnfyhp *fh+ Si ^f^/"*/* 7 » 
«y*# uiunnt^hpU fttfwfyu/h £p f uf***p^b^iirop^% 
*p**jp ******* Ltt&rtLAU d- f %ujb thhihunihuyop^b 

$njp $If**J* fii &• *{&*******& "P ***/** bplftiL. 
tmupbpg faprnpnu ^mlimnwti b% , 4 /?£ *?*.^ 
£&% frpujpnt. Stuifpnrjp !*»«**£ f ufusj&u*n.uj*ftwjf^ 
gnjp'b gppmuj£0£uiift bqpop 2jpj3*t*Asj *f£9 
fyitM. *ff*pf* t 1]pwfyl*% %qop p%iwP^h$Mi%% x £}$f±f$ 
P% *L m Jl£p wpwljiwh fybpujujpsjjhg *tt%h„ 
%mj_ £>%<*** k u TFf*^P ***********.***&% (Iftupufta + 
P m J9 £***J4t ******* p t/jjiMffji qopn*-P'h%i?h $**„ 
^U* %b*ihgii**i-P-hu*% &u*&nuli It jM**qf?§j*£ 
qopnLpfit5ip lil^utmbp b% fr %*/*** + tf^u/bfftu^ 
sfiUjii li uujuwfitf wtupifim&rtLUJij %nf***% h^ 
I - putpifl; wf*p****t***% IfhTtog Jk tfm%*wi t ***tip + du***% 
tjj* hp-l; gt*jp% mjh tPbnb^p fa qp^bt^ bij,^ 
pop% f ftp wfmpmb' M&mijnLMU&fi u/hq.m*f uiutp^ 
tabjjt £p+ nphifj^f* ******- ftl* tfnJuhnp **$ J°*l** 
giitf£ft% f Ifujif tfJMjjpujiij ***£** I* Jpnhipiuungu 

4 50 » L n *L t #&*"* *fiu*pfr£ % 4#i*£/rir j™%£ J**p~ 

>> qiupn^qfu UftptyG* *>p Plfr*b Jt****** /*- 
> pm%g% } np £ jm*iw£ f**np****H>*fj[&**+ f?± 

» qj, wukfth ^puii^M i***jp) k Hlknet^ 
» bvpwjFf J k pktp n i *"/>£*«*£/& vt»t'bi li '* 

» MMfjL mpmm»tnu>g ktipopi* ghgiffiv i *pk~ 
l^sbk ^ pmhwiMmhfihwli$sM% qjtnjg f *£*"~8& 
k $l& ^hp^iim^mh k ijjimm umhwfymlt hp^ 
ffng itpuiifMiiufWim tfffff^ tl****f g***-p*?t ^t 
jfawmmii* npM^pup lfpp%u*p PUJ**L **V* t**k 
gpifmu/hm mbt^nju fimp $ **p**j $**h**u*9tfp 
pum MMjMMtmift**.phu*%% % l(i*£nLtMi$r £p k £&«t* l * 
Hjutijfiufi tfu/hpmifuMi/b limit /fif/ff/fw^wtr 

MijUtgWUtJwit <JtffAtfJ»* JiMSpifmpOpgh *fhp £/*/»«- 

mi&hmj wfrlg ***JL ("P^t** &¥«#"**$£<* 
£#*«), t^iw^mhmli tfpu*i[*****iwz*f'l» £*"*/* %P***~ 
iyMf£ui/v % Jj*njupwujwzin ^njJA j*pt&g /***/*- 
pMMtpnu %Mujpkpp } k « JFnfupwvfwiinntpfaU 
%mju%kwg Jkpn B » % t % VH^ V £**% *H b F~ 
Smfnou qwpuwmhMnh JfJtuA^m fr Mjijmf/t 

1, Tti UIM i£v qpiLwlt £ SpputtTop %wmlihpfr 
mwtiitfniphwit phvJpp opjfhwlf[f j//r j/££, np tfbp 
mtiiwqpw&fr {j*»*ffi 1865) wifc^ ^nfuwpmh £♦ 

vtfih fitti-P Ipuprimjp »* 51 

qmmhfnt£ tfhpmjng ZpwujMfmmPftAg* i©^ 
mmpmg ♦ « 1]np&uj%fi£ Ifnujufus^m mwHut^ 
» F***ij% f \Pnfnj[iUiufui£ui k tfrtjupw^j-tg utut„ 
> pm^uQuifjfl un^npnt^pku/hg , i£u*hg ujn%k^ 

* L n 4, fnp*typ*$**£ ^ ^«*«fiwjw»£ %pm„ 

* * M t***£mni.pkmf9g ZmfhlfnpnLum urn<np^ 
» JuAtgh $pujI(f l ^nM-Phuj%$ , f n P fr Mfbpm.it 
» £mjwuwm%hmjg w^frhu » t ^qu }k*fg m... 
ftp *{/« 4tpfj^ qpuifj.lt£mu*liu9% M$iLm%qtft^ 
phu/brj t[pmj fuoufa, i(uiuh qfi ma*j% ***.p{ȣ 
SwKwmg £p, jA^i** *lkp% umj L jfrlhgfiig^ 
k jhmnj un_h^[f ufftmft jf*l&*fg* 

Jf%£ mhuiMtli MMfwiMO% f $m%q£u k %n±£pg 
I? g%hmjn*.fy% Ijpmli Uqpop . umnpw„ 

%**f» % ^mimoli^g ft 9 m pV M 9 ^ n »ip^A% ^ npg 

kpmlil* i[mnwpMMi%mg f psu^hmg U ufiuwlfh^ 

pmg ifomipp MMfut^pmmy « m^m^% frffi* 

» mku^a k ^mm,j^% v% Ju*j%„ k P%^Mf„&„ 

» k liuMjPfnJtu fif|»*4£fc»t bpfonpz, m r * 

uiSaip^n^ awpuMMjifib ujbhgplh^L $wifu*p % 

nL Ffrl *l***fc* <if»7 Mifm£mwif**M.%g u*j L pk„ 

pmi k qpmb fy% WJ % mby. fihj.ujfr, oJkp 

k *[fewtifhltp f yap,, jkmnj Myfimfi jfe&Ug m 

k lUt-hf], £wp* j*pk%g £ W $„ t jwptfmp &m.£p£_ ! : 52 

%hpgh quim uiiflrhgh w%jmp$fu*p% «t/£ !***&£ 
^ruc ##itiy/rtr f ***J** fiftgh £ Ipiupt^tMi^n^tt^ Jk 
tC^£ jAfUffa *\*$$$pp%u*g «- gwp mhqtjnjh 
nfrLUJtj U tfpLUipMUpif$0 f+tuifutp puni-utik £ 
Lnt- anLUSp£iiihujyfi% fttu*pnt.nqu*tj ptthn£iit- m 

xlhpnjpghtu^ t^Mjjpq.uiUfhtft% JJ*h$i/bfiuj ftp 
£wnft% i/££ fy'l***i bcv* <&<£np fc tfhpnt.it 
> Zujjuiuuiiuhhujjg ujq^ff'hu ^n*p—puity «f*. 

*utt£ft puingh qhplipnprjS* ({*****$*****)+ W J** 
btngphu ZutLu/bopgh ^tujlfui^u/hg Jintfu/bui^ 

ftwlA* hpttftn hpMulfh tMfu*£tnu*ifiu% $umh%+ U. 
ffhyH^u lf*pM*t*Lft L. puil[ ^nt.uh[i U wph m 
€j.ujliu*hy mjuuf£u hphi-t* /?£ mjq. M*f$**gwii„ 
$h***l Ijpusiiil* ufi*imlfitp% mji pmlf tf f ntSȣp $ 
wjuf/iigh ujuutfy dp, <?"*#£ £wwt.MMMq : wjP-m„ 
jurp* yijuttCh P**l**p*?*l*gpi ffi*£**l£ u I[bp9*{**** 1«, Ijm. juiLb£m. opfihwlj tffi* «}jl $f%l juapm^ 
» Znpnjh O&jitg h \)wp$og U ifi P§ml%q^ *?***$**** 
» pkppti l$ku*l tp* *P tM *i**ll T dntpijlhwig wuuwlw^ 
» frwgbu$L4i it fifti-wghwig ££&♦ £qiftl;{iii iph^ph 
» ft qnLwp&ni.8h nq£tfnpnju ifwpri^iuhV , k l?tLp£ 53 

ifutjp% K fyutppii/jjggujpft 4 fin^Pft J£l**t9 % ip^ 
prrpq J***$j^ nub^p (tfhqji &iu*U&p\ hpltpnp^ 
qftu mphtLifmhuih ^ft^ufiuinj^h IjnqJp^ fyu*„ 
ffmm fhn. /ftutf ft%ytqt;*i nL.qqusqnj% ffntft 

tymgmmnjy} ^nt.p £f»% umumftl^ jnjtf p***<l~ 

> ifm.p^L% qft±mg % qtwp w**£fr% §m£ (£pu*„ 
% tfwqqtuj ft, (fjtmnljiuGi gfh^huthg hptfnt- f 

> Inupj juthnCh juMUiifhi nq mm* fmiSi $?***% g% mo% 
» (tfutif rnniSij tfusp qutj ft/It t np £ t}«j*£««*i/7* 
£ qnp II utjftif tfujpq.fi If MjjgJuLupZftfij a ll*~ 

> £k?*t£ USMtlt%+ ffrffLJjU ft 1J)tU£LUWUJJ qfti.mg% 

» %*»l) w%iji±p k iu%fttfujg y> i S^'lt*'" 

%utli BiMwu$tfnL,phm% quj[putnhu/h JJ , £nfttff^ 
ufttfkuAstj lf f pts£ «iwnij %uitfujp ) tip tfiut„ 
jupumhwifp tuhunifnp Suiifpij/bbprnl h ih^ 
pw%g */££ P Uit t UMn ^L twi lj %*u**wh ***/« mh„ 
qrtLiti%gu i L mh**%h£§ii£ ***J** *q*fq***lft iqw*„ 1* f\ L Pftl opftttm^ if ft WLhift i*ftnj£ qpwb £ + 
« ffaiLpu ft ^wimm f qftt-wg qifiLJu f whnCii mh^ 
piLp h whfttfwg » • fttftuouih jjfmji , ffi; % wjtt Iffiq^ 
iTbpnt ifwpqftli ftptupnL %hm ^£££/#yi. wmbh f hpp 
[ipwpftL puut&ft}* l^ftih $wrfhqm.ftp % if£lih if^ifmj^ 
ifth ^pugpi Ijwp&nLft p% ^mimmnj ihpmh qhtg 
ip^lgn Itftuphp kh , pmh }hu Zwufjphwpi ' w ,! 54 

wutrfbiugp ) « m^oPl»i.ff k u*pitiuiunt_og fr 
» jhptil*!*** Z***ji*gl*"*& mnhmi q^uncpp \p^ 
» £iuVh f f* ifhp w J i(U9ghuii Jlqfbph ♦ k 

> uAsl^u/U^j^U i *l$MMJ qtluijItL. $UHUMHU»ilhiM*l* 

» k fc (hnis£ ft ikmfA **£ mji fth^ l**f*H* 

> pwjg *[m*J vLfilb** ££*«*£♦ & ft pwijhmgh 
» ifrmjuntjjhuiLg qJ*m/it % MMittlimh^fA jbplfftpf* 

> Jfwputgt \jL quiMum^bp*A *ft*pbuj£ qo„ 
^ pm-j£Lisjifp JJ . Jpui^JSh* qnp mbubtu^ pp„ 
» %wlif*yg *f&l£i* % %u9iM9mua*/l& [* "fipfrumti* , 
» & tffypmhgstth /r <SAfiA rtnipp bp\*gu/Ug 
» 'hngui+x lj*utt.hi*fi*i*k mtMj%tftiLpi>i3i% 9 /?£ 
« fr* mh*ll*u MUJM* (/*«*/?«*/ linqSL) £p (J„ 
» %ui! i wj S Ze>p fjppnjh *hpfr*J;**pfr » * #** £^£ 

mixi^ 4ty$e tf'lfy h P% J bm Z,"b4*"b~ 

JhuAg Shtuguib £p %b fiwhfi umtfuA pu*% iff* t 

fiuyg fyujp&bif* p% M**Jhgui% junp k 

£qap uMptftMmuMgbu3j_ iui[Mu%t£U f ifbn. mjim m 
fybpuj jfriutmwli iff* P***iui& £ f &u9%oft tf(A^ 
*&*_ Zfaifmj utjq. ywi-mnft k JJ*i$l[mg iffr^ng* 
_ fimplfji J]* *fctnpif uM%ntM9$tp nifummmbn, 
qfa Jf^ puip£p ^bpiuhg 4pmj* ntp % l^pub% s 
Pi UM 8L n P£ Awjubiiwlfb ^MMttf inb L n^b % (f f £* 

u*%tlmw%f£ m%g%pi &hu*% iffr^gh* 55 

afom ibpu*%g i/££ £p L Zjiiuii' iMfw^mmtftuhg 
mhqf* tfj» f f?£ U &***% £/* jf>Z»±l*Pi pwjg 

* f l*ffLt$*if UfhlU^ UflU£ltJUJif*JjJp (npjt /■ <jf*«- 

> k\ qu*jput<f%htu^ ifftify*% ft §£hpwj % £uk m 

% fiLphiuhg* np ft ui%q. $JunM4Jgh£M*A*?uJ% £**>„ 

» imhwjg% (f&fybpfi U* If *»*.****& wg%\ £«#„ 

> pMihiitu^ qhnistu U gm%q.Am£ q^ufW£w*Mt^ 
» tfntSsu %ngm % ptf^if^fih qjuhq^hu*i*f%+ ifu*u% 
» npttj tnhqfth fynthgtuL flj&utt. lfu*if 'jn/i- 
» £\uw) f p% jutjutf tsthq±n£ IfSMum^fA l(pp^ 

> £wm£l*% qbigi* n*f***p*fl*Jj% m jnpn^$f fin* 

> qat, qJvm^U fr^p fj+ *fruijjwif*£* mfunjhm% 
£ qfci.wij } np £p JJ^Ltuqiu l^[t% f np U qmh^ 
* ql*h jhrnnj %w**tnMum£ intuitu JJnvpp% 

> %pfr*i*'p » t 

Hju juaan^ Zp$UM^m^mnL.phm% 1/hqpn^ 
%$* ijam %hnnL. ttb& ifb%q.pn% j/'iiyj fyutp 
hpwfyfc & k m J* ^ w*fh%nt% &u*%ojff £, m/$u^ 
%WLwin. wjt* hmgft mmpfihapH + — r— fiw„ 
qni.p %*****£?[* Znpkph *»*. $nipkph+ — np 
hppbSb ftppk*. iMtnu/hctftlt qw^uMtt j/jfr $**/*. 
mmlfmpmh rngjumpflfr* ^mjng w^nt^iiwi 
tfuju% bqwb £p $ U i?n£nt.£p JjopG ifmpu*^ T Jjr - ^ I 56 

*ftnpna,wb uthii k pwiffth ^mp %m^p t[u*„ 
nbini. L iifvu^uth^ni. f **p**$ *?£$* ^*»«m»*-^ 
\In*ntfuiIpnG Amp fyngni^p , H$J* fyhUpmut 
pum tlj/jjpuftg) npg %*y% fin^ittf mpftl £**£-* 

ft puft^ DjpmpmmhiMA miJuutpKft $f%£ ft 
fiwypbvuthn. t^mtMinft^ J**/» ^mjng *nft9Mi*inp 
9H miuimdm%g */££ mhn% £p % ft fiwftu*tu£ f 

k ^Mtit^MfiUJ UfttAMf^g ^JMM9%Pini^ H9iMl£uipft 

EMf£u % mji k mmmji fypohftg MMfMMigmhiftf*) mw^ 

£wpg U pusyfthg k m jfr^i «#4 /**»?£** *V£ 
£p T]pml{ft+ hpp jhm *iM*jw7i*fwh ffavpntfni 

Hop y ♦ Sp t i mmu$ / Mp m k mu i m i mnv P bm ^ 

ftnpaifnqh k MMt£bgp%n*jh ft tyutpun J^pmut^ 
^ftp JJutuufhhLuV £**&ft Jft tnujpft mftphtj 
k ^wjng^ puMnq.w$-np fyuip&bg qftftg% % np 
umju mhti <fmm*. <¥*{/*>* & Zptn&ujhfl 4 WW - 
t[mn. MMjwZhi « q£n*pG ffp^ifm^mS^ np ft 
tlbpuij pjui^hfth np ft /!w£«#Ltffif » , yfonpkh* 
fl* ££)♦ ZwLiukoptfb nt-pftl i*9mpt*±£***i*tihp 
mji *lmnhi mn^mv mju mjh Ipnnd \ P***Jff 
gft^ mmpft $[hpl Sf"l*** m k U* *hp&VP % 
Mfftiu uhnmft «y«f£«j«u/«*% %bm ^put^Mupm%^ 
%hp% mji 2%lhgft%% 

hpP 1 m P "*- ki u kuiht? bpp Hpitull**^ 57 

%bmg PuMfiut-npttLpftiSiii Mfbpgnt-bgujv f* 

fybputf ivniuVfti Znq&t bquju^ ftp *fn<fbp£% 
i%pi£MtiLW& $ l{piMit{iJJUjUJ£vrnLffficb% tup&uip&hi 
t \t m J*** umtfwjh gpffumtth£nt.fi}f*i3iti usjh 
mmb% hujt-m^hut^ h mpifmmmgbm^ £p tfbp 
bpkpfa*b *fbZ* ^ P%*Hk m q******-hgm% tfjutmg 
tufuAig It rtLputgnqg npg jm%§^t^*bgm% / #f«,^ 

uujtnp^f? &wt£iM*& l"j u h % Qp m *i b z m b ^f fib t 9n *i 

fruibfybfo UM*jlfujj% uAinp jhmft% £ujnuti.bq% % 
Jbb% JJtuZtulf* tfirn %np %***%q.*hp £p , fyhlu., 
qwifi %flh ftp £nyh/jf>p uj£Luifhp,sigh . j**P**g 

ibplf%%bpi% Jblji, fr# 2 £ k J b *****J %***- 
qwp tfPujpujbgfi *tm%pw*fwi*h ujmmtfui& U 
$utuujpmJfutg bufbvf} £ f***} **p PPt*** 4"y/?» 
b^bqbgwJ^MiA fjj^Jinjjp^ujlfijj% ufujmhptuq^ifuj^ 
ipa% <fpr"[ **P***f b *****i i - n 'l ♦ *lu*pq : m%uij 
uufmpmMMfbmff h f \Jn.tt%tj : f* fepfrgrr^ uppiu„ 

4* W JL **P m fa tipu*tfi*bp% piMMtffthltbpti MMj£ 

utmpni.£Mi&%hp% mji fynp&Mi*%bgfih + It, fft**~ 
"tt u ***/** tfb&wufpm ffpftgni, q.np&miff*g //♦ 
}Jw$wlf buffiu/fnujrtu f}*£uirti&bujg* ^uiifiup^ 
iutfy tifwmtfbg *f*b%£*uuj%try ftp ppmhfo ftp 
pbiffth d%2.) ^***J& fa**fy *f***t b pp <uujI{ujLf,lf 

> iff ^ujp^Lupb^ml <p**1*f»L> (&b&nt£S %ngfrtt 

> fc**k bmnM - qljpw^h ft £nt.p% p%^b%rti.i * I 58 

> k mumgl* aijut*f£i*> tyf*mnL.w&g np *j[bp~ 
» %£%» k qbptypp "I wpmpfih f tynp^gb% 
» £ *bbpg*y bpljhftg » t (?t A^£ if Ai* «f % 
J£ l[^nujJiJJj Ipvd flj"*\q/* % $#y* *^& ^fuftp 
*/£ £"y/* , f \h^n%nhm%g ^pJMumnum%n^p 
tupfit-Vh fiuufvjrt Jtuphg qu*j% Jn^rn.^ §uifb% 
9***i*g**§b b. ttmJmn^n^ qjmpu jbmty p* 
pb%g iffy p%tybp% k $ml 9 pf>f h&btt 
fuujjtnujrrutlfbg ftp f &?%^$ ^pn^mim^U £%«* 
nitf S^iJ 1 ^ tywpufyt Jptifuu/Uutii £«w**i*?*n#„ 
butghwi 1]pu*tyl>% % tfbp bifbfibgfih duAi^u!., 
gbu*i Jhumnt&nj /* mmSmpb q.mupumbm% 
jf*£LUiJtwl{{*% t$hujn% p%ifw**w£ «fio£r^), ftp 
unLpp mmSfiMpft k M$pm$f* */££* fippbt. *£#»/£ 

unvpp ufrpnj fyp***kb P n 9 ^t g***"3Et*k ^BZ* 
Jtupftm f*Mvwmmgbing* — *h***.gb ^bn <tf*^ 
mnJL^% tfbp bptypfA */££ $f*i* mmSmpmg 
abBugnpumg ^hm* l]p*»I{f> pmfowg «*£, $&£* 
mmm£u i» 4 £«f wf wiupfi wnw£ \jphuu%**u fy n 1~ 
ifbpnLif fuvupjiufu ifp M[pMiih iftnuuM^bu tujt^ m 
$tf£* fywp&bgmtt .— %**/** mmbVbbp \T**** 
pusg Umpi^wmwtyuihp fynqifhp*Ii mj^ (ff/"-~ 
ttjtfuj'iif'k) ufts*%i**ii*l»ii mpim%m^J9p $ffi <#*., 
inni.bg WL) qnp fywpifufgpf* ^typMifbw %****t+. 
pj* Up*f/&i*P) bi p$up^itmhbgtt% ^pmEnbm 1 r | 

4 59 

MtmifuA ifpo%/, & u i u, l «, 'htj, 9 Jl£ „ JL * w ^ 
1h>P £ ^bpufbin uthnii&t fiuyg £«**» £«*„ 
SmpbptJ wj„ Zphqp, gk* u,pq£% patKmm 
l l m% huAiofi ubtuZuiLiuu, jpzutmutfa , «,£„ 
%u,pq dp mut %g pp Rqppcp kqpop, »K 
jnqwpwp %i^%mi l h L nq[ mju hpqnn. vyi»u m 
%fe uAinLwhg Zuiifut&u*jh niL Ppi.VL utj L (Hq„ 

fhp A bqp"*jp li**»>f Hqp^p)* 

^l */>#?"»& whZputJhgM, biupbtjnp f l"Lp%, 
uitM L p #u& qbputb, ?f ,i£ gm % iUtJU Ufm ^ 
Jp»u ufiu^m&ip bmtf ufmmnLhjJ, Ufpmp yt^ 
iUl p p %pf.pwu t M l u,fe , L wj%uf£„ bqtub 
k u,n m JL b. my L uiqjp,, „pg in^bp, ^b, 
mhp t mqppipfibp u,utnni.w& hmtf rnvmnuut^ 
*wjjA £m%± s hp b%t Ijpwhp 4j**»jo# p»u,* m 
%bp& u b'bpbtp* np ^mjp gutJwg hpbpp 

ftupnj suM%£% <f L pju, L np uikpniflbufog bp m 

Lhplbpm. Intp tfwuiu, H u,pu*pt pp pujqJu*^ 

I -Pfa f&w&pml, ifwhuii. w %q. IffputmnJ L 

$faPP u l"-)> q-&»i»0 mbntStgp bmtt mqpptp. 1. Tbfrtnpliuiqpwqwili Qpmqhp \nhtit. 1767. 
iphu, 279 i 60 

%bpp uppu*qu*hbp b% 3 U *Zo% fAytf^i* mb m 

ifnft*ftp%bpp ♦ it &/?£ ***$* jfa$J****L fjhnhnm 
Lnqi/uj%ff *fm%p ffbwiuljfbbpit &*/£ ufLutnnt-tu& 
£fi% f npgiuh £u# mniui,lfi $tbhbp% , ifwhui^ 
Lutifj. £ m J bpkpt P^****q.bw Jjputuftt'bt IP*****, 
gnLiub b% Kftifrnj tMiq£$**/ft% $jJLM*ihjfnLftftLttg 
uiunp %IjUJMnifuJifp + JPnt[u* Janph%jusgft /JJ* 
d»p) k f E**b dfa***/i> $ Pt ^bm% wjUMiff;u fyn„ 
sbgwu j$9&mm% filnnwh p*nnft% ^mjl^mj % 
utn.ii/hg ufWMn£$**i*p jftghjn*. ♦ f***lt& lf£ ,f *-~ 
mmpgnu Qui^mifM* <fburttg *{pgft*b *?££ *f£k 
bpfynigp jfrtt* *«*/*/ qJXptugu (^fti^^u fyn* 

±b% owiMtpg qyhwV *Apflfc§i)£, Araxes) w- 

%nL**i%£ "P^t tyfa*$nuft % tip f*p Uf*iMiM£t9i% 

JJjinhjh £*hw fyttnt-h inif* ft^ftiui%tti,f}bui% %$&„ 
ifmp 9 %bmw%*up uujtuVbbg (£bw % b ppuj&fth 
i L[ tiU J *Ll2***L ns iL k* 1 **^ t^u9mtftriMii9t£ ifnfbtf^ 
itbguML k <%<fbg tLi^ffb fa q.bm% f **p tunu*£ 
flwtywjmu (fimtf—fifrp'?} t^n^n^ft bqbpt Up** 
%bog fibifa h ftp pnnu/b Uppbjfa u/hniii^ 
%bpp* £bnt**.*M*%g sft jfaz^SlP^^P «*/« * wtJM *^ r «* 
qn^PfaLhui Jjplfpnpq% mji fftwt-g£ tuubfj* Zb* 
«fft $£♦ Tkp m 4t*** ftp uuiZifu/iiutltftg tywpuftjf 
Zbm itfMumbpuM^tf fy* ni%b%*Mij * jufmmifuiifg 
ftjnuwu&uj% ftpb% j**MtiP-*iL.p*ft*% &Pk kp** 1 61 

t»L Mu&nimfal knju m^k %n ^. S,^ 

&-&*£ ha, v»*»9 mh«>A (Mv^r 

5iXxK) € ) m % mum f p m&**mtm%fi dp w „ m 
mhpfip w «i,„ t/ k q „y, L ^ mmj -C-MpV- 
V*' 4p&p&1p-.pb*»Jp J**4*immlit U p„„ 
****** Up**$»**j ^umkpgp k fwfatf /, 

dkfrPH* M «™» "P-fr 9mL fr j„ LUm „ 
<««rf M£ ' p%g ^%^ %bmi p 9/>m% g^ 

Jp»>f Ui^nS, „ p $m imt j, \jp Muptt _ g^ w 
m%mum%g» m JL npqkog RpJ&p k JfuSh^,, 
•mw %M%hp t h% L »h 9 p%hp fym^mpJi 
utp M,mpp%hpnu m% 9 km i t%t - H»n% & <?*«, 
Jhh»i *«V* &l{*»bp% bpmHp^j k^kp, 
gp h^mh L hpp% t gmpp% k p ai .„„ 9 l m f mp 

p uu ,i%& p % mJlf „AbpLp mj L'hpUh Jjp m ^ 

Hj 1»l»l>ti'»'PrM *W »p P u,qh„^ 
fip&l* — Q„ m H .b% mp L„ L pi,t»% p% t W ^ 
Ph #* "fumUptf fyfipwm qhrnh mj^ „ p 
J k Pkpt ^"9 P1F*k, pppln uppm^mt 
ufmutnLh^p £p mllnhyt 

fatf 4"V# *<"J*bP #*"* *#«»*/»« U 2£„ 
%A™ k g m % qJhi% puk f)Mp m V ( w „ 

tf% hpk% P9 k kpLpp k Zu,jp mt rh% WJ % 

<t»A jp t *»m«,k S>»A£p% mjn L „jfi mw _ 
php gptltybji,, „p f?£ k mdh% Ap% m ^ ^ 62 

tfhpufml, putjg gfa If****/ Sw^t wq$ i(mj f 

np {fujph%Luj ***J$* »*2,i t * Ui P^ tMS k i9tm L 2l*^*P$* 
ifu*ntj.ifti*% ubpnubr^b tuujpbtfp%ntf fiimifiuUp 
ftp bpfypfih */££ jktiufh *lp***j sfUiQpwb C**bl) 
pujLtMstfMj/b tftunf \u*if*u*Lnp ^wtwwMf^jMW 
tftwitmni^i \Pbp fuhifftpli ***J** puM%f*** *LP*Hf 
4 £ mju arbrj ♦ gujin £ *fb*jj* JJ* 1*P**9 & 
£^£» 9MMq€fwg ufiuuiifnLftff*i*i/b } k ffiMtptfifuth* 
yu$g k ifhtftyug a£fy***jtti„f?f*i!hg % Hjp***pw^. 
mbuth k \\npr^nL.utg fjtptu%g i£pmjog % **F n S 
uuwpnmp piiufynygii ftppba. m%n*-pm%u*i[9 
%MM**~wmg ^uiifvupfih ifji%\k ujjuop* ***Jl / W jP^ r ~ 
tlftptr **#/** £ * Pi **h*** *** m ^* ***JL wt-hif* 
Zuiuuituuiti^ffhuMifp p%ffrwA£f*% Vif** **?/? 
^hpu/hg phwtfff$i&) k fhpu/bg mj^ *[£*****, 

%/& tj.mt1h.mb IftUlf tj[U$p$Hl9-*U& §MM*UjtM9%fr% 

mmmji jtup(fULpfiL% jjfiyt uwmjph, k ufiutMi^u 
tfhpufntj^ ^p^h^htift jfawmtutfp l^summp^fAt 
H^jfi mohfrtj k ufUM2_uiw*ifuAig li^ift&p *f ***{/£* 
fr%tu{£u *»*-/»^£ ptufthfttiL.) uAigbp £ f* %np 
k ji itni-pp fypohu M$tq*£Wj%r*g ) "Mfmjiyu&fu*^ 
nf* £pt4J£WifiMjjri m<&f*% 2.F n J 3 1*^ ni ^*fi 3EI*** 
tfnL%£ k fumqbp phb^n^^ f*%£m£** *»t/£iffn.5r 
buthoff £ f k t{pif%b[% utt-b^npq% \pty%uf£*i 
k §uiU{u/U% p%tftti-%ny ^bpufhg %tuifujp p^ 1 68 ImMjuaJfint. wtfih% §u*uiu*%h 4 h utu/uiu/iihimJ 
jiu&ftfi* £hr&£ f» lj*r*) i*jj%tfpumbuj% jutp^ 
tf tun nhpg dp a«iiJr/*f*. f II ntutnJ umju niuiti 
whtftutf jji£ni.u*h HfiP**9ifmpMMMj bnt^nch ifn^ 
*fhpp } giAfwp HfttAuj h$Ju%of} jhnu/k §fft p^ 
mk b 

t <|»^W«.«. i jfcfymi nfcm * h. Mitunp ujuj v? w ** ht uA/h 9 

« Sff rHr * #"* it* * * 

^CLl m $** ffntft p-% h as 2"* m %f**** ?**{/& 
%fiujanj% £ dbpiyh&btui 2n.ftthuh$fhi**%n 
{ mjti %np mutufufhf* %np*M*mh*Mwlf mnwK,*. 
%bmg\ p-mtfru*n.9*Awg «#**iMf* tfwrfpfifii gf*§ 
tffr JJnnntA Intuit JJwnmiA Ifnyu-u*b ^bputh 
uwnpnmp) J* f\knhnwmng t^mif fiwanutmng 
q.uiLu*n{* , m ( np *?* £ iltsthufj lfom &•&*%& ft 

np) f*Lp h. hu*Uof£ £ %f**f***J tyhnpii **AtnLiu*fp 
tnbqph L (Jm^Jtu ^bn% } "p*\f tubniunfp h. 
sfitiLtun, iffr J/n+nL^p JJnfniAktu ) # < ilutuh 
» mjttp ibpfA tuufr jQutipi-rttj , ^?£ ft intw v 
» oA^ 9n±pg% *»ht£kn}mtj &£«*#** uttuufu/b^M ft 
£ ffpiifu jbpft%% np £ JJtujltujiuiifftuj* h p%q. 1 64 

» iuiiA. & uiuusg *f,nj* npqwijh fu~png % ff f 

$> Uu*g£HLifi* LUjufiiigi* fi£ JJqngw<£n±/fti qft*, 

> ufhgujL, %usL.fn$t* U qhifjfu* %t*tuviu*Enbgf*% 
» ^r ifttLUiu fjhpfitth (£u*hrtA% U$*jpu*pu*j£ f U 

> tfy/bnA gMiMifmgwifhqffi fhdlihf* ( fyuuf 
^ ft*h3bft f ffrpdhffiA* i*tj*»ft%jjb P% jmju$f 
» mbqLtr^ rtt.fi n *tt*& ^tt*** t ^wi^MfifSr * 

> *jjptj.wpg fywtf *wumg /*%& f*£ £ ^iy^f« 
» p***J*jf Jfrmjb qfi £u*£&gni$ftg qiAj/hfyuj^ 
» qr*i%ft gn iftniugq qmutpiftiMMUU # a[mvu 

fy p [fib tf h b*i plttf }&nph%wtji.**j% f «/»*y **£& 
jiujinhnL.fi u*ju tf.pnLtu&l;u t 

fitujg P n *lL ni l ^i*^* mM *npf9 *uLtu%$inu„ 
p-biMiftg %u*m%*9t-Pli&% p%i[ ***JL n 3 uhtFwfywl* 
mt-mhtj.nL.l&hiuhg* €fjnp jfazjt fj±**&pl*t*** /* 
<fLUifu/builiLUCtpni-Phu/h%) jnptf^ U }onpk%9*9„ 

uw%j*g ifwifth utji niuw& £ mju mhq+ ntp 
np ppbhff hp<f*u& */££ Mb fif*ugu*q% Hj„ 
puiptuf £#**&«#£ JJifpwmh pv$qpmmi»iAp /»##«, 
Mumptsiiuhm fi HputrngJiMfr) tip uijh £*?^*/&,, 
pgh JXj /*$'** t**hni.uiifp mtsnpft tuq^fttf iffr I 65 

withppna^ jt lfhttLp-fri% f tuhnp uppnjh U 
u/kriLu/b jfrgujuiMJiIf gfAbg mu±mmm% tffi qbqbg*, 
lfiutj.f?p qbmhqbpgf* i ij 99$ J * K< fc &tuntm-t;tn 

> pbl^n^qrivm mbqpu » , $fom tf^lfwpbp jb^ 
pm% iff* L. qhmnj% tfWifnLp^UhpiiKh f « ft 
hnntfu/bu §ifrtphu*g » % -«*- Hj** %if*s*p***** 
(fpiulfuA U qfiLgu*€[%i*tJ{ut% mhqriLuAjgh ***JL 
tippbgfih $pui£tzrqbq Vfni.uiu'bgiU f r*pf( [* \}**~ 
qniftft uirtnpttmp p%u*lfuj& t*imb%%fi% wytug 
gu***Ji ZfiLMi/hqnL^fiLh nviubguAt } ^i l^ujgbtu^ 
» ju*noP*** hpl^nv (k}p&p$ pqft$bgm% f tip £ 

> Jwfta mnjG bmnufrp A utahtnuih h, ifjAstt 
£ guujuop atfh£ tuiuigtuLUig ju/hnt% JJppnt.^ 
^ %bmg% p t ffffii ufMtmtfu*iiu*% $mpfy £p ui„ 
ntuuufk^Mjjfutunh £ni.pbpp jtlJ*L * Qfiqbifwh 
Zwpi[ i/ f «y£ nuMitfmpm.^ jtlpL **y**«y/ r *'A 
wftJiwhg j*pb%g i£tajb^ tjmpqmqnfh It pf**-*, 
phquthifuifi fphp pqfubgp%b{p t ^*— * tynfuwh 
wju qnjhqqajJ* 9php nL - **l**i***j gpjimntAthwj l**Qpp%wij ifp qp£. <<\*l{kwi jWLwtih UtTpu*^ 
» mmj , ttpnj jm%nt% IfonfV np j\^»ppg «#** 
» nbw£ MlpJJMi* k £ Mffctyw J}iCvjwwm»* f\ L Ppl 
Qpftifwlj * « Itffyfih jmtinW H ifpwmwj y p #*»££„ 
« ghwfi Utpltl; f tip £ R^A > i{mltwj# TJ#"^ 
« mwj ? h mhiJLff fyling ^np*** VUl*k tat J » * 

5 ^p 66 

ln*uu*yf*faf%*u*j , n±p np uppmqu*% jfeutmwfy 
afft pn***j f lfus*f pifglfwpwp $mifmpt*M.ft f 
Uppng vjprfhujifpgt 

fl*£ k ifbp tfpnLtu&rtj Jfusptfh tjht*. wm^ 
phpmg ufuigmuufuth »fj****J t & Ji£ ^hhifm^ 
ukmg % MMijL %twpgii Iphpn*. ifjpmj £rp***&Mi„ 
jnt. ^ujtfujp $ wyn mh*i JpZ^"S ^ /*£ n t* 
fy 1 uiLushffMWL.lt ft tlhpwjng* £pMup%Mufy iuui£„ 
utbihwg %uiifu*p f qnp hphL.uifymjni~f?f*L% ftp** 
mnughp £ ui L hmg */££, gft^ fifa Zhn.m%u*„ 
j**d uui%u*ujummfyiu% uftupq^ jmpf£tfL.frh%(; 
qnp pu&u*j£[tu uAnhg^ M^muJ p%a^phui% JftvM* 
Jhhujifhb fykpufuiputvutg Zuitfwp f IfMstif u/mm^ 
Jujlfuj% jft^uimui^w^ tf ft i ft%£Uf£u QpZkum^ 

qf,% % W^P hplfftpu &*itlhqhphuMj £/?££«**, 

ipt£ %jkp ***JL %PP°***P &*nl m jh*** ^*«£,W«?M|^ 
itS k mu * «yw^wiA(^ %bwpai^ f k jth^ np 
us&uihuf* r pus% %»u/bMjjfy£ ummtl uthq^ omutp 
^kqnLMug ut%t*M%%hpgb *unu*& £ putpqiTm^ 
%tti.pkuth $w*fu*p t JJm^wJh mbumftfi tip 
2mm qbmhp k L&bp *&[*+ */»/» *f**iutp ^urp^, 
&ftg qoputgush* &%ui% k £puij{t% %p***2***lfcg 
ItuMif £p££g+ **P n 3 mtfhh^h uhiftwlpuu mq* 
quijfitth fy'hpht.ft fj^q r ni ,, j i ' juimt9a.li puinf*L t 
ttpty btuqnutfb rnhjuym £, &$£ **£ I* y*t t 
puu*£% pH***J+ f»**fy [ttfuiumV MUM.kg^ ^nifti*. 11 67 
fyiz Boigch&i tpp^ ^%&jiim£u (Nerei- 

U6S ) QmSfutg f wji Jk wt^h/Jf m%wt,ttp it 
Ijkwumlfmp * mj%Uf£u np p Putptf.ttushnt^ 

ifinfu whut fy Qn&twg J^uimqiu^ \jpf*%%ktttj 
phqqmj ffpntmb £> it qji *tt*§ irfft* £p f/brt^ 
^w^tf fyhpufujpujb£fth Qtyjhjft — . JfjHihg m*, 
'nuttiufkjwif d%9 %£iu%*ut>np it %MMM%pw&m%oB' 
h% U Uftfyftlftlf *bb*l nt >gl* jnp&uAiMitg it £tu~ 
puMtjtwhjj ifftgtig ifUipbrtLUi& bpfyriL ^uutli^h 
lf£u£tit5i Jfh%ffui%fig } tfjih JJfyfajju* hpphStt 

p^tn/m (Scylla, Carybde) hpptai* %»*[ 

t£wjutiij[b it tfbmum^ $ JJ^nwfltnjit jrtjft mhift%% 
jt& fk*p"bl *£♦ W m lk b ^P9t {ITbtfi** 

jfwpt[+ uithm*\ } iUfftiiint-jPftt-ip %tfu/hgphb m , 
pit£ « ( fauqui%ujq.£if it fcjfiityfnnzGtjG bpbumg 
» Ifi***^ it JJJJjji^d np $m£ hphwfffiiji m^ 

$ j/Alf » i «*— J^unhg it (pi^qutjlr %*fnu% pufh 

*f*»*Jl hphtm^mjmh h% Z***Jgt **P4! fc (? ***$**&* 

\ itm%at.ph§ii% Ukb^LL^V** ^ \}mpfrt*$fml*u% 

iffimhqLUMtftMMjh llmnLFVp fynthlt* uut uihnt^ i ^p 68 

Suiiunntf It £u/bhni£ ^p£p ffUM^ush if^kt^tu^ 

PLLfL* - p^ja 4 M v n * */» 2jp"9 k mMf "V 

li hi t P Ui jg ^Pt p*****p %hwpn*iff% ifuriug 

*f£l* fipi UJt fa "ill "if- $p£z£ £ m P *- 

tfhtuunn £/>%* > } UM P u$i { ,f J^ i htu £^» ftph%*f 

juujpntujil^ q.hqhgfyn±p-tf**iifp% It &mj%rtijj* f 

Qi*n ifhp n* £«#*/» £^t# t]j4ipt£9uufhwwij *f£l{i* 

usjuufku %ifuipjui*j.p£ ♦ « JJ n iiJh% fnfu*uinn*%j> f 

» /?£ 4 Ifh'hq.ittftf* fa***^ fa & n *j[bi **F fa ^fa^ 

>y P"j^* fa *LhU ni ^*fa *jfyJ*p**f***p**i%u yhqhgfrlf 

» ifhtwf) It fa *fa***jp l(?*ju t££is/hlj[ utp&tnj r 

» Al nth fa gujqgp imjh * 5^ jttpttuid* ^uh% 

» %WLi**ijuipgh fa gwagpnifaHkitgh %%2h% ♦ 

3^ A. jnptfutif ftifiuAwj yiuquriifi f3*%; ft gstiSr 

» iti, ?*H/ ^ J ****{*£*** a* If £ H*f***p*fi* fa ^*t***r 

» i.£i , It inujith ufLuwmnl; It t*i.m£* fa u fy 

» JiiFmuuinChffh ft/hm% <ju*Ifw%2u fa*-P& u *^ i ff r 

» It Iftuuftfit qjiihjyh$2&u fa tfbpMj/h mm p if fa n^ 

» %ft% ( IfwjJpi* \ , It ujjhuf^u Mfrptffrh» * 

HjHMMfi** ppUit- /fa/u^AtV hpp IfWUfpfa ^%^J 

It |iww^/y ui$f*usltg *ffa2]& %' **&($* if ******* 

*.„£. it ptuf^m UfapifGfttuf* ghp g (Sirenes) 

nAint^tf <£wj%hp%* ftp wlfph^ttig p-ju*u& ***l**X* 
pujifnUh uMji £u*fhgfali 3 P***J3 ifa kpPS****** 
u/bnp iktiLug It ft m fig Iftuufu/bjA ***Jf_ If nut m in f i ffl 69 

uf%qMiiUjfiht£ t Iftu$Mfh^ mnihp ip fywjtfft% f *tp 
iJSLL m J P% m J^ t(***l**wjt!jMug bpifbpgb qrfmj* 
pui hpftuMj g/ti£bp%f*% i k nipfi^bbpsjih 

J}[tpb%bmjg m$fg£hmfjni£ f*pb%g jutqfltiLb^ 
pu% %bmncbgu/h ft &ht£ k ft fiuip qu*p+r 
; <tw%) k %I^mpm.fth ^£u tfft% tf£u An^t^i % 

nuilll|» w%niSi% f npnt£ If } ftifutgnvfth ?puip%tulf 
k tfi$$%mim%i£ ffhmaupitutJ^ ^ptlg tputf a$*t w 
*puh# % JonptihutgLfif fyrtinLUib JJgjttmpKw m 
tf/mLffbuA opft%u*l{ft ifft */££ (fpni.w& £ + 
4 ft« Ai > Pt %€**%¥ limj jj^pmbm%ft (/W 

> ffpbi.m%*£wj k Qwpdhtij <f.htn% } JJ*rtLpuiw 

» l***j)t "ptyi** jb4 9 l 9Uim * VP % Qwimumft 
>> (fftmbifg ^b%ij.m%ft ^Mtjtjiw^tt*i/* ? qn^ka**^ 
» qwpft&% &bhu*L k Pttqbm^ + Vj* *** 

> Ju/hg muh% X Pi qwqm% £ k *£ qbtu $ 
» utj£ (fiuquih^ qtrp Qnt££u*% fffvl[ftpkpjuffi) 

> i\wu% qutnbph ^bpnqftiuqtuij «*«#£ ^ £f£ 

> gujh i£(f*i$i%ifu% bmjjMtjft%$i tupfti&ujpptTt- 
» £p%* Jk^^g Qwifwp mji l[ f g*ittt.l;p $ pg 
*}f$pb%mjg lfbpufidtpu*%gh m%t;ft% ^ k ]*u-* 
1»P?**iff "M^g **iUM*-hit*i[ % fuhtiqZftt Ifbp 
[luipififu&nipkwhij tf%£ mb§i mbq ^CwtSryi 1 [ 70 uuirtLyfit- jhmjfhu £ p***n Mumpuftfy /£$**/'* 

difi * IT*/* i b p»jbt hm i 9 btan s ^t in- 

Liujh% l&yni.iMih ^fritny mhtimg^ np <fg*, 
mm-jih ifk&wifkir AfyniHtg iTutpt^m^mtftt fi***J*f 
^utuujpiuliop^i *$*ji ftnuhuig \^%ujm^ (Nal- 
des) i(i*£***& jjP***/^ Qmvbpdm^utpumSfpp 
%£whwli% ^fwlf^ir, <i$ip % %ng*M* fyhfwiMfuipw* 
%rgfi% kfihq&hprttl ufuuilini-u*& k tiMMiiftnpfr iffr 
t]jp***j &£*!*.«#£» gum wKWutinLp-kwh %frtjui 
utunhg *\ifri*t*l* ijumkpg ££% t J***i[ ifkfig 
mpuhtig lfpph$u%g mnutftg tfhb jMtihqgifhti*.*. 
pbm% £«&£> p% j/££ %Mujii*utiw% ^wumnt.w*, 
hnj yuuihpg ^uaf pntxhhwjg hqm^ gywh* 
npnil^huiht. tthp fhqtw^% */££ mpifwm puintt 

p>vP» &% hp* 803)* — Wtth % W w - 

±hlj$ ifom qmpnt-g ujqj^utj/i% qnt-uu/h afp 
ph[*~nj% pnnp^uMmbin^ 71 fyitLti mtuppp Prrq^rru x*r**&V jft^h'hg UM^k^ft 
IfUJ^ufqrtji mhqusjm k mmA^o ^Lutfth^ft ******pi*k 
M Jb n P**J ^ m jfetiLuib £ ft qftpu tfkp } 
kfit; u$qif WJ ft% tfmwg irUn&n £ &$£ otnujp f 
it J m J w ^ P***J8 p***nkp% Zutjm&wjk kit i 
Jhju %ppM**<fnj% ^iuit Muliifwjm mmppV £ 

UT-f (ft***?) ^ 4 n ^* **P**3 t fp m J°S (^«tw- 

%op$i p-u*p€ftfm%hmi) *fpnLu*&t*tf i/££ k % P^ 
""ip* «§mh$?mpu*% £«»(£) ft I***-?**) J»P*fk 
> otflj kfrnhkh ft qtiLpu f ^nwuntiftf$ f ^i«»^ 

» fjmwC. k^g ttnguj ft &9i*l% h% k tfkmgg 

abk WJ9* — llp^i***^ *«* » i *fft***jh 

* i, nL P i {UMj%m%ftum ^inhifujpuj'htjjiftuj^ f 
» o%g uA^mhq.ftumg^ big %ttgut jwpmw„ 
» gft% &tt*l£ % k <fh***0g %ngu* ft %kpgft% 
» lnip g „. p%i l Jil l„_p & k hplfift* Q qf > 
» &&, k pwi£ijL.if iu%(fLutf joiffiLm jusqph^ 
» pmg k jhpm^u fyng jw£inft*k%, k k% 
» utjungftiti 8**™n*lG , JJmpHmuf^ #£*«y«2t/£, 

* %l*utft\u* wjungftif k% np ^pdifttt^u zun„ 
» 1th% , k hplifthg %mummm jjft%ft j^wmA 

> kpijpft » | Hj„ u*%n±MM*%g %bitw%iM,% 

t ^J^m^m%i % jnt%ujp£h k Lupmpftff fjj^ -^5 72 

linuf&x Jl«ai£li*fiy ***k9 Jt**j*swf*£* £ Znq^Jng 
tum9wo%% $ h. mhnhn %nujp% h. ymumw*i.m& 
Jjtninu* %iyfhttf£ti U ut%n cu/bgh f jnpng n„ 
ifmftig Zfufiuj ***J£ ftp phi. unu/f qw% *&%***% 
£m£hpttc %*uAiu*lifi h. n P n lhyg ifttp&w^ 
brit-jibx ffr£ tlhp %fih Z, m Jg ***JL J**********^ 
uihtitSihhp ntHi^ji % ^nyi/ntf U ufuuutrfK^fth f 

P^jblJ^^L ^l^ff jf*£WMmfyiilip£if U p-£ %p*\f 

it 2pr*j & gmpm%g + P W J9 fa *$tP u ^npikm^ 
&ni-iub u/hnuuAig Z^ nt l" n 3 J ***5* ***?!***%£ h% % 
jhmnj gii*hj* *f f *uj£ luptupuilju/hg f £"/"* 
jtsJ*L ***^P ^ ********* utlfgh rfrtLpu it 

fi***jg «y« a$jMi£w% hpht-ntffifrtj *^4£ 
ff^tfh h. Z<jopuj^nj%% usqi£M**j£& uutTusuufh^ It. 
{wLuim^ i/J& hph±gph£* Miijh £ ^pifjwf f[j ♦ 
tfrpng lj*ll****jl* uj£*JMJiifnv£lhuj% j/££ ptup tunG 
ifvupq.nL lutf* punLtit&p u{vmjj£ I[ujptj,iu£ni£ J 
ffrmpmn £#f£frijuvftb , tip £ tfni ♦ TrOUlb© 

marine $****f terrestre* t****b*%bfi ny**^ 
^|i2uiu| puiuft h% , L n %f****i; b**y ***t.M&+r 

P uj%iu 3 j/££ C£l(umtfa 4 w i #ftM# * £ ♦ Pi i* 

hlhnt.g «y£ uijuuf^u *£«#»*.«#£ h. ^?£ n% £***** 
hpbLwhuijnt m ffhi4iifp jLupifiupiu& £ • npnt^ 
£huiht- 2 ****** ^bn &nt£n± t [p uJ J h^faffit **ht. 73 

paph^nt^ £utptfft } it ^[&/t S UM ij^ H&H? &* 
qinvl^h f it, nLppt %p*f!Hfp It f£tuift£ fr i[h^ 

<|>nfihipjll|& * pmmfib irrLtxtqujlfuSh ttuiuh^ljh 
wji mttuMit$ifhjJ* %***& rffa j£m~ mmj% *\hpn m 
j[*2l****£ qprwq% *>nrpfntj tfputj qtaja piugwui^ 

p ijhp iftnqbfm^ p * —* tjpphwtfg fyiuutfu*^ 1* jjf^n*. uihuwl{ 0if.hpkLtrjff 1 gv ifpujhqujifwjh 
gwguimpt; \$mthpw ftppwljuigp l(tinf tiLppi $/& 
phwfuov tTp* \<.%wquiqu tynpnpjilf /tntptnj 9 qnp 
» ft pm^fiwh^ It jwnmutqbiv Hjtgmu/ JhrnShf m^ 
» ubh* fynftnpftlfii Znqtf £ % np p jbpfypt p §[hp 
» hiwV^y ntp *lp$42 pi*} ^mmhuMi iphph p gmty 
» k p pinanpaghmi mbqbmg p%l) itp p ipnq uA^ 
)> l(bmi p%q. hptulju hpljpp , U hi p%i qmkm^ 
» ifpmdnqnil p M[kp qpifbtui ffrwh&pwgkuii mtt., 
» ji^ii^ w$wqph qqpq.pL%u iunb£ t iPpit£JbL qtfstij*, 
» ppv jmpitmmng p pmg %, within k *[£ify p*l&lt 
» k qp%l quiwhi;* m$wqph diiujhpL ilkpwgtitgmhl; 
» k phlibhtrt. jbplfpp. k wju £ qnp Hjpijumf 4#i„ 
» lihi wvbh » i J^LkfJ? tqtupqwpwp -dwVmJ^mh 
i^» «ttu£tf t Pi qHJp^uiufb p ilhp joq-h 4>utpihht 
» §wjibLMUji fyitqtfmftg inqit fb^i; k pVq ppwp 
» mpu{p+ mj% tyiffinppfy wvp * fii; &£ jwq^blh 
» qppbmp % npippli fthq ppwp) k p i[hp bituhbh* 
» Mfuifwpg-qiujli wbubwi HJpimtq fywpfrhh i/mtt 
» uyi p1*t»* 74 

%hgu*& Ptt Ui J* V*P %nj% hbqfthtstlf wiMfJw 
p%ujpuj%opgh prngmmpt;* ^-Wpptk'l £"*£ ^ 
» £#iilj/ t%nnu tuputuirrphtu] j htdiunbpct «**/.* 
» *Jfn*£ £p2*uphpb$M*^ jg%qtff*$fui£*MijpntJpi&(* 

» hthutn iftupifhng > t Jjttjith jw j£pm*r 

PP r lt**t*3 m-dtiif t?£u*& oq,p iJfiiufyiuC k**iJ* $ 
« np h nnvpu £**>p £*%ifh%frt. Ijwtf £fiJj 4?"**^ 

» i^wu > , fr u k kp***k ^* ***%*** HP k n £.£* ^*J* m 

> iuu*pfitu(i } np %nt-p ffi*£ t (Ju*£*f***f*Vt*Wti *> 
» tni »♦ jju$jm £ np ft QniHujug mtthu*^ , 
putn npng J fiujuipnu Sii/£«J«VA*t#£ jkr^ptupgli 
ah tug tiMju u/hnutut/p hn<nt.Lu& Lrpfpu unit 
jfj±rii£&urhtj ) nt.p ffi*uauJL.np$p 2 titling « «****«, 

2 p tutu nip*** if tuts u/hnA if ft £ h. (jUJUuAw 
r^Uirji j puiji ^hnflhmiiftu^ « l^L.hinpffrti.£tfti3$ 
» ujtfujng qtun. ft 9 nt ~P tftrvMftnfuJuAtg » * jfc 

jfrf&jjfit *fhp /i JJ^mut^ftuft ifwhrtt-Sttti */o*/f 

ifiuitfiLuqp + « fiuJtj^ujjp *fjp*irtj ^ppk^^L ^P~ 

» A**y ^MMifuAijLUj^inii^ ft tjJspMMMj 2J*bf*3 &■ 

^ £ W *l W B $Jl, B* Mf*U*Jp f&& Mj&ftl.fu GpMUM^ 

p Ihhf UMU^p j & qujmiJLom'h *\juj LwtMuspq.fi * 
» qj^usqh^s kn**/hg U ^^ W <J^£^ hq^hpn^usg^ 

» Ziuplfiuh^iug » « — QLUiq ftph% x 

1. Qopfrhwljfih qprrLwfr £/i wpwfymkmjt 1 75 

*— Quiifuig bplfpff 4l* m J J&** 9 IppuAg ****. 
tfh%l£h ifbb It i£*tiftfutli9iih fl%Mul[w% lunutp^ 
k m JIt* ^* XfWll.*p** | bppbSfb It ut^uipljinC 
mp ffw%£p JJfiuttttn &bt.u*gphb*b $ € l]Wp~ 

> ilwpq.wufhwuitj- tf^%^ fi £ p %bpgttj w% m 

> vttitnwfuffvt &mn**g tift uiumttt-W&g f iftutf 
$ j* ]Qftp**jAnp*ty> % ff* tfftujjh tfb&nifi£bwJp 
mji It <fhqhglfm~pbwifp U uf£t*uf£u o^num m 
Itbpmf p^cp^utLiuift ifufpq.i^iu% t/tntug *[pusj 
iqop utufMJLfLnpmjpfrLit pp{*b & fy 9 jwhl& m It 
wtb^ft gu*% q^tMfhiftwp&MMspM&h It u&gtupd m*. 
putpuibu ff»%iuf£s$ \hpl*%g It *fluipfthg )♦ 
ifmuh qj* &* tfjffwjft wpmwgfih It bpbub[fr 
Jmubp m%ft% Ifbpuf tti. Ifbpuf ^w«jm//tl*, 
ffbturfpg) qnjhbpnM^ It jmmlfntftbmtfpg f ***J£ 
k %bpjffiil j3-£ It ufmpq t£npbuMpm%%hp f 
"Pi^Ui jhpbi-iu% ifUfV^ Mu£jph f i&tsihfih* ft^ 
ph%g jwianutf pnt-Uiiil[MM*% Ifbu/b^n^ It p***tr 
mjhtf ttbrAjA bt,u f gunfpbtttJ It $np%uijni£+ 
p**jg igbn tfj**sil£ufa% «y£ (jfiujijinbphfrb) gWMir 
pm%ji uffnatuhfi £ $ ifuthusctuhtf ^JthnLp-buA 
mm%g It tit%n%g lfiiiJ^^g f **?// & mm&wpmgt 
JJiiftn qmp$f$*$hg *f P4l & \F mn Ji £****** w £~ 
t^mg *?££' k^P u i nt L mFJti upprnqhrngk***^ b% f 76 

np hturtbp% l^bpu^ni^ i/'jjy^ t^*-ffi*t^* %p**** 
±bp£jih ^jtmpr^^l^ f* ujui4Uf&%+ n* w%9mpd 
U MMih&wjf* $&«#£*?*£ gwpw%g %*Tm4S% f wyj 
Sndhpni. %htn n$z$ ^U iu bg b iu i puirr qopnL^ 
ffbtutt %ngui buitf tuvbih h uiiuLtuu rutin J 
if* + h inch , uihifj* if mm/ mj^tuLnp £utj%bp 
l^ M&p&Mitlfkii f npuf^u iuifh%gh <ffiuib*b + Zt $/»* 
j/'«y£ uiM.hfJt yfivignyMJig if jimp fih<tif£u m.^ 
p/*2 %wm pu/hbpnt, %ifuitiitfu*ifp l^nt, tj.fi tftth 
jnCUtuLiu% jLun.MZJuujtiiLug , Xe. u/hnug Sncuf^ 
tfbuj£ u^utm^LuiftjjJTJOu Vfuujftbmg ^ n P n B $/?/> 
juujt-np'h £p jrpuy^tfiffw *j*tTtf*Afr u/UiniurA % 
ljujfjtih biuttli bp tfb&nL^ibujJp h. p'hq.tup^ 
AijjLnt-ffkLUifp f S%nt*ffbujifp , ujjwhltplt nuj^ 
pip nh*ftMfhtuind } irtbpb^ng U. bnpbtishg 
(uftnnng) <£burnj* #»* tlhtujU ffnAutg ***jt 
jutmn^l^ h ^bjmwg uppmquA i;p + mtutftg 
«#/£ bpb%g /^ wt hwfjhkutg *f£9 m%%;[A tqmm^ 
<fi*jifuj£uou fftpn^ffiibph U i \*pnLf»t].ntJ%l*g%% 
Jj * *j*png %mQwutbmt*ibut% upturn tTnL&but'h 

pptt » **VZ ^ frL pl f Z & Uin &p * IJtMipblsh h 
fibt-bijjb f §Mi*hcLfih it \pnphuf& % ff***l £*£<* 
\f*mjpuu J ftpii&uihni.} npp ni ifftuytfi JR-b^p*. t 77 

ufujfLrtfrg , ^£/? uftuinni-h^fi jfi£UJ9Jiu*fyu*g mh„ 
*lf*4} if^ 9 * tAs/bujLu/bq 99 p £*«JW ££*j fll w * 
uwLMib ujrj%iif{wfr mhqnLj*i%g Ifp gnvgp%l;p 
jmjm%i*±l*£t*$- %Muhutt*fbmutg It tfufpautp£hg f 
f*ppk uiumn±w$tiiijfiii ifuitfu*qpnt.£Hutit t£uMjp. 
U hpp *f*muf*ji} t^tii. £wpggh£p {£«*jw#ri£/y' > 
^E?£ A/Y* ^£^£ /?£&«**/*.#*/& *f£*f [* ufMuinb^ 
piuqSb } ^ ujqr^nt,£p jrpb*h ^?£ ^PP S***^*- 
ibtug IfUitf 1 ***£*& /* If u&MUtnfih l^lJ*f*fy f9 &i? 
£"£* 

Zu*jf{***^w%g mifwii^it ***/[ l**nt-£ s£p ***/**+> 
A mfcvh urhphLiJJtufpcf ghutp%hpn*-+ &ft£ t*P^*3 

phuti£uijp% ynt%t;p jnAujlftub Jjujif y«#/^ 
jjititlfiiih Zutftuj fywqhfilibpp } nuh^p %uhm„ 
jw<fttj% ljnu|l«&/*t frpng$f$ ntfuiig qbn, Jp%^ 
<&t. tujtiop l^bush U IfisUmU ***/£_ it tuj£ Iftiq^ 
tfbp {{ihyq^u jflprftfLiiitJi fyaijffuth) fr l/jwp^ 
jjW^if *$***&&*** i(U9J ) &%)* **p**jj *fh&m~Pfu%% 
qkpwqu/bgt; f&bpbt-u £**>% quiifb% frph%g 
ujqff.tutffigij $ H4 ntn%u9<uiifint^ j*y£ qplfutsut^ 
ijinijj* ^tuifpb^nt^t Z.ffh <4 **{/**# Q%nqn%% uijt 
%P jTkp*f wt -frp* £***** uMumhrj.nup-huti** nJAn^LU^ 
ImjI^MMij f?nnhbp£h , t u h *$&***£* &u*nbp% 
ufhnp ut%npui%liu$% J)n if b% utility dthnw^ 
uiitiStfyg ifiif* & ftp ghqfi*b t£bp9J& uju*jijj„ 
qwtriit JJJin* iwzw£ %nj% f>utf huMnng% ut^ ',i 78 

%nmjifp J) on tftt\n±htjUJi.) ^'puii^A Aohhwr 
if k*E**£ «*«*"»#£& ^}t9nph%+ #♦ \% m ^ /r 
JJoufiuG Wpmtl It&mtfmj* np %<j(Jj**f****~l*p+ Q**~ 
» png f^uuMijmpP'fft.gh MiOMtutL^uSs , pum £w5#^ 
» Fj.ujpuj h, Iftuif owuw?^ ^hshjjij onnj% % 
» nuinng ht,hfir puMptfm-Ut* > umJnphguj% h 
» httuMju juip/utupJ^hu xtMJjhiutfij/hg* L. ***§** 
» gn\uam\t ffm$fw%u*ti*i » t — — ffcptuiifpujtj 
mwpphpt*±l9hw*fp J)*ht9Lguit,wltft Zujttftup p^ 

fiisyuj^u fyujpqujghp £ & ^jp ♦ IPuHffiMtmpnu + 

« \jouJlh jj£p*f***l.fip UMtt ifpMi*% t*M$Mj**ipMi+, 

> %ftgh mpgtiiZif* , £*»/* J£knt,£u*i*w%% *mj*ju^ 
$ w*il£p % JfjftMMjhmh% ffmftni.^^ i£iu*j% npnj 
» Ijouiuhn^ph Ifn^JiLp » $ — ^ [pjfifhpgnqg 
fttrtp^pniu&lrb Mi/h^n^pm np mmmju &utrth **#^ 
*hniH/h irtnL*u& uihwh /*//**{/ phtihiUM%ni-p mjmmj^ 
ijuipfif*uz.ftp has fin § Awj%f»% ufhnt%p f ffo^ 
uhztt Iftjjtf JJautuzhzh h. Iputf JjonuiJiptG * 
huipfi%u idjLh^fi wwtimjiif atujift %9w%u*l[ £ f 
tfjju/hnujifuijh II jM^wplffrt, * — Jutmf&g 
v}w*luiUjU9% fftfLffff %nLhp$**h tt*h ***J** &ts*tiu ♦ 
A pph%a bVhn.ku/b ujLtivp jhfwmiMjlfiA* JJouh 
TkfiLtfhpn^ ufuiulfbhp %fu.frp£fi% w%npx <Zw/^> 
frphhg t^frptihg %M.ftp£f& + hphh.fi p-l; U ft*, 
ph%g %$**h*iihu*g Zmff&kprtiO* &ufj%hpp [M^fA M 79 
% 

,', J]ouh$vtf uQuuufiifu/ii j/££ | b tut-hfji If tut/ 

f ufuslfutu ufui9ino% tfuimnt^MSth^filt % « Ijntng 

| b itfmmbbpg stuutnnmj&ng b 'huuthhiug 

Unmpkgmh t^nphmbbgwh iuUjlujui hqt*r% ♦ 
% JJ ouffh nbn. tiuitmp b bbhnwhb Shtuj 9 it 

*■ hnh% u (t u {%***ijUiptMMuh»Mij uhnntitrLbbp w/i„ 

£gh£) npntfg iAupij,lfiJU% ifutuig jftAtttmuflf^ 
%bph ***j^ w%9fih9 tfhuth i }J%ghus[ quipnt 
Qnvtiuijhgh Jiuprrujufhirt tfb *fp£ ffbp****fbm 
wq*fiujUtig ntftubg %M**u%sp f ^£ « JPhikau^ 
» if hit hturxngii ^ujtfpnt.pb% % bff£ J1 nL PP 

» i{WJ p IjhpUMJ »♦ fy***J P Uni l n P [*i*%ttLMMM%l 

htpifwj *«/£ ***J*l *fh&mtfb& ^uittffff tj.mtitut& 
htitpfhpnttf t^mntjih b $Mst$h£ tuthih ujmjj„ 
tnrti.nqg t 

JPftwjft JJoufi% tl^p ufutuintbm^ b ujw^ 
inhtu^ ft Zf^Jtofj ♦ IfWjfii MiAtptiLpti? b ntpft$ 
bu/ng) **P n g *f£fy %2M%$Mftnp% U gphutrtn^ 

I , %£ntph%£ £utm rfujp *ljhp2% W J& £p f * UJ P~ 

Uip ♦ qnp jiuuintli ufmmnt^fA (Xnhxupr^lxg 
]jn£nLuj& If^ulf^nfih tfpo*hJitgy dft%%bt g'f)*fi 
rj.uip , It ***Jl bmbiu ♦ fih$t*t,usl$ Qjwtiuij t*tj£ 
ytrnitfih "tjq. utq*n'hrj.uitnpg+ U J3*l; ^«y tbh 
Su/b^gntfip, p***J*J $*/hn%g Ztujphpp fyuttf 

|c ^°P&1P w Pf$P* ***/****{£** ~&niMhyhuMp tfbp \J ♦ 

fyhnp^tu^fi ZiujpMititjbm'u , u*n. npu b *fp£p i 80 

b ^f«y£/9} f^i ^UtJI &***** **F fisupmft $**^ 

» %nvtu%ft j ft tfniu ufutgm ni.p^huj% tftutf***^ 
# %u*lA ft iMMiuomoU Lunhuji jjy? f jnpu £& 
%■ *}*b*P i&ninSiiftG f b ft tfutpqlfuiiifc kptfpp^ 
^ ttpuifnL.pftA p%q.nt5t^fth » f b «y£& i /* ** $ 
ifinog %ft%bp% tfnt. ufsjj£in£ft% qwjh » — £***^ 
LuAtop£ii uj%np qbtfbgftlf Mitfi^ipi.^pt^ b bpt^^ 
%UM&ftif ihvft% hujifijjp „ ft u ^{ l*pJ&*3 Jkp^ n p^ 
q-ftgh %iuiftupbfrtt£ p-^ *fipftijgjTn**ft fom$% 
flmpmft iftutjm£ hquib nLL m J * {j^ttip^mfftif* 
ijtf.nL.guJij pti hfjti^ l[*pju£+ U j?f*«*/»*»/* butstf* 
y) §fft uiub^ft ttjUiuinL^g £***% qjf±fift% b qifuw^ 
?? qujif$juftjft% b q***JL** ft &$un.ng ,, b *fft fytup^ 
" *^£i? Pt iftiujm fuuish% *flpfttjma$ift % fltup^ 

?7 mft £p n x 

Jj^ju bmnrig ufw£mwd*uh t£p*$tjojg mi-bfj* 
i£lf*MtjttL.ftJ-ftL%g tbh tf.mttt.ftp ft tjtfcl*** *?bp y /*" 
jbmfth rftupu* pwjg psjjm pmh <fptu.Mjj& tp**J 
nmhft nfft mbuwif tftrrgp pni^ung b &uin*, 
tpiAjg £ui*fts*p ft fidgbuipuihu j jTh*lP' m P u f 
jjjpwquj*>u/hu b . ft *^*pmufUi%Mibu , npntj 
rfbtz ^uJLUftnmgnqp b tfthmnnqg ifmnt,ft1b + 
b ff£tu£vi MMjjuufftuft uhnuift Qu*t-jump b. 
fy***p&ftg qm** *-***& b% b tf.mnn.ftfb qbn stt.^ 
pftp ****l*£ w & *^t9 ?** ft% ****•**& *fb& f£u, 
fntftu ^bpiftuhtugt-ng j «{/£ jutwtiL.If ufinfm.^ 81 

phtuifjp ufwmm-wb It ufutmtftft ft 2mjnaj* 
I^O^iniUlJ i^n\mt.utir% &tu%oB tmmhpnv f 

(Bryonia Alba ^ i?lw * t i^^t^ m s > 
Bryone commune %*»*f Vigne blan- 
CJU© ft H*** 9 **^ 9 ^***!/)) [*P bp/fSfttq mpifmrnfth 
tfmp^ttj pmp&ftg tt upohftg %$tm%t$tffhm%% 
iwffwp) **p**J *ljP m J 4* ***Mj9£§phh% fuwpl* m 
ptujft ntpft* %ifw%ni~fffti5thAp ***Jlf mmghipd 
It ljfftifh^nil i (ftbyuf^u /f f phJk% %mlt ft ^hp^ 
rfmhftui j + It wjunp ^lutftup fy* ut%ntw%tib 
JPwjirpuwwIf } Jftupipujunm f JP%upipui%u^fth , 
L mjjht fpitpmjbng fu*m f^fti-p U qftcpur^ 
ZuiLutm npw£r%kpp £f***tL***£f jtzl^S &JP**** 
ip*g*i* %w*fwp puwhrhfA} np ubu #?t Lmp^ 
tffip h%) It bpkg) \npu Ifwti t£hg tf£lpahq 

* jbp*fi m * (%p^* ThiP^pff)* £**p** %***** 

» tt£ tuLh[ U ny u^tul^uiu p It ft %np Ifmmt. 
> hpmp^ f It ft $imp$*u§aftnmft% ( ZftLu/hifft J 

» ljbt9p%g utnSitiL ft u*fu*%t; (tfuspq) It pm% 
» tt tfftmg) np I[***p£ q.ftmh^ tjhptfhmjftlh It 
» qkpfypwjfth juitnfyntPftuUg* ♦ It nftnmntft^ 
ptlh ifuyftti wtfunt. Jfm*fts£ qmMuljii* um^iTtu^ 
%h§m * ur l P'4l ni l) ffrwytuMnp w%f&£tuj£ fun*, 
vtfy fynthjnt£ q%w+ ftpp %qft JJjutnnLutft hm 

6 82 

» giftf^ t^BMMith%9MMj% fun in Jig f*tuMM*ftui£f% » % — . 
*j*tjjp£hijj£ £' wL.hujjphh% } fit; «j^««#j^A^ h% 
» {ittttiM^Jih juhiutgfrgbj ^?£ utju funmu \}n+* 
^ nnifnhh iTiuinu/hiuh turAl^+ It Luubhtj ut^, 
» iiis%ujj% q.uiau/hg It utinnLbg jt Sptuifutt* 
^ Lh%wh ♦ A. IJj^kgu Mi/hap B-MMt^itit,np% uy« 
» /untnmJu *ujt/t pm% It 0-ntq.Mtttnprft.ffhtlk 
» i£ujp£p » | /t wy^ * — Jopurmlfftih Jjutu^, 
jimanjift Zbm nAkgtub Ifwif fywp&i*tiMt& J***~ 
nnhsnt.fffr&p j&r?nn±tfg pVhnt-p-hu/U ptitutu^ 
pu/hha U. puiuuJuhpuJi] % 

^tfbnLbuijSr (Paeonia ^«*^ Betonica 0- 
rientalis), «/» /t* *^** uip<tu$%wt.np**t^ 

ffkuj%% ^tatftttp uiu*u%huilfhhpnif tuuntj/Uhp 
***j^ nChji % npnkjifl; £ It Jf9\uyui*fiuijtn It *fitu^. 
fituSiupizL l^uitf *fitii%ntGtujinmtt*lf + $ qj* ^PF 
Ipnpku) Ijf puk% ijjkpnjfighw^ fi'&M? » *f£2}* 
H$;Mtr h****< £$ * mjunp Hwtfutp ***J£ L/uj^t/tu^ 
%hu*i h% wna0jb It mtkmmpui% Lutpnut^ 
h>uJ%b^nL ujujk% } ftp ptuiit %piJU9Wlj£iip& o^ 
€frttLMfthhpnt% %ujifujp+ t[ft) $Qtwpifti*tf bfvku 
^ (iwii) tj.tr l% ifnuftiffi* p-^ qu*p*fmm% mh^ 
2> pktnifh &fuhu , #14 tfiii- It tw< $***p <ifbp^ 
>> &h*hwj ft £&*£ i n $ f* MnrrtSt gn » , h 83 

» ait. ^Jntiwi A. mqngh ft t U 1€ l** !{*** [**!*% ^ 
% Offing pjjjui*J4Lnpft% {£tiL.u%nmp\+ + + L **f/^ 
» %ng np juiht[wjp tfusjpfrgh £f**~p£ *}***%* 

uiLw%i£n t,jj}hui%g , «/A^» £^/J tfwpnt. tf{iui*hu*^ 
Ifustt uMiu/fLvfuou JJ*j**l*p'***p 9*ff9 t£ujprfuj^ 
MMfbm% mji fttfuigp%£) np « tyhGfiui qmh&M 

upputu^p $Miu£p 1J&&1 » * fruif J***£**p*f *f w ~ 
pnL fiff^ifMupuiiig U. Jh*lP***pf> limmutphuit 

tffr ffpisi tphinLbtiJ Zu/bk^nL kq^u/hutlffih f 
juw\hi. % m*.hmuip**/buM± % £i/bl[nj£ } ifnifm^ % U 
tujj% ♦ wqoPfo if£l mji ulfuh^fl ,//»£&/ 
4 qifmpn.% tuniu^fih f qnp %ujfuu/h&huj^ yu*p% % 

» fuMMMptlUMtj q&tUilpWifftiJ* lffifi% £uLt£Lufjlft*tl/p 

» i*gl& ***** g&<ii Sip* & g**^g b i* ^**>g*** 

> brnqftfyu It Mumnt^u^ jjunmu h uiptAuinu f 
» ft pdztftwifitftiis tfwprfifiju%* hmncp U £^cu. 
» ptii-PfiCh ghrtphil* gt* f* tpUbnulituju jMujMt f 

> f* ihrtU ftujniujfi gn tfjh&fih JPn*£ufiuft > t 

JJmnjq. £ pnvung pd^lftulfu/k qopt*JL„ 

p-fitSt% % <L n p tj.j**iif*MjM&ii9£ l^uitf tfinpctni£ *JtP~ 
mm% tAuprffitf* pu*jg uuwn^nup-huAth ifjpmj 
np<ujtfr m%umnjtf h unLtifnuitm.ni pu/bbp 84 

u*±h^gtiugu*b h% %$*thpw%t**i.***t**g ♦ h £/?£ 
Juijg hft**m^$**h l^wpff fyt**tf I^MiAnh ifft 
<fp**p h% % mphi-tfmhmjg j/££ mttpnt^ *tfrp£ 
lfu*j *£pn*.***& ftph%g **nj% fKhmtAftlfWjft (B©- 
tOUiOa ) %****f***p ♦ ftpuiL. £ np £t**m Zhq 
MinLMfth Sgtfwpinfth , Mi9ffftmnM,pftt%% tfftmnt^ 
P^hu/b hmhL^h £ f hpjjfujj ftpph*. uAnp £itLg% } 

k 2. ntm st **t£ u ***jl ****-& i_b ^^ ^ kpk***/** 

tf^hphuft* wp<f£g% uij£ uAil^l; tuthfji ^4* 

lofittuj/fft h. Jf*h%nAwjft Qhm hppttpq. 
t^tupifu/hutiji II t*ppwijw% bmtiftlf $f*wj£ ttt.* 
%hghp h*h ^«y£, II phphuu uhiftwJ/uj% £«y„ 

^UIlfmUljl|lLa,i f **p k ^WlJlUUUlpUllf ♦ trp pum 
tf&pnj ft £&***£ if MpqMUMMfhmfiff U p***** ftp ***** 
%nt.u*hujlfftg U tfptpt; Jtuifut'iiUilftuljftg *fh& 
pd^fyft** JPft** £bpmgLi9j ) <£***jft mm* ptf ****** nt%ft 
& U tup&iuljl; ptii^r*il[ti 12$ & if A ft u*tf0J 
> if^i^ <ff9j% *fft bw*il*li ***fi li, ***ji $ fymiifi9t.m 
» L $rftp$**%ft f £#?£.£«*?*> I* ***Jl m*f£h $***.„ 
^ %ftg qwpq.mphuii £ » , & «*//Sr * JfjttuMttp 
lint. & mm* iffy ft ZiMtfuiiJtfifti-n, f P***jg tfU9%hpnt, 
Ztutfuip ^9*f***pt*r £ ft&ffph^ qituuifclfh ft q.ft m 

* Z?*pb* *U* t *tfcz^*P*** *^"*/^ wj * w $*y^ kph^ft 

p ft J ****** ft*%rj.ptft£ujg » % f\ng>*it**p$*A*t*„P&wh 
ftrtqiiLifg bwriiiuSb q.i*j%hp% It, nt.pft^ ja**m„ 85 

j[nLtiMlig% ) U /&> &k*il* f***f** Plf ***§£*+ **p 
ZuiLuAiopgb £ LychlliS l%**£i*9~u*&%l*p£% f U 

jmm^mufiu Lyoh, Orientalis, t*p «*-* 

glxu*l t^mpitA u fy[**lPC w4«wl U umttpw^ 
tfpbg $n£u*lfu*iMp 1pnw%l[ pnt-*tu*purb% ^ivi.a w 

% e $*P (Touraefort)* 

<p**(f i/f£ qn pMt ui^h^tipq* %uMMfwpfcif g%%lt£ 
h ?/?&£* £«#*? pu***J J^l^i *tf****J% qfjpg£^ 
pu£% k qJ?pGfwQj*viwIf% i **pnj whnt% p$$m 
fiu wiMijt qmpdmhiMifJ* {♦ tjwt/b qft qnvm 

Eryngium fa it* j**p*fk #«w*4* m JL E- 
rynge, *m & Panieaut. Up?* *******p 

^tuttrnp wji ffplfh ifhp wnf&iMtpmpu&g* $fl*£ 
» qj$p mmtfii ft Zbm *jju/££ % uMifh%hs~l*% yj*^ 
» twlfwh £u*p £ifhp&h%M*9j jfihgit, p$ fWL^ 
> qk$t np fttfuAiwu qjfopttL^^ub uapw % <f$m 
» gmp qfrimimp if^ y U mmp f» unptu wu*^ 

> h$** & *fl*pkfak b 4^p w j **p***i> 4 b *tbp * 

£ iuuh^ uftuj q-ftLJih £t£ rtt.uuiji £ tfUiif j^p 86 

jh£Uimmlfi*bp£ ) h pitn,htw%ni,p pnLung pwf v 

puMn *ft**Li **p if**™ ^* ni -d *?******& £ I* ^wy«# 
d^iwiio^ff/fi^^rttf phn**p-h*uii pnt-ung f u/hnp 
£Zfjltc U uit-hinprj. b. jwhnmfi IfLup&fig It hu*^ 
Liu inn* U q.nL.g£ omujp*hhp^h ujm*t&%bptfif 
w^b^ [ipb%g jwji u*n omtupu tfnin^gbp b% 
bptu*. h. urtLui &w%o]3'ni-PliLb%hp+ ifujutit^ 
i^mhq bjt}l; umnj^ £ Hp***P***3l* %bn[M%mlff* 
tTb luvLuhnn t.pf*i5ih , M**ifb%£h hh% prtLuuiptu^ 
%u*htu% Ifujjf bplfpMjj^np&mlfu/h <fpt*ff *^t^ t 
fit Z***j fyu* €£**&*} b. f\mphiwtj±ntj I^MUif Jfami^ 
phuuiLuhbujjcj diuifuj'hujijr QujifprtL£UJtrr m^ 
itnLUJt/p Z**y *^ i£pw& Plt Ui J ***j*i f^frmnL.^ 

P*b*ss%g $ tp m J t> ^^ fi*t n £ *^%k.t m JL B nu ^ 
%m*j U jbtnty ^lum^Ai hbiffihwUfiMig tjLnp&ng 
j/^ff UM JI U***b **$ $mum!^umk ptiLvmifwh tnbnb^ 
hnL$fftL%g 9 %utbL. MMMiiu*i*ujh£u*juu*ni* , np ft 
lu*jnn **#*&*?*.«#& b% np U f bnwhwfyuiL.* 
bh$tif£u tf\[ni-tiiLupgtiufi jf*?.***^ ffputuJutMij 
ujtfrhpnLtf } U m%np t**l*niM*ifp €f.UML,m& pnjtA 
Jljvutmtut ( Ap^^OCK np mhnmghuig ihqnnjutL, 
lfnim»u%wit*ib p-wptftfwhn^fM bnbp* fipp £?£ 
bpp bffjti tfb tfomh%Buj u$%np bmr^^lAi w*. 87 

pfi*3$ & ujjuih L ni£ Pnnjp £**p%wj b^bp 1 i 

m JL jbz% U#«**&*£™ (Adamantis*) w 

dft tiw^iwptiml l m% qopnLpbujJp y np ft ^m 9 
jmummh k ft IfwtMiM^mqtr^ifftuf qmn^p. fi£ 
np wnf*i.br$L. dft tfombgp'h^fth *fj**jh % qwqjufth 
pbpmhmpmg ^ f ft%lf%mp ft qbmft%% 

%nj% QlinLtijuipgnu %nj% jjpiuufumj t^n^ 
JbpnLif jft^ ftp^ $ft% \f m buftiftn% w%**A 
ufwmit^i & prtLULupuj'b£ j/ f *tm4u£ . %*£**£ * 
Ft J********l jtl bw t (*/»*« 11) ^ftnpiftnu 
(AlCfCpO?) L hpm% 4t***l&pp £«fiA»W% hmn 
ifft tpuj bqbp y Ufinqntl* *««* %dw% % pwjg 
paminti$*,$wif+ ***-**%{>& ^5?£ J^ffi ^bqbtL^ k 
%wm Jft mnftni ft Jlbngti* k Hp£u %***%*£ 

$% *MfmnMJ% ft £*4m«#£ iftnfun^ftT H^K 

ippq. ^LUi/uipfttf jftimmmiih^ nipft^ prti,un & 

qmpuihhi m J** *Ai»tlw, pwjg bfp£ pmnpt* ^hplft 
k&R ^»J* L vt *t"4 > Mtwgphti wji Hhnftt limit 
Itifwh jwptfwpnLpffLtt tfft | 

2, Aliam ( herbam ) Adamantida , Armenia 
Cappadociseque alumnam; hac admota leones re- 
supinari cum kiatu laxo: nominis causam esse, 
quod conteri nequeat, — $U>%* \*% a^p* ^ 88 

%hpp 9 ffBuhrnvwhtj. np ifbp £&^ufti#i*# £"*/»# 
%wifmp jfrgn^mb £&t»> «y£ ft jhmft% U ft 
gpftHmit%£nt.fHt*A rfwphptri- % k - e I unw* ^ wLhmmpm%p^ $ p$*u*i.+ ^JJ^ntnnztuS p\ju &JM 

wnL&nj ujputpiu&ng us%tfpu*%{il{ l^pu^ ^ftyti* 
JiuptptLu J^iuifmp jmnm£ g***h qu*j% f <t,juiu^ 
uup £p p tfhpwj tiih^pui^ng^ ♦ U A^?£ mimj% 

If^mp hplfpftu uhpSb *«/£* «y^ mmh% jwjm*, 
%n thy tut. bpp utumm.m&'mjffh IfiMifgii %pt*$* 

Jhg , p£ « bnhgb l/v* » * % At kv" » * 

%{rLpng li Spmffmgj £n*.ftfiiS$% /* & > £* /?*»** 
qnLifg {jtfiuuint4MufipMJjg ♦ /"**/*? *^l puf^*u m 
lfuj% £ *fbp tfmuig M[l^i»9jnM.P'f»A% f ^££ *"/*" 
rj.mplsL ^hpmqmhg U mifh%mqhfrt. ujtfh'but^ 90 

ujujinnLuil{Uj% uiiftihusuffrmtuhft push if*£ f 
hpp l{k u ***f&h*-f? fyi u %fti-£f***fy***i* ifnjttL^ 
Q*ht%* n P n J w*fb%£h Q*£***lfa &• wnfb%*ui£m m , 
iA/m.4 /fbpujiupiu'hg h pnifjMihi^uM^yg l( % b^ 
pbs.frh *^£ suhnhg %**?** jbpbuu hpljhfyg 
afj*ui%€f.ui$f***j% fyn\bifg Jnzuwtnpj* f it $*** 

umj/%% J^un%g tnb$s**t.£ff*iSi% jmtft^m***^ itti_ 
9WW lun^ni.% ifftutgp) fywif f7%ghf*h u/hnhg 
frioufii* ifuitug ujuhfji ujqtfnt. gu/b $**{/£. ***— 
pujput&u* « foptfft'bg iMfii*mifh% qj^np&u Jjf*<~ 
» tfinc&nj , U qujpujpiu&u Abnuig %npu* 
» ttfujifiif£ £muwwtnn*pfoG » f ftp £ pn £***%„ 
qujt{ni-PfiL% \jnt.mMi-$tpwg%% Q**i*l £$ Pi «**• 
ifhijfij LUL-hfJl Hi£U*ifi IfhpufttM^ qJJ a uwi*L,w& 
bhp*MMiM*piu%nn % bpbvgpttnq IfiJJtf p*MMgtUMiipn*i 
]nLuuii-npg% &%) **F4l tPP u*$i*lfr*f***qplfll* 
qopnt-P-hwifp ftpbhg b fipbhg utpmpnqftlb 
/ftiL £<fh% ifuip^u/h Miitgp } tfjiuigp b **l>p~ 
mpt 

tyuipt^ £ phpbpgn^uMg ^«jjx«fj?«#£r**#3r^i# 
ZbtnhLu/bgh* — qMfu^jjn^ mywg hbm #1*^. 
tjhfj *$"**/? ?*• ufipm niSibgfwq tfutpq% °PP 
U inbiiitfcp ^m.umi.npMi fytrv atfW£w£p «f^ 
%n%g b ftp utpiupfitp f {A^uj^u jbtnnj b 
%btf$*y if***, itjujfmbifg ^5"** miu&wpwg */££* 91 * ]jl h%Kiij^Mj pttm upLUinhu tuu writ-tub luptob 
tULhtnuipu/bthit « Itwjtth f* fttti$L,wpf* Ms/hrj. 
£ttiMutM.np£ » f It ybtfg hP******P ip *•****/ <?^~ 
pwqjju%tjnt-j3~fii*iA* ptfptrhk^ &Pt jutstumpflf* 
wjt in fun up €fujqiuiftiup% h. *ftrtp<ip ifit%k^ 
%wifg f ff.php*iz MJjtftfb op ^tz^pt ^ S^P^kt 
ifjnjftnfvifLLrdpg) fym. uihuhhifg £' jitfu/hujtfg 
np htttn.utp% ifrtL&h tnuunj uuini^kpli £ f 
hp hinhu^h if* kpputj Lttu lumping } ffphj^^ 
m%p%ntf£9 ftp tfotn^tt* uuiliLufij «JauiL$4ip% 
n < brjht, %iftu *%utunu» t Hj^f^fii* **S ^PP^jR 
hni~ *p*{ifa 4f* J V>/ f futurLhrti-h tihuAuMj wittwp 
£&*/»* [tijult tfjizm §pj*» £t fuutt-uuplb *ff*2pi 
fuuiLiup j £?ifi4jpmrTLp{iLii*ii ifhow S^tfutp hut , 
umnhf}fc&*U U tfif/ppni.P'fft%% *ff*£*n ttnum U 
tfntmpt fitujtj h%ttu£i* ont-jA tpuunj unuinU 
wjl &9t?utpwnL,p-hw% uom /t nttdp qutnuh* 
htfumuirti*h% tfftvvt fy ni ~ «*A*Af iuhtt%tj q****, 
hmqv&tti*ffhi3*p) M**itfuJu*i*tft% ifttL kjiunhtu^ 

qwmhtt if in tun uftitpq ]J Jk ijmni.htij nttttthth it 
griLijujlf tf*£p } fffst_p*MMJjhu tHututa ty* Pll***J 
gnigu&g tf^ U tftnjptu%UMl^ ufittml^bpfi fit**. 
httt,Bht% U qry tvL.fi? ft iSt) tfhnt£ putftht. uju^ 
mifi.utiiujfth , A ujum tit-tub frt*L $ f\psmtft ftst^, 
tnkpnC wumhquin mhunt.p-jtL%% h jAunt.*, IF 92 

%mfne i wuinnuuMbmuiuigm ££/*»/"** £***w**hg 
/ $$$ji k 9****** ty^* *f***Mfutit*itt[£ ) qwhaftg 
uju writ-tub iimp&h]nt.) k ^nuuiuufut^in Iftutf 
mumi^mu/m^m £££*»£#!* ♦ pb^uf^u gnt^gph^ 

*fimy*i£wg{t** f fiwpbiuigj*** , fyfriAfrlihgl*** f 
%m he IfifjttMjwtMtgjiM*) k fi%£nt-m% %npmjmjm 
J\tfbpfilfnj wi.4^ ifpftnLMtib k %f>*f***J fpk m 
]&%; uufUirtiub luqtf.hppt — }Jjun%g */££ mu„ 
if&hgit £f*h k %iui%u*i.np wntu^JA jfr£n**ut&h 
£p $ ^uttiq^gfA ♦ tffih^k jjr*L.iMU9^npM*gg ufwg^ 
snoVh k Jn^wp ^pohgh m#£ ttp i^mp^m^ 

JJ^nptujip ^punif*) iubnhg iu%nuujifp *fluitj^ 
silmp/nC purtLwb £* 

f.uiq^ff k $1*% ^wjng bplipjfh* yphfit 
^tl^S t^ m J* IjnpiftiLutg ihpfihffii* S^***^, 
immmmj[A fympfgh ^uyng All, impute^ •fiwffi, 
*l£/ig> k ujur/hg ff*p ^mtf ^n*p gMMiywgfS 
jtLutf[jg h^uJL JJjtpu*%w*f hpp-***in*~ f> tyw„ 
ykuwfA) k nip [tp %mf**%lig% wuwkqutg 
4tfW£u*o% if*uurnLg$MM%£frft , MtwitfuAuilffrg £ 
^ttijng JJ^mpiMiutmMiiiiuAph t JJ^nVg ithp&w^ 
i.npnt.pfii%% f Zfih ujqyujg ^uMumpuM^ &w„ 
%oj3-ni.p t**5*g k Mpmq$kmg ^bmm^pgJMp 1 9S 

puipgb cb% qifni-tJjpM*sgp%bp qjfbi^ Qutttu^ 
%hinv np tfbp %mmj ft/lift gh «*/£ 9mm hw%nvfu 
iftifnpuib p/tMiih ujutnbtjutg nL.qfty mbun±„ 
f}k%gli f It %hwbi~***& ifhfmp Jfimnhnmahutn*^ 
nhxuG It JJ^uw&nmnwiJunzMltiHU , //. Inttiwtn*, 
pwg J^ujjLujmg nt. ufidiftaoii $f$$tmntnaub P[<+ 
fmht Qwj** &M*9%$hmint, ufwpq^ b^wftmljit 

£ %£W%WL.ttp \nt*UM*1L.$Wpiihp% M***ZJU9%&£fi*% %Jf^ 

Ipumb^ i 

yffcuihu/h , p£ pum puiul^uA mbuntjfibfuu 
ifutpfflfitih JXjx&^wifti £ *£ijumt.t$p Jt$^u$$iM,tf^ 

P*»3* U$$ ( W l$) ™fthfy'**9 $*f£*fi.«#* f <fnt„ 

g£ l w *> At " ip e»*t K&p ***b b <if>p* M *3 j***„ 

ph(fiulf% ♦ nLumJit p%mlfw% ***J[^ £ *»/* I* 
ffbppiwl{Mtsft0i tfn^npbuj^ if^mg* qj^pb^uj/fh 
mumntmik *Zmdmpl;p) Ifiuiftug Liutfiug fa***m 
uinpb^nif fip %u*fu%buMij qtf.uitjiTnCbgifb* n Pft 
qm/h ftppbc uufbu£% ^ISf^lt jtt^S^^Oti, 
wutnnt.u*&ttLJ&bu/b t£u£fi% f it mftnp %u*jbintl 
ifynmntmb t*j*jj£vt£fi% m it ft utiinpw%£? t*^*y~ 

m^u $fji%%ht, $fiifuif u at t/ M, / t ^ a ^/j? *£*««&«**, 

jfift jmqQp-hfii* *fhp bfybqbgbujg funpiuVir 
fyujif uiLUMf ptnpt$ih% jwjmhft lfbtjw& £ 
i[l{wj pmUfnu t £%uj tj.tr t*h ft tj HuitAup JJjib^ 
(futlfit utnftjff *?*%£* fyp*3*t*g > jbmty ujuj^ 94 

wnLbtfi hquJL f k mji jbmnj MMfMu^mbfJt ♦ 
$quigMO%% ni.qbg ^mhumb mmb%% «*/£ mbu„ 
Tbh i qJXphytulih. k ghwpbg mjhnp ufuojr^ 
l{kpgi %$t*l** phmAbL f utujiij Mu%3HiiMil^uM% k 
JmptfmibiL , jhmnj k MnmftAf&h w%mSf 
4amiti$£ [tppbu nium u$*tmnt.$rt9j* k umjuujI;** 

sh^ft. ^Luqt^hujjp' fib J tftJMMf f\u*£mif f H+. 
unphuinui'hhiujg }Xf* n% P k****^ R un */*» *9 m ~ 
nbumfAni. quAwqmh *"£?£ fify$&9 n *lp * 

JjuiMphg* ^ipw, k ssijj%* jbmfihgh p***~ 

tnpu {/riff wji wi-b/gnLM/bp b% t ^iffi H~ 
pmufrnqjimj **p*lb* iffti.Mth quippfth ^hMfibu^ 
mnufi f k ***J$* * 

*^wf£**^ «m tfbp ^wjJ^Mnq^ntAuf k ft***l*r 
V**L J®******? lb*l ng - m 9 BunkniMih' wpbtfuj/jrujrh 

w%ni-%%bpp (/&£*^4*f (&%ty l b £p£bs)* 

bpbnt, umfnpuMlpuh ptun. nAjtiFg innLpii^hm/ii 
£nLUiuutnt-{i%i ft£ it hplfnLgb mji i?b C**~ 

1* Q«*w HilupZifp* 0P9P+ 1/***. 1861. q**>p~ 
Mfaifiwifi ZuthritiuifiLphujifp* tffltjih \S^bpbk n J 3 11 - 
l*ij dnqni[pif.huiii ihqnLwC fikq&w t{ nini.fi Hjth^ 


95 

l{f**ipb g ***-$£& iff* f tt/ 1 ^* (P mz f* I* *****!*** fy pf* at) 
h lJt%&a— tnhK $ J**p*?t *w*.&{^ un^npit*l^i**% 
JJjxttamhS* *rp {Sbiuj^u wtjphp -~ luffh* 2p**J 
pnjunL.SU nttL.apbl^) ***** "V/ iftM*tgnL,ffihu*h & 
inmnj* %nj% h u h T$J* wpifmm% % &mjhhi* 
l^T? £ Tk-P (*>p) * 4"*^ P*****frg+ ijphwrfg 
kppnpn *£**&£ ifhp£i**Ltrp wknuh $f*wj£ 

wh ifl^nM * — 1***l "P CU m J P*****t9 

buiffntifh* **M*jL.t**%Qp£h **j*h Z) m J& ^'-P&Z * M **l'" 
amg "ft" *i*M**h* qjhp &*£***?$* M**ujijirti-uj& h, 
mm nut tub luhtrrh pit$**h. jhplih**§* f ftp ujn^ 
hpht,tijp- 2p9m%fiit i/JJ, i/uj%uJLtu%Ff &ujquj& 
li bmblMni m m& uimhl/b ft hnphqnhh + jhutnj 
pnpfpmlfff &hi.t*t£ %hplfiujujb f tuufiu U $fu*p^ 
rj.ujlfkpuf+ ^nLitif jhmifj P'nuf* £?£ omwpmg 
% if tub IpuJ u/kniitj Qbteibch^nt£ §**%£% ts*L,twp 
m JL % a *du*pM**& t% p It. t**j%m^u Aht.ujgrjL^ 
gu*b fiptrhtj ttfiufiiiiii& MJinifhpnLtf % ^- — J***h* 

l[bpujmpiu%g uipr^bog pb&i*fj**ib h%% \j^ 

PJ; jbtfg fuuipm-jip f Hf»% i£J**ijt****M**hg tfhp 
gntgp%b% qh$u frp&hg « fjplfo^p JjplffiS , 

bp$*£p bpfyfa » f*p*f***£f **p**g *l n F& 9 * 9 kl*8 
k } ELU**j &• \F n ffi $ **p k'bpffii fympJpffi 

\}^hifHjiJj dfr % nLuljfig png nL fyp***l{ ty&tptf } 96 

qgli ifu/hp[tt{ i*ijjthpn*l , k MMiph^iulibpuf * 
Hjuuj£u IfujpbbJ ZuiLuiuijffh k fyhpujmpu** 
%£fSh l^maf ^f%i ZiwpZfih ufw£mohhmjg k 
pMn%MM*u*nhqbg ^wjng* **P n l) *"*A^ %np$M* m , 
ynjligii* mj% fvtupmhm^ ufMitm jwrfr&^r^lf w%& „ 
%munphgJ7% ^W i*±qbg[*% Swh^hw^ (* l£t«^ 
iui(fG i fintA li*uif Pnn%np*if9 [>pb%g with„ 
%£h uftph L [* pm^uMB.npjth k qlft-guitji'ii > Sfc*i~ 
pufbujj f JujJuAtujliLuligfr Jj^pnupz *fctii-g£ 
k ft ^hti^mg hl(uj& fint-pJg ft guMpoh % *mmjm„ 
ty£u ju*p*fwpgttt.gft% ftph%g k ^wjng $*«^ 
Lujwgp f npg u*umr9LiMi&*i*M*{£u 9qmmni.£fl% 
qJJ/fGft ^hpm€}nj% I{pM**tjh , ftpphi. £ h% q.m%*M*„ 
mitt, uiuiphpuMtj k A^jjt/ii mi^iug , n P nt l &- ?f**-~ 
^ft% p%q. (J/t A^nt i *hfcLpl*% ip £*»*.$*/ U 
qjlffflf* piq. tfmfiuujfttft f *?/? W* 9 *!* ^ , fr ii ~ 
£t«££. & jmjm%muf^$s # '/?**£ ^i 1 £/* 4*"P~ 
rfLuufhuiujg if£tjh % J^pmp^nt.phw% pmgu*^ 

> mh g ft% k iluifilllljb $»£%/*' »* Rj^ 

k lW mf*%% Ignis* W r , & jifjVh *Ay vo «* 1, jipffc*- JipLgwqhwfytiih Uffcctti* jfcw*y i^MA 97 

fy } WLmbqirh } fif£ ftpb%g j/££ JJ 9 pb<fMJjlfU*% L 
nUn^ufbtiLp ijiLumLnpuitj ujtufifio%% 9*um U***~ 

B-hwh) Zmjlfuij br^popn p tffA t 

H^bjJ$ umnjq. tjtuif bplfpnpt^ mbutul^ «#^ 

ppb%g Hp^MJjlfttLbhtug tn£pnc£fbut% ulf^uiTu4iTp* 
npnj %iuSiuu^bm% itwijutpfmlf *ff* h 1(1^** 
qtup %utfu ft* 1 *^ qJJitt.uibiu% 1ppL*.h% f ni.ph* 
Lpol$whmft Ufitipvjujifii/hn LiupqiuripnLpbuAt 
%hm y <&Jph%hut%$i £J&hu*i_ jUpifjuuftp mSn^ 
^ ppu ^tuu musm^ J^jtbyruhiuG It ]n%uGb » 
(Jonplrb ♦ f\ f P K jiMjm f ttLphifh np wjtf 
ui%ij.pfig t^ftgMMfl^$ju% fyxutf ifuiprjLUj/fhpuf kfa*** ) 
h rtpuf^it fin^ lffu4ijj c m ift , tujufjIUgk Jft%^ 
a bt. ft ££« Iftsitf *f££n *f**tpfftwj iki-mghm^i 
8L/Z fl£ F***2_ ^fc** 4f w *^ tfbpujuiput'hg % iii.^ 

^iffc %£ j m j m * %wiw%op£it Wt^pt 1^8 

nL%£fi% , qnp jbmty jfyb^ni* btfg ♦ npnj 
Ufui£ino%% p-^ h. b*bft£u**fpbifg ft tympB-buutg 
ifmwb ptujg J^tut.uiing% t*tprt£% buijp h 
Zwju* fywjfth U. 2$mmj£ f^n&atubStmiftu^tnn 
^Miitf Ujtby&uitjnt^mp , fthy$i^$i {f } punt-ft tfbp 
*lF n 9 /A^***.***** — i]wtit3*p£***liwj f&*inhnpt£^ 
Li*j% tuuih% } qopujufbutii f\tsjpquuftptit% f«J- 

7 98 

*m%g %MutiMutMfiL.fitbui% Zusnfmp* %tujfu l^ } bpt^ 
^tnt, jHpbtf.M£t^ii t jbmtwj uiifb%t£jj% bptfUwuap 
b hp/fpu*i~r*p lAfiuguib^hiug* %twj%Uf^Mi R/*£«**f 
pujtf.ujunp umftiMjl; ifJjitwhrtMt ^pbmj %ujfu 
«hplfftp ufMJJt£u/bh£ JJ^pb^w^aA , b {wufMJuj 
iyw£f/r&£ ql[nt-nu u*pgutj[iy> * (h?np + /»♦ d»p) + 
Jtftfqti£.ifg ]^xi*pnLp%**ij{* puw&% i£*uu% ffffb^ 
uwgvntj JkpbL. U l^siLuf*% ufui^mb^ni% u*„ 

unpujl^iub yuJuvinL.u*hng ^kinx HjT**jt~ 

gbuil pM**€fi*ii-srph f Sfapu/h ^ b ftp %utjp% 
JjjtuiuM^u^ **png mjiktnz£ mji £' bpqftnjp 
f±ujpqujtfrpuj% } tti-pft£ iLii-ujphbpnL. %b*ft J**±~ 
%mi£wh IjrrLngbp wji pbpfih b ^utitmmmb^ 
Mjfih j***ji h mji IpntpfmUu f*pb%g wfjuwp* 
$fih } (Ayn^n J^^b% llfj.gjupmhq.binu b }&**„ 
pbfiwgfi* uth$iULMi*hbjj*+ ^i % /?£ b, uAtr&g 

b (fthpnufr IjhpufUJpuAiop) IfMitiog b bpftifu**, 
pogt Qbiif%ngMs y {^ftbpniMJ q.tii.ij£ $[*% m^ 
LLU t hqnt.pbLut/p Jp X muji n£ ip% fjufybifinpfilf 
aphi *fh % u&twtSt%bpi* *"jl *b2J**** m hk% W^~ 
im[* «J]*bnLi**%g i[wp^utg Hpbtfut^w% $ ^ 

P^ (pkpnu{t Ifwnujg AfwAigb muji jnjb mu^ 99 ! t %mStibp rrt,%£p°% } p%* ujunttg £**% %mj pub„ 

Hhpnjp^bw^ bpqju/b &h& X jmjm%£ A 
Upborn. fybw%g %£u*%uilflif% t ftp dhmffwb £ 
b p gpp$$mn%£$f*.ft'km% « fiwifpuimnAbittg 
ftfitpui utp£u/hw<fpnM.pbu*tiff i/|£ jblfbyb^ 
gpu £u*uf ££^ <j£pt*ip jfewmuilfli* jmplf^ 
jwwmpfaf* pwpbpmpmg $ mjup%gh iftuqffu*%g 
hplfiup uiufph^nt,% L i/^lr^At Zpifwj i§tt$^p 
bpqSbw&b*. i(mJ ipu*quig£Uj%og Qp&*if */~ 
/iAiT, If pi Hp&tif ufip&U) Qpkinty JbnCfixT^ 
b ***/$*+ p%^ufia %p%bp% tuji tfbft%h£r$L %m$f 
ifbngghhfni. Zwtfwp lf } gt*£p% ?ft/t&* *u*tnu*„ 
**?• jD&&*^ mptym£bf $ iuGlfwGhf % k mun%g 
%ifm% pwgwmpnt»P'fi&%hp+ lujuuj£u % mu%ammm^ 
ipui^utu Ifuitf bpptnuiuuupq ifbrArrqb mj^ 

1288 ^nt/Hi qprtLuib $oifwp{j *%£* tftitj ^buibLbw L 
pwhu* <z8jfl*l f hpi.fi mifmhwlfp (\}pbqm^mtt). 
» — ^"V £ pwqwqwhhwi) w*i £ k bpfywp* ^nju 
» £ lujhpwfunjfih f UttLp ihLtttgftlif k bV p hifu* 
» upuLinLlmbg 12 bpfypmgltti) npng 11 $qwmm.„ 
» <«wirir jbplffihu imjp k ifphft jbpifppvt fc* bffr£ 
» limdpgpu qfiwbi qp%i pg& t i bpu i wpw < kp T&ph m 

» qiulltuhb, — lAi7/7^ £ iiihpwh k Uj'UfllfuJULT. 

» $*tf £ *#£ ipbqgb bp^ntg b P pt[mpmg J fei. hf&£ 
* "4 £ P /"Mftwfc «*£& wphqml{u&ih f bpifppa pppk 
» qqgqwff ttp pnLpq wtt&lp hnptu i[ujn£p\}t l8 100 

ffii#n*iwpwp jbZ b 9C %hif g giihwpu*%l*g , 
np iuuittkqiuuft4*£tftg% [Jmp^mgftg §fkpng 
uf^u Jljitti I{Wif fl*pm l^n^mit k% *lJkpk~ 
nutl/h* qrtL.a£ Mif*uiti*u%i**putp ft%\m~MMi% (§4,^ 
^uj^/mj i/££ Hphq*ul t MM& ufmimo%^g p% m 
t i kpnt.pt>*5*% ^rt^ni,^ ft/i^y/i ***%t*L****fp (A* 

rekois k****? Areois)* fi*"jg *fb*U> ****-i*ifr 

qfufikif* k% Jkp kpfypfrk */££ wju ^rtLUMSi^ 
Ltiphtt uAint-uiifp Ifnytfi-usb utji k ***JL ***&* 
qkp) JuAunLUihtf /» §u*pG% f m.p k Hpf*~ 
(pnIjCixn<S>*«i pir*L.p% } k ft Upi!hpM9 % npnj «#*A, 

F nr ll ?" ,i * w " z *^b Uj*& 9 bi! k n t rrL f 1} ^ "i^lr 

moT/h juMjinhktjLU*- jMJun.iMi^k^nt-PkMMM% (J * 
ft utp *l***li* if k mm* j i 

Jl^kift qftmkifA k £*« p tfw% m ift% £ np 
J}^pkuuiUfw^mm.pftA% gt*i% ff/2. %************* 
Ifkpufntl iff* uiLkjji kpfywp k ftiap mufMUt.n^ 

dmifmhmli kpktgkp k% Up&™pyfy, *f*>ig£ 
iffih^kt. $fi*fu*j uiji, kpt & *lf>g*** lf*pr*~ 
£ji£./& rip tuqjll* ffibtugrtpq gLL^L* *^R ? W ~ 
pni IjfrunLif c /*/" JJ*ti*ffl***mpnu Mitju mm*^ 

%m.w*fp jftit %**&"**$) 4 t Q m ***ibk *f"~ 

qf?i-0 Zwifsupfi jwrtw^ kliwb ♦ «fljdw%g b 
» %ngusit£ qkykurij) % Ujiinfwty£wu/W2wg f qnp 
» JJnkznnnfn*}* uuihniu/hk'h , k «f£«i h% 


II i* ! 101 

» jiujtjitf ifWLWftfr (BT^^wjAwiJWgp) P M %*****?£ t 

» & Dpftutnr$%hutju qjt%gbm%u jwjw%wiu£u 

» tfn£&% ♦ P m J9 &P*k npuffcu]? ifn/npni^, 

> p-hmtfjp b w%mmwfy**i*ffbuiifp tfwpfr%^ tff*^ 
» mbiffi qjf #i* Am m%mktibm^» t fap*ft 

yiup iff* 4J^p2£ % fap lfi***p*****tj* 2j u§trMuK t f i 

H* *bhp **£*** J$m$fn**mfmj tf^ntptuMbg ULpbinp* 
tjhwtj fZmdusp jwjv9%w$ij£M §*£**£$ P't ^«*„ 
jng ubpntSttfg b% $ npg «//> t[MM*ifhgw% fja^^ 

> utuLnpfa ujitmnLtit&ujjfrb j^nuunifb ft <£brA 
p J nLuuiKtipifj*!* if h pry » ♦ /t ^#»t ufgstmi*cfap(; 
gMu$w%i*ifhg f irp $si%ti%*j*f£ rj.utpJkfr bifnrj%bp% 
phtfnLbb^ttL wmb% bpbjuttfltt jMiMpbufn^uig 
qutpJtpfib£ m$*i% Zt bpbg tuhiftuif fifi^^l 
jbpbuit $tmmu9%mjfa f & fupujtnbi f /?£* 
4*lJlpbifmIf% if fa ujji fa%*$ iiUMfuspfig £***% 
» ^E?£ £pw<f wfJtiMispfifi f *jnp *»*t*b$i& mpm„ 

~* * ^ Pfafi* R»«mwlm*£ , A. A^f f^**" J^pkl?**** 

> iitLumvtrvt, tft%bi bpbphfr t JJnb^nL uftU9^ 
wmtfmh buMif ufUMtan^nj /£bm tnunhg JJ*mm*„ 
fffauwpnufi jfa%**9& u*£mnu$^mpfa%£ji % gfa} *P**** 
^ifa P m 8 mm pi *fi*P \} * ^§MijpwiM^bm% f *?*» 
i* 1 *^ V fa*f m B nt -fa fy***fll*fy& u *% f ff & fhit%pm„ 
tfhuAij wnMMihnan uihn& kituttiitvLptfk «#/£ A 
tfnp&u U p h^tMU %nguM+ tffifttbi. fap*f£ ft fa} 
up uintit? 9/ Vf * J 7 Jjutpnufuibmi ^uH-hf} nptj.fa ^m 102 

JJ^m^wf jwjm%u0Uf£u *{*&*£, Pi «ty*y~ 

utqtjb t»* bi'k nu w *i b pf}* "Vi d**bb % 
ittium-J* Wb*bP***p k***P***ibk nu 9pip ***** 

q WM Mjh ^nn^itmj % fit umj% mmh% mj L <fpm^ 
1tn$.£l>% ILpb*-»["lb# t W** Au **lk l 'P m > n P 

jjt% k qjJ*wql**SMf9pi*v ptijh £p fhtihpi*tlfh*Mb 
wqMu%qMMiLt*pMM*0 k fofog %*fm%lswg x t 

8bi b ***L d**b i***i">*' 4.*pl*ee LiHPb- 
*%l (G»i$ %* / ci'z t **b*> U»*$»*pb k IT***p***~ 

tf) lkr tti - m$ H m Z'** iti 'P flwAir^ii^, $»*." 1***%***/ 
qu&twftg ftp foobgp% ij.MM>pip%h u k ifrmpbm 
%wi*n£ ^muhphwg qgmqmgh , £*£*£ fi*"4- 
» dm \Fhhn$hgf* wmmiffa k ^npu (j£„ 
» ^hmj) qhq frutqwn fy&p&whbmg* k jhmnj 
» Umpibmi ummwhmjl> ^Shmppt^g prnqdm* 
» g m% £ JThprnfA k j, jJk*fb*l» * & u kt ***" 

Mtmi fyifi. ?p£ JTb'bP^p Th*H***p" AI >9b* «&* 

» ntfmhg £ ( mji i mnhm%g k £«{/ L kqn*-mM. fa 
> phttHitjui'tng f k faiffi* Upbt-nptbg* *"*$*** 

1. u,i#«% iipuijog fi % n P *»«**w k m P bL *p k 

phq.wp&*ul{ mbqh^nLppLhp ^putnimpmljih^mV , $w« 
jhp&t (p**^ \y\k*)i k qhpifwhhpth (Die Pau~ 
likianer, von K. Ter-Mtotschian. Leipzig 1893). 1 103 

» it 4 nibft yf$p k qufpnLp/ttOi f mji m^ 
» vuAiq.rtLphuMtfp m.utwLgMuitb% %uipg% %**i**r 

> H{***h j*±phm%g % qap %tufu%{rg %ngm #»c 

> ubmijf £frb ft QpmqMi^m «&$£ Mn%qp*L„ 
} nm%fi% u(bm£+ k jAq, ftp (ifnqStti} hpffiuj 

% Wpbl$U*fy% % gh*l MBJ%*f &pfyppMMf***1j£&% $ k 

> tijwmniiifi qpmnh fimpw^ k qjfentfwH 

> bu*nfiljh k *ifiu**fpmfyjfi* k qmji$i% , np 
} q$£*f** ftt^phuAg ^ff^A^fi»«.^wiAS» phrftf^if 
) utpb^uutfuiiih ♦ k %$tui%hgnL.gmhb% qj*b~ 
» ghu/hu itngju* %*t0±u$mrn£ k tfttpttnt^ putpAp 
y> 4 «*&*?*£<**£#»«?♦ k MMMf&iilt gfwwwq %%£b*> 

> gb^ng* k mtu% qw*fb%mj% %w*i** ^m b m 
» pfrgrtLt JJttgu* mnm^hnpfps k n t^ 'S Mf ?W l ~ 
) */hw+ k jftzpwgw%*hi.p vitff* bpfyni- m%^ 

> tputf fyuiif wLb{Jf wtfb%bgbuA* mjp k 
p l^jjlh niMutp k qw*Mmp 9 ff 09^*9 t^ft ft <fnup 
» Jft ji*J*t fti$**Lwpft% » f k «y/% t — IT^ 9 ^ 

% bntfthgLttjh €fpbuif?£ Juufu/irwlfujliftg* fi*Cl*> 
fym.puthgft #n^£. ufn^mh k Zuypujiifbut 

h**k Uj*&*c ufapnt p********g *ftZ ji*z& ***** ^5 104 

pbl b P^ti_ b**"ik m t , ***b **b (^""-bP w £*"~ 

%*$*# kpwtm i»*-ffe 4, 4 wt J£Ptf* V*?* ^ m *»f*** m ** t 

IfnynLiub u*nw%qtsMM*npg np fl/*&"«//& puh^ 

Jiu^ujJ^ juMunZi ljpo%g if*nd*l*i*+ p***j9 bp&^i? 

qni.ft £m. /woif^lr, fiutf pntSt 4,***J**g hpkbP~ 
%bpnt. i/£j> Jjwqqnuijjhtvj ^nqifbpnt.t/ q.bn 

lhpl*%g fjpmu/uwj U \kpwb***%M-fij w%2jpp~ 
ufhuig f nip ffqjnn/ig b mphuuMMfwimg $«&£ 
UpbLtrpqfig 'fl'F *>pbp nLt * *»Jl jutj f m%nL.mh' 
b% II jfc2*it-.mh ft mkqu*<fp**fi*s*g t i9p§^p9§p 

i $*»M, (Texier, Asie Mineure, I* 
105- 128)* 

Jlphyujliui'h 'hhpynp&ni.pfiA tfmpq^Miih 
JZwiAup MUifKhgii MUL,bfJn bp^poMqnp^ntfibuA 
fyujtf pnLung uiUbinufi} built $iu*i***p SuMpl^MU^ I 105 

h tifwmft*. %rtptu + k npytMif* phuj^tuh tifuitir^ 
imntuL tinytLBub b% qwhmqwh pnjug mj^ 
%np w%tivwifp , Itpphmj ^A« jn*f***im &/»£*. 
tftupl*L k IipahtufyuA jt%* ifmus&trt,pftLh ♦ 
fi%y*t£v j $ Qj*kfwfyu*£ Wt«#* f JJji&fftulfuiG iiu., 

Hjtk*Hfnt£ f k mjiht [JjiqJtog wjuuifwfr $Mi ^ 
tfhgnt.fHiwh ^mufmp %wfuhf*g i*P°& I[b%ifw%fi 
£jt#^ it^mj^ ifMp&£f% qJJ % pbq.*J*li% f l^unt f*p 
J££ lih%quM%^ t;mlfhhp $ fih^uf^u *1&P**J 
Hpbu*[ htu%oPniphwh */£j> *£ti t.£Mufyt*i.f$ f k 
JfUyn^u luyffmpwpuih hpq.3hhgnugf*£ *f ****/£$ 

qm.pi»i%%hpp /f^nL^p liEutisk^ %m k «365 
» J}pP tu ljfi* y n P £*«Si ft ufipm fj[jtitifmtyw££ f 
* (l) "IP "> ^P^t mm k^ *ll**t*b*b & **£ ^P^Z- 
» mwlfitiufbmg} P'HfB *fftmj% <4**i// ? * * ~""~ 
/im^ jji?i. nuutaff tfjimgiup) nt£ Juh^mgiawp • 
j»ji* ityhuf£u t[*g*ihM* pi; ui%n%g ^mhum^ 

%m k «365 IJ^ppg "ps k***** b ^t * n ~ 
£♦ IJIMJKb * — J*£ T £ »k<UP m% 

J^phffuM^u/h ^tiMtfutp pufihg) ptsm (/. *fap**g 
k phwfywh mht$ni~pku/h Juip^uA f m%$ffr^ 
^muf^u ijttrtjfi Jf*ftifuAwifg k InLuhft* q^fi f ^ 106 

mnt. m n iph£hm% f h utu lf J punt.ft Int-utu^ 
mnt, ^ft^bpn/ (tfb&q* flU 16)* usun%g mmm^ 
%nLit/bg Jk jftgmmwlfg ftppht. ftthtihtftg (&p<*. 
Ln^npbutif) h% ft %$MsuMupM**i[MMttf ifftutu* ft"t{ 
tan. ffbptutfftmu ntfu/bu #14 gutm o in tup £p 
qlnMjffth \$j%h*n% P n JP tuhnuu/hb^M , U munp 
uf£u ft iumgmoh uin%nLi%+ tip ft}£ It JJjtb*, 
qwfytub sutift tfbb h $qQp o^j»t«n fft mmpr 
tfwptfl{t*r% ) ***JL **t!ftft h guivt wnuJLh^itL^ 
Pftil&hp, fig m%itftMftPmp »rp^phui% */££ 
ifninpbing iuafputj B nl Sd^^L nt L & &ni£nm. 
U ft gwifuMjfft) P% ftp u*pbu*p-m*ftuMj^ *[ft~ 
if op h. %2J ni lft L it %&±***p'£lu9gpiihi*9i£ ^u/tu, U, 
q.pujLh^ni£ quftpm £***% qmph*£wlfii X np 
q^ifftiftu qpujL^* jd-fc q.uMp£hui^ % int^bfj* £mu% 
qpu* MMHuttcpg It ujtfung $tmhp yuufthpn^ h, 
\npbgtfu*u%huij mSifwtfpit JU %nt~$*iq$fu**fp 
ittfirflttuifp U fptfmtfp * U p-% lfh%u*g %hp^ 
gftlt mhmbunt.f<Hiui% ( *** nnq^rt iffhttA J ifttt** 
iftnftiifm%g ui^qhfjni^) ifu/huj^uihq tftu%UJ%ff attpqhhpi wji lrfiuhim£ nt-ft pwdfiti qp£ , umju^ 
tq£v ♦ <t\uifuwiTui$jil{ ♦ &£t#/r \fw^i(ft i[bg ♦ b/ 1 ^ 
pnpq. l(wnLp jhn. ♦ \\nppbfift jbn ♦ |J*«jjfii.iBf ft 
hrrjh qfi^wliwlf) f\nt[tu1jq,wi{ \nLvfth* \fta$inLufth 
%uifukpl(mtpnt*Lp (\\np) p^Pft jba»t 107 

ifewj* k p-^ h if 4 ftnjbfut^t umttjtf. pfjjwj* 

wjumfi Jn*u£nwn*pbu*£ f n p nt t p*&***-ni£b 
lpiy§±ft % ]n**M£tu£wp f ]^n*u£u$Jlw + npufjutfr^ 
%hp p^^bg *»$ ^1^4. *H/£ pwhftt, & £pm^ 
JwhiUL mifbhtupifftgffit b. u*ifb*bnqtwpju*& 
§£/A tfhp QffurtLU* ttp L. out tup jbt£n$.Mug 
*%£ m JL ^***J^**ni** ^*»4#?*^r £wvis*pi**fyop£% 

(Lunatique)* 8*»pp*p wfammtifrp bpb^ 

httu£wyw£j£ j*pp int,u%t~b *$fmu*Hiwn>Mu& nt # 
l^lfr Swfju«#qrifi^BfA«f*^i i — flnt-untjf ilpuij 
m JL J ? Mf ^ %***p**9 tMtt^nbgttL^fbiutfpit wnfiff* bm 
^ifwb £ jjftijihft ph&w/binL qntf$*t%t* f Ijuitf 
jip u*hm.wifp ^* 4 &£#?£., f*%yml;u tan lfbpu* 
InmSf* pm*j*G (*fnt r .£tf*ft ^ItMttfwp t^uaf *l**±l 
friiifimtfpmp pttm Hpjtuput0 f %w»mpt**fyap$ft 
tZSuOirB ***** wpbt*tfmbwjt*\ + "P n J «$&/»£*V 
» qZbut Ittu&ftl* php-miiMMij p (tfptih ****//?***/*£ 

> Al ptf^wpu/hg *fbp % b pum LULffipg /**£.«„, 

> &£J mbpbt. umutUuij , & numb IfbpufftL 

> VUqJtwutuusuophu*j I it luhfih* > ( if^*/*) * 
[nijihfr ph&mjhjnA Iftutf tub ttp SAi/? k^p^ 
ufn^ tffr IpitufhittLh if£fy uftumSmtth /{ f bpht-ft* 
jiptih }frp** W^ nt%b%w^ fymtf tftnfubf% } 
jtum ytpu fybptutupuAwa ]nt,u%Jit — J3^*» 
imp %ifwlit ft£ t$£ %nj% £ b J n%u£fi &m^ 108 

nfth%^ ufwpq$uvg£u JntuftG Jjntt*L£*t& jj^pm^ 
pusg^ *\m%tkyi* **pf*J £wtfwp ^ pub% ptf^uj^ 
pu&gi fi£ «§bpbt3s t^utptlftp jnptfuA qjtu^ 

> %hm£ (ii&p)i &> ft 4f*p**v nJ*****^* *$&*£* 

» uwqnju &u* if ft If f U mhpbg %g*pm tj^bttt 
^ ^ncu%ft pffff-MiAuA* qft wnw9ft% opft jnm^ 

> %ft *f£If mbpb uuiu/hu*j % h. hpp fncuftit&r 

* *f*l£ X \4J M [ > 2J^ i /f* w * M|r /' l 5f) %*»p*** mbpbvgh 
y> £fmtftft%) U t[ftp &ts*tj[ftlfti ft *j[pt**J i£jjuni5i 

> ttfw%£* b ^uthutujut^ ***/$ £ ft*~p phf**-~ 

> ftjftt.%% * ft %np uljuuihh]% inbpbA utp^ 
$> ^itilf£ } b ft p/wLtiUi%b/% iffth tffth fl*****, 
» iftft » % ($ft£nL*u& £ b JnzuSnm Atunftb f 
p***jg ft%tiijftttr9&ft}ftt39% u*ii&uAoff-+ — <£nLtf£ 
%twj% b. InzuStuintnlih AtunG^ np U £ttLmg m 

— JifLuhft ftfnt.tftij'h tfjum fytiitiKwh £ it 
Jnt-iAft gujp y pmn JfjitMipwMf (Ztu&ujp ££— 
OwJ$p J , U Pmft mmppbp ft ' ]n*u£u*jtl f 
qji #?4 Imtiftft* ***j£ JifJLfffiy tuhrtt.iuJp £ uu* 9 
b pum mjuif fy**}l* jfkp***P m $ ZuwJw*^ ££— 

1 , U/jfc^ui^ii/i/ hptf} 01 lfhpu(wpuj'kpp uvrrtpiuqp^ 
pnqh (hp* 89) <£/»£ It \pi.vhft ^mitmp f fti; « |i 
» tyiiqi iAuvif umhqbwL , bpkpb £#yu £ f x/jHtii 
» ^ni/i, ifpmV qliUtgwiniPftih p pwhgh IViwut.^ 3 I j 

! t 

i. i 

i , 

^ 1 f ' 

>: 
>: 
>; 
>: 
>: 
>: •m *fi 109 IfuAifuhgf&g i$»ju dutftp U hpl^ptfp^t4tt^tMth 
Iputf ^kmltLftpq. pw%hpp jfi£ht}p%h^tu- 1 twp 
qfiLpwL Zwiflfpgrtift lntat%ft Zutt-tstwg U ufttt^ 
tno%% f fyuttf tff*9%rtpr£h It Sutifpu/b ItiLubtu^ 
ufw^mtftphw%* npttj jmntuf £***% qtti%A^ 
%mtfhpuf ufuigmoffit utjuufftuft tj.fi mnr^n^^ 
pbiuifpg tfiuif qi^iugLfujtfpg iftnu>& j^ttttf %h^ 
mhuutb £ Jnrn(iM(jf9wn*f>fi*fi% i ttptttf Jk Innu^ 
(iwfuwjipp Jfwif ]n*u£w$*fmjp t J&fuft;** £w^ 
uwpuifyop£it u*ifh%mj% in mutt-tip tug o%%nt^^ 
Pfti%% U %gu*ht**tjnLpfri% ft Mi/ft[jput% usuh^ft 
l^utif Mt/tulfWti pnt% tfftmnifUffttSt htfutb £ f U 
jhmnj miMjjf* mifftmwpwp $ft9fnpnM.jBF'f*i% t 
wjutif^u h laiM&ft gm% ^"*/£ £ti±uu*Lnpu 
q[n.pwL &u/b£jgnvnti tfrtttfttwfMtnLfffti5tgft umnjcf. 
k ^mptfutvnp tjfftmtrt.fiffti.% htfutb h% ♦ W J£ 
hpp utiKm phtf S^tfwpmfth funtrrbnt^hp £* 
l^tfLitbut<£f*$itnt,ftfiL%b m JL H**mifn^utiff*mt*L*, » bnjt** - *$whp a %pi.p £ wiTwhwlffi \ntvhftV 
» np tywj pwipuqwUhwi , 0jj £ wifufw&bL f inLvm^ 

» IjhpUli [(?Ullj$pWirUjfr f h ft btfw U{UJV7IlL$wl/J> 12 

» bpljpwglitig f npng *[kgtt jbpitfihu ^wjftfh k *[hgh 
» jbpljtrput — $Jf%l lihpu{Wpw*kp h% \nLitbfth + 
» — yh ft filfw ftppbL hptftiL qmf%£v &ntlwjftb$ + 
» phif. ttftnjh pbpmVu it$nwh£ pajvih h pVtf. tfftnjh 
» mwlfwuft* gu&qp litjuti XpLultft jwphq.ujl{w\t£ 
frwqli)}) k uyjhx \ r ^1 110 

0ht%% utji jj/hrtLWifp «*-7^7 p m jg p***g******m, 
pn^ffbuafp tfhtwp it utq^itihfjL tftupcthp b qu*j*i 
*b*ujhLulfts%+ b ^mm mhuwli ZJtmjtti.pbm%g 
b iiwhiUipttnt-p-hiubg *f£i[b m JL **t_ iffiutA 
lrqut& £ J n±t&mZif*s4jtti.P'f*iSi%) mj^ b <fpb*, 
ff£ Ziuuiuptjilpug «#« u*ifb%Mstjh luqtfut fpi. 
jip MMtthfh *tf£***fj*b i % ifftgu* b sfftfsibt £ft m 
Jmj hp $iu±Lumvui}hiu^gii l^unt {uuMpbpuijgb 

<ftuifnLtf tfnnrftfppnng *f£P wuihoff' b% ujjtr^ 
ujfiufa %ifutjnqg) frp&bg p***r*-(*L* Inzu£wij.hvt 
bn s t*t**i& (JJij—iMfMiMtftup)) % n P u jbi^O* ***%+, 
4fLu*f p-hpliLu tuM.h^npq. £p , &£££ ij.dpMi*a£^ 
qujptup Tj.hnL ifhpiuf^tfji gpjwuin%£jiij */££ U *JL 
%€f,mnt^ft% utjuuffutftg **pj? €£jtt9UUib ffUJif wh^ 

*tbP UjQJ* m P°£ ^ M Hi §iU ii 9M fyptUUfiuilStilfQg I* 

j^nuuMpu/iitul^u/h InzuGuiqnjff b Kiftfidljiiniu 
*K* nM t& * 4 £&«?£*.£/& frpbtig tfn^iup %*ufiu^ 
%bujn 1 npg ]nzn£ui$uu*jj* fyn4i*E.£lit+ «**/* qoph 
» $«*/» b putpji tuu£ \iiL.H%riqh > fr f punt pu*„ 
niuinpni.p'bu/ih i^ujpqtuufhinft *ff* n J J*u*fi 
rjujpnJL } np £&$uf£*t b [*p*f£ tt*n.u$9 it h^. 
mi hi, qwhtthg jm%iff*ifju/iiiiti it fupuimnq b^ 
qu/& b% t 

jujjiiT%h ]rrL,ti%uj*ijLU9inh * € i n P & ***bu*M$%g I Ill 

jjiiq UpttLiitiifw^mfihi £$t/bqbp<£ ftp tu!hqpbt>g 

%bmg mmb% (&p+ 88) * K*£ fybpiy %F %i m J*9 
uftis^urutb ]ntMplh% * — *. JJ^cb/Jf uih^MjAtofi 
£ ifkqj* pmn nptmf h %m.i**q^ £ lni*ip%% 
gm% qjjj^pbu* P***Jd %****&& tF tywgMotfo %p<* 
%uifttjh k tfw*Aui*iul[***lt[*Mf *jtw%q£t*a-ffbu*% + 
fyutpbfcg £ JJ+ tfpng afhlfii^mg* ft£ ^"j** i* u k 
Jhp «"j£$^ ipuwt ttpl^p^ w%ndt% p**m oww m 
P m 8f Qp—ditSfi fyiu'if J£p»—iifi££fi $ bpputjb*, 
p$t \hmnh Jnu&ft %£tu%uslf£ f ppp ff£ 
[bpm%g *£p m J L******^/ 9 *lb mtu l£ ht[*u& HLU**** 

l^nyiLp I #i Lup%% $ ttpuf^u Ifnynt-fi It. *m&&„ !♦ ^um mjtftf % fyvtmi hftp ZhtipVwlj ilp fl|/rt^ 
fiwynpnup m^&iirpif ifjthwh t[p$qwitmhwiiw% tqwti?„ 
ifpl > bpqbl w«y *$u*fii}£uigt.r$g ♦ « ffi[ \puifih f 
» pbwtypig wxptutpipfi ^wjng % t$p dhp 4/rli hw„ 
% piusimpfih £/& | ftffLpp&gph 4t&qp l&n tip It 
» iqtui^oV^ It fyrn. ujwp&ph ^ntu w%m.imfptf l(n„ 
» £*il£/jio>* — JJpttrbo^ fPmS/C £p wjh ihnV 
qnp gpftuwnhhujj $wpg tfbp jhwnj %m.ppkgfih 
InpipuptfhiiAg phifbp $ * JfuAp fynt&p t - — \p*fy~ 
utwhuipnu (Q, yi) ***Jl k*E**£ t Pi £&$& E?**k**i3$pp 
ywhnUgy np p \\nt[i(mv ibpmhg im.owLnpmg ph„ 
ftwgjfa U %im%%hpp ifpmbfja^ ppupmuip wwpp* 
ibptfL jpiwwuilfnLppLb tfphbfot 112 

lutLnphusfi fatf ^wumntjMiiAt , MVJV puut 

0»iW ff , Men, Mena, Mene, *>r a. R- 

unp Auijhntl /> ih^nuu jnu%m i u*mp'U ut^ 

9 u, s > Mt,v>] faj M^va, h W"tib m 9br. *p- 
dmj **ji IT*'- 4 *' Moon k"^ iir Lu p' h ^ 
llj" ITft **«*•«»$» 8"^ s uA t j p l*" M ~ 

%utfa% £uiutnni.u*b auhipl* , niftt supwfa'h , 
nSU p 9 u*fa% , /*£«/£" »« %hp*ruA*»gfr» 
uspwfalt £ / v ni^l S^uAw^f" 1 * «4itin«.il» (del' 

Mond), 4^1 IIp 1 "- % frv»k» A > (die Son- 
ne). Zw-tuhopgh %*»jngh utpmfa% ip fy»« 
S*& lutmp'Usug LlinilS ^mi «»»«.«»*«/*. «/» 
& tpnpLqtuqtnwfy uiji £fy?«7«»/»wti»i.fy«w£ «*„ 

MjnWu^ piL"*U n P n 3 8f>qmq 9 nM.ptm% fa*f 
ppu,pfk bui^JuA ±faj*»b A* «/* If"""- 
*#>*• L I""" Zuit.u&iufa'h £ np QtwnGmlf 
lin^p% i*»Jf> tP b% 9 l*"-"r' b i«»««"»""*|? » 
jA^u h ll"l>"-£p p ^pmumuA L. /> %^_ 
»»«' pph%g 1P»>gb hplipp^hpn^J , p*» J& 

1 . Uju B"thmg irbtipLnLiAnutlpg mmimohhrnj^ 
^njt/ri MvocpiCHW.. wpuho^ uiju tuVnibu nib/,* 
jwpitbim.ppi.h pii* Ifmdmajtnp ifhp U pitt} J/V.„ 
Gntjwp tyutpopg, P!;m!;«> w^"' nputfumu,^^ 
Ipu'ir qpmpiistmqbti puipqtfw'hhh tiijq mWi*£t Hi 

k $®gmM%§m 4m*Sm^^M$0*. J^jgfc:.«f» wmm*ig**£. 
8 — -^ 114 

(qnp ifttfrnj nJw%g ft yfttnhng 9jsjlii»ih #«*-_ 
$1*1*1*1 tuq^Ma^ftg fywif &Mfw& ft ^wjng ) 
InuCu* ^it^ufA- b% ql^nLufthi — - (jTA/» ««w/~ 
bonify \n%uflljUMj I^nyrttMi \jmt.*i%ft iMftuj&utrt 

hwil %uML.mli$MM&hu Jiri.aft%% % (npi*f£t* h ftp 
wmm^bprng */££ i[bpwmpMMih£ft% *H"*i*e) » 

Mtftg JJ\»5 ^iw*/" U*w£ft putnftsj) tip Itgmhutlfg 
qlnLufth h qmifftu ♦ **P n J &&**&* &pb*-ft & 
JPhihimGiy qiupqh* P m JB *f&*lft WiL *// r |jMr«~ 
£«A £ Jfyr IPhdk^ft £W JptMfmS miuwA% 
wtfunj) tip m%ifft2f****t&** Zbmbt-ft wptjLuAft^ 
JXphif, uMttunj , Aj?p £"*" *wu|7*w^iy!r *»»*«* 
Jmpft limit opmtjni.gft pht*il*MJU% m**tpft% 
rnju LUi/unt[ uJ^um%ft f jpb^h^m%% «*/£ ^A/**, 
Mri fy*PH?**J$ n P ni l & *fbpJtt**Li9p %np tittup*, 
tiy$ Jl jftguunmlfft uAncu/bg uttfurtg ufftmft 
jft^b%g q.wp£hMJ*i Jji/yw, ft%£w£u jbmnj it 
qJJ*brikw£ ufhnCb uftu£miuifMJi% mbqbmg np 
im/hm^ftg £ W^kt k W^kh 

Hju bpfyni m &B ***• *ft m £ %pu****9*i*pt**l 
Jbb \nunmunp%bpp p-n^fn^ Mumb% % jtZ^-B 
ZiMiSn^buMttp np ifbp %np untupp Ijpohgh 
qdft% (J^pb^mifh) •fipftutnnuft int-ftphp fyutif 1 I 115 

%pjm% JF**p k *^i* §frpm*fop + npnj bp^ 
Ifnigph JpuAffufJwjh ubifiwtfufbl; ifbp £**** 
pm^w% bpqji£b % € JJcPP na '^i f i t lJ>p***%MM*%£ 
^ qfiifhiu^ ZtupaA qgbgbvi£ qJlpbtjtufyS ***p* 
> i(buMl q^gk± f h ptt*i nmpM.fi q]n%u^S£ pu* 
mncbputmbuMufy » t 

]ttt,ii%h % *fbp hP^bs uijyupuMhuihush %ttos m . 
ini-ffhu/bg ^btnbtgp%bifg L, qjfjtmbnu ^ ut£mo 
£ fjuiun%g 2ph%mu*lp**g %*fw%gpbb^ + U tup„ 
*l& V* fyfog Pi n£p&zm*u%» k fit qjl**~ 
uthqu* QoyinzpJitGp kjdf&fy (Ifutif $£opg) fyi**, 
tilt* iftupq.hu/ii uofb%£% 2 ****** ^ fat**** *^ih m 
tnbq blftuh tfnqnifb HS > F UJ d puAtutlfit £ • 
wjumu^u u9ji %nqhqf*%usg putqifnt.£f{*L%i p*f<* 
ppn%£) ifw%mtM&t£ mhtihg ff.bpujtf.njlt oo«* 
puLp-piSfh «y/ £ut%yhuj£tti£) U Grtqhqfr%wg 
shin iMnph$iii.p , ffM%%% fit* n t-fif-buAt tnbuuipui^ 
%mg j/££ $h m J *V***/^ w ** w *?*yi & tfjubsfuf^ 
qnjh £***% quiju [ncuuiLttpiug qapuMpu/buslf* 
(ppujntHi ffmpn, *A lfpp%tup >/*$*&*y£^£ 
ufwpi It jpummfy tyfai&F ***& gu/kft iff* 
i^iujpfyhu/b qfrurh^nt^ qutjStt SH^J ^«#p«J&W£ 
lAupqlfiuffA %binuigpj>pni,phuib ifb&ujtfnjh 
mnwplfutj sfft) U wubiJ* gtub qvi^ifiwMitg 116 

tj : jim%ng €f^nuftJ% tnMi&£it*i b fainhiMMp^bghrn^^ 
hpfypfiu tfjtmjf* uintup^$4i%bp% t4$ JL £.& ^** f ^ f >-' 
%mp imfpnn£fs*uf£u, P***J9 mumbqmg &***„ 
%QP*nt„PJit%% % jbm i£hg boff% £mt£*u£* mj*u*„ 
pf»%bpr*L gi&itM.ffbu*hijf b ^faumfag ifhn. «*//**- 

%hpj>fiLi ^tfL^ptSA , L i*stw ffr jnmt*igf9L.j*p 

bplfhfcg Jut*f**ui**iPp f ijpp %bplftuj b $&%„ 
tfbp£bt**£ fybhwg U ut^fuwpZtug* if fiffin pq.fr 
uj£u ujujpatub £ %m tfbp t^frtfwg* h vtb^ 
unify tfji Muptffrjbuii kplfpfr **{h u £+ ffbugbMt 
b. iff* ifuigku f iujufj%g% f?« fuft*j$*gftu fr*** 
ifiuuf^u fa} &^*i fihyiu Qwiftup b%% I}***** 
fymjh gti/h[i np \\umbtig £#**, gnygn^uth 
jbplfhftg (i tjjhpwj tfppbgwb bpfypft , uffrmf* 
Afiutnpfih iftuprjlfiub wsgh nu ifpmglt ppbhtj 
£"*£*£♦ fa^^k" tp^S^k ^bffi ( fib*-kt& 

QftifiMj £, ^MMiptf £ np fi $$li^pw% qwpn^ff 

L UJ^UJg ^JL UMjttMMj^H hyUffr PLL**if » ^ 

tfntg/; mt^bjfr umj^ Zfih <ft*i£nilpq.t*g $ n P4$ fa 
utf<£pu/b ^m^fyn^usb tntiLhbpni- Wf£ jjzf*** 
p%uil[hi) «#/£ pwgoffihwjg £/&» limit php-U 
biulkgnif iff*, b ^mmg ZtitfJiL. b hpl£pmtfnp& 117 

*tbZ^PE P***& ^pV^td ******% & utmnhnmg 
mn^ht (ftnttL^fv%+ It i^f* ifhrz £uri/? gf*} ufutm*, 
Jwltmh jjt^«y#?t.*«d*|f &^i«£ if&i dwghphfih 
mub^ft u&qpwn luhufpffb^ Itnv *ff****ip f/*/f«* 
%tttf}bt3i % jbpbuu bptfpb li bplfhftg* It q.ntg^ 
Hutuuipuihuiputp tuhnbg mwtfhblt gu/h qtfbpu 
MiLbfJ* pwh if*mj£ ifuMpt^wp Mi*i*Msihnmap%^. 
itif& tfpuij* q.tfU^ uirtnjff j£ np ftp ,//»£&«#£ 
ufwpq inJUwhu fiuffl hu/li Iftutf tupm^bumffh £«#««, 
ifmp x otf.nt.in ~&M*jphp u*%nhn *lf*PJRi&) ^Pk* 
%mt£$fpl;ft}f*% *f£9 *l&p f[****f *l***p mbn^Mttaftn., 
fun Liu h bpii,h^i% f npntf h\ q,f}gbpnt.wh ntut^ 
Hhp% nt tfiutfbpp gf*} £«*«? fy* **{***?£(* * 

J/mbiuji h^*} £p ^ujutupuitfuig sb% Lutp^ 
&figh JJ^nmbnuig ^nuffbrnh £ti*tftnp % — ^ 
I**MLw%ml§w% £ np ft uhnpu/h fA^as^u gflm- 
phCb It qlnLufi% £txt%i%ujjfr% f f*%*uf£u np 
li*puh% #♦ *l*f>pi*> yu&iihg mji %nj%ui& 
JhutswL&nj €£rwph b f*pp If^utift o<fhtutfUMU 
£punfg %MMitfMum***p**i& *lbZ?*P n J * ****i$*thn fl$&«. 
lfitubtjk^nv itmbfyhu*^ tj.tM$nm%bwg* ftu^ hpp 
ntnftn MSt4mn*~m&m%QfifnifcfffL$ih $*tJtfomtuaust, 
JJjmttbng ulfuuj% LUuuinLUi&iu%tu^ y Ifuitf fvptf^ 

nntfflli LuMif M*inMMM%0!%MM*bb Uii4MWnt.pt ^ It 

uj^uuf^u hujp&ftg It txtrtuiuufbig n.nj**Mgwu 
ifu/biuLutirj. t&LhjJi ufujj&ujn lutgft p%ifhn^ r 118 

viujpphpnLphuiifpg jMJUjih^MMMji "*£}*# , n P n 9 
$unus£f*% 4«#ii«#/ffft/rti *fiujqri£uJi}l'g* It ff£ 
uuinjq £ tlhpnjfiibuMi fywp&fig M^h^mg & 
yfju/hng wtttm%g % %u*bi ^wjg* fru^ B**fi*g 
t*ph%g %nupp k ^bqbg^mu^p Sm^m^tt^ us^ 
Jtih mhuuttf utrtujuufb^ ifinnLgffo t fitptt*^ 
gwhjjttpp (b ZuJplit uithip hphthihmgj u*^ 
nMMshifih MiftstmifntphMtiJftg* ^Mttuth mj^ iffru/b^ 

<fWMfwj%* W tui7 i (Aster) m%nMM9§fp *fik***- 
*# "ribs c»£ % * n P# for P* »*.q*L»i fl~ 

^Lifufnufr Lnfjph^ 2$ithp*utiuMp bqiub £f££*»3r 
jJJ^puiifiAKiq.tuj f ntfwhg 4**P P$*nf*f*tm& f t*„ 
if tub g umji jhplfjfUu lytiumb ^bgrnh % fht; 
wut&g Pi Muphthihiujg ujnujuu^bj%bpp #p%~ 

%b L k jfrih l% pt r i*Mtm bp^p k'na m J U 

P£ "} Z mm <«l/t^ «*«.«/» ♦ pUttMMtlfwh £ 1jfl»V9*+ 

%ui/% % np upmrtjh £bm uvtnjq. t^mnqnt,^ 
PfjiS/bbp bqtub b% f k phqntkrttutb quAtu*^ 
qu/h tuqquig ^2.f ^ *b*\fi* %****? %Jw% i/wp^ 
bhghbp ffMsthp iff* Munjmh&fih utumbqmg ^ 
flhitu^u JfnpijunJjutfj k gtithfr iff* ifftwifiw^ 
1 n *Lbs* **P£ £witu9i*u*bifnzpfa£j» £ f puntjth 
(Constellations) k***"* *% m J*$ wmnbymg t 
U*bp mqiffih ^mitmp 4J^PC £ Wl,tw ^ $* 
^hpbLJi, k £wm tffr J^umbqujg jMtltniftfy Mif^ 119 

\ %nt5t%bp£% %uj umwwntfi f np £uyg jwj£ m.^ 
%£frft p$ut,u$b$*th q^tup<j.t*jgbu*£ ututabt^Mtt^fft^ 
mtitfffrt% ifji | n *-*lfc*l £***j/ ttn^mp * P^JS 
{h%sti]£u trtfwhg h* puh% gmhh tfjb utmttb^ 
qujff Qwifwp fil; §fhbmi£ty% wumbtf $fft 
hnwpntu/Ug b% J > 2mjng ujuurbqutif^LnffL^ 
ffhtul/k «*/£ tfftMMMJti l^nmnpg ffbutlt jipb%g 
L&*l***-l* ubifjutlfuA* MttismbtfUtg w%ntM*tfjpg ^ 
qtuui b ffujpatfti/bnvuj& uAtntufbg f ni?no 
%hm jwjm £ tip tt*i*mbq***<ff*Mwi[tu% q.pntku&„ 
%hp **Ui ff wp*fif*Mihuf& b% jutpbcb^biujtj it 
h QnLbwtj ) U tfj&ibt* hfrifuij (fvrntpti jjjjl* 
pwpMt It ft Qotfiupu ifuAtp tfptium&ff bp^ 
pbSU u/huthnA ^ bppbSh juAintb m fiutqtf^tttg m 
uiij bmtf ^mhbbfh iftup<fujp£ft ^ guj%fi tfh 
utjl wnuthAfth Hbtff&MMflfff Ipuif ifn<ffi u/hnth 
l^nt muA t ^tfnttttp £ tjjmmb^ $&} np ^[fm^ 
%mbm% £ it t*it} tip l^pi>hutl^*tt% Mstju tu^ 
LW%tftrLfJb$**hg *?££* ff P r "l w*^*^***.^*//? 4w^ 
j>h*b>* put gmm phut*. Hmifutp Itoutitutbht it 
qtmtuiPbfth) It untui It. jwpttMt J^uifihtttupusf^ 
funtMb&i jhpmp fumnhhi* ttp npt*f£u wj§ 
IHWV fii ^ Z Uim uiftfywmwpi Ifpltiuj £&^ 
mwn%%tii r 0bui%g it ptttnntuuitvtffbutJtg uittpfi- 
EU m L P***%t**Mif»pwg * JXj** tfiapm£ ufftmfi ^*P* 
*u/hujl{bifg ZbinbLbuj^gp + futtft* jfrz^SP^^L**^ 120 

np p***$ l* jwwntJJi tUMiuibqutqftutnLffbusii 
qpfvumb%bp% tfbp i£iupi£MiMifbv*ff uipujpinL* 
ffrbwu tuvjtLpg tlp^^S ( *"** w £/& & >**t*~ 
pt*pt% un.fwi.pj qpbfnt, mmb% utjuuf^u $*£f~ 
%b% hpphdh + U bplfpnprjL^ tip ttLtjfiq uiutab* 
tjuipiMMfJuriLffhiuh ***£9 j(*2***-***& ***%** *.***% gii 
uiji (ifutuiutfpj 9§*Mm ntffh b% b. **m*.$M&i*p£h 
Muqifwjfih Ifuuf £bftu/brtuutlfui% tfbp £ us l ftp 
w Lu/h tfri l ff ft Li/b bp£ Shuttjhtu^) n P n & **fyfa%P£ 

Qf»lb%g %wfu IPnjnputty uiumb^utg f Pla,~ 
H6*t6S) uthriLij/bg% , **pg boff% Ztudpnt-p% 
fJ^pbquilf$tA b. Jnurhft %bm f & £u*pfiftfL o^ 
pbpp %2u*huilfb t h * P ui J9 £ l * ,,#, *&*[ **9U9*%gaf£ 
€fuiui x %[*%{£ qpnuft% % b. usjmm b% £fr% b. %rtp 
* MM Vt u$ jt^ 9 fa ytfmtfp + rffrwhjj* £ h wju bp* 
l£m%n&9t±p , f»L%p t pnqp if£l ^mttpmptlifmh^ <\(\8b p$fa$VMtutv£p % w m 
» %mbih Jdwp^i/b^i/* tuvujffti £ # ffr£ koffti ^JV | Z ,, *' 
» ptuifu tiL%p wnwh&ph kpifph* h. ^4, %wuww m 
» mriLppLU pLpwfimh£pi.p bplflap^ £ 500 qwpgb 
» SwhwufiupZ itiupij^uth f it ifp£ng pipmpwisipip 
» bpljhpgV &iy3r imtptj^ 500 qwptfr Smftm^ 
>> tqmpi £ » t — *\>p ♦ §wpht.wgp mjv ptfmumw* 
u ipP k**lk i^FpF \F f>i l u b v + (^ww* fltfputh) 682) s 


121 

|]j^ii*«i«jrp . |*LWi*»ff4j? ^?^^i , ' , *■ BU* ,f *'* l ^**'4 %***$£** TT°-«i/*? 


inp > /^£ }fi***4** % U&P***! **P*$h « mpmp 

ffbp %ft% u&nLu/iig% i£hpttjf*£btu£ Ht^lb 
^iUifmhiul^ft ufuMpr^ut% u*pni~bmn%hpp J fa 2?** 
gphb% i tfjtijJhifUiifitJjh U mj% 4$h±bpp 9»pm£ 
%^$hiuli^[Ai <£tftf£rtpwlpt % tftttjuu/itMMjfy uthnt%^ 
%jf% ifpb^rfL ♦ I m*JV utpoputqpnq ( ^bmft% 
puAnq J byu&tj *ff**fP tfp***J**&p * /&£«?£« 
hplf&J* n *h % flpiti9p*£ttM.ffhMi*h * \f^ptutnjA m% m 

juafutn Pmpq.tTu/h^ tfuttf \fu/mnnp ffir**^ 
utnig $i%g fymif £«*/" Ju*$i% tr^wAttf^A^*?^ 


122 

jwmrtLt^ pm% ffft 1>£u#lruf££* IPrtlfUJg k fhp£~ 
uint5*huig tffrfag* ^wpt^mn. tljt^m^ft */£j? k.^J 
MiijMi u/brtLtutfp tfff^q *^* mph^h^iif^Mitg (£_ 
unphuutuAthujjg uip&uM%M*iq.pni.pbuM%g *$jr£ 
iftjjpqui'b \ptynzpwW) pnjnpiulf k $sjwpnLpw^ 
<}&*. mm £m tup mm* iff* fymtf tf{iLnt**%rrtf{} %£§**%***„ 
Ifn^phujtfpi Hjunp &h*3* Jl^hmftt* J^itqhgff 
ftp mOMfwpwtiptii*phu*% i/££ ujyuuf£u fffrus& 
f O^O^Ot fyl^g SwAwV P^ ftupfa pu*%l*% 
— • Hjwatufunjph u ft t[ftp ***%***% f»tf*ui*mni£ $£*£- 
futu%ng IfUJtf tfhpMMMpl^na, £ hpbuk^ k i»£ 

tifiiipq ymMMiifz tfiftnwySnwf* IfWif $>«i^ 

nwijftMimf* ftp k rf)wnw££&nm t£pttt,w& £ f 
usi-b^fi u/hbu/bo/t? k mvhift q.fegwpw%MM9iim% 
^hph^t 

JJjtmml*tf*jpp' ^ftppnpq. ft £*uji^V l"P~r 

pnprj. MMMLfti-p U*pM**p£ttl.p , h*M*% JMMtmJ^MMMgp%h^, 

£rtt£ <fp£ QmgtMtpfrm lfMM*prtfifctift*i+ «£wjjf#?t^ 
» ghwi <£UMph<j£wlfh* (JJ^Mmft^w&J htj. ft %***„ 
» MnttL.mh% MM*n.tMtfjth pum hppwjMMil^mh ummT^ 
» uujPnLJib) k ft2J^w%rtM,p[9*% tMiumhr^M JJjt* 
$ mujfanLpfi *ftuyiht**i jwphi~hjjtfjj > i — 
\$%%ffrttjf <fpr*g ifhi^ifft^ iff* MMfjMM w%rt& tft*„ 
IttpwlftJug* tf£fy tf£l{ Mttmppt4ft^m% %£Ut&MMjtftti~^. 
» PftA fyttL. uiiuj) pubiftil* «3 n J9H *f***pr£^ 
» i(uj*h Luprnuhumg h% £/&$ iuumrjb* If*-^ 123 
» %*i*i+ \jti2^p nt - J?*"-/** **p & **y^?* Up* 

> miufunjp ytffiLfiub ***u£ ftp fr tf^nt.fuh * 
)► tyufMut^ttp qjq^humh wul; % np £ Ofo* 

» tywnwqhnin q%r*M.p% > * zhffmttitug 

(num Jffiiuft* (^f*nujb + \ piuphputp **ufif!uip£tih 
t/lnLi/hf(?i±r<f It {^JXprtLutiujIf) fwmpt^mfu* iftuif 
} ui P VJpf* *-***& ?*> J4/»WW * 4^ bub ifiiMijftMir., 
iff A HuMutup$x»l^iSMg ptitfLJPfii3i» % — (J* fiyit^. 

k tiiuuth*l***p$s*£JmiLP'lsw% */££ &MM*hoP wtfh% 
nvvu/hnnUig + *f&p ^MUMmf^m \] ujpqtxt% ifwp^ 

%n Lehigh Luntub ?/*£* Pk * /' *U*p $**9% 

> ^boff-% ifnjnpmtfu bofi% m J£ tuumt^ fy***J 
» %£us%tutjipg) J**J*^ BP******^*^** 9 ^ ****fh%h^ 

> L^% gt$u$iSi*UMfu*ftfig + L h*h f§ *^4£ jJnjua^ 
» pfy f k qSpwpnppng fA^i&ri^/rii mp^ 

> ifitifh %ngm jf*%ghuAM$ unr&ni.%» % tl v pf*Z 
tfwpnmtMMhm */*i*y£ %tij% H*ll*2i't ***rtiu& 
mju haj3% M*fM$mt^ifpp ftwi^««fi imiw&nn fy n ~ 
*£ } np Pnt-l* U?"*t Ui P MMjitfiiigt* M$*%£wpit ) 

*$*phpi; w*fh%***j% mq^cfutg & u/hop um (£nj% 
mj*9 m*$ui*i$i IfMitkf ujuuibqg b% f bptfpjii* 
%tiLufmujjh% bnqifb t£bpbi- + ttptij ytsibiMs^bp 
bpbiwaiimb brnf9b * MM J^ h***J ^**f***% *?(* } & w 124 

frpphc buijpg utnuAigfig npng 4l tu *J Z^^PZ 

q$MtiA$uj hpiffag% (^«* P61es)» bpkpb 9 * 

ifh& iftuufA qh m nqmJf' buAs L. iuJLtjjpLrrL^ 
ffhiMilt ^uiifutp 2fii>i*ftiMUMj£t% fiktJfrA bqutb 
£ ttLqhgnjg. ufjurrp tfowhpl* b% fJt««t/t«u^ 

mh^G (Pleiades)t **p»g «y* fyn^ntJttt pp m 

%hi[ tuqqiujfrb I^tuiT MupbaJs^bnuh £ ff-£ jni.*, 
%mhu& $ #?€ qfiuibif* hof?% b% wju utumbqg 
puui QnAmg qumbpg JJ^tn^uiutuj U ^A- 

jnt[l* ♦ S na lp m J *ffl**9 *f£Z m J** **&*'**'***%* 
Pwp<f.iftii%uji* b% tfbp %ujfu%f*g + 4^]oh^ujtfnLm 
# f>gbu fytupql* f\utqifujumbqLug» (l^Q* 31)* 
l)ifu/hg %nj% Zuiitujpft% qflutqifuiutnbqu h 
flkibnfifi i&npq l]u*Jf i[**t*f U m Ji$ **t***pft l 
utuuibqujg f np *Yh hoffti tuuittbqg %tfw% 
Zujuuiptulftug hm%oP /ftanusg ^ppu m%nung s 
h gbqfifi iHiLtii£ bpbg «y£ £u*ptfL.*u& Miiu^ 
uibqog y npg \PbA U <pngji g[j*f ifit^nM^A 
jouiiup i&qnLMM f Im. uiju*q£u £?***pqifu&fih fc 
tfhpng* pwjg Zfft* ^sujng */££ *fmw& £&„ K \fifiu{£u wju* ttLppi wbq mji i?£u£ fyngwp. 
IjutPq. <\\?i*p b *f££ bpifhpg £ %wVq£iq Hmjim^ 
» pwtfjfjfii m.p flhihngq. hh qljnqifujtfp Zfrtvfi^ 
y> mi/». jnqltw^p qpbiml (piling) fi£ h tfjiutjh 
qZfjLufjutujpjh jfait 125 

nht-hp luju jTti&iuIfUMti tujjuAntMiL tfmw&ni.^ 
PfrtHii* npiif£u p^£ 1jMUjJ$*imni£ JJjitutftu^ 
ipuj *f£l( lffa%% jwp£ *fa**fa*nim& gU***J) V*F 
mbuhb^ntl fap nptffal* JJ^pfywu it, *£&$%*%***„ 
[ti*£ nt.qhp £ %htout§***p uiq ***%%&§+ JJjriu^ 

Hwifwp* qhplfttugh uif£ gw%£f$**£wp ^ p%^ 
k ifartfajtuplf£ ***/** hplpiK wp^uMjffh Zuitlwu^ 
rnhqai^pbtubg J npng ifb&% jmhnA Jjjt^iu^ 
$tmj It mp£tfj % JJjftgutnjmu Ifttyni.fr % \***fa**» 
%bmg p-iupyLifiiihiupuMp tj.paL.tvdr gffr lf } pu£ + 
« ^fat.»fauiujfa% $uumh*£ght np jntfmhg Hpff* 

> mnpnn tyn$fa% f fa**lj> jt9tfm%g % ZfttAmmi* 
» rttffpnK ^E ,y rcra£ &pX?Q£), fautf jbplfput^ 

» tfXip&MUg U tU Jf) &* fa %UJLUJi£uipMdilJ fiwn m 

% tlnjp » t — — l?ft& P** m &bt,nj £wpttt*m& 
mumbnmg% JJ***Jl ^ ] pun^fa 9 nip fa £ %ft% U 

pruifa jjfffintw/^ £ fa tfkpu*jng $ P£ %nj% dbh% 

piimuj »m x p% *fa n $F Hrl** * 5 w ^ w i T / rw 

fysi*Pttqftljnu pu/hfi dfa nipfa^ %ujtf&uuuibqnL„ 
pbuihg %ha* jfa^i *U**J** * <K > fi^iMngn. np 
?» Ifu& fa j/££jg5r li. fa &fap L fa fyriLMTujlf 
^ » bplfiifrg ifangp /&* t£hpu*ifpmp& gmu 

> bplfitfag > wi riLphg £m%w*uwp%JU*t£M*ijftt% m ^ 126 

» ZbnujLnpni-PhtuJp. k $uiifopgh pnjnp $w„ 

> JwumbqwmffAgq % qp n 4t°it **{u*pmn.h***£ 

» qkplfp%si % frppb*- *$¥hl* f/**f]*& hphi-biiMi % 
» k pppkt. qt^mS ZPZ****t m jt* VF dvAlpnfa 

& ft ftiMMMqUq fjuMptih f LUJ%lMf£u MljMttpUjpbpfl 

^ jmpbt-biu k juipbt-ffni^mu , ^ %ftmfti$ft Jk 
» ^ ZujpujL. k jmnmihi fuwnt.P'kligii rfftu** 

> £***/* & UMnu/htj tffcfjngt* kpkt.ft% + q**p $&J^ 

» 9n±tigtf Qiupifm^ntf mhitfuwhkh » * * > 

il^Ptl ***i****-wifpg umjl fa^ntf? UvifjV wn 
*/&£, J||um»*£» **/*»/ uv*t9*-q***pM£M%ni-f?l*i5t uA^ 
juMjm* %ft% ZutjfyujlitJjh uiLu/bqnt-f£fti?b tffr 
qjti-iuilfb^ mmj flmqnziig k ftwqtfnjp* qrtu^ 
^£ «w/ *?4 wj%gjwft putqiFnifebwb ftt/ututnrrt[ 
npgu/b pmqtfh[nt-) ftpp umjimtlmpft% %umtu„ » mwmnipftzR {hpljhpg) . ♦ fy?£i.£ £ «/£££ Sin/iiw 

» JJmjfG t **p ipfmhwfyhintfu upu^^ k $j?js£ ut^ 

» nu/tf^ pmiip) k ^uijJjGU k fimqJiuHmkq£ tqw^ 

» mb% qtynq/fb ^mputLnj k phii^it uuiStfmhiug 

» Uiiyj/rV »/? A/ifcL/r /yt*^. ZpLVpvp* k ph^mbuth 

» /r i#*A*i mvvthqfi jhpblfnjph k p i/££ #£*/»£ k 

» lunwLQwnL. k bpftwj p IriAv \pLitphh p umnp^ 

» %mjp% Iftiqffhi %tuhq.puip ULuZtfwIjujg bpfypp , It 

» £&/** A. iiimtfrnvp* k qhwj pitm \^pbqml(b x iqw* 

» mbiml quitfbhmjh uw^ttwihu hnpm » * I 7 127 

pm%, *}m%Ufmpg) ftpp ftin L Jp Jft ^& fik„ 

pkiti l^nni.mpmp\ MMntmkn^Mug ^ _ '4J*$hh% 
k ft nwtfijmg *}*n*pw£ft luuuitj* __ JJwjift 
^npu tftiqifu*%g gujnuilfnLuft <ik L ujgp%nq 
£ wumnkptt mji ifftiuhqutJujij% Jawwtuwtj fyt*^ 

| &«;, »p »^mpti^mjft% sjjqutiq jftlkgph^ » 
Si U^fti***** Z mm wftaiouhg mja ifft ^m§t kp„ 
l^nt. Mijwp wuinhqujg* tfhp phut ftp fiuipq^ 
jj; itm%£wg *WSr ? £%ft% Ifjpphmp £££«*£, wji 
ftpkig Sftft k Zhfiu/hnu impm%g ZmiMmng 
k qtuhuiqmh u*t.*u%qnL.phuj%gt J***l[ umnhg 
bop% ftfttSi* Zuiuutpwii £ nvpft* mqumg 
m Jh & lipphwnfg pvki JJ. *hpng mwi^ 
phwtfp* ftuif mn ifk<£ ft gpftutnn%^iui^u/b 
Zututimu mj^ jm£M*tft*hi**£ | puhfi JjapSmn^ 
mhykwS funpu/hg hp [fifty % ftpp k p% Mfm$s% 
I[imf koP% liujpy hplfifftg* tfft gm % ^Jft 

pwp&pwt£91j% % 

^kptfjtfphmi %***P***lftili9**ft */££ jftl***& 
utumqm^njmh wj£ uj uurk qui puj^Jt, ni.fi bjiu% 
imfk%£% %gm%w£.fwp ifuiuufhg tf£I{% £ % np 
jmpkufmki*ijg tyftp %wpft£ £/7£m./r % gum 


jj 128 

jj^u qfibgghh^nt. wmh% p-uiif*p~ptfiu*& lft**^ 
£?£f* Jth*.mg*i*& (\\ hplfhftg bpbu phqtupctuilf 
It hphtuj% \tni,ujq tfiutf ixbptfujlf £nt-Mjm£ mui^ 
pwbnL.pfii% ifft i qnp \pj*p<m£m& qp£ 4f***^ 
P n *lhk.****** > mwpphp f» \Yfc$u&mh£ t ^«y^> 
MMijuttp jtumtf^ wqjqwjfih mt*w%q.t*Lffif»i% 
if^nLfi^fiii) £**/* %£***% wlj£ IJJbwhfiw ftfipiu^ 
fyujgfi » « fjduihg jM*tn.m^9ng% 2*Mijng m*, 
uu*gh% , ff£ h hthuw <iifhput%f» If umtuqi* 
%M**fuh[* £wjt*g % qnqutgwk, qjwpq. [Iwpgut^ 
ifoMj \$JMnph*im»**%hu*jg %Mi*fu%aj* *t**p & *f&4$ 
unJnnkgLun p% ujfit o u n t-0 b uj tfp ffwnnqnnp '»&«#» 

if ft gwh quffaqhu ($*t Cbtug . **p**J quip *?***%£ 
£ qft iftuuiuifp hw*fw£wjhf& II fi****-p4>£ 

1* ]}m $m.hiug mji U mji wntuuiqfci qpnjghhph 
jl*Zt> **V**B diV** m JL MiffiviuiqnLblig qpni.gwb% 
£, ^pvi t «Hjam*].wwm tyl ptik-tjinGmg f qnp ])tqp*, 

2. ttt-Pfrl whri tf f *ujl qp£* « fltfrnhp Ijwpp £/*~ 
» pm-Gmqnj Luuwgfih * h ^f^g' £jf*(* \iphqml(mh 
» amfimupupa , k wjl^ Ipunu hplfSfiff* $£**& 
» tymmtaunzitfi , tying* Jftq^wvtuhtujy U $£*<£ 
» Qw]iipiifj,nt)it q^hijt m u wrtKm frngl* , /r*/^ mfui'kp* 
» JJ*nntp L IjmjiuB oqnjlt mhm.whhgfi%i jjji f?£ 
» 4 Miijq wtfhhuijh f «y£ Jfrmqlfhwi %nt.p f , & 
» ifutbp wuujhqwgh gniujgnLffij iptunj » t 129 

(fomftu/htfuift intuit fj.htntu%ifu/h dutuh bpL^ 

phphiaM £ putti utumqwptstgjvftg tttftubtj f n pg 
jftpuiM,ft wphqjmlfmfi gp} *f[* zJ^lPt %***afiu*+. 
pfih ft *$k ^fotp&wfyw&wpj&t fj^jisirp %p~ 
ifw% tfwp&lfMMti Qiybg ftpb%g H uiZutfjjihfi* 
ifhpminJ* Qmtfmp 1^ % pu^fth % £/•£ hium^pnt-fu 
*fabpfm% ftwffWLnpp \ffpftt.pbtuj £*££*-«/) ^ 
wimp hplpj.pni.jpi $*fm*is*suf§*i% giwiAp uufujii^ 
%btnJ %Muhihp%hpp (tl^g mu*pmL* % it, uAb^ 
&h*~wgwu ***jtf. hpij%mjf*lt &M*JMfpwf* * Hf'P 
tyftpth hppwjbgflh w/£ jti^U 9 ^ <ttywt/«ijt 
£ ftiLp-utif* ujputtfftftfvug QiMtpifmift**fft& k n i% 
/turn tfbp ftutpyifuihiffi* t Jjl yjt jutptjSt J****» 
Junrtu L ft tfunt-pu mhmtAiig ifpttL^t , I]mnp 
tfunji utji pvaubgufLy f*h\uj£u tfpntJt ft %tuhi„ 
%hwg* %0i£j(ft hplfbmj%ng% b% Ijiutru tfupft f 

> qnp ft £u*jhp£ii pmppmn. Qmpiftuifnif l[t* m 
» ih% ♦ U mju £ JJ*un*ji LUiftuh a Fj.it g% 
^ P'uffiipMMijhbiJvg , VP fhuwfibjJg ft *£**j% 

> uuifftntubutpuAth^ ♦ jbmfA puttLa iguthuiLfc 
p/TL/t, <fw£ } npttif ufutmbpp Sbptfp^gp%blt t 
— > 2&£vt£nq ***Jl ^fff >*»**«£• £ ($MMipi£if*ft[i* j 
wb^ntgrn J***pij,p *J tt 91*1*191 U gp 91 9,9191 tfttuj^ 

9 


^ 130 

urfa% ^uMiTujpy t^fa Lujuuf^u l^n^ni-fa am % £,fa* 
jfutj wji fa rzuitffywg fynyi^fa fJwStntfop ij.*np^ 
nfwGmanij) $**%£** *.£<*» ijwiw^itfa U flwrp^w*, 

\?faph l[u*ftfa% f \yfapw&M*A <fpnt-u*& fa 
£u*nu fhugmp* ijwfittiij * jfa^kgnt-tj tiktjjfa 
£$J*/tw«d?«/£lr aptif^Mt fyn*t*Lfa QuiUMpwfyQpijh 
xun *fhq^ uijb u$%&pki.fa U jnuunj £jj*^*ilmi£1i 

tfrtfi* p***jg uiMil^iuuutmht, (fbyhijfalf fytutfuipp $ 
qnp jh*n M*i£fa*iMip%MulfnM-£ ^JP^^I^lfa^ ^ £ *p„ 

uhih JJm *i*l*Pg) \Jf9m99LMMib fapphv %2JU*% jfa^ 

2jjJuiLul[fa gnLgnLij tftupqljiiMj'k f up tnjJinL^k^. 
mhv «/?> &*•** t**lbsb tj}^*fi*l £. n H*9 ***** 

» tiff jig jujifufiJ ^ L hiffagfa fa %2jm!*wIi jwi v 

£> ^famb%Uil^iMs% n±fasmfa% £^*J fa** ^ E***l ****** 

» ifh%UMj% hplffap ♦ It hq faff fa fa (fnL.ifujph£ 

» faftci qtsjn/ufii fa ijJspmj hpifpfa 9 hpktkutjfa 

» lhi bi 0* b*f </ wt % w > ^ jbt^dbs l»*ft** 

» fad rip p%q, fau U p%q. di(J»t Hj** 

***Jl &- **[/L kpkt-gLuh €£tyhhp% joq*** \fapfa*{ 
butri^u/U £p*Mij Tbfifwpkifii^ *L**P jinfau (±TXS) 

k n i b% ]s***»b % 8 k 3*>j*t*g) qjmfa*** &t****jb 

liM&iffafm if fa umhq&hijfahi HfP ZmKmmwpfaif 
htuttuMjnt.p*hM*i% huafutp mfalffa%% ifanfaiuip^ 11 131 /{Ui& Pl± UJF J fa Xff****&i**$* fy**9if fa tfbpwj bfaut^ 
bufhfat 2utjbp£% mhniXh p-% &tut-i4S£ifiu% faf£ 
gniwgdmh fatftuum if* gubmji^* fa**b tfnjttb*, 
pni% i/J£ bplft*M*gh wvhfj* 2utjng wiofafi 
qmp%bipi£ muifJ^op^h qtant/An— £t**£u*j !§&„ 
<tuir b% qt>ffbpbLttjfaf% f h mtMjJf jumutfy it 
^uiuwpwlf \ffapu$f*fa <fQV%Jk* b**k, ***/£ muhif* 
ifah b. m%bm%oft Ifpaitfag uiLutfiifmffbwMfp* 
§fapfyw£ ip&tf §fapmtywS (foinji) ffbpbtat §fap 

yiLW& £ f pw Jfiuuiftfawjfa fcfapwtftuijutfj f n 

P m J8 P***b b grb** m " if £b& > b***i*H£** sb*****/ III 

JUrtmnzwAutSSfa tj.otnfa fa nu*iffyu*gt 

^UBVb* — ~ Hut$Muq$ig jbpfyfaaMt qtumwy 
Zi m J8 b Zwpitk ££fa% ifpphmp fapbftg <fb„ 
pustfifjh *}%faLgujqJ*% X ^utjiffati ***-pfa& ***b% 
mm lf P m J9 A^4 w$fb%£% Ufi*ij&turr mumb*, 
qwmmSfg) tip £ gum utpbi^ififtbaijij t^§t\n^uti% 

QpfantiG 1 QpfcU)V, MMIMlUMiMtiMfbj[bMMi£ MipM^fa d"f?j£jY£. 

yuutnatau&nj% ^faufarjjf%fa fyuttf "fjbiifuitfvhfa 
h \jfLpfaf*nb*M*j f U £***£ mmnbnmtj.l;m Jk np^ 
*ifip*l **p J$*m%mmj %hm ju/brfpy.%b^ni£ *fp*jfai 
fa %bmu*&tftiL.ffbiii% f uturrp %u*fatu/bi£tn£ Jfiu^ 
ffa££ fasu*&r*LU*& $fbi&fa) i tffaggf^fah £#£***•. 
jnJ tfanfaitupb^ otruv jujuirwtf ifb&tuufiuj&ujn.t 
Iwjnff mM.MM&q.m.p fa a5t% ***/£ bp^S S tMi J^tb^ t 132 

fyf*% ftpp jMi*mlfMst%f»£ tj.pnt.jh £***£ UfjietjiitiM^ 
an /* ELL m i}** ^ faP ^pb^phi^htM/h ^bmbpn^h 
uuj$iif&hl_ ftp M*ifunjbu*%p fpkbAt ^utjifb w^ 
rttu9fi% utotfutputr^p ^ pun^fi } np £ dutiful^, 
%u*bh U tntupL.nj <tutf* mil 9p9uM% nnngrrn* 
Zt juyu jt Qujplfj; wuwiMrpiMifltmntjiHiMiiMfp ^f'/F/-' 
£«yt J/J** ^pk.***- ujnmt.b^rtLjP'hLUifpg %$fut„ 
%f& Qpl**i*lb I* Zmjljfh* $*w *$*£*» S mm**!* 
jtuubpSttntp Zuijtfi* Jjt9Aftt.fi | bpp jft^mfr 
hppb ujumq It uruinbtfiutrrmit * ifjuji/b ah 
pum uMumhrpMMpw2Jt*pg x p-% h. *fj* £ tMftuj^ 
&mn.mq : t9jh ujuuir^i {np Lun.Lui£f*% fj/hni^mifp 

p U m T*tfgw % Betelgeuse k****? Adaher 

Ipnyni-fc) **#/£ ti*.pff£ WM*mqhptr£ *f£l[ H**nJm»^ 
whrpii.p^M% Ifujif uMUip dp t^utanf^ f V*P 
Ij&ymfa b, ***-pl*$*bpl2) bptj%Luc^pnt.p^bLuh 
l^tutf tuuuibrpiMtjtiLglt *£p***J %2***h*9*l£l*fjr9± £ut^ 
ufmp (/fbitfti/hbiLftj 1^9*$ tf\ ifwptj.f9± fybpuftu^ 
pw%g if ft &hvuigphh% i h, uuhttp t**fl b, l *t/£ 
ifwiiu*%g 4_F m J ?[***- gMMpttU wumijhpp^ fn+„ 
pw t p$*/h\hi.pf*% qmMir «£«*«» uu%ttL%%bp mm* 

aomji Zwiimpfifi b l^n\b% amm amtn w* 
%nt,MM**fpg hphg ifftMMMomp uftut&Mun muwnhp ^ 
qnp U &/*&£ pmijiwinpjiM wj£ fynsjiit % JJLj** 133 
BWV Pty*"* ^-VS m JL h P k% & % mpVmm 

*°e ffa-lj* k"V»^, Gmffnyy, ±vtt £ < 

L k<l„Lm± % m U nt»u$. „' p % mjL eum y fc 

ppn$p ^„ ^mj^,% Jj, m j Jtum „^ U n t 

mty, ifU it jfap, „ pa& fakfkmjk Quiufe 
pn%t Un^. 4"V4' h t»»»p* fU>U> k 

-Jimumuufh^ k ipu la ,„u,% ut i l m'bg < w WVr v 
p»i.{,% mj » puAhpu, hpfri q pmh L pg hi, 
()pp»$p k ^mjhmj %Jwl» t .p7pL%#% f & %tvK 

it* m *fkp tyi, ^jku» tm % 9 fptm BLm 

/«V * Apt Mp hpu&hip k *«,£. p mp ^ 
M^mf q^mjk% p ^m^u,**,^ uM»mh v 

A»»,*„iPp L % ^ u Fi uncm mjL ELLwti 

iu* ge %h L fa MaA p #. fy pU9 k a««,»^ 

1. Imjl/pf, ^mif Oppa%fi rnhniwl, v,hi t %„ 
puijbgkpft whnLhh f ^/iifmpt III J 134 

4*iy ftp ut*flihuii[*isptM*i**uf}ftt$*{9 tjmiigj&hjjit* 
AuijVh tun. S*"[P % (\£* 3l)> l**hgt&l*l**± k 

Lfth ^ * it ftp qap99*.£f'&Mi% uujujniiuijjtgh wtt 
pnhnjtitpu fitiMpkiuigi-ng , ffuMdijhutj ttmpqm^ 
p£ft pbp%**il+ (<*% 10)^ « HtuiMMipif *p 
» §hmn% %MMiM*hw£ £ u&Z%ujpft% £ft putp^ 
hntff-hmtfp f nfuMi*ifMuiiw±£H:wifp , uptrnfmnt* 
» ffitmifp) mn%h^ qmfthqhpn* w%*Mi**fwm+ + * 
i^ft luuuibqg hplfibftg 1 ^utjtyfttS 4ju&f Aj?«t 4 
> mith%mjh tfwpqnvh hplfiiftg L n J tt tf* 
mmtjHh » * — Jj^Lmii f ff/» jjs*mft% p-mpq.$fui„ 
%ntfi}htii% «/5££ ^ft jtz^^PP W J** I*********™?****** 
mumhnwtj) «•/£ *fftmj% u^ujjhiunut^ njh -«fff« 

»**# ¥£»»*$* (Stellas cceli et splen- 
dor earum). — N4 8*>*Ip m j jfrz**** 

Imjfywj tymmpntmlifth mhn % ^ punt^ft f 

4^jpp%m$t (4"v£ift) Jkpii*n*"-p*i**fr 2jpZ***%e 
z*/i*fpbi k maf ww*9B u l* (Gyrum Are- 
turi poteris dissipare?)* £T/&£ ^ 

lmjliJA X mjufthgh Qpft***Jbft mhmSA inntuib 
t; ft ^mmfth% $ nt ~pt*Z. m &*l ( P** 9) ^»V^ 
j/r^jfr tfjiwmbu qJOipfyMtiLp It ^Opftn^h ^ (Qui 135 

facit Arcturum et Oriona et Hya~ 
des et Interiora austri)* ^ PV $™\w^ 

hum If* ****** mb*£ tfbp p***p^*f***%*w*^pbmh k 
jnj% p%unfp{& j/££ 5 /fu*j Z***jijf*r* iu%nc%% f 
mji tfpm.fi % « fjp u*pu*p q^fit**^$fi*****f*btj$*% 
» k %H*f*l&£9 mtlmpb f k ffj)***j*%^ k q$tn&„ 
» *futpiu£u ^tuputwj J >t — Hj** ****** £$* ***** 
titiLbu ***j£ t^ftmbfj* £ ftppbi. Hiujtfwfyuih ***„ 
%nCh % ********* is mhq^ni.phi*/h ***f* n J i %**P l******ft%% 
fttfmgphh^ mmj ftppbt. ft fttnpu StupWLtu^ 
fynt£ifm% bplfitftg &wbtittL***b u*§*mqbp* **p***f 
iftnju***% kftt H***jkpt*i*% u*q^uijft% mmmix***** m 
i^&£ ttft ytut^Uuipli^ UI Jl *ff*2 MJ * *£**b*f***/f***h 
£ lfntbi% $tnbtf***pt**%g 2u*pt**Lnj+ k ***p* 
Htupbu %***pwi.***jft% %*** if***** tub*}** ^fift *5>£ pi 
U ufmj&tMitg ***JL Ui**if**iL***^***%oP' k ***%* 
tifhuutiib/Jtg f*% p***q§ftt*,P'bi**% Jt**ptftiiJ*% £***** 
q%fi±$*b*tt**jft**** $ 

fiwjg ifbqj* w&bjji %bmwg%hu*l****t* £p 
ftftwhwfi* p^ lf^*i_ £[* ^w*w*li»*wiy ^«y*r 
fyfih pum %ft% u*LU*in[nt.pbi*Ji* Z***j*wg t **p 

1» Qrtjhh £ Tdpisiag vdxOU ^hpgbujljnqSh %***„ 

2* ULt&49^£ §fiqpiubwl(hpvig{t Zmptjphi; k ******„ 
I mwufuufiii ♦ af^ft%i £ tytuvtpitLUil*h • — tytumtuu* 136 

%np qt'Hfi k w *f jfrzwvtvfy *?****§ I V *■"•*£* 
3P**kr wj%np umtfjff IjujJ tJJ»M*fi*Mm%iSifym% 
ufuimtfnLpbiuh • **/"*/ dbwgnp^gtt [turn mu^ 

Zwtfwp Ufbp ^mni,phm% £u*iftt*iQ wii/j^ 
%h*fg f **p pum nifu/bg ^jk k n tt* * ^^/** 
I| hiquAurlihpuf $ tutfw urn h^n^fi^iSth ^ wph^ 

bpfytti. £uim bppnpq. fysupifft $fh&nt.P'hwifp 
MMfwj&wt* wumtibp* niftubg %nj% %uufuipp% 
qtfZfin. U qftiutTifinLpu ^uylf/A f />**£«,£« 
^pu^ Ifphifftm ipkypmyl* piun.m^p% * 
«/*iy£V If^ntir £, 1*7* **$tm%g $$**Jtf*i*Lpi* 

» fuwBJt. - t/»*p 4 f #&& itf/ti £* nji /r qnLhmh 
» uiumbqmg t[bg fybpuipL ifp 4*tuV qifp tfh& mu„ 

» '/ > ^ » * > ? • "W uinui£ph $fbfrtiLphhl;h ^mhp 

» wumhqg if/i ^fr /* %mvuiwmnt.phwiiV hn^m 

» Ifnzpfi ^wmpni.tuiffit hpfyp^pthi \r*Lvmpbp rfb*, 

» ^if/im^/r 1 wjvph^h £©S/i£/r whm.hh ft \}ppnp*£ 

» f /*£ mutnif ftp p qninpibmg fritmhp , A /r 

» dmiTwhwliu JusifuiVwl{v hpbtp p joq.^ pppbt* 

» qlnLUph | u/i }uinwLpqh &i*#«^£ qmJfiUmjh wu m 

» Lib qui Dpq p Jtl W n S jnpdwnt iabuwhhu 

» tytutnpnLwl{ % pvvi mhip*jb h impuaipnifibuftih 

» pifuwgpu* pi; dp upiivtpttLUtlfpgh £ f k %np p 

» ^/r/7ii £i/f Jplbmi it |Jji it jwvwlIj muimptfLUilf 

» twjlfii it np i ftmifypBhph , £t/i tfhbwifbb 

» wuuibqojph ifbp&iulfWjpL^'b » * 137 Jnp9pmf^9 hi**t %mtfmpft% 2wjlf Ifnytwib * 
**y w 2pll***l[***pifl*[9 tfn^nputlfh A. ^» «fl#t}^ 
*hwLtiph *ujuiiTnLLa& uMiuuihpujqtfft ( JxLdtYS 
puut ^utur* Apt)? Ujr£u pum f$nAusg\ 
tfcp w%$ifwmgm£ tfbp ttfu*utbp*uqjft U gt**~ 
htvpbtuh %wjuvpfr%mli J9mjmmfy£ h »«#jri«^ 
<puQ(fMj% ifttsntaitb Imjtffth t^bpafiupuAutg 
U mptiM-P-haA* ♦ JuAiUMCuAtf £/?£ %hpnt-£p 
Qpfftttfu^^Muj^fA i^hpnjfaghun^ (fjJuLULnp utu„ 

«*i^ (Adaher) whn&p Qp*pw%kp fymp„ 

Jjw/t tuju{t%g% ^pwtffruujlf) Zrtt-p—Zbp pum 
ijujZtu(f%fr t Jhj** frifmumnn^ (ftp phi- ^p$u$n—~ 

mumbnt$tmw*Tp 2mjifft% jbpifiup-mj tfhnui*, 

%bp% f t*prtj fJ^tftUM^hp $fb& Luumtj^fAt £bm h* 
nm%l{f*i% tfft £hi.wgphh% qi*u ft ZftLttjiu f 
«#£ bl. imfu fyntitfgft* tfb&% ttp jujttuiqMj*^ 

p m il»fa UM nu (Sirkis) k n t nL t % e uv * 138 

np ft $fhii fy**%f* $$£»$ £mjfy£, npnj fth^ 
CLL m LP ptMinuttapnt,whr g ti*fi k mj£ ***%* 
qmtf tfhp Qphpnctt ♦ iii/m uihq ptttt^titlftiAt 
CiL m J ^* n F& a ***%t*ip****£***p&p%l*£ atfftmu* >**•/*• 
I^utj 0tnLftttt$t% k tuum hqutqft Mt9Mwt.fi kutft tfp ^ 
ptttj f ZutLutuutp hwtf putqqututnLutdr pun. 
ljqfttqmwgt.ng ♦ npg tuju JJnPftutlfuttt Ifutif 
fth^uA 1461-1460* *»**&2 & m %%m$m%l 
mutpfthhpnt. g^jjJjwifi^ 1 Ifpoltuttfuth k gtuqut^ 
gutlfiuh ututpftukpnt, u If ft q pit tfftmnpbl*h% » 
***l**lf fyuttf $%f*lfb utj^ ^utjlflt Qwttwumh^ 
ntu-fihuiu ifttiMth k %njit Huttfutphtmf f Ittxttf 
Zft% mmh% ttmnjq «y*f £p£w?tft hmhoftni.^. 
phut if p ft Zutjtt Ifnyhnutt. jut%niSt unput 
$p£uth ^mjlifth) npntf k ftp qftvnu*q%u9 m 
Lut% tttuttnfttLit "*// %nn %t*iumuMtftrtt.p-hi% 
tfft If* utnUnt-t — ijtngp %jttt% ifhbutqnjit 
utttmqii np Hfpohjtnu tfn*nt~ft jmjmuft *£ fi£ 
jutuwi-lf w%nt% if nt%^p hu*jhp£tt + ftp tnjttft 
^tttqfti. Jfh&flh bppnpq tftitiiftit ZutLutuutpftt 
— • $%ftlfh uftttjbtttttnt-phutVit Zuttfmp j£«* 
pttttftttqqtttj utttutq w Jl ^5"iiiii £t 

£utj utittLutilpg &utt*oftf /^tjjifutUMnhqnL m 
phuAtij if^Ifh utji £ JjqntjG) np p£ k putpq* 
tfut%ni+pftt5t hphef* omtup fbqnt^fi ^ f*u***f£** 

h tftnt*t%iihp%%% Bouvier, **// ifn^nt.^ ^wif V 9 

Ax 

ntSi 

MUJ t 
tfttL 

#«# 

quti 
Itntl 

pnj 

pht 
tH jhtn 1 139 

<f{{uutcnp mvmqtt £ %uifuutj^^hm^ fj[pfyinn*p% f 
ArCtUrUS, ujifh%uufhb k tMufhitm^uij^mn, 
muuihrpug Mf£Ht 9 np & tj.nChmij.tyh gnjjftn%0 
ni&f?) It iftnt^nfun^P^^iuhlihph unjMfJt ju/jmhtt 
lj f kpht,fih g**A uMjing* ^iu^iu%h^Jt £ f££ ***ju 
uijl jmmni.ii £*»/ m%na% nAhguib BLU^J f 

Jl m JLt jfembg****** 

12 '^iAn.uihMuljhpuf ^utMAuuifjhqrtL^hujlto* 
np L. Jhuvitfnuttnn*£p tunhij.iitliujh hn$n*J*% . 
— fippni. aj* {*Lpu*gu&ifti.pfi% utuZtftuiiph 
iff*£rtL*f uttffru tfjff ifi****j fywif l^tihmj i**ph m 
*$?**l(h L pn^npt; qmmpfA) — jwrnn^fy mu„ 
%n& ny tfhp ^hqrt^ji i/3££ 4**V ^ **2_ if(L pfaZr r 
%hp*ii. mifliftgh jjy£ %fr% htjftufvttulfut'h &m m 
%&P m%nuh%hpp p-utpntfouhhp Air* ft%<uf^u } 
p*5/l 8***-L) fopl[>**J*pii*M9% f L. tuj[%+ Jftwy% 
ttfAjrAmy £^&f opbpni. mm%man^p% fypmm* 
Jnnjji lining inn ifhq^t fiutjg* fipphu fib* 
Pht, ZmLuShtii-PhwiTp Ifutp&bif ]££ *mmjm*w£u 
l&i igmhuifybii §m£n*mljip wutptnj punumb^ 
h ijhg tffiLUjh *h£tu%tulfnnu& ^fth uiOifutph 

jhm *$wqn£wgLBg % i(nikh %njbp, £*W, <!| wpnp» f 
k mjv bpkp ibqnuy* ujhntbhhp'h wji qp£t I 140 

iff* */££♦ U ilh j i^^iwiy | "J***/ m%i9uu*fp 

p^\ulf(i } IjiuufutpfiG , fituyJnmwGJiG + jhrnfthu* 
lfpp%uip Johgabtnbft qnvant^t^^ &ft£ p*ulul*„ 
IfuAs £uiiui%&ift pn***p ifftmnij «y^ \ % 1fb%^ 
qwftMulfhpMiffrg £fffi.£h j9QiMij%% — - P*tm $*§„ 
%rtLu/htj J]trb*£uAtujifhpMMff*g% mjhmmptfsftgf 
Mif^atif^u jmMnl^n^p-pA jiuptPmpgntgbp b% 
MMihiihg* J**P n 3 t &- 1$****%* * fjf*P***k***g±nj 

> qft^jfuurbutlfu/iAi) <£<fbqbtf/{iulfUJ%%) qifu/ha.^ 
» piutfufh ibpu'b* — {$Mf£* nt%fi qnittbtg^ > 

» ituAitulj^uA/h* — — fahquhtnJiGS. fynndwhtM*^ 

» i^rtp f k ^f££« UjufaiS* ppfon £ h 

» %fttjpujfih f tfb&wifh £ f fafittjiiifui put If u/h II I i 

> anting* — Ifnjuh tjjiupiiuiuh push tub £ , 

> ^££ /l tfhybgftfy) IfjJinG %ujLUJ*sujpt*J^ 

p Ipifh £ h. tfujpn.tupujlftuh , — » Jjtupjt££ % 

> b&h^wlfiMth U fundnttutl^h * — — JJjnhnRtm^ I ^ j 
» znjxft* ttjusuihpzu(£ifnt[ijjlfurh £ A qopiuLnp* I ' < 

> pm%M*tbui% + — — JPn>?nt*w ahPwhu/h £ & 
» Jvuirthiul^Luh* Qnzhu? puiphfutjjnhwlfUtiM i 1 1« 

tfwhwifhpuffttf mwi[ *9m$ifm%w& £ftlh ^pk~ 

pj*t9 UJ^fuUjpZiSiifpiJjlfUtft iflAtubph & UM<£ffbpp m 

pum tMjjuif f 4 ]onj% f §***-j% h feJjujLttpftV 
» {ufutut^ui£^ 4 h\ tffujpug 4 fimpb/n^ii , np 

> £"£^ §t**3t nnhp9ti%mt£w*h* ~ j&bgqb^ 

» (Jlnp&uijg) U Qnj%g f np ^fit^ftlh ^ft^bpiu^ 
» lf***%g it Ijmiifisihuigftlfg ♦ — l/gJirA, l}**#«, 

» QtiLtfii f MnrrLU* np */££ £ ^Irg: ufJ%%wj% 

> bplffep » $ *f*uMp&tnu£ f wunhg fiLpuj gu*%„ 
ift*-p*b ifMMi%pui$fu*u%aM9putp umnptM9t£piitMf& £ 
ftp %hpght.£* mfjuiup^fjhbptiil U mqjtfhpni^*. 
jnpng ^J^bgffbmft/%% Jtohbm^ £ %w£u*it<fft% 

> faj ***/** VL f lP M P ***%&% qprtg i/££ 2****** 
nt, gutMti j m pitta p wftjwptfmp pu/hhp aprtunfr 
b% 1] b%rfMJj%*ulfhpuffrg u$qjfbg*iLfHut%g 4p* 
p*»JOgt 

JJ^unhgJ^ quit* jp£ni.M*$& fymtf tfbp %a*%^ 
rfftuftu& ^tujl^utl^m% u/hnm/bg MMiumhnmg* 
bh ibmbLbu*jjA f **pr*g np £ u*tf$**u Mabqtii^ 

ft %npng jjjT9Vtu& Imunj tuwnnii 1 tip lfb%^ 
r}u/huii{uttf*upft i/gl"* %2u*hft% %hpgbi% £* 
htmfwpftifg *h**j% \}*fj**[t* i U'P n J*lP^ MUi L Tkpk~ 142 

u/hnt-tuifp l^n yiL.fi £ftJutj %npu$juym iftngp 
jfn^npwlf tffi bo* t 

ifft ij_hpnj(fpbm^ &w%of}ftg %bm fitmmft qp£ 
L. umju tu%&uj%o£Fbbpp , ffmif&iih utj^ iffta/h^ 
<£utiftuj% JamnftwnmS JJjiinanp J^nfbtjnJ* Ik 
b%, 

ffiiUiuirtqh Iftuif ifirtgp $%£!{% + 
fait £iw*£wlfii , ty UJt f Jttivtfnt^tMify tfiuif Zn^ntfjittf* 

IT** Uet W U**<jl % * 
4>**ep Ihpp* k****? ITi***** V**\il* 

J>poX* 

fiu$qtfnviui£fi. 

fibcbttjA bplfhfttj + 

J&hihuMlA ♦ 

JJ*mnqn£ + 

Tjwpfyi/ftfbiuy (hntfujrj.biug pW 143 Jonq fhnp qpnq jfrzjk & , / W4 £' ,u, ^ , V* K H^*L***L £puiuih\ + ujitwnpU JJ£f}jiHt%£ {jfebgpuk &jkF** <fOmvnj% ft^ 
Qun'kgift; qu*M jftpnt-MJub £ %m It 2muhu 

{Pi itsi 4**y^) n p n j *£*»**«***■* % $ \} n ^ 

nntfet%htjj% lf%fig% % 

tqwp tfb utitwhniug , %nj%ujl;*J h q*Zwdh%U* 
Hji$fa£+ •fihpwkijG* *fi£u*p£ , l)nyn*fnGjfi tu„ 
jmn£+ §njib£nmn u*-mhh* fj*b& $twijb%+ tyiu„ 
whnuiqxl hh ittmnnG * *fa\ujiG% Jnujnhujntu% umu^ 
mbqutg jftfntfii ^ tmi.b£gp%£ k qtuju* «ll>J** 
)} uiumhqg iH ttp gnt.gtu%b% qtu%& phi-tug 
» um^ml^n^PjiKh^ U np fe bnt^ntX qhuAt 
% ungptlD tfu*hu*t.w%n. (Jujjjit jtujuiuh g ***-*+ 
» gm%£ qiijjLuiqijfjjgtug £btn + qjf ^i.ii^iihi^ 
» lfm% mumhtagq. tit h% qhwgwb$$/iiB W JI 
> tfwgwlfuihg , U 2*i#£**/jfc«#£ ji M^&pfih hop*h 
» (low but gib nptq^u b bfidni. Mui£Ltr&fi% j 
» Jf^f** bh figMtsituignjg ujuvihqg ♦ mjfuifwpg 
$ kufbpbtt , tip tt$ qftmb% %*}$["* ♦ «*/ w *^ 
» t^ujs/h *fp£ y &ffl£* fj*l qjhf****** Jj»** m numb- 
>> b Jt*u9%i* b. b dtsiifuAwIi** » x 144 

Jjftmhti p tun fit j/££ bpl/tti. pwpnbm^ t*M* 
%ntw%g ***Jt %***%) np \h% %2jui%mijbp j***~ 

Lwmnn $ *ip ftufyuA* ptupipuAuM^u it gtub^ 
uutjp % limit kpht^iLu/% U Muuhphtntpu/uus^p 
%fu/btul{h% * tuun%g jfogntfih it fi %npm<f.ttj% 
Mt$otfmpMi 9 ***-pl*£ B^'bfr ^t '"SmuJ**^ £^J** f 
n PS W£ ^/A bpohuiJfurh IfWif u9§iP§$ipwM*tfM**ir 
fttfujMjm ntSifift* [»%ywl;U) QtfftnGttMijb t fr 23 
%njhifp> ^mit 15 ^wjng Spi «»fiMy «Rr 

tfjfky ujjuop if^t (*tpffi* m0u ^ aMi PSp &*fb*A 
» u*jtiiMj£$s uShguAi^ f Pk gntpui £ f P% 
» ujtupti U p^ Lutfuf» t /i £ftMuij[Swjh tnotAupu 
apnt-h flnwifwn ifu/tf f\nmtfw*j f it if* puntf* 
vio% iff^ « qnp tummtftbh ^fluiqffkwtjffrjfu * 
» mji ifwtnutphfi* %f&q> ****f$ &% »# wjufihgh 
Zfiutf. mmpfih uthtfLUif */Jk f npuf^u n/nit^ 
wfttnqg QnCbuigt fj*fu&g mmsj£ «y» putitu 
ifhlfb&h gum ifhp lbq****l* % H*l n *l pfAb^ q^n^ 
jump*** ft ufyqjxjuuu &ifhpui% it ^ntp^bj^ ft 
tfrmputfuit) J) ♦ Qmiimfjpmj motif* opbpm% ♦ 
Ifbpujni£ iffr $mtfm£wjhl* ***ju tfbptrtf ff*t««* 
htnnnnn fy**} w hfA t fiiisuwMiffpuitj PaqntJg 
umtiL(fb£i P£ utptjbog firtnttfwqh ^ fyuth^ 
qffuji ZwpMutMMiifttqifft Jisq/fiutj Hjtfhni, £U£U„ 
mtitm$)t% % q/*p ***jb tsAtntMiufp l^n<hu % lr€V» 'I 145 

TOUDlcll $/**",«*£ iftittM9%l^hp^ui i }*ptiiMs*& £ 
h $fhpwjt*g %m A. pmGufmix 

fytujftuJwq tnbn&t if f wj£ %£whwi[i*i-ft ft 
inoifmpu ^ ifutpm mtfunj Q iftuif ][QA * ^fe 1 - 
^ qui*i ufu*wnt.h% 9 putqq.£ui£fftg ( ^ putt t. ft u » 
» nptuftuft opu mju % tft"ft $'6G °i* * * fi w J9 
&ni-h ff£ aMupuu&utjfth SiUHWpiuhm&ft jft* 
ptumiulf • tuftutft U!Hf**J f jnpttt,tF mviwLp J^ph^ 
*f***ki ft / 9l y MUumhnuMmrtuu tfmmul^ ♦ — 
wpifkog funjiMfnri *f*u*fj% **tj£ tutttuuiuh^LU^ 
hmh ihuqg tfft ndtft utju mhn* ttprttfyhmU 
[1 pwnh (ftp /*. *f*tu{$£tui£ tjpnLW& $*"•/) ^****^ 
jbptfh npn^ fy *fttfmtj*ttLft * ( k£££ *P mmtzftt, 

nmah/% Hl opbpttu kptfiuj%ftj% «*/£ hp%mp 
l(***p&ftg *fft wpPcbstpbl*^ ft ttftmujt 

Qtuifi ft %wMimwmt*tS§ utuinhqu/g f pum 
uiywg hpht-h^nj J HixtuujpuiIftUEj &ut%oftf h% 
L w%$tuutittumg htutf jwutfiup&hphuhtua 
inLuuJLnpD f n P-g ft% ****.&% Zfttfutj 9 turn uthtt 
nwtflfujff iiij^tstpLiwt. l^tutf suupuJifnKpujlf 
ffiitLftfi* ulu iunwvh^ inn, %&ft£utfittuu i;ft% f 
u/h m input If ttjv It, tun. ifhpiujfi%u + npttg t***2_ 
Ipup&frg A. HtutLUtmg rtt%h%*uj% jtujtauft *£> 
pwjg npntfj^hmhu u/hnbg utvk^ft £&%&% ***}* 
gtfh }£ftf* tLpftut&P) ft ^* Ui P^i t*Mn.usuufhfw^ 

10 ■^ ^ 146 

h% % Ihj** tnkuLuIf InLutMJi-npmij kpkg «*— 
%nL.m%g jfattzfii* un*£npM**puip f k $fklj%fih 
lujuuj^u ft jjvM.&ifnvhu qp***f flf* fi***P***lf* ♦ 
«i]mpnwznpg6 (ifwif fyftumtnftg np k %fr~ 
» qnitymznp Ifuuf *ffftq*nffm£h k li,f&***f*)i $*- 
» l&AtuSmtyp k tymniiympft* fJnguM #?£ b% ummm^ 
» mhng % wjl ft J°1!: bph^ ft $i*ipifw%£ 
» oqnjrf jftpkwpu* ij^mptnutnji mjh £ np 
» hphLft bpphtfh Jo*l*£ ****f«*&gw«J6t t k iw^ 
» nAb%UMj% JjL. ^&&mtimJfg f np rt£ F**L n P ^ 
» /?* n*3hk^ni^ W1 fft frPP^ 1 * q^^wpuutLnp% f 
» wji^ ip^wj% gninutfh iftitft ftppt**- q%bbi*i%% 
» tfrnzitjmpgP np *fkb p**l**p &pbt-ft (FalOt?}, 
>> ny Zh&mhw&kt. t puw qu*%*uqu*% &bi-t*tj% 4&Pl (fiuia Z^jng *b2**=; 1G40 — 1) mphqm^tnh 
pjWLwpm.&h % t?FP& L uilfuwp^ftu mLhpmb % jftzhtt 
upttuiiTfi}p $fbp k omwpp* Iwjh pntfili jj>m/huznp* 
qfiuwiLnp d**tujl hphLgmb fy*H u t TFtf"/?^* f|t#i£#*^ 
jbgli miup£qftp % np <<,hphthmi juiphLMfnLmu tynjv 
» jhphl{npkV k jhutu vnqtuim[ qVufjp f k h$wp 
» qfimqitwminjfl k q\nivp\ib , k fihgh mhhph^ 
%> Lnjffr hqhL k juiphLiTnLwu qtup&wt » ! X^^lf* 
qfivihopih qp£ qwju \]ifpunn *\*nLhq.vuiwiqi* <s>]Jti^ 
quiis>t[ hl(li /r £«*/!««., phq flmytzifftfi k phq 
IpLuhffh p iftlV»t 147 

» hq,ujL+ p***jg iJrhtf^nL,pfii& %ttgus ft tfft It 
£ ft %njti MijiM*W&MU*z£ ) V*P fi % b*£ m T' *****%) 
» np £***-/»£ %^pkP mv £* jnpdmif J&pfypt 
% pmp&pw%mj tfbpi jtMiptftfth* qft npuf^u 

> %fti.p- T'P**/ &£*$*** f^ &• ^ Ui H f% p*uftihm£ 
» hutjhmbtti^hu iupaiuif£ | mmmjmmmmiI~mm ffuAJtp 

> b tijrpnnp oq, ft *{bp &tut*ujgtiiu£ pttbnL^ 
» j}huufp Hntpfnj ft %bpgu u/hl^tuUft ^ U 
£ %u*piftijjp% jftpbtupu npttj£u w$$mb*i b^ 

> pbutt^ffb inmjt Qutjuufftuftti tjuiptttuLnp 
» b Zb&w%tuli b *f*ntatftM$p juM$tb% » * ft***** 
iftrufg ifbifltiftu aftiartLfJ-btuh $ mm* dtp) t$p «/^. 
*-bfft orj.bpbutijP ^mmmmm jjt^ubpbi-ftjftf- %£UM%u* mt 
![$ ♦ b *ft jftgbp qjlumuf I/umm/ ffrnft^ tuutn^ ptLut&lt mji (Aurora bor&ale) ftitoAmim, f ♦ «*„ 

timhg npaibpti. iutm S&j qwhti'kg t[bpftjft^bmi 
mwpiqppV {^\La^mjbgft) tfbb i[ujpjnil It ifw%pw„ 
itmvh umnpwqpi; . fthim^v ft ^wjitg PtiLUit{uiUu 
%}*% p fal*£& aftznftunj* stnQ* %!<>&<* $W* Z%fl , 

1, ^phpi hnjbu{£u qp£ b *\>p* Xk* ,mi * Lm ^ u *~ 
gufitft qpng tfhlfliaqhi np /?£ b ^b&ttihwlfp mb$i 
^bimhng qpk b 0it*/?jf<j#iijfr f %*£**& * b S* 1 **-** 
lywpph wji fituqtfwuvjqh , fthim^u tfhhg mji p„ 
u/#<P) pwjS OJj&jfir pmft ifp fywpb£+ bpfym^gfth 
WJI <<Stttjii £ ifthbiiiLfd-hwh HiwmSwii $ jnpdmtf 
^VPpk b fumaUmlinhSh os^ng ifthft fjfuih&p h p^ 148 

%* (Etoile filante)* *vy *?£*"?£« k***r~ 
l ifhp %hp*i*%n$i %wpg % 4ft*t* *fpby *^b f 

aniugf; Jffiu*%f*jut fijjputtf ♦ uAtn^iu%^ t i tu J u 

{]*%{>»* n^kt& kP w h bO*bi gnt, g p%£ jiftp 
hihl(mpr*$.p-hm*fp , U ^pajh rfJitfut%W£nvh %$&„ 

% Vl,U*blUrB* lnL»*iM.npiug "ifag** 

bind f£tipb% uuinL^m.phuiiTp hpt^m. pu/hfr 
Z us if tup uu*$ifui%hEjuu. jjjftuint+ilrnj p t^ } pub*U 

fc t^bputj bplfpfi f It *fhtf%hi jw */££ Mtti.%^ 
£bus% U nfrlbpnj* + i/££ */*'**#/£, ^p ^btjff^ 
» gh% b 'hpuiht* li ft €fw*fwhwt[*s , & J***~ 

» LtltpU II f* VJUipflll » t fli.JJJ £«*£*» !.***«? U. 

brtm^mt^mm utifb%ffb ***JL iMi J uu ii u p%rf.nt^ 

%UJ& L pptU& b% , UMt,hl[l Ip*M*f UfMU^MUMM 

gh'hn^bujifp It ifftmiiJLp^hwMfp* ^tuuutputi^o^ 
pgb Upb^iu^Wifp ynt^b/^nil qui tup fib) /fltu^ 
%t*i£ qtuiffiuu, JJ^uwbqog ^^bpnLtsth tftu^ 
ifbpp l^wif iifujZkpp) hpp bplfpfru ftfuji-iu^ 

uffiqwnpbwi mwhp Suipfyutlil; phtjL wpijifth* hm 
jwjuihujuf£v npu{£u qwuuibq bpbtnjP jtinpZl; t k. 
Ijhpiijujpujht; p Lihvmli tuvuibqh >y % 


149 

tfmtfp whtthg Qb%j*ftl;% Ifwif ^uMq.tujl?hw^ 

kt m $* $tl fttl li'H t $npfa*% j***A*»p~ 
%w& bph&utht Ikj** <$*%** eft frtSAtk p gii £b„ 
mbuu& £f*MjLiu*i*i*pwif ufW£mo%p jbz^sb^if* 
Sbwjp «^A^ tffiv)%u*i ff£ wpqbog utunhtj 
wnbphLnjff fwpdtftuftg mbi~ttqm-f}fiL 4 i/b wtp 
£ {f*wutu£inlf£ ) b. ftp tfuusbph «y/ , ujlu* 
mmh b% ^«y/?| fihyui£v 8**fi*4t % IfntAnu dfi 
nLb£f*% y**uvMLj*i& fttiiifuihujlffi ) ty MM *P t *bk$ 
k mtf $L u &ltk<B % lOp"*-***** * %nj%$q£u b qjb 

tfftUU* — . fJLj" pU*hj*U JMMjJBtAf* %9M*% tfh 

jjpuj ***n ifhpwjf*%n $ b. » 4 Miiji mutpenj 
£trpu JjywGtuIfiUfj uf*Mi£moli tfUJtf iuh£%uiLrt„ 
piMtfJ-^A^ fihyufl^u qmnvfih utn puiqjAuu^ 

UMLUI& Qnj%U+ P MU JS *WpfI*i*f* ***/£ MMiJMi Mi*mp„ 

uij pwtffiitiibpnu ut%n±tu%g tj.^i.gutl^mh bpb„ 
M.r$jP iff* ynCbfih f b. ctwj'bfiL. Ifwphjjt £ 
guihfi tffr %ifm%n^Pf»iS$ t£w%h^ jomujp iA^ 
qtiLU } fj.MupihMM$i rfftuihfjj pu/h */'£* bplftfK 
putphjuiunb bqu/hiAi/fujij ^tujbp^h UM%nL.iuhg 

HPJH: *l&l , £ m J m ^ 9 *ifi* $ *$*wtpn*£ b fontH* %njh^ 
ufi;u «y£ hplfnt, pmpl^ bqiu%tul]iujtj% Jfoftunt* 
b guvnh m ufutuiuuQjjjpujp %b% butpbih ***jv* 

1, i\whiuifwh i| • pmnfig iqwpq &wj1ifrh iffim 
qSibptip If'nLqi umnLqwpwhhi , « *\>wpnLVV np 
>> qwj ft jwpnLtfh ♦ X^tTmnh vujv £ % ftp jwfooffr 150 

pnutu&r hph^fih* qnp ^?#ij|#?f.*/]g **{*** ptfjs I £%*&„ 
nwifftwiuij U pw%wu[ipwg f pw*iqmmhfsiM£ 
Quiutp us^iug It ^hqntujij w%ncui%gt \Phpt 
Zui%tffiujLU&'h £ (bjP£ ***-*lb*l qpniMii h l{***p„ 

A %fA $%tffil{ uEiihulfpftifw ihqtiK * Zt w^ 
t-hif* %iFu/hnt-PhuJMfpg [* qwhifft/fli QtfhrA a 
Ipnyiuf* QktTtu > £tul{ m%&%t**9-nphwj% l^muf 
qkt% x \fifu*L*u + J***jsa £ **p tun. *$b% Jj*t/u»^ 

qrrLMJj%g ) tiLp q***-gk & 4**V^ nA^p i^w^ 
uiiup tutjjcftug */5££ l****^ *fhp&u*Lnp*MiUft;MM 

ZLutfui&uij'h . Qm%+ Xsljjtwv, £* Hi ems ? Hi- 
benms. $*&»$* 4M« % StM*&\ #♦ Xwv 

ujuh'h akui%) Qnjfi qQifhtA* ^vAq^kS J^/hi^o 

» hwtfhn jjthfjfoyt 

1, fU/'jfe OT &2 ^utp^mgpl^ np /* itwhvlf * ffi£„ 
Sm y tuiTwn %imUwl{k , //*£* m JP&L % 

2. l|/7tixwl^ ^/r^£ & wjvtip mpvtmiiphmih «y/ % 
JJzwuS) np p qwhrifilfb Ifnip /tn/i , qhpifwh Ei$ , 1 

< 

^ < 
i 
4 jS 
1/ 


w^ A Y\ 151 q&fxA * JJ^tuhg fjpdku q£tfbn% * JJ^iftJtnb* 
ZttWtti jJ if >***/* ^ q^u*iitffii[tt * .It qujpJiuhut^ 

Summer ^*i^* «#*/«#« i!#£«#i*w^£i t *^^> 

ifujhhv ifout h% Qtfbnutfi % 

Zmjtig lff*p mutpi^tij utohp f #?£? ^£« *^k g***~ 
if qmgtttlfwit %w%tf£$9 £p 9 fyi** $f f u*j£ Ifpo%tu„ 
hu/ht 

QutpLtij btfwttmbutg \twpu piMitfu$hifua% 
uf£u *uifutrtj% ***J£ /p 12 p ****&* nt*fc fit* lw r 
uiupuslt £ tfphp^ tuif£h $[»} 9$i*m gtuqu*^ 
guilffipp titqqutg t uf£uuf£u f?n$,t$t£ opbpnA 
It tULhjJih nt, ufwlfwup ipuigphh^nu fy&p* 
ufhprnl) %**{* ufotfwpmqfiutniffbmh ujluui^uj^ 
£fi ufutpqb^i Jf*bp hpaftuj t^itpbuihtuir S°~ 
ifwpftg t[iMi*f Qpmgnigftg *f££ utj L gift jf> m 
gbifg 2iuji^iMM^tMi% attfttng Luhnt-**J%g% f U um^ 
iftibnA btuhop b%+ P m JB mhnhg &tuifnLiRi 
ay %nj%ui£u + it, ny *«/£ [* Mi fyiiput'h $tstfb%g% 
m JL m J** ***bnci*hhp% pH***t hpht-h% , **y/ 
tftntfmfttnL.p-J9t3i_g U fuutnTtnLprfg 6^«j£, tw^ 

1* {Kmhusif^p gffi (Pictet) \\tfnwh h ftiAutflr w„ 
hnChhbpp htfuttt qwhhint^ jutjibttuji ikqaLv t fittlf 
|l£i#ji#V uiwpphp t ^hmht.gujh^ x ft I; p ufyqptult hphj> 
hqu&tiiii nptiz%ftit vuupLnj ♦ jhuwj wthigwL m#iiMf * ? 152 pm[ b M*sithif**& ftitmuin^g ♦ P w J0 *&*p 
juhqjipii lfpohti*lfw% ^m^wmng *lp***J PU***.*, J 

pni£ ujjunp %%&%% wAbgnnftbpp ^ nu^b/fg 
ijmmb^ % b if^li*MMjihhpii itw mn. %wpfy£ jf*^. 

^b^x (T&F *ffr2J*** fj-wpni-g iluipqtMtMifbuig 

niftuhg 2_ mm *l(**-p****f*'****-P'b9S9iffi , q>nt^j£ U 
fivj-fywj %mm ttfutmiiLtttifptti-flbMMiifp P U ^*P 

b% f Pi UMJH 12 U*l**9lM*%$M fc 12 "/**f~ 

±ng b tfumhpMug iiM%nL.u/bgb %fi% + *ff*%£ &tM*„ 
%oPmq.nf% np$p-twg%* (Qptfbh utl^utj b uypngj f 

iu%m.u/hg ik***** 9 MiAtfhg *^££* k***P^lt % n P 
iff* gMMihfrh j***mnt.ti u/hitMihg b ffpLgiMtquthg 
u/hni-uj%g b% 9 P***jg *H//i? bqMM&aulf$uif M**u*m^ 
£ W £fi%% — Hnw2J*S*b *fjwix*uumpi?f. f np bp^ 
fym. fybpitj *nwpb€£fiti.fu tj5$bpr9£ % p%ml[tu% U 
nujntunujIfLuh^ putrr jbmhnju wjffifnL. otfnu^ 
uinu wifisnj */££ «£w£, pum uiixw^jhnjh f* 
ifutpui[i ^LUULuptjjlpu&fiii l^uMtf ft f^tuphu/huM^ 
ifprnfi* b umjU iumb% mifung gmpgb ***Jt 
ZPl t l ifi T R/*% VPLL m J (*■ *y«*«2«»£*»*¥4") 

PfrAg bquib b% % P***** %***jkp$* l^V^t * 

biMitf.ni.3iiy *fjm%m>-* ii?«^?«t«t«, \fiip wiupf? I^mtf 
%np l***p % guilt u* If bjni£t \jptfpnpij. b bppaptj. , 153 

w if bug 9ummj* ouvtttp *tuAnh$Mftt^pHsu»tfp tiputg 
lj*qni.f» bpfyttt. h bpbg Pfa^Pit ^ £***&*** If hit « 
ftp np sw iff «y£ utifuntj jptftMifymp<fft% jtup^ 
tfusp £ u*j%gm% funpp- U whpftqjitStbjJi £ 
Ztttj ^fttfcnj f np lfp%Mi*p $ml[*iimu*tjop£h p^ 
Mtb^ Pi ftp ?*piip**p*l b hpptwpn, uufung u**, 
%nLushgp *tJ*P4l l*pffi*if P &*****%&* if utp ppbp 
IA% fjpfypngn. mJpiJ tfbp £n**A pttttt tfbp ft ^ 
jhph***] dutpntuujhmLUij 2utjltutj ntsmbp *ff» 
uthtttSt £* J mt,ttt^nj% }t p P**^*L tP &***boflt- 
j&nn nprfLrwjb f it ujutmnLb^ btfhtunwtttifuth 

^pi* **t£« (*>p & Orus) Pi & jbi"*$ k 

tan. jnAtttjutmhuu Znnut nhnnt,hh abnbg^ 
lpiuphui% f ijnpng *£ % bit ft it Jonnninhlf lfn m 
ynvlfh tttn. tfbn^ tfbqbtjiff* %£m%wtfni.pbmtfp}* 
prtqnLtfg it ufutpttifbptjit utpbcnL %^ttthut m . 
fynipfttStft utjtt mbntmb t fftftttttg «y£ ft tfbp 
tfutpffujufhtfitug Zt n P & S n P^*L WOTfit-yxu^iM*^ 
7* All* ttijufth&tt ***$* ttttfttnA nnpbftp it. ^*p~ 
Jmhjkgp hnpkpn*. *f£9 tftttfntbfit it ttfut^brb ^ 
pum untfnpni.pbut% $ft% tfttttftttltittifji ^ %utbt 

%kplfUJj{tU t 

1» Xb-btf* %**p***in*»p path ttp qpntmb £ Qtrt[^* 
\}qUlpiigLnj ujVnmjtfp ZwLwpnLwfr §o*bwu{ww$w„ 
n t* f/ii* ^XkjP **$* qfj***tmpw£ wtfftu* ft £nnp 
» iftnjiiwplfhwg y npqtnjh ffLpnj ]nnn^h ^"£&£"^f w 154 

Jjppnpti ujtfhu% Jj9ttf!^f 4f w *^ J/iMMnu/t h 
lJtt4fif*%tft $ Itnjiiiij^u rj.nuump ZjwjtfMtij ^ummFmu^ 
pntut& , u/hjutpiftup *£ fitf-ujl^u/h uut^ntb 
w%n±u*% % tt %afw%fa \njb*ffa kppujjtul^u/hjih* 
nthjih it Qnjhg jwt^ptfus^tMiptt ttfa fjwtffiw 

iuhrttmtfp , qnt-ump \P^MU%rj.p tfhtnnj % 

Qnppnpq. wtffai/ii S^ **P ^ f Ui J^ u, J n P*l v **8 
Liuptfgh j£ 1 puiwtp , £«#/«7 HM9iM.mftoj*£ii j*s*jmft£ 
nSfij 1 y**********~***by np tqfimfi jfcifit-fr fa 4 1 * , / ? ~ 
*lfa faP %tft**%h*ug% — Zfihybpnpq. wiffrjulh 
*fitunnq np P***** Z* u *jh 9MM J ***i[%***p*u%s»$.£Hnuh 
lip if^fy upwj.t.tyh w%*iLwtfp £ $ /?««* ndmhtj 
^fiutn utptnt. wjh *h2j**b***ki % fap tnwgnt-* 
ffku/h tuifunjh juiptfuipk^ntj^ (mju*p*.rrj t£kp„ 
2/tpi*)* MMfMUtn^ui'&iu^itjh £ pum uij^ng* ttij* 

tfhujg it mpmfag $ m *l p%h[_n&% Hf* m $t 

L^hgkpnpq. utifjiuh ***Jl ^MJujfymj **p*lfa £«#,* 
ifwptiLmb £ tuji **£ jwpJwpufft x — - h°P'~ 

%hp»pi l % % iphZhif %u*if \phr,hiffa %****f (T*- 

» jtuqiuqu p%iwL%mnLjjthwWi f*Lpf*J % wqhpvbiug 
» qwifhVhvbwh } jhm ifhnwhhirfj npq.tnj*U ptpnj % 
» jfriMuuruilfhiml quihfiLb hnptu p &hnh miTvhmVh f 
» nptq£u Qfitiftuh k Oqnuvinu* /r <5£/iti whnLwtigV 
» h PwquiLttpgh jfiiuivnulflth » , it mjfh % JXjv 
uiwisi&LuntuL wji l{pvk JI^/uwpffmitiHmpmtt £#?£&^ 

vfyqpuih riptMLUih £/*$ 155 

fl&tytu£ f qumbp m%n& f *£ MM*%jmptfuip* P^JS 

jh^se^i HjF^bk i**-*frVb » & ***jl IT&£ 

limit Jftull fyti£t*zju& tj.^L0iuJ^tu% u*%i£ft%g f 
[tii£Uf£u it, wn Jh^ fPwfS&awS , j£k££iftuty f 

h mjjht Q L pb C n pri % Hyhif mji ft n C u^ 

uihpiug £p # m%na%% jmjm%i tfjj^phtfujlfit f 
ttm%Mitutuhti $tp p$*m *[l*p**j<{pi*i*tj*$* umj% 
usifunjh */££ Muphtfiu^% ftp %np ££ £***** p 

**k u bL %***&itpni.l* ft tfwphmhmtfpwft* 

fih%hpnptjh JJjOfft fyuttf JfJih^mQ n< J^pq^ 
Lag Ifuipifgh ^tutfmpnv^p it. tr^ ft rfuwB^ 
f"**g+ ft%} %2U*%**iJj[b/% Zt hpp u*ifututpuptfft 
Jwhhi% mji u/bjujjui % npntl^huiht. uioiTtu^ 
pm^ftpg k* £**?*** f Pi uijunp mhq mnw£ 
^UipmwSy fytt£tiL£p mrfftiift) it mju %£ut%ut„ 
fyl;p bptjputqnp&ujifwlt pm% itft , £%*&£& 
Junm fitupift — ^ (j*+ ffutpltpft* ft rj.umhpu*g 
i;pi u/hniVb jmpnfmp £ ftqimifwitft, p***f*f 
wpftmlimh (Ppplfujg iuijhhp m^ jftz^^^L 

mmj ZhnnLUtitjt . J»H \J*xi*ji(fUi<j+ tujunp 

Zwifwp i[lfuyh% moifjujputifftpg) ft%iuj£u J[^ 

&k$* Pi ^t* € t* f i*^ rf & wttfth ffu$hn±w%i*?> * 
wjMtfthgh) %nj% ujtfunjb */££ lAupqhpnL ^um^ 
mhpnu ftjtrm&prti£ &it*q^If%iipnt£ qmpq.mpnt.h^ 
£m% %w$fmp f iftutf qw%n%$ %%&hpn± , U 
m JL ***juuiftvft if£tjj/f/jjlfui% ynp&ngt jj,p ^ 156 

j£kp£j9% tujfrt/u np k n it ^p nm bs fy****f 

^jmpmf*g ^mj^mj «#/i«t qt*u.wl[wg tfusugh 
^mifrnpn^p* pum nifu/Lg u*jh tutfuittSt mm m 
nnt-&btuh Hmtftup i**juuj£u **p**J u/bnu&ifp 
joqni-UJ& £ t tywpttftg k ^uip^buiug */££ 
MMMjunp %*luMh jutmnulf u/b£u/bg u/hnm/hg 
IluM% % €£iiig£ %njli pu***j h ifip m i.trpm% f qj* 
£***jg mhnUg $ (w*) «*«ffiSi fa ^ apnjuh% + 

j*tiitwLMi*hb*ti£ rj.fi vgmqhnt.**^ ff£ JJE t/i «£****»** 
Jipb%g tfhb JJl»*-ui guiummwdrp pn*wpu* if^n^ 

£«,, ^bpitm%mg^ m JL Hrodr, Hrudro, 
Hrede ( Rodez ) ft mt i m tt % «v£ tp^a 
Roth k mt * Ruth nts *«&»«»*ijj ^iw^mM^ 

Zmjng vutffiug ui>fb%% «y£ 30 ***§***& *** 

£p miapt.ty% (365) ophpnt. ffbtugnptf %£%€£% 
**\fL U* Ui 9C^*^ r l J m *-hfftt.utbti£ ifft) np h. fyn* 

*Uuifutujl>2j****L uj%rrt.ujJpg hfittq. tTn^nputlfujgi^ 

W^bihujg uj^n^pg uAstiLu/hgu Hwpgf&h^ 
J^tti. tnuth % fii Guitifut u*ifpnq£ tutfung ©• I wr 157 

phph «y£ fiptsUg jutmnvl^ u/hntSAibp >***-*> 

ifkp <thng hlfUfb ¥/*"# *^£jP >^^/? $«**«£ >. 
P m jg ****pbz) **if***i*£l €j.m*s*& b% If } p*jh% } h 
^pwmuipujt^iuhr # i, itr murrhg) jiupiftup h, 
i*Aijiupifujp + 

1 frA* 

4 W^pt^p (fop Sylvanus) 

5 \)fip u *^*it \ht uu *JP^ ut 3 E um J£p u l& u 'p a. 

7 b*«*m 

8 WV 

9 Qnuftuphp (]&tznt£ujphp} 
10 Jr*"^ {jiMMnPuthm^ 

t^h grit. fit fi*5t pum Mp**{i****p) 

12 &* 

1* £1*1$, Qpufhm ipamli^hpi;li jm*fp 1820 * — 
^wjlfwifwb uijjuwp^) optuqfjp 1868, bp. 261) t ^ w - 158 { 

} 

lg tympfuwp f 

14 % 1 ***%MMi$a (t^m%tumni-pf) ( 

15 dfwtfmnn 

16 (fatty (£ii# ? *it52i!) 

18 WW* 

20 Up*»%**>& 

21 *h»pwr (Hvv**) 

23 fr*M 

24 IjnLMihiufy 

25 &«* (W IW*«) 

26 li*y«««» 

28 ff#*? ( t *««A) 

29 , Z, w / rw ? 

30 i hf*lhp****l m P* 

jipp n if mm/% g puipfr ntfiiihg lUMprntftiugwift — 
QprtLW% h ffft^lspn^MiA gwhfi ii]k tytufcjf 
Ifuiif pmttjfhg jfent-fih mtt tfkpuMjffhu mj^ f 
P***jmj tit t^pohiul^mh u/brtLUJifpg t f>Jituf£u 
mrt fftuiitfftifMi + tff*u$j% Hip2***l**)**b n P h- 


159 

*"Jl *l m J** ( lh i H UM ^ ) **AnLUih(;flit fft^tttribSfn 

Ifwtf Q*k£i feutvi £$iSKts*%mifUi% £ np 

*ph*an ( f/hJ»rtt.ffhu*ii usp&u&h uA*ni% ) hp 
us^uiplfnt. ifp~ n tophus if p* lfpo*bujlf$jAt bpbt-us^ 
lfiujmpftLh%hp h IfbpUftupuAjghbp b%nva$M*& 
£H***J ft ifhwu %ujfu%bu*£f ithptto t L &t$„ 
pbvu m%tthgif£ £ Hhifjuij ***J[ «*Aj7 uihn [p^ 

fi mm tu^tfg uni^npmpiup bp&g Jfwtf inpu 
ufus% tfni. pMUff%^% gbphlfp Ifujtf mftL. % 
lirfjhgtjuh Im. tlfafhpP liUMiM gtujan , munhn 
a P n 2 p***tfiii%niLif ii. ui%nLMb b p*U *h»uj 4 hiuhnLui& 
4 All, ifjJJ%iJJLUJ%fJ. np £td*v* lufit/h ifuitf t/©*/i 
%£Uj%iulfnLp-hujifp pwnbp 9jJ*npnLphi3t 

$*fttt m£u* nb% * fipp Ifwp&hog Ijtuif %MMiLMit%bif* 
Ziuifujtpfiifg {£ tf}ujZ mtii.p%2bui% It f*pb% 
tfwuhp, Hjtjmfnju , }J^ k l^niuwykif, ft?°- 

Jjpiopi l^tutT /tuutujiuilf op* *}•* (jphbnj » 

^wuutjimlf /[tut/ ]anp y/*?^! 1 * *?** <4 w * : * w */' low * 
"fm*ibp% pltujbuj% JU at?pfrMx*&MdihiSiJt b% jwjm^. 
iustif^ti) 4 iu%I^Lupb^ji *£ ifutp&b^ P^ *f n ***% 
mfwltg duMifu/huMbh% rj.hu ujpiu%uibtj/h htuif ip^ 160 ifuipnutub EH***J+ b u h bH* m 8 u *^'lt'H* *?*"<* 
uu/hg ufiu^nLtfi mjufihgit opni-u/U 24 <* w ~ 
</#»£.£ mji *fkl( ifkty %n*.ftpt**l/m% nq.ft J^wif 

Lmjj%+ U Mitruty fitAjuutautufrpfr Ifmif fjtfutu^ 
mmiiff $tft ^py9§l gUmp*9t,aju& hph^fA mmmj% 
iu'htiLu/iig* np jfyniwir h% h ft pMamuffppu 
/&*, U tifutpqwuffa dmifttLg plitufywb affr*, 

tstniiihg hpo*huiliuj% TtgwTbp 9 Ml afi+ | 

QuMjpwgbmt (mphA ♦ £***£. &*.** £p Qopm*. 
9 tm l) 

Qturtiui.ftfjhuj^ 
JjplfpuMmhu 

Zpmlfwffi' 
£itt*p tftuijijhui^ 

]J t pijjq.nir7 ? 

d*p*b*>% 161 JOUILUMpiSlif 

fyuinuii-nMjj 11 ; Ijlr £uj£tsi k gu/h t^mtupbpu k t[psvusb m 
ytfltu tfbpwtftyh b% ££5fj£«i1if^ , f* m J9 ***** 

ujujinUujnujL Ifwtf tfa/hwi.w%q : ufwm£wn%b„ 
pnt[ f ipi Zu*pg%k L uiimg EU m J ♦ #*£&£** 
£ %wft* utn Jj^fttM^muigfrt* f tip £***% qu*tf£% 
tuga «M4.i/A *««#£«?«#£ Intuit ujiULrtfrt-MJu& b% 
ifh& Hi* ttf qui ft If ^bhquAft ujpiupiu&hhp t — 

fltfwhg £*****& b% f fit b*ff' M£ i mu *9i'4t fcptfolj 
qfiiftugfynLb gJi'bnLUJ&ng opfxhuil^ni^ gni^ghp 
b%* np %M**$imm*nni.P'hu*% *fh& qLUquiifriup 
i/* 1 nt%^jAy k l^h%q.MiM%hmg ^/****/ mh$Ahjjnt£ 
u/kiftnifinju p%ni.pfiCh k qnp& % Mqtstmn^bgfH » 
p***jff whiwhg 2J** m mbuwlf af£ni*m%hph ***/£ 
ft m%mhiii9L.ph»MM% ^Mpq^tsA utvbfji qopuj^ 
Litp Wife l{ f bphL.fr% ♦ %ftj%uf^Mi k nifu/bg 
{fhrjhijl{nLffftL5*% > ntfu/litj njd% , ftnfi^gh $ 
£u*j%bp% , bppbtfb k u/hnhtj ffUumbph k 163 

h% tftt&ntu/tutufturtnniffftiU * %t*j% h u fy fyb%„ 
nmhhiug Jptuj uiuupiua /ulsM*sifj&b% aUu* m 

pmp u£p J'wjl k %u *Ulb* **- t "frP^J **VZ 
%kniTL 4 4 uftutftfit-% % lF£fy ifb& ujwm&tun 
j/'jiy^ bqw& £ £i*iuthpriL tuj^wiiqta^ l^ujp^ 

ubi u*%Jfitiutbnbin£.j£fbtM& + rtpus^u ffl£ bp„ 
pbtfb ifuipi^) **{//*> Ifffb % MMit lfth^ mf t m J ^ 
qrttrh <**// > *ftnbini.bp bnbp £ uAiuiurtLb 
bb%fj.m%fr *fft , irtpgnutujbfj Iftutf ffntnL% 
Ifujif uttnntSi f b m*mjA ♦ b n\ ifhiujU tAup„ 
qfilj ) Ui Ji m & M4**fb%t?b iff* t/ mm* tf a £ uiqtfuig \ u*u„ 
mm-ui&g **Vi bp pbtfb I[b\iq.uj%bujg ifbpufut^ 

pitf%g UJFIUJ& b% t *f%Uip<kbu$£ } twp b £ UfLUUl^ 

StuniUL u*jn <%uumni.wbng juJinnt-b bb%„ 
rj.ii/L fig inL^pnt-utS^ b% ) b jbmnj kujuvinLjxt^ 
&nj% SAi/j bfMiif LurtLuiAf/b uujh hh*hrLitfhh% 

ljb%t£w%bM**g ufui£MJioh ifmu*& £* — — n\ puj„ 
gwjMjm £ b n$ whjwjm „ ifbpnj^pbiui 
ujUim'&uin.MSig ^l/b b****f tfl^buMjfit LUtjjj.ujS^ £ 
jipbttg fi%tuf£u b Mitjjtwgz Jl% + ts]£u 9u*in*fhg % 
mjuuf^u ifbpnn ***JL &§$*****•**{* MMjMMifmbtbiMn 
fywif iifLuinlfUjrzb^bujij *f£l[i* £ Q& f r*p b 164 

^HJ?P ^ ***HmLnp f$tfm%*U£rn£ ♦ jumjw £ np 
oiftg j£bw$t% $ jumjp- #r& jttu*b% %u*fu <j/^ 
plihg MMimhift) Vl , " m Z Ui tI 9 ^ *[***jfr*f****ll* CP&P 
£ 9 It q.rtLg£ qm%i*h& uufufiihnrtiibpp **{***„ 
mnuub b% f fippbi, QHtuutymG h oXm&UMjwA 9 
P m JfJ J& mn J *[***!**% qopwgbp £* It tftnfutu^ 
*hu*lf itujMi/h%nqiihprtL ffih*m£if ^bpust^^u U. 
tftuZiMiCfii) *tuftii%r%nLits&%hptiL. foiftg] 9^1^ 

nutuufh^g b. jft£uttifiulfg Ifiul* odfrff) MU Jl & 
*usm in hu us If °&fcg &- t U*2! tM ** M l u *& ♦ nttuAjf 
hrtiiMf£^nt-fu | aiftu%g hofiFhiVif^nLfu $ nrfwftff 
\wtf>£ t^nupu if hi II rtufnif f tfwptfl/iMJh U 
amqmhwg m^wpfym. U lffM%*f*i+ uMjuujfrufcg 
jfetH-fitt h jmnm^fA s^mpu gpf*$im*i% §;&§.<„ 
Ijfbw% } h m%n%g mum miffing *?* %f*% ^j/**-*. 
auMijm%g 2*i#5*»JW«f^m.^?&M#*/p) **V£ %£**&&$*. 
J] * fotusf*) b. M%i[wfti %wMfmpJtmiji9Lff*hmMffi 
j]+ f\%^rtp{fhhpnu b. ffr^tttj.npnuhhpaL* % — ~ 
$*A/? %mjuwjl*ghu*^ Zpnj & 2f n J **/"*£*'****->' 
iTu/kg %9***%Miit>np bpl^pnud m Jl) (f&b^&t*.****, 
gbmg U f\nLttni5*hujg \ ft ulf^pwh gutpn* 

^tfLp% f $j***jp** ^mpfih t*p$u*gh**i£ /jMiyfih 165 » *Lftj***i*fg kpfym. $ i[f§u*iifhu*m U uht-u*„ 

» ghmuf* n p n g mt l$J*k h n J u ^ *H m m *****[*** 

> mhtfbqu ^bincfth • MJjj%ngftIf Maiphuiifp 

> qnuuip&mgbt**£ tfbt-gli** ffi ft *?&£ fttnpu**, 
» inpnjfi QXg) jji fti*iL%0jt ifm^mphpftlh IE~ 

> gbut£gy> » qnpu uufM**%ft% Jjt-tujft futw$9$n$fs^ 
gbwi ^ftsai^nft* k. u *k*l u$ H ut JL %***•****&£?}* 
Znfttftuftifbufhg* P^Jff * 0^41 ifmpSbtuvnpg 
jfjuiprnghua^ I^um% iffthibc gutjuop » t «*/^ 
wbitf b y pu£ UfUM*ittfh\% t Jl/utiJ ft** ft guupui^ 

tjbu*^ O&bp ifft%\bt, J^ftJwj 9**Jl £MffM.ft% ***j%^, 

ufftuft mbqttLtuftig f It %»uii jQ&nvi* *frnc<fMu^ 
p****j) ft Z$tijpb%ftu tfbp f*tfujumu*ut;p Qfftj^ 
htu%. limffnnhhnuh) bbbnbg^nj ufMumbptwA 
dpwjt fiuijg Mttftnhtf %btn %ft% uhwm*M*2 mn *-~ 
pbmh hbmg w/£ Shmgbp b% ft u ftp in f*tutf„ 
t[t**g nifmbg % n Pfi ^fii °^ mbu%b% ftp a ^*g 
mm% *f£9f *ftnfti$M»%wl£ utifUiVhb^tvC lf } uttftu^ 
\b% uAtitftg tip bj%b% bpffw%t ^— Qibpttt. 
tfttuftift & wnMiMiiubiwg %9$sifi J^iutfiupfttf tfbp 
bptfpft 2***m mbt£ u/hnbg u/ttntitp Jjpbf% * 
fth$uj£tii Q£tnbif ft fimpbpq , Qitupbptf ft 
f\*hnwgnLkft) 0%fi tfhm utjhrwp if om f QnnzG 

'* 2 n p aa ft n Pf QZftf* jUptwZn&ft" » QXXnp ft 

JPusptuhif) 0*£ft ft tjwpft%) h u*jfti+ MJJLbfJt 166 

«t«» ft §u*po% f t*t.p ^i m P &> *fb%bw% ^Ij** 

lubrtLuiifp iuj£ wbrjfrg fywh j* ZfuiiAtr^i, k 
uii.bjj9 hw%op X ft ^mphfihtuhu Hjpuspw^ 
inu/j t tiLp 9iuifi uihuwlf oAbp it i£J*£M*iUf%bp 
it fiLpf*? ^Utauuji^utp fylifttftuhftg guspbpnt. 
*/££ *4jmK?fLpm£ff% U jmimj mfiiwL^fiii , it. mhtjh 
mjl *l*u*ipuGu*&u*lig /frr^nLhgusL ujurthg Kw* 
iui&ntj% hquji. JJ \ JJuj^uj^^j ui£tulfbpm% *^«*^ 
pnu U fri.p £i£%t*$LSip piiifbpgjtti 

ij hfwiu undnpuMpmp ifhhmtfbh QCkkp **p* 
£lu%ujI{£ } mj^ juimnt.ii &*.« £pwjfih i/&& o* 
&bp } U q.nt,g£ utftttLwft jbmfih tfmj/h wwy 
£p**J %2J"Awl{ £ pun* tyutpufig f it %*fiuth 
iuaAupnvf Qtrdtuttf ujrrujuufb^ ^Jk%i^putjff% t 
rtp JbrAbwh tf*v}r**.uj& £&f» */££ it tfom ^h^ 

%mp, 7 itmJ 9 fa*f 50 *w 100 9et- 

jun^ npng *f£ljh /?£ i(Mpiit-£p % frufynju *ii_ 

Ptt *^fc {* nL **%£p* p m JB S^F w kl fap^* °9 ! ** 
%LuLinh ttb luntuL. tfhujij ^ t^*M** %buiu***M*Mp 
ty*pl*ip) Jpt-tA ftui[iy% ifuipiub tfjjunjh mb^ 
tip fumpipt — 4^fA ^utj^uj^uAg ut^uj^ 

jjlh qpO^tl fytUif %£$!*%% £p £p£WMif f A JU9„ 

nmutu b^bLui wb !*[&$&% \Piupu*xj ptuffiuunpfA 
ifbpu § fr<f pLurii i£fi£ujuf{i i lp u *J %&&***& ty b„ 
pb^p joqu Mup^tu^b^ MihgnL^m ftp tjjftuu**. 167 um juitif mjjmpm%hitftl tfjftupi* k ftphlhg P£**- 
iututp fjtwij.mt.ttpk Ufftfut/iHiif) ttp utuuuiftlf 
futuj^nti ( *iui£fr£ ) fitf %£tuiu*l{£+ it puvt 
u*LM*j%q.ni-f}hMuh §f*<fp***$t jwtfff-irg ushnbg f 
u$ifui%%hg f«"", II p%uru/hftgp £U*mj* p$i*n„ 
ifnt.phiuifp phputu piuilfhgt*Ltf %f*% \ftufu., 
&ujLU&f> L fynrffittthutg ^nqi/hpttLtf^ f}pu*u„ 
juwj hqhpgm.it ^ npng pi$u*lf$upu/bgb ***ji 
ffwpmg MJULurbg Ijiny9i.hgm%* L %nj% fruif 

ftfepwhrnj ffnttfiii ^Jtu^uiffhft ^UMifutp utji 
hp<f$fi% lJhgufMMfMMiq^ui%g f^hut fynntfijjt* frulg 

qwju %£*uiuilf£ f £/?£ i U'Z**** i li & ^ wt lt 

gutqbt §i$ipo%*9J jfab***l ifJtlUiiMf £SMi m 

qmgh pa*m $unm$J& ufusmtf*mg tfhpng % p 
tyylfBjug hlptub ^uitiPmi^uA%bp^ii ujjhuf^u 
tpt^aL.mh $p) llmtjmp^wfyMMMj ffuMiTuthutl^^ fr„ 
ph%g %uijph%fr rfhgww yu*i4wtti.bnjU ut^ 
%nviiifp+ (*fuM%*ut-us%ti £/?£ llhghtrtft £hm 

m JL J § ?P it l»'&t A «*£)• VF 4"V* 0* 
fyn^irgfitif. it ipM/mj X £f£ U mhqh j$Mijm%[r 

£ putjg pn^npfitfjih ujihphujf U ^puMUMnjqt 
Sb<tP***i>t of^l*"* $[fawt*f% % jfehgph^ ^ w^ 168 

dftnfZnpfrlfZ Ab^uigbm^ Qlpjutnfp *f /*£*** "f &»*r 
£&}£. (utbu hp + 65""6)t *»/«*/ Mfninpu*l£w% 
^WLwmgp vtu*u%nt-t£bg *$***p bmgp {ipfc u ~ 
mfth^n^P'hm'h jtutzuj^uigbtu^ *tmtfw%wi[ $*tj£ 
lyrtLijk U fA^nutub ^jttfuij\ k m JP ^P ******?* 
Ipug *^f£» **P**9 f**p****?*ip JJ*M*piiwi~9u<f *[***p~ 

» 4 £uiLMitittu*f_ if ft bppbg jm%£% uttihttL^ 
» gtwi.it ifftgutuf q%m MM/bnL.wli trying p % — 
Uni£rrpnLpfiLh £p L q£%gbpp ^wi^iwj jm»^ 
phw% */££ <^*£ f fwpsMf^MM qjt iU^p^bphfA 
uApif^hfj[f nifty* V**J U *ini£pki99tl i[hpn„ 
jft^bwf ^kpmliihtMMj putt^iTiu^tf^fu ^fu.q.put*, 
jfth wphuttfp pput&ifb* tfkp J£* JXpZ m k***J 
%frqmlih utji ujjuuftu £p , ^pti^fth^ qnp 
gusp£ wp£w%l* */££ qwpliwi* Jmnt.g , h 
uftjj^whtji ppmL. tyn%u$wg±rtg% ^wgwUg Pe*1~ 
Pnj Zhmpaq ^btifAm^t «y£ If nummittf ft ttt^ 
%nuji Abrzgntl ^pbttiiij^ ^pt^mmmj i£^w«, 
iuunfmju GJiqutJfbbp % 

ffhuiZwt.LUW bpydhbgnLgtitlfUtf* ^pruMtikng 
jf£l filing pm% iff «£iiw&Mf 666 «W 
» Qi£{ig f yujqti/btutf) untjing f qbrAng np 
y> qbttw% ft 4J*P m J hpljpfi f npg ^Mup^w%kh 
> b. *ttlfuipwgftt.g**i%b 1 h ^t/utptfft^ > ♦ It. ***„ i 1 169 

%niLut/p us Jt jbiP^t^* 9U9U1 mhutuL oAbp f 

$ / }JuM^utif*u%ryi j , ftp <£iAu$ujphp *l^*l** fc 
» JwPnj &%om% swiSffi » ♦ 0*& H m 9^ ? **/* £ 
12 *t]h*hi$M*h ^4 iywwffwiB IfUJif ^ iputf &***£} 
uijup*hgh 4"/*** Hn^h 4**"^* 9 itai '^ nihhgnn*, 

> ujnumwfymdmq , #»p qml^nvkp- wlf% ft 
» tf.^ni,ju% i*t%ft$+ — — 0*" JJjihutuhfimrlm^ 

jkwtf* f^E£ pn^nzG* fM^ f&nnfunn* 

— (j/#£ « fipinn , #?/? A %i*tp hi, p m*uph% 
» uf^ftr tfiitprj.nj itnki/hf; *$**** % ^^£mj*i^m#^ 
» tuu/, & £ 12 TtA*^ ^ J 5r£ iwi ^i # — 0*£ 
» \Phbmflmntnfl% } np tnusuh inuipfc #*4 bphvf* 
» tfujpq.nj) i£fi*ujuju/iti*/j>>) 1$, ujjj%+ — «f)£G 

» l}mj£*ulf(iuiinttu+ — — - /^a£ JJ t ifmj1ij+ — f^a£ 

> ff*mftti£uiwliu+ fM^ U*npilkCwnmjkmij * 

» — — $«£ tymCmj ♦ $*£ *}*itt]fi£+ 0**^* 

> Hjinz&ummznp, ♦ fim*Ui*np • §m£mtnp , A. 

IfpflSlihgn^gp^h 0^i*9 mftnhg %hm J^£% 
litiibi. (JaqniJU U. Qhn.ni% f nprrg ui b u tu l/b b pit 

jipi II i}nn* jbufh%u J&£ h. %nj% biuphSh 
170 

%rtL%nt£ jfi£***-fi ) <ftiLtj£ U ithiknt^htMnfp tf**sif 
ttLphf jLUurlfn^ffkuiifp MMf Jl uitupphpnt-[t * ***„ 
utip %us$fwp fy\pM*£* qljnph tip hjmhl; ft 

> B-htStfig $$9*tm$*ihmjf* f it fihgif p'tut^munp 

> £ Lutfh%M*tj% ufjiti& f^hr&ng tip yk §*.§*& ft 
» ifhputj hpifpfi h ^utpl^ut%h% tj tfutptj.fi If » * 
U ut%tip huihK^b £«*/»£ lpi*p£ f ffntpC > *^n^ 
tfiufuS , « }&£f*£ f Hpfifyf* n P qdmZmqJfigir 
$ pwp&hui£ ni*hf*% fi fit**?** j"*?*** $****£<# 

> nnnS tip tjjftMthutq.htfli putpahtu^ ttt%ft jtu m 

> gtij l^qutl^h fi±p» + — Ja^p£mumfC f /t tMtjjjht 
Hun%g U wjMtitffiuhtttg ffnj%% mt/i ptijlth 
utji P'***W f **L **wt,atiui0*iqfift , ^%t ***L.kfJ* 
iftuttfiwtfhifi £p £wf*yht**i t^JL m ^ um k *^t** 
Putm tfutif ££fi ntlJ**l}*l?h ♦ t;pni*£ pttmifu*% 
ujujuiifni-phtub ***ju tftttu% pttt% dp gut^i^p % 

U^i.hfh ifbpisttfuju ifh%fj.u/hhu*tj quttziu**, 
U**l) jmmtit-lf IfiMjpbjig U Qwtwmg p%h*u^ 
jnLutb t^Miiithifgf *f&P iS1Ut%0 &$Mi%o£? t Mi*€[.f1j'h 
It $*b**p£***ll* ^tttjptttttfhmffh j ft gut ft* m fck~ 
*hmjg **/£** J ni -Z.bk fi lu JL ni l ^ tttfttihg nulfft 
putpihptit, *[p***j ptttq^tftii^ Ifmwnzii » f*p**k 
qutphpntf %fr% iutjptttitfhtntt Qntff* ♦ Jliftsiumut* 
u£p f ftp tffmLifilfhutiiKf ttunftt&Miilffi gwm utj* 
^uthq-MMtt^ tttquthiftrg £hin % f£***-£ U « qlfut^ 171 » inriL*SJ*ijiU£WitLftfit.*h * •+ lfhpuiJjt*t-p f*t.pbmhtf 
» abbpusbptwatt Mstiiiu/fuAp + u uitxlibinj u*„ 

> quiqmL» f usjuf&jjlh ifnLtfbpp £$i*pqj$jhn*5$ 
£u/tftup ^ %\J*i/iinpMtuibiMiB% ibltbinJ ujuifino^ 
%Wifu§m9tjg » % fiujjff b if utbu , np tuju np^, 
utughuj^ VU^^tb ***$fb%mtfnt.m lfb%r^Lu%b% 
m JL P^ **2_ b $ *( tMi 2. mt ^ i ***rtAiJU£ ft £u*jt* f 
npuj^ts jfjifhufirrnij it uitx iputitMSthwgb*! % 
putn UfUtuiifnLphuA* JJ + T*P n S j IfbpujnJ iFb 
%bnfi A^p f* Uhnmfc ZutLuJuinfj f u{1;$jui£u 
fumpm-Pbuitfpg \J*ljUiuGhfi jw */§&%» , U JJ*p&~ 

ifmututfp bbprtLtuh ifiugriLp fibifttig f n P n & 
WLb^nptf ^uvrpitL^J-fti.ft% ji%^n^uu% Hfitfwj ^*p$*> 
iftsjpitt.fi mn pMJJirt/j b ntui/btua rrpnj £u#«/V**/i 

fflip f \* iii U u P $t*** k^*9b ff***£?nt[f*i[t*iAi » 
^JJJnfujiuq.nj%p ntTtuhp fe mu*pf*% tfjf* op bh* 
» pwlffi ttfut^biJ) b ifisjpffbwlfuift anp& pp~ 

> %iuL^t% rti lju*mmph% , mubttitf ♦ flL/ M <>/* 
» {PhUwQU £, kp£ iftapSbtubiub anp&u h*b\ 

> wrAbifg* cf.u/ii Jflfttihg U fymp*$**nbfi £»£*, 
} £uAq.bp£u ^P> * Tk i lP 9M$ P 9$s d *f£2_ w Jl n > 
uuibuiL b*mputbu*% pu/h apr*Ltu& fy**if i ^h Ui ^ M & 
hbpwhb% b ppuihhfh \ 

\T^ki % k Wk %n P tMti 'k&* *l h pl k****? $ bm * 

jb?b% tlbmo jbmhifju mHiupbn^b b ff^tiu m 172 

Jft% Juipqnuu puMpbl{UjJp » £»*£♦ um gwta 

ftn&ujg f mji k mj^ fykpiymptuhog k m^ 
%r*±Mi**fag 9nmmni-m& k uftu£ii*rtLU*& £p $ 
jkpfypft k jkplfft%u k ft qdnfttu ♦ $an* k^ 
nmutng,h$ Ijippkp u*% fiuaf ifp ♦ ft %MMMum*Mi$nt9K„ 
pbu/h bpl{bftg % ujwj&u*n mumkqog qnpu 

whuuAg {hp+ 125) ^ ^p ^, m jkt^ 9 *H***p***- 
*f££ * JitfwHwwutpt* ( flff»^«#^ ) I|im**m.«#^ 
^m^mftg %$n*f***p 4f f r w ^» Pi m J% *f**l n P***~ 
P&uitfp* « jmjhngft^ tt^bmi fttnpfttnpium* 

* n PS HMb * 1$ nt£ £*"*/*%£* £*/»***** 
» ifthbl «#****?#***»£»♦ P M J9 tC u ^P P^ ^i w J4f 

IM9J1 phutptl*& k U1M&4WUM& IfUItf UfMJUlftttLUi& 

£££&%. Juj'hujL.uAjq np % ft%£Uf£u jftgbgftbg 
^Mvjijit ftp Pfhuitffthkplt w%mp<£h(*9$£ £»*& 
fynykg tjwhnhg) p**m wq$*$ijft% MMii.w%qnL^ 

phuA*t — /i«4r Qf* n J *(r««w*ft»4» % a p * 

{?/*/*/»«/* %n£t9±ft %***fkp£l*% fWtMl^ltfl ^f«»* 

**£i. £p* */&/» bpfypft% /«#*. p%mftp gk*i tfft 
ni.%h%wi%t qnp Zutplift mbti ^ p%*in&£ft% 
bppbSb tfbp kpfypfth mftpnq w%f*» lup^iutfUM^fi t 
A Lut,b^ft ujwmfti qmjh qwp *&*&**% P^ftk 
k SwptsfftJ^ $kbk9i*i$% k Sk&bimqopfit tymm* 
*fpi***g k tlfttymg t/££ jftintwb 2ft**9 WJ~ „ 

%bp% (JJufftmtuif, VLzft*l***$ tfwpmnify tf*u£^ V 1 1 ITS putp&p$**gp%b% ***J*l jtH l9MMM 't >^ rja#l I 4f^^ 
qu&Ljtj *u$i$Mt$£iLp i f*ut( S£(***g q**%& *«« 
yutuuinLM*yi* tfwtf «m f*ph%g m£p% h. ^hh^ 
%mjh u&nhg puaijifuA uimb% f UJ JL ****£/ /r 
pwp<£puigpu£ ft lf£tohuit{ui%%+ t^rtLgl; uit+bjji 
bt.u Afftuif&puj *pbphfjd*iu%%hp% i n Pft frv~ 

ifowj* 

Ihju Jk&** tfbpbi£tfuitiu*g Hbm utftHputdbptn 
jtV 9 ^ *****& {J* jwSmftiiiwi ]onjuiif&pitj%i **{/"*- 
f&gb f flyf** m pfa &&*>***£) ttp £wm Ifttqifh^ 
fin Lit /f } bpb±{& ft Ziuju } tfuAtusi.ii/hq. {$*&) 
(f>]+ rjLuphpnt.if tp**%<f %n t,u* &g f jtujm £ ft£ 
hhmbKhprtif £%unftrM.%{*g f n P n ff tnuiufuAtiutfjip 
^mprpjugnt.u$h *£ l/wtf j/A^/* *£ bw%na m ^ 
gniMtb % \kj** *tM*fh%uigif*utntti.utipt*% Jfb%t]LU* m , 
%j*h npnj ifutptfu*%% t*jrtu*£{r% h'huti ifwp m 
tj.ni. utpni.bism% bqw& £p , \h»wjfiiuji]asjp$ftdj„ 

k juiphufnumu *fhn Mnm9fiii% £ f tfbp bp/f^ 
P^f% i/f^ U9 Jl fAanftp h. tun. turn gbq nt*%fr f 
k (fjJuivLnp pbpfibpi% *f£ij% £ , f&yuj^u 
mjm%f* £} U ^pfiuiitnul; £«/</? *fu*p «# i%MMM 2' 
ujl i£fyutjni.uj&) h mj% wmbVubp£h iffi%\h 
ujfftfnt, *fip*f***g omtup £tn£n±wg ***ji uspo^. 174 

mmmb^ft b^mht Qwm ft %njbu*£b± q.b„ 

phqtfw%mg fftyh ntpft^ lfbp$tftn£ mj^ %£***„ 
%LULnp £ wq$wjft% dmmg k jfemmmfyutg 
*/££♦ AbLntfb k jtawtfnLfHtuttfpg i qnp jwjm** 
%b% % fanjw£mf pmn% bpustf. t[mqb^ni. %***&„ 
liA^rtt fttfmumft*? p***jg At«f «*«<»*&£ itap^ 
mwpwufhm**t~P'h$*i% */££ ^p?p&u*&niii*& fvnjwty 
k JanjtulfWiy f np k ^njmfymuj ^ piutfmmprtt.^ 
j&hmifp P"l n P ^jt%m.tMiitnj% k *jt*nj**ft&ft% 
ifwumhg , ttpMy^Mi ubuAtg t£bp%i*tft***ip**ftift 1 h 
tfmts% % *ip ubif»MM*t{tiih ffiftg £ jn%ftm^au% 
n&nj'b* p***J$f P***-fa fit "i Jftmjh ft <U n <-ft* 
uhu/b* mji k ft *f££ t[*Mitfmpft % f***fft f£m^v 
jjfitbjh &w%Qff £p ^mjng* ^jft k %ft% pmn^ 
^ftpg *fkp £,**J MM *fy MUU i£! % lj««*/*«/»«w^Mf«y ffmp^. 
*fu*%b%* np Zftttmj np k £ ifb&mynpi' gjft^ 
%ttiM9&nj %$u$fmp ,fy*p*i*9ift % Jjs* n£ *fftmjh 
2$*ftft % 9UJI k tip k £ Mfb&MMi^np&niff'bmh f 
k Jb&uj<fnp&nri k zf&mpwp ifurpqjit. mj£ 
^njutSnztl Ifn^i/ujifpt Qujunhg jftgbtffthg fan* 
jftg tfuiif ffjjwupft ufm^muttfmtii $u*t.u*iiui„ 
IftiM%nLpbu/b /;Lutftup } P**1i***l & SriySiaAiftlr 
p%uilfrtt.fifbu*% utbtjftpp $ 

Hju l i b%tj : Mi9%t,n J ifbpAmwpglM mj L9 fl^ f 
'jjnjHxutj) "^w*7, ^P°2f ftp&bg m%t9M%%hpp jp^ 
M»bg%b% £%% k si&^gh mbqbmg *If*"J t ^ 175 

ffffcf ifjutifd' If^mtt juuMt&u*& ?fmu$*fw&fih I[b%* 
tpuhbwg f V^;mtyw^w ? , fc^fA^wt^m, , & 

fjnd$pn*£ ji*imm£ p&pt ♦ **P**J i^wtfbfifiSt 

pmqAuigt Uprnw^Mif jti^si 9 ^ (Ap* 67)* 

P*w u*iJffj$ % u *LJJM%Qpt?b %rtt.ftpusl[ut% ^hpb^j* 
t mn Jhpuijfihi* $ ifu*%tmur%if bf^b **P**t£** 
mn Qnjtw* f*pb%g J£hui$utwj mm$j£ %*$$.£*„ 
jmta*J& t;p % JJ^jdJhu/h fy***j£qj*vwj pt*p*ff* 
*%£. f **P ^i*^* w«f Ai 2$s*jng u$ifh%£% gusm 
ufmgmmrfwh mbr^brng tfb%rfpnhnt.t/ £^ *&f** 
u^mmlihph$Mii^ f$***pi gMiA»rfwI[u ffbmgbp £p 
ji%tr*LJj/h tfbp opbp** + mh**U***fi* bpp%tuj nui^ 

m ^tf Pi t9 H t y UMa l* **P MMMJIUM&kt, b. uinujuufb^ 

fhm^ i wjq. puiqfiift *Lp***J §&$***& fykitffUi* 

%fi% ifiHjpbm ujnf>L&£ h tfiuj^ p wt^m rj,pbmfj ^ 

t ifbtt b*i£bptti.ft £m.pf99%ft jmjmftfc* h bp£ 

iuj£ uu-hf^l* ju*jm%£p t IfPt MM0J*t guAqtuli 
uputirbbpfi £j? MUMumiiMMii' b. ufiu*uinvu*& b 
hjlf £ ftpb% l[bpujUipuj%iMi& yujumttLiu&p) iffctu^ 

Uf£u ^bp-M$M%fiMMiul^MMM% If £*€&{*£ MMMfJUtMJtfJiJ tfjfi 

{* — - \Pbp %l& ufwmiifti Qbftf*i[jMMM*j *lpT*g 
tf£if Qpf&miif* */££ ifpn'-f*) fii 1 i^ M9t l u9 Pi t U9 h 176 

fw Z%*fi[$ug <fu*qfi}tu& ^hifhmpft h *}*[*& i**i$£fr^ 
p%mifni.fthw% athq^hp mntua, p ^ujpoh h. 
jJJ^tffuJliti3if9Mi f « £u*%tfhpct ffftLuspfiwif M*T^ 

> tnhopR U &j%Lmpu*4£&w Jfcuipnufii + » + ( £t 

> %np$4M t^$u%^i$b0^!h\ tfntstu pum ufu*uil[i*^ 
» pfth usj%Jfilf f qpp ft ^hqfrlfu Hji^tutij 

fympmirhom JJ^LUfpnuh ♦ i£fi£utuf f ^E?£ "V" 
gu/htftujjfi 4.P ut J ^P&*'9 ni l &pf{* Jl */%uitjnrtulf 
u/hu$utti?b *ffa% f$*ttnt*±itg *Ht*J*Higlh%wtj umn^ 
qh§ | A %uih$ mjtj. hpl^prnjiuifUMh Mi/hnAp 
{JJj.utpifu) f <fnL,tj£ **hrj.lfhp£h %£U*%tui/£ mj*r 
Liuu wj% Lh%n.m%p % 

ft*nqni.ifg tjfMiquiittibptt u$j£ fipithg JJ^nft^S 
PtutftULnpn^Lr k /)££#?^, npttg u/hntujtfp mh„ 
*lt*£ m JL h 9 **** b 4**^/*** ^ w ^ jmmni.li w^ 

tftiL tnu/h* "V^ tfh%q.tu%Jju*g iMjuXmnt-lfb turr^ 
%nuut& £***** {* ui {'ftffi* afmuh qj* %u*fuu* mt 
mujtfu/b uffimfi £l£***p f^** 9 / 9 ?/^ m J t t § H%'* 
mhnt~m%t*fa &ffi£ £«*#* u/hu*pq. Haafrnpn^fA 
m J*l y**pg****T$$Aftg it #t4 uiy%f$t+wghmi ifrnp*, 
hhog U tMtnwt*ujt*£Qgt Bbz^^fi »f[****jb */?4f/f* t* US f r ^ £H^ 


gjaggggglls =^;fi*~:^?L? 
f: !"$ 


12 w- 178 up mkuu*l[uii. *fj* ghmtMM%h*MMij ^tupqjwt.tf £ f 
k mji miss* wfymi* ji . i]mjpk%hmgj+ mjh £ 
t^uypft fun<j% 9 np %[wpmy fytt^fuft wtt nfhpt* , 
i]h*ppu*y *»« tyjUipMiu ♦ £suvi jmtnnut^ tv^ 

muuthruug ptui-iubu/h ZmLuiuinjig h% iuju 

%mhm% gn^npiji «/'*?(&&3f«cf£m3u k ftHrpbm 
utju §mifmptfw*fp iwifui+kjjfih *fhp hpfyni, 
fypohfttj i//r£«/£/?i/?/A tuujpnq ttmpApg fjt^ 
ph%g ifhb k hphikif** jAwiy k *u*i.pp ^«f^ 
(ftuLtiplSh u*Jl gwltfr *f*°P u*%9ip fykpugi***, 
puAigh phbmjhfo ifinftiu/hwli MMtt^hfJ^ piupn^ 
juthufb tuj^ugifrnjvnt-P^Ap pmgujmpk^nL. % 
ffjLhjh £***% €fjMM$mn^li uiirvt-ttAiu mbifkuMg 
fjluspm^ fbuMrA) iJtiipMuijMiipjjnipj) k if tup ^ 
lpu% (\\uspujqmpq.Lum } Hmpwqtj.mm $ *^w* 
puj€££UiufnL% , i\wpmqM[$H9iw% $ *Hmpwquv[**, 
png^ k ***jfi*\ tf^w^A//' b% */&&, phywp^ 
&wt{ , qopwLnp fufmismm^ t*pg ♦ f*bjj*i£** 

k aiji wi^iiff %2m%u**j9p ^upw^mqftp l^mMf 
Jutji\uqGljtajtn*fffiji ifiuvitnGJi* **p**J &bi% ^f/^*** 

%*uA £p* tupqhog Ifhgty inuMtthph jwmm-l^ 
At? i. it*n£k£f9% % $•£ Mlmmm%ajnj% ^f»w/ 4. m ~ I 179 £i sktfg h ua P nt i **£**£***?{$ n**k^+ p m js &***~ 

phVh tuubih ^LULUJ%ujl^iijh £ « tftrLEj£ At** 
uiubih iftuinmhi-njh It 1/hnnjU uhhn^B-hChp 
%jmhuMl^h^^ fAit4j£*i np ^jnftuj muj£ Ptutfu*^ 
Lttpg II m£pm-[d'fTU%j} *fh& It. tffngp ffiftg 
PL%fih } It. tfhftnijk* ifhb jv*bq.fip%hpp Ifuttf 
ifbbbpni. %bin & nfl- lu l^g n lJ3- h Cb p l/hob^h % ^&/«* 
i/jhiulftub rj.ftgujpu*%rii-P^hiuh *f£9 £«/«i jf*?***~ 
inuilfbbp Ifuth TiutptisqJ** *Hfl ^ ***JL ltd ^ 
nhugajq*u%g ^hm + ufltZpuiifhvw if^ bph^fi 
Iwjng wy/ q.f*gwifw% diupujq if } nLhb%tut% } 

b pp jbi bi ?g n P f&i*qi u Sp*i***m % Sfrpt 

mn up g £, IpfthpifMum JJ*fcf*p sujuwriLbnj ^ 
aijauf^u iliupujqtfuiiith ***/£ ij luptuqji tnnupg % 
(npuf£u ii ft unLpp l^poUu tfhp JJ^uifrnuuj^ 
bmmtiKp ) 9 flpfjuvmuittmrtLp , Jouisuantit-p J % 

fyfiLg£ It j[*li*fi* St*P &• 1 l* M *P mi L Z****** ^~ 
nft <pjju& fipiuptf£ f qft P UU1 tywpMihij 
2 p ****** ifnfnptv^ft up £ JJrf*i** i if*3***P* M, ^ , f*3 
\w%% ip i[wpu»qj> §f>p mji) f&gujf;* aff*^ 
mf* inbuhhtTg jktnnj } rj.*ijpnL.phu*% *•"*«* !♦ fahphu/ wtbijipq. lPl£*uj jftiiumiiilf if^uiji* r 180 

t*P"k Q*t**j *fi2. %jp2. f "i**^c ,f * t ^* **& m **$// ***-* 

qh%g ffiutfiwiifii) guim dvAp gh%n^phu/bg 
biupoutbtfff f b n 4 £«*#/! £«#«*#?«*«* x ^Lujng 
j$tuifujqtfwjfrb II iu*pgm!hjfi qopuufphr^fig U 

fjniuz/ih) fkwqh) TJjp&ntJ* j b ***/$** b «**/L 
p**q9 u*q€£u*mn**ifg 2wan*ufij) IfUMif ZwzGm^ 
f*hp* P^MS Pk tf n mm ^ %£*£&! tf*£flh ***jt£r*%g 
ff£ fypobwlpulb tftur^Mjjt^iup^f f fbtfg tfp%wp 
J"&n.bi^ ifhmjh ^usLMftttuIfUj'ii £ Jj^phpn Lushing 
qjhp-^b* ufiuinrtLhfi* , b£f£ wptfuipbt. p**m w*. 
LU&t£niLfHiui% U^unphuinitriibttrjg Mtbpt$At£g 
Ijuitf fvturvhfiupri^ irh , qn%i; fjpbhg %lu£iu^ 
ufhmffbpti) **pty JJ + fyfrpg utj£ l^ bpuM^juiu^ 
Lnpb%) fjbhbgbppif ^usq.uMLrtpp puufUJ%%nq 
rrpq^ng ft Zuyii tfc$uJtint.Hmp jl?2j*l**4+ Uiutwhg 
***Vib*** *t****mnvwirhhp(jb <^4^ fy n 5****ip 
*ljbiiptuf> fyw*f *fjbnjing t **P n J f ll t$ ^ ui 9 frp 

pnLg if£l pjintfi 0;3scpce£ qpLgmliwh w%m3i ttfi , 
np % pum ftphh pvmhpV %imUml(t; ^qm^ufh^binv , 

4War/?/r mvn%g Znzujmjxtu ^*?£*»d-£j pmphmgw^ 
php l{wiT bpwhwphp h£iu%utfyitLphu$ifpt 

1. JJ^*tfp£/?£lf ay/ ^«/* ip*irt*-p U/*££*& k mi ? 2 jl 181 

185 j 000 v>P4ci ^«**«fe» i»puh ge % nq 

fim^utt-nph Apfrqmfinmi. WM &V bbu,%g% 

mwi e % t f, 9 #,m % fii „ t % nj V u, JL mpfe 
-pty*-tf 9 ufujufifhp mJL p t,p p % p ^mj» t 
«*/! k Ufiu^mnUgmt pptihg <tu,rru,'b< t u,& 
faApnMjf, Qj„ £ SmLuAopfr ULp*p n ^ 
%km 9 gbqp% uAnt.uA tuutm^mnp, qnp p„ 
pi% 9 ^wmfpg* fhni[Ji«u $bmm#%%kp £ p 

& ipupat. jhm Jonpt&wginj » fl^t'l 

fa&Af uAjmptfmp t t; „p hpp ^pgn^ 
utmhhmg fiutytULnp uAnuuAhu,^ flnpi.^% 
j> utmmmp £p p gwJmgp, ^ ng J££ ^ 
P*l*fm 9 Pmyuump \Lp*pti, % Ufuiu,n L mi 
m-V^ »fu&»*Ku,%^ hpi {,%£«/£„ Qnu-U^g 
Qhuip wjuugfr mJL ^uy» 9 Up^Wm^mj 
Wi/psu.* L. mAnp Zhwg ± pu y 4 w fc ? _ 
£*»* £p ZmjfahuA n t W %% Z m% Hp&p L % , 

•ey "i/i k »*jl «M* jj>z>"-pi *fbp L h m 

\numt., %bmmpbntp t QpmuiphttKp^ ^uf^p, 
b nL p. _ $„,% %mj% , /A £ pp wjl h ^ 

Uurn^og (np^iu ^ui Z h» L £, £«^m*., ^p, 
H™**)* K%& m VL pp ^wmpfi, h Ifpaluj, 

1. Up*php& wVnO, i X&qhq, pvjg wjuui£ U 
il"> L P jVJlPiapo tfbp . It h qwp%mh hphLhui L n L 
oph mj L himhm^atp 'j, 15 $T m pv,p . « ftjuop m 182 jbt mmu *V** **i%hgtiM& bpbvft J£b(f.brimuA* ifb& 
gbtffSb b. %tufuiMipiM*pli% it*%twiSt£h ^nt^^fftlik^ 
l nt t * Hj** &***b°P* & bpbiubfj* tfb%tj : ujhf*%b a , 
p£lt bin hi. £' usptf£ uspffbop *l"*ilPfa?t tffrPmm 
*f* w JL jfcz^L* n P *fb&w$fb& u/bnt!h%bp nHsfi^ 
fluff J% feyfituty* UftwrnAnj Jj^Giulj) U uirrtuu^ 
ujb^tulfujlt %2ju*% if f fA$twj£+ £n ptf^tfmifwh 
put nit *}*utifib%nMjfi ) 2%]*$!* pmStuznn ^ircirt^r*. 

%uai m np pn***l/r t 

2mjng bptfpji ffrnJbwpM*&ni~p'j*&% f££ 
frpog It ^1; w?it*Lwifp£i ijpp%Mt*j ^tuprtK,utn 
punt-jity It hpohmhmh jvi. ufisiuiiPwhuAi %gu* mi 
% tab tui. £bmu*j>h%b£ftjg b% \fcpmn*%%utppuHiM*th f 
J£iunfikhG } fliupft&nz&G) finnnnh ) *f*nznanap% f 

JJwGifpiupnfyft , h mj[h* qnp$* x tfbp «*/** *f**pm* 
&nj %nJUitrtLuliLUL Su/biliLUinL Hwuiitp tfbqh 
***Jl tfQpuiLttp p~ht-bp uft^mg %/iftt 

*$wfipwqh fr ^nniPrnhg bpfyfipV qmjyy t S&g tf'wji* 
fippbt iqwvjtfbpft Ifmtf bputqft if££ w&ufcfyii^ , 
«hpk nL d^Pty A % B i «flg u *?fc bh Zhfrbp f h qffibtJi 
j, if£qif£lii* a^Jfc bh *qbp»t k 
i i 
h 

u 

1 

u <HJBM» %* 

;uFPDirnb» Giuwib$*« camis. suh&$. <nu.8** 
<tmpbvfw sftMftMapw** ^i-mm,-** 

d^iP^Z Ifrtynujfb $fbp ^bq^nLtdJL jiuut„ 
tpuuf^u lflihq.uihi£it£M*/h u*puipu*&£ } **pg fytutf 
fipb%g bu/kof? p%wlfut%£fi tj.n up u t^hpuftu^ 
ptt&g tfji tti%ft% i/bi^ttL^butifp Luaf ifttvg*, 
ptiuphuMtfp % Ipuu u/htiwtftig utttiiickhi-su.*, 
P&uuJp) It Ifiutf mmpphp urhuLuL l^h^ttfftu^ 
%hwg futunbtiLprj. h% * /t Iftuif ItLtj l[£tr 
utbpm% U fy£*t pmhutlfuA fybfttfmhutlf&puf t 
JfP"£ % np it £ M*fMMiMn£u*n.iiii. 1fh%q.m%hujg 
ufUi£mo% &u*ifUjS' £ f *fmptfi[§M*% bpbutul^tujnL^ 
p-jii%% iutuw£u*nhbp% iu&hgnLijiij& £ iuhn%g 
tjjtuij* It qji bpbi**ilf$*ijit$.p-bm% su**fe it fym^ 

" %**% iit***j } tifc^pfii* £p & £ £,pbii*9 ** m b*i~ 

hnLifh ft tfh$fiMi $ tfu/huit^tu'hn ttLp p%nLpbu/h 
untfnputl^Mtth ttutfrgh L Ab^^h qrtLpu ty&f**' 
rpt/hff iift inbttTittLf* 9 Ifitiif otntup bpl^pji U 
ui%&u/hop' pw% iffr ^urn-fit Quart . Zb&tuhn^ I 184 

quitibusif U Zpkgjtg uftsigwuiMfiuh* — 4 f, $£~' 
ifftijui9^p-hus% %u*LLUuiglt ♦ ftpprwt. fit; £ "$/>/? 
ifuipqlftuh jbm ifm^nv j»4 Jfcwjh n^pfwg^ 
ifuspqLtit. %nqf* If^p^utli) uij£ U l^b%ifJUi%b$ug , 

mmmji uf£$*i*i£u ^piltd %**9*.mmg gpfwtsmtw^ 
%t t ni.pb%l; *lbp£ «*// hpbi.m& b% f h *fb** 
%^ifmpnufth% /K iffiiujh bpbLusfywjbtMti «S&^ 
LiuLrtp ZfP^ZS £****?*** ptii-wb b% y «y^ iftu% 
A*.i/ n p n g bpbLMSitftsijffL.pfrLfi% *f £/?/*# "^ 
ttprt* tyhpufMjjptuhg ifjff mu*£ f U tfmog fy p*?*, 
pprAnufiti fippbt. "<{{>£ b* qvpniPfcAg f **A„ 
mbum%b^ lu^Fffi^gt — ~ \j i *fb%wj% ultnur/i 
%t*tLt*Mit*ng j/££ q.fjuui±np ufunnSuirrh^ mb„ 
uuShg fr uiiqjpmh nfutfup^ np gmm tjut-hjj* 
mqtfti$& £ ^pigj**/ %utL.*umnj tfmuffit ♦ tuj*, 
Aifihgii) 4,pi2ft* phq$***%pm*n£u ui^wp^nt. U 
xjfhutuwfyuip pmhbp b%* *fft**ij% tfwpqw^bp^ 
**it9 *f£2. P^php^pg b. putphpmpnjg *js#j£ 
lfujp&nLUJ& b% , qnpa jj*l}**bg jbm uf*up<£ 
m%pm% Zpfyfrg i 

]tb<uf£u tMfwgmhgbm^ l[b%tfui%bt**tj */££ 

%m[u Qi% jfanM.k 9 uM*. f £pbzt>g *?£l ***JL Q®* 185 

tfpPt *ipm[uml? Q&[*h f **mmw%mjf* k }}„ 
*****JP **bi*.u$jurp jfifwmipfyog ) n Pfl 9 ****** ****?•, 
<p**g u^^p%u*ifM*i% ui^w\*tj.nL.p^hu/bij ***k9 H;C"~ 
urrtL^%t 9»"*#£ ***/** ffbftbt. liujp&hujg fib*, 
flbi. fygf***. if i *x*ji muij iJfiptuifh* np untfn^ 
pmpwp fymmntnh U Mjji%Snnii/i ( uu*q***% J 
^U^whwlifc f P m JB bppbSb q.nju*ifut%ujuf^u 
utj[ <f*is<£ut%t*jl[bpuj £***!{ iff* timphhj^ mmj m 
&£f£ qncm £u*jbp£% *j/h*tL% pH***p* tfppltu*^ 

jjAg g%%l*L, pi x U*;r mu fl' **&** 1 lJ t p- m 9 

pmp*i» L piiM,% MfJM l£U***j f *ij*pi* ^****f***phit9Ml 
'It*** *l***u% qj* it ut HhpH mj£ (fpnLJn fi***j*j 
ifth omwp i^bqnumtj ***£9 ut JL ty***J My*****}**, 
uf* u/ht*i% Zt i/ipAiuL.np fjtfijjuin . utrt ^/A*. 
*tb$* fl*P m fy **£**&***![£ *fb& ui%£tinhf* *><} f 
JAyii£u nfbp ijhqn^UMK ***J^ * ***n J 9**ifffi%** % 
/}*/"«?, UragllS il**l***-tp l*p*¥i*g qJiffung 
yuumn*iu*b% Vf^/9t,m*w% $ ffhpbLu, \XYQTQ ***/<* 
ph[ pwnfih fttfujumfiL. . r^tupAbtu^ tf bpiua 

Virago ^iffi ^hPl^^pb x ***jp*****$»p*** 
kb***E* c*"t $****{********iii* Virgo {ijjtpfn} 

4£t£f*fU* p$*m ^fiffltMMtiJ ***JL , |/*/ llW ^ W ^Z m ^ 1« *\*pfiiv utjv pmnp qpbini uanhV tffimgu 

%iuihuil(bp , ujawuufhituji h pusqiuq.phiui p *jjfip 
k jump Iibbq-tuhbutg j up hh wj&hmUh it in 186 

*wA«, q.[i eg unfit k u*b& aopn ±pfc&% mj^ *£/»•, 

pu* fyn<h% unguJt IT&P %***f****l» ^ujjng 

§l Z'hq.lfiijg £hnfiLg } p**tn mjtfifnv tjtqn*au^ 
qhmwg g*yp$ &**) Ifpoiturtf$*i% £utm fitftuum^ 
%bp ***JL %uMifm&$MMj% , ulmw^ lf i jj%q : ni^iftifff 
dhpmqSt ***Jl %£W%wl[l*} H^twujfit 

\}ju tfb& untini%p jfebaf&g ft li***P<l[* 
phujtfmh t{b%qtiSbbuig ujut£Lrtni-ui& * bi.u um^ 
nut Lb ^ MMfai^miip If mum/ j** n P2&tl* %P ^P^Z. 
rifi^uiufh) np £ Jjiuiu IjMitif mn ****** ******** 
Zutt-Mttm ^isijntf* J&nL^p pum fj^pk^J 
« ifbti&u ft lihti&u lP*bl » * utj*sjt*%g% , bp *, 
pbifb o&m&bt. tj j bpbi~£p f bppbt% t/utpqut^ 
Ifhpufy bppbSb bplipjiu *fj****J ^ bppbSb $stj£ 
pbLu*L*9pbi**i i[bpm%mjp Jo*i** f It phpbLas 
*fppk^L n *L *l m J* i ' uf**im£*i**x£p %u*juMi*jli£km£ 

*//;<«*y iiuiGhfp (1q3)* g ****?***$[* *[p***j ***Ji 

Jbh ifhmu *\ % p**kp » ***P m **pbf*iJ P&P&P & 
$rrib<ip jmi^immlibpnt^^ U ftpb% **(£** *\***p~ 
ihtubuA* qpmutiMLij ^iu^lfb^ni£ *****bpb*.nj£r 
VP**£P * tl***p*^nm iffwfyg mji qwhnug 
tjujfij^hb^n^ %u*tfwp X Ifmf tywf ufnnmjfth * 

q**P** &***tipb i*ui i( J p**i hi}*bk* Z^lJiZ********* 

» np f*bffi* if-p ******** £ » mjhnt. qjt $u%Muun*% 

» A. tiAtfuountS* £, q^ftutptf np [***$* tfpwuvt J 187 
» i 1 v**jl ^p******** farhsi ♦♦• ^ w 4 

> fy**#£ £***£ *****& ^ nuiThg ft k m U* t ^ "^ 
» Rn *un»t 

flmjg lf J hpbn.fi ft£ ifft^tuufgh bppbSb im,^ 

. pf*9 an mum *am%hjnif fiph%g h 9f*ph & 

m.qm tfinfurtt-£f*% % Jj^J" tuj^Luhr^Lulf Jfujp&fjo 

if* JfiiujU ff iftitprtL *f£2, t \ u *P ***** *fhput„ 

jf*hu f ^JL. &- ff**fa fj.LUpnA x[$u%pmif */♦ 

ifjhmjii ifwfuu/hwh ujpwnpt^hn phpng* H^f** 

£t*JUjg fyntfbpttL *lpu*J IjUtshini^ ljwft}hp%f/h 

ir&£f& + %if/i*uf£u umji^ l**i*p tpi Pi «3 n L ni l 

ifwptffrlf mhubiuf^ b% ah tfhpujuj tfhpui%mjp 

jbp/fp£ jhptjfrbxi^ t ft*bpbi+u umju Qqhphunjf} 

jftthmt ciljVujtfpfi %9u*%mx*L£ * **p**J *btfi*At 

iftivf} ^bpu^ntf if ft i$p£ qiwp&bmi ifbp Jjq^*, 

%fiijh+ <&Jjlu ) f'P'k p*****i****jgf* f* *U*P ***/**** 

» uffruf* Tib^mtifii) #?« bfii fj9 fUt fys I*** } 1 

» uAini. within tfg f «y£ biu&ni-lf qopm-fiifhtuifp J 

> f**~f*g ^8[«w»tiiy %pm*fuihi;+ a ft iff* ^n^ 1 

> <ff& iAuprjnj Ifiuit u/btuu%nj ifhrfuAiih^ \ 
^ g£» t Jfjtiibog tiuihtwjhgbuM^ aptuutn%b p% J 
b% ***/** bqjthg) &£&£ m JL &^*} ujftmutifh^t ':, 

fj**pf*f MUOffMIMg ***i9 M **Jl *&***** M~f& MMMJUMMjhuh I 

pbpghpni. Im. %$uifpu*pt**g an *i ^pizbs jbv**~ § 

tmulfg. frksuj£ij) %f*** *}*hptf$**%mgLt9*j Eril- ! r 188 

tebOCk hpkt.mttwjhuit% % np %iu*%wl l % 4*?^ 

lft**if ^fi^#«#^, \Il fi< gi&qnq %h&ng\ * — 
JJjuuj£u «*/£ lfp%MM§j ftJmgn^ft^ & mn. tfhq^ 
tlfiituujtugwtjpuiqgjutfphuti Zpif&i **P n J t *t MU Z~ 
mo%% fa 2%ql[ui0 ifmuib £p ft £u*j**) It gum 
Jl<fu*Pwi<fhiJr X tfhpng hoff% ififtiunnp £Wi#^ 
xntiLitibng ufW£mo%gii hmhiL^ £p «f)t.jfJifpt*p*£ 
» uitupLTvoVh $n*uilfhiU£ MMt7ti*LUi%iti**jft Hjft~ 
» *1UltfU*ptUy£ tj M*J$U4Cfhfr ft fiw^w^j mhqft** 
p P^tuyiULnpu/git ^wjng fflhikwg , ft *t%wp** 
» l/*pfth% •fiwpghwj* f q^np 2}*2f*g JJ* 1> n§m ~ 

U$M$Lnpft*%*. p-% U. $U*Ul*§pt*iI[Opgu MMijU «f w 

%tftm% VW}p pnt% gut *]>(*£ ^ nt l t iJ 9 L %********+* 
pntft f u*juft%g% a&hpp £&£&£* k***^ J // r 2 J * f " r 

M$fp uufuiVuhi^ ft^yni** pp***& kf &***3* m 3 

rlw%*it€fi* % ItptMt^i^u^ jntSsuipgh JJft***p**t%„ 
4fbi% wji wju pturtu q.pu*h £ ApaXOVTOttvfx- 

tos, jnpft L*** m b %% Draconum suffo- 
cator, **p i* ^/^w^^sa^^* 

Jffii «y« mhn xluM^uMt^i £p ^/»£«**^«f^ 

l/hm^ hphcft £uim tnhq } p-nt.fi P£ ftp pn^iA 
U kniutt p%wt~itpn±phu9Vii SuitfuMp f A. qnc^ 
qnttub #»4 tfftuijh tfft^Muttfft ££<"» ***JL ^ ***•* 
rtZ 4*^ l ? , * , ^ r ****#* "putt*** fey£&pn*Uiguiijii U 189 

qpbm^ J&pf**/* *f£nt.jki% *pw# qf* , Ju*ptff*%% U 

Iftuif pum ^fijidhnji fynAmg qfnLJuh ujnfiL^ 
&nL } ifuiptffiVh *fiusnh , mnt,un% dhpuMUfh ♦ 
uyu jnjk wbn^unfp ^fpt U* ff**fyfipkpu*h 
(t> ^nqffumgt-ttg ifhlfi* m**f* ft, 602) HTF 
ifip %ujfu%ftg ft?utp<ftfu**bb% u*jaiMMj£n , «5i?/ ,w ~ 
» ympifi [t gifwg utnhq&u/ki/h h q*fif**. 
4J*P** uftuptun « *pwqi& %$4jtfpijjuh% f II qwjfjA %njUuih^ 

u t u 1 ]p2 utu t ninnt u * ^ V*P f/y/ n V M ^ r ***** 
%nLiu%b% np jtftuptfifiulifi J^tpunp t («y« 

mbq If* utuh^gp%^ *f&P Putpqifmlhh k% )♦ 

nptq^u U ZMtijg }jn\Ju*fjnipi jiffU U *//*^ 

£*«iy« *CuMji7jwlti*pitjn It fljmjn U JJjiifirju 

Hmffpm$.h%» % M fimhfi iffr mnq jhmnj quMp^ 

in nt.fi Jj}£ ^mjttg hpkLiulfiujkutfii fit*} ^t » J T 
t 190 

wuippbp £p [i m fiftifhn£ $ It Mutbfft muappbp I 

U*bp Qpusijtu-ijpg */££ ^b^mbt/pbp uiifunj 
Lb%q.uAu*lfhpt*jii fyhptM{t*i£ ifji *xafb% muipft 
*bbpfyujjujgp%l; tfbq^ **{/** ijhwt^wpniyp Ifutd 

\Ih^ujiifLurt^Lb% *fiufSjp % xlh^wufiikpifh 

^hrtuiiuJ^nt. tuuib% jff^b%g *?&% bpfynt, hm* 
%of£ it %u%bm%o^ f^pi^^mjuwtth ^&ti^#*#i^, 
%bp «y/j rwp qpnttufr b% Qni£iif**fj*ni*fM «** 
rt$iM*iu^bjbtu^ u^uJint/nv^bu/h *f£2.f fcppi* 1 - **** 
*f***j[* mb*ibp <j£$nhn*.nq $Q£g it *U*£*****fg h 
» Qjfiiiulfp ♦♦♦ JZu&qftujfr g&*l M n P^ J**&J***> 
» \fnp»ft£ it JJfiStynyfiR It 4^*//*«y£ it fcn*£jf 

ffr£uf£m it Z^opuitj.nj% fy' bpht.fi xfh^w* 

UfUfgiiiqii f* IfUJp&jlU } P^jg tMSLbjJ* jMMi£wfu 

buiif QwuMuptufywg iu/hop- ftintfi (jyg&pnzw^ 
pmipj } np ^UJi/LupnL^p ^Jjh%qj**%f* wip JlfH~ 

» £*/»»«.£ k [> i*>"q£ £> W H u% b*l h - 

» pnt.fr it i^U •fiiutfft » , if^tMiif "fiogj* » b***l? 
uf£u <fp£ JJuj^ifu/hujg *lP n & tPblfbfrsh 9 it 
i^t$9tbug/A^ % «pwjg n< f > % J» fuauu un*, 
ifnpujptup ujju pturrh tigu/hwJ^fc <Jjq^Luh it 
$p*ju*int wtffihq.btj. bpbLLulfiujtuifuiii put is 
*/%, n P n J why MMipbtifmbmjg yifitfbrt f #^~ 

tfbnwituA if } n iib% $ Chimere, Chimeric T } 191 ail©* P***jg tfit/Sf Jhp pmnu mu/£ nLb[>% fr„ 

P h% 9 L & % *imi. S* TpayiXc^os, Trage- 
(/*• Qpfrg* *% 5) «»** **«&*» *v **/* 

P>uipq : Ju*%t*t.phm% j/££ *f£I[ bpfyrrL uujgjjt 
tuUnA l(***J % & ZwiMMAopgh mmmju Ifq^bpnLLu^ 
gujqfi uibij tfhpng tfpusifia £ foiuppttttf f jiji 
pmn itfuipvftfy pwnfig ^uipq,ifm%rtL^t kfwj* 
Shwiff*i Qqftirtbtf [9 Iri iuLut%qnLpbuafp tfbp 
%np putbmu^p iff* qhti2hptti.u*gt**riu y **utj*r 
fywlfu/b ij.[*gf*L%hwg ^btnbvnti /t HMifutuwinp 
^MMiifwpf* , frpp ^mitfrgmM % 

utptfwmmgbmf £p utn. ifbpiujfiiiu $ np q.ntg^ 
q.hn Ju^tiLutb 4 £ ft ifmwg* €£&%£ *u%jjbw^ 
niupnu JwpnwMijbm tfh *$p£p tfbp Junfbptwi, 
^imfuup i p-fc ^^mjfputi. **MM*%b% $ bp-^ miu%% 
» ^Jizwg ^05 £ J$ujp bfybf^* $fb&MM*ifb$t qoh^ 
£ £«*/? (ng.mhjjig\ qmm ^ft&blt , uibbprn^dh 
» tj!bb%) np t^bLgh ncmb%* mw%m^p% hp„ 
} pbwj_ mu£+ fl tup butt. bfyusjg f %i^> 4f*"^ 
» iffy wpwp£g) *^St *^ ****%£ ffhwu^ % 

-fiuiqfi £bpl Q[ifj fumt&ttLpn Zpfyg jfi~ 
gnifthf h%$$n%u fjulf{tpbpuj>%fr p-utp*£ifw%riL~ 
w 192 

&$2*patfuthtt iff bush g *f£P $*"^ , * ?f -&//' ) £ ***J** ***** 

Ptupfftfuj'h{iyh+ lfq%frlf mmij^ fy *£?**$+ «}fsti£**t„ 
gitLf% % qnp fr Ijntfi &{&«#£ tuuh% >♦ J***!** 
ifujpw(fnj% ffin^p fi Ant^k Ifiupq.iu^ L #i£ fi 
fyn*l&+ P***J$ nt*ip&km^ If'pug* KiJPj^h w4> 

» Pi & *f&P ***-*** %& or l X? na fc tt *d nL 'L ^1^*1 
3> ifnp&hujg ) h €[*fn<fri%% £us%ui*tfu*q^ *?&£ 
» tuifh%kghuj% £*ihtfg» ♦ **"*$l* puMMt&fih £«#^ 
Jhifnjtn iM{£wg ip pukl) Pi ll*»l ^2t m S aL L 
q.tiphhwg* p^uf^vf uMjh^uitft unt-m if{t% np„ 

yjuif* if{*M.u%* p***jg &Pi 4f***j n 3 ^pkpf*** i^~ 

pntSi */££ *fk&M**tFh& titiftftHig ELL******* 

Jvnph'ljLutjLnj h «*/£*«/ £*«**^ jft^^ £>***J n 3 
Luifh'h^h uji-hfji %2^**** Ln P **P%Z lih%qui%jj% y 

i IkMtq, k****** \\™i™*iHs Hp™ih> fiti i mm 

mutpphpni.phwifp ^mttfi, P^JS P** m l"-* 
pLupu/btht-p <fptrt***M&f*it %MiMtfkifM*iMn ifhlfhni-tuit % 

ji n Li^y tpp *** n,i *i & lvi* 8 u9 P m Lb'iy tpp 

jmp {*ffrz**) Lbvi* Uj"**l£<l % d*^ n i itt- 

1, \anpP ^hphLfi supfe */£$#»t ify l{wpbfcph 
**>JL » Pi 1l u(iut lh H** b L* L iP * tPP lJbV"L wputty f H ■■ if 


* 19a %w%u*ujbwft &*$*&*£» t,ff A w% *f££ jbiF^fa* P^ 
bpp Jhnuii. %m ft ufutmbpu9qtffii% phtftf^tf 
tP }**ftptt±m&' Miftpanfih ft tutf ftp tut/sty } um 
ifmf$th*i*ifi*£ £ m J**g i£p£cffii%q ; ptrt.ft}h%£ii £«#*/„ 
I / pmtJfg} P% ftp %nt%phpm% yu$itmni-*u&g% 

ft&i$ft[ Up«*jb t Lips b pc % *'*it m 9 ni -9b' i * • * 

Uijunp jhAMMtmuilf <K £«A<ySf£ U %np ftSb 
if, > Ufuanifhp tf.fi lumij , A. tfb^tuu^^u qn^fiLg 

H*t ^ ojmmn±£ $ gnt~gu*hb[nif_ u*tfb%bgnA ^ bPP » %mgai,gflh qjj^pmjp t Qbmnj j^%^ b~ 

quit. %u*) i*i£ u*n&mmhw^% — — \J§Mt%$fm%mg 
tfpng it*t.&ft^U y fib} *f* a**i.hfj9 uf§»pqbfjt9$^ 

> luuinnLut&gh Anp^bgfth ifbq^ XjhUnwUpu 

> nittuGu) n pg lb*lb m L t lJB*P U9 %&**[***%$***• 
y> grtL,gji% } ugnLgu/hbjjitf qifituifiuit]. ifbp* uih„ 
» Utihum ulfitbu*i wub% $#i£ ^khifuAft Qu*~ 
» /»"*/££» * — ' Quipiltuputq.n/% £ tujuuf^v 

Lwzifc %****f***pf*L %***%****$* Qpizb^* fi***^ 9 LP* 

t£tiL.nq£li+ p% amrtjq. U. pi; u&*$wnj€£ % JJipuyb tpml ufuwibpwqtfnqwg f hnjhufbu k Qpufbmft ^ifin^ 
ffnLPpMi ) np ajmuitifyhpfch fhfig Thik qp£ %m^ 
dfipwifmj imittnftLm&lthpp { ij/y? ) f h uvufL^wpm^ 
frf *$pmhn% $ ceux qui suent, k lotjh Swifuipfr 

fit Tiflttw* 

13 ■ p 194 

MthttiXh frpb% £***£% f^tuphftn t femtff*pm„ 
mFwj rfUrtn^iiKuih tfbfitfiuftfig frpb% i»« tub*, 
*if**§it»2u$£ £nt5»jf b% } **p**g £<£tttintjSffii.%% m+ 

x.mgw& %*£**£/& *lUL n 'l m £ € iP * IfUMit ^hm^hpm^ 
AmfnuMnSbt — tfwtiw^wir £t**ptpur*Mjbm Qut* 
pmjj^i^ ![***£ & ^MMiifvipp ifbp nt.pf»£ U %n„ 

ffninuMt-iu^ntuj bplftwt. (£fti%hp% % <z\jbmK b 

» (J*^"****^ I "P J***P lb*£***3* t^lfMUUjMM&U 

^ %npm » x }As ifbpufMM*pu*hg ***JL "^tp 

H n ii^b ytnp&t* ***/** ip t **p €8"P*t w *f 4Jb~ 

^ nujLnp tig uihlfb***£ jt ufujinbputqjffi *$*{*" 

£££ umtfjtf. { uf**9mdm$F% fin^quiffi^uij (Iff 
1ft) i ^ rw ' jt ^r ^« qwpni gpfvuirtn%£nLfi}hu& i 

kpP &***$* \F nM -!j**l fJ** i *iffl/in%biM& UUfUJ%ttLb„ 

gun. f « $* ZiuLufinwjf/k phmuf%fig %npm 
» tfutJ^nL %npuj*+ l(k u g jwnhbfjnj *htfw ut/fh 

> n*!hl;[*% % tffih + ht. q^fjiLJuh u/htfgh j* £#?*, 
» £btj% l^uspbm^ l/tjbtffAy b ^iuAjA ^ifi* 

> A m tub hub tu^inujptul^ji tffrnj * u$*i£f*% f 

$ %b% b juspnL.guthb% qhui » t *^*m p mFJi 
*L^PSjC 9*i***pqm*fl*m nuttffrlfit 2ujjng ^f#ii. %um^, 
±ujmLup f P% bquj& PLU***** R™z£li? bF^*3 


^ 195 

%mfti%bmg iumbft f p***jg w%t*%g Zmvuiuing 
$btn m%bpbi>niftfmgbp b%% fi***jg uyu £***/** 
lfiul[u/b u*a,m%q.iit.ft}ftt5*i* UfUittMLiut-np %&P~ 

U l nt t rft 9 *¥***£ f* 1 -**^ &• t*]U*VMti$Mi& £ f Jtftf 

tfft uij£wgfinfunt-j&hujifp f %fth Mugfttmpift «#». 
//high fun%MJu/[t£M% II tfu*jhjyu*if.ftp ibtjft%M**^ft 
P**J) tyn***vtst%{* ) ft%iuf£tr itfftmft mht/hhifn 
jhmrtji — MJm%p$$iif l^* ftp $u*pgtf+ U 

ebk c %f i ^Jp^p»^ft 9 ^ph n ^s % m Jt *?£**>& 

lubnCb b% pub^nt£* «f* {fbiqtsAtft *fft , tip 
» jmp fbqnv t£ifbnbut£i& h /fb%nu/b u/btu% f 

Qftlb%g Qfttfusj ***/? ^*php n P*t ^*9Ui%uiKi$p 

l^bpuiutptuh^gb u/b&tiiboft} £ f mj/£ jft$mwm m 
IftiLptrhfii ft (J* *hftpu fy* ft*f***0tit*ft np m„ 
%MUMtfUim luttuMjft mbrthtua *f£9 tLmn^nn buuf 
bmp&niMih btAnttfbajnj tfft %tfui% £/*♦ P U$ J& 
MULbfft bpbiMj^wjbui^ g****b phis* I^bmA , & »4 
nyi mitbumJi ifwphbwa Zuiifbifuitrt* ft%$u]£u 
jmjiithnuft #♦ *hpng «*// U utji ftFuMpytfui^ 
%nt,phm%g *f£9 % ***JL ^ m JL lb *f***f*** *[***>*» 
ftbmJpg. ifbp Jht&blS (#>♦ *h"Zi ft Wt>k % * 
}}pbif+ % *h&*>P% J}fybx.n.i&gft ft \fbljfi+ }?HWj + 
(*% 21* 1> 13> U* n^ftptp^ft $bm, 196 

fu*Jputpni.p % $fftis§j% uAtnLh b% % ftpofi ^iftiii 
If'puh'L) ^m%g%ft%^ %ft% tfhlfbft^h fini[pmj 
JlLMihoht**** [Utm %i*ijhp£ft p-wpt£*fu*%ni.fiH*m% 
tf } pu£* xQ^WtfptMtpttV uijig QiiLgifmufHipftlf 
» 0wpiftftuitbgft%* k ZiditfpujL. £ ifu*M9% un w 
» pm X P£ ht9f[wjft% l^b%qtu%ft £ f ft *^£**A 

» ft 4j**JP &***-t{b | k ft *t&F % ffi^Z k**P~ 
» ujujpu/b ♦ It UMjhgu/h gutqgpixt&utjh qfi 

pm^ftp% Sirene £«#»*«#* Spizfrg j*»p*f***pft* 

P***J9 8 iw 4p u V HJfi'fti' f^np b*lP***JP fy**2*»& 

^MSitfpwpnA) Jfuwjburj jft£u*b% {\^ y IS) 
pitn «*f»u*qt*&& whuiuftumft ) 2u*upuMpnt.g k 
*l>umhpg J)mjiwtft*i%fj» f guMifut$wjft% k ft£ 
^nf£aijft% £w£ gnigphbli f t/ftMMihquMiftMsjh k 
ft^tul^u/h uhnfti. k fy&pi*ftiipM*t%*M*t.+ t[iiAuh qft 
ft%£$H%u mmmju mbq h uut jt % StwjimJmhg 
qumbpg jftz£, ***.pftz *rwp 9 »*p£g mji (JTft* 

$ft™> ft 18. be*** fr> 39)* ^n^ift%% % 

xJft^wtMfh **tjl ^mtfpMMsphiug *%h*n *fif^ mbq 

jtib* «1kp*** u sk k nh £pp bi - i 1 U t Z wt H w 9 » 

> k um,q ftppbt. tppwihpwg ^uwfpmpuuMg » «. 
m%u$tqmmft if^Z *"ip***&***fi Sni-wgni /*«£*"»# 
k iutfJi$**% fywliuihg Jtmjftii ifftm%<f.w$fMM*j*~ 
ftjujn'hh'i*" wjuufftuft putftfi f *ip***L &- l***l 
l{tjj'h%hpnt- ^bpufUMpMMihgh % BnjVh ffftpbSk •v. 

I. ii 

IK" 197 

wSlpYjVSC *fp£ q^ZwtfpujpttLU ifbp • lutuifih 
Puipyifuthnt-ftftt-Vit tffcgm Q*uji$$*9b f StTU~ 
thiOH> kC 9Pi ^M*fpu*pr*i[* why. J"&$£ ^*n, 
futtLuj& %np jhqjMg %mwj%mm^^$$ f bppbSb «y£ 
/inc, Tj nip usuf) Ifwif usnwhg j$t*mi[tri.jPbm% 
i^wimjh b quj<fuj% fin^itLh ( OlS©aUX 

lugubres sinistres)* W>nfr-9fr P W P9~ 

Jmig iwtfwpfA* pi; bppmjbptfb \h$p b 
•fihujiunq puitibph %9m%uslfb% pn^bprtL mb^. 
uwlfiibpt U*bp % ifwp<fMup£ftg %fit*i*€[.njh *fbt[„ 

*f***pf* pum Iftup&bwg « ^Aiw ^bpmuunpu $ 
» jun^ui%buj^p b *Mt£mi*i%ml£u$*tu9t[ji+ b ff£ 

£ «i^ f ututftuuiLg uihuhtu^ b uA&u&off jn*, 
* L*"U?9» * # w "V£ "tf? q^w^bpMMf Zpkzpg 

junk tub b zjnnjLUj& Jwabpffi^ bufhwgh bbp m 

2jr$q %b*ifih$*il/h \s*$*l*fy* J^p$ii^Ma% ljb*htfMJj%ft 
imifmph , t^utuf* qj* ^put;* ^Ziutfptuptii-mg 
p &%nA*£g Qi*% b tThnwhfih p t fi^ptz Wm * 
ItwhnA <lp**1 iff* b ifiii putnyftpg tfnqff^. 
uatiht fybhifwiift tfrtLMjpiih% f puh[nt£t «(Zw#A- 
$ ftiupnt, *ptunwpt\f% £, fa %dtMsh£ $r%hi**i% 
» &P£ h g****f***9l* hr%Mu%f* m f*utpj3'n£ ^#?4^ $ 
> b bf}£ J* £ nL P u &i****bl* Ijif^npff^^ifMi if***. 1 m : m 

^i- 198 » *h » t $«y#f £ t*p mja w%£*9i*%f* kpty* 

k"PlbL""$ ) * w ***? ^^ M U*F n jbi i * m i 

]&} ftp glltuf* *****n%$ ifhp Sfifi ^uyg 
£iiA*giU& £u*Jpwptii5t ftrh juMjm%hp) H**p 
Ztupli £p tr *"*»**4* nmn^i f & qmja 
\htfp fypphtup* npnjfihmh*. $uM*.*Mi%mIim% }£ 
Rutttpwp puinfib &«rf mJA* p$*w ^pitmj ^np* 
kut&nvwi l*if**M**mj& ♦ qji fy%hp£% t*£ t*g 
jfawb £ Pi ^Ji Z wufmgmtii» *%£$* urn mji 
Zutifpmphhp qnqiiMUj, fywsf phq Sa*£«"M«$V 
MifMu^tMfisi%£ qSuiJpwpu , /&£fy£« li*s*p&£ 
gpufhuT, *fwhwLu*%t l uJifiujULfihuSbg tf£l MSMU{« 
phpnt^ h **£ w%np *mj£u wpmhpnu i/££ ♦ 
MMtiMfMu ***~pl*2. *w$*ii.fllr tittr/i m%n*3A Ipud 
ptunii, npnj %zu*%u*l[***b £ h m fytu^nuti 
tlhplwi~t*pf*Lp['*3s i i' familbput* & Z**i***ln$.3l* 
A***, np iftnluu&Miili £tuifpu*pnt.wg fjy&£ff*~; 
£w*tpu*p&u*g ypi**~{>t Up? bo £ nmUwpm^ 

p n jb z n i n Pi ^ m JL k***j m Ji **&"*•**& ^££* 

$wppbp ifbpMifntl *f*t**jL «»»* £ «*- 

btuhoft Zhnt&wti *$ f np p****-u*t t m% $f*% » ftwjinzlfp L QitL^tftuufuip^tlfg b \yni^uignL[g 

> (A mjl hofFh wjMtuifcujig f qnpu fyn^ J 

pmg fr fyk^mmlfuig A /r tftupfftfurbg $*»/*•- 
&r*q mpmpmir ify***/ , qu*m ^ ^ *j%fti.$*ig ♦ 

> **/»$ tuujMimmifnhmi i/figm smpg b% * A 

> Mirt ^ t/n^npbgni,gtiJ%b^ l*^"/*?^^ & *•** 
» %nLLuJp fyhpujti p Ifhpufu ^%i^m£ $ «jr/r 

> npuuiugb% q^itbq^ fh Ijtfpttium* A mhfc„ 
£ Jwutng ft iftupq.ifMM*%£ Ifusp&b% ^?£ A$r 
^ /%« 9 «f/£ %ngu* b% *%b*~4t ***%*f$M*piff*%g f 
» it* bVhrfhu/bt pum npnt^if fyhpujft bphujiU 

ty£«, limit bppbffh urbjuiuitubbpuj bppbitu 
ifLuprj.it* If bpuf ^ptififf *f£fy q-fjuw^fwpf^t «y£ 
ft Zujluiuiu ^MVjng* £/& £lufilUU{bui£ 4jH)^ 
pUig ♦ hppbi. ufUiHuMMMiaAig Ifusif p%utlfnqg 
hplfpfi uij£ A wji tlP&iJi w%uimixmg % *}*?*, 
pnij) jbpu/bg A u/b Msi uf turn mbtjbtsjg f **£/£ 
k ^bpht^tfuAmg ♦ A*.« A i^A£«f«y«#j}iu^^ 
triAuV wqujpijjlftjjg A ujpmnp^jig tfoutbgnqg ^ 
pwjg n« tfjitnhtf putn ftp big tuhnuiuh mu„ 
%rt%g mt-bfj* £«#£ MttUMjfih p^ tjihuiu * A puun 
UMjUit #14 Zf**%td **t& m f**f*M9hw$ Al» **y£ 
ffmZwuj \f*2J****ii) ^nqgntj)* *fuj%tuLu/hq r*p 200 

guttn £&^j o^mlf^hpm *>uMtfmptii,frh f h *j</n* 
fun if vrftpnqgh **{/£ &*****$****{ San l[rw*mfiit % 

IP if bgfypfr ^/ ,j *y* P ***-/* Pi m j** ©*«5«*a, 

iijkmgh bppbffb ^ bpb^fth ^ibfrbur^g ftpplt 
$ ^tfuipqfili ^ } gum Jj^h^uij } U t[uijpb%l* 
u/bwuhntj buibt~£ If* frUfiruiffri pnfib^ttL £«#„ 
%nig ) %m bt* npunpquilfujf% Smpurmpm.* 
p-bwtfp U tfnp&bogt ^uiptMMtjp^b^fl %F%zf*IJ 
%ifn/b tffihtbi. ^fnfuij ^putri^f* jnifmftij* j3*t; 
ymrwLfih %wiwmmgn*ig ftmbmufAmwtj £nat«| 

png fuiuidnqg Irir $ ti wmpfvU ut%<ftuif rfft 
ft <f,mp%u/lt lj* bpb*.fih ifmpn.ifwft* 

fhbpbtu MMjuf u/hnA^h tftnfttnt.ur& £ h 
fJnLnui*»| np 9u*m wbn hftJuij £M* nM.fr t /t u*+ 
±b^ft tfhutuujlftup £uiduipm.ft+ tfurptrt un/iity 
%Lufti%fi?tutj op% ifgwlfg t m zi* i"W«jy 3? /»*.*, 
fj.bpntf f k***9ftnr£ % iftutjmnif ftpb%tj mm% h 
€LtitfbpttiSr uftuirtbpp i^jvi. quip%b% f «f^nunm% 
ft q.rtLpi*) \Pmpm% ft %hpwp f lftu%\bip^ h 
uijti anpiru finznmwJiiaG tftt<b%* %mu Ll mp* 
*l m Jgfc i[u*[utj%h[ni~ Zujtfuip fym* uufmtAu/h 
ftnLnuip lfuSbib£nu+ fthsuffcu mpft^ mqgwtj 
j/^ ***JL fy***J uijrsufftnft fymp&bm^ t;uitfi*h^ 

su%rrLM*ihg Join £ U fJnLlfiplji ^_»/» t^$apbb% V 

I 
\ 201 

m^w^np* p***/ff gum ptf^tfrnprnhmg mmpm m 
duaf fj*m% %£tuhuiti£+ «fi*£ w%fy*M*hft ft**** 
» tn^ ^r mkq iffr% *9p £ d$i*09 f €fph% f k 
» jjiii. uAjj. ufwurtiiifru . ♦ ^r */*££% 8hm*t > f 
A uijib) MutMitf fffrpk*M*gn*£ ^£jy ufu*MjrnLf»p£t 
J$tJ*9 jfrghMMj^ ^p^t b m $*bp$* *»*-A^ ^2 M '» 
%MjJLnp k iwtro^P htimh t& utkp %&f}w%*9» 

^Ijuipufig, tfy^ pum %npng^ k ftpt&g «&^. 
jpm^m%g $ £&£ k amwp wijjfM&g %*fwi»ki**g 
ibm %t$j% %$**tfmpi*u*Mt& * Ifutif mhn%g ,m* 

%t*Liuhg m k*l 9*39i99%g i][pi1i,*Mi& t -~- V^mjg 

» £&*&£ muh% » ♦ P m J0 timphhif ** ♦ u&frtmnh 
k jtuhmuhng tfujuu/hg f ^bph^u k *( f njutun„ 
nmntflp iftmf {P^py«jJ«**j!$f frpp?*** qtymK 

(Pan) * qflwmfin** (§atyres) 8»Cum g ^ 
k qfiuabtw (Faunes) a JJp H ^%nu (SyL 

V&HUS) \wmffawij) ui%mwnwp%mii*t k ikn*, 
%wp%uibu % p &wpqdwh9fi£fhiti% /*$** ^f/?**£.*w£ 
A«{/ Zt ilutnnittiumjf* ^fun&tuj^ np jfrghgpkt^ 
w/4Tf J9ff% k §mmh% Ijwpttw&wn l^n\nt.b m> , 
ifcgh) Up JuMpt^aj iftstptffth n *%(;£*% , puijg 
uMjbnL. upnAg k kq^^jtip * npntj_ fygphmj 202 

ifbp puttA t**J[^ JPwpifwiyiuj IfOtpiftugnL^^ 
puijg ^%qJ^mp%wli ujq<£LUjf& tfft If p**£p , ft£ 
llbqlfujg Auij%MJjp/fnLffhu/b pmn. $tft £ *$***]** 

phi**$fp% 

tywjxJtl/P fittM-fA fHfMStlfhpMMf tyMMMJg f ii. p**W 

u*%nuw%% X uftupnqg li. Ufuipujjut&{il[g } p%nu„ 
phuAt qhqhgfiif mhqhmg *^££* tfw%wi,whq 
jmmn^ mh»ml^i . QflLjilUJUlUipjlllIt f n p m m 
t-hfj* jwSwfu jfrjtnijiii , L pum pu*pt£kw£ 
jn**J*h ptiimhfi Ifiup&hgphb*lf %m%t].u*pm U 
%utqi*£nt£ i4fu*pntj! } tuhjni-^m *r£ ^brtji ft Qmu„ 

Lhp<fiMi£uip**MMI%ijl* p***jg tj.pt9L*Mi& fy***J %wkl. 

r[jljiuitfuijifi+ U ft //♦ *faftpu ^uiifpuipnLJiMij I 

L lutfuijft i^ujypntg sFiibS ^ w jft^n^ftft*. 

/A^o, jb»»*jb (*% 21-22- bSvll- 
4)* ^W**} (b fi m pbt n ty i^Afbg/A ^«#*c 

piupnt-g** li. QnLgifutufwpftlfg pliaslfbugh% fr 
%*fm » ♦ — « tfqftgft phwfys9Lftft*5t ^mifpm*, 
> pbiug U ^tuUqftum Q$$Mjiwifut%g+ U Mifm^ 
» muj%hugh% qbt.g Q ***-£$ *** *H m P \ w 3 » ^ «*«*/- 
» gh% £uijh tfftifhu/hg % JJ^*q ^U9%^ftgb% 
» Qitn^iuufmpft^ , qj* qmft% ftuphmbg %w%* 

» ifftum » } % JSJ«j/« jbz b L n *L ^ h*fl*bk % <ip£* 

1* Hv% mbq jnjh pitwqfrph \%imgnLi ^puii 5fe fl 


20a 

JJ* 4*frp**lf % gum tTmptjJ^iu'h fytuplltkuigh £„ 

> Ifhtu^ tun. ft iigtuiiMMilfbjtij quutumlftrt-PftiJi 
£ mt,hpuihft% uigjutup^ft% , Q n t. gift** ufmptf tug 
» utubft* pitwifhi jm citp ujifuli f f /» ,/*{/i {£*> 

> tqmpftlfh p f mMtili 9 h p% iM%n±ui%l*% fittf 
ft */££ ifwptflfwh f A if « Air $ — ~ Pi#w imj m 
%ft %usj m%tiL.uth% tfmmphph[ni£ ifpmb £ 
if£J[i9+ <L*f*iitp£Utufmpu Qn^^lfujufLuputg tfuthff.^ 

> %kl*9j mi ^ mm tf fympomftp* Pna-ft % £f£ 8****Z+* 
IfMmMfUiplfft %ifm% ftulf £h$f ^wpn$i fibphu 
dft tpupgwufMtspt* £Ettpcfh£ f tf y m,^ gui^* ft**fy 
ufbnp mtfuijft why p%tnl^nt.phiu%% Qwrfutp* 
<pti.uw% ffft ffp<fi * 

^fyhphprj, tru Ztuubp* ^n<fht^u*pft uj£*i* 
y*£% h*s tfghftlf Qn^fyutufutpft uf£u»i 
f^fj^nLpmhgft tfhb U B*ppwumft&m% tfiiLumOh 
iuj£ %**p jmml^nt.pfta% tfft mtuj ututtp, jft^ 
lftlt**l %tfu*%hu9g %htn + 

^Hp^tiq^ &• (/ii^bpiTt^Mifguitjh , Qnnjl/u*^. 

u/wph itffj££iup&pw£ f 
fldmhg wuh% £ U *£ , ti£ q.ftmb% f}£ 
IfMuh Iftutf yplfujh» % wfiui l(usiP Hftphli h*. fyiiat Lamia, up fygphwj 
\fwprimqujji Jjfff^uL^^, Loup-garOU pmn tyntuV^ 
k m 9* 9B 204 

pf*l( puntumtr £ hpphSh f a P ni i i{ppkuMh p^ 
£«w£ k *\*umhpg biiifnt. (mhu kp + QOjt *— 
^§inhff *ip n g 9fhlp$f9£h tywpfiliuMMj bpqp , 

**p b% Syrenes, **y*f^$« P ^ & uiuip^. «$m-z» 

» tftuufUipftifi £, ftp iffih^liL ft ufttpmlt ^"*£ 

» Uftuw/fbp £ f k ui%£hu9plfb g***t}gp ttuijh 

» niA/i , A. uiwmpl; q^^unqu% > $ f\ipft£ tffi 
ifpl;* «Qi9L£ii**ti*fwpl*ti % ^uMifpwpni. £ * 4f^ ,f 

» $st%£f&% Ijb§t£ i k ([£*% JP **£%"& i k J**j4 

» giuqgpu*ckuij% £, & ^ d-ff^fit p%mlf£+ n„ 

» Ju/hg tuub% y £«**. £ gwti*jpui&wj% um%um^ 

» ufutmuiMJ^p^ l^wif if hi- ifwpqu*mbMifti+ tt w 

» tfuAtg Qffi-^U9MMJMUp^ Ufttptnfl *l)*P** , ^/'* 

» tfMumhupi* atfuAg Qn ^^uMa^uMp » Mtjtwpmp 
» */A/A ifuipq.nj £, MMMhiif* tljuiJpV fynj* * 
Jjujfitfiui'hnu piupajtufitouh utj£ tf*gu£ f ^rfjuMith 

& Qna.^k $MMi H u *Pk m 9 '> P£ sfuM^mphpg ki f k 
fr Ji bn*[nt. All, A hp<fh% hpt^u gusqgpus^ 
£ A*uJ%Mi) k fyhpufuipwfsg %ng$*i) k «y^< 
» ^fyi«y£« & ]l£u*gni.{% f iff* fynqfik uipnt. 

» tfuipqnj £ , A *l***jp i^ttfipk i*2Jf*J » * 

(j^w Mif&hgh jijujmhn^y **p ^"yg &***%oj3- 
k pkfcll tp 8nL£lfu*iifM*jp% , A. £/?£ ommp 

£ui%iffctif£l&* frpkhg bushoPfiii u&ntj*iifp fyn m 205 

Hji$ buig[i ptnnnt[u X jJflLUlf^ np k ^h^ 
LuTjplj ! hppht, fAtfhtsAtpuMi^MMt% u/hrtLustfp 

^pp%MMtJg $**£&i P n L n P ^P^jtt^^L %t*£z~ 

%bpg) 19 p nunflf$ufyMu% fuoufig i/££ «y£ if^l 

**MJl*9J fuUtrAlutf UtJ£*M*%t£iMjjj[ ljh%n.u&ft Iftutf 

V*P P**%***~*fg jtlJ'L ****&**% hmg Zbm. p***jg 
Jwp81it*sL**p 3^tu#fj pi£***l ifWif fyiup&ncfifit 
mji tfj^mjm.^ p tfuiptftupl^nt-fHu/b foptrfftrnj* 
< jfpLWfig phwfytritgkft fr fyqqjiirh* k phut^ 
» fyhug&h f* %itm q,$tmhpg ^tuiipwphwgy* ♦ 
iuunug mhii jnj%% L^pu^ J[f* ui40^ l*pl*~ 
injPg* ( IvSaXfiaXCC ^ f k quuihpg Ufipb- 

%mjg (Jd\f(%xi$$q> SsipVjvcav) 1 * ImmfA P^ipc^ 

diii%nt.f£fii&% *\J* £*****{) J^wjimiBi k fifqwlfkp 

Zp£l mfi hpktgphi qfif*i-u,q , puh L nt[ {£ 
^ tun ft jaiSittiti}* «JjV^ ut^Juiupl^jiu jnpncif 
npfwghw^ tf.u*qiu%p ifh&tuifh&g k *fu&n>±%g f 
jf&ittnfilfp k ***JlJf) C^l \kj uu y*M*pM*p-hiMt%?> % 

h Habitabunt Draeones cum Faunis fieariis t 
et Struthiones* pvty %np p^mpqitrnhntppiuke jh^ 
ppwjhgfi phwqpgh* l/'gvhh) i\^u*jpft qtuqiuhj) «i^ r WT ai&*i iru\»nMi* a&bbf^iUiMMjnhv** - H- SUP 

lVul*%Uii StoTJ*** UIHuOT » wov >mijhi| • itu %utbufh qqtttgrwLMf tf } iut£quti' t$h u%u*%uiiMa~ 
***f*g f iffav* t£uijp&%ft U uj%ujubut/{u/it £w%£* 
gnLtub h% % ^m$f ££« $s$%pm% %£** pm%m„ 

MM*ifh% uiq^iug £fi% ^pohf^g */££ f fippkl pw* 

nifu&g %w ht. tfrnptBtuturtp* 4 pum vntfit^ 
jiuifytjuft m!jmpunfiirttt.pbuA Zhf&iuhnuutg ^w* 

mhp% imp £***i* Pi P m P& ***lb$ m n PS E***" 
gpftumn%£wttist% iftnutg l^pphuM% jhpfynij'* 

&ut%of£ q.uiumfyu 4^£ tm P&t?t'l) t 4$*&l mm ty 
L fr *}*hzH) npg ftpphv JJ^amn^nj ^ut$t «#»» s 207 

tntiLUifrng It JutptflftiA* *ff*£ht*p*lg & u/m^mo*. 
%hwjg b% ^ It *£%[& S9ttu&g %u$ bt wumtitu**, 
bwfjuAig fymtf tfbp4&wtnpg muutrtLiuhttg % 
Ijwh btu npntj \mpi$ nt pmpfOt iftfrrtiup 
£ npngbfa ^2. w kH ffif bpbtfih* iujuufftuftu 
Ifujp&hif q^fitugu ^uijng It yJ\*pm*u1f%uGu f 

Itujttg $tb^iu*ifu*% tffjuwctrp fypo%u*/fu& 
imtfmg *f£i(% £ •fUtljU , np Mtnfapmpwp «/«$«* 
%wlf{* £*mt./», ^pUJJp.* it qopntPfrtifo J**tp„ 
Juipp J^pmpmff „ jf/tf t{t*t*f £fi£ ifn+w&fih } 
npnj %ifu& b% it mftn^wtfp {***& \u*mf*hwg 

h %np**g Genius, Genie, Hits* /*pp&*~ 

l j in in If in gb mm* [^ $***[g***l4l phtftffbMtth utbqbtu^ 
k £}*$) Irw bt tfuipiffyuih , %ifm% pUb ifbp 
^m^mu^mh ipb^ww/fUMtj + ungus u*t% mpbtutp^ 
mhwju % pmpbpmp ntffrfi bpbt,ft% f t u k ***** 
ifbpwjfihu it iMMpbtbjhmjM lu^btfj w%w§*&n. 
lputt uftum^nti^ p-£ it if* }***!? > t^ffH^** 
i^tftujf; tfbp ifbi? iftfyfrutttfrujrjfi *f*uu.£$p ♦ 

> ifj&ttj fwjisb%gii m%Mfmptffr%\ puttt £*%*, 

> £&«*#% H**l*9il p***p[* » * ?T^/* ^**# /*«*<■* 

np% itfinpq fti&uuirrh jutjin £ ftp qoptut-np 
fywpftS %2w%&ify£} It pum ujjuif £ b. tfnpS- 
*piu9tu0 3 ftppbt itfatfiaoubujjg tuptj.**Mpnt„ 208 

p-huA b ufmwni-^uiujig f nptfif b ua-bjj* &*„ 
Z tup Ifn l h^wi £*"% t t^ t9L -^Lt % \y* M *%op £ ****- 
tfh%i*ij% u»<pps$j%ngu ftp bit g JJjnmuLUtq^tj. ftm^, 
<fu*Lttpf>% ufmmw%MMtp% | f /* Mu%fr&bg hp 
iwjph fl]^pmw££u} f np ^w9bp% p*&b% *{jb*** 
r b w/i/hfih \jutubujg fuujLiap junnn$hhpr?*5* 
if£9 IfLuufhlt hi, ufiu$h%+ Jbp **/& ifhuim^ 
uu/bfig bp€fbp£h b ft ufwm$f*mg mnm& % 
mobwt£MMi% {fiJjjtttfiuLnLpiuij tfpw&% £«#«f ut%^ 

^uii.]} b ifb%g ***Jl ui ^fb u$ P^st ! ^ i S ( J&ft*** 
35) p***** tfwpbbwg tfbp %bf?-m%*9$$ %wpg + 
JJ^putujLUjqjiuJj £%tui.tumi**pj-ut npuujljuuh bp^. 
fyit*. $nL%g u/hnp lflP***Uhpp l^^nif ifutgjs^ 
gp% £ffi* ) Luj%M*f£u np % tniupi-njii t^hp^Jt opp 
tfwqj* $ff* %MMMMimnL,P'b*u% Zu*uht;p ^ <J*V *bCP^ % 

gp%h[nif ujftmf* t*/%£p %um b, quM^jumpQ 
inuslj% m. *lp***J £%*£{*) $jjL.hp£p , p***jg q^iupp^ 
%tug ipiutbfcg b *»*-/»/»£ ^ft^P^ff qu*p%ttKU9& ., 
gfr <£titj%£h £qfi}tuhhp% jiu^nj% if***- £«f»^ 
urp%MMtjh% f b IfUiUfhujfij i^bn Shujjp h%tuf£u 

£r* H m j u t *f b p n s jfei i>*»l» b&H 1 * * 

1 • « \Ftntipt*LppLh ^wjng fumpbmg q^ptgw^ 
» 11(01 ^mu £mjttg f kp£ qrrlfu Hpinw-Lmqai uAmX 
» mpqftihwi pgi ^Jizutg f ftp gwj&if Ifhh^mhp 
» fywj , fci. If 111 hiujhhing £ bt n Cubing qwiptuip^u* 
» be ft vhamp jnju ifwufbiui Ipuh mb**muuin$y>\ 

% 209 *fiwfwg m &*l *h&** fy * tM *b***-***hk * b u k fo n pbm 
%mgh Zt ***f£g aitjijjr u(tUMi*ifi**t[ut% n£n*£ it. 

$«#£ £/^A/n*£t *fitt mwKMU t £***** yJkP* 

miULutt^rf* ^**y$ P f ^ iUiKtt P P m V MMiJ '*P *?****-<+ 
%^fih y f[gnnMU*£n. f **p**J «&m3r Q& Jfuaf */A~ 
fww 'hpu/huiLi;)*. quu$ **{// ^* puirh przhb^ 
jjpli *fi***2lt & $%}*$$*** «b *$bmu It ft ifnMM*j£uy> + 
PttLp P^* frpblhg n fi Ui ZS m JL **ifi** M tb**b m ?*~ 
nhftni.it Ptu»jiuin.^^lit $ II ^tuLiultopgh ftpb%g 
jfifwtowIjUJt. JfntnLuj& bh gu*%fi tfft iu*jviup^ 
^uitfpwlftuh ufhnLMt%g * fthit$f£u *fiu*fwJwa 
quipui) *fiwfiupn*na tfboq ttwhiithf^uij) *fiu*~ 
£»u£Ag, *flwftupmji ihn. ft l^ttr^ttiuhu Jffuitj^ 
mhmtj) npnj huiifuip pftynumf* J^fttfutj ifo^ 
mmphwljgit utjuiMjt^u tfj^mjb%% ^— *fapft*f**p 
fluiffttLiugft jmuuiLmjjoj^u *fiurpu/htf uihpnn 

> bnjbguA » ? Jjhpkp(f.tuL artLUti/% $f**$sji 
fcp Z mm h pq.bg **q^t*i.p , hw%g */p***j ufiup&h- 

«/uj%tiug ba £wjp£fi (&P*t) *****b 
**P t C* 3UM 9^ 3 P^ b £ m P™ ifcam.gft)> t 

Jljff ifbp gwmhpif. €[t9^uuihgit uinw£ w Jt 

*P w &? ^t m it^ h p^t k u b^ft^" a^vf 4*~ 

ptiLtf piuq.uiLtrp IfiMJtf ftp pbphgh £*usptjp^ 

H 210 

%nq k tquiuiLuu£uui%nqU t[u**ipwtf lJ # qfn.iug 
ifiAtptfgb qpb^ni^ *l***h**%>g+ « l^lt P nJauhg 
» jw a bnguJ%t;+* kpqu k kqiuhwlfu hpq h% % 
» npg k pMJLH£ttt.ifg q&UMj%% £M.bu*£ b% t U 
» ^«*£ (utujblt qhnuLU ifutpqft^^ t i^ui^pmit 
Zujtiijjpujlfopgh fu%n%g tMiHtifuiptffift PUJ^UH 
« k quttfh%9**jh [t% 4 «# « hphi-njPu ***r&b% » , 

KiJJ^ujLU *lf****ptf £ rwp qft pmqn^tfg Luub% } 
^ &£ *f****9g qjqmwhpwqifn&H ifqbh , k 
» qnpu bp£ng ttpuuj% } k qiuptftnfru l^ixi^ng% 
£ bpb% % it qjffiftfiMi £%3iLuhujK} MUi&nA , A 
» t lh2 UMU iP qu"i%*f***fyu*%** Bu%q£ng% &fkh%& | 
A wjj%i JXj** ftiotighpu *fiw£hpli t**ji £*«^ 

%iMJUfl*mU*0 it llftgMMMMMfUtgWqftg %Jwhgp%btt^ 

iltupqtMJUfhm% j u*% qftifush £ q/**ju punqhh* 
pp y k gpf*u*itn%bwj k fohiwgj* fyn^hijtt. m m 
%wpJu/b (wifitf^, k tjbgk) «/?£ Tpw£ ikuM^ 
$> £, k ft* H^ft£UitMj + + np 1*%^ jfopfypfc *fh& 
>y it^t *lf*Z wu t wukh ♦ ♦ npiq^u tfujpq *fh& 
» uih^hhuij k jiuqfJujihquitf uauft ♦ k f}£ 
» nt-qfrq £ qnp uiub'ti gnpkh k iffa/* ***~ 
$> nbMMJj f[fjLujg% } uMulfMJUjh ay nuttbh k ny 
$ ft inbqnjh £wpdh% qftpu% t ***Jl kpki.ttjjP 
» ^r38r muAt + + — — /»«£ p%q.£ p np utiqu* 
» Luul/b mhubiu^ nifushg *fia*i£wg k *[][*£***„ 


211 > Ufttig mtuSwpu ft ]^hpft%u putp<Zni5iu & 
p%usl{nLpfiL%u } nip U. qjhuhguwhrfp fym^ 

> ujhuj£ nthfttt ft ^niftf) U qJJjttmuLiu^ 
|» ft qhmu k ft ifrrujj£ut.. \fn^npncPftA% 

> ifttiuij fttmphmg qjfnutu/uj£ifiu% ^tajng ft 
» £hn% gpJmg%, »pg vuu^ft% ft!; qjfamw^ 
>> Ltutpj. n3h ilft^ujufg wpyhihwi h% l[h%^ 
» ipuhft* ft \J*uiuftu ihutnh ♦ # U nUU itft 
» jti/htfrnutg tip nL%£p ^ft^ftiut%rrt.pftL% ^w„ 
'* J n 3i $«#/»£m./i&«#£ %u*pgu*%£p <j^£#itt/Wp 
* f^ LW S^ & *ltp**ft****ptfi*h f ^i */V Z^/* 
» UpviujLU/qqutj hp^hh^ ft Jfi*jufizi%ujg*L . & 
» %jf£*u wi9uighw£) p^ n% tputfftu qb^w^ 
» %k/% %npw ft ffmttju/bwg% f £$pLUifuSh mtfi.jp 

> phtf mtfh%mj% w^fttutpSu* rj.mpp%mg% p tip 

» ft ),UJLUJULUp^ft Op% Mifh%UiJ% f£Wppft% 

» Ijrtu/huii'h qnift!; ft t[hpwj JJ***lft ft±p**J + 
» A kp^mPg% J^pmuMiMuqr^iuj Lu%yp£% $u*u„ 
» mmmft%% £fa**ji* %pu*tfw% lfmmmph% mjtfaf* 
J Wifh%wj% ymppftli ft 'jjWLwumftqn^ ljrrLu„ 
» %m& q^utufij $wpfyut%£ , * * %nfi**lb*9 4 
» ft%ghw%g *l*b*.gh* l**l*f>g & £^ hph±huM£ 
» ^ $«*£, ^r&j qgnpkmh k tptf&ft) it **** 

» |l«#£ iJu^fU MMSfAtA hpkunt.pftt% ft ffUM^ 

» mft } ftpp p^ npuuth* np h *i**LMg «#« 
» Jh%hghm% »* fapfrt jftl***u****li *f'*ujl 212 

**png £mifwp If* p$ib% hybp mjh tfi&ifuihm^ 
Hb *lfr g -p u *^ f ** tjum l£ 9 *fu*h****-9sfht£ ftftM.pwiw* 

±U*VJD) ff£ «Z&£A***£ p IfWpMUMM* bpfHwh fi 
$• £whiMMMMjiMMp% %bafi $ it. ff ifhpMMMJ £j***ff /?"(/*- 

> jh*M*^ 4. UMt l i L mt V u hb J** m ***p wgjumpfi bim^ 
#. %h%) *fiw2***g uhipuGu r}Gb£ f tt ft %ngm%£ 

> jzmGu p*hG U tMii*iib% » * — Qbmfth qjrnjg% 
QauumuMml; (?*}}* ty***J & n^pfcfiihpni, pu*uh% 
***Jh P% l mm %b*i *$*#£$ b, qbi-g %njUMii m0 

^*tzs ^*** ^ y'-st J mttm 2 m g***^* Vl^'- ***** 

«S/r«#£ b. IftMi^uujpFf.ifi-pkwifp funumh L jwjm* 
%nuiu& piu%kp% X Tpw^w^ %bp4ft*p&t*L.fibwtfp 
iuMifuipni-Zfiht Qum mj***f Hjwuitf afmmMfp^i 
il*p**£ *fbp *[bpiijl*£bu*i fjpniMibq, Pm^uiLrt^ 
pfA Zuufiup) pi W ifihbg l*pb%g «jy#fi3i^ 

» p%Mjufybi}n*.gwi£ ft %mF$mm tfiuprf gfl*i.mfu4>** , 
# h bt**£ *£?*/** ^p*«J?Mi«ififi5f»* nupkffb *fiMu£g 

***jl_ iiiuiW€£wtf***mriLiig t 

1* Xkj uu it n *t' wktlhwg uiwuiqwitmluQvhhpi* ijuttf 
folk hpmq^ui^iiiii qfipgh , F***J0 qutpitsah^ £ np 
1 213 

Hj*t uitftAuijh SuipuiwpnLphuAsg %km 
bppbSSt h £U*ptsi&&l*li Fffti^mg %$fur% % tttsspr^ 
Ifutltg *[p***j tfetmnwifmp u*qt£btjnt-Pl*t5i ty pr* 

Ht^i g %i*ph 9C %£j*% , uk%t* % > 8***zitBzbt % * 

$rb&t;fi%+ *fyr**l puAjtt, iffrituZwp $>{?%£{& + 
b uijuuffiufigu *fiiujfulftup t *fi*u9bp£h pn%nLu,& f 
lf i uj%nLuA£fA %m kt, p gpftifinn%£u*t[m% rftiLphujifp * JJ m juufl*u[i%hpp jtupifiup £ A. 

W1 *#♦ 

* ffi*8 l**ffrfb0l& ^"*/ %*upphgw%% 

QwlfnMu%ft% fyji c lfpp£puih% , 

Q£m *fiw£m$u*fy jfrp***? $£*¥«**»* 

ffywlhph mji hpwqwmhv bt q.fi$j*tiwl/whfi fympow 

B nL Bt>H* %F #£*£ (<hf *<?}* «U***> kt $*"l4t 
» bpwq txhvwh* tip jhp^Vpg o£ qmjp , %mj ft 
» ttom ft f.tuluj'bg %fimnt!kgV qUuigfih + Ll wji 
» mhuwli* np iu^nt£u qiujp jbplfhfig t . . . £{£iw£ 
» qfhwgfo Swpgu&ki •fiwlmhg qpmhwi/whwgV > 
» Pi fJ 1 * 1&1 £♦ b wuivg *$wlwfig qfjivhwffujhb f 
» Pi «V& mmpph np o& bpblf ujiupnhiijjg whfi„ 
)> pwitogwh*.* wjh mmpph np uuqnL^ulj bpbfy* 
^Hwptnp ifwpq.fcp iwmwgmh , b p 4Pp m J 214 

It vug Luinf ntf.vng ^i* *i**iJwpni r f* fp tfifni-wp 
/?*»*./» ftifufbu*^ P£ ptunftU Mif£iiiij£u k. m%„ 
Zluuwiuw fiifujuinftg ^uat/ujp i h. P% *fiMM*£utg 
*sj£u npnf q.ui ninth tup tfh */&<£ ujL.tnhrj.ni-Uih 

nnpbuM&mf* nJju pnnnu f p < uq.Hn/hp$nui^n ftp*, 
phu hphw^nyw^mh f inn bphi.njP $ gunput^ 
fynju f hpinq^inlfuiu pn/u tff* + titntf pu/nf* tfft 
ifmuMt.np wnuipfif* u/htiUMmwp tfhpniwpu&gp 

IfH/tf VlUjphpgp , U IfLUlf f*%£Uj£u ZfiMfuij 

wjl h* puni.fi ftppht, %wfuuja.fi&p t \J*bp gp^** 
ubfjfigu ujju ^£, wjl Ifpouujfyu/iiU f np pum 
gpffumnh^w^UJ% Mj.Mi*tnifu&* n.f*t.guiq%*uIiUM% 

pu/h i/MUif MUU& %^UM%Miill^p^ Li pUiit UJJU if 

fhnt£ifu* Thp&p**3*t* % (M^f t P nt l,P MU J %***tfu*p i£p* 
**t) «£***" quinw^JiVh f)t.pni,u*liu/huig if**, 
y> uh^ » ♦ r * g -l*l'Z why usj£ «u4nau^ng% nt.*, 

» pnLUiltMU%g$ ♦ /***(/# £****" £&*l *»£ U3J%gi*ili 

iftupSuuii-np %***/{ l**utf ZulfUMj liuiif rj.ftt.gujcf% 
L* hifmgni.fi , npgu/h ufhctfiu fymtf ^tutiff% 

u/hlftMipiffih UiUitnlihpu , Uifuih ftU% ZflU tyujp^ 

**hg II tuphuh^htujg $)kjin*fih]ifi f rip ujuuinLJU^ 
&ng f nl*ug$*itlM*s%g U puMtf.uiL.npwg nq.unju 
%$ufnmmfinj ftifh £p lliUif UfUfHuJUf uAiu* it 
hp^ ***ju pujnfA Zbm ju$ph y**jpf*d* yntSift i: J 215 $ m pk i **p tupifutwh £H***j ffnpn* f $**£* 
Uffr u*hp */££ HMMM%^muiug% umj l ^p^ % «^*U. 
ftiu'hnug jmpa.ft% — , p ihn% ffi.pnt.fti » , 

t hnuuil^ut% $*ft**£mwtfwiig n,£tf fjzpntmufmjw 
phpnLJ&fiiJjg jm%^ftiiifnM.piui%g t fl^pbSh $c 
pnu mn. %mft*%ftu tfbp Ipuif u*umniL*ubu*jf*h 
fatf »fft fji f iimtf wj%wft$*ft hphunjP tfft 
utn itwpgjftlf , tfu/bujvti/iiFf jkpzuqjt f #»^i/y A 
w%riLUM% (pmnftu) tfhpAujLnp £, £ £***/ **{/# 
ypntiLtb \h$9is*npft ^tuifujp ft T]u/hn%uj(fftpu } 
flzpnimfjfituj ft ULuutujfhiujt^^ ftppht. ^hnphut^ 
k m *f Wl^m^ 1/11*11% ajft %ft% pmnyftpg $M*f£ 
yojunttrnj ifa/fif£ mju pmn.pt 

^wt,w%ut^us% p^f, ft%£ p% Ift^pnA ^mj^ 
lliuqwhg llftuuiuwn^iub hu/h ujpnt £«j^ £p f 

hk £?* k"i nu ip /?*/»^/ k****? fl z *h **p 

unuli ypn^wh ^hnt J ft ftp ft *ffrp** ) P***J9 
prnpijittLpftAgh bujltop h% ujJh%m%+ j^ 
mnuu&n*Aft % |m^if^, \}ppn^ft % fi* W ffn^ft $ 
k utffi* jtunnni.il winuLuifpg muj£ iu(fint,ujg 
gf*jpkp% It tjutnbpp fi^ushwlfltin^ # f j£ w ~ 
P"^h flU w $ fff ^/'* \}iFpu*mni$ft) It **/£&), 
%Ju$% ^mfitm pwnft $ np n£ ifftwjh tyujpuftg 
«*/£ h tfhptfui%MMiJ^tuft ^kqnL.vj> qLnwmp %gw^ 216 

t Opfaj* 1 }* uiqhttLwfyu/b Ijmif wpgM*Mjwq% 
an uump i np f* %£& Jtbnjmffipu tf.pm.ft b 
fjiji*npff } npuf^u tfn^Jt j9nupni(JiqtiiftMm% gnjp 

ifh^% gpummmj (&*/*** Mademoiselle 

uipgnAbtug 1pnu/btfujg)t — — ft,/** pwptfbw^ 

flt.pZhwMJ */££ UfMf£%£% %£MMJtiMui[U9%ft h. M*& m 

iftwlfu/b ^Aqr/f i^*# f ( rtpnj ^utKuauuip* £"*/*« 
bhtt yt*t%fc% ouiu*pg\ £ ]*uty*z£ft f mpif$9*km m 
*l***jbi *fb& q£tgnL.%Li*j ifpp «*/£ tfbpwqu*% m 
gopffi b*.u QjuTutj tun. *fbq_ ufs*t*rt£U$'&bui£ m m 
tfbhiupitu/UiuL.np mhijwh f ftvi/?#?i-J«*&«#£/»i 

1jnLt>fi% t Ht**ib Q 4t % tf^VHi** t**f****»m[>i. 

t^tty i fy****f */o«f| fap**g W JL ^ f# V^ $*i%*9i%% 
£ wpiupwlfMith Z^»/*/* lfut*f ^mpji ipaJt 
L n% f-i **P £ Qmt.bp^m^MupMi% mpbi,bibmjg } 

(jmuw ffrnipgmg tfh^h ?WWP)* Q utn 

jjJutumfiV fJLpntuji[UJ%g «/oifi bh Immfihusg 

u jfwpawMMig Manes, Larves, Lemu~ 

reS Mtthn^Miiifbfng f "Pg &**. tfbnbfjwg **f/>£ 
bpbs.bw£g jbpuit^Jw^ tfwif ttfui%u§$sfui%$ J m ~ 
mailf phmMu/hbwMj) b m**jj%% 

fl^pZ[* ujhnLush jitfiMiumgh ZbnstL *£ b. 
l^inJ2f tip b %i/w%mnf£$i pmptj.9iL.MMMh £ Ifp* 

pohtuIfUift b MMMtf%$WM m tMilfMMi% W%HUMMM%g Hwifwp i 

fihyH^u *}*f*gLU%nj£ , b juMmnul^ mU&u/Ug 9 
]&nupniluShnj£ } JJ$jj^uM^ui%rtj^ } b ***jjjb% ffl**m 9 

Mi a 

L 

j 
e 

MA 

4 1 

» 

J 

» 9 \ 21? 
n p fajg wjl "iti'ti"'!* ibs**^ **& "*&** 

{filth p£jm%* ifuihtutu/htf np Jffi^Jl ^i ***-£/* 
k f*{*tti**jl bpmhmiimU whqffh fyttuf Lupgui^ 

jm.pitL%% f rtp jhmnj uffitn/i jfrintfi % 

ffrnnntifg £hmwg%%k£ omiup ^b^nt-tug /?*•*> 

^ Urus JlptMMifmqtik, Horus fi*vgi***% f 

Jfomtuifp tfhptiuji-np 1 uhttjii* mmpphp 
(tupujlpu%} } It j&ynn.p^hu**fp% l^utif &m*j.ifmtfp 

k rfmSfr I^mum? Qnt&jk) np nLhfi Iffrlh h np„ 
qji) utu op iff* «C^«?**f*. q.ui%hiim% iffi Ijuip^ 

if ft tf.mmj» ^ it Mttjjfit zhiiffhua^ii pzupn„ 
jwfuoub[n£ fy } pu£) ^^ngAfrlt JJuimu/hujj £ f 

P* pUPli flW** tf Z *A»pm n tphMUifp 

<f.hpwqnj% £>um% €£tfut ptj.fr fy It fw%hiJUiftnfmm\ 
umnpjA g***h ^J«ijw#it«#d* l^tu% hintfbq£% 
t m kS * fP&Pt ***i?h% lfpo%frg */£jP Swti%^ 
gntw&t Zptftg b. gpfium*t%J;f*tf «££j? &w%op'g 

P uijjmj pit-P biutfp I^wpltbuig ft iTuj^if^trtuj^ 218 

fyu&tug it J***JL ifftwuinntau&huyg , %ua ht 
ft ptuaifuMutrsnKUMhkuijg ntfmhgt JJ*bp vntupp 
ifpohgh £t*i%*0ph£ t^Zph^tnutlfU uiVkfttftl Qi*^ 
q.ft**i ifft^htiptf,** ftdit [*$**£ JJ lt MtmtwLMM*& it p^ff 
ifuiprj.) ujui£uio%kwjM* JJ»iff#ft^iy ftp fyuttfgtt 
Jt, %piMuFtsih%kpp ipumuMph^ uiLu^nL jkpfypft 
i£uju% ifuspiffywh f M*fur£mM*jiufihif*L quM%n%g 
ft }wp fjfftng U ft ifmu/hq.ttMtj , it kppkSb 
ktu q^irpfyiMLgh ***fl uf$umifhijnL. % Jfh $**{£** ft*. 
ph%g £tiLfifhju$h uijuuj^M* UM Jl fapffi*S H*>p**L„ 
p-hwh it q.np&ng *lp**\f°g 5&^«iiiif«^ mj^ 
h ***/£ it owtuptiuift ijutp&ftg it tjjinjg nt„ 
%ft% + *fhp £$***k/Ji j$* tfkp wqifftft %Jtfwm* 
tftutfp £j ("HiS JutjMtrtift $rw%t>p'*ii~P'ft*% 4*»*-w 
%*ft*fgi pi; ft^*$ & npiJMift %9MMi.mmg ni%^ft% 
^fth 2umj£ uijuitjftuft %ntf.i.ntj) ftutuf^u *[***- 
%u*quM%^ft% ttJLpftt l^tMMpbki**!^ ptiipft tiifftfth* 
ptfh f£% ujunhp MffttMijfi l;ft% ftptshg SP^t* 
tittup %wifwph^ft% \*b± np p§l***f girbMufywi 
U %2w%miiMMMh £ m%n*5& ftui[ ^pkimtulf , 
qnp It £wpli £ Qwdrnph^ gpft$imn%^ntpk%^ 
utnw£ &*Mi%oftl jwfj€fft% ♦ i/wftiwfLiifi^f np 
u^tupul^hp^h MMiji %iwj%m^u £ fylyijijpk 
np M*mtitq.wpwhft ftpf&g fJhqttLiut. JtH*uu*p« 
<tw£ ( <p£p—Zft2j££ ) f it juipifiup £ QuiUiii* 
pwfyopl;% ftptfhg pfi&Mujni-tu& t^uMtpu iftu*ppU s 219 

*y*fi*& *^£«* phMUip f ht i uipujlihpu i b L nL + 
i*m%t*ji.rtp £ k Jttp j/££ pwmfit* %nuwqui„ 
Iftul limJ <£€fnwl[Mi,% £&pgm*.g*pni.pf,M3t% 
^ph^uimlf,. k ffbjju^u £umui pmnbp I^mmm% 
^mumpmli bp^m, mq$wgtt &*.« f^uijntf k 

§ m F**b3) ^ $/"*£ kt!P^ m P C^L & npr$ihi 
Pt *|A t *#*-«!* mttmir £ f $mpfy £ „p 
Ap%nL£% mji gtum /r ghn^g <frrp&uj&r7Luj& 

ELL m J * ?*"#£ & jwnm£ gw% qm%w%tf 
Qajlqlf/,, quMuh *$ usjunp j/$g ^mj mjq, 
mhrttStht ITitp %[*% Jhizwtfpwff $f££ W^f, 
6w ^pwjmmfy* np % iff^ ub$jfm^m% %ujtfuj„ 
pm-ty §wj fbqjrn,^ £j****2j*$ ^mtiuitftiupp 
<Mp t *?t*i*% %mku £pnji qjf ^pijfiG 4«,^ 
Jut phi U £*£&;% mji q%m x $p[*umt9%£m„ m 

ftmnpmffihmtfp fyphmp ft nntfi k hpn pm*, 
afa uuin^mpiuiifi^ „p n g ^kp^%% fig k 
jjt ^mn^p wnwfttitf&ht P^JS £*&**£?&»& 
ll^m Jf, ^au mmj tputhrw pmnf^ Amj%^ 
k ptfmum^t. mji $ nptij ifhp&wLnp £ dkp 
*/££ UiMt[*pwlpi& hqzub ^pb^muifyiMtg l^ n ^ 
gn£»% UnujgUnjlj (^pbtfty Zmtfmp t^ pub% 

d* *hfrPB {t U««^«Af«w), «fl wpmp q£p&g*> 
» mwlp* pip intffiUi k <i%n^noGttruju p V p 
» ft jmg £pnj»* munp ^mifujp k flng&^Mn * 220 

ht,u u/hnvuAtjiu nun. *fbqj fjp/fpnpn.fiit £*»,*. 

» ih% ^pbp******^^) n P ^ ***%gn*5i mlfiuifp 
# U £itt.p JP hpisitog^ ♦ pum utjutf Jk ^utyny 
km u»%nLLU%[Sb % J)Mut£$fnuf& i£tf$MijnL,j3'f9L%% 
%9uAh ih £ It luuMiwQuatuj If** « ifwifph , ifjttuh 
ah usju £ athiuJLnp *j.np& %ngtu C uvw *f***ptj.^ 
t^isAi buAoffnt-ffhwh h iMjfwinjfiij + L %aj% 
hu^ Zphptnwlf Ifnynt-Sii «#/£ %gw%u*Ifi; vsn 
tfhq %tu L. uftJJtnauitffJJLnp lfi$*§f rj.hu u^u/h % 

i*pf***Mirrfh£ni.ph*n% iJft$ftJ&M*jpMMMl[Mi*h ^umkmmm^ 
mutjhujg i/££ fy£w% bmmji £ ^pbgmustfutg 
uftu^tumortLp^pLuli tfiuif ju%u**fg% [i ifhptuj 
iftupqlfuilb U hplfpfi) U lfiMiphnL.fi tip (&}*• 
MMf£u wuAffiig* MM*jt*Mu£u L funufpp ifuspqlfur% 
it tuptupui&ng* jmmru.li tsfw£ufw%J*£ %phj* 
wiulf nChhshmht l&J 9 * $[**?***** *Lp w J bpht,gp^ 
%hu JfcqPiupg U npnghu uij£ U mmmj^ hplfpp 
tfuMuwhg ***jf mwHMu**i$**%%hp Ijujtf firgjuuju^ 
%hp* fi%yu£u f fh u * 1 f itu J^i ***tftilt £**Jpi; **f***«r 
Zrtq* iniii^^ \hpuMUg * IJnzgWjlf Qbp~ 
Ju/hy , IfmpmpfiEif* \fVhrj.ng , fPrn^iuGtujif 

Ifu/hg* ipie<rp£nu J)p**g + Tjnfitnfinu JJjfh^m^ 
hmh U \ nuubji + rrt-pf** £ ww f u *ipp' whrti-iuifp 
^phgmuMlfhkp *ujl) n p**g 15 i {Lt siMMi ' ]n PS P uan 221 

p $$$tfk%&jt&ui% ffopuaf-imLfu ^p&2*f**r^£~ h% % 
& U ft Abnfth rrt%ftfi q**HLp%+ f #r£ii#lrii#2r & 
» tfwufifti qutifi&Mujfi t*jht£&- h* qyutp s^Ut/h* % 
fhi; h utu*t%g %np <fft*^* & gpftumrt%£w„ 
iptth *fwt£m*ft***pt$i£ f P m J8 *^^L ^** wSrSw*, 
4.uAutt^ut% tbpbi-ftp ap U jMun*Mi£ gush qu*jh 
fytujfth luijrwg */££ u*%t$Luthg U tjwp&ftg 
^ph^uiujlfujg i ftl£ k $*wgw& £EU**J jl*£***~ 
tnt&If) fyusp&bxf p-^ U p tup ft j?i» 4i»^f ntfvng 
J ik "kfrtPt *"«*»£ tpujtt {ft%£Uf£*i ^p&£~ 
vmtlfujg II *\%ftLtug) £ju*ht.tfttLjM& PIL***J * t*m^. 
gf&u %*fm% Qn&mg *^JU/*£, Aa'jAltfV fa^ 
ynumbng ftppbc ufut*iuituuAt J^atif wq^tfw^ 
pmp Zpb^tnutlfg hM$t*f*upai.£ft% t ^bpbt^u utnn^ 
pwtpiMpuft jf***h qnifuAu ft iph&mwliuig ♦ w*> 
unhg mh*iwi[£% ftfmtt.ft% ft%yu.t*j% ifttftuj **iWL 
fag *f££ jftzttLwb <c ITbc^it uiqtlfufcf* * , 

hhptu%nu Ztupg Shmgbm^ uiL.t$Ai£t9LB-hwrfp $ 
**PB fcPP **%**£{& lf**£ mj%uj£u t^nskft% ***j% 
fl%fthbpp f t*p ftp?*b$ tfhmu iiim$*gp%b%% }J^ 1* \nVhmt ft ini-inf* pmhpg *\»p + XjtfWinLW&w*, 

» ifiLJfrfiLh piufihff.Jip& if.ftz%ug % urn ft pwppup p* 
» iTpg ZwitmwvinLftFpLh ♦ * \\uMpimpf^ntppL%% £ 
» ttwtfinIfninJLppLh q^pLmtj ju$pu*fnp£u*g » * 222 

*m%g %ifw%g vjfimf, p a w% k ft^ fl\utinU| 
fyn<nLMiJ&gh f P£ yb% *$§**£$% + pbpb^MMMtfftm 
piunnjiulju/h wu*viifnt_pbuM% iff* */££ 4****' 
jumpy iff* %'/***£ if£fy**L% % *tP m L nM l * *ff*l 
» npqhm^, q.m np iA^£ HjB^H, £% 1^1. f 
» mji ^«^ i}fiufu*z P&%^t ^ l(***if $Ufl&ty 
5s> \C\uGm1f b%mp *H>b*L %MifitMJt*%£m£» t /W^w*, 
pm% *f*u*ji ftib£t*t<fM**pfi% qtf*$*i/tfnt!hgp pm^ 
gtuinph^ni£ fy^pul;* tfujp&h'h £f£ «(I|#Y£. ppn* 
%b% q/iu Jjjlllf JJ*u*£fyi**J*g » * J£nP^utp*s*liw% 
(£priLut& tf*t**ji QwpMMt^fhfth funumnt£u/hls£ 
tiruij) Pi <<Hjh^l &**£***$& £«i£&j/V qmqtMMjfi 
fi ifop iffrplfi £mp£t*tphnf^ t ft,/** $£ii$MMjnt.„ 
ptmifpg jmjm%*t9-fv **p P£ U tu%m.ujifp 
H*[£i( b% MMtjMi nfmhtt^ii ***fl>4? $ P***J3 £***m Un U l***P M f ££fip i JuiLu*t[f*j% *>%f*£ ^m^mff.nj% tt. *f&*l&gi*fy 
Ajlw w%nL,u*ifp , %ttj%w£v ii mt/.btin^phm'hff 
*?t2. H^I^Stk &% n *5**l ^hpu/hnu ^MMj^wqm%g 
Jmmg % b% {JuJLbpchuifiujpunLlJp^, ffujif Qiu„ 
xlijiJmlfutM ZtupnmGp) pbpbuu U tfbpjutifiwjh 

ujtpfiug y %mm bi~ f>wb qjnChmliwh %fn**^ 
iAwnt f ^PP* t P u *ptj : *fm%tii.phw% «yj#«y£« 
(Qmi.bpffm^mpu/iiJ fynirt jufih) mmmjj^ pum l{***p~ 
hbtug* \b% %ftwj% *»*. %*?***%£ ufhnUgx J]*hnLUjJp 1 223 

jutjtahp ppb%g uhnb t tPF 5/* &£*»*** j{r#* uj^- 
n%&rmjm~bftw*£ + fM%iitl[UJ&- IfuaT 11*2.'**^ *»£•* 
nbp%p% p%tit-fibti/b qttimpHmfj* J^nqtAahg^ 
hih t tfutptfbp f ifmjpftg) tfbsnbqbpg* fyujpn*, 
qn^bmifp JPni-MMUjjfig %tttub qpirt%uil^ut%p f 
b%*tif£u piMMg*Mtmph% hffh ifhtfifpig $ p-£ 
UpbnifHsmtfp nt%ffh) mutih f qqpmnLJfpi-% it 
> W4 ttM.uu/kb£t*i£» % fatuifJjpug fywp&fifi £ fl£ 
QutibpdZtvpuntJig jwinrttlf p/ttmttnq b% fa* 
pbftg nbnp inqwjntf 9 ulfubu*^ fa Stupum^. 
%biug ifftitbt. jbpl^nvUu U fa mnuMpbpu f %mm* 
A*. iu%n%g uf<pu/htug U fnK*iMgifuu%g+ n P n (? 
jhfiuuitubutL nifmbo fa %np pu/hutufapwtj 
1} } pub% i p*£ Sfaifiuj ***j£ tnbq mbq ifuAimjff 
mmpfah bpfyttL uAtqu$$t I fa qutphwli U J***£* 
%wit\ nLputfunLffbuA Hu/hq£u tpuuituph% fa 
putquAifau* fytu% i^mphnqg *tp bppbSh Qui* 
LhpifhwpiMW%g %bui uipffu/hiuunp ifabuuMjo 
bppmutttwpqjf Miiji fynt. IpH&i P***J9 &F~ 

1 « ]anpbhuigLnj lifyutpuiqpwfr 'Wjpwpmmbmh 
/f ui^w/7 jfahl math , nip jmphufmpg <{qhurrtg Zw*, 
» LWgtiLtib hqhuti ^bqmpmp % mn uw^ifwVop hn*. 
» gm % btipt^fi ihputtfpg bv bqbpo^p qmimph , 1fyw„ 
» mw&Jig ntftuGu hpp iuu Jjpfamiuutuuv}.Mfik€tft 

ahttfifjfitt >y t — }%ppbL jfiiwmwlf ki. p ^hVtti,* 
P^fiih ph&wjnLwfr £ ^[bpnjbqMmi iqtjjh&bq^b &%**** 
({hpty ^inhqwifh I(UJif &m.iut&b f quitiLtufr p iJ^mSf p. fSi 
4% t##^^p#t^ 225 

£ uMtMi*jipk% qifmfufjili ftM,putjnint*P'ku*$fp & % 

? %y*f> h fihtujqbwtjii ftgjuk^) fyutaf Quti,bp^ 
[ » diu%wpu***hg% q&p&L$ i *$[*£ &!*£. B^^P** 

I ywffm±rtpf*h+ ^l*** 4£***F 9w *U** ( tt t P *^t* J***J m ~ 

I 1ituiij£i* ([*£**£} $wqtj[. h% ij^iJiwjjf » * 5/ r 2^* w i 

§wpki-MM*nLnj i phtir*pq,ffi* u % 3 " LUt S^L ^ su it 9U k ftmr 

uftitt Jftjj&hmg y mhti tffi ft / i?i.^*/\ /jfwSi/uj^. 

wjuuf^u %npuM^nt.p tfft uiLMiAiq.% fftHLbptf^ 
hmnuuAa Ziuifujp* <« fftfu/hg tuuirh /?£ yiwVn 
» hi* It MstjuMtf^M ttsuh% , p~l; J^ m £/^*&ff^~ 
» qf»h ^j*y/» **p*lf* htjht. \JuM%jim**% } U MJUjMi^ 
% uj^u rj.ni.ump fyumqftii tu%tnn%+ II jnpdwtf 
% ]} t uinriLui& h**utpg £ff*y Pk **£// "Pit 
» huitf ntfLUirrp rtt,J*f**** h, mmum uj tfijj < h^ sjj i^ ^ 
^ It muiun ff£ ttt » jmjhd'Wif hpLnt, q.nmui.r 
\ f> pph A. twprthh *§+*** '9 fi nutpdu/h ? II mmmUU^ 
» pbunjPg Jkqh%+ U $£w$9U ***/5* *A**£^wir«^ 
» Dili, mulsh qhnuMtt* np h%uJhh% It ulanum^ 
» l^li* it m£ np fyi*L mhu%%; qhnutu* ^«#^. 
» %Luuiujri Stupuu/iihp ti. nuith it nnt-UMAth 
» mhuufhk% ♦ & pfiwlfut% tii%fi% qtffimtiL^ 
» JfftChi Uh/L $m *J mm **} % S^iftsspfrm pu*% » $ 
Jjftff/M jxrArt **{/£ W^* <(,Qtn^hpifiiM^uMpum%p 

15 I ! ^1 226 

£ ni b% phr^nvhujl^ %u/h£uj p nj , qft £#iiA* 
» ft 4 nAfih np h%pMM*lfu*j {Jfhfi jnfwumhg + 
» b tnbu } q^ft y{*vwLp{*L% nAfib) L. qnp 

> pbs abvtbfi tu*LtfntzLubujrh abuiblj f P UJf J'T 
» w/£ /^> nuuwhb^ it 4 tfLuph*h» * — - /4p^. 
%iu&fih tfuj^LUifiuMpji M^MSjpij.MtiUfiimnM-fJhiSt *ff* n t 
— • ^ujpikuj^ gw%fi tffr mbn **{/£ ^/'i ♦ 
^^rtii mhbpbvnjP tupiupiuhg {fb%q.u/hbg ^ 
^ p'Um.P'huMifp ffjunn^hp u&ifnfiwhmihn* ah 
» f?4 «y^ nuuiuhh^ Ifiuphlj) b. n$ *l n {* *jtf*"* 
$> #/r£5* i/«««#tiAM£ fyu*ph% + b% ij/hbpbi-r*jflg 
p b tfjuf^lftMjftzutjfti.jf) { lpp Q***t-hp<ftii**tupiinAj> 

> IftJibh » i — • « Q*u*.hpiJ'U9*%mp**nAg% A, 

> u/bpu/h ifh%rft*J>*h{ig p'hncfifbwtfp n§%Jwh 

> /»&?* & it 4 «y£ Sw^i ni-utjAbi^ % 

p***jg pwitf bpl^wpmifbutiff* ♦ A w £ *j.huinL mr 
p-fjAp Ptii.fr pi; fPttLuujjfig ftftiqiult £h% y 
b ftpbhg jkptfjiku b jbpljpb b. ft drnt£ai~^ 
luunhg uufbit JtuuLuUg l jj' UJ J J«*«n^ q.wu 
r^wu au*mni~mb fcljfa^U**!^ ^ **(***% h in i£) %u* 
bi. ft q.dnft*M* f t^n^iupSn^pbiutfp ujufp£fr% + 
^wjng Qwi.bpffHuipu% tffru/htfiutfiuj% f^ntM"* 
b ^ft^iftftw £p t 

9»* 2UP M+H* ^hp***%t9uni.phw\ I * v 227 

uii?b%£h tfh& . ifbiuuh £p it £ Humnv&nj **£p 

yni%lg%W]% | npnj inbr^ tfmjn/h prrb^p It q.kpf* 

h*£A£p a if h inn It quhpw* u/bL^ uihuu/bn 

hkpm bbptii sM/MUpiMbjfi %btffbp h ^uit/bhp 

£uAt$gnttu& + npntjift; uttb^fi it jutmntlf b% 

l^wphbgbtiti nahtt^h If tuff JuutrA ^umLd^ **+, 

png pwp£ftihp% wfl ^*y^«yi« mi*Mi*ju%g % if 4 

utfihtwtth h siuptTLpb%I;+ fc u k P n *$* 2**^P 

. l{nsnLMjj&g% iuLb^[i gujitt hit* u*pifw%fi. **f*&*. 

mntAwu tuuutni-ujbntpuitj htntf tuumntu*.* 

hu/htf^m tfiupq.lfuj'h ^ "/*/? t*P^***d iffw^twptwL^. 

EHitMii it tj/htttrtLuLnt-ffhu/h luuiuihiFb hpb*bg 

h$nmnp%mti htn^ntf fthnLgiuit It i*hntg*MM& 

h%% _ fpnajnd thhfhumhmjhg it Luuinnuiu^ 

btupiuhjitj \u*pbu*tj ulfqjiu/h t^'lbFC * £*** 

uh%g tfMfAij #*/? ft* nfhmjh bppit w&iuliui% 

(j.^nt.phu/h lifwifjuulf £ S U, P if** s ** tJBt ^ ***// 

fipphiT qnjwbu/h it ^Lubuuh wjt ifbp tb^ 

qntmt Qmp fynyntflh pwptttj £«*^jxt#xw^ n^ 

tffifth* apng q.£JMiUitrtp% It gtum <Lupbtuij ut„ 

nffi It tfpqn/'l £ JJlUUIuAjUJJ* Qmjm £ ftp 

mju ptunu t*p£tup£% £ It %fih ^mjtrn: Qui., 

Lwhoplfii mhhfM$%oP'* P***jg jp£ "> ut%rn%% 

jyUU3utn% Hwttu%Lulfu/b ^ hp$ ^ll MMM F u t3 ^H^*** 

^WfimtfuiG IfiMitf JfJlpkithG $£/"^ h n i^*P ip**if 228 

lift* t^VH^ tytfwj «V4 $fi£«i£ /r $i& k 
ft %np gpfrumnh^LulfUih qpn^uM^u f ftp phi. 
MjLqpiiUiUJLUur^Mun ujifi/btujh tujphiiitj * %umIl 

mqopftg *if££ iH 9gJ4,t l m S &• ******ibg %tfu*hi*9**ef 
Aim f « fli*& %bpmp%*ul[ ?9*$9p% jfthghtiShu 
qJnt.m yuipnt-Pku/h^ f fy *{***% wrfop-ttifh l i 1* \k L HP % t iUi P i h m b i ^ F***Pp** mt 'P at l uaqw^iu^ 
*hnq nqp jwjmhatp %wph x pp qnpbrnl^^ {i1j<U{£u 
Shmnh tfbpnj *$ppvmmsp wnwljwg */££♦ tpp U%^ 
4t$uhmgwW wppwjnt.pbwh ubpitrnhp** £«*H t 
« qwj Quiph k JWfpl mtn k^ qvhpttiiihhwitt p vppw» » 
ntpftl iuhqwif hpp pwpft uhpffit £«#tr£ jwqwpw^ 
ilft% % 1/ttL qwj Pi%wtfph «£ gmhbmg ft i[bpwj 
» npnffu ft d%l gnpbitnj% k qhwg > . k {\pn3\i i$p„ 

» #£ %wptfo £**»♦ (DW* **• 19 * 25, 38)* 

— p«£ k hftbuMqwl{mV pwjg wju pmgmmpnv^ 
fibmh jwpiftup £ Hwhwliush Hji * otj* » ftpp ftp 
opbpnLh t*iuhttftujUMit+ «.\sqbL P 4 m **P P hl^P^J 
» bai[ttLk bqbpu^ nip mpmqpi pt*jV bq.pp* Qmpq 
» ft Ithpu <S/ft £**#* Jtujl* dwdli ftp mpwqpfi £p 
» ft itom ♦ 1»w qlbw fttpnjh ffrftivbwg k &u*q b„ 
» f>wh* mpni.V bmbu k piafti[bgwL^ qhwg k b„ 
» pbp 200 uuifttntuli mpmqfti k tffth vb±+ k np„ 
» «f£u qquiwwLnp %vmwh qi**tplh bpb$ op* k 
» uhth ft pnjhV q&wqh jmintph tTputhquttf ft $[bp 
» nihtp ijmgnijli k gttigwh£p , npMq£u #£ mubi % 
» Jt«V»' ft^l *« wpwpbmi* in mm ft ifbpuij b^bm^ 
» uiMwhfth , k &wjp &WJP gpn*-bgph qft^u k pq^ 
» pnjh pip , k qwpnth wttbwi qVtngph >> t — p*f t m 229 smpmg jutjtit £ u*tfb%tiLu tfbp tbqnLft if £9 
%htJ*$ up ff£ it. %njh Ztutfutpf* plttj. ******* 
mmhutjp ft fuoui*i P m Jg ***** **&***b*J *{tj******* 
in nit £ ftp phi. ftpb% Mtfttf^moti^fta b /*«A#ta£ 
%]i%u*tj I^Miyf** 'fipftttmtwt* S£pf* ifbp $*tj^ t*^ 
pnthimf gam*-) ^JJmmMt&t&jft b. Hjpbgmw^ 
Ipug %npm » • qnp Zpbtsijg fUfb/^qhpnLt^ l^n^ 
}£f*b imhni% tpnouiiuauin \ntuutnutuhnj% } 
ftpp *t*£p MM*qmby?ii~ffbw%gi TklP m P£ fift£*l~ 
^bpttL^ui% tfpilh* *j*ftwb*fg *fbg ft JJ+ *f*png 
H%\ i*. rtLuutfa b% JJutmu/hujj b ^hug* ft**k 
tfbp %f& %wpg tj ; np&tu&l;fi% uy« htrtgfa 
pmntt) It iiLttmft lft*ipbi;p% rj.fat.Mjjg &urq ffcSfb f 
fbffg *fft*t*bp + jtujuAftlt ***J** £$ **P tfhptitf 
ifom It £W&o^? ****UI***0 ***i£ Ui JL aMi J t i 2***P 
nquig **&***.**& ul^fjjphtummnU %nj% £ f q $ 

8. ft. Demon, Diabohis, Diable, *%*A 
Teufel t u k **v»p**\*p&i SM k «*"**$*■* 

p0t ^mfti/tu %tAi& ifhpnju ^ npnif tftiLttu^ 
I; lp*tft b %i*Jh **uti m MMimgt Qwpsfti&***{Jr% t*$ju \ | 

£ ttp %nj% it iff* u/hnA ptf^nptwtfjth £«*#«. 
hummb %9*st%**iijt£ 9 ****** m *L*£***g ***£Pf ftppb. 

np fining mji jtupM/Vpiit Ml***P * Vll v i A»*P~ 
Hiuiqhmit) i[wp&$ if'tufiltrtLp wjv mbuimpin tfh^ 
nui&h mji Umpph fump^mjutti,phmtfpt 230 

bpbnu nhtfujrjL^if jutiutfp pmtfh*WL.M*t& % %l 9 P Uf p 
mmtiq* tfbp b fytupuftg */££ *}*bi. ^fltwJV 
^hyfyujg f fiai&wg f \mmjfhwg q.bpm^nj% 
Muumn±mb% £, $I^Hftf, /£&»«» ffrlnu DeUS 
fynyfwifp* <£**Lij£ mjunp $wfyutn.mfy fy***p**l>g 
UJlntpu* q.hpm^n/% mbmSth w Jt mn > ^fi^th 9 * 
JJjimjitu *f*nfunvui& %^whuil[^ Hj u i **P t °** 
ifhti£% limtf ^nt[rtL fybit JJ * *bp"S & &Pt u ~ 
mnh^nt.P'hmh gs*i.gm& ul^qjtui% tfauih*Uu*% 
tfbp %kf?m%$9ug % ^^phimMa^ti' b t^b^u ^ift*. 
phujifp fttfjush f%M**rf*iMphin*[^ f hpp putpf* h. 
S***p l(* put*b hplfttLgfiit Zutifmp "y£* ty***p~ 

gj.jiM.uig* ZutLu/bopgli tfbputjng tf££ mmmji fy***p 
quiitutquAn^piSi , b. uafb% if^I/h mbuml^ 
tffi yjjpbujg $tftstm1i***n. %ui*fmptwt-I;p t n* 
fffiwjh tfbb MMfwrnw^mprng } gw^ng U. ifbui„ 
unt.g^ muji ftftyt^mft b jopm%2/^l n J &. <£pi(~ 
tuh L nj h jn^ng $***%binj f £*£«£ h*$*frk % 
§M*tpp**ii*j*n2MHLpbi*t% i/!f£ jftgbglthg tytug&M^ 
tnnj k \iippfy***- qfr*~u&g% ♦ P W J9 jbmjAu 
pum tfbp fth[l£iiLpu/hgf* uppwyuth <f nt-uu&fi% + 

« }*%} pbmwfi ^nu mmu X f^tfLp^ifLpm%jflf 

f£ub± + 
J&biwgq. bu pbjSifbc gm% qlbippfy***- /»^*» , I 231 

%wtfmphgm%g tip CtL m P J*^** £fititt£g*t, ) L. 
tti tu^i ntf.fi ttftt — Quiph ttt, *f*kt, tfjftw^ 

ghu*i Qtujiuztftf* ***JL %** i*i*j**& £ ft ^tp u 

Mp+ fo^^u klt>lk %*£**£* «f*ppki. q£m„ 
puitfbt, iff* #t4 $j.utn,tup£p jm.qh^ & ^utpifir^ 
qprtLg iifhputjbnj > ♦ itftiA %tfft% L gtutjtj^ 
pmaMtih ffitttpHwfjfih afhp + 

* JJutumtwt Jk fttf Qwpm*fi*Lff% 3 
flpuf£u A* jmjfiitwif pqhnttfiit^ % 

ftfabf* <tw$fmti£pg *f&p ftp hpifiwi* u*nn% 
WJl tfmint. (jh JusJni.) utqafifig sf££ + 

« Ihpgbui ft i/£&£ pq&tM/hptti.pfjLb 

^hrnhkhftttf ftp A ifhp %ittJifttj% 2t$*ptj ***«> 
f[opftg %nj% f(£\ (ftutirtL f ttpnj gtttptiifh 
fu%tfp£ wqwrntfLfffitSt «. jwifh%iuj% %phqgh 
> £hwji(f §*mm4u%mjf* tip fin.* ft ft wn*i $* 

111^0 ffnqb «*// ^^"ifii tSM HJ tMM9f§ ftL ^ ft $"•/*- 
fiiuhnttLftrh%£ « Ail ASi A htuuutnntu tutmn » * 
utifh%gh am£ phjwi^phut^ %nyit tfuttftitSt utsti^ 
tfu/hnLiu& {J**} JJuttpfnufth m*tt%l£it ♦ « fj< 
hpliftghu tj.ni. jhplijiuq^ %ftz b i*ft * * "£ A 232 

*fjhvth np p**jfi f* umth»t Qum mjutt kh^ 
Pmifptfi-l* P% jwmni.ii ffbi- tfft if***p ££« op 
mmtih ^p2^i ni L k P^t^L***!-* *f***p£*9q q^ifuip^ 
itk* ^ %****f&*f****** %*ijh tfusiiiWiS* mmgtfi^ 
phm% x iphti^i %hmhpt**l_ ^m^rAjfi^ % — — 
J^juttffiuji %hmmtlmpni.p*l»tuh m%juMpJu*p ^p 
k tympiunm r^htG , qnp jfrgi 4f i l"*J*$F&* u L 
ilu/hMMj^u/h 1/ ♦ k %**j% Zwtfmpl* fKi$M%m*i k 
JTnqng) k ^nAi/^rw JpnilmpwgnjMg k /%***£* 
AJilj ^MUif fiuiGSljmi Jllfifujpn'hf* f «#/£ k mvj£ 

ijhpujMtipLubogt TfjiPwpwg *fi£ jftlfitftf* #?***-* 

%{l tfft u/bnLMJJlfp ^At/?| P W J3 ^1*1* UMMMi%^ 

q.nLp[>& if ffl; ifpnt^fff Zh tup tub k% $ juMjm^ 
i/r £$♦ /&£«y£«f, *l£a]tf *l***5f*£ ^J**, qnp 
J]nqnifn% 50°/* P n ^*&P ?t*****{hp £♦ — $Ufi~ 
nutn&z } np %umji f* m***h «fi^fin«£ » ♦ — ~ 
4C<^9&jut»^ jjAc, ftp ifA^n ft fykpiyt* &ufb„ 

> £f»g k %M*mf*u ft i[hpu*j pq.m%g% 1 k q.utp~ 

> AriLMjLulthti ahi> » * ft^P^Z ty*»£*Y**^***^***3r 
***tP ***JL jtZ**^ 4 * 9 u$t, ^tl i °******P **fhn*aM*$tpg % 
IjbGifmpUi ^jn^fimyi JiTftuukif) k uy^Srt 

Qu*p pmnfA £*»*Aj*i^£ £ *^P l^V* } **t*** 
$f££ ^UJUl pmtA % ftp k ^njm^m% fufutuui[i± l\ 1* ^ftLgi tiiftmjt myup pftjifywSg) pni.pq.bpi9Lz \ 23a %njhitj£$M %£u/hwiik k mhumli Jft ^mp *»$£„ 
ijmm ypircuib £b/**rjfti&mi w^oppg uf£9 t 
^ww 1 np k Ifn^mw* 1J)iupsjfo q.h%fa% i/££ 
jutinncli w%t9*% £ qhip *$«/, %i*j%Uf£is k 
tyhimwifl* tffr f np tuJung */££ w±»±p i^w^ 
fa^uil* £+ kp^itL^h muji Znt[bpni_ fafun^t 
J^ljh put pun j tffitM% l***pl* # %*ij% %wp% 
mmpqutuf^u S/r^/fi. m%ni.m$fp ifhpuijng wj£ 
Wyfftm* £, f*7i£uj£u VmjumjfeltMUi uncar 
uimmtfn».pbm% */££ p$*t*Lwir%« «*}£ ?**>* **/£ 

A/p £W/» ^l»»y $"£*r*^ UjU# S*i/£i £Mt/r«, 
ItiLnrfb mji JljumSmp^ np tfphfi^ %nj% £ 

£& 7 %im$mpi*i b % v*i» 4k w H bqPH* 

«/l *^&/r ^4^/»i. J^jntudmp tuubifg $ npuf£t* 
» £ jumpm%mg %***pg% Jbpng uinut^Ung* 
£ /hw urn[npnL^hu/h fa */$£ 4*"/ 7 ?^Z l V * 
» «/£ yfamhifg bfl£ Hj„% S„ qs f £ f k 
> Zny3h* fff^ # *« jnptfujif ujubifg gf£ $*fag 

/}qf^2 wtA^f w/£ jfaj]*l n *L ntuififLug $*%nmfa 
liwpbfiffbhpp* %*£**£ ♦ « $ffjp£j£ k jhqm^G 

» §Mj t & n*£lfw$£ £wp%w£fy f k pifpiutyG 

» ^ p%wl[Ui% tu^qbgrjLph'b£ tu%mfa % qnp 
» tn'hlfbiin £ Up***P£fa*h jm%M i MutFup 1 h » $ II 334 

Puift wbtiLMiii It fttfusumft% Hj**4f jmptfm*, 
pfti* £f**lfy***g JJiUtiijiuiu fya <tt£rttj f **Pg ASr 
or^hs^^U it £n<£h*i£h wjug $upk<fmlft*i% £«**» 
hiunuiijg* putpft ^nq$fhpp JJ*u*pn*m I^nyh% % 
ap Zuilfuiniuifopgii J%p IFppftfy p*****ft §/o^ 

Mtl&Ufft 

*}*fttju*g It UwmMuhwjft jwpifwpgir *.£$&& 
-uthnCtihhpp) ft%f*Mj£** flwGuiupfyn*) flijftwp f 

U MMtJj% t gppMim*9tt£MM*lfMMth IfUMtfUiiftiJUpfUIf ***/*** 

^maftg JZtuifiuph^ntl fttttintatg ft p***g) Jfttujff 
jft^h%g finpuiftgmh w%ni% iff** n P nt l £***&$» 
•qjJwmmfiM*** tJmitwfJ^wh *l***p* It ftp $*§£**§„ 
ifkpm% l/***£H£«/& It Qni£%Lu% JjijhIfMugft % mjh 
.£ JJn*t*£tu*Aiu f tip £tt*L.pgwp£% PSfcfit*^**? %p^ 
gwliujlji;* ffi*} &■ n P ***q$ft h. lj**i****ft ***^. 
$,m%q.nL.ph%^ mnm^ A^iwd" /f//oi/t> ju$jm%ft 
«£ ft%& 9 «{/£ *fhp tfu*m6%MM*ifpu*tf gf**£ tfpm*, 
%hlt*i£ Ipupbhog tfftmjh lfpp%*$*$fg £f£ a y 
mq^mjfth ***JL J ^Vt^M &*****& p%ij : n*5in±w& 
Zujtfuipft^) It MtufMMtuhifg mhriht^us%uM^ ft ^fttn„ 
"%nij+ Jftiujh wtt^ft jftgwViiitpiv) utjMsftftgh 
ijtftKUig fyhp**( ft fybp**i hpkAm^% , ommp 
$£* np $Mfjit ifhb It u/h£nn*bft /{Irhifujiittnjh 
tfhpufmpu/bgnil^ ***JL hpkt.gwit fymp&titft £f**~~ 
pmqhi% utj% l£$*M$f ififtiMUt.npit ^fttjwgt — 
*fih%bftg f*fttfu$j tjututfog uf£t*Uf£u u/bntu*ifpjj 
It uihuihtutfpg % ll -I 235 

qpwffit£mmfy*Mt% ?{p*&l*g *?££ jtif UM9 L P****L** 
Jwufmmfiif n.f*t.urg *f£ffi l^mit *f£fy m ttuvu Iff* , 
jiji Ifnynt^fi §n*h*u+ **M*tjl*p£% uM%nA% JJwm^ 

unjb £lsm j(*g***Jn ni £ % i lfi $ ^P ,fi t £*«iitt#^w<* 
trlruf£ whuuitfhhp i[utp&bgp%£ } L $** tffrutjii 
fanp fuuuaupf* phutijfiii ***JL ^ P n L n F* $§ U f ^ 9 
tjjiifkwi I* jtiULtifj Ifuttt ifrgjp* tiMunp %tfu$% 
h bplfpttpifh* quiju h%pmq ; phitg £u$tn £&g 
jftgnLtstir utnoPJig fuoughplfb * « JJJfi* j*MU*+, 
» £fcg£ ^wghugfrit (£wfFfih\ U. if 4 mhun^ 
> 1***g ffrjuhgu ufusmiunhugfiit } h ungntStg 
» Zwttvu& turn tub QutniugG ubptu It. Lu$ttg 
^ utiLqhiu^ phcbniftuifp jutbqttLhqu p'bfy** 
» Sbugft) C^ ,i i **4f91/ , ^ r ** f f Uf P Qtupfi£ fXhjjfiu*, 
f pmj^t JQwifwtfit ('fyuii$fitjmiuyi$*~ftj q.ht.p 
mhunn ZtuJutphfjit^ fu%n,p£ t*p ***ygg £ut„ 
Pl>) hull Mi-tip* nj wirunn f $autfutj% it ufjh^ 
uf^u £'jix^r£ tip k n JP ***}{$* **£/£ Mifmmw* 
tmtht 

%fig j/£ 9 jfaif-fc *l*pn*Juu U QhpmS, ♦ ifhp 
[ht^nufih af££ %u*t*wpuilf pturtg h% *)%pt*M.*f 
k *}*pnidtw% f p***jg &* I* *£******* *f*fiKtM*g tftup„ 
qhw^ Mr* ift% puintfftpg q*f*pnt.if tfhlfhl; 


236 

> p-^hmifft mptfMMptiLfUfwfifr % f$mjm £ np 
tfpd&i f ifptfiMthg* fuiup^nup[»Lh L tftu*n%nL„ 
&l*tS* %2**9%u*iih%) npn£ U *f*pnL.<fg Zuiifut^ 
%hp t% fomp&pmj IfiWAtfuth ij.fi t. tug fy****f *i*Mi* 
mmhuijft* — fhitphi-u ***Ji* *u%n& ft 9*^/* 
U njif mpifuiinng ptttprj.htuf £* htng frit fin ft^ 
ifmum% jmjm%[* £ , i*ntM*t£j*% u&nuwifp% 
(%ftp) jfrz***4* J !f^ 1 * ^t J***nwhi£i9 tffmpufrg* 
mn. tfhq^ ***ji Sfa U*/*& njff Jk pt&ntflfri% 
fraiiftf***^£, %f& • m fikpMMiIfu*%ft ifhlfiifnth *«/£ 
xfjituuiulfwp p-mp%tfi*Ai£* Qmmp jJ*<fntM*g */££ 

*?£«, £• Dirus, #«♦ Dur> f ^f%hm Jf 
jjuftum, Tirarurus* piwm/i* Sr i% e** m 

*f*ftufbp^wg imp tttffihkp %gmhml£%% 

Jjppiutj hplfnc tffiL.ui If ut% m%nLiubg «y| 
fJouMffg U *hp***~ifg\ i*±pfta utptAuui {jwj/W*, 
pnt.hi untfnpiuptup fapp mhlfuiptf. pu/h h 

iffji-u J^ututupwlf pmnhph (JoniLifw% $ *f*pnt-*> 

fitunhpu L *[bpft punLUi&li Jat*t<f U ffrni-ju 
$mpm\g trpLtMiij hwtftup* jftp^ffphlfh f^pn^u/bq. 
pnitutLttp pwquiLnpft Hut if tup tfjtufuiuu&ftg 
■i^ 237 I ]pnph%mgft ^p, lap)* «R«*i qjjpnt.u/hqui/ 

» £ AT ITT ZtfuMjftg TftJG&WJ <f**£"*£ tufyu*£ %*i*jlt^ 

> i,npmg% tupgrrtShft *££*ft* np&$*tg*$*pb$**jM 
» nCbbi phq.q^it fppti±iSS%*£Uij f k ft Hiujh* 
^ gnum&ng% nffSmpbuk u*uti% ufu*j£?lf£ **p~ 

% iwgwp tlfrtfuighx fi>***jg **{/« fywif ?**iftgft 

> unvm it lutttuuujh^ , /t l^tutt tfft±.uil^uj% 
» ^ti4 w#* ^*.^r nn%b^ qopnip-ftAu f £^ **y*f », 

> «^jJ« Qwjhgni.wb'nglt luhrtLwtfp ? tlfituit&ugli 

» {"("* tymifftfrt 0L/ W p**&** kCF^ m J **i***P~ 
yk^ Jbp u*q0p-nfif*% ft&qftpgh WJL t 

Swum** — 8L/*»*# w £ "'^ , **s/z 

if in tug bnt.pmgtii.gft* nbvg £ft& » juyufihgii 
jubfm^ujpnti^ fub%pbgpbnq^ fth+uj^M* jft$&«> 

juhputf.uip'h wj£ (jl**f***p ii***nt*ft ♦ ft%^uf£»s 
fy*P u £ *[ui%wi[w% */ ♦ jQapb%mgt.ftj *l/*p**J** 
-anbm^ ufiumifuj&h'h Mirbq UJ J r f 0w^**9*Ji*pft% 

» 7^/J Ifnt^frb » ♦ & Qutj$*tft*$iLt*£.pui*j */£? 
juimtiLlf tu%r*t*b t^mp&mh £% H^pt^P U****** 
ahuinntiu pMtiiuhtmniii-fr&wup h*p**£) «5"j?*,^ 
^ mjtnuil^tub faftqiugmph pMUpu ^utMfwhq.w^ 

> qbtu^ fri^mtiMstb ft ij^bpwj tfbpfr* ujtftbqgp* 238 

^fittS* ^ V**J** ****-*** P% *»rtj% u/hnviutfp 
fyttitiLph k nifhqgh £«*$£ J^uaf qauu aff* 
tffiLLUij) jbpuiqjr l^md jtupphn^phuth 4j**b*- 
ggbn*ig $i*jfui%ifml[ fyhpuftupu/hog* nuju ft^ 
Jmumttil %wuuipuili jvouftg x/££ fiftt-iuq ty* p~ 
MifLp% % $luijph%ji fyiihqjsihftg k */w/f i^/i^ , %u*U 
u9%*i/ffmMi/itg It ifignL%g+ mju uf^ttuf^u *fpm„ 
ghpni[ puwb &% $ H*l** Jr***%l****f*pri» 9 ^Of* 
» Mif£$i $nuMUMitMi%gh £ Stupm^ &*#MLfi*y&£ (* 
» ^fr^pf* jiMMht^nt^ffhtA > ♦ JJujpiffiu 1^# {fr 

& £u*pujl{titiufg tjjiu tujuwfiKgy> ♦ na^pft^ «»£^£ 
m Jh ^d^ 1Jtf,i |i 4*9****** 2m%mti£p §l$Mi-&u9nju^ 
l^u/h» t fl*MJj*fliopgh ajizi£j%2&f} Ifti^nLf* %ftZ*up 
tnl^tup ujfh£h % Ql'l&gl&g *fi*p *utloPt9iif*% 
juhqpttuw&git ***J£i «{T mt lP'&* J *4i t ft $$* /■***«* 
%Mulfu$hgM } iff* ft j£l*^MMM*ihmtjh ^2A*^£^ f BU* 
unUg *f££ %2ju9%hiJ» £ JJ**uifffMimpi9Mtf* p$MMuir% > 
np hpuitfjf hph^n/P- jmujmxA^^ U *»*•/»/'£ *nh*£ 
t**t~l*lf* ufwpq^ fy } pu£* ^flf ***** bp'^V'S?** £ 
2^ n^iuqnuUgh » % 2ft% pvunffftpg *^&a £fapw„ 


II 23£ 


•*vm 
fhuf^i 


240 

P m JB tnwn.wtj.UMp&nL.P'hiMMifp %tfttt% £ fynAutg 
BsO^O'JAYj tttttti Ltttlt ^ ftp putn ftduttttttfih ttttt^ 
mnt-mhmhuttfg %9ttthttth^ f A. putn uttxuttttuk^ 
jhh £p Ihtftkttmhtttj uftputi^uA/h II dtstjp 
Jffit-pvifi^nuft % IP hp ttttj^tttptttifuth f^pns^Lu^ 
&ng *f%9 fi 9u i f l f * i J^ jfrpn^t* rff****^* jhtntttatttt 
imp A. ttt^tttpifnt. nq.t,nj hbttt^ np £♦ 

(Jh fyutif ftl »p* — - l*f*F ******* a* put l[ putn 
tti#? %£***%*** If &ftt f****p mhqtft,M*A^ } tPt7 ***%*** 
nnAngi U %ttttfttt&Mttj%h% *f*tt£fmtjf) ^pbptftu^ 
%utg it. **tttifutfhijjti-itftjf JELoll putn frit tip 
%2***%**tlfi^ 9 p€f-nlttg+ h ^jiLujiuutjitntj *f*tfttfttna 
jlfrgntAfA tttji ^kf t/ngn^p jutpttutp phti*„ 
Lni^pku/h \fjjhg f *"/*# &• ft***!*****- mhtihpnutt 
ljliutMtjfA+ it utik^fi iJhttMut^ftii IfMMthu&g hupb^. 
nutpbptit.ffbtttit it qutLLuljujg t hpphc /?£ %***** 
lf**tttutlfnp*££> nLL UM jl^ $ w ^ n ^# pttMphlpattf (jttt^ 
t,bptitttZittp*tttt%g % (J M j%u{f*Mtf* i]<jf***bp hit tf*ptt£ 
*$*p * ^tuftfkt-tttnh ptttptTjitihttttttlt | ^C **P& f* 
» ?n*-p** I*- ft b%m%tj. i^ttthttthgit JJilft If*** 
» tkguth* tjjt ^fi9 tttftitttftdi H^ntf/*** &**~ 
» pnt-uu/lib*h ) it, ft hr%rtLMrj.tt qjft*tpifft%*t h. 
» <£%***$ ft** » * \hj uu it***f* *?b& t^itttttttwt. *i£*f 
tttqffutpt} ***JI i* UJ JI ^tftujuritMttJt It Mtttttht^ 
uttiAttitiuihutJt tttnoftf'ghbp t£pu*& it, i*ifiM*pait& 
b% H*vfb * **P**{i** **btnkt-kitt£ puAtt ^(JntuppTt 
* "' I '* $|&* & ^ Jthn^it kgilfmpjk Ifmpmy^ k €mb%^ 

> mtt%i$Mf f k mm%kif 

IS-.' ■ 
242 

£' kpftfwjfth y « wnftlt qitujh hpkft*M**jft% ♦ 
» tfhutgfth It mk**ft% *lUj?* b }***pntfifhitt% + 
» prAbgfth tjUMjjwi* It Ltttufhgft% yJX/h ft 
» jU*ib& *f&*R*? hi(bwi tfuMjjiG ll>tl*b k. w«£* 

» Hj» b^i hai* ***j u /*£* !&**&** «y* i 

p ttp tfrnttA^g ft tfopft jrwp**i£utj&ft + n^hph^, 
» fttwjfth q*fft*t% ntm^gy outpftt%% ftttf^g } 
» *H**J** wywgii fttmtwp r£tup&ntt}ui%^g % Jf^ 

» «£ ifiujpG (hifti** i^ ni iis t u^*^p^^bh **u^ 

» qft*b fttf+ jnp ninth np &kp uAtnttt/bgU 

» ib^b u&l n } tfkp&k%t**tfg ft &wn.wj% H*i„ 

» innt&rrj » f It ***J$* % fl*-pbZ *^b ^ i h Ui F* Mi1 IP^ 
q\}nlh+ K< Thjf? *^b ^*«*?£«*£ b a lJ s I*** 9 J ***tm„ 

% £*»*,, It ifwifk finptit ftppkt qo&b * &* P~ 

» qnL*hljli It n put ttftjh&ft f & tumutifnthgk %*$*, 

» ^r«i npjuj£u tfjuputq^ ft$nqft+ frtp It fy* g~ 

» «£)♦ ^itmfttf ft t£kpiuj mtiujgi^uAfft } yw*, 

» t£w%£h ftjiipntfhg**tgw%kif , i^tttMttttrtfh 

^ (^hjutpqii) gMupthtfy It ftikntjkif a if tit jp It 

» qjfiifi* ruuljlb + tfkp fyh p talent pg% tfoplt mq^ttt^ 

» jntff* iffttt% £ It mr^ujg^uAft tpitutttu/b f It 

^ kofJTt uafunj jJjuAntijft tfnyuthtttifg ft jl/o^. 

» plfky b'^^L ^ *&**$*£ mmhftifg ttttt f}t4*tftJJ m , 

» ttip% ifkp jwitrj.nthq.tgi \jt tfhp pitulfnt^ 
» Jp-ftA jm£kkz£u mw££ £ i*. jmh$nnnzS% 
» u/htui/hntj* * ♦ pt JJntppgfi %us%ft% q^Spk, 
m ir F 24a 

> n£% utii-p% It l^ujabgu/b uuju/huAtbi pQ* 
» tyhqH » f it. t*ij]% ♦ P****j ftp mquM^BiihMMMtf 
fu%u*jhi_ni^ tf*hpt£iiLg%t/%tih np j/££*?x, ttft 
Sifhwuh% ujtjU uinvhhpnL, *f£9 n£ ~P { 9 P^*(f 
u/briLu/b Munofflfht \^9UM%u$t.np if *U*pfa *jtF<* 
pnLU*$rft% *f£9 H// r *^***JP ^ fcpf*** MtfUf£mtij*M$% 
nAbhiufo t Jk tt$$$ S^L Ul**3*&***0 biyftuifnufnu 
gbttftptfft §u*fi}&LiJjgLnf% $ njuip{j_u*u{£u *f*ft^ 
tmg quits Jft jf'pȣ qjkip* « f£m%mMjm% l£*fg %r*gm jwjm%ft% f 
flp/jj£u tun tfbq_^ utjtftf u/hn§,ut%b% % 

JJj^ft %ifi*Hi uMi~u*iM*i**i-P'f9i% tfft ntStftlt *f*ltp^ 
Jm%utgftg **{/£* **p l^iuphh% p^ ftpiilig %ft% 
n^gtuJ^jph Znfwm ^ift jtuthgmuifyi; u*%ifp^ 
%nAg lfhtitufr hpwftsuAhpp . It bpp ttutj^ 
pbph* gtttpm <fft*hpttt-us% ^iftfnt, imjhp jjt^ 
uKh Ifwpbltb ftpb%g q^utLiulfutg &fc}P & 

yttLj1ffttLpi*J% t 

Jfntfrtcg mnuthtfii j*#/£ ttfftqi it uf<f<£utjjt 
*%Uiifmpt;p p%UM^»n% ***UfP) utjufrhffb bpl^pfttt 

*jj* m jb & m k m bsE) #^*«?* bpp Fi v ft ?~ 

Jung It. iff*LWg h £ti Lift* tut g PLL^jt**** **M*»**%*f T* 244 

%tfu/h L* hphi.fi ifhp HhfS-whnu k phput^uj^ 
±u*m uitL*f.i**jhng «f/£ UJjpftlUJ^ inbq|l£ pnu*b% % 

114 frpp Until/ phiU^Muh *»£^£ f tMMJl fipp 

suhJ&WLnp fyuitf qfiLwphuiii k ^wpmpnuqju ♦ 
<£iuju tf } frtfu*gp%£ tffruu Mffihhpifli *l***{ttgnq^ 

?7 gusKfigb* iftnu/uh^ %hqh^ Iftuif t jJi^b^ §fft 

TO [ifJuLug^ fl t — • ^USffyuilluA {fag MUJUMMf^Mi 

jnqhmlili Jtwjhpi. ^whof*?' £ k *fiptfuig f %trj% 
WLwiiffnt-PhtMnfp tfwhuihg qtuvus^Mug ^bui^ 
uhinvh* umj%uj£u s$p kpp ^fini-pifii ptuplftu^ 

%u*j k u&fi&J; iifA iff Hu& ""ifim kr&£> 

I^pu£% 

%\}Q\* l)ja5iUll( # fiu^n^uiu Zhtfwj ppp 

$MUM*UtpiS*lf*iig %WL.UMV9g £ %tl*tfL gpfr umnh£ jtg 

*f£9 % 0£ tfu*%n*.uih Zphgmujfy */^ fy* Munhnt. 
op^uiuuiliuAiiug in^f/u ♦ k mju gajlt/fujjji 
hub £ pujphufujtutftif puuf npnuf k ifhp 
ffi*npZu*iJi %i*tjpuiMtjhtnu fukwfpk jl^umn^nj 
Jnlritnwlfft piujiznj jut%&% «*#*&&£ f*p hn^ 
ql& $ usju^u k wjlg* pwjff ****$*** p***pt* 
Zph^tnujli SuA^ftMMitt k fu%ifpb%> fluty ftu~ 
puM^utvuiuig k »/btu%MUi.ujmg ^yilfftnu*!] f%**p 
? /rm£/^i k £usjHhuijli% 9 qnp ^/ri/Vifjr ^hpotf 
If'puhiti fju* % puui nifwhn frpp fZtitf.tjig *£ n P~ 
bhpp qpnq £* »p ^Mift fyu*pg]iuig**Lli% fl[«^ h i 245 

mttL&nj qmmm**m*s/itfi%* pum w/jJvgpV £«^^ 

55 wjumwtf&inMf , 4 , J? J *^ 9 1 / 1 * Jk um ***- m &***P*****l> 
» Smttffff ifhlfuji^ iff* , j9£r mifpm$9mui%h% 
)) <pfut$% j t^phgmwlfh* rtp %po*i WMilfh + 
w iffi/ip****- & *£U9muf**$nmhif * pnhnt-pkujifp 
» mmhftgy)* L hpp Zftiwitifh qwnm!$ghpnt£ 
pmppm%££ % /fuipMs'b p% wj% ^poq/ftt ffujif 
hph^mut^tt %hui fuoufi* HlP***pg w/£ «y«** 
mnLJiph'b^ f}£ ttfl*l **p q$*po*jk «*&*&£* 

5? Znyhtfuipg jjt%^ fa jhpwqJ9% % jiiyWim/ 1 
55 tfhtiwj uiuhi uffrtnf, 55 * Hjutiffjtjjfj jfe****, 
tnujljgh pu*pl» IpMttf HuuiriL&ty ujuj^inohhujj 
gm.gphh% q^»poq% m u/bnp %u*ifuip h. *fbng 
fapfti* « /Jp $«#/£«/£ t'hpoqi k fftu^ 
mm.mb%% foulf m%f*&*w*igii % IjpnyG tnwttfi pq„ 

£*?> C ub L ni L} l w P k m P^bfi jwjm%h%t . 

H* ^ «*££*£* ^0£ ffinfiuipti «««*£/ # 

n $ % H P *nk9****I(b £p fjff.« wtifih puMu&% 
mn ujiputlpjjVb « J[^i gmqmgU nup q.ni. 

Ipun nujtffilfij fpap&£ % p% n^ iff»mj% ap£u*„ 

%n%g nptwg *[p***J ?(**l**k Zn<j.h*tjM*i%m'h£ ^ph^ 246 mwlfh t^iuit 9*jP°^i ^ m J uu tfa u fag k*E u ** v f*** 
Zyih rviutljtuljnjug x 

ffpymfa *o/£ %twp U tthp^taj tftutfutfttii^fa 
Quivutmg itft Mvjuujfaufa ptuhg } u/b tittup it* fynju 
£ % if/f %hp^iithrt*iffi,fl'i*u& tfuivrh It Sbutgnpfj, 
tujj U***J* ***jfi* 4ffi* ttuiifiwlhuilf £$**LUi%ap£% 
put a fa *fiui9ufg Zl %itu/hhutg htujp it £#?,* 
q,h%w% nqfa iffa } JJjVllUjl| lin^tiLLub* muju *i*„ 
%ni%u {tint, fa typnfainprtft <£/*«# *?i$_\ **£> t 
tttntiiutMft^mfatwnSt u^Bumtftn^PfatSt Q***l/i* R~ 
L.hmmpM*&*h+ jnpntjf Jffa%n$t/mu l^mfaatupw^ 
t^ pu%* «(h?itsighif JfaSwfy imp fa mn*5* x jt*^ 
» pnLtF £, U ujtuZwhglitf nS^t *****£*** fa 

» %tfm%£»+ gfa^ *ffa *U*f2J! *"V^i? In*l(hi*^ 

U**L i lfa t fa pbp*h***£ k*E** n *-fa t « H*i***g&if 
» AiJ^wJ ^tw^j & itfutZuA^kif qjniffa *bnp*** 
> ^ %$fm%£ » * fr/^£ n *-pfaz wiMilkignijiH&k 

&UJ<JtU& «£ #*#/« MMiftttiSiU , #!£» ^un^fa £fa% 

Sujj 1(111 <{% %m%ut*nhmuMMj */££ «yj , Ifpniffa 
$u£ti % MMtnfat£ %2whwlf£ • Jk *ffa U %nj% fy pi* 
iu/h Ifjtitmtjh k Jjpnqh ffwif ^pot^h U ^pk^ m 

«yv Mii%rti%is fa fat&ut* , uj£uu{£i* tfmog t 4 
M*r*tlr*pwpts*p If* fatfittgnvfa tpnMMfftlfutg CftU- 

ohemar gvwifc , «/? mLhifa ^wir^m^. ;ii is 1 247 

phuthg lfiuptf.fi uf£mg £ *lP nL l*L* *lb h. UM P* f 
iusiffii. %htpit,pfrt% fywif Shgrntf j/'£ ?iEP" 
&ng % gpitiwj MM*mi% f ni-ulffrg mpffp%%mjnJ 
jfbtt l{fMuu*gni%fi hfiutqutfumnii ) l£wph£ ^?£ 
i[piu% &u/bpng ifft tywj ) Iputf m^hfji hpm* 
tth[ni£ h ifwfi/itwjrtM^ #?« ftp **ifl ***/»^£ «*?*<} 
ith t[Uip&(; *ll*hgp 'Shffjatjii + ^tuuujpiulfop^li 

usju lf£mu i[pa%utlfm% pus% tffc <hiuj + uu*^ 
^mj% £}£ J****il*iJ*{l ***%stt%% \**p**J pnA ff^ 
JwutifU jtujufitfi *£) U p-£ (fputcnp jfrz 9 **** 
wwlfg l*k$ i£frt?wgphh% | tip ifhpnjfighut^ 
gm%p tfff } m P mj.it q^fth mm* g %tfm% pw% tfjk 
^wifiuptufr b% $ft%hp% f It jJ-bphi^u £htfwj 
«#//* iftuuh q^h 9MM*m tuiqwif jjipbut^ utqo^ 

flfig *?££* jfai***~t* ^ **t***%*n***i****-P'j**S9 « ft 
bm%p*iz.£}b%t; joftufft^tug % t fiff^fjujpuAg 
Jbp ***~pl*9 Qht.u/hrj.ni-P'hujhij QiuLujuuip jh+, 
9h% II *£pt*b tijmpqm*u£u* jrhiuf^u u/Unbg 
if£lf% qp£t « n fi&u*ufMtt+ np f jfugjfpiftljtt 2 ?* f 

it ufmtff^ujfA ^PH m J I* ******£*£ & [» %***££* 1* \kf v F ma P m JL ^/iAn^P'hmii tfwpomfif uin£fi 248 

«^,£ttft* np tn^igi li^l* ***jt* £t n P hpkufih 
» qnj%% M^wpi/ftp ij&l* & £«***» 41" *^* ij*****^* 
» k ifftmtihmj Pi */£^ bu*%p frpg—Sk fr §£&„ 
» puM% pUtfh[ £ &* fymif &u*hp f*pg—3h £* 

» («y|) fr*Hli>l{ ifob* n P t "tt'ft &£.*"£ 
» U ufn^ujp^ //&/>♦ & «yt» gnvm nq^*u^ 

^%usj^ i k wji% . fit ™*"gi Pt **i****lb 

kmhu f lfi4i±higp%£+ « fc*. QfMinnKwb £?***££ 
*Lg^*L t* 1 9u ili 9 k g****-***5*i &tjp*tijp* tuifgh^t 

ftbi^pb ^ bm ^ P iM *J9 F % i buj**l** h wtf k***e~ 

&n±ftj% pmf}i**mpni„MM*& ^ f U n^pfa mhq 
mjjji shif i»iMM& ifujtf qmm&+ m%ni-ua% umnc*. 
quj<fpni,pbuj'h*h mj^ jurjUipust^nLuptf^ m£mjju% qjt 

Qhui mmmju wifh%Muj% y**p nq-ing ^h$T 
nuqkp qm.pu Pnqni,^ i/££ quip*f*u%iMMi]i £utlf 
IpjJtf qhn ^MfAmufj *f[f) np m%%$fm% nk% £, 
la. ft gpfrumnhkn^phwh jff^nt,mlk **/hn9%h 
mtt *fJh<i £ V ni ^ * Iffu/hoP £ $M*iLMM**nwgK 
£ng % np urn %^us%mli^ aqhpu*gp[***Mnni* + P£ 
ny t^hi.* tnji qfti,$*j£nL%£ m%i iff* , np **if>H*l* 
qmj %u*fu g*uh ql^wmufpmh m^mp**^ jum* I 24$ 

phi qJ"*pit*k> k HJ***4!P* *fipt"*w*** fymp&h., 

fumpkpmj %A*t/t%£ $ k*P u k #*7*S«*1A£** m„ 
Lhmuipu/bfi^ f nprtj (fpnM-tu&ng i/££ tffwuij% 
jtl n1L t ****** ^ jnitiAjf uA*nLu/h% rfhp&m*. 
LnpnLptthgb Ifi**p&nM,htjiut- \hptih IfUijupftt 

ynp&ttj £p t l*'P UJ pbpf i P t ***JL ***/** %**ip&&04> 

1* Tfj** VHLpp XXLbuiwptuhfcu pp QtajmhifL^ 
fibmh ipmimip qpnp j/fr£ ff^mpmqp^ q.pLinI{[tp 
%mqm% tip (<fy, *<K 18) np Zwitwpp %hittt f k 
tfgul; 4PpZk* <^ l PP l #*»*«* %r§pm £ mjv f 
666 »* Zwvm mijuwuihp bit wju pbi^bpp wjpriL^ 
pbtip ilbpwbbimj* qvthbi whnth stp %btih ftim^ 
huj^nq. mtwkp Suatwpph qpm §Jxuiui(l ^ir^nou* 
jm&wpffi { Fs xav ) ppp ^vlpuj h mpbi. f k put* 
mmnpg wlintmhh qtiLiftupbh utjq PpLp* 

T 300 

e 5 

i 10 

x 300 

a 1 

50 666 

ftiTuihfi mji XtfjLihifnu {AvXSjiO^} q%baU , ppp 
ujn.ml(nq } it ujju mhttuuitp wji hnjhujtu $jit^. 
ifmpbb* 250 fi/hflLMUlffM fp su*p ***£(* *fft 

fgnLMJJcr ufpmp CLL^J ***** S W J** **&** 
wu*h% % U *fhp PuMpq.Mfu*%f*2J} M*Mjhnt£ fyn^MMtfr &UM%S 9" *-***& ttfpittp A 


1 


V 


50 


V 


300 


e 


5 


V- 


40 

70 


$ 


200 666 

[[Lppjhhp wji r*Lpp£ ttthtiLhhhp jmptfuigittghp 
hlit \tvlj u*Jl# % hlihqkgLtij L l(pohpg ^tti^«in«i^nq 
np L £ qopujinp iTp . jwji bL mji juufaAmfyv f 
fihtnuuh k qttb^h %mpni^nU , ^itni[ttmj mpphitiLfi 
k qU * ^mufli p qbpttLppvk t[mpbinv% ^luiTujp , 
wurtp mji mhnLiuli uuunbpni[ v^unLUft jnAmp^h 
ifuwuwl(ujp iiiutViutinLpbuiifp pwnbp qmw& Kit* 
ntPwhg mji dmtfuihw^ph Ppt-P %bnh mhnLitfo 
jujpiTwpgnLUbi nvqwfr hb , npnj tM(iuijizw&p guv* 
i^piqwg $wjbp£1i rnmnpg qnLitwph * P***J$ *?bhp 
l(nL tiujhrfjujbg <j%wpt*i£nh jmhqfMtqti mipiwp^m^ 
Ifwi tfp f mji ni tuhpppuuin'hbujj i[mpt^mhbaiit % 


400 


h 


5 


a 


1C00 


h 


. 400 1805 


'II 251 

Uh qnkpmgp hum** u% } nptMf£u t^nthl* t9t.p£t9 

\nCbfa% t Q***p *rifLt*J %9wft»Mil^nM,p'ptSai9 tfttL*, 
gut^m-fa It tffaffalh q^utprtt-g ifaujpqittu^htnfa iffa 
impmtLnph tfuipnhufh ^uiifiup fjknuuianni 
ftuhijfit % Qmwpmg *f£9 **{/** uAni,uih SfiAa^ 
%nt,pfu5t if fa tf.mni.fa ^fa^ufauujjji% ^kpifu/hwg^ 
Ltig gfftl) %nnK) NoriieS* - npntl Iffanfm^ 
%mjfa% hphg i£$" L ty jMMMmnL.1% MjLtn,u/h<£fa% mmi^ 
%nLtuifpg i hpbphu IftfhnpnhnLtf hu/bq%tu& ^ 
2 tug fa & tan, fa if fa uipifwinjiu miula^ h Qnu^ 
i***g vfuipfyfMtjfag *?£** < tp£f 7 '** if^Mpnhu^U ptuti^ 
tyt* tf£fy% % qtikpjfujfh $ iffat_uh qu/bghtufo f 
hppttptjSt «*/£ qmt*fUMq.mjii * ^— *Zknm*.tip %p* 
ifu/hnLfffatii iffa QrAuilffa tuhnvufU h. ^.npirnj % 
*\$np bitmwghfatig pbuhntt*q.pwg ^$ju*fwpfa% 
^i&# MiAmSt iffa l[utpf£W£} fappht, t^dnfaiLufyuAt 
)iuuuwliu& $ffa + p$sijg qjufun%g ptuLuttfu/h 
fbifg hwfifuMpfap ifhp Jjhfib tuhtiAp utuni^^ 
^mpmuhfnu% 


T* itirrnL&nj yujyujifttuph tip iiuuuuptulf 
£ uafh% i/w#^?jy^«#lr f /*££«*/ ktpP PIV^J M, ^ , ^ 

ifmpufili mht/hhpni^ h l^b^ni^ tP^8 i&**'-~ 
p-h%wlif*g £***£* *th&iunt9p& (b fywp&bghu*i) 
Zpmfuttinpb whiiphg , frptihgtfl; ^bpujffnj% 
£t*tbb thnhjnuuify ^usiJiMtpbgfrA^ ifju*h***LM*%t£ 
jbtn u/hnbg ifjuiZnLuili fyi*i*f urhbpbLMWjfif p^~ 
itsitnLh) b. *MM**mnL.UMhiMMjJTU qopn^pbuAg *%mu^ 
ntipq.) jbmnj %tu b m**trt*ti-**a&**igl****L+ *?$&+> 
<b*~ tsMhtfmn^kMJUifp $MM*ifwp£*utibgMMj% $****„ 
mnctuh IjUMif iffy $**£&£ L t*jt**2Mnk£t fi***jg 
gutlifr np umju <fhpt4i<frtj% «wi/i^£*«ti^ %£&*** 
p$MMp&p*ugnvghp u*j%uff*uft tuh&jilhgp i *f^uMj% 
iMjuinni-iufyuiqiub {*3h -&ut%±hwjfi%) l^uaf ttftup^ 
% «viy£« 4frR *■ 'VJlLgiUC^I £*£{/&* np £ p m 
ubi bun? LuuuinLLU&ng %d*iu% lp$Mif I jam 253 

jrhrj.t7L$th£nj qut$tmti±MU&§*\ uAtnbgift; jutnw9 

hliW$T) (fFIJ ***£***& f &%$*t& f U, MJjrjj%+ it. ff£~ 

Uf^trt ^fjvgmfj^U mhrtifth ft q-J^ff &MMMtj.ku*i £ f 
pwjg u/hrtp tfhptttqmhg ttwtf *Jh£ njjwtnA 
atiMnuithwpft } liiubhoh h. ufutzmoiift jmn.w9 

£ £W% 1Jjf*f*MM l^lUtf tUfULFWLLU&U *. l£*JLft/b MMfJ „ 

urrpfrfy ilhlig ***Jl ULujjjujr^ujtjktff* h t^pnt^tu^ 
£/w> fthtufgu £***% qwutihg *»Jl %mfuwt£w„ 
ahgp%g uiuh^ft 0iu& it htmn.% l^ttiiAkp* ilujt/U 
t[ft %utl£utn.ujfy hwtfkifutmtft.P'kuMufp £ J hphi^h 

l/A^f IMii*iJtf9Liii&Uti[*S*ittt£.0'ttW% It UjUtQwbitT^ 

pbiui %wt.u*mgii+ ui J u 1***]$*% jhm tfhr*j% 
Jhmnnt.hrnj ijhpujr^njij ^MtttfuttfiMttpfiit $ jhmrtj 
mum^tuinuputp t^tstpgit J^£«/ fc 4}*!?% £«*j/ 

Hui^njh *ZiMijJutpkit*£} it tfh%$k*~ jiuuwni-tu„ 
&m.piiLuh usumfi^u/h % fittm mjttif ubnmh 
\wtfutptfm% ntfu/hg bntnt,MMt&r b% tftt& n„ 
ifu/hg *l* n £P «#««?»*.«# d" | ntftsthg hfiuLuu^ 
vtrtLiuir) titfuAij* jLuawm-mhtiii uhphtut* ptuja 
jippbi. buiuwput/f tfmpif) ntfit&g ***// %utht 
huiumpmi^ itutprj. utitfiu wt*mt*t.m&wnhuii_* It 
mju quthttttjuth r^Luiikprtif putqjJtttgbtMtf pum 
mji U mji tipohfrg uj^uj^, ft^urfu jusjnn 
£ fa t].hgmpnMM%9*LKH»MMw% %n£fut ^ tfwhtuuu/hq. 254 

Qi*L%*stg $ \^uMw[&*SMg , ^[tufmwgi,ifg k ^ph^ 
hmn* n P n 3 }U9umnt.mh%hf$t£h *jsvk^ £jfc*/»ja*^ 
gVhk^ fypp%sss% £"***-/»£ *\*f**~g9**qi**3*gi* ♦ i[muU 

%/A f P^ k 2UMBJ1 fylUtif gfr* MJUilWUilfblkuM^t 

— JPhp glAbifrgf* **$ji %lii**mifu9*fp tfbp 
uiq€f[t% y MMMjii £, fli k £iw« MMMqgwm £ jwjutf 
$fvs$ift% Jbp qftgMupMM&tiH.ftftiSA f k bpuAtft 

F£ tp°g «!/*"*£» %*"* CLL***P » ** "£ f 9 

ifnrrujgni-Ph%£t dpi > *fbp ufjmin$fftL.pbuA 
*%2. jf* £***-***& um^Mti. ffrffLgwq^n&gh ^ <£#»/* 
umlAiP t£t^tM^ni!hg l^n^b^ «j«w^uii £pj ££<* 
mbt-buMioh k% } qjuAusqwh u9*iwl*Tk***l****V) ***+ 
png tf£9 k bwhop- uimmnftutimU JUift^%g 
pu*jg jfi^ujmujlfuii. msi turn uuf hi*** fast* t&j t***£^ 
j^£m tupq^b jfi£ni.tMi& JfpnLMMj/hqh k JJjwmai^ 
ituqjf) k $ujj%t 

qmJ^uA % Mili^ph £ f» ^UJjl|«V, k f> JuMifus* 
%*ulf£ mgmmpmliui^fthnirfihmh fKuMp b^nhft f k 
fihgii £ tfbp usnu*£fi% AJ***** hpp pn%munp% 
fittl muiffig M*iMtfM*#Mifpkp £p , frp 4,P m J 
Ifnt. qu*p % [>p P**i& (hwpqnd l(****f ^«*^f- 
i/lfjf) ifriMMJufhintl fynL. iftni-Pujj fxtf^ni. «*« 
ufujuf% k f*p*?i Z nJLmiU fi u, Jl jj"****"**- $**** 
fiiLULp^ lin^h L ni[ gSmi' ^flf'L ****$ ^AV**- 


■■'£ n 255 

» jtm&jwffizp *fiu$fop $ It hjilfwjUtwtfJiqoj* mtu*, 

uushuilfu*% ftu*tjMJMJipm.ft}ftL%g jtuj*jthb% Z**y«, 
^iiy (f,hpmcf : nj% guj^nt.pfri.%% f* */££ m fi m 2/ 9 9 * 
h mt*tAg £uIfu*jujIfbpMtf ifb&Mj*ifb& **$%&£& g* 
*»uiifujpnLfjj%+ npujjhuftg £jih *»* ifftmjU fibif* 

Jftgi ipMjfjlh ajjiuffiitfig «jhp/{ngtiL 4 hg l^t*^ 
» t/Wfer£ ulfu*jftg% f ***Pf! -jMU$iff*w%yu9Mfg& + n„. 
pitg £ ******** Iff* tj.$*ipbpn*£ M&bj^nt^ (jbpb*.***^ 
lfwjnLJfH*uifiU jbmjth **fuimtfft<g m*****%bwt{ 
Iitu%tp9t&%bp$w*£ ptupAptugp%b% f4W/{r%^ it 

mjl^ lULt*lJt %P>£l* **ff UiMitfUtjh %t*J%tfbp<£ f*^ 

ph% m*fb% bpfywffft b uftjitAft tf^juuAngttt^ 
It. qp**i£ftbpt9t£ % «A /jppliiup t**4jmm£t£ £***}*,„ 
k m J l***J%i***£ft£ L t*fhr£u*gu*p£ utqbquth b^ 
phgPbcbijAi %hmlji*+ ***** ***%np *^9jh&*****ju**n 
IftiLp&ggfi U tfttipifgl* gb^mwfyjb fy* w%g%f* i% 
k <tu*juu*£w £nftjutghv*f% §frvTu/hbt*/h % ffttp*,. 

» buAift, j&pkbp V 9 pk ni '9^ m L ^ *t*&£ v*~ 

» ^f*% £ i JXj u **it u t g***2nt.p-bm% k n*.*frrj 
ynpb phmjh* Zwpli £p n p pn***j \fhi& ffa* 
(juttpuEtf j* ^MM*jM9 f b. *upj***%p u*Jh m*fh%mjh 
ufWurnLnj U %tiMLu*tnng % qnp g***f*ft t/fr uibtj 
jbl b 9fr % $ (119^25) 4 bpltlfe MMjutptL b„ 256 

phu/i Luifh'hft itfuij&wn muu$bq */££ mh„ 
uuAtg, t*l *f[*u*jU f*p %w{uMugi*f>uu*nuhMuh 

gkwi lipphuthg p**&L *^*P %mfu***Z*M*j{*h k 
4J*^P J******* quiM%wJh ^tjw^if^M otnui^ 
pmg , n P**& ******* *~***bgi* **tf»fini~Mub ki *h*y% 
kpkhhg wumqw /[***£*****. ifwuifWti*M*Pf9% *lf****J , 
pwjg ti£ %$f*Mth*Mi**j£u ffhb k ^#r^«ffc£ jfrz***- 
AnLulfOg* i£iM*Mth npnj £tutf* fiUL. jwii*].ptfhhp 
k% Jhpu*jfrhg q^ngki wj% mh^ flpfitfhfi 
*li*fgp) k «pm%u*i *jui$MimpnLM*ti ^wjtffA^ 
(%♦ 119-2 5) ♦*"«/**?£" kuShiffig twp ^p*i*vT 
tfufjipwlit* k f*p opfA***^u*^ JJ>p£** l*****~ 
inni.Lu&nj mkq £,**$& *\**%bp kh ♦ "/"»J *#* 

phuih uiumbq^uMiffrmuiliwh push fig % Hj** jk^ 
mft% qpnt-pktMittp [ ^pmm - Up £** — ^fjtfi ) 
Zwptim*. Jh& k u*Z****-**p q-frM-guMffi* tfuip^. 
ttni.%;p+ u/hnp Ztutfiup fy } p**£ ***~pfaz. dwrfm^ 

» ( jujuinkqwg \ Jm%*iit*ili***% kh f npuf£u 
» ^uf/^i k utjig puipfe** n±pl*z%hp mji 
qphi) p% ni£ 2wj^usj mumhq^wmuA murff 
h%vA[^ hpl*$i*Pn*l *fhrtw%l*t BbZ^9b*^$ n F 
ntfu/ho ***JI_ ^tffc** Z****f*****f**b*l***-Pb***i* phb*i* m M : ri 257 

iftni.pt* /mj/{f*h (bpbu \ 24) * f$***j***f***i~**±pg 
mjt jbabl* Znbinbtfpbpb 21* €fjpb±bu*f 
%£Ui% jhplffAiii %nt-p J* tfbpujj kopQ u*i*mb„ 
nmq Zwjh hGG^ ♦ n P n J ajtnJHfnii nL.pf*Q Qwjmm* 
Jmt,tiLpg flun£ifujuirtfa*i ^ pubis* ffl>2***& ^**f& 
but ZwjtfWj Jk ffpf**ihf> %$/***% n iff- fitSt gg ^ tti 
4j*wjh ijftuj&uin.ttt£Hiti*fp M^tutf qbqbg^nL.^ 
ffhiuifp) uijf^ h d£lfni5j npLtnprfnLJPbtutfp f uinhnhiuunpni Uiji b iffjLutffi 

Jk***%gJ£ 4j$p *tl?8 *?*i**JL ,frhuM*Fp t — — 
pbhuijbli tfh„ 
pMiMjhfig bpbug laujuLu^op , t*PP mt%m9h% 
inoifsupm^suli lfujpq.ttiij.pff f uspbtfwljrhiJJjbli 
tWjjpLttj tutfung pvjfft*i%du*tfp , b tujpcttu^ 
l[wh nt. ti/hgtuptt mutpftiibpnc tffiwpu/hn^ 
phwtfp) np ouiMupiug ***£9 %juii*MM% f***b **%*„ 
png $pjm£ ^tujfyfiG fyn£rw*.fr t n F**J *l{" Mt J g 
mji ni -pfi£ *lF n 3 *f£? ***bt£bI[nL.£fftt.% mpnt-uibr 

h 

Bjuuffiul, tf^ if*g LL u* L nil ^Mujljl** %pp^ 

limp jm.UMMjgnL.bi np ouwtM$p wqab */jfP U *JL 
JhpiuJLttp * jfjtutuiuify if 9 i*L%rb%wj+ i^*^? jt*~ 
fhp l^hp^f n P t9 3 **f***mtfn*~P'b**M% ufyftqjgft 
«{/£ %njh U %t?uA* £ ifbpnju* **{/£ ifbp tu„ 
phi.ifmbm% rfpiugf* L. gbrjujlffig HiMMituMpbiu^ 
tpnfamg (lQ2) *#$ ^gmtjh , ??&&£ $**>- 

17 


258 

•AtfWV ^"vHK' Hyagnis <y*i*m L /> L ***» 

$w*fmpn*.f* (m« 185)* £*** "t/i ghwpaq 
hpl i ph [ k hnwfthi ghutpuigt ffPt *"V* 
i/A/i %M9»$*»n/km% ZiMiJmpnLf* $*« f ^ «#/£«#/ 
#/*# ^' W JL $***>**&!?"**?> Ifpmd l****** !{**%% f 
uj u in h qui qfimujli w^ft Zhm t fi***jg f>pk% u*„ 

Jh^n^^Vb ip. **pnj $***Mfmp *fpkj££ Mb- 
it Suipuj p**l*l k 4**v4f* £*»*.iimm«|» £*u*fn9~ 
pn^p. $frl»i*fr W3 PmpnifuA[i^% % $p»~ 
liujjfa ^fip/utupft Mfis&niPf'i&p pusgwmpg 
^wjlfwiwifi pu 1*1**1+ JJ^aipMiAq.hitfu^ jHtupq„ 

&*u$fk& gwpbp i***ik b i p b F b m 4 t *y^ t< */ ^M, ?* 

l?p»k* Tkp h F** A b % {P*»i J *"» ^Mum*fl>l) f*p 
gkqfA qn 4**i%l* frzjuw%p % ^tujl/wuftpw folk * 
flujjy wjg ujju w*fh%gh qutpdmhwifiii 9»/»* 
%u*phl l usg[9 [tip /&£&/& <zuipif*AuMlp £*#***- 
wfrtMi *$*%& Jjr £ k uiwfwkij* JJat-ppj, ft- 
Mfh%WM*ni-pp JlumnutsMhmir%jj qhqhg %***${*&% 

mji JZi*iifwp&u*itl> pj»il ^wjifuiGifwS t 

^^giuquAg t(Mu*f i(hf;wqui%g *%£**$ £% ^ w - 
lluwlul Jtfwif %Jwhfii. pwjg hpi »*.£$ ift^ % 
^wpbhJ £p i[pp%mp qvAhi liUiMiqiyh g*»* : 1 250 

JUfitMupfy Mf'uyi A^h^f^ q]*kgp \Fhbui m 
uttj% nhi-gui an/kg Lntnq &ntiu/h) *fhmj% 
uijuttp ufhntVh £ ft £/& tuutmifti*.fihm% ifh„ 
prtLff % np jnAuit^hpuf nu tfhp9uA***J $ tfwin^ 
unu* A ZwMfiMipfttf Tjmnnif II Tjuvniuu* (*&$•* 

**ik**i fi*npqi9if f HpQiSitf) Hp£MU*f) L MUj£%t 

Jj9w%uih*s& £ una tuktiLtutfp jhsift.aM^ J*\fi* 
IfiuJ tfrfitStftfy ifjt f t£b$ n ["tl* fILf &£**■]* ft ( A- 
YTjVtOp^ ttp gmm n±if*9i£ h $***9 ^wtrw^k 
/ii/iifif/ ZhnriLiuJiij Zutjiffti w%ni*h% /j#j»*/f$ 
Jvmtfftpg b**ji pms* [*ph%g MMMi.w%q.n*~P*bu& 
fPnnansfiuj w%tj.pm%hl£p {pum ithq 2*Mjlpi\ 

JJ^ifnGfiiu l^nyii.^p } */££ mmnfit. fl— tj tfl'^ifi* 

mmpphphiu^ jHp*f&£jfr m J * ^mp&hmfo 

pum u$nM9u$*fhi$ug Qtrt!hujg } Ujuuifwqt^wj 
ifiuuittnLUtifii tfhybgfrlf ujujinu/hfrb ^uAfjftL^ 
ifpq^u /fn + ni-£p II tjiunuttl) <j[**p J&*****J wj% 
fuwjmmnmti *imjp% wuurnLui&n*} { Upw^ 
ifii$^nj tfinfuiuplfhtj h Opj^m* Qtsafutumh^ 
ipu.pfiM% l^iutf If&hrfLuiiiijlfhpujt Q**w iffiujujg 
hSh f h. iff SwLiuuwhujg ) phi.hfa.Muq.pt9B is*tip m 
tj^mgntj^g trrfwhg H n J ***&***$* *f ****££ t$tn***& 
lpun&h% iif&m /wj u/UnLuAi K A. £«#*/*»*, 
nnmi& smumnLtu&tttj iTtumtmL.iuh %tfu/h 
Tjwnuiiffi} IfMMiU oq.ty qLnLiiAt/ftiLffhuj'Lgt Sl&i} 260 

frptihg Zbutqnjh it ^^A^AjjAwi '(jUJ^wufk^ 
*f*p JaO i/n^Oht fkj** t *ib**b «"*«*«*?**- 

%hphjjf pfjuttt *fhp ii*M*pm**i~*inL-P~l>*5*g **/£* 

Pi ***/** Pi J h ******H;***Jg* 

§huLu'hg> L wpq£% m*fh%gh yftm£{& f 
#*ji tfhp ***q$f* %utjuMM*i;uMjph it UM%ntiu%$u„ 
mt**3i % ^uijlfii £, {A£Uf£*s jvtipi&uigfrgi **kt?~ 
uhwi %%***q : r*j% it M*i*****$j>% ^utj it $MMym„ 
yfrp ufujwiffi^ *fhp Tjnpfttii* ft MitffiqjA MMjt*tm„ 
nfnt,j£kw%% % ifcnfuiM&MiMfy ^***J n & £[«£ «•&«., 

%tit% %nj% l^mjiimj ufUt9ifnM.% £w*f %opb^ ! 

pop it Qmphffrfr panuA*. npm£ jusnw£ 
£***b H.£, ui jV** X ***** ***(*****-& pftiMMtftfUJi jhp~ 
iipph* np J**w**J ^n^nuft ^$uj m%nt.w$fp , 
w*L,ulil* g k^ b vP w J t fyn-butb 999 * A UMjuuti** 
hpijn*. mq$*M*gH mmmj L (^wjng it IptzfttifMug) 

Jhifi*bt& "v* & $*b'-*b 9 *' P*****k bu *L ^ w ~ 
*h£» £,p bu *jg) n P b^*t nLUi ^ ^&p *&**** ***3*~**9 

%wfu**M$*ujp %ijjifijupl*i* i)** 1 * * IT&F U* 9P"9 

p m p V F***%ntpku/h if£l umji hui%&P £ Ifph^ 
ttftuMj tfuipquiptb^ Z uim uA^ttMif jfentmi 

Zpujtipi (^u, 27) > b ± b P**>j (*-pH» % l i 1 ! K ^ I s 261 

amtrti. ujuwttJLUt&iujftfi tfjil;<f ftA* if put-fib tutfp* 
i^mmtiu^p wm^ jfth^tt J^jprnpuimkufb *ff*i*^ 
^ 7&f? ^ ffj*gm%mqkw% ffm<j[M*.t*p*it.£fhw%„ 
$ gj*h > * ?*^> W */Z_ fymp&tth U tfpb% p-MMtpy^ 
ifuAg h. ifblfljftyg } uyu hptftu- u&nL**&g 
Ipuif uiunhij iftfiftjfjj%wl{g ftp tup tit; ih% q*&^ 
ma l ftp ) ft%*uj£u fj.mp&hw^ Jfajputpmm'h «*/£ 
ZmjhtiiLut% fttfiumnlfh t fXtujg mjjuI^^ tfhp 
Zftifwj ^kmhi.tfphbfjt% £ JJ^gu/httujutj **y£ 
l[bZiutsuJ%g fympifft tfm%hf% f pt; h. tuju 
jmjM%muf^u jft^ntutb *£♦ ifftwjh buj%of£ 
£ tftnfiLtfiulfti/b Ifiuif htuijl^usl^ush tfiftui/hn^ 
gun, InLt/hji \utumnL,ui& tfft JJjtpftGnu fy**~ 
ythmb* lm~u%ft tfm%fyft% ^/»w/ $fmptj.tij l[bp~ 
tnwnu/hp tfft h%4t*Liulb ft fyt** *f(*2.£* (***&** 
hpbu 102) * fl*^**** 9 ^ **J/ W miin&u tfbljhb% 
jnAmbuA A£X7]VG£ puMtznif fapP w5*£«/***» 
inuJW) 14/bnutq.Lup 9Utpifi9tj IttLtMJrii) pu*jg 
iuth[Jt ifftm%mifui%g uihAliuii^np i£b%UMtjh tfft 
^uiifwpfih + Imfbpttu h. xjftptfftiftttis ***Jl ui J i l 
u/hnLutifp iftnftt.(fU4ijft ft^Juuj%%bp U qopus^ 

1 1 tju*pbbp jfti/fi*) l***y**ii** ^ $**t* *•*$&*%/ *$* 

Jmu% «y£ JJ^ubiufiftw Ifn\b% , up JJ ♦ *}*ptiij 
I jf'l."'^ Jf^uDu/Uujabuili hphphfh run. jujp^ 
Jwpft % 2m 

u/bnn tqwnqp i/£«V funqqui$qhm% f$u*p&p 
^ft^gmqwhg lfUMptj.fi *?££ %9uftiUiq*uuk^ % ^*>~ 
tq£u wLtu%q£ft% *fiusqq£*s*gftg , pum }(*npk„ 
%m0t-nj , tujhrtp hpfyiiL hqputpg £km f iu%p^ 
±ijjhgp tftnftihpnt^ ft ()pt*Lu*%) §ftuiw*h L 
QuJttfhin* ft%$tq£u L f^njbg U \uimft%g t^n^ 
yh% quw Japetf & £m$&j%w% npqft /?*- 
ptuhnuft Vbpffibo) ^ P um *******&$ fi***qt**^ 
jljt/7 fhbuuui^Miji-nt} U %M&%wMuhm QhfjjMhui* 
Lwii uJajifJUQ t JjjUnug ifuunlf%MMiqftpg mjj^ui%^ 
qb% % np ft ffrkuutujjftnj hfy&uir PIL^J 3 u * nn ^ 
iiffh* %iM*%Muufbm ^tujng^ *L n F % pkpku$t £**/„ 
uwqnjh JJf *ELL UM F I' ^ m J n 3 t ft*hMUiM*Lftw 
qpltbt ? fKmq^ifut %ifn t,tn qbptftuuuigft £bqft%utlf 
ifft {^ni.%»^%), Qnj% g ft (J. *$png kft ^"W 
utrihp b% i lf } pu£ } qfjuMiqhw) k ftpk% lfft% 
p%&utjkp b% qjtftt-pbijk t[MUif qjk**ft**>* 1T&P 
3hwghMU L qpng u*Q ^mmmj jft^mmuM^ tfft 
Qwpkpft upMJ£Mi*UMifu/h ) p***J*J qft ftp kqp***p* 
gp% % tfbp qpwgbwg i/££, k finjp% % lk nm ~ 
qftty* 9q*uzu9nu£p ft <,«{/«, qdnt-mp £ /?£ 

ft*kf!h tMtji tqw^mn *.***& ££££*"«/* Thrift 

quspifu*%£ f np ^wjl^wj £**rjp ^tmfutpbui^ 
ffrnnqn*(u*j tq***2*no% fywif jft^ututtulf ^Ji m J 
html *£ Zuwhp *f&q ft ^/ioSw S txi J n 9* w< " 
ufMif JtfnqnAg qtujk ffrriL.pf>*fuMUUMg % 1 1 

I 263 Zumj^umj v If pitting *^£ iuifiihl~b . &u/hof? 
ffftLguj€j% Ipuit ut n tu U Uf &£&*&£ £ iJjUUjj qpp 

I J- m Vtt v i *fw%wi.wf$$% %tt$wiiwt~tip fewifffprn*, 
ttwj %hm nchhgwb jmpn$*phpnz.p-kmdp% f 
jjttm ilfiufMuumiifitj t fjp tumh% U ^$r> l(bp* 

pmjh {[.[luuJLnp *£$**/ n*.*ui9t , ftfi*s**f* h jbfft 
Jiu^nLu/U K £ujpl{ £ up uijhgtuh ujnzuuujk^ 
pug »F^9 uinnja ii^tn if*nt%h%MUj) liwtf gM&m 
ithh U mmpm&huM^ %u*ifpuJL f *£**& ifjAibt, 
bmbpuiiinLJv lffnu*ttiri%'b ***Ji phif-tiAf* j it hp 
}iuuuipujl^tumhmnL.p-hij/b ^ 7/ 7l, jT *^£j? ***!/**** 
%m^ y h. nKpft^Uhph «#/£ fcp*fb mnthnCh f 

Jtvjuj £ np Qnjho tttnu/lia ihnihntunuP'kiu% 
}£[& Ifpphmp phij.r*i%fit h hULtuhq.b^ otniup 
am% ifff% {?z, pum utjuif JJniujU h ) Pjl^U 
n a Jftiujh hp «#/£ tt IJjIffiiCnu , ftpph*. £***£ 
k Ipipmlf* I SXxt|XO? V j?%^m^u %wj pwt*% 

usqgtm* ***Jl ^Wj/j^i^AWij^i if } p$tti% f £^r*f „, 
fi^l n 4^ nL>pl*%J* **bm+ tfftwpwltfih u^ujtfihpwq^ 
tffi */*££ uujijj%%nLUJ^ pMjh^if^ It MMuuh op ^p 264 

ftp phmuAhuMg gi*4s *?&**£. bpk nM ~ °pffr ^*i*£ 
tjrtL muihfftt jn±qiupfywi.np&i*9M m iajph^nsfy 
tl*ati£h%wj k ^nu *ifuitnif£ f*%£ np Zt*Sh„ 
nbp&bui^ tugjuiup^fi n.*fnfung k u*pgtujnL^ 
phm% if££ wbubp f $&£&$ fym*? ^qmmiA 
hphi-wiiMUjhp ft fygAiA Hftttgu* p^t$i^m ft 
fyyMJutnali/; b } u*n%n t* pjtuj g Jfjufbiftnufi np^ 
qft $**}£ qJfP tyusififrfiibiish i k £aftnff£ *wu„ 
Ptl ^md^^lMigp Qpuin,*Mi£m <£***/**- *ff* 
$hut $ np JjftLpnuft putpbifutif £p k qpbg % 
lfpu£\ ftp ujM*imui£iMipp t JfjrAnpfmt* mmmj^ 
(f*iin.n.£tf ^bpini-w&nn $ ft) /r Jjwhubusj %f& 
ufuimtfii; t£ ***n%nu u*ju m^w%qn tftftt&p , k 
Qpivquj^tftfi IfMUif Qnuuijifituttm finnSt fy* u*n.„ 
%nLLu1j£ qjlji*fh%l*nu 1 1 J£f?w$ttf£«? fym if %Jum1m 
m%ft^mtfp tfnq. tfft J^l**^ ^/»*^» "/» ***mh% ^ 
Ifujif %nj% Jjuitf mmppbp ft Zn.£$ufymt.np mu„ 
qujirfujufhiJify , np pbpbLU Jtfp iuj$u*ujh„ 
u*u$g ' JQ Ujt—tfnif £#*4n*-«fd* f k m%nvm»tp% 
£*fcrtfinuujb phq Rf»«y/r, ifmJuAm^MMii. *Mt£ 
gft* ujtttu9 tfujif i[&p£ guth qlj^pnu k pa*. 
$fep$*s% | 

1. Et ille conveniet, cuius Ctesiastes gestas 
Historiarum exponit in Primo, Armenius Zo 
striani nepos et familiaria Pampilua Cyri* Mta 266 
UJini^miLiuij f "pit* Tkp***jb % **°P£ *lft*-~ 

ijwijhn±P'bm% l$»**pSg *fft ***5>ft* ft ifMuhifMwiL^ 
I fihmh «&o%Iim*h £p ft JJomftnH J£pw*F&£t** m . 
1/wj np jUp *?****- ft p » + **P**J £w*A**^t h J}**, 
um8n*hn ipud JJqu n*Gn%tuGJip+ & tfhffhtujjni^ 
bqun, 4tf£mmw%u*%'&iMf9 jftp A ft pu*%& t 
/hnnt,ut%ff Ifwd ifomtuhg Qujn^nhft ^rw^npq 
Jff hpbcft jJjfitn±£UiMjM*% | ftiwtftpifuufpii ft 
buiTtmumiuhu It HisAumphtt ptuhm^iftt.tjn^^ 
fHtmtfp f $w*.wf$oplj;% kp<fvii***h*n«fHrm$fp + JJ^. 
ujn^n% ***fl JJ*mftw£ l[t*9if JfouhuAi l[*w%tt±u*& 
£♦ ( ffib* ufwm£istrtutL+ — <h% qftmbp *fftm 
gtupiubg A **pf*J h*£ls*59MM*ftmjmhmj ufujm^b^ 
pp tpn%hfni£ bppbSb ft J$h^bt.ifftm wmpftlh 
?m h Inififift — ^ 2%^f.buMjft% *ift% auyw j/ '**##£ 
[ubgp%£ J$*tti-£titLUi% uAatSih % 

Qhmwtfuij ^wjlit**<£whg *f££ fit; & tfmb 
tj.ftL0tu€i%Mjt^tu% MiAif LuAp , ft%yitf£u fjnuwlf 
k ^wn/fuii, P***Jff }b% jbZ****t*P ***** *^t 
HJii.gwqiimijhMMM^go L #»* b**<8** Sfej****^* ***** 
l^ktS ^tft*~p****ft) ft *U*ufiuuui%ftg /^tt^fffth 
irtya^bm^ h uftpbfjt gwh *£w*fh%gh f P***/*} 
hpi; ft mhuihiuL JJ^ttfw%*Mfi[iMij (Jonptrh , Jj^+ 
>£♦)♦ ft"k ftp **p*lfti* tl****f fifffA l^UlfiuJ^ll, 
tfhpwqmhgtf?$*£ gmh q^ftvgutqrtLhu ^ $£wmm% 
npnj 4 jft^aiM^m, £ ft Ifrnpifft <M&um rtLtu^ 266 

%m%w**fhw jfmqutp^m^MSij hiwtfmp ^punt-ft^ 
up ftp %mfti%butg w%q,pft%hpp ^mjng m*%* 
%b%wg j/j£9 ifvtnug b itf*M£*j*b[J9 ppsjJL* ftp 
npnftf!b b PnnnLbg \JkpZ. w k ft ^ H*F mm * 
it** ft) MMijftg$*i% MitpftfJu^uA ijjnp&hp Epft** 
np *\*hiJMiiMqiu%g tip%u*jft% Joinh%iJJ£ + jhm^ 
%nju nprft~nj *U£juuip£ujlfUJ£ Qftt^pu/hfth w* 
phi-nub uiji fy } bptf%tw*.ft% ft Ijhfiq.ufhn t-fthbtuVh f 
pwjg ^n.m£ifwjhgftg fttmi-mpbgnugft% t^ujjLi 
Jfeunhgifl; ifujp dft Ifutif hplfnt. *lbp%£ % /* 
J^pmiuziugr^tiij U fepn*iu£ijutj *£p***Jog ipiup* 
bnt-uji/it b pvnLtMt&Zi wpnJ^U jft^hgfthg (bpt 
85* 191""4)* *********g tf*MiifuM%wIi$Mtij[ftg b *f.**p* 
itu^ftg ifb& uiMjMMMpuiMMjhtnfi JJtfptuut putf^put^ 
tnnCbft* HjpLU_pUJg fynyni-binaf ft ifjftuftuuuAiftg ^ 
(qt*i.g£ b jhqpopifi* fJ^prntiiiM^aj^aij^ pu/hiuu^ 
mhnp \lpnjpq\ u/b in lu p uj l^nj u £ np ft it**-* 
guMqhni~p-fii-h ifbpLunbiu^ £t ^%np**ftu pu*„ 
%mu*nhnhnt,f3-buMU b bpisufguinLffhtuit ***J**~ 

UjftuhtUtJ UlfwLMiihg b jft^MMtmMJjifg ^ MJJ tfl tub „ 

gbfm£ b p***l gpftiMmnb^mi^isA ijjupjwifnjp , 
%w b j bm uMtfh%usj% 2. u * M *l*9 1 ***-********* pift 
b Qpn-iumvuj , fun^ft% b ft *}* tfMMMpm, ft 
ipnumnut; fim.qw%n.uij y b ft l}/**** fc Jon m 
ph%MMigLnj x I ■ n T-M*. 


ID. ^hphuji p^ rf%If h ifJ7Utj% q.hpu9€fnj1t %w m 
fylfii qtuut* lfujfth%ujj ifmptf tti.pftp t UJ k *HfL 
JJjtmttLUi& M&hn&wbb^ %ujptf fy* gJJJ**J %&•* 
^uihfa $•£ $kpiu%tiuwg q,pu*Ltrp i^l^ujjnt^, 
pbiuifp U pi; fj-kn 3htuijiiur£ ^bptuhnutitg 
numb^b It ppui&tfh , twp LmmuT tfn/nnni-ffbujJp 
I LujU undnnrtLfrktuup pit tin iluuS- & ifn + utfr 
h% muj^ At «y/ w$*m**u.Mii$r%hp l± u*umt*±*u^ 
bnihjAbp } p$tm *?&*£ iiuutntiL.iuh'hhp ^ ifbh 
t$L iiygjjy^^* n PH %utuutpi4jt£opt;% ifhp th* 

1. f\i imm %j& fupwmuti{Ui t u qprtnub itp !{ % Q*, 
<*£* Pi mwvhwpwhhiiij mmistnLJipwhwg wawlfihh* 
IfwpffpiJf; q$tm.utimttgbw[jU f <&np l^nrrg ii \)fyh£nj 
pwphL til w«y»* ifuumpmlfoptfi? wqfr^ Ir^urlrifi^^ 268 

%n%g mm^mobfi ^ftjjutupufumtpfttf* . u/hn%if 
ufmmJ^bp'hbpb mji £***p£) £**"-£ t *%$*&& 
limit up k £ %j*M.p£ f 2Jfbni.piim% %bjpmft% 
tpuif mpni-hi*mft% Tt^tumJfiMitp *fyu>2&W| k 

JJ+ *hftr u ji'z** LU *^ f^r***^? 4?****^ jfr&pm* 

iA At/V bppMujui^MMjIh pu*ng % uJhm^Mutf tfunt 

mMU%***m***h ywumtiL*uirhbp %g$**%ujifb% t Hj** 

m%^mpibip k tj.dpmtitimpmp uvtnjq. k ^mm 

p%q£m%**iLp &g**£ ttanp^mjftff mttlA^M w* 

%mpq. $ffnt*pn$.fH**Mt1* , ftpm± np qtvpJwg* 

Jiuifp ^mpgm%bjj» J *«irfJHL«$? y ft%^m£u np 

ppuit. k itbp tf^mhui^MJuit ^wp^woffcwtV %***p$ 

t9L m*um$*uijv***%t9i^+ £«ii«if #♦ V^W? ^ P m ~ 

pnjujyfjpg but* Mq£uiJtf£t* pumb b%% JJ*bp 

£ft% ditit*pt*L.pkuihg n£*f *tf****l ^ktifAmlfh 

Jft/ifftfy ftp^t ZfibbpiitA ZhmbtLhffiM^ mjuuf^u 

%*£**£* «^bpM**h*9M*nupbwti Mt^ftqfih ft JJb^ 

^ pnL.nmj tfuttfu/hutifuiif m%mft bi^b*-* qft 

3> np iw*~ #i£ bfybwi jmil»u$pZ % $fbitm%£p^ 

» i[ujmj% jft^juimw^ft gw2nLp-buM%% y qu^rnm* 

% J^bp% bpiMM%q.og %l^mpnL, $u/ls£ft%. k uih+ 

» Ml* ft fl £.«£*»£ UtftiifuipMUtj* iftUitfUJL ft MlflU£^ 

» mo% mn%njft%* k Ijnng k ^J*«£*p# £«*!» 
» q.wifuM%g mtz ffrMupiMijftw. Gwpp J£pp*u%** 
> *//!£.**« k limpq.hu*i ^MMi$tm%£p jfjf^ftufmm t ■SI 269 > 0$** & f» fimphfjn%mgftu k f* (frrzftLtfui., 
| > gfr» k f* *f*f* M $*f*fy&gf f ** % <fnp& t£p0£tu<fnp„ 
| > hnLptm% k fvap^nuprig %npfth ♦ utujujt 
I > /f ^huJgktMtf ttp h% Qnj*hg num J^hl^pn^ 

» »fWL } k htuu jkmnj wrtimh^ urn urn ft If 
» tun IfnnhmA k ffr%****~ k %f»wt. k JJL**j*9~ 
» pt%pL f k uffK **>JU**fji P m *U&*4t* HFF** *?$ 

> pum *$«££ U9i$wt$$*whr*i u&tiL.u/b£fr% ^ $ 

]&£*(& *un.m£ jfahgf&g^ Fi & C um 
l[^uj t bujtfiu%fr X owMupmg */££ iimhbfj^ii £«#„ 
pffLp mwpft *l^Ft£ «&»Ap £ rit*gLuufLU£inni-„ 
fipiifh ft ^uijU) mji gmm lu^h/Ji nv^ fyutp^ 
Mif* lft$*pi(***j *q&** tfwp*[u***jkm $f*mji jft m 
$11**1 ***fi m<[$kp% twp iff* gum *$u*££ i/iw^ 
ptphgwh) k MM9m£fih%kpiW£% *lP"i/ "t^lgg* 
^l»*l qlfrnpu k q^mpu f £*»«? kmgp ifp*, 
v t Jk^PtS* *******%0*f£ mji £wm buigp. 
iQwuttpMi JXpmmzfrl* (l£) i9ptj.cn/ Hp£m^ 

> k m / t £,**ifft ^vAfStkgjutX ufu*mifkp% Q„ 

> puiifuiq_rfiuj» t JJf,£nL£ui %hmhi.f* um Jat*„ 
phlujgLnj ufuiLrtifnt-PhuA* mj% J^pmm^jwuft 
m^uuip^uj^ujin^buji/p ft Qrwi%u$vmuM%^ pb„ 
pmh 4**"#» %**p** f*p **l"lf& Sfap***** $**&€£*> 
Ug uyflMMyi gwnmgmg *teU%f,g if££t 

fiwjg wun%gtf£ mnm£ f*pk%g gkntuMyhmh 
^ wt l m Pl m k t P** m 3m**J% ufMMMmMfni,pbwif f l» 270 

ifuihffwmkintl mr% kqpwjp /»*/* TkpZ***k P***~ 

yuijunp *iiii*ppkvu*g <fp£r, Pi b 4 ***«/" t£- 

kusjh% «< h n 4 ifk^h^frg ufuj£uruiifrtt5tg» 0* 
pfihuiLnpi ftp fuhigl*!* jmpsTwp ♦ L [*%{& 
%uifu bii/bttUhn JJnhtfUjlfuA/ h / ffft.«/b^r Mtittct^ 
%mJ^hpnf lfnLrxg i J&*"*>J & ppi/ti iu*fu%k*M*„ 

np ^***Jg P£ i ^Ib^hp n&fy% L M4f£ut*f£u 
^njtujtn fit it{uj£Uio% f ft%£itf£u utkuuihg P"*Jff 
ftnChuig k u*j[ng ntfw%g %tfw% fyt*L.ng £«*-- 
%£[*%. It UjtlMuJ^ntSipg hquA qftg ifmgfinq^ 
ft 2muji*i Ju&wLu/kq uMjq kpfytiLgk \JJj******i~ 

npgu/h tfkqkgl(Ujt{tsAi qqwgtftutfp , /?«#&£ Zt 
£utpwuip &hnmqnp&kp linqn$qmkintf ft O f,t ~ 
%muitiw%£ k ^wppamwgphb^ntl f*pb%g qwh* 
&g k kpijfrpp* npnj *fk& ^«n.uiw^i £* 
t[n.ng $km ufhnhg uiUMimvkkutjpk umj^ u*j„ 
uffhgU ^ni-pifhpp* tfQmkq pkpkfit 

Jfe.*upu*rLnt.f£kuM% k q.kpkt£***pni-Pktu% t*€£„ 
inj $h*n % Sfepui'h k ftp npqfA UpmiUi-MSiqif 
qkqwpnLkuiitftg k qkqkgfi^ qtqpni.phw%g 
£tMj£tul{ fii3i£/»1>, %*fm% nt-pfrz g****bt* *$ ***** 
phi-hihufU P Mjjqwvnpwg* gqMisp&*Mi%g Htntftsf^ 

ph L n*[ 8r>i%t*»ip {(hht b LLt M *** rt$i ) k n L n *~bL* * 
jn*!hu*pgh ikqnt.[t £km % jntOtuipgii ifpohgt i 271 

mji hujLiu L h B [i% ft £u*jm,% Jlun%jy m j L gft^ 
Sfct *b**F n ^Pi>i*i A. $u/hq£i/hbp£ *H"l***$r % m^ 
L ^U* fy****** atfwlfmMt p%t£ttt&bgui% 5t**p */p**i*4* 
k %ttp £MJJuuiriu4s&g $ ifu/bu*Lu*%t£ ntp m„ 
%n%g *lp*t*J ftpk%g $ft% £unwwng 'htfu/hn^ 
ftfttSt dft tf.mm%t k mL&iJr y**p $ ftpb%g 
*lp**ij %np mftpntjhhpnA mmmj^ umftufiwibgwf* 
ifkput€£tf/b tifmmftt. ****** L) fyu*if tingm ^ff*. 
ii{ujZu*%9£{,% mjhufftuft ufiuifffjt-. ft%£uf£u f 
hfi£ uvwjtf £ <fpnuMub%) %t*j% fthgh *J*»~. 
yuip£uj/f x ftp bqpujjpp if* uAni_iu%£p Pqfift% 
t/£j>* «Mi*%&% k iqutuil^bp afhp mum nt_&ng # .+ 
» fy bpb^bfjft ph^^nLpbLuJp ft ,/££ ?/&»* 
Jkjl & ***J1 n P **&«i ufiuwl{bp%bpp lfiiwpp„ 

M&g 4*2jphg JJjfmm^p J]ujuuAjhuj% x bpp 

%ttiw&kg <[£***/**, jhm Mfu*$i*±$**% $ fortu^ 
pni[nn JJnpui npqft% lfbh% gp^mm ftp 
ipni{ujpts7Mu/{ft% $f££ ft ZbpMU%nuncphu»%% y 
jfrltp mn - m Vt /"/** *9q£n*3i&l*9*l* «£«. ft 
y> Jhp ^ftzgntfttmnt* fyisipffbitug* §iuug£ mmmj^ 
» tjb itu.fi ft iSt f ft iftmnwg ftfusquiij» t 

f^um tqiuuiifnupbuj'b tuq^ftu ifhpnj %nj% 

tfwtl*itp£WMlUMJ duiJtAi%Ujl i ^UjilJ.ftUflU^ £ k 

iuqbnLKul^us% ^hql^tu^ tf$t$M%g iftiufuutJibujtfp 
ymfi ft ^mj *$) ftpb%g ^wuintivm&nilg k 
u{uj£uio'b£fiLg i k fiuiquiLnpft% ipMiitfuAwi^ 272 

p%zulifi£u ft fiiupoh) U jtpb%g uttpttlkn.p mm* 
p tub b fit* U. tttjttttf^tt bpl^nt, bpbg *****{! J** 3 **- 
Lutuig ! ttftttpffbLtttbut% f jnL%utitm% , £%q.but+, 
htttft htutnbh'h Qutjlttttbufithtt %htn } *finftitmn*, . 

«f tttnut^ fl h (J q.ujpnL,n fyfiitntSi *^£"jF* ! 

& W?£ umnja pjj***p lulu m ifn Lut h% %ut hi. ? 

utunpmipuAtb Iptttf hq.kuftwfytsih + it, ttttlt tfft^ It 

9***}lfb ^ bph^jAt t^ttttf WL,b^ft 9 mm fy * kp /*£.{*% 2^ 

lutumnt-utbg ft btim&njLt {IjfiL.tzg}* npna \i 

Lttntit^ gfc$ ELU**$* <£n*.£u*i[rwL,fi ts&nhtj 92***- r 

JuutLnp LUiugmouiuputVh p-Lut^utKnpLtAftttm 

Btttntlt&ft *f£9 IfLL U *L^ i * ^ ffimtjLLLtLttpftLt %ifLft 

gtuqg^ gujqutg tfwftuitn.pnL.bfJfk ♦ j/f^f tf*utj£ 
giuhfi jittmnt.li rnhnhp^^ fo%*ttf£it f\n*q.ut„ 
puj% } $«#£«f^£**#j!/? , ^ w Jt?* I nt ~P ftfpi**- nt,fu^ 
mtumbnbwg 1% bpfftttp pittqj£ni.P'l*L!it tfnqrwifp*. 
nbttAt tfbb moltbprtt. tumh%% *J»w^?aA*M£ f 
ftppbL jutmnt.Ii ff°P& /^ ,M 7^^J? ifhhb%ti*g jfcm 
£ttLfr!ft } ftppbL tfbb 'ltd &* tyw gut ****&**% *j ♦ /t 
,/£«* ^pq,mmtttj tffthtbL, Qfttfmj fyting ffbut^ 
tjriL,ttt&- tfft *f qmrtL,LU& ft Ztttjtt $ P***3 I 9 
gttthh tfb miupfi uttxtttp \Jmmwfywj gm^ispp 

U*bp %utftthbutg tfftgttiMtjtitgMftutiftstft ifpo- 
^*td i Li nui J £****** m Ljutitn.rii.jp- f*L% ^nL,%fttf^ 
putjg tutm HutL.Lu%t4tbwit f n^t fjkqnL,wt- tfbp w 27* 

P^l% tf^iupx J}mpwpr& *l$ w j£ % Pi t"**i, n F 
tywpiifi ^jji*. $yiM£m£fih *$***/& k lT m PS ^ 

ifwu/h £$ Z*Uf$i) ifbpnhg rr* ftppbu %np mmmu„ 
mttLmh%bp ph^mSikffMiih ***Jl ftph%tj £uj%<„ 
tju>b%bpnLh jutpift±tptjt*vtjf*h + %**F °P J*%w/j + 
fjtfrtrtip* JlpujJui^ujj i JlpLfthtfyup JJJimi^ 

j\w%w€iitfi f k **{/$*% fi**>J0 *****[* k % Pi ^*C~ 

qjt [iLpwgMis%ffrLp ***q<f f*p ***n.aM*%&fib £«y«* 
pb%h hujp&figh k Mufunpfftulfh nt-%£p „ %nj% 

tuiuuini,uiiu ufut£m£f**b* miuppbp tfiuqiUifriup 
nA^hi*^ %tu k %nj% ift^ii utquh k i hqni.fr 
J-mpiijttLpq, ***Jl k ***Jl k***l*fkp UM JL ^ U VL % 
JJjtt m%li^ mjl J*»jm £ np iff* k %nj% 
iiuumni.LU&h x qts/biuqtiib u/bttt%%hp tftuif $fm^ 
l^uAtnAtibp iiL%£p) uifulsMjj^ fiph%g uitfb^ 
%mJhb Jjnuttftuqnifii , npnj £m tfujp tfirp f&rr*, 
pb%u*gf*% mji £*£«£ (R, IJl), Pt i*LH***ti>ft 
%m$fhifiu$m if* *fik ***Jt > fl i ? * , JJLp****?* 1 *^*} 

i)* $npufjh 4j? m J 5" r / ? * r **{// kCP* 9 **^ ***** 

18 274 ijrtJ kplpupk^ juy««y/i«/f £vn[t%pqt**&n±fifft*.%r 
%hp X J I* ?%*%£> if hp %u*ftitikiMMg F^frk fy w *f °~ 
inuip zultsnLtiiifp ttji*j£ifiM*i& ituumrtviuahlipp f 

HmmWV* - fjn^npuipwp ifbp S#«*/u_ 

*li/fp hpp hpp jr*L%i&ffw% suMM$nri*u.9**G jt" 
?/i5i qutu* Whh /^W4^ $ w J u n$*Un%!k*u tfom 
£ pru^M \J % utnnLut& %^u»%Miii^nq jnAiup^h 

/fWi*M, ' '*'-■•', fitfw/Aiii/iii 7^ 9itM > Dous 

uj5j /* l *eAh/ : Ijppl* 3h P wp q ifu/b a t/<7 k uM%g j /£ £ 
juijunlilfii qjuuju* f&£Uj£u 9 fjuffkphpMjj%p $/'- 
vinujt ft'qPlf 11*1*1(1* • «7"^""» q^np 4^***) g 
» fyptutfuiqq. *uuk%*.+ Qktu* qnp It f $%frnu% 
» fftitk% } h- %u*jbpl$i $} n piuifujqq : » % J?£*«1i 
tuji j/w/W//^ £ ^jjaufi h f^£j7i.«#/# , p***jff 
Unj%f> wjuuj^u fy*7 \k% qJlptttiftuq^q kpp l{k„ 
%wq mrikfiq 1pm f ujUU^iULiufu/h fi si ****%***% f*^ 

pli%rj ', '' -i '', fyhu/itg pmn.i*MJ_* Iwrnpig 

F n L n P at IJ'*** **i***pphp u/hfiL% iff* Iff**- Mjju/h 

llpujifujqtfu*j } Jupiter* J"F* r k l * *l* n * L 

]i,niM*L*Miffltfjii X (rioYO- J***jm £ tip \u*mp*g 
hpk%g juMuwni.li tfh& yuiuirtnt.tuip ju$pifniMp^ 
gmgkp k% 'j*/'""/' , fA^^u ^wjfi «i/£ <£&- 

piuiftuqqt Hju M*bmAu ^mui^pt^lf £ 

^uijng 1m tyujpujjg , utigu* £«*i/w«#?*i*i£#i^ 
Up'fyVl £-*£ w *'k) p**uw ifkp %tuju*hktMig (uk^ 


*275 

/wtj A«4 hp^*9 %jusjfluhfigfi fywif $£p ****}&£•* 
mtuhu/hp h* pui^fth tjjti/hrj.l^hp^ ffclmnu* — 
ifmqm m nj } w np fftup q.ifid/h h% tfh bfrtftu w ui f 
IfWif fitfgjLiuinhnif ***£p , f£l; tyiupug f&i; {i**J%*g 
/?£ / LUiijfihg {JntHUWttwfjh nprth ht&if hljnt^hq. 
%wi?mp£>h (fTittj* b'htirjp jn^piMj^uAMs^p ***tfjf 
frp lhqj*Ln*l ({"1%* (i* l}ttn%n» } /* \}w„ 
uint nhnu. , ^f * $***]* w * " «*~*«/m n n »« u iw , n p *hp* 

{fff£ p uliapijuu ^***/^? r >ixxsii*Mi£u*pohn 
^j/b tywptthg , &PP ji*Au*lj[wit $mumrtLLub„ 
%hpu pktinCbhgtu% , buipbh nb *HJL hftun.^ 

qujfi}ui%tt.hijrwuh It JitnphttLuai.nj j h 5 tu b*h Is p tfh 
L putiAuMifgi JJipuMifiutqri h ] Pil"*J l*~ **tft**9~ 
np\ ItjiJjhh /#, hnhnh) Ll -twin *\%pijh ?«»//* „ 

ftWjSp f fcpl* p**>*J***pii***fy €fhpt*i€£99jh t***fy &■ 

ujuinnLiub ^ Zt pum utjHrif* ^H_°P ^ tMiTb^ 
Uuiqop* ^pq.Lum hpkf) tu%r±uaf jI i 2.^L snri L 
yhut) ufrfMJJ M pp£ff M pm*ft*ji£q. ^puf^^ tfhijjitfftM^ 
ilutju h. ujuLnnLtubujijujjbt h/hiuitrtti uMfhiUfp*, iCmum % 
276 

UMjutf bp%m% %0jh /*/£***/ wwppbp uAmLUiiTp f 
JJtftuQnntuj *lf*f£b U9 JL *****«&««&» tymmty* 
tfm%ujLu/btf np tujunp hbm qjn^fth U l/w^ 

Smmmp *J»/j»* ft& $ **/£*> **p Ht*****f****I?l ***Jl 
uijuuf^n £$u%tnnt*l;p ft JJuftvpiauj L. nipft^ 
tnhq* L fih*MMj£& %mfti%ftg tfbp J^nxti^tu^ 
puMjhg^g fl <fpng {$, 2) J n &***%**& ^ftnm 
mthftjinup (XeviO,) f pwptfifw%hp b% ^^ft§^ 
pwu£p f)pifqf£mfy*Mth *}*ftg%* v]mtiiUM**pjh » s 
fiwjg phphm w*.kfj* £miw%mliM**% £ pi; 
%hh ^«y/J tniupphp yu*4mm~ia& itft ^tutfui^ 
p£ftf* qJJ^tfu&ftpMMMpitpit , ftttljr p*iip<£if***hftKp 
qnt,fibgfth ffntSimtf *fMMM%uMmni.pft% £&*#r * (£„ 
un%g wg.w%qni~Pf*A%i»pii JJ^ptm/ut^Luy i£p« 
pMMMjag «r4 %u*pi[MMi±np b% *fh*lj b **$> ***p*, 
dm%ft j^h^ni,* %uim PU***% tfh^ §ptg*i*muif 

gticgwb Up fit* b lJ****& n ' L 9l'£ t + P***l *ft****b 
§i*L%wg ftpb%g witmtiafb^ffh , b *?£ t/£^ivt 
mj%ujjiuft q.ftgw£op ftimjm**iitmiim-fffti3*%bp% t 
fhpmtf*Miq*iwj ififuuMinp itb^buAih ft Z^***ju 
ip jw$tnvp% J$*ft % ft *}%mpm%iu*ibiMMg ywiau*, 
nft flwpckp ^§*Mjng } */oi#i jfj^^"** Jfjjunm^ 

&nj% uttftt%iM*£gh§i fybpujwpu*%% f up £p «/f~ 
^nif$ifftui^wft u/ujtnl{bp%)> , uMjuft*bgb ftp ^b*. 
piii<fnj% (ftu%ni% X fl[ftttfujnuft ^puff0t 5/f***- i 

; >■ ; 

• 277 

I^m%bpp fufbf&w^iup gbh[nt. mpftmt^uih l{bp^ 
Mjftiu gt*i%*iuil[hwijt $ ftulfHjIfuSh MJipnt-Phtutfp 

m JL k^&bg ^Rti/r, ifft%£ nvpft^ £****„ 
tnnu$9$hhp% u*j^ utftnbtj jluj^Lliuj^ f{"q^ } 
^ $***-p*fbp% wji qpwn ftpb%g qbpbui£ t^ft^ 
gui^op ujuj£tno%butjt ^wjtwg tfbirm^fty/% m^ 
fuwp%u*lftJUj% % Ihpmfyfjft uftuirtlfbpujg 4/^9 

Jlkt M 'L^ ui J ^ *fab**ifa*i* t "*b £u*£9mwpw<jp*p&bsM*j% 
pbmpbg* ujprj.bog ftp uMmwb QpmifMuqMpM muj^ 
IpjirfftAiiutiij %pMU£Uiifhpm% s(p f l[UMtf tfni£ 

IffiLUfuh^hiiij nu^by/fr dbnwy np&li t ]ip 

u/hnuu$%ml^ftg% fi Uj**** ***£%*** ftp Jfuttfuth 
npfffth gptfmufhm fympifhg wj9*mh*i% Im-um*, 
wpft^ jMunm£ gwh ^bpfim/p ft Ijbutu^ 
pftut £ UJ f ti £ UJ f lu b8 H, m J*** piutfhft% %bm $ U 
ftp *nh*ip ifMJU%ifhbg yJoMitiby tfbwftVh wj£ 
Pwywtx*pmfyw% Zpmdmhmt. ubtftwl[tu%bg b^ 
fyhtibgLjnjt JXj**f*p ^uafujp fy'put; JJfjuthftiu 
*£♦ Jjkk*l&9*' n J fli^g* «^**i*. It qJJ[pMs*du*<i„ 
» qtutfuA un±mu/i$nt%lt umj% qr^ftt-mp%uilflM 
» uftumfybp ^ftzruUmGtl ^ftnuft* jfnp&u/bb^ 
» gbp* L. tjwiw. ft %npuMj% phwifbii*i% p«/«jfv 
# ift ^ftjuusgh pwqitni.ftffti?b % wprnw^ui^tuiru 
& mpmpbmi ***b*£P &*•** £*«& (fTj ntllftuubiuih% 
> piutfybgnigbp mbpu*ifp» t 278 

ihpfrz mht i t i m J» it jbi^tr lkp>**~ 

tfiMi^qwj tf&Qhw% 3 p***jg i^l "P jtz^9t^*ft 

JJnmduittnwj , n^pfrz. yaM$$mn9j*simg t*. ****** 
mm~mfrwgk***i Ifpmtffr ^bm f %**P** [******$***** 

%bg^h }}* ^*%f9*(i*il»$*%m%{t% J^unhg /&„ 

/ l hp%bpt% Jiifi* *Mi&offh g. V"-*ii h 
ihputumu*** hpP$**in^ u*mb% Qu**.*itfui**g <£***„ 
Lutrtfj */*££ *pju*tiu*t.***% l&(& S ni L ^^"puu*g 
Zuj*bql>ii{hgujL, apff fy y hpqhn9-[& jU>F***ifw<i*l 
h ft QwyhG* npa*l [3- *$*.[* pi; fft***f tfom ft 
uiknh mutAg ifb^biuh Iftup f J^iuif *t****t £<A 
u*ji 4f#»*. i*jU*£M**i-£j[>%t %f**J** //♦ %fnLMl& 
£wif***p lf'psittLfr } np k /r JT^t^tP^J # w ~ 
qt**gfi X \<fynp&i*/bbwg qJJ^^pntifmj^S **f*s**n„ 
» Ifhph J%pw*ft**tiq : M*tj ) np fy***jp ffb^n^np fa 
» r? ^ii, ^bmnj% ^%opj* (k***~p) 1&1 
> i£££ u&*jmhl*irfi£* qnp **ni£n.p £[*** ^P^PP* 
» ufutcfht MiijijnLb MUj^mS* p inuthbrng pt-pt**^. 
» gM*&£fnLp f qfr ^jufhti^tMf ungm hpb^p. fti*i[ 
» hpi; ttg q**$t*i t{M*jif%p % m%ghmi p%*f <fbtnh* 
» wnwgl* ifbibhfig** qp$£p» t HmJ" J ***/$**%£ 
np £t**m *fb& nftum^bp fywif iutttfpft **** tp 
*[bpt{fl*£&***l* i ' £*uhP'***<&fa JJ^i*sift*iqj£Mij $ £**#^ 
jLiu%op£h %nj%*u£** [i f}*ii5»*j***Mtiw%£ pbpn*L***& f 
b, tfbZk'h^h fj.rn.pu ZpLuufUtpujtffi j/^J l^u/b^ 
%***&* ' 279 

(jjnChwg mnmuMMfk^g j* [*&>%£ ufj^nh JJ^ftuj^ 
tfftgtsipMJU%ttt.p^bmh */££ &mfw£f h% n P*lb *?(* t 

y nL gb »«j/* b^ffi EU m J+ b"k ********i*g *&*yp 

Ipunf IffA fJ^»mJwqffM4fj X p%ua$. £Jt jfenifrp* 
(ftitg^ flpifq^/futj *y£w w%$fiujp bltm% ^ qfr 
um mj^ puw tyutpufii} ufblffih j;p% Qmjm^ 
%ft ujum^ {ftutf ujutl^tuu £ j* fiujnp'bwfipu 
ifhp //♦ ffautif^f* u[Lumtfni-pku/h *f£9 jh^ 
^in.wd' t*utmw%wjli ifbntuqptu%gb tun XJU*#« f 
lb ft^lb^* <t*J*Fh& $i***uiriL.u*&% Jj^hmt%l*tn it 
yjfutjp wtttfinLW&nij% ty£wfit£ij£fh % — * jfjf^ 
prnt/m^wj mo%% PiiLJi P£ \l k tfiu%npijjj %m%^ 
ib^bS ophpni% fyuiWM*ip£fif* 4,***Jg b %**** 
LWt*uMpn[i f (frtj%g ftphig ftfruip/jft£firr% m*f„ 
uttjh hop Jib % 

**bp^L m % n j^* b ib* 9 >**%/***?* *w ^w***2***£&***/jb 

wn 8t/^ w i Upw&tff**** X.TCJl'.Cj sun. ]w^ 
mfi%Mt tym&m, Diana, &*k £%£ Ztuifwp^ 
iftiAg nA^fAt ^***J4H ***J un P t bj 1Uf J > l UilL 
pwgwtnpl; ^p/jujinwj puu*&% (gum {£$*"/?*) 
inn IfiLtjuiLnpht'h tfhpti. «lfff£ **$ ju&&% 
> uinhnLKjniLit nhgi uju* pu7f>% tfwmrftguAht ^ 
280 

» fin*) np £ tfiutKji tuffff/nt tfkpnj k 1jI*ifM„ 

» ah\ f qnp pMSitfiMi*-n/ig uMtfhhusj% Ufutm^ 

» nt-hls, JuAiuJLUi*hq fifujqujLnp'b QtiAwg? np 

» £ ifwjjif* w$fh%t*$jb qfjwt*WMj*hi**,Gff) /**«~ 

> phpmp usifkhutjk Jmpq : i^uM% p&iii./?£«rif , 

» k blittthfi £ if&bph ft/ 1 /* JXp uMtfui^rj.utj * *, 

» \fhb% ftSiw^/rw/ t*pt9t[ l{hwj k qJikhrj-ist^ 

» %nLfJfu!h l(pk br$l>r u ^i***/"!?** £ t P n 4***F~ 
miuI i LUL t L uiji jhu* iftrwLphwh JJ t p um ifw qrfMMtj 
iPmtiP^p ^uMjng «}vGu*\Cw.1ju*p*%f* fi*G jj£k*u„ 
Zfrm tnpJ^iifi^i» t flcphffh t^nfauMUmii fy%a^ 
Qpwtfujqrftuy muju rf.ni-ump% £p tfhb q.ft*, 

g n^l& k Shkt^ ^"3* tpp »>hp n ^b U 

ifujjp %ngtMi+ pkphiu [tpphtu JJJ£k%u*u% ($***•„ 
%u*g* \\pu$ifu*<ifj : ujj rtLqhqgli bwqm& k 1{**J** 
ifhmgut&i fi***jg ii*pt[bog *y«ttj£*f ipiip&%f9% 
wifkhuijb ^***Jj>y Pi ljhni.phw% ifissp&fig 
tnji niSit>ph) f/hsui^u k gpfiuuinbhuij ifp* 
pfr}fi QuMjuJuuLfii-piug* ifrnft*tM*%ujIf mptfhtt^ 
qpkit «/l<£u/^w?f MMfUJtnifhp'h lffiiuZwii*j y£U 
GntG WpuMifuiqrj.mjyy ♦ Miwl£*i*jh §pquwi dfrwjii 
qni.uinp Wpu*ifu*qtj.uij if at. £tMt%^tuij (j%lu f 
k pwpnjiu/jMu% «ir u i/P u*dh%utj% qtfuta*. 
tnniLpkui%g ?> , ft/i m b tfh umj k ft^?&frw««f/ 1 281 

MMLftbuidp t fXju £hn{r$u*g 4p m J V ****J*$*9**j 
k fu%mJ'tul£usjjnL.p^i% 1 h } puspbputptwt.pfsub%^ 
k if{int£ pm%f*± ffhuj*bg k fyhgnLgpi p^tu^ 
***q$fii* k bplfpj** npntl ii£ mjh bpl^nt^ j**Jh 
q{i g *iL$&wg f mji k Mt L P b L^t f & "VPS P***~ 
pp pmpfi £hnp$g%hpnil HMxtpq.ii$pw& £ft% 
S m J$ bP^9 »f^9Jpm^u%MUMt UfitmZftmg t Hj^ 
unp % in if tup sfrtfuij ghhftig inuipMut^nt^ujih 
J}%tu^tnuij fiutftuiif^ij b^t PlL Ui L ni ^ i% hp 
Jfhhifu/hujuittLp qopittphu/h £w*L*itMrmftg mmj 
ufiuLniInLp{*i3Si»i fi JlpuiLu^fiuf* £ft±w%*£tw± m 
phm% mmh% m-fumtut-rtp tfft (U*P&*t IJ>P&*1&**&} 
futULpbj% jjjpftqm , trip q.ftgnu%^nj% ifb%bm%% 
£p } uinnn2j**«Pb*^* b^lP^L 99 ^ t(h%ututit;p P*tu„ 
ymtnpfih* p***jg J mftu *Z H m ^* ^buufit/hfi'h 
qtupip gfhnmt. fj-mt[.wt.¥ip% , y^uft.^uuiupnfj 
*>phppi wn.wi.ombm% putputJj if£q{f$ ttt, *//?**, 
psp k frp uppLutfu/U npubph hpmqhipt£% 
fjpnr^nmnu MMjwmifft** luphLb^hu/lt Luqaujg 

*ibs *%£ W $ui ^b m ib £»*bg***>p) ?*&£ «y« 
uAitLutJp, mj L ji»z% Uib*n w k m ^ Uth mi t % 

ttp Jom f J£bw£fim u»%nk,u/h (t&nptfnLftfbujifp 
U k f $munftg\ U jtypwpmgung ^w^wiw^ 
f}LptJi%[ttu—]£uirTqliI{% £ fy f pug) t^ap tyujpug 
IP Jim jim lfnib%. nifu/bg tuju tu%nAu JJ*f*?ip 
Ipttpfrbgfih , P m jg ^afm$u^njhft ^tuiftupfih 282 

1fwtnkj* 3 uijujfogh W***JP* 1 9 m r u g *b*4fa** 
tfny^% k I^nyi$% l^psiLuhwffp f tip JJ^mfifywh 

%HLppnLLU& JjnJLMtUiLtipfi £ f 4 kplfp[* UfU*„ 

ujq^Lumujg tf^lflt ^utt/ufptiL^p , & fipt&g //*-<— 
£&jj Hpm*fip£$j JifwifWLnpfih ifuiiftuhtuli wlt^ 
&%WLnpbw^ stftfim^ipfjuifipuf ph&u*jt**jtM**~ + 
puijg MMiTs^g £wm «*««#£ wj L (J*pp 600 
uiMJjpfi £"*% cjr*fipfii*ujn*t\ kpp tffMvpup k }J*siipj> 
k %^qEul^mtf^g^% ^miuM^hgffh *lJ1ki"-i^ w ~ 
gftv Iftxiif tfJJtJslfu juiphutftnhu/h JJ^^ftj f k. 
Ijutlfhu/h punLtub mohhpp ^mutniutnhgjiit f 
qihuuLtip ufJLuwftL k ujitiginoh pi$&MM*jkgp% 
}l%iuZm*4tj, yap %nj% fiutf k Ifm^g ^ui^ 
m^ffh^ putn nifu/hg k J]*iiMj*$ftm% \]utljhtnG 
fytw^nL^p* fyut% k Mfhtjhfi^g JJ+ ^prwg^ **p4> 
J)*itw£mutj ZmJwp fywp&bih jjph*ff*iM*j ifwp*, 
yutpifii p**u*bp (\yU, 41). ^^mp^ fr 
» ujLuptfinLpfiLb iftutnbkgmp , \Jfiumli % k. 
» u/hl^ujp jnpu) upjjp&u/bgq u*tttikwj% kpfy* 
» /*/»»♦ np*tj£i* P£ nfKmpk{n% tftiifuwhtwiw^ 
IthintJ ftp tiMUitwuiir lujuinnLiu&njh f{**±** 
ifwifp* p***jg puiphjmgvng ti{M*M££nMM&% un^ 
tlnpuMpuMp Jphzi&tnmm lf^nyn*,ft % np %t*j% £ 
jjptsqnmhiuj U^q.q.MSj putMshfiii^ fttwji k (£„ 
unpLng nt. JfofttStfrijhgLng Jlummjimtt* %nj% 


283 
^ Mb^P^L^ q***-**uip}* ^pffibd & kpfypb k 

%Uilfk%* W^P *^*»ln»^«A *£♦ ***Jl *UJHw£$* 

Zujifujpfj. <iJ} M utntjjpuj% y IJfatihwgLng *m/b/?%r 

^ vp *$ w *iib***gbg Jk a * m ibk w »b%^ 8*>j**g 

JfibttsZmwj w%twE.ui%% k frifujuui{>% %*ij*£ 
£ bqfju(mm^m%% %}*/*p fyutif %'**jp > up fyt** 
jjitfr k jULtck^n^Mubnil *}*u—fintp Ipuif ^w-* 
(tjtfi k Zwifutpn^p ifh& ^[tgn^ji ifjr ffa M 
%ni.phuA* i mpfcn±pkuM% f phtpRihu^npn^pbuiU 
k mnmmitujd'hm% i/u-finy* qutpihuji k qfi^ 
lhpmj[>% hpltl&g ttwjp frmjfi, wjM*j,%g% 

npnil fcifu/hufh qJXfy£f*n % %p*\f £iM*umn±u*b% 

t ity*»j bpkvb (*»♦ b P h » 86)* P***J3 ft- 

iuif»mmj jujpifisjptuq.nj% $iuifu*pft% yfttnhw^ 
fywhg m%n%g fy£w*iuftjt ffftgtrt.%fiti* ftp k 
mpt[wpkL p**m §pij.uimwj putu&fih* Ifigm^ 

!♦ T»/uw&£/r f «yu qpwb Zwjbpgh pwnfih k p^ 
ifmwnffo t UifujhnL[d[tLlj'ti bqfjufLiujlpu'jjfih Shin . 

NoctUS, tfjnujhl(. Nuit m%nLwVt 284 

gnjp U lifiit U rj.ni.ump fjh^mj i f$pb%g bp^ 
pnpqnL^kuAj iff* ut % £J*u ♦ L ^tujng **(£** f*„ 
jfh% bpfr%£ %ncfrp£[*%t *fih%$£*pa&g u*ji jm„ 
jx«#£ hpPwipt£ \}jhw%m*Msj ut%ni%% ^hq^wg 
JJjKmSntw puingh $u*hb% ^ np %2$MihiSilf£ b^. 
tiuihqh wpbuth* "<///? jfyGtuufyut pt*tn£ f 
qnp ifM±iqn.bqni%g JfofimSfiifia £' pub% f & f*„ 
pbig Hpuiit*.f*qn*-p wqpbp jwm^nL^fti.% iff* 
lfjitfuM%ui% i f*pp £***uijj*spuw % if$ugnt.p U ph*l* 
*hmLnpf*< %2m%mliitt.phuM$fp t *}*wp£&MMM£ f n„ 
Juubp ft ufuipulfkp£li£ umni>qu$pwubfi *$***** 
%n&%) ftpp ifu/ul^BMiiTuipq. pninptttfynip&gt 
Qfatihg np tywpufig ntqm%qnj t/££ k^J ^ 
l^Jxfimfk qbi. tiff) £i*ifyu*niM*l[ J$*u*%mu*jt 

*f f £Uj%ujLnp £ q.MM*p&hMM§^ \^uimfi!hiug §f*Mi*^ 
%m m%n*5*u y np Z tu I^mu niu 1^ (*■*£) fal^t 
liutjb^mf JJJiutfim lpupquignL.^% ^b^^h%wli*urh 
qf*guipu*%n±pbw% ghiiftig l^nt. mnf^iqnt.fi% 
Jip&hg puiMn qfigni~£busg jwmlfnLffftM&iibpf* 
bbq.prrbuJijhuJ[ £«#l>4$r«#£ jJjjbi&QjiMn (TjftLpb^ 
i£» W^J***, ]uimn%m } f\b^in%MMt^ Jfciftpn., 1 ♦ Pvw wjwf % %wjhp£h iuBw£ x pmnpL wji % I- I 285- gtiL^fiut fl**pf*£ £**iM lfwp&l*g mji^ &*£***&- b% 

phwh *i{****J* ***£***%{> %nj% £***Mfju$pus& b% 
E %H UfaMfyfa qpp jfrlKh fj* *frf*pg fl_ 
ifpimfb^gfi Zbuiy frppbt. y$uu$i*ftt r m& fypm m 
Iffi) wphtfiulpuh , ijn£.u%ft* ft%£Uf£u tywpufilfg 
iMtji^ maMnbijuMg U [niuuhnj UjMMi%M*tM*fW% $ffit + 
%njhf> ni.pft£ Mi*ph±h[huMjg m/uAg %bin ^«#*. 
%jtm tu%nvtu%b% tjJJ^pnLubtuJ^ ufutj^tun ujum^ 
qph) pum npat.tf b QnjVh frph%g /JJiw^ 
mmj) Jj^pmbitbutj £ufifujm_p r^h^ji% <jpJut£bl[ 

muiulj t/jf* ph&mjm& b% frpb% §$$*'*£) *&**+» 
%uMLu/hq : ttp Hpinbifbiuj pt*Luhwfyfip ujluui^ 
fybpb pktitt&hfiitl ft Qnt%wg fymhtfiihp £f*% 
t/fef^? 1 "~ * Qhm ***J** i**tfb%mj% U «y£ bt.tr 
^mphbrng $uti.u/hw(fnj% £ u^qp%ui^MMt% 

fftfftufmmgLtwg , *b/>JM?bi*ij ptq^tuhg } fyftm* 
%mj [uttnJThujg f Jlfifbiiuj Qnt%Mug f inpg- 
ufhqdr JJJtMjttntu if f ts*j£ nCb^f/h) npnj **bMir 
Phpbtit 2*/"*fl'£ J]iirpiupn% y%ujj%+ %nj%^ 
w£j# b *9hnuffbi%% juiju uthnvtuifp iiisuinnt,^ 286 

mhjwjm* tfftmjh jmjm%fr £ np mdk% mq^ 
tf£ w^h^fi 4****J& it*** m%m%mmmmgmg % U 
[turn *fipmjgl;p %ift*L.m fj.jigmpuj%[i i ^mjng 
J}*km£ftm% £ %mjttmmjvm mifk%mj% JJSrw^ 
mmg , tffil%% ^mpti^g \fm£f*m% unulf fl^"*~ 
mmg (Jiq£m ffutuffi £p k, f*4 mumtt±m& + k. 
$£**{£"* frp&*9 kp^pfA if£l umji ^mp ffl***ifl"l 
jwtw/i *ff* f P W J9 t tfhpu Qn^mfykm^ £p 
JJJimthtnulpuG fjmzzHnfi ^ tip k (j^k^kutg^ #tt^ 

gntlkppx fi***J*/ &Pk *?%$* "*$£ Z****?********^* 
JJ^MMMi^mmj %ji% kpfyfrp iff* fj-rnhh^ m£t**g £ 
p%q.rtt*iifr ff%%iij<frTjii mifk%mj% q.mt,mntmg 
hplfp[i k %w£uiu£p%k*iktikm%i» ) nt.p mmsu^ 
%mfbffh ifmpr^h {fl£stz.mn%j Ijmjfih ^pphwfyk^ 
gmu jkpttpfi* VH)l n Vt JuAqJkJuA {?nk„ 
tfmj X yy i $/*tmfrm%t*u pm^ifm^ifriLisih ny£ 
k dnpnpkmiy jfl fj.mpn.i~) qj£hm£ftm £m^ 
tfmpip tfaq. *f[i &m%vfi H$mp**fig k, ^mjag f 
ji%yml;u yjh**i**in%* P^ttk x T$?*** i *** nu *J ***~ 
%n&p X t£kpnjlf^kmi%kp£h qmv* wj[kLwj£ 
%knl*%mlip <f.pm& k% kw 'Ofi^ m Jf ft^/*7* 1. \mmplswg pwpqtfwhtftftpLhV jmrnnt^ m^ 287 
tifij'h Uty E um *»f"&9 A \jmSi l lutt f % m „ 

£m, qnp Jbig mutppkp ZutJuipptfg 1 , 

fi^it** ^kpiuutu&U ff' lU p U , &t hpfau lj„„ 

#"/""♦ Mht P 9»*«"»«, k ^hpJuAipl/n^ 
uin L pu ipjiJ Iftupu,^ „p„j tipuiJng i[putj 

^LfL «« Mpwjp'hu , tiwm jt}pbv»j % h~ 

lfakmg' bpht-hiJ, JkShuA dp fr jHp t r,„„ 

$hu,L%p gnLpifp, \\pwu*2J,up phpvub JXp, 
mbtfkmj uppiJwinjL ttu^iqab ui% w j,f, 1 ^ m %^ 
tegfe R t H»L rA t ">*"ip»j'i> $hu>> q^npu jh, 
""J bp»L*»*"l 4"'t uu "ipl>9 p fi*» 9 tM*pu,l t 
"WPl 1-uwnLwbng $hm , ppphu }wmp%u, & 
^uA^„% Jp p%k L »± u, JU tULtU %p\ fjju n ^ 
pbuA tfhmnj kq^bp^nvJ^ u/hhpg mji pp o_ 
j phtmunp jwlnptftf Rpm^^u /T #„p,u,^ 
1P b 3 jUp"**"Z lw ' m * "V "P p'hhiui. \ni.uu*„ 
Lap}], h Spqutmuij l i n. m l i up&ui'b Jiknutg 

1. Wuihpwgfe ppbhg twuuuiwLnp Ifmiimj^n 
j Wp £»**&* -Ll 288 

fitupqrtq{*if£* tfiiigftfify A#jj#«#fj£ tfji tfnp&whhp 
ip \$*&htu*ghwg bpfypftlh *}*$** p p p% iu gisjp ft 

UiUMKp H*i% busijaJikp % — — f^mbtug aifiuif^ ?i#i#i ttau* tfu/hg ibiiiitj iflfcozif^p htt<rwL*u&% f 
iu%£ttL£MJt qftgtfL^i,nj% ifh^b%ft Iftuif tywmlf&pfr 
iff* j^ujifuip* uijh mht£ *^» ifiupniSt ^J'P^pFC 

iu*uibbpui% % Zhuiubrtuu/b 2u*jng u/hrf^ts/iitt 
Unufgifirg tfjuUiug utoih fi §iupo% tj.bn 
Uu/h+grtLf* § fijtJtGbiumutp i^uaf \pjijififZIfu*xnw* 
pbpqunabqfi% ^uuLpnu ^bpMsthg */££ f . JJji&~ 
yutl/GiuSuia p/niji ^rn 5*9 «,«*#£* mbqnLiT $ n*-p 
bmjp JJ%iLU$wtuj utwmbhp itb , Q**p &> ^(/»**/*-r 
» vruilfkgutgi $/*£/* 17* *hpb*t n P* ^ * / " ,tw *^? 
> q^fKhpijfa §{Mpfi%tfiiiinujpf} pt,p guii^EU gaffe 
^ Zt uMifb%uij% uiuStTuAtogU p%busj JJ m J^ 
» rrutgh[ng% » * 1pn{uu*% mftlfhn^ Sf*pf*& £?~ 
uuib £ M4Jju inbq f fippbt, §J*pntnJi Zwjng % 
fj^junp %m/uA Hfc% }jwpnuuujgjig **$/£* n PS 
ft 2tujng ff.uitfP'hiMi^ %***if*MipniMii j §n%nu*t* 

mu*j U m*fh*hwj% <**{/ *lt*3 ^r%\istbm^nj% S ' 


289 

jh$hm%% £p jk{*i<L *********** I* ff^kt^ktttg am v 
uunftf ^>**y£ qhmnj g**t£ k Join j}jtpptttm % 
\fhb k 4* n ST £, w J n 9 ***frZ n 8* **P***l tfkp&u*^ 
Lttp k bit&of? Ipagp Tb**f* n J Q**&***g% Hj** 
mhq iuw£tnnt.wb% ***Jl Upwuj^u php^p £p 

jt?UL U **l M **J * ** tt? ****^fy***P&****i***% tfui%WW±tM& 

ujujwi&uttzutt- itf.ni. tub jfffifi phprj. } mLUutfi 
$w%tg U Jfu/b<fbhg ttpt^fth §fcq.pu*U J****, 
uiuhu tttj$t f tfom jft phptfit* k tttjTtiutu** Zpn*, 
iwlikgfu& ufUJ£tiro%% k Qmutit^ug inhrtvrtjb 
ifflhiht. JJJtutkuimiuift aw*mn l(nArtt-h^ k kp* 
ktp^ ***JL ***ktip k gptfutgh pitbttijkgttnux 
§^Ao qutjtt k otttwp uttttmifhiB , qwm h 
\}wpmptt%% (fyfalt > \£* lj. «fa£*# fe» ^ )t 
^m%tfhpJt Huipftipm*. titipuftutjLun,np%hpnt] *j.[»m 
gm.ZunjU f ^npu ttpptt&nL^p Sjttttf ttppttttuut^m 
lin^tYb {\jpninnL-iJi, ^epdSoOXoc) fit; utpg k 
fil£ Ipuhutjg % JPh%k%f*% IftMtif tfh%k%ttttj gn t£ 
jjwifwpiiiLuIf whiff mi* titttpm tti. tftupa 0**^ 
yntutir £p *htiL.ftptulfMj/h kppltpt**} tttputbktnt. 
%wtfwp f **p n >J &u»Jft**mp 9w%m&hi, jutttpttt^ 
uhpii^ i£pn£tf£fth , npuf£u ffjt oirttupp <ifo^ 
mtsbwti) k pum diitif$t/Uiuif[*h tjjrt^nt.f»% % $**** 
pph bpltnt. u&iftttif* ft r£Lup*huAi k jusfittttb 
uab uTQ%uj%LuTtn£ui> k mm tittup wt i.£h% *■ httk punt 
ifhp upuutifkitttj fr 15. Yj wl * wjw **V ,j ? ttttfttttj 

19 290 

£/? tfhb mo%u*i[u*ti op%^ %ifu/bnL.piiMiiMfp $«*V 
ifkw% tnoiftg f np puiphlii*hij.w% ^3h f/»t 
\%jb °p gpifusufbmlb f}utq.ujtLfrpwfyiipMij %$**^ 
ytiLiub* l****JP /» *tli**~l** fy f t£*nt*ig%npq£p gpp~ 
sfujg U put<£if$ufiftt, iii,juwwLttpwgi 1 fj^tus^^ 
muMj Ifttt-ngp ^PdC^^L"^ £}****l*&p***if&p**l 

tfk^bifih z n ^rZn **("* a ***££****) *i*qop , u&*fiu& 

hpffbpnt^* jhtnnj i^^^wp^uti^vuih **§**%*[£&£>$ 
uiiupg i*i$fh%wj% uMuptwt^g l£u*MnwpnLl;fi% * 
qifiivMnbfiii wji^ ifwfukint]_ f* iht. J) uj If tug, 
uAifuuifrp mhujpp L dtunwjg* It, hpp ![&„ 
pfiLfufjLtfij M*tj^ J^fapiip > t ^ w ph^ ^hp-u*„ 
%mjLulfi2J*h mi%l{ujpq.nup{iihp mj^ l^ pH***jf*h* 
iff/hihu) puut Ijtnpnupnhft* wq%ftL.wi{MMMfig ^ 
ph%g t^utnbpmg l[n t« n i-ft fi tHih utjj^ %riL.[*p£fiih 
J£buj$V7UJj hlfWifnun ufWgmifbuiufcptMig , h. 
quMju upptuquih frffh %i4tdu*pbint£ jbmnj fym. 
%wpt/hwgp%I;fih qu*hn%f> » qtj.mumni.pbtM/h 

tfwmni.gu9%h intj^m P^m^ut b jbmnj f ^'pti, 

1* §nj%tg mji mjuufftufj mohuM^uiljq.^u iff* *?i_^ 

vbwh \\$iui$mwj , %njh ftul[ \^pmhifpuV % wjh fywif 
nLpfci whq mji X\npij.ingu iTmiimUnLmU^p , ftp liiw„ 
Iswijkp mhvmli iffi iquMphinL JjifiuwgLng k %$*„ 
pwgLngx \£hp ^^/ii/?j^ \\npiiwif qifuwimg % uu*^ 
qutLiupw hiu/btuijl; , qntgl; omuip ibqm.% wnhnnud^ * ! 291 

Jhb ufuim"&wnk £p % JJ*buj%miuj ft/buafujlfuj^ 
ptL^buA It, pbq%sjui.ripnL.0biuff uiLuvuiufLirh 
^mJmpncjjtfiit *P n gp H**f"*J S nt ^* ***S ***p<£ui^ 
Ipjjptupnj gbq^g tfouiwKtwp } Q^l^i* &. \}n„ 

Jw tub £p £****fwp4£u*l£nL.jftfiu5i $ pum \}mpu*„ 
pntsfi* F***jg fywtf n< tff*£m } fyutif #t* tit,„ 
PPZ fy ni pf&p + f^p^utMnwj irtni-ixih tiiunvuthmp% 
k JJ*tujp t£<fWUMttttLfi?hu*% ifntbfjb qJf*hMJU%fMui* 
2«iwj Zbn.ni. £ (JwpiuipffttjfM UMitnpmtf.pnjLffb^ 
%i%m P^ufi^tn U MJ&QtiJUJp **\J£ £p np $uju„ 
mtiLwir iffo qjfiuutn U n^UMumnufilbuth m^qrtq^ 
Ml***? '* J?pf>*****ri%t£***fl***b q€£$*igtfuiifp+ npnJ } 
(fujjuifuiLni^piifif ^byf/biuffo utj£ uj^uj futupui^ 

b Pi 11* *hpf*¥**P* ^Jvmtfrufohuig qifiupfh^ 

» l]>gi* k £u*pw£utp <fijutp£nt.££fti!bg £i.„ 
phu/htj » % 

^mjng db^m^wpl^fi ujuj£isto*hLUijfipriLjPbw*b 
^juafbtfmm ifb&iujtupy £p h JJfiMM^muij fyn.m„ 
bitjh) fi%£Mif£tt np fynt- tfJfgujkh oinujp 

fc* — * JJtnpwp* cJ>U* *K )♦ b, mnm^fih t*u„ 292 

l(bq£% uAqpj* jtl^ VJ"* n P n J ^«V% 
tujh Ipiqdbpni. *zi/x«#£^Si wfrptiq ^#xf?^i/iiy&„ 
^/»ti, tyntftqknuy phpht-u k phbiuhhpnt^ utji 
uptMinnubg^ fA^tq^ np ppwi. ft JWr£«* ♦ p***jg 
rnqjuiZ k iMi%tj.fiM.p% U*wpli+ Upunnhftm** l^n^ 
qntqmbg k qop***gp P^qttLg wtwfi/ & um„ 
ukphi* mmsji u*ttiMt£{A Abng qutp%ttq% jjjfiw^ 
^w' Ifnt-ptugusu k ui%qu*ifwinj& bqtu*.) ^f 1 ] p~ 
»b% ^*irtilifwjbgf*g% £^»q £*«£*««tt/£ir , $»£*„ 
***t w 3fr ZtupnLuui qopwi/wh dft* Qqnutnrtu 4f«y~ 
ubp ith& Zutptifiij* J*p%h Ln *£ Vpufy, Pit % S % 
%u*fu qwpfyistL k fytrmpbg rw^^bq^h *sr%qpf*~ 
fib upntitgp) k uAnp tfi^puthggh £p wj$* 
opnutuh tqujujpuiuirtuj& fyn£nt5ig%* p***jg qnt.^ 
g£ **iju ^bfwjjn H%mu${*v*% ptl**>Ji J/w£«ySr 
fwjftg JJiuj^uiujj ufm^intAwMikpgh %np£i* 
nuffhqft fytiLng iff* ifihhgfih k tfMiAq%bgf*% 
jfjpkq* nptiA Zujifwp Qpqmm £#?t Hp*M*^ 

*f***jip *hrfrH: n pb) ^HJb *v* ,juE# 4f* / ^ P mL - , * w *' 

» mpu &wnng* %rrL%pu uiwpgf* pwqhfth $^ 
» € hus^uiujl^uj% uf*uvrl{hpf&» ♦ t u h rPb*i n F 
l^pu^p* « Q"P q**±q l[n^hu Jfhi Jjfinwf**** 
» SfifyG* L bu *L b9 b *** *»PH&og *f***pqfrli ng 
» juijUdwif bppbffb cfu*tf***%wiifr+ guthqj* 
» nhniMiiJLUvirr l^ujJuujpq,n^pb94Stfp qtfiwpq.pl[h 

» np jtujhdwif £/^* g^^pt^-d k^p^i** k^F*^** 


( w 293 ^ fJAb£nt£ tffiLwgti , ZiuLtMj%kgnL.gfih qafb^ 
» %ht*/hu gj&h^ b MMfiumi^hpu buAqfcbt b. 
% bptyfip MMfiMiifwfi&it twp ni fml^ iih$) k 

. pnuif* ^untbgivf/ QptjM*mt**j X wjit wmb% % 

£%yif£u uofbltg qftmbft fr ufu*uiifnt.ph%l;* 

uij£ jbm mw*ii*bpbg mnApuvj t*M.pf>£ /fbpuf 

m ipj.bg ji% ftp Kh » twp <£t[jj.ui*ttnutgbtu£ *l°[*°gi* A 

> *f*2jpi[*b J m *^ WjiutnhkpR Jj^jt4i^miul^u/htug 

> q.ftg% f b. *jjifb%bt-frh q^Lnhqf/b gm%tj.hm^ 
» tlwm%£j*%) b. qnul^ji% b. qu*p&u*£Fh wi~utp 

> mrtbiu^ 1 ny iff*ujj% fynngV «y£ A $fb„ 
$h%l*h ItttLJfiptJug ) ub*fMtu{fuAtbgfr% blfbqhgi.nj + 
qttiju *£ps*uwmb£i?i£ JfibiuhftMu J * $Qp£hbmj 
» Am y**. fitKumUlfrnp f*Mn,mij,wuw f %*£**£$ 
» ftp 2jjbt£jui£*t£u iujqu/hoj* tjoptugutp ft ifb^ 
» pmj UfUMinlfbpujg% ^P Q Z^l n 3 ^ ^ %***£*&***£ 
» funpmtuifbgbp qu%nmfc MifiuOini&u&M if*** 
^ Lu/hrnL^p b gui£u*ufkp£ ijtfu/h&wi'huig Jj^^ Pb % \tf*b*l m J X$* i **t*f'vtE* b ppp tfitihqiikwi j\%ipp^ 
qhhhuij k \\*lpbmnbwj x npq^Lnj h q.umhp ftqtw^ 
ifbBhtthfr* fi-ppl qp n 3 ritZ {^"p****} tqwtffpqtt* T* f 294 

f&l**l£ii £ *[bp% jt»lhgt*%g> fag? ^u*j*> S 
uLuZJuj'bujtffitj (JlrSUvinufj* Qftli b. 1]nifuj*btu 
giuriujgLug */££ Mitji liiujjfii Jb^Ludnqni[ twi.fu„ 
inujmhqji^ b. dh^huihg JJIbiuZuituj {JJinpMup* 

m k** Zl*hbff %wfu Ijniftuhujjfi ifb^biu%p f jb^ 
mnj i/m/jjisir I pL & jjjptq* p***jg %***/# pwq„ 
ifn^pbujtfp ^m. qjtujft% L ft Ijntfu/hiu } uiji 
** t S^tlk% nL P J****lP***-bg*MM% L £wpq,ntM^ 
gw% \]wt{g> U J**"lP**qilb $nil*upiaLf iff* 
iZliLiug pitbull i[ptMih limhtptbgfih ifhZbuui 
II pwtff*%u JJ^Mw^mtMtj , Qtftufiutj h JX£u*i}ut„ 
wutjf b ljuttjhm% mohbpp %muuiuMwbjn*£ 
tfbb ^m%tj.f»u^L. /futmwp£ft% qwjbi pfiwfyfrtg 
mbtpLt*j%+ ^fntfuf^nu wj£ p%i^wpctmJ^bg omb^ 

lb % *> g m ?***g***3*"-ff iSlbli) W & jbmnj 
gpifujg uppMitquih b. mquMin giuquig iff, %u$^ 

umphgwL) pptfwufbtrih ***Jl frppbi. ff-Muatu^ 

*- n p % VL u ki *l w p t^P *®* w p & fy*»d**&*v -(^/»«.„ 

fun^pbtuifp Muj£ utLbifti sff&^bL Ijtiphffnuft 
JluLn^Lu% %ifvUhgph£ft% ^UMj%% *f p nj7,uj£v h. 
iff* ilu Ijmfwftisi Ifmttjutq.niJJifMitj* Qi*i$m%u*j wnwhg tfwtfin funt fib mU jphnLwfrojV tfinfutttbgujb 
jbljbqhgpu t 


295 

KJmu lft9$tit.£p) It ^000 ^w^woiiitf/ s*i%£p 
pfiq. utjp U lp9tj. fylfb ) gptfm**jhmf*% fttJuw^ 
%m.p , kui% mm If) twp p%T£u*nau$h kpl^ftptibp 
m5i£p ifh^h%jr9% gatp ptu^MMij f It pu* €[.**» M„npli% 
Mpifpnpq. Ifiuif* tfinfutiAinprj. ^ujtfiupn^p f 
gntptfgfi mji j*pp wpguMjiuqtiAgi 

JhjU titbt^LtfJ JJfow^fliffi £p §UiLpfMJjlf*Mt% 

bnynLUt&l* ) m,p Jjifrfi(fh*h£i ^tuunitutrtrttth bp 
utfnj ifuttfbpp %n^pbg^ w%np htitifuip 1]*r+, 
tfmhm puntbgu/lt np jtii5iu*p£h %Qw%M**b£ 
yhuujff i q^^hinj tfmqjbp /XQ|JLlGVj j$$p*f£ It 
Ifml Jktfiwu , t^ujpuuivnp , CorQ6t6 <ff*******~np)t 
Qiuunhg $*t\Q£> msi burnt. JJ^ifustthwah *fb& *m£«-. 
luuip£u§iffrpit Jjtrtpuiptih ) It uumpiutfpl; hw^ 
Liuwwpifni-£?hijjifp+ P^Jd *fb%h%f>g ^fiShtup^ 
fynqh nnf Lp%utj HuMtj&tuwht ff£ b£** ***** 
nuiuuih^btni^ JJ^iu tfb ifh n% ji tj.nt_ump% pil***J t 
*{jnp ittwh%%bpu %[& hp^bd ^F^J !* HP* 1 *!** 
W n Pt (% 183)> fcpp **t%mmpiulinju £>m„ 
itmpfi ftp 2wjg tfwf*L.gh% U*hui%mtuj iuiuq^ 
wo%pi **> iffouij% ft IjLuujtjjqntflffitJj *«*/£ 

tint qjj^bui^hm ihutjfJsgfAaa ^»**(/^f uiitifM***, 
P^lt h n P fap^*9 fybsfprAfih **%9 m JL *****$** 296 

gutiii ^un,uihuilfu/h hpb^fa np JjgmfaguMmwj 
hplfjinji^ if&$biu%% fjulfhfop flu1jl&l>G if fag, 
npnj k ptutffa%% fjulfk/ttuv* > PJJJ^J Tj$* m %~ 
wiuj* p% k $fa% ^uiptiMiiUfkm iffa (JJfa*f£n%y 
lfwp&£ ^bitbmpfa k *$*fa$fm%bmj + £m.**£& k 
pusqfaVh* fal£ n9*l(bngb <?**/£ £^*t $*&£ " w - 

Xpuaox6xxo5 pub^mf If pdu9ggi$£ **p ft***, 

Jfb$tuLn% % nttt^bti^h Zutmfalfithp k% % q**p» 
JUnifa pi; faftgh tifag*9*£fa% fatw*fa£p ♦ ^w*/* n|?„, 
*^£« bpphifh fa %$**pMM%ni-£fbw% l)mfffaitit***i» 
<gf*£^ ni/^ uihquJjp^i (£"»/** P' fr»)» flL/* 
^mjng ffufy&fop %tf$u% % fKn^tpupg mmmj^ fa w 
Jtbhg jnM.$tmi.npwg &hni[g* f)a^*fwjp mmm* 
%n±w%t-fa% (QinP%m^tttMMjffgfup Rjw pMutffa^ 
%p k i[jpmjfa%% mjf fynp&MM&bg JJ* \nm$i*^ 
±npfa£b fa quinhtufij fa Ijbuuipfanj , Zt £©tr 
Jfut%<fbbtj ****tw£/rtr blfbq^bgfah) mob fa op *****%* 
jftu%hfnt^ JJm^M/fa MMMttunj bofFhbpnprfit fci*£*. 

mbifpbp 15)* 

J£bM*i$*itMM*j Jfb$b%fatf mbqbpi /fnmgh k 
%faLp% puJLUitiuAi JUJJtrtbfa b%) faMilf fap <£bt.% 
k %*t*&g% if* %rtjhiMf£*t* m JL "pml^kmhi. 
(fntOtuty Wpmbiffauhwj mmwgw&fa u*j%np 
juij£ %tfuM% tf*up&rtt.fat ^faififnt. ghmtftrng «t^ »> 297 

pbtbjbmii uiwhw&hL pusptubg Ljuitf mtiu/ha 
t[pu*J mbi/bb^nif rfftgn^ft $fft bplfni k UM * r 
itfwp£ rrcung *[$*** J \ *****-[* & JwlfuAt ft &k+, 
afthy $u*tfwpbgu/h JJ%**t$ftui + t[tuu% qft It 
JjiffiujuitJJtfLtiif *fjftjftp% tuqbqhuJLttp it, %h^ 
wWLttp Ifbpufiupw%r*LtJj& £♦ J***jtt9hft £ fflttL^ 
%uig wtjhqhtu^np l^utf npurtpq. Jfjunhtfftub ^ 
npnj Qutifwp it fjyf&pnzutntup ift**ni.Jj;p » ft u l{ 
vjtupupg ^ixihrj.uti^hbpnLit t lf"* J J 4f' bpbvft 
tfriLbtn U JinHftif ft *£ijnL.Jwi% ) ft ctbngh *«// 
bmnhht tytupubiutrh% aftpo ***Ji uutnpM*/npb% 
qjjfhujfyfttn tut%9ijjq.bn^ nu/ibtMiidj£njTk } nubb^ 
\ qlfb tfbnLupbrrLiuL) OLujn.ujifuj%bbmL } «oi/?i./ii/ t 
nu^p-ftpbtjh prr^npujclbi. ^^ftjtu%ngujK* ft**ty 
ufUimifnL'&ui%% QQ gutrtuj&ft'h fppgwhg tfnp^ 
Pn*ljt abnugtu^ t fly*' bwgft *ut-iMJ%ij.nL.ffbu/k 
ufUfuiautn. L'pub% , ttp 9pprti.%% hmtf bncnp 
fttpti awa pbp£ if*** *f } n P u MJtffts* jqb*Luij 
(f£Mnntnl>—&h£w£uinmu}+ It ryuipihuit^ ^um^ 

f^hm 9p**g *iftg ***•%/* 4f" ,J ^ n *tb ip ♦ U***~*iph 

m 4L b 9****P** p%mifft , ti 9pu*$ft*jt£ tj.ptmg 
P^uMifp £t fjifwhg ***/£ uyw IjtiUtjjuAi^njh 
■Jnpftnj iftuijjjitStmp-huth %wtfwp fj*hut*i^ 
mmj JwjbfftL* aabutn jtupifuipuj&r £<*#*/#«„, 
pHhx — UJkwHmutj nL pftp ui 2J UU9 F^ MU 9 £2. 
Jbb ut$u9moh% t**Ji jbt^L £Mit ~bir9pn £ t/Aij , i I 298 pwjg ^bttg km******? q***%a /?**£ U* H^fff 
%2w%wunp jfigw$nm%% % /f i[lfmjn*fif*i5i &„ 
ihkurtuf* uMgfuiwpZm^tt + mli mw&wpfc% + **P**J 
Jwhp ifhZhw%%bp ifihttti wp&wPwqnp& tffr f 
tfuifubwintl np tyoqnu Hjiwgb^nj gwpnqn^ 
phwtfp* f*p wpn^humh /w*tf^«4^ f qpqnbg 
<tfftin£i*Lptlh m%np t$£>f $ k pnjnp guiquig% 
jnmg hiwi.* $wq/*L ^fjwt gwqwgwwK 
intutj *f£lfi* Zw%n.mpmhgp%hi qwhnbg % p**h^ 
L n£ ♦ « 0*4 £ £ *fMs*p* i l t ut%£ % tip »£ <tfr***k 

» &$* B M p m ^^ m j ifa^** * vp> ***p&***~ 

Pwqnp&% mji ^pu^p) Pi wtfh%wj% \\u[?w 
k mfrhqhpg ww^wb%^% JljMf &wjhkpt* ^pp* 

%w% wpJtwqwhq BLL M L ^f m J^9 U? it4, % m ***J 
fhp$fhnw%n% mw£mmMfw%g % 

wbfb% jw^bpttw^wpu *ffi) qnwmp fjw%„ 
qwpftu qbmnj f k nqfr fywtt qopni.ppt.lt 
bVUtj.wphpnt.phwh* JJ^w%wp%wi.hw% u*q„ 
qbp% mji m5*£l*i* qf*gt**£j* ^ \,m££mi $$& 
fimfmbprnj * npqLnj /fa/A**^! **p ftp&hg 
HmninVh £wifwpn*.£p • k pttm wjnaf^ tfbp^ 
aiuvnp jnt5twi[W% y % ph%w$iwj) np \$j*w^ 
tfwqqwj nt.qbq^h &%m& %*>}** kp t f**fmu^ 
mnt-Phwh k qftmnt.phw%g k wppn^pbtMih t 299 Ui H.1 nt l* J*** nu *2. kpphffh ***/£ 9p**g & 2 n ~ 

qkwtj KUJumr/LLua %wifiuphu*i% ^***Jl* UM JL 
JJ^mjifuji^rj.UJj rj.ni^utrtp %tu*fwp£f>h £^,u/fa£, & 
\\ph%u*uujj ifinfuu/butl^ , i£usu% tjji txtjunp 
\ £uipitiuipwpni.h**m a/htfpfih* ?"/* \hp mw ?£** 

pbptUL L §frffpW% ffptlil, fr ft*f*J% MSHLUJ% f 

\ fl^w^MA^A^fiw *jpt*£biulfn*fi If* tuhnt-uj*bl;+ *j*p „ 
lnLUWLfrpf*\ jmnm^ £***% t^hpPvuj\i f* /| h„ 
uwpjiui l^npi^u/bbg aum } bpb% ifbpcLujLrtp 

t]ji utnfiutlpjj%kg l£Ui%€£hk^t bfybqbtji.nj ; 

|,«A£ Ifiuif *l f u/hiu bu/hop £p tiLpbp Jj^ubut^ 
gtng "{/£» bPV^ 1 - ^"MP ****** *nnt-m&ntf , n„ 
png jkt^nt_uiL, ifuijp IfUilf iftuif %pui%M4*h£ 

w%nL%% u*ji {*jjm%w 3 ^fth^Jt t^*l*l ***l***~ 

i£h qmm uibq if* jf*£rti.fip ft /wy« tfb^bwh 

\jwhl;fc* \fp^H,t i}?*** 9 ^* 19 ^* &****ppbp FU***lb 
u/Umutpujtfnju £ ♦ p***jg omuipg pJinf}b*b 
tpim bppbUb J^pmbffbujj bppbtfh 1]fiipbtJ;b 
hibuf* iftubLUuvuhrj. nt~p //♦ *^*png if £9 jfrgtit-hfi 
IwuwnKut&g* fA^n^u {ft* ffiiufyjutp. JK ])♦ 

jft^pLJi fJlJttfwjflUtMiJ tfMSJif pUt/7 *fbl£ J fltfilblUJ 

ilb^hw%% , np £p «ifb&Lut£MJj'hi} J n jd > ^ Ifti^ng 
» nulfhq£%g cim.^njbnjp ifb&tjufb&g h %ifixty> , 
k JppwLp uiunbtj q,^jtM$4JCap% £p Jj*huLt^hui * 

H P Wvif~e. (ft, 13- (*» 12) ,/A- I 300 

Phu/h) f %m%£% npnj (fu/hAbpp tinqnufiuh^ 
j£ */»!.<£ £/r JJfiirrfrngnu . P***J3 f*P ^MMM%^mifmp 
» qppgh ufhl{m% tfnpbaM*%bgw% Z^vZ %t****~ 
» %bmj mm£**Mp9M*% » 9 ft Mf*a*jp$MMguMtiwglA 

tytupufrg np £j1 ty*M*UMMip<fMMM m % J^unbg Ifom- 

%£% % pum tUimjn^p-hmii ^£tf t-mMMtpgtiMifr * 
jturiPni-Phuih yw urn mm it %p % U jwp uiuj„ 
Siupfih §f££ ufuu*tiHt.£fA puiifUJLnpg. U gum 

ffnLhtugt 

nns\hM* — bpp^pi ib9 n ^b 4*w» 

jfhbuipktu^ gm% *lppttp**i**ti* (t**«^£)l A ffh* 
pbL.ti £***% qw*fb%gi* tifrpki]*) fi%£m£** It gmh 
qu$ifb%gh Mua,bjl* Luqjfujj/f%* i[luu% qfi f?£ 
h ntfu/hg qutu mj£ JJjfmitmq^ffmj ynLump 

lf-puh%t p***jg 2J l t if P^L' f *L C^% U$»*m*****m*mj* 

*ibif*wl(w% £u*j w%i*i.w*fjp U uA%afu/b omu*„ 
pwg % ypiMMmp %**jl*) 2jpl%h^k^^h 4J*p2j£ 
b%nLiu&) l*%£Ufl;u ftp b*ipi**jp% «f/£ fPm£/u» 
4nnG+ tipng Qmjph />*&£ m%nL.m$fp l^nyw^p 
jiMistrnMuqbi** Zmjtttj jwjtnhfi ^4«. U &ft£ 
^ifffiw^Mi u/bjuijm If^iuif pht£nL%bfJi ^£ \i**jl* 
jfnt-uwp EU w $*i %w*.w%mfyu$% £ £/& I*****, 
$Mi*jbutft *fj* q.nv.ump £/£*»£ f ftptu^MJtih ui%£h 


-* - £ 301 

A. if 4 ifittwgu*&frb t fKbpnunubu/b J)fipf*m**f% 
[ffnpbh* Jl+ ft) if pi qJluuiqftff qn^ump 
rptmhp m pufu**9*ffiprtMift > *y £ f/**/ t - A Sutay 
mmpmp %J^finptJuqp^ hp bqptupg fibvtu/hujt 
U ffwiubrnf* /fftrtLrtj utmb% pbq QpntjMihju*j > 
h turnip qu*Lwfyhhp£h gu/bf* iff* istiqpbgp^ 
%btntf mui%f*£ &qhj% jflfjtsjfiMjnu £&i* f up 
It murrp £ us if tup *}*{**?£%* fy£ff l[ii*tiLfrt fkmjg 
Lwjj* wtMfJ* %UM£Mt* griLgphbi qbqpu*pg% U 
qjgnjp'h) tip tuhtihg ^tniaituutp tftAmuAq.bg 
hplffrp iff* ft ^ujpfjjLMit^nqSh | gum ntfu/hg 
\}p£m%jilji$ Jfapwpfiwt JJuitftMMjh MMijqggtth £A^ 
iwu hppuJ[nL. *Jtfi f}nqm& ftpb%g JJjjmqf*^ 
^jpj utj£ uMtu^utit h% §mpo%nj /fnqsfhp**L*f, 
ifi.jp mnw£ flum^f/h hqpiupg% **l/£» £°^ t 
JJftwijutupkjnjG l^mnf Jj^uutqlfuj% pbpqh } 5«f^ 
ifiunouibftitf HunGpbnn l^n^n^iui^ ^ f /* ^ t **jf f 
fiigh J^urnqfilf £$&&£ mtitj**& £ * ^ f pub% f 
tP Qp***-***^* ^*tt* I* ***i*fwQiwifnL.p bufh £***d***p* 
ibmnj ft iummtfmtfw% fftuifu/huilfit Jfnfytutf 
pbpq IjinAntJiguMt** h £ jwphckthuth bnqffb 
Wz n J* juMpbiafmbMsA l^nqSb «*/£ h***J ntm PtZ> 
Jjftwnp&pn aff* ^wgajtb'hfig quMuuirtfib ifotn* 
m%9nt.9Mf Jjlhui^uiuij um^u II mimmi lujtb^iuji 
mfftir&bp ttt&^p ibpmbg *[p***j t — Qfaprtt-b*, 
ijwl ftp fyni.n.f!ii fy****f iquiinlfbp'h ft tfjujptu^ I it 302 

mnj ]hpl&) H^pmifusqrftuj fynsig g"*l$ npnj 
%hm L tint, mohn^p jm*fuMUt*ph ^ujLjjjuaip^ 
*lb % \Xc mu9 Z^ u fi *]*3i%MMSj ljnqtfhpi*a-*f jiptfh 
qjMGuuipu/h%hp 2^3r&£"*£ (j^iwmiftw^ ^ngfh^ 
pp ifu/Ut^hhg Qiimqfyuih mutHiup > nprwj %wm 
ujtu9Woi*Mi***£p ^ hph^JA (*?*{> ***// tP P**** 
m**/bf*gb *«//♦ tt, ftp JJujj&frltfi/f mfr^ltn^ £*«„ 
tfutp ^ putiL^ fif£ jbm ijshjnt, ftp u*q*jM*„ 
kbd \}** l ~gl ll ***uuihg ^pftuuftru^ut^tttu gutpti* 
qjiL.pftt%p) ibutpgutt. pui<fhrtL.ft£ JJ^uMttqlfwj f *. 

ujutpmuttfuth£h « 

^jjuutunp Jh^hutu fjftgtti.^M,twju £p ft Qm^ 
wfifuiM) tf/i jbptg **FB *$ik **&***-**"$ 

£p %wftnuj[t2p ui i fl u k£&ffi* f)**kk*f°t*** BU 

uut^mutj ^ b u k H*****t[l[iMM%% fynyn^p jLUUimJ^ 
\]h(ihmfj l/ t«/Jt«y^ , **p**J u*tL.ftpnt.ut& £p 
hppnpqbt \\jt* hpliM.j*[*% u^utml^hp^h utjf^ 
$ni!hujutrtLuhifh pkpnvwh PH Ui i ni i. tuhnhg 
zhputtf^^uh £w tfutp h g mul ifw^wqUt ft ^«f/"5* 
}\tf*pntifiwhuij uthypfih «#/£ fcumqftli* qw~ 
unhg Qfitfpuj'b frpp ftputpni. uftphjjtu gt*<* 
*£i JR***!. k***b*$9bf juiii-jtwL. {foftp ♦ /?♦ d* 1 **)* 
U LujhttL^buihi. utju hplfnt. qjignt-^huig (fi*t~ 
quttfiuipu ifftu/huirni£ Hutnqfiff ^utifutphgutL. 
^h^mni,p-hm%g iguipghrf* 4 «/«*#? fi£.ufd5f ♦ <£ n p il pr i 303 

ftp u^puji^ujhfih It JJJttijJZmujj %&w % ifi&tn^. 
tjtrt-g wb£bm ppua. JJ. *hpf*<Jt**Pi &• **A**hg 
mbtj ^wij&^ij JJ^JituipfiiutttnmpmG mut&ttjppi 
JlywPut'bffb^truf* fuoiigh mjuuf^u p%Mu9j&9 
k fipp u$hbpbt-njf& hqtu& gtn.ifp?i£ t&ju itb^ 
%hw*bp + np**f£u ,q.rji.£M4jIfrit.fi) wjh mbi£ £***** 
inmpnLujS- tuhuirzutlf ufiu^tnujiftTLitgit b ^ut/b^ 
\ i^uhhpp tfttngpftb^ muj^ni. J^tut/mp* f*%*ujt;u 
ij^MupqjuA l/# ft %hppnnji J nw MMii.fi ptf* % bp^ 
({.jibmpuihbfnif If'jrul;* ^Wumnftt^ qjanqn^ 
pjtiSift mnbmf ^w^i<^i isnt itfu/hftu f**-py$> t 
\iutfppnt^hbgfi% * **{/£ {* tfblj t hn$,f3'bu/h { **£ } 
Jjiurpfnuft y « flpm^a ufiuifujMjfr &*wt,fuy> ^ & 
mjlbi m J****ik** *flpfiM*MftiiMiff IZp**j fjOpn^butifp 
£%£t*Lut& Zmtftupfi* «qji pi; n< £p uftui^tu^ 
» uhw^i f£jiMjJi£Jtrt,if nxufiut} ifb^btutih pb%bmt 
» rf^nflkzuttt&tuft *}*l*€jQ) U iffiiogii f» dmptj.^ 
» lp*ajf(U ^hwpftg itft**puiifbuj£) JJ ♦ *f*pft*fnp % 
» npuj^u ifft inbwtzbujffpk^nifh fyt?p&$u%hui£ 
)} uAi^bm tuptup » % {\*-pf*£ Mnb*i ***j£ ( <J , 

14) > «#♦ *hpM n F* H$ AqAwg %&&i& f* 

p ^w%bLu&bw%% $fbZbt$M%y b ftppbt, qn„ 
» $j*bs qwtfb%u*j% qtj.ht.MA gpnLbiugyy % 

Qmnm^ guth M*3twl[t*$% ftimjmmixmli 
uiitijpbwg pbprtL.fi jh J^mstnl^wh q.utqi$jifiujp% 
wi.bjft ttfutpfybfrn lf } bpbi-fi } b p$t m u/btiLiiA/h i 304 

jnt.uujt\np U ufwj&$Min. £u*4f %****? ftp affty 
%ivL,iu%opt;% Up* 9 LMhmijh t U fatwlt ft3b \j*** 

mfihmg Venus-Urania $"£***/&♦ jt»**j 

Phm% J n P*i n pft£ *tfc q.mp&9Ut. ♦ r*p**g J***J~ 
mwpmp b% A frp^*** %ilutpuMq,ftp% ffu^ki^^ 
It iltufXJfUixftutnG, npufftuft £fth h Qn*%u»0 

Hpt w L* v J Mi ^* ^ >Ap w * ^ Tk4*P*"lb m ^ u *J ^ inL l'~ 
pb***l t l MJ *{ u $ i + H n P ^ Zfvjit ^* nam bpd>ffi* fcp^**9 

L ifbbtutfbb £ti*%rj.t;uhhp ^atmuipbfjn^ ftpb%g 
puipb^birfm%ft% mwputjU *l&p2p$ Jk M -&L& m 9 
ophpntOi) np £ ulfftqpii Oifftumnu u*tfubu/h } 
bpp Zuijng puip3tps**±u*%tfts*l[MUMjf t[pwj tgbn 
q.uMpftts9%MiMjft% qn*£r*M^iffti5i t^mnuftx vjjwhw^ 
l^m% *] ♦ £Mfitif?n*fthm*ffK ft3l$ (p***** <£p**iM*^ 
bnjb ufttiu^ Gpffbmli*99J*lJ£h ) > mju *no%p 
•fipftumauft \om^bijiL.pbui% jfammwfyilt 40 
op «#««#£ £p l{*pMi£ } ftut} gpft**mn%bu*jg 

40 °P 4.bp2£ IPt*** jfljl***J[bp**t''*-Pb**& 
uio%{j*b f fututftuiUbfjii^ Qumqlfiuf* It ^bzftbu* 
mnuft liuMtf IFfrZpwj *fft*l& molfbpp) A. M„ 
%tt%g £btn $fgfymbq Qpbq.uil[iMih U \n±u%j* 
bpdhiiMbu/h jbpijutsfutlfiibph ***J£ * U ♦ IP/ 1 * 
\nt-uuMLnpjiy ft%g% ufmmntftpbg f tj*pu*wi-ft) 
tjuju ^bp-mhnumtimh tfbbmu^mjbmrv mohp 


1 305 

ifmjuwhuifyh^ juMtfiAwufUMj&wn bpbtnL,ffb 
^pjiumnuft ft ft*u*pnp ^bpftlht 

VHP* Vl*fWXk+ flL/« U9%**Au ajujpu^ 

^m^ath funcft* 4.^F^t d******* Zuybpgh ixmpp 

jhhn^i* fofHi* 9 fas** m JL **p*y & Mjjph^ 

k ft Qnukuig ^bifthumnn l^nyfuMiTp^ h m^ 

"*n$m.b^ g***t> £«*«? ywuinnLiu&ng ftp jyit#*„. 

mo%% uitupuj&iWLUi& £p juiphi-h^u L. jutpb^^ 

JtiLUiu % f£j*t bingft ( hLpntifsul{u/b ) lAuuftfr 

*^£ "L ^t m J^ Q** i ~!* m g & lmmft%mg l{r*tl~ 
Jhpnt.it mji^ k ft ^bptfu/bfttu ^mnt.ft% JPft„ 

jlufuAitniugung ^bpunfrtj% ytuuwnt.iu&% y fyn„ 
l^tp IPmhtfp^mn * Qutpbibi*** Wft$P***J 
Ufut£uiwtfi$/ii %£tu%g Ifu/b ft *f*ngp \Jj*l***J 
ifjfh^bL. ft ^i^muutmht fly« ifb& w^ftump^ 
$ftu i/j£ JT/ iT fP w i**hrti.Mu%£p Upbq.Muifi*) fyuuf 
*ffi* 12 ***pb<fwf[iiM**i[M*&g* np JJwftnftjuit* 
lfn£nL$l*b % JPbp J» r^iupnu if§j$mb%m<fp*s*g j 
\}$Ek m J * hltlkb • jnnpb%mgi.tij p%fibp„ 
B n *l£ jtif*** ***t*n%g tfptu&'bhpp L ^Ifujpuftg 
JPftZpwj ft%£ pfjminA pusgmtnpr>i_Pficbp + 
u»%n%gif£ luklu9 J}* fapg ***J t jtt^* I *^ w ~ 
iuiuiihif H*P + JJiMivttriast&uipwli ♦ npttj Swnftg 
rfklfiift^h *f f ti%%t*u *{pi* ^ITftflptTU l^mp^ft 

20 306 

» f* tympml*g*U Jhp &%***!$* $«£> k %**$** *** n ~ 
» %£(*% %ifui k limm&pkft** ***p% »£ k m Pk 

» p%q u*£ml*&$si%**% muih^whwg **&gu&frgki 
» k miw[B&**/hf>% kh pt*i-n*l r*i-P*****5*^\ 

ifpohfa k $iit l uSUtt : ng *f£l ***Jl %****** t *«P 
r/iuifuj'ljujliuig uj^vu l^hpuini^phu/h Ifuiif %m.f*« 
ptuufhinni.pbuA tfLupqiutj ^ni^ni/^ , Jjfr £**** 
qtff* puipApwtfnjis) pun* l^pPn^pku/k k ^^ 
wfiL.phm% %hwkt.nnwgh* %**jh iikqf/bui^ ***- 

ubi mh i m Ji k*n»k* «HWbPp*"*£ ^ji^^jl 

» muM% tfwpbfiu* g***b*lb Jkp^V 9 ^ 9 *fi* m 
» £/i£ tuu£[*% 3 k nifuAg ^kptumkun^ SF**J * 
k ujjl juiMafiJufy {&£ if n I q*>p**L.pfiCi*+ l{>~ 
» %£fSit k {Fl*Pp**»b' **fy%# nifv&g (*y«* 2 „ 
» mo%M^*i£pg\ k ifu*%$s*i.w%q. mrt ft $**#J|*, 
» q.£utgt.ng%* ^«#Sicf/r npg *m^*w*. fyuiuim^ 
» phtxM^ fy*uifi;fih iJAhi muM%2uM%**tg fympo* 
>> uru/hwj^ii^ p**m ui*tm[i£w%MM*g ft t[kp *- 
» £&«#/£, f* pkffkt-m<i : tt&f*gi* mis&lwhwgh 
;> ulfubui^ ft q.d%q.tulfmffnj%**% l^MiMmmp£l>%* 

« frpp&c wt.nt.pM* 50 ♦ & J^J**** *f***~Jlt***L$ 
» £ gkpu/hu utp^iMM%£l»h UtKi9t,pfl kplftiL) 
» uuujuj ft Abiu% tiiU0n^guM%£jTth fsi^n^pu 20* » 307 

>> pp$Ipbp% rwp l£Uimutphu*f% &*jf&*-* %iumt*L„ 
» 0hu$i% Mjjj%nu^binbL. f* Ifiutnujpb^Luqnjli 
» mhibtrt%» {fyM*Mp*f£fifi\t ijjspnjfrgbwi iTl*- 

tywitui% gii/hrtujifg (Mithriaque) J^bp^w^ 

pttihbf* *jJFb%P bpjhifriMMUM&pq. ^Lujujqq.ujli 
fyuiif $fhtfnt£ l^nf^pttLub , qnp £'#ri.££ *f***~ 

n nmb u s w P m jpb ^b *%£• °^g> k m pt*^g> 
jplfrjig get**/ %bpgfi% uA^utifitg *Ip w j 

Jf hpifai. IwZ j, £bn[>%, S£ijh *lhpu*tf^ 
puipci iffiLu% q.£**l /r ^L^JP * wj** ***tfb%g% 
W JL J***jm%h% utLupcnj bnjusfii**lf%bp% utpbi.nL. 
£p£uihm£ f tifabph fijL gnpbljpx 

^pusrj.b^uitul^u/ii If p oh fry tf££ XTt^P* 0p~ 
^PVult &%"**$* 1 £pi **} s*u$*mnL.w&) ***JL tt~ 

ftpfyvib ** W*p*f&*b* P m J9 j hmn j "i rfjb*»ji> 

yjjuinni.w$> tffw fimifuipktjtuL* «#// ifpbffi£ & 
pnjtip wiwf/7J7i.«j£/7i_^7^if_t/* p***jg luj^u/hrLUib 
fybpufng^ iuituinLUi&Lugbuj^ } f&iiul^u ^tuqpb^ 
L n *L k*P u ib*** £***!*£ *^P b uiUJiitujuftiMj/iibjii 
mn jj*j*%p'iihpijb£ 4.HJP n *'i tyutpujig * «£?*- ***& 
» £***£ b &bpttg fcifwumUngh uauuirf y bp-i; 
> JJ*ft%p% UJUU7HLUJ& ifwjpw&JTh £ fi Juipq.^ IP 308 

» k %wif%is*p<l /?«*£ hophhpnp^mg^ % k umj^x 
IX^binprf ZmifiMtpfrif umju lutrujuu^bfUMg m^ 
nu*uufbf%bpp fftihb^* i^uMuU qj* tsiunkg hfi% 
*f}tupuf*g k ^utjng ^MMst^uMtngh £&[&* ***Jl Jl^^ 
uufhhufhg* ftutf iflhhph* {*%£**{£» t[kp% p^ 
uf&gi wph<fwii***%i fyputfyfti bqwhw^wg *nb^ 
MftLi ntfji iff* ZwifwpZfih %iTfcZp) n F**J *h****fr~ 
ph$u£ £p ifwpm MMMiffruh) %ut k uitfung && 
op% , k'nipfa gm%ff ifj[r mo%w^Ms/ii opbpt 
]i%<uf^u %mftiUMjft^biu^ *uiumnt.9M&f*g £w«. 
LUJuigh k tjbpujMtipvubgh 9*9ji***nkguah £m*i/ 
fumnhn^bguAi phq jnt5tt*itfM**%wg , hpp m^ 
un%g IfnLtighpt* pbptwcbgwh ft 4^«*/«j ^k* 
tfthuuinuli j*y£ qnLqhguiL p%q lTi*^P w J ^ 
phtf. \Jnc^w%ff ]iumfi%MMig } k bqujL **piffr 
\$jiuiifu*fpq.uij* *fr*t.y£ <(Ji£ phn^phiMidp Htj£ 

inbibmwg %wifju*p % J^ju mpbqiutjfiUiujft'h $pw„ 
jft% siuuuinuuibnj l^n^txgb t^tMi%q%bguju fw flutff* 
wnft£ % ft fybp^***** <f***±Witfr tiMtZifuthwfigli 
Jjlfhqhujg k *}*wpw%f*iqhu*g , nt-p qfti-qfih 

tjfrViibp uiji ifiuj/th. k }}+ *$*pf»<p$p ^*j*wjp 
» ^LuuMJjti^n b Jfp^iuJfixih ifh%t»M$iVU m*hnuuj^ 
» %kw£ npq±nj% JJji»*M*f9M*lltlWj i k* + ft %£*„ 309 £ ifu/bg ppbu*^ fal£l**b) &• n$ug%3iM$ iffib*, 

» phuiju Ui^tUft %MUpljW%£ftii } U U/^WWU/J 

•p prnffugfilt) it qmbn^ftuh %t*L.fip£ft% blfbyb^ 
'» g^J** B>J" tfb$b%f& uibrfh Zfiifujj l{Lup„ 
&m,ft jilt; mj**\J %nj% *M$%ntXp uftu^ftq f/n*- 
HJt% itQ ptup&pwguMb gujpiupupnjb utpbt-b^ 
pulpttpfp^ n^p bpbg ^'"gP gwpMM*%£u*Lg 
ipnpm.u*& Air | r^nupi/h ««// fftuLJiff* h aut^ 
yutffh pipnj% fy* bpb^uih ZfttftMthg %£w%g } 

iftjfi tip pad* puitfftiftt bq*u& ^uuftupn i^ft * 

Wf*$P m J ^o%ft% dmifmhwlfb sfi jftgiwi^ftp f* 
lfbpiujttMf) puiff fft*LJf jlkp^H: **iifubMM*% % tip 
u(ufui£w£ft ty***puftg IFf'Zp uitfaaj* jutpb^ 
ifnLtitu } <ftr%£ jjlvtujfjiuj f ft 25 tlblimbtfpb^ 
pfi IfijjmujpnL^p* **p**J *ft**f*$w% n^qfJi^MJU^ 
Luting •fipfvutnnufr &h%*j.bw < ii %nt,fipbgft% wjh 
vpp) **p**J b. ifuiprjbqr7Lfifhu/h op% %r**hf£ft„ 

uffi <fwp%u/bwtfinf* opkpnCh % XFt^P^J 

Ufui^inohtuufjpn^f^buj% *f£fy 5*£***fiiub% f ifhuj ^ 
tjbut^ L J bin tubnp ^lut^muirtn , £ %nj% mjm„ 
%nLtu$Fp ptupqbm^ jmmn^ mh&mbg whnt%^ 
%bph ft Zmjuy ft */ ftpu b. ft tfjuipuu* np^ 

^ujufftLh) IPftip—Upmw^t*) \Pft£pmquMu* ) 
IFfttyfeutw , IPft^p^twpfffy^ U mjj%t 

SlhP • —- -f/«f fil£uf£m ftwfuutjfrtblttf ILUiJ^ 310 

mttLMtbtig ufiu ju*£mju/u jfatttMMb ^£, pwjg 
k n< ushhgwii) fit mmmh *uphiJi[hLuju k /7£ 
iLtn Zlnufttttiijffh**} fit &• ***Jltf*M*Jl ^bpufn^ 
£ui%*gnijuib PlftJ* S i$i ^ iiMM S % typif^u k Jh* 
ufn^rrh qftg ufuiuiftu £p ♦ l]ki*f*Mug k JJ^mmA^ 

ijjAiMMM.biMM%0 £ftp %****f (Tyf) Sjfap "i*"" 

mhpMMMqiffr rn^p £, fr%£s*f£u k §fi tbptv* 
%u$g y JJ/»/ JJttiMmmg^ Jbp fbq**i.*$i*. ay£ 
St*P % *V € 'f ufi**lJ*i-Pl**5*) gMugtiLpjtiSi %2. m ^ 
%uj/j£t tyujpug §frp lift^kh %bmp % k pum 
ujumhqujpusjJtifiLpbMith JfrM&jjutitnt. wtn^nprn^ 
l^p L *)%m*ntiji ututnqp) k bplfpftu wpbt-b*, 
^bm% J^nqifp ufUi^Luufui% ntfl*h+ qMupAbw^ 
tymgwiMfiuh tuiTung frfy umnup f np ^tuhq.bpi 
mo%bptu£ §f*pmfy*u£ fy'pun^p. k «xu/pn^£ 
q.bI[Miibi/pbp uiifatnj) fittitq£is mti ^«J/« ***JL 
ff* wdjfiv mwptjwjh §ph l£ntit $p&tuj i^n* 
%n±fi% JJ*bp f tp***3t'£fi i ****f**fng k m%£pbumg 
^nifmgnq **ij£ SuA^MMypfi <£$&* $***(/ J m ~ 
%t9£.uA£ iuifunj% % tutx */%£ q-wm-ft k Sf l & m J 
<£ko*i) §Jip—wnf*£ ?/"-7> § fipj*£fyu$u*uMp jbtA 

VP jtl^St^S^ tpP ffi****%*****ij %f^pbmif 
k pi**m jfuuin^ iu%nLuj%g dmpi^uih f Sfi* 

pui&) Sf*P n 9* Sp^ mm f Sf*P wmn *P* &- ***/£$** 
Hj** ujifk% jtujmh£ np Sftp *"&£/» pw-***~ 
l]U$h uhpin uftufMnoft fr Ztuju } k %utifwp£p 
(ffiLnnt.phijj%g > r^ufpni-Pku/h > ufbpS fJjju outrL^ r n 311 

u?wh£ phpm.u*& JJf*l**l**h[* tuq%&mi£tfjt f»w^ 
l(t;qo& tsj%n.pjih jJf^tfiMti.ftp l^u/hi^huu^ U jh„ 

vt* L F k n }t^ ifiqh «*/£ pt*iijg£% q,tti.pu q.pu*^ 
%g ifow &u*ifpnL% i£putj+ ti jtuiuii[tuLffht,%u 
m JL ^ *$*&£ t^ipf* q[******M.p-hu*h gptfujij » , 

« ^hm% » % flpiiutfi ***Jj_ wy« ptun.knnL.tj 

Lwlimb h% j$ujui%h[niL np t£frmtii.pki±ihg 
jubuittuit^Lu^ £p it Hpmtf*Miqtj.Luj q.uffrp } t*p^ 
**lk u lhp*fi;u% QnChutg it Iftsp/jnui J wmfi^ 
%u*0) uimmff$MtMfutt.tfp U *l**t[ip £frt* ^j*}*****}*} 
h. f h/*Ji-$hft$i' jU ji* $l*up$*l,g p"'q?f* 
U hplfhtinfhmfr nutnfit^u/h U. fffiirihntjt — ■ 
^np&ntj J^mugktntj upputi^MiAi *fp**ff *^t£ 
wj£ t$L.p j[>l>*L,fr Zipifiu inpnCU %afuM%gnu mr 
gph ^kpuAmug qtun.ujghiu f% tffoqnu £wp„ 
mmpjuounk.p^huM'hp ^ustftupj^ tthp £kn.tutfpujg 

niftiihg [nLutulsggp ^pnutuh £ 8ft} 1 ?/*/?* 

Ihptl^u jft4 uhtuj% iiuptsiunptuhiou £/?) JM JI 
k H%mpm^uou liujif ufiiiLntfujifujfijoU) ujiTh^ 
Juti m^innjfig jiupifuip put% punt£ % xffrmJ 
pu/hjiu ImpfjMlj | Ll LtiLuptuljrtjuhkp tit. ts^. 312 

Ijn^Zp 'Oveip6ftO|tfCOC IfuiMf lY^t(i)p dvetpwv, 
ijnp pmg***mp£ JJ^mP^u9%^hjnu §pft $u*Jwp 
nuhtnJ+ « {iftt***9"^" J? bpmq—pGifSmU ttjw ^mo% 
» $/»*/r $£#» * fltj M puAftu ^uMifmp Mfh$k^ 
%ututhtjft% umji^ fyn^ttv&ijmL. Jjj»,u*qdnj£+ b, ijft 
tfuijpwgmqgfti iff*M**b £***£ £f* f ft %uMLMitmuij% 
2wjng jJJ ]t M$mn±w& figtfmpftvr , %*uft* ft uw 
«LUjrttfkut£ Hnh % gmljhw^ mjpbw^ ui^bpbm^ 
» guihrjbgfti * * nt^p A. hpht-hm^ fybpttfiupuj^ 
» ^*&J* fj.ftt.jmgi ft TbMf$Mfitt*n m p-bMU% mmh& b. &ft**J 
» pwq*fnL.pbw% k ^wi^i/f7t^/»*5r *ji*lft h %h m 
^ mbt^wljuMfjop tfljkfjJUMUtipg b. urrLhwLnpg f 
» turtujVft php-uMghuMfj* ft IjhptMjmpmhtM sffuprj^ 

» ^Ultf %tfui%MW^phMMM% f %fttJUfl^Og b. TigjurtfOg 

» A ?^ ^ A H^Plt *l*****-but£g , ttbhuii. fjn^ 

» ^bjtwj£ qutfjmfjmlj ^uipbnujg iftuiftiuwbiujg 

» j\$iSM*£mzati$it% ft ifh^ku/iA Mi*hlju*%$fth* 

» nuumjS fpif£ %'** M *h'**lHh ifutpm bij.hu* £ tjr*Jii.„ 

» ^fih) %bmu wittjtft* b. gju*pi**tj[£tftt ££$*&&„ 

» ptuffuaft ft i£hpi*Lt*m ft gfilhnLUi&ngh ft 

> ft*n%MM*p$ qjJu*p^u*M% g%tj£ft%* qnp tftngp 

» umt^ujL. d*ft fjmp%f1L.phgnt.gkmj qhifpui^m^ 

» Ltutfiu ifrnprjljufhlft /*«£ }J + fypft^p ftp* 

» phi. mbubmj ijmji** %£wh m£pt*M5t*ulfwh 

» ujn%£p+ b. rjfttfbmj ft ij.tML.tA ifb£h%ft%t b c ii }• 313 

» mifhliutjh zfihrtL.m&g *fb%k%fih fr %fnftu%g 
» qqpqbm^ mmtqM*i]ihgtj*%+ + * k uatb%9uj% 
» qhvffi* ft if*wfuni.uui quip&bw^ turLUtgh 
» ifmpqifu&'h bpbubguih qo£f*u ujpfybuJ^ U 
» q£wlfujtfiij %uipkuj[ } h q£fti[ pu/pdbiui 
» i?bhut£ujj% qn<hpn£ utuf^pli) Jilt; *[u*j ifbq* 

> pmp qtfhq Qftur*i„M tfpqfA \Piupftujifnv + + 
» ***pq ft jn qjitfbus^ ijuujuJignM-g ♦♦ bpfS-ujtfg 
» i/A^ ^ phwlffr^u fhp£*%% Ijuj^wit ^ % Jjt, 
» 1***ju muuMtfhu*j^++ ubL/jjqnt%q qftKmgh 
» LubhphLnjPg bqbui^ ygrfmbwyg fw mbq^ 
» «.iyli jippht. q^n^fv lqiulfiuubgLuh^ , £l 
wj[h* ffattfumhmli iTtupqujl^bptq qfii.uj£j X qf?„ 
uujtfbpuf ifutpqftlf futupbpuij gni-ptfbp pub„ 
pn. £ ifiLufu^nqhbph , npng qftqu*& qmh£bp%* 
ut^tumtug h bt^bqbgt.ttj mpnt,hgiu% * \jp***~ 
quignjgh m JL bpujqf Mqfr gbqbgiuut 

\iw%mt,np £ ifbp U <f}uipuftij if££ §p£t 
qftmnLpbm% qfrg %wtfMMtptii.hini% % if tub JJmud^ 
11 tib tug wj£ $fif* fy**i*f $P***J itAtmurhbjfti 
[fi/iffif* tupqbog Jjbimmg *)*ptizfiq Drilide** 
lUlltuhm^hmubmhg DeTOt «(/£> **P gtu$ut^ Qwju ntftuhp Ziudutpfjh ft Drew piunl; §wii r 
>§£/iflJ, np f X) turpi ft } ftpp qfr iqw£ia0'bhwj r ph fywq„ 
%ji fruiting IftmT u/umianwg i/££ ifishu/jfiVt 314 %wj it tffrmfttS* ft^uihisi^lih , 5 b % itwtfbwj^ 

4JUUL1V }*% L nuu*% fyJwj tfbp jj,„ 

*wh £***jng wwgmhjji )Wt*mi*LMi&ng */*££ 
tffiLUjh JJjumqfcifii £p ontxn ^wjJ^wJ^wh w^ 
%nt-ujifp l^nynuw}* % b. %wj q.figwpw%iwi.pbwh 
&hn*%tj.* wjuw^u %m$fwphif* £ h tf^w^w^h f 
ff£ b frbgi* «*/£ nt%b%wj J^umqJ^wh b. m.^ 
phghbptiL. w^u* fapb*** omwp qp^wifftg ifwtf 

w£mji wwMffnt^PJ^A% frppbi. ^pwl^wh w%£ 
ifji hpb^gphl; ifh<i q%w it ^t.gwq^w%g i/££ 
qwuh]J* + uwfywjh ww^moh% b. $fb£bwltg 
^wuwuwpiuh b*h iwi*mni.w&ng , it ^wjtig 
bof9% ^fuwt.iip q^if U tfb^hhwg iffih <fptwt.m&i 

ifm%muw%ii ftfwrA £ Jjpnt.wltij.bwh §fiq.pw^ 
%wj Zwjlfwq^inj) whnp Qkm wwmbpwqtfwb 
b imnftwb Jfwpwg Zn.ywiiWL.np JJjfq.w£mi[ 
ffutq. wttrpfih* n P n J *»lr #?*&£» %***jbp£h jfiwpt].^ 
tfwib^nt£ 1] fiww$jw%g Iwjrtg^ «£&«* 4J'Z miM i f 
hpb%%bpp \f frgwwwtpniSig fyriij;f&i ff um 
Janpb%wgt.f7j , b «phn. */ fywwwg wu£fih 
» jfjfiff}** ifn.nt-b£ Tskfw it jwnf9hl* it tfuj„ 
» pfi fiifh %tfw%w<£njh$i n£i s P* i *Inhwj %w„ 
>> %w^wmwl^nt^pbw%gh y %ifw bptf^JA^ x J/*w~ \ F *.\% " l!f N 1 315 

putg k tympufiMj ifi& %u§l[iun.uil[f*i.p{9i3& k 
l(n[rL% jwjv* £ k jomwp $MfUimifyua f fig 
k nJui'hg pujpk^wi/ k r*£ P^biuiff, ^ugtfm^ 
pfih qwui&g* P***J9 **f**it*9ift*9%M**jp% Qni%wtj 
(bp nr l nm ) & *fbp ^immMtm^mjpu (\f+ fon^ 
pl&*} tl^mju L tffiwpuu rfuj^kiutifitjH k 
foimffiu \fmpwg gi*K0p%h%+ k fi%£ii{£u 
Q\uipug ftph%0 Ijfitpnup H<f*£mJ;w%u*j £a#^ 
l^tunm^np^ k jwqfinti £*z£j£f£&&, tujuiy^u 

\u ^m JS frph < u$ »tr b Lb SHp**>%p. n P n J 

\4P m J bpH*iL***& jftjmutuMlitug $twu *fft w^vA^ 
j'^jf ]onpb%ujgfi fa* Mr^. ^ pum %l& ilfiuju*^ 
\»BMM%itK^hmh ^uijng } ttpnj i/jy> fumnhnumb 
\l[imf jutubjn^ujb £{& k vjui$u4(f%fi gwgiii.^ 
\Pfii5ig) k m%^i qntpu mj^ uj£umu£m9 w„ 
Lin%qnLf}[,t5jgt Hjuujfr $ k J$itMi%[*u* ftfr^ 
iMufymgutj jfet*tb% jj* qiuprtL* « J| fufiuw 
>» itfhpuifift l]^ui$iu<£% %njfu%fi ^wjntj* t^n^ 
HWtjWL. %J***p*l fiwpgmJmj J^unpbutiruj^ 
%h$aj0 %mju%nj%^ ^np Jk ifh%p uni[nph„ 
J» gmg phmfuoMjniftbuigfp 8 m P*f*f n *if* &&*** 


316 <fpm% } k fop Upwifwj tf*iiifm%$$i^w^gt 

%l&+ tyn%f>M* £W *£"*£*« m%**i.w$fp H*tnpf> 
iff* ^nL cfnquj%sjjj £u*umnKus&*ig %ujfuffpp It 
^n^ $**,%£ gwpwjpfr iff, ifl£. f&^pnu £„***„ 
mt**.wtf atjhn^kuMttp JTppfywg (jP^pman^ 
k Mrzujpjnprini.phujtfp IfrnprntfuMj hqbfiljfo* 
k n ^ puAmj g***p***jpp k %'u*pJkp%£ w % Ww , 
nni%%hpp i 

ni-pftl %tfMMM%nvPl>M%%hpp jfrlbgl&g tupbqiii. 
%***% ufw^munfmli */££, k %nj% £«£ tu%nt!h% 

***JL tfw^-Jktfih tfb P $/* ?p*>Lu*&{> Jf* 

*f£l ^mSmtffG li*l**i~f* *fhp ll**-g****i% n k tf^ 
£/ri ^p^w^hm^ il^MMijnt,p^%% , fi£ f «#_ 
» lTlu%£ qwpiywifh MJftMi^mkgffi k rfuj^wtfi 
I i n jJ*gffi i ^* & ***J**t*p jiupifiupfc ilfjufujuiu^ 
% fa hp^mir% } bp^Hp bpftfof & tl^pifpfitf 
hqhybfil{%. „p„j %J m % ifwpAbu,^ r*L.pl*£ mmm^ 

uij L tfwntfli* kqk^ , L r,mnu£ fad ntpfe 
pnjub *?t Ebbwjnuub SiuuintitLub'hbp t ^num 
qujphp *[bplp A^I^Pl^k^J *»*»** pf^uig 
g**i.pMfkp„i_ y Wi % f, <*«*/« %np £«#*#«jf,* w £„ 

% t &**tk***jb % J***Pp1>l*"-PkuA* npni<h ifb* \ 1 )\ 9 


317 
%m£fig) foapifjios /*«"» j**j*** H$ m P u *b*tkL**~ 

QnhUwumfJub^ pipmi $**"& &. Ztujng «#„ 

SMAtfM.fff*i3i%ifp% M*iJ[U*f£ll£tWM. £wifuip j *]**** 

%u$q!hf*b «i/£ trjyir*^£** £&&£ inn^fAt* uijunp 
tihifiuilfu/hhgust, 2hpmlfiji u/hifpfttt f £«*ja#^ 
Ipuuip JJIfftL.£ujiiwj h Ifpimjwgp Qtftaffiha^^ 
**fa X *^W*»<f #ij£ nuti^^oh tlhnut<fnp&% j £*»/? 

%uigfmpb[m£ l(u*tf juipifwphfn^ l^uAst^ih^ 
gjA p Qm£mfi£wm §mpohtwj f J£huj%v*iiij U 

> nit If Lit t£ Jk wp&Mu£J-ni£) It pmqnuif %niJ;pg 
^ Jh&iuttb& f}mq.w*.**puitjf Aohh/JJt MMihq.^ nL.^ 

> ptipnpn ujwgmok £/* 4«i^£u// > t f^tum 

1* ^iphfwu fym. jpii utju Swpwwpwg ihaw^ 
qnpbp } paijg ifwpifwpfinh gwpi $(***£ h 8*"^ 

php £ \onph%uigLnj k Hflwpmhqhip jpiwfr£lit 

2» }$Pt ***J vujbw niffhpnpq. ifwptiwi?tL £ k i*£ 
bo^hpapq-y wvl{i; u*n***£ jpinLwb ifhb iTtAhtu'h^ 318 

jj.it wpnt.phLUtfp Ifnp^tMjhbg ^nLMMuunpfa^h mjn 
IfnLttg**) tj^uiuh qfa £%tf/iMi*g ukpnArj, gnt-ptfg 
fiutfmnhtu^ u{*iJ£uiuiM*ihl;fa*h i fi***jg bfit ^/»^~ 

thkft faP^S H/fil*^* Zw*tmpi*l*9*£ MMiMiMUtff^fA 

H$uj) k P% ^Ihpg %Mufa* uliuu/h uiuj^inki 
phutljuth ifh&nt-flhujtfp tfiupij.nj X Lupctufh Jf* 
ljujF%(f%h^iTt£^ ptum JoapirftMugt-nj , k fl£ %fa% 
tffujpug ***Jl [****** qpMnffUifyu&fa *ffa**J *ij*~ 
phpjimljGuk? Ift*ikini£ fa qjghm %fa% tfftP"* 

husqnjh *ff**jf *f£ffi £***%*$****/ fat* qum* fa***£* 
uj£*j jtjym%£ k ^pni^uuputiulfh fipifiauituj) 
jhm Upmttwqriwj k Jj$$m£muMj ifijjqffh^ml 
iuqgfiht ^giMM^n^P'^A %MMMug£ <=h&£ fa *fiu$9£ 
rlu*£***<fh£» * qifp £*»/»$ $ k lLpfa u fa *fa n « 
fat tub Aujifuiphj) tjutiAt qfa nt,pfa^ ufMifmk^ 
putqiffa twt*mr*L*M*& ifa jtV^tP £ m J**3 % 

jtl nu t jUA^ LU9 k VM ^' tt**l S ntiSUW J^ **P **V* 
xtuM^hijjJJ^hiJjU uM%ti&p juAgphif fah^tu^v k 

npti^Luljfa If } p**£ ffattt^nf* JJjr&pirt.'hfa + ^*fiuti+ 

» yfa £p k utkqfah u*j% jtsMn.iMi^Jjaqnji mis* 

» qfa ifh£h%fag *[^w%ktlutZkMU%fa» t Hj** aywwr^. 

*ffay**, jfaljt ^ t* $ n £P ty*1P***k ^t******* 9 "fa *^ F - 
Ahu/h tffa Ihpzulnjfa) fi Jjjtmmgjfaiik fyuth^*, 
%Ui&) k AidiiAupk^fa £ l]w£iM*qL%t zkpMStfyffa 319 


yuiLWftfi) §ptpumu*j opbpnLif, Hulffbufbtuj 

mmpnL^fth umj% nihil* p***jg «{/«ff5i^ P^^P^^** 
pnCb jnAtulftiMlb tlftg ift&t 

fiL[t gbt[0i fywtf ft ^iqlfujg uhpnLm& k***P~ 

inijfb^ llw^aiStftg) i£«*££t/ii5*/p£ limit *£«*£.. 

%nChjt^ linyttLM*& } n p n *f j§n%i%bg i^jw^fw/?^ 

^k m J*l **i***2*t*dhp f b ftpb%g 3^ r l^ "Vi 

%mfumpmpmg liuaptj.ft% puMp&pu*gn*-g y f?&~ 

; J^^wi iun dmifwUmti $fft qjt^nLbguA tiftu^ 

i*nm,£V $pu*ifw%i*it~ §ftifpuj%M*jj , tipriLh ^tnp^ 

gphbpu£ ^bpta^ift uthypfth ^%^%bp £f& 

ft Qm^mftimm , U ftpb%g tfbqh «{/£ ypMut-hg 

^w jmpgni%ftu t J***k H* ^hpfc^P ptuyfc'i*" 

^*hpji 4J*P9E**^L n *£ ***sit**£ft% hlihtihgtLnj mbq 

npwL } b gpifmg mhq ijbpmliwgnt. 1P mi - 

5f^jf/» *}****% ft%^ &hpnCbft%* fcppk ftp $ t*ft****~ 

f%nnn ) b iftnjuuAi l^jw£*«g&^ mohftg uuf**^ 

&*fu&bg £?*"£?♦ k^pwuibmft L \J* Wftfh'bn^ 

*ilfi%bwj bufftuJ^na/fiuft moh fftiM^dft tuifttrrj 

^ haPJfh) n P n 3 Tk^fumpmg ifuMtih tjip****- ft hftub 

'■■* ■*- 

mt (jhui pi£ni.htttL Hjm^MiJ^hft uiajj£m*iMMf$M*h 
^ qbn ftp *lp***J Zft*?* ilftt*i*i*$*ut%ftg £[>*-**•**& 
320 

itm%^i*tg opkpnuif* k ungm ^uMJmp&w^ 
PmpnMfm%ni.phm% i/f£* \$*J$in.u*g 3kmg k 

/i Aw fyn^hipi np 4 , £*m £ */ r «f« */A^ 4 ^^L 
hufingi (ipp Pt %b&**A**g *l*u*jmf*t% gw^ 
£«#£ ^p q_JT*p** *"*/*» Mun.mMMMMihfu ommp 

^n<h% qZwifwumhqiiKpjiiM* «ylr, JJwttwS 

iom%% {^uiJu/htulil* $lhpmphphuM^ %wljv„ 

inng ifjiMMtj fuoM*hini£ jtt^dt^S **P ****fung 
27$ °P^ %i9*J*phi»9i ip l^wi^wi^tr^, lfw*f 

l/jxr£*iff3i/r M*f$uv*£m**.wL. fl£ mmmju mhq 

fuutnStnt.pq.pi ^pk £ n P jtl^^S %t*? w J ^ 
fiOiL np [»pp umnjif uiL.m%rj.k% ufwrnifft^g 
ifhp muj% i[rffl^i h^MMti qryq. iff* ^g ^mtt 
i}ftjLgiui<ibi**ghi*ig £W«f/*, k £w*#wfMw£©p£tr 
*}*hifhmp k t^JmwGl %"jjidb[**g $ $£ k w„ 
%nCh%l*h uyimjimb & k £&% ^111,111* **£ 
ft ]\lnph € kujgt.nj k *i£ ^g[^«*p«A $&£*«£, ***Jl 
ft jujutnJi MMfuimif^ $u4pQ%i*j (j£&$rjff^p«(/) > 321 

ntp tip ufui£mnut;fr*h tuj** hlsujifn^in qf*g* b 
* puui MifuiwifnL.f}huih Iftuif <£pnL.gwg % bnpmpg 
£[i% b uiqhtiLtuq^utpifg fa zfuffaifU) npng *f*fa~ 
%wgu£ P****f WLnpp tsuiMithltb^ if* nL.qj£fa% + uy£ 
hpp fapb%g Jfunp^ni.pr^h jmjmunu.bg mi. *fam^ 
fum% hl^u/h fa Z«y«| *?[&} llwqwp£*tilf %twp 

j# ^utumutm^p ^mj—Jkp2mlini%bmg Pmtj.mi.n^ 

(^ pnuftfaiHipx JJm fAtf.nt*bbgMM*± qja&n%g b fa^ 
ptlhg hpbfapubp wmlujl. J^mmJ^twjL%biug b 

* fiuipobnj <fun.mnmg *^££* ***-[* P w 3 tii-pfagbb*, 
p£ ^fahbgfau QS, l[u*if x lJ*P****j S ui 1 U9 Sn k 1 ***^ 

^ tULmhp , b oJtwIfbpuf Ifni-ng tffa bu/babbgfait f 

*r*Lpf*i IfttLngbp umji jjfeinfawm^ b fapbug 

^mjpUhfa bfaunu^ mmgm£fa%% 9 flm%fa tffa mmpfa 

4/ 9 Fi.*w ut l af PZ iU i l{****f &**hh UM 9 Pulsus t.npfa% 
q.prfduiifp Ipaaf ttcpfa^ jLuuun£iurjLujt. jmfigm*, 

\t.ttp tpffhb^n^ qui%n%f> ummVbhg , pmjg 
bpiffaphfah J3-nipnL.g ufbnhg nptjt-tig % \fjun%g 
Ijmwnn b J^kipnji n [ 1i lf 1 g ^faumubmj , b 
£nnhmfl Ifiutf ^nbif **p*lfa *}*bifhmpfa X if£I[ 

^J^Im q.hq gfalibgfav b fyntbgfau fapbhg m^ 
itiLUtup) ffhiuM^u jihinuLuh J^faifmj ***ji umnja 

X tujuuifcu fyn yn ufau , (pmjg fav} umumui fimnmc 
l^ttjnLJ9t% *£ umrtj(f) bub fa jfapmmmb fapbhg 
%ap JJ^/nfagmwfa g n *L i^^F&i tbtimu i£pmj m„ 
%n%g giuphtflflj mp&mVbbp IftMsha%bgb%f §mu+, 

21 * 
322 

po%nj It tytujjnthbuig <£uu,usn.mg W]fr Prnj/fuA 
quip&hutf^i hpi^ttt ufi£bi££ $u%f^pfAbp «y^ *$»/•* 
umGlJi 30 4«*i^f#»i5f P***P^P* *$*h*fhmpft% ~\jy 
Ifw%4$,t**%) It uAnbg ifh£hm%%hpj* ttjtuSrtifwg 
h uf$jj%q.pfuijif*g £ujifttjp J 2 ^1 ^***t>f* /*&*}[&* 
ftpirhg "PlPit ^ Sfbtjb wf/£ gntpif it uju*£„ 
ujohhatj *[{*l*%* f*£*ffi*iJ i*i§*mnL,iMM&ussj$iKghtMMt 
%wfu%hw*f % npg it jnp^tjwg jnptf^ ju$£np* 
M^wpmp ssjui%£fth it ufM*iMi*i*t£fih "JJ1 mh v 
qni.u/hgp% Hju £ muitntfutl^uAi uttMt%f^ttt^ 
JJ-faiSA* ufwwifiulfu/it If* puis if y.pu*tnp h 
jLu%rtM^h ufutwtfffi £tX u *L ,w *l^) P***J8 £ WIff *9*i»* 
^tuLMJ t htul^tu% h. luhjujpiftMMp tfwumtfpn f &&£ 
U Mitnnjif if**? *ff* fy***f t ffbv* 400 ^ ****J*~ 
jjt tnwpfihhpnt- f*tp£t£ 2iM$jg9tj i$****gi £km 
ijwun%f> ***Jl i(*it <f***j lftrp&*u%lt£nL. jf* ^pft^ 
<£"/*> p m jg £****** spHtupntf&kuMtfp it uftuinh* 
pwqifh l***l, fipqMummj tjopwg o<f%tttffhwJp) 

t^*yH^ U *f***%pnMiif*S*U% UflUtlJifittft J9U%f9i% J?&«* 

%npwj Jtuifuj%uj/ft±tjtfftij Jlunpunj + it u/bnhtj 
tfinfutuh Ifutiijift lTf H J ^M»phm%g JJ + '?****• 
pwtifirm%+ P W J3 jMUifiiat l^rzuMujiU9tri it {***/„ 
pklhwMMfmgm f>p*F**pT$l*ffb q.dwpwt p%rj.m%h^ 
gmt* (^^p^umri%^nt.p-JiLb } A. hplftup at at Hit 
tf.rA%; fiph%g %uiju%htug jfagwmmh tffw uiui„ it 
4 

I 

it A* 

>j ! 323 

uiUnp Quoit (ffiutuLnp (iftuanui) ptiLutnub £**/ ^ 
lAif/i }£ffi nLqbp Jiph%tj tfiiMt^bptt "#// %***[*& fi 
k hpp iiinfi**ftiLhgM**% IfinphpnL.^ *f£fy bplfnt, 
ihtfAP f^nqni^hh bpbtujb + tf.njbbp%f/b ***jf 
ubii^mll nJtn. tfjtpb%g l^ nptigj^p h n*bhL 

t m J n 3 l 

Hju uiLUtbifnLfif'l**5ifiifpp %bin*ugVhb£n$£ 

IfriL jufjinknupb Q% lfy**\j f§h ^btrrp ♦ *f*bM*w„ 

%hmj m%nCh% b jnftuuinU ***jf tfnL.tfrn.ft* ifiui/b 

ah ffinjibpi;%% *«/£ ai« ffi*nj% ^lujkptfhn 'h****^ 

%mb^ tu%n%n m finh*£ui \ lu u in n L.ui &h «#// y»«^ 

«i«im iu%nt-u/fih ) np £ P u ^i *ff****ui.£tn $ ^/»~ 

jjtuuipt Y*ff?t/*« MMi%nL,Wifjp 4wn */i*u9 mT 1 Mdtjr 

Lutp h £hn,hbtt } np bppbSb tfujpriLuLhpfjj bp„ 

nbSh aflUJlflJJptf IfLUlF &ffUJ£JfWL.t bpb£hMM*fnd 

\ putm tfbwu k*£^*£l*i *ff*i*\bt* uufwVhhg q%w 
j; iutuinnLMMi&% xfjh£biiL.t 2wt.ui%oplfli ujju 4j*/i/_ 

inttLuibp £ft% ufmgmr*L.m&g% ft §ujpo% , g* 1 *** 
ffft mn 1 %*** t l m l*Z U *h ^wfuiMirthuJj hhnnpb* 
ffl-bpbiM b llfighriL u/hn&fU «#// jmufChnt^ut^ 

f£ ^ ujuj£Lnbgkuj£ LJJi£uit*fit m brpunjlU x /)"4f 

\%hifkuiph u/Unui/h *L**F ^l li ^ iMi J *}*nuf*wn 
lifhifi* «£«#££) ^u4t,tMihop^9 fubgpht; 2%q.fyuig 
■ hppsipqntjfbwi flput^ifiu , X \J? $****- ^ //£*.«# 
'Spfidn*™] 1 /* iUiumr*L.MJ&gpt *f*b*fbinpft "p 1 }^ 

Ltijh tuhnij/h t**jf np 2 nhil ffpnciuit biuj^ 324 

ttp %iwjh £&£?* 1 7/'2^ MIt - £ boP% u*%t£mJ 
ifujp 8h vurjhuj^ % 

Qunhg ^hm £w*/»£ Q* ELV**J ******£****? if } mj^ 

ft ^uMjng (mbu hphu gg— J j * W^p **£ £t**m 
&uih&P* "*JL p ******** If MMih %l**** Ufrtf^nb mmm%m*A 
i£gsipff.uitifktft tfft gptf*Mi*j II frpk%g %ftfjjui„ 
Ifiu/jijLUtf ufiumtsprnqifp jtZ^L tfM L Sp*l: mm ***J 
qoputg /;iw, ajjuuffrufr ifffFhlfkii puA iff* 
<ipt**-g£+ «/}w*i*r/r h *\*hnhgJ*1fU Th^h* kpkt^ * 
» ujub% } q^hpfru iuJLnt.pMt ([*) tfmpm ufnumk* 
» pwqiffih ^«ijtw^» ♦ tfmp&htf p**h^ £ , pi; 
gnuptfkp'h li } p^ti*i* **p frpi&3 ?*?%M lh~ 
%fju% bpbg ifiuif *lkg op iMfwrntpw^MftguiL. 
£iMMjt*g q?p***g Shu*, h. pi; am £p uim^ 

£,„£, liwtf „ppwubp% {^T^i) }***fr*** WfrPt 
U. uij% t*itiphpmptti-*l[** rftbqph **p**J ^tatfmp 
*f*pM*i; ufu,*mf[jslj (Ql&np^ pi ^USmljGhmG 

%„£&% mk^ajh tyttkS k ^l w F u tkS»i \kk % t 
UM%tii%p *ji pntlmhr^uMlfhp *«/** l^rt^itm§fpi 
' S^"tk w 9 *fl»g***p***$'***-Pf9MSi% It fhqnCk 325 

sftMH&liiil <{***$£ %t*p L*9J** £«#$£ WJU §*u* 
potitij ^ttqtfiptrt% *yjw£c/7#?c**f£ Ifting It *$*ft* 
uuib^l* nt fykifhutpft t/pwj t 

pwpmmmj pii^iupAuj/f It ^.hnh^I^ fiuj^pb^ 
uuhtj. (fUiwirtf* It ifutgtnf* »*/££ £p £***jtwg 
^.jjuwutp tjj$gmtMfBMM^mnL,p-hm% fybrfpn% tfh f 
pum mminfw&jA f\\uyuiziufl Ifnyitw&i hp^, 
phi, 'jkjttMUiM^njJtiM (uiutnfrmt&tugiutiujg) J***-*, 
%tulfu/ii t ittp hp*£ It ifh&LutfTijh ywumnt^uM^ 
hng pmtfj&g J^MMijjA p***Jg jBumtiMjfii It J***~ 
£u*juhtit^ £p xlmfiutmjlf* ^frd + npttj tuhnt%% 
*ffc$m mjMBMi^n vhpml^uMh %**£***£***£ £***i*q : f'* 
*HJ* ft *tt*p** > nutmf* Jfp'hwp fymphntftt f}£ 
iSV^ (Sf*P ##) ^ *£*»lr£ pmpq.t*tPf$i3* iff, 
£LL m J* P m JS i^^^Muptstlfop^ii %Mjjtfwpntw& 
r&ilJjHltwwmfii frppht £frtppfii{M*i£} %ftt,pwu£p $ 
Duitupiug It ujuiiitfpfumtfg p%rjfnL%rrq* if fin if 
|ll?# fuAjiM. p»m piuhfi J), ^png^ (/I #%«£♦ £♦ 
!p^ .J? 2 # ) %*&*& Q***$****g &\ l f'**p i **u£p f]p$fqtj.w m , 

\ifwytmj (SlvtO; gum gnn&mg, HoSpita- 

llS IwutpiiwgU It qja ftp moh% t^tuuiujpnt^p 

p mutphtfjjuft ^juijng ft ^jtuLinutuprffi^ It 

▼ hpkpfi* ««/&V ^n^tf^h tf bit pmqi?niffifii3h 

' s/ujprj.lfu/h £nti Ijf hpf&wp ^ % tup If £p gmm \ 

MB) im M? 
326 ft£bt£**ih%hp qmhkfa It pum iujuif jiapifuj^ 
pft $mi$mrti-u*bnj% m J*t wttnt3i + & f&nuft p^ 
n^pftf QiMim hnnnfhp ift/nLtup L. ri rib it in 
SuiJpuAbpni. t£puij £ft%n±M*i& ft£& iijfcu&gh «*/£ 
hn±ftpbw£ pijuih wjm* qftg* **{*& &• I* J&**ft%* 
tfuiifitt'htjjlfir (pmmlfuij l^tutf tyn*p1j*u l^nyn^ft% f 
l£utpmi*m%***mtii$i b /fpufwtf %£&*%*** if bjni£ + 
wjf buianiut/b pmnfih $u%&**thoff £ ftfiJt ; &ffi£ 
4^ uji2jptjlfhp£h tyjwppkmh) 4iS5s > **p *¥[***&+> 
nujtfijjjh LtniuinnLh b M*fw%¥f.nlf uptu%tulf£ + ti 
nj, iffrMdtjfi ft hr*M*tti£»**2wni*pbuih JLUiTu/huihti 
utjt tUL.bih ft &pft$imnhl^nvftl'bm% ZtJjiMinuj^ 
uim.LU& b% uMjisMijfiufi ^(jiijg ) b £ujp£*jLpujLrtpg 
ft JJ*b&£h y^hpuftul; j p**m ufUitnif<ujg ftp iftw„ 
pnugh %—>*Jjt*j% b if ft ftf£ mmppb p £fth JfjlmGn^ 

bujtf tubnp tfhpufiupii/bj/h b TtpujlMLuhn * Jfrttu*. 
P tuhah ft* u gzuhft ifft mnnbpn£ jft?£) F***J9 

phu/iij) «ft dustfu/hwlfft *l*ftgt* UfafrnGnprnj 
» mtf&ftmnbn Gnpnq lywmiq mohftg £ft*nn{i* 
» Aw* ^A?^ l] luGiuuipft } *£"/* jwn.ui9uta.njh 
» ftuli ft Utiffttt mbni.n9 mui9Mtt£fth jn^pw*, 
» ftiti^pkw% fymzmitmnn tuznzpy^ $ np £ ut„ 
fzut9fth op mwpunj ) IfUitfu/hffh Zu*jng $ b 
jiujm i; np wjt* mwpft% £* J ******utmnt& ut^ 


m 


827 

phffujl{m% £p£uAttJJL £p $ npuf^u *jj* iffrgm 
qui p% tub tftuif tftuUuiiMUr^ iutTwn.r*Lju/b b„ 
tpuhmtfjih Zu/hrfftuffr) bpp $*fmn±tfg MX *JI %***^ 
unuhwgbwf ^ pj£w% + k pum tujutf tjni. 

Jutwj&mg tyruMiMM (PoiBOlia) ql>gn^rij% 
ifrnfumtth £jJJ**J | fy m *f fcl* *i*bmujj%U llbp^. 
mnLShnu^ (VertUHlIlUS), »p £p MMfUipm^ 
quit} U tMjw*%fin£tag ufLU^wufuAi j U Ifbpujuj„ 
puA£p tfhqbgftlf &ujqlfLUUjuujlf hpftmuMUUMptf. 
iff*! iijiiJiiLqhhp It b*l9b**{* tunMULnnL0hjtu% h 
ibnfih* %njhuf^u ti. tffnifn%uj* qbybgfrfy J***~ 
Lbptfuj^uipuh npjfrnt^ II trqifnLq%bpnt^ ufutu^ 
W^%lfhtu^ b. %njh MiazMuanniupbu/ii LujiP imthGm^ 

np l]witWMtitti.p% U J^ifujbnpLUj H-hf* ***J1 
%iujiuh m. ifthtJUfj p£jui% ZuMjtig mjq.hwa 
U ufwpmfrqufgi U cfnLgl; *ffin.u jn*.%9**lju*% 
fynng $bm wut&g ***J£ uftMiia^bp^li q.bprsLiuh 
phpHLMui- ***j** mbqt $/*£&*«£ jbmb% muu^ 
WtiKUibgb **f*l'&ll*g l*uufft%u*g jfjinpn^utug 
utnhnLuti £/^S b**h fjmp*ri.**g u/htniupuiLnju 

jwpbubfbuijg ) L, nptijjiitji tuphchjhujjg % 

^>/wtfw^iii)jf £ j ifpbft£ ui$fb%$s*j% tuqaujg 
- L autftlfwg iffihibi. %fwtf$uj pum b r^u/hus if fr '? £--*.-. 328 

qt9ff mob Zt nvpiujunvp^f*M% fyuiuitupbf + & ^fa~ 
ifuij **iji A 2iMiju mht£ at ^ tr l *m**jp*J9f% tlJfP** 
9 b onp tymnhiuifntvi J^it^ifh 9 np pttuw ***j*f„ 
*/»*. €f.npbujhrtLiii& uin^iftupji mhjiuptfuip £ f 
U *f 4 ifJ9UMj% J tup if tup ^tujtttj ^WLUiUlup^ 
qf&i *"«/£ ^ Qujjumujuintj ***J^* *»i.«i5r«j**^ 

f£ m trriupbq.ihjnj u, u*mu9h*ii tuuunj imm^ 
%tivh% % kiituf£u fujin mtiauiif pu*g**tmpnt-u*& 
£ f mfti/teg lfu$p&£fiit p*£ m fi Lt, 1 i lil j g motfwpg 
'%npnatin Jjtupnmujptj.fi tf } uA*nLtutfp PH***J + 
{p-ntin&g Jjmz pwn£% wpn^iu& ifbi/hnv^ 

ptjui a^uAqftif lyiupufig }jWtm—J)kpfiiuwtU) np 
$1*2*1 JJ^Mfathttp , %np Lntuph puh^ £f U l^MMif 
ifufbuii.uihrj. pKjirr ^hnbuja JjUizut—Jjwnw.inii*ji 

%!**{* 2,P n 9 mo ^* * *$*f*9t*h% MitqifMMijf&g t^*£. **H* 
'*fu*ptj.mijmn£i wahh% utpmrng/A ^uiiitri^ug 
buMmmptiLh% 9P n 9 upuhtftuifp tun. *fbq } 
%nj%*ii!;u it h ^jujpuu bpb%g %np utujpLnj% + 
jmjm £ tsLM ah *f uipttMSitfuinit wttftf mtA 
Jj\j£wif&pujrit,ffib$t*% *fT>pl**tmt*ttl* % \jWt~mMMmpfj, 
utifunj wn.9f* opbpnt.% Qtuitrj.fiUffr x 

JjLupuuuiui u/btiLLUifp tj.bg nL^b tf*wjj^ *il„ 
tt££A £$**{$*%& titnpbpuibuZbg h. qbmng m„ J WjB. J 329 

Inmmni.phm'h iuutZtuufwh t tfput%qtutftuju k 
mnwut £tupu*utuui%nt.jl?but% , qnp unt£npnt.„ 
Ppt% £ jnpqm^nu fjtng U qhmng %„***,%„ 
#»t»Ap Q um ntfuAg % nj % £ L Jf.upuiunzu^ 
# ifa—Sp *"*#«», £»jp & qp% fipwZJwj) 
J,Jm» m ncfibml Wwjp, n pU f£u ffr^puit, 
S w J n 9* — %a».*uuuipqp moithpp mU, ijp $»,%„ 
qhumgnLgplt fi Upmut^up npqfat,, fi£ L 
j»%qpm%pb% H[»»«lt* W , jf»mnj $u*bmnu*„ 
qbgwt., ptttn uinuiuuihijuig, hpp p t[bp£ 
mwpLnjh fi«. ? ^, hj%b L utlbpb^ p^,^, 
J>p hqpmpg u%q% % JJWwV gptftutqbtn £p 
tfoyw mbqp tfbQbitpg, U %utp»tu%3i n q\ utqu,„ 
|£W%«ii.. npnj jpimmmfrffiS tfpt. u bqpuyp%* 
*$ptfpwh ft* uAtnp qhpbqifmhp% t[ptuj pui m 
<£qp% yu,%q%bg t nup £u,m U mnutut bb%qm^. 
r.'hhuig qn^bp bututuipb^ tint, tittup, A /»W_ 
£?*£ H"1 V^g-IPt utww-ppbpntl u*j L np 
fAutJpnpq £p L pbpi,i. (iuAq^binL mbq mush 
£#<2*flP» €p%qt>L%pap% Zpt-pg bpbboPpt.#». 
J 1 m J" t*"""*"**"!; ^u/htumpp Jjtwj p unLtt ,£h t 
^^ptjLpuAmj npqp% mj^ «qju*qutp£ mo% tu^ 
r » piutp^uiptnLtlp qutpqbuig p uqqputu uitfb 
^"F n J P tf—Mi1* j,tui.u,»utpqp» » (lanp. fL 

!$)« dj u uitfh%u*ju ZbpJu/UnutuliuSu tno„ 

1»pg mbq jf/» lnt.uwt.nppg, quipqbg //, 330 

Ijtuptuufhtrrft U JJJfh%u$qfiiihufj jhpu*M*tMiLp+ 
^C uio% if hit ttnstulfh^* ♦ ♦ jtujhif ufLnt.p hgptf^ 
« pbugfih ft %$fft% wuu/bfty$> f ^r flu*tfUMLu*% t — 
}] % tfm%npmphp tfjttiqttg £m%rfftu£% usftpujtfujlt 
£p \fuuqifu/hg% f Mfpnj ffuuqujLnph l^uitf Efw ^ 
<£nv%ft% rj_uipq. Jfbpufrri£ nfft pif^npmfjih ffptu*. 
l&0 qutjh ) ifiuprfwJwn tu%rrt.$j/Ub^ mtu^n^ 
ftp h JtUkui^u gmm £&jy purtt.$4J& £ f *#&„ 
iftiul^n/bbgust. ft ^pftumn%^na.pbtu% wqgjfttt 
*fipftumnt$ft jjivuiuujusj&ittn kpitLtfuj%% f It 
pu/h VHJL w £$ w tfh&wtlttthq-k** moh£p) ««*%*. 
9/*$*? P' t1l9 HS t$ t ^ £/^* S^J^S $t*&aft**ftg uA^ 

*fh*l *fu$Up) fP**J [*M***tjtip% L. tMitflMM&huMg 

finrrjgfflt %hiutf.nj% jftgwwutifint. ^p^bqbqft^ 
npnj %ifw%*i*ifi»pt*j %ui%tf£u% tun. Of w putt fyn„ 

l n ^fa H l H~pfajffi&"*$ t ^^JiyJ> ^ ^mmm^ 
prn^ft ftpb%g QphuMj i fifcftjpifuiZ \ $jjtfunj% 

\3fa$* I \faPP fa hmif^mbttpbpft\ % fy$M*$f pum 
jwnng f\u*^iTtiA* it pfrtvpintam tuifung if £9 t 

IMftVMiPOJTbS* — flU" «*» t «f4f ft fl. 

fyftpu i% (fi JTwitwp. ft, 7) 4*£m£ q>ft„„ 1, Qww jmjing % ^nhhnuft qbmbqhpwg pbtuijftigh 
gf?^{, liwpuwjhmp mohfth (fimfr/ta 24), ifwhm^ 
Lath q fytuhwjp f frwriljujufuwij pntrngnt^fth ft qhvih 
h %uthri£uhkp fywmmpkfth $ %wtfwphitt$[ tip qhmh 
£pwp&pwhwj h. inqttqi fiphhg qhvi[ih%bppt 331 

» w «* fauu&Zp Ifuiml^wpmifhuiutliuA 
>> ufutitnmi/uA% X ujiutj&ujujfyi, qinuu, u/utu„ 
» ^bmp, pJuii. nuuinilg V"t***i»l'"ptU'fkmf,'h 

\hmi fiuignul, hppbffi, usipiutp^m^mL p 
P'lt'k", J b *"»J Apfpfi pbpng Ju,%wi.w% tl 
wjtfhwg k (fp%Lnj X u l w2u,u i ,u% t puui tujutt 
kp U qhliywktut 4pb l v,u,l ima/ £4,'i, JJufM^ 
?'«-w»/mA«/»V/> qnp mufw ^mpug p»p% #,,„ 
fymGmwptfium , JiufyMtntujitfrn,,, , JJtfkSmwp^ 
i/uiw, U r t r 'l£mmfnr r *m JUjUaJ, ufm^uiuf^i 
hpfrp k l i h%^m%hm 3 , k pbwiTmi j.npp„p q 
mJunj (jm.% pu y piuJ8 f, %npnqn L pkwb «,#»*.„ 
ifuipjt %ngu, p 8»*<lk b P m £ hqwv hpUpnpq «,„ 
ifpa, iphppm.mp , mifhl uttfunt. if£b uji_ni.p u*j£ 
mhuitL^t bpkpt ^i*»ifu»^uifnLphiM,% ptfu,u„ 
mnlpmymmpk <jt* w k Jkp UpbpnAp ufusm^ 
Jpgi, pmjg puui*% juwrAwkujb p <fp£*ug 

"P"i iH"*s nt fp {a™ Mp »3>k dU ,b opCm 

'hml l m B ) t WuApp nUft uj ut^u/hqmLnpp ^mp^ 
H^bmnLpTlAfy jfei Xjpmkp mpmpft <<p 
» Jwprfk k jkplipp u i m% q nkp 0iy«A ?Wv 
pwifku, wumnt.iub £ MumrtL&nj , kmif 
"P £)> "t »tfh»ibhwi jrnjfhg£y *uj L np„ 
uf£u hpk L [,q injhuf^u I;p k kutj k Shu*f» % 332 

tyu*%iwi.g mji J)wpm£wnJu*tn fyn^ftlb <[«u/t 
ftulf £***Jg ifhpiwttrpg tympuftg u*%n%g 
%*£&%+ It ijjf f}£ unpuj j££ 8 n J*kg ifftutpm* 
%ft% mj%np ju*miitiM-PhuM% > £*w^?£ £ n V ^"MS 
mjL fi m g n **ft tt1 i L ' nt L *^kkP £***%£iuijft% It 
iMjUigm^fth JJttfLuhffMupujifhiftfi u/hn^tuifp^ qnp 

]ui$>LGuifJj»i)i j^j^J £«#£/& Zhm , £#?/* 
^nhf* wji $*jM**£m£ft%) pum JJVi^«* Ijtif^uflf^ 
If ***%m Mighty M^mmtfyft tfhp&j , f$**u£lfjift fttwG 
^fliA^/f^) It tfh&****fk& t[uMpMiM**li9p Ifwqbft 
&u*txkp %nt-ftp h£ni£) It <tftbp ^jy£ir£f»i£ y **p***j 
<&q<f£ni,jii% It q^w^ft% wplfm%£ft% i£*iuuiiit£ 

» &iurzng < h>> « It itij j% t *h(*ft<£ * \P***<fftu« 

mpnu mj L ftp Plfi**g tf£l jft^ tywpuftg 

» rj.fi wpl) ft }Jn$pujjjjAift*U IfWlt*i£ [ttpfth^* 
np £ JjwuMMM^mh jJ^mpu^mmiMMl^mh , nt-p £«*/» 
& ifbh ttwjpft &wr* ifft) fipry «w ptfutm It 
» ifftjhig %npuM ft t[^tf jkq^uttfttiftikn**^ J)tifu/h^ 
» nftrnputj qlttu tfwTiifiilsMMi^ wp3iuj%t>y % ftj« 
g***£ft%* u*%t?i%% £***J**g *f^2, w «/£ ntMMiUWpMMilf 
tubrttXt t*t£jLU& £ tfiiipq.lfui% f It ft%ynvLiifi *£bpmr 
9ftif qiupntzj *f £9 It ^fttfutj ***fl ijunt^fti — 
fi***jg ifhp ftt%nftp% wju gui£ft% Iftutf *fft**** 
gtuq^fth ^ujiftup *£f MU Jl ^phpb 4f wl ^ <fft^*" I #1 I 1 I 33a 

1 uij uim^mufmfifih * **p**j jwmnt^ }}ufm%n,ut„ 
pmJbm tuiriLutifp ufut£tns*jtf$j/h urbq *A jh„ 

* fffrmld* Hj*^l** fi Hftmrngfiuft £zutf*jup* p„ 
" ifun^ ifQ gjphh^ ^ifb^bu/hu fflhpjLul^ihujj 

\ ^ P m 9 l$* Mifw^bf^ qhplfftp% £tuifitutfujpr£nL^ 
$ phuttfp^ % fhitift P^ <ffi%Lnj qnuuipPm^. 

\pH9p qopni.pbwM/p t$ML.bjJt jwq^pnn awn Lb*, 

gUiL gm% ofitgnil, %»%(; Hqpuj^Lug^ng x 

JAyif^u gu/bfi tffa *^>ftnu ujjuuf£it gujbh 

w%F7Lu/ht;p JgmlpbtuG) pum ntfu/hg tipunpr^ 
%piu%ujl{h£ni£) puirt *s*j£tfij Qutbpnu tbtthbplt 
QinptijWLnuilfUiift b. ^fmpul^iLt^ujjng % (Hp~ 
qhog jwptflmpwifitfi *i?p . wj%uffaufa ym ***, 
uinLiu&nj tt wf ?J l & \jFu*iffi*9*&n* M*A*n&p ab^ 
tfmtljMi&bt gw% jb$r *fp)* — ~ U*%k (Xiugnu 
*¥*u*Jl JJwjrmijt if f ut%wTLu*%£p) ffrpwijfuuijLnij 
IJtupg Man^ttjA tuhrtLujifp } U ifhb m, ifnrb^ 
buiii mohbpnd bnu u£Uip*nnt-£p b 1pnhi.cLzug+, 
tn^j L puirt rrifu/htj jujinl^tuptup f* ^wjngt 
— — u^ph? ***%m5i tf $ MM*j£ £p fiwgnub \jh*~ 
nlnuy ptiLJi ftp IjjjLuiu rj.iujbhfi*h u/hni^tutTp* 334 

fii fcp mmh% tfwmwJJt jru[*M*<i iff* pt&t**&„ 
g*vt> np/wj *[i*tl^* "^k^l^* *f***%hmtf m/^ 
u/bgnt-uj& £p , k ifjtmh S«y.£/»£tt? $£!#»*.«*£, 

%n±u*$fp y^LUtu jMUiMptfui^mpu q.wjhuMl]fo p^ 
*fw%***%+ aJwhg fl*Z&P %i*M*%***tlk l^p$*h% % 
ji%£Uf£u jjwpuiq. ***/£ tf**pbi(* ***Jlg mmppbp 

%itj% fc%gb ^pifhpupnis — \)ufw%fimpw$tbm% 
£U m J* **tfw%g «*#/£ \fcvu*** [**?**&$**% guj*i^ 
gfi uj%ni% X bptfpfiu ujj£hi-LUj£ l^nrpfbpn^iT^ 
%tu b ft A*y« f ftp */&£ MMMh^Muiofi- £t 

JJufm%i^mpm$tbm^h q.jtp iff* tifui^mu w w 

t *tt*P u ' *f&P f bqmlil* b jn^hm^p , yUlW 

i^u ipuuf inn , jj uftir^tuptuifijinp f U bppbith %** 

b JjmG'nmpmiriimmuj&w* u*** u$M*iu*£MM*£fr §*»*.*, 
%mg ^btCbmph £*»<#? i.«#d- #£^jjfi?*£jLfy bp/fpft) 
ujirpJTfng , b MSfmpqwiMf^u i \^nfunff *o/£, & 
usjuitl %£tsj%miimL£Ht***fp if*tp&$*9&m~l* fi ^P* 9 

ifkpt fXmtiffl* 4&P$* ^**Jb Plt MM *L i * i t «"****£* 
%rtjh (Jftifuj'hff^ujpl?) «/S>#hluiSi, fu^qph/Jt £ 
pt1L% JfrnGltpup IfMMMif JJmftiftujig tftuitfiii %2*$t* 
%wfyitL.pfrt5*i* f np fftighfih jmjm%**LJi S ft***p$ 
tjJiZi u&*£ttL%f£ b q.(ft*jf$tg) bppbith b q.bpb^ 335 

Jm%> pwjg wnwhAftfih qnp&UM&nLUtir but it 
jwjm%nLiu& ^£ tvjuujftuft putm ft qftpu tfbp, 
^&j/ qftmbp p% b fym/ *$fu*p$*lfbp£% f intuit 

m Jl L^V^fa ^ ll*3***p***%$*M.ph*Mi% */££♦ P m J9 

ffofBtt** P^fa^S^ fa p***p*fbwj% Ifujif mitBuh^ 
$hu*l t[hpnjij,pbut£ ftt/muuip p 4 hbuijb% + fa&}~ 
^i" \k 1 i Ui P u ^ i ^ ♦ £*****& « JJm%q.mp$i*9fhmui m 
^m%%%fbgbiJUi^^ f ptuqhuj^g ft qbpbqJtu%u , 
— «J)w%qwpmifbmg umpubgftlh f ^Iftnufbiut 
iHfjiuU wp<£uji{hgft%» f §%np%uij±nj bptfutblt* 
ijmu% qdnftutg b m%np ft^ft*m%ft%* %nj% m0 
uj£u ^lupiulfu/hgh* ^Qutp£t*i*pbMit£ r^rrtjtJLUjfth 
qwug IftiihqMipMMMtfhtnftgb » ♦ — . «2**(/^? £b}b^ 
l$l& IJuAifwpMittfbmg MJj%rfp%tfngy> , b wju »JhVh r*%b% jLujLtihtjU #i£ afttujU quihqnubqu b, 
qipfnfuU) wj£ b qtfttftjutjfti rrqfttj f quwuiiu^ 
%mj k ^qbuu* P***J3f *%&** %hmmgb%bjj* *®* m J 
JJwhqutptug Lu%m.u/t» ftulfo b &MJjqtiLifk * 

BttP-CttTTKbtt- — &r»***>ii** ft s^M,* 

k ftti&mg £§*ttiMatit.m&iibpp % qbpbg phpwi* 
ft y*V w * fifi£**{£u £**ttu £bsi jft^M.bgwL.) 
npufth Sftuptub mjl q)\unpftu b \\unpung 
£imwini.ujhp f npnj ixrhnCl/U ft it if j*stjm%i; 
butifnLifp* %ft^P% ***j£ l£ } wpdt;p <f.bpnift}bufh f 
iftiiu% qft pum JunpbiiLugLnj f #ft tftqntilfpnj 
. » k ft pftt-phq£ IfUMqifhuj^ £p tup&wPni£ + 336 fi*npqui%^ ) jlfiihilhwg quit,uirz{? ^ J}%lu £>**"* j 
^nyuJ^mt.np tfbZ&hfih tfomt $f*l***& b% rwp 
%nj% fiulf J$*m%f*m i^mp^bp b% {iiw» P^fS 
u/bwu*[*ujl{nj*i £ mutipbptjb fytuw^fjtutffiit 

J)p&bgl*) } tfpffifrii mumntumh %^t*ihw^b^i , 
J^mff U*b& **i»mt*L*it& , flp*l;f* hpffitS) BU 
pht£mtfh) np**J ££& {/* H/umwpmh t Sl***F* 
ifjuilig ^£ ^mjntj iAq.t$iStb^i b Mym^mbi f*„ 
pb%g i?« £«*«? **{*?& ift Th^^P^S *£*W2*»«f£/t f 
npntj^binbt. jipb%g umj^ uipbi,wi^m^m £$>%* + 
tf_uMpiftu%f* £ £*.«* Zffh fyturjtifiiugtnrf ***/*£*- 

"{fiuf* *u%t*i-u*tfp fKhiJ*umifuM % Belisama ? 

Jf^uiPiuitq.b^ji <£png *f^Z fi***p2jfc*t£fiu9 ypniu*&' 
£ b JJmhwmfynMihmn £#»$#» i.*»d> hnupif £p tvp 

*tf*"»£« ***JL BU m J Pfc^Plt k ***p&***P£ 
pu*quirfpkiifj% + E** m ***/»*^ ufmj&iMin. b *j* ***/*, 
jnA juiifrlfrrL^buji/p %$fm%bm^ Q$tt5tuttf JJ**-~ 
fynpi;wj iti£fyftm i hwl{tt*h ^j#?i.£i.*y * — ~ fl*~pi*Z 
$mumnL.w$r%bp£ i ti 4J^P2. btfUitfrtLut £p ^wju* 
u/bn%gifl; utnm^ £w^£u*^#£rj^w*. lj* *■&*** *-**£*** 
*A fumyn^ **pt*J £p*M**fmhwiL b 4t ff *ir&«f u$r 
» mnftihwj% ^nulpnjh b. qutp&wp-njh nuM,mjr 
» Zwpl[u/hl;[*%* *¥***/** utqguimmg pwe/wMw^ 


BBS 1 337 

» pui£fu£fih+ b. q*j.hoijii uiifb%utj% r^ummuf^ 
» Ifhpuiog A ytitnbog ^m%tj.bpi uu*$Jui%ogtt X 
» jti/bnA HuvtnL&nj %mj*pl;ji% + b qj£tfb„ 
> %mi^pt^^fA %£vji{ib opfiltuilf b. a/hq, l^u/litf^ 

-» %ip»% 

fiwp£uitf{*%Muj{* fyphiMijfihg %bmht~gp!hk^ 

nt Pbt &***^*l 9 ***$* **&******%**& u^A^gnp (wv ¥ 
wnLwb*hbp u*j£+- — -l/html;**) /ii^5f £«/*/ /Jw„ 
[ Hwy <utitmnLtu&Mi4%***Jp D^unpkuiau/hbuijg , 
|fy«^ms Ifuttf \ftupnif jipbttg JJ^pbfftuIf'b Intuit 
l^puiM) fiutpGfytutj) np <ftiLtj£ %njh fiu*p^ 
IjwJfnkw £p $ ffruipuififw IfLutf ft*utppn*) up 
[£ J$iw**fiiith IfLutf ^}f**~pb^) puw mjipg 

fgi9L^f>% } k Hijib* **Pg J& £***•&*** fa *q*******f'**-«. 

fptm% JJjHftupnL) &$£ qvui uvttiLCffru £«#„, 

ftfwp£l>bg ^wjng fituutf w JLtwp , U *** Jjrj.hu frnj 
f %w^ut%<ffa% «//iwi(J^ ftfuM{f*JULrrp } J***9 n P1 
\b %mfunprf ^uftfu/Unuh U §fbp&w%nCb P ****** 
*pULnpwg } gpfrumtih^Muifwh fhnp^fiLh b fi*w^ 
^nufi uinuigb£9M*IfM$sh gujpnq^ni,fi?ht4*dp ph^. 
q.n&k[fi b uftpb^fa btiiuit ZMttjnijt-^—JJiUtrbM} 
Ipup^jjtU b tuuhjji Join Zsujng^ jfai&^B 8***** 

^uim^mnhmh b%^ fyutMf n< ji pf*h*{ b. fa fy?*"^ 

22 ^1 338 

u/hniuiJph jti*jin%ni~[t JJjuiMifujqrj. pfj**ij f /u, 
ph%g ip&fufrPtsM Jutjpiugtutiutglth *£££, *f&& 
£Lubtj.£u%hpnt£ t$fW2*t*tt±ui& t ffpifpnpaj. */&& 
fusumnLiu& i[WiP* tj.fi gnt,^ %t$gut £p QwfyUlMt 
npnub w%nL*uh fy } kpipin^fA 4^w**«#*.wSr«f^ 
l&fi*i* £lj%Bf*t*g%) hpp £o& Zwhtj.ftufbtjMtit. JJ + 
*[jtiLht;+ **p**j £pwguii£ifpfrt*t£firMM$%g tfutptfta., 
%mi*9t£ P'Mi*ffwMj*p% Iputf pt^hgjuh JJ*ft%p*M%* 

*j%twj% £«£ V* k n J**E H4* m *f***%*l m J *> Q**q : b%l* 
(lujt-wlf ^m%num%^pt J^J** uAnvuJh %tA*i% 
ommp mqt^mg $f££ mmmj^ IfaA £m*amn±**9&g % 

Jltfifniift U \f*jl*P^***J q,niMmp% % Mn.kfng 

fiptu^tfwjh £) j%2*fwpmni.P'km% %£mht**l{t9±„ 
phiuifpt *}*wpelht*i£i JJuir^jt t£ti£ni~f* fiplfhg 

$£ x \ftutf *fl*p Qwmhh rnhntSA ***J£^ *&%*, 
Jfturfphp £zuifjus € brtt5j iutumnLW& tfjf*) np h 

mn%^nL^hiu% m*fh%u*tfimnM*t.wtp ma%% **y«f^ 
t*l f;u fy**y&l* lj } u*p<fi£ jf^Z^L ^ 0** *$****£ S$>^~ I r'l 339 

§| p fywh* k p &j u M* ppp Pi wimp 

^mlniAp Pntpnb f $thp Zwjptihhiug » Qum 

'^* rvh b iP m FB ip % * n Pth' flipi"*" z»q~ 

%Z°»p"li*i5>l f"pJ*g tpuumlfpg hqut%, nuhhqnju 

j|_ Ptk^Pft * *p«t»pu*cnp n,ap L(t x SuMmni.li 

If-. j^MM^ «#Wm«£ Hpqutpn^pbuA ^utumnuu^ 
M^ 1 ^ Jpinuut k f punt.p jutphthfut 
^-0 *U m >H»-frni-PpA% Jpi £ k bpkm. 
§^Mpim%mS> iwumitLwVbhp , ^mjpxC k <fan m 
SpA VP Sb'-'H n *- m $t>Lnt.hwpu*gp mhnuM. 

| «&*' WW A 8«*GpSp ip£. Ub P Up Z u,„ 

qniSihwg Pufqutt.npm.phuA ubqpu/u tumhu 

Jpimipmt 

^4M ^ u, J utua *- u l*uumnLiu& k butuapT tun. ©„ 

^ T^P" * .* u « | 5««»*i.» WP J&w* hdg (hphu 

113)» >yuiiwni.u*& p Itynfiutnu k ft um^tfui^ 

"jnulih 9 wzjuuiptu. p ukqpu/b* ppphu p*%^ 

junmlj, ^ t ptuja pu m Qn&utg £ Ingulf, 

£«/«w»i.w* utputkuti, np k (/*&£ kmit \J*p« 

k n l nL tF> k bpphdu u*pu*kpg IT&£-4>u*n£ w $ t 

npnj 4n^Muq>ULnp tfh^hutVu k $uminqu»iiut „ 

P 10 - kp jJk^PP^ tftAmnufi t Ifuyp k $>mn m 

£mftm qpgnt./ip' H p% JfmU^mlfmj^ np £ ft„ I 340 pbquiljb llfrjJi/ibgLftg i qrtLuwp XFh{*ftuwpu*j 
IftuiT jpi&wtatuptuj } np %£u/itMuIf£ ji^fuu/U 
IfUJif gp£$tt% $f$$sffaM%tu^ t h tfusjp lfb£A*pwj + 
mutAg pn^rtp tf£fyutbt£ %*Mijftu*i{b% qjd*u*$f*s*^, 
%tut[ j*p *u*$jpkj$m£ % ft ctbn% ijti*.t$m$.i*p***Bi + 
w%nc%%p% ***Jl usphi-hi_hw% ibqrtt.mg jwpt^ 
tfmpft%% tftutr&wti fykj9MtjM*ij9m%ip £mj**t^*£*M*i[ f 
itLuntj Ifiuif &n&ptulff*h *[pwj JnLtAft */m**„ 

%tk fyp3*i***l % — 1F m ^9***f fP*t*u fy**£***-i;p 
b. j* Ijntfu/bu* *iji*M2*nni.mh ]nLU%f» smutstrw^wiM^ 
tfp% , %nj%itf£t* tt np p 4pn.{*Ltffiu* f Zt $r*jaf^ 

pwjg u{u*£trrol/% %$fm% §;p J$bm£mmj% f f***m 
%Ifiupui(fpn^phus% JJuiptupnifi f(j*fi f p, g}* 

B»jkjf % ty*b**j %**^i*i* tW^t i« f « , /*i? 1 £*£- 

PPM** ***** Hff** ***b**9-***dp Ufil*U3lfUJMfmft*0** 

qfiifbwj jr$j% h /uMmfA i£lf*M§jwpnMM%ni.fff*i3tg f 
^mjbp^hph if££ £$***/ *y**ffi*fi *$*%**%* np 
£*ix. Jplbgphi */&£ fl*#M/ typfr*" £*«£ & 
$fr3*bk l *$ Li *9 fi&pn*pg % <t**p bptfh^g dwjp 
Qwifwp^fA % 

%iii£mMUJ U1Wl&UJp{l% ifg£ UfM*t£Mtti.£p II QtfuiU 

fy****f tluuiu £UiM*mm*m& l^p$$t^ f pp^utibt. 1 

*\ 
I 
I 
I 

■i 

JU 

n 

% 
% 

% 
k 

£ 

h 

I 

n 

<? 
h 

J 
I 341 

P»i.p %»j% e %% tttftufimmwtuj ^u/b^^g L. 
JbtwGmmmuy ty*,^*^, „ p £ p J p jhoftt, 

*wnag U dutp^mgx ^uMjutufUMpup^ L h„ 

V"- mL K*"»V«w lyAmy % Z UM%u,l l h L U,% pt »„ 
mm. pi U fntiut^KM^i \Ri\\ ^utumnvm^ J'mvj^ 
»pnj hpu, l p, u , Lnp h% U hpfa ftlp p& rq hp% 
jmph^mbuA U jmphut, L hm% ^ B) U S m „ 

%mmhtip £lL m i b * 

%m^m*^hm% *thp&»,L n p nl _ph U ,Jp* jp tWMUIm 
ltt» k 4l%%aM.pJhutti u*p<fu,%p ZujJ^ppJ 4 

4>«&p jf, $ njip ^ t t % fHt» t h*h, S*pi;, 

SnAmg ftppup ijpif, , m %„ K J,r p £ Julm ^ 

nh L * L ph»,% qpga^huig ^p^jg, „ pn& 
imbmnm^ I,A £OTfi ^ k n ikb % <"1«>php 
ituihuAg L mqwjng p ,%u,Ju,l l u, l „^p%hp , 
I "P a S WpVk Zwjbpfr pwn.p% % Z ufr u ,l l „ L ^ 
Phu,% ju,p^u,p tatt „j% £, Jlun% s „&£/,% U 
flfatt ^ wl / ft rw f t fl% t {/, w uAnA £„,„_ 
mnLwb tf^tuji ^mputmuu/hnupJhmh , np £„£„ ^1 342 

qfii-qb) %£u$%mtii*t~phmb mp^tahfr f k **?fif 
pwn.pt 

u t* m L $| H,WIf * ^mumwiimirkhph MMtfyftgiUiuwmii 
tP nr lL nu ^^f *#*«/£, %gui%wi[ii%g k 

iff** pum npnc$f % mjh mmh% Jjmp%nj 4f**7~ 

U ^hptlhftmj ^mif Qfi*t£**Ji {pum mji op(>~ 
%mlfj^ ]*}$&** t Ujiiil£f*u k UfniGiuj) 4*****- 
ghp%> tfpng ip^pt^m^nifilfiSt £p%kj%n*5t 
ZiUifMup* £Uimg mftmft %mimmw^M9M^% * 

tiusb £ mju u/hni5/hhpu k J&I; n£ f%mAm^ 
pft P% ^***J**g u*%bu9%oP %%(&* 

Qft^khg ^jnvmmpgn^ft pttw&h mmiji \B**** 
qujffu ^hwng $p**$ *^££)» l?!******/" /?«*$**#_ 
iLrwpfth {nwifftg m%n±h qbu$nj%) M^mmn^p 
mn%nt,i% jUjfinw*pt**ij ^wi/ ft i(£mumlimfmi 
^ftg np ftpk% ^fi$£ hpfoi. «*f£/ty, k ***?£>> 
(hphu 60^ 6)* «»/»»/» m%n$%% jnM&tttpgh 
us j i jn<jhwlfft qpniLwhr £ ? A^07Cp0^a^a ? \m« 

mf&% m JL Averruncator, & jfrz b 9c % £ 

ifh<i 'Q^mP'mhq.hi^ pum$g % Jfjwmmimmmj 34a 

mnhm^ jftpftunptHg* f np m*fh% op ( 13 
mwpf* , $Mi*g iff* <$ ? £ fc i^prnt^ ^n^hi^Lu^ 
$fak U * 1*9*~Mtmt.np£l& t 

%fi k ni.pft£ ^ujjng l^nritfbpnv $M*p£tJu%Miig 
J£l $**«#£ £MMi**u*$tLw&h&pp ju*jm%hi **- ^ w ~ 
Liuuuibt t 

!♦ %njh phmqpph zguhp ]lp$uiLpp#v mji x Zpw„ 
lAiffi mahmi fymf ^pmtfmjhmi fi whuikwh* Xpv r"^ 1 

■5 


IIP 

[\M i*p %mftf%ft £btfft%wijg h, omwp q.pft*g 

iUMjtnhtutt h% if hah £&$ **P A, Ui JS $*****•* 

mnt-w&ttg MM/htiLutiTp uj u*gwt;fth , *fipftuuinut; 

gu&ft if ft r l t£J P 9*M**M*9 h, *U*p9g+ P ut JH w - 

*~&ij* *h/z *w«*w^ ftpt&g sty Z*** m E^l***** 

IfwiA- kpffnt. u{£ijj3u/hg (fitup^nj II Qtitpftj 
it. Ijpwitft mt*mtit~uM&$MMjhnL.j9 r hu*% ufiuftittAp 
yk% puitftumptuh ♦ np £uiLtijhop£% &*ui*mrm& 
£p it ft 2jayii, ft}£ U £*££»{/ *hr*Lm$^ ^j**Sr ft 
tytupuu in ft JJ*wpu^ it, jnA^uifwir *lft*J A 
ttfus£itiiutJtj/bn tftutjttfujtfp sA*/pLu& iltlMtl 
ifp-pitgwi' t ft%*uf£u %ujhi. tan tyutpuu tyiup* 
pht.uji}% p'jutfj.MMMi.npnL.P'htjJii iuwh% % ik %np£b 
t£urnrtLMxi& ft JJututulUbu/Ug j*f* ^uipnut J)n~ 
gut nLfjhgjrh uMp&wp&ht qmjh %njbuf£u it 

b 4«y »*.#*£ *%«y£V gpi ifp 4bp2p 

UMifiA UTtLJSI i{P*>l* I* MM£M£*9moh 0i*nft9tf JXAM/?^ 

£u/h ft gpftuin n%£n L^ftt% «. it, hpp rj^iup it. 
i^^u *[i*p£p Qwqifhpm it ttttwhftgh m*fh«. l\ 345 

rC P n PP n S^L fa %**%*&**%$* ^mjng $ /tiftugu/h 
np MstjhntAhmh*, £<& **±i*t>£ uSLbphunjP 
kV***k *ffa ffipfa****"***fa Zm^mmng k s*ftpnj\ 
^ f "ip%lfgphip i*j*$ft**j fnuitj&pMMMpnpp p*w„ 

f\%tuujU*£tJ7ni,pijuAs i£puMjag jtl^Sfa^S 
l[pujl{[> mutginoVb k Q$*MMpMMM%iihi*tul* \J*nJH„ 

ftiTtuguj%g ujiijpqujuj£u p%n*.phm% **ipf*£ *fk^ 
&$u$fh& hpht-tiLpfig k mmphpmg **j£** % /»£«. 
l^pmlfif mji **fut2Mit&j%{f% + {iufy wju utlrq j[$„ 
£»*.$**& Ifpmlfh £p WHMjtnLUi&rrLphujh fymtf 
ybpujqnjh Jhutitnt-brij ^ut^u/h Mywmfytrph $ 
$u/hi[hp<£ pwq^i&u$ijuiLn{rif £tui,ujirrfn/j> k ui„ 
j-iti%tini~phu*»fpg^ npng pfwi^ujbq.utlfbtu^ Ifpohfih 

jjt k %m$i$*ipmtfwg typohg p^Lu^nt£ p tffujpu^ 

uMquthi£+ ilwpq.iuufhutnLpiiiJip (fpnL*J*& jk„, 
qnvf^h k <fp**g VfyMMimJuafp* JJ^kuipujimC* 
k jwp tijwgmc$t£f*g %lfujmifujifp Jj*nanza t«^ 
spuSif. t[ustf QpkRg XPnynzphmtl \ ^Sr*i^£« ft 
<lf*pu %mju%hmg ifbpng fy } puntf** €jnp uj£wg 
t£ £tfrt*pk£ %wumpuilp>pl£u {/Vrf k ifnq,nL„ 346 

np U £ mtijj&wptulpwh tt i^uifuuspqutlfuAa 

%%wpg % (£/« fypi&g fy***F**t9 Jf*9^k mu ti 9i k* 9 - 
ytt-[t *}Ji(iJi%fiu<ii}h<f£ } JJ*w^/s(ftttGg *f*&£ *ifi 
IPutqmw — . huHfGut %^m%Mt»^ npif^^uitMfUigm 

ufntl if^mji f>tt£uitftui{u/h l{poi*gp $*$*g *t*^ 

lfu*L %bmhi.ntig U #t£ igmmmphm^ ummsmAm^ 
ifniffiiwifpg ftph%g %mfuhhoig % /r t*ut$ifu/bu 
tyajpufit}) JTlhy$fiu it ft *fhp£wt.np% ^tujng 
ft f\u*(ftiL } nup fthgUmtfwn, m*ipfti.pg t*% 
Ifptuljfi) U ft J%iffyui$tmm%) ifitywiffb $mji„ 
ft^ f ii Ifitypt 

ff ij.mpm% ifl*Ms*ii5* % ty ***{*** ftg 4J*P2$* 
tfttip&% ft ^mju % n^ Jftiujh ufhp pujphu^uM^ 
mftg uftpmp pnpprtghg ^hpm^njh $p***[ *^~ 

Flf* w Ji & nfrmbng wblE u P b 9 £*/*i?*~ 
$£* Tk*? ?***$* E** m bc ^* it*** m ks *fkp x hqpftfyf 

m JLB WWfc^f, ft%y*t.uiti *fkp mj»$opnt.m% 
t^MjjptfwpuAjMJjg m^wifitpmMvg &Miif$nigwhh% 


347 

qmjm ifwwtfp, $bmw S %%b t J, finqnul tfj,^ 
*f*»„bp% mji q*p„ C um Ifwpp pttfrAym^ 
bh L limit $u*Jmnoml, L wp<f m % Z*»ttwppJ# 
Zbvtbi.bui L bwhoPnLpbwifpg f ^ui^utuh b 

% "fr^u* *»ji«s P»u-L u"»9e %b h fa*? eH~ 

mpimb^ £mn»ywg ifpgbpp pAtfpb^ »p bfii 
Jb% ifbp $p% Zutpg $ mtLU „„„ B % q m f mi , ££_ 
*"»#FW-"'k«& it omwpuMg mj L bqm* £ 
kpoHF 1 * E>iV»i>*mb 9 p& {wpyu^bmn^ 

fb&umm U $m&^ ^ t b g bm L tfp Uf U %nj% 

ffft&utbop i ^m€ftfi.m, u$ju utWuiSr, np 
WJ"*lZ» $wpS U Jprn^m-Ub" funp S%„ L pJ p A 
Sf, jmju&i p ibqpupu ^u,jn 9 b. ^mpup 9> 
npg f pb% (jp n b limf Jfp^h % m b± #%„^ U 
Whit £*), wbrAg ^iptmunph mj L JPny m 
u,btnp* JT/^Jw ^ mi f Ipn^ufhw puu, ?,„,£,_ 
%p W t wg Jbpng. (Upmpg* tfW^w tf p„ 

mb% Jif 9 p) t (> um 9 j, m %„g „,ha, 9 * fim ^ 

1 faf ft L bqpi.£ btu^n^b £ Wnfi, b &£«,, 
%m# Jmwkn^i %l (tU m n q t p„ m $p L „u«,p m „ 
mnup (f, 4^ pn lfaa Lt ,% p „„ p $pu&buA,) tylr 
y*«p»pkit IT"? u/hnum%ip% ppb% 9 ^», 
maLmVhbpp, jbmnj m%n% 9 Ufmimo%ip 9 m%„ 

Iff 9 *" L uAntSA * C m t&npynLpbuil, XF U p. .1 

III 348 

JsmmmJ «I| mmn^g %nj%w%mj phq. <|n£ k fluty. 

*-fck liqnLMSig^ itJwhg mji uinnt-tfMJMp uMhh% 
ft Ifiuhu* t[u**f ffu*>iw fMMun.%) np %2iMMhm< 

qt tfM, f^i^i» & L MumfA% majus: 8*«~ 

jf>l"i-f>p+ £«£ mhtif* k ***q$ **"/» *fl*P &pk~ 

tfh) hpbg Lunu/h^ft% £m$ftMM%niSM tf.LuuiurAh^ 
U**Ly "P i &*$*"$ *«^«t»;*£ k ftw*«£A£t«/% 
JTnlfP) tjnpq.nLMug k *$*uti*£uigL.n*j mmmmm^Jmmm^ 

ffnliM !(****? W^$ u «*i» i,««/p , n p a *L h**ib ^ 

yjjvuii-np mum%%i J* Ifutpwg hpkpt m JL 
\fntj. Ijuiif \PiMMq.MMMi.Biin. iff* jth^t hp ai l nm i 
pwjg ^tnhiMM^*JU%g % #*£ mh^ $mmji Jnt^ug 
k guj$uM%iujl*g tj-iMMU ZuMifmpfth ajusj%t Qn$m 
*[pfig uihti*-nj% X ndmiM^ \k uiuhijf nfhp }*%* 
£h£huAj /♦ Qni.lifiuu £%wjuQ*Mu\ pnA *fn„ 
qnL^huAt MM^ptiuanhriff ^uMifLupfi aJPnl^MMMg 
iMigjuiMMpZp) k %njMM ft*ili ^pfuMMnntM^ h%%n : htMM% 
mmjmjibmm* J***p&*-&l/'g ££***£ \Pnq.hp% mmmji mmmjmm 
fynqifgh* npnj £*tf*w««r^£ j>k***J * F***9 t 

IMMMptfiMMpn^htM^ MMMMMnLiMMMM U7hqLnj% * ( n P**J 

%hu*<tnjfi jt>2**g &* jnju uf turn iff* tg% ^£„ 
J t M*Mn.£iM k ffpntinmnMM (*}* t l^fc* £* ^Q) U* n *$ 1 34& 

j t wj m puSbiiiphw'it if£i jfrz*».fr W*f»*9 hWr 
J'vjl b ^»i»»». p^jb b pkP m J b nb £* b a k 

w^mputg $f£l jpi*uwb lTn<fn*g w?yV k"~ 
^Lp h. Japwfyp i[Wif fampmjttt b pkbP> 
„p mn ujuttntip^u k fc"7»'",/A> 2fi" t '3 *"**$" 
Jutltut^pg P*".pg ifuttf Pwfiwp g b 1 «#« 
%ppH**P Rumnt.utbiupm%p t^png tfbtfhp^h 

» pmg kit , nutmp h. JJiptiiuZtfutjnt.ppA'b 

» L plp» , fkwJppg (b %"Mpwj juiphphufc) 

h% %mpt%p fl»*»kbt& M* ua i u "i n, Lkb n J "• & 

luting, utunhg tftt€fni.ppA% utfl fynt. ^*«» 
j/fH^t/k. «lPm^ti,^n^nuPpt3t putpbqnp^ *[p*.ttg f 
» «»« ^ ptupunj pttyg (*uiuututu*nt.ppA» ♦ 
jyjty limlimtuuL% tyutpupg ifttif.tit.ppAp u*u*~ 
^utlfn^ppA £*»p ttpt-wgt "P t ^utptutp* 
? nL PpA* Uj« bpLjppt, (frmJpmg) *f£l Ifmp 
jPnljpvnC mlinuuitp gutqutg dp, ftp pnufr 
Zptynt. H'pztfppi' » IT Qu^umpltptt/unu 
l t mjup x ttjutjpwgMutiiug liutptj.bg IjmMum^nil^ 

kt n Jy a P ^""^pi" "Mr b Pkpb" ' uU * m ' w 
QV}* frjnitp, U p QfAutg punuhgtu*. 
JPntfpunut Rttnftg t mm S.pu It. ifntff Jpl»*~ 
wu*h.g h% f u*hug ufutpuJ^utqh% ttnq.rn.phmu 
buAoPutynjU Zttqpltutltp jbl b% S> n P ^ m ' 

umpmUopk" Ztutfmpuwb £ &pujq.umn * 350 

^mp u$nu*l *«A»i£JM.«w* £ f P***J9 $&*&»& 

p% tl ^%p% , 25 k*"* 26 Jl&i*i 30 IT 
*"^*i>f 6000 *»«v£» v ^r »"4»e—%*& 

Juiifu/butliuJtytn^phuMtfp* £> m%g%p gm% qjl* 
rj.uitfujj fint-mlpuVh *$MJl+ p***jg tufuihg £«*„ 
ifijupjiti pi urn ffr*£«w£jffi^ Vv £W ||A«f 
^ixi^w/ii/i^t t (fir/? t*j**u*if{i£g mji ^luJ^puM^ 

ifmj u ULp^jl* <t****f***i****k***kfrg $tp m v*z m 

J}* $pAfc, frp{* 2000 w**p**4 jmnm^ $**% 

qQQ mmpff jwn*$s£ gm% ^mpn^m^mh ugw* 
uihpiuqph), f*pp Puiyuii-np fiujIftiip^u/^Lii^ f 
rt^ {uf^iifffin^ \j^unphMtmui%hmj0 k fKwph„ 
IwgtLng %hu*phg «#^«*tr$ Jft, Qpnt-whp %n„ 
skirti^ $***jp $Mi**m*9t.w&ng % fi***jg «y**^**£ 
*ip**jgft £«**« Muhumnjn pmhhp h% f npgw% 
ujji $wi-w%mlim% ffUJHfi fit ^* Miij«wlr^«f^ 

/fujif usji it usjig t*pi*g m%num%g h p**»%£ 
Jfcnugkiui h% fi j^£i«i^u#£ii?tf «J/^> A jAjw 
;iwot ij.uiptiLg X %*Fmmm% MvquAq. ftp **pwmui*, 
pujlfbp £ ?/"*^ ^ pwUpi* %**p U tfkb j^pw*. 351 

Uptf aw gum ^m^m%m^njh ^ujjn^nj b%m& 
i 600 *»**pi> ***ttw£ gut% q^ifipl i ujt i uj% ffniw„ 
1[M%% k ifhtruib jmifp 522* jfttHffr*** #«^ 

rtpnil Mtiw%q.M**fhm% mj£ fyp%u*j £H***l 4"V J 

*%& l^pun^ji C***** u *JL I '^***JL «"»*»*• P^JS 

ty m P**g *»£ *fj[iiM§fh [*ph%t} Zwiiuiqgft ¥ph% y 

m JL ^ fcpfog ***pg**M&{9 Hgbifh%huj L $/iq£%, 

t 1**"-ml[ut0 ^pmtfkftf, fyuisf $£pfti»nL*iif, 
qln,gutqjt% i k nprjifi f±Mfin**n*uiijnMj fytutf 

Mi%nt.m%h% Qm^m Dugkda: KWfcV H„ 

thuyiuj/i £hqnc ML ^ npml <fph$ %m ftp *l***P~ 
^m«ihmiti^^xiip $ £ y puaL£p fhufimij.n*£ppu* » 
Qltpmpn+jf , QmpuiTfniffn) J**pnf£ %rwp ^Mup^ 

tjm^n f k gum mph*.*fmh**Mjtj Qnpnwumpi 
Z*0r03>SuT6. **p gum pwnfru umticq.mpu/i*h 
i)utl[i-iuuisiti< gum nifu/hg jwmlfmuf£u fi^/ilf 

ift*t^w%aLm%^JJt^mmtfm£ f mjufrugu* gumfrp , 
jfbputqMubijf t 

Qpujqh£in y 30 v****pitlt**Jf* ^utuujiifi% h„ 
guv, t $ e*t& $ SmjpiAfa&i % k <j%«, & tfuf 352 

jtuphtb^ tyuipujtg Jk 2%mj.J^W0 uutZifw%LU*f 
ifam f nM.jp m*uiA mwupf* gu*putjpfr fJft *f£9 
mn*tA&%mgwi. % ii $oh mt^h^nvp-huMutp ftp* 
^EHIit 1P**3 %t^* pw^vtppw^ttA jhqttM-Mi*!- 
ftp %jni<wl{tM*Lnp *il*pg£i J[»&Mt*tWj q^np ^*«/^ 

%U*3iuMjh £***/ pi&M9t£ £&Mi*pij£tfw%/jh £«**«*«„ 

wh pw£t flf**ip *U*p***J J &*** du*Mfu*%mIiMM*tj 
un-kjoM4i% §fhljhm,p^lii5sg & hw%Qpnt~Pf**5ag 
J?w«&J m%nt«mi*hmfjg* $£***$*% npnj l^nsbgun. 
J^vhumw & Qwiiq.* Qwhif MiAnAq. l^p mpnt.j* 
hLU UfluG^Uitfllf jjfmp€£MfMM&i9Lp-h$Mfh % tpP^ 
Jhl{hni.pi*uU phuiffpfA , j**p$f£ j^wfi^^j^ijfeif., 
isiui) np nt^i^ii I; hpt w**i?^ i/^Mytr ayjtM^ 

Up*}) }\/Lhumut% p****i £/& *Mipht-*fuih*uj 

&nl*h***i i **'g 2>000>000 *>"? &* cu***j 
^%t 2OO1OGO, #»ws»»«r* fr 21 W 

(/»jA/*1?)* JJ M i_huiTli4Jjjl Wjlf §fuMU% tip 0*Mi„ 

ffnjii fy* bpjU.fr f>**/h qu*jfju $ fy r **l' *pmpu* } rwp 
Piuptfifwlifi Jjp<f) Jkl°P^^ U*&& *fmu% ifptwijh 
fypohiulfuiii U jupiUMniMM^MiA £, puMpajMiil^uA 
h. ujqojf(ftufyw7i* rrti^p h wuuibrputf , p^^tiL.* 
phufh) Qnfmjfig) it «y/^* *li"* t J°S Hmnhp , 

i« & &* *L***Pf!**> k ***J** S&HM? jflp^eVlk 

p%qt*i5ili£iii5i tifu*ii*ifttLfiffin.%pt fi**if3 **{{** ***** ^w 353 

fa fypwJj <£ifr*i,hjjn*£ n<ph$uigiu& ♦ U Shm^ 
ghp £ if^mj% JJ^prnm^p JJuittMMtitkw%f* mh^, 
mh% ffrtuUu%up ifnqjjfhtjifi &hrzgnJ 9 h jw„ 
uintlt ihqtiLtial t£pnciJLr&% ) np J**J*t %*fw% £ 
%[& uftupu/fhpffifr $ xfJiUtnJitnuiin I^ujtf tJumG^ 
wfitnu*vi f fw ffinLg l/ /iwiwA^o— J/im/yi?^ np 

k P**&L S nl -^ m l Ef"Fi£*f *lfc*-***9% *£«*£/«* *, 
vbpgh mj^ j$*ui£fiin — jhmm — mxmn j Jjtuuftut 

jxlw* ^JshmftmiMim jjiui/hiuj It. *]Jiuphp£m 
iffnu%q.uM§f$uj% ig*gMiM.flh H&Gmfttnww~«JJmwlt 
J) ffin^g fifvjp(£ifijj%ni-uj& h% ujunhg ft jjh^ 
qrtL 1fjJMU%iuii,Mutf f ^uihffhpi ifhl^n^bunfp % 
\\npniMkw^ \wugl* ifp t*jmpnt!hmlfnLftfri!hgh 
«#£ wtftfri*Mfti*jLu*& fy 9 tspti.frjb tymGiniufifif ut^ 
%nA tfuimtififib *f%£t **p umhtj&wnnphn^ 
Phm% *lp***j tfp ftioufi $ (puspuft ijkqnutiMi. 
m JL ^bffiwp****b***-Pl**5*{* fywti* tip fituqltGm 
l^nsaLJ/h^ n p n *J *?%$* fy* punt.fi Jffitinfuphm* 
%np ufLupufify ibtjjtLUiL ***jf fiujpfftfu/bnt.^ 
PfrtSig kqujfr h%) fihs**ii;$* Qk*fi<mfiz*p-»G\uifti 
miuqtuiijjifrliuj^ f ninu/huiunp ) QjptufjhjJ^h 

23 354 

1277* %£$**hui*J9j9 £ h uuAtut^pjtm fftup^ 
JiuAittLfffftSih \ f bpfinqb%l^ uihntMMifp ^tkt 
Abnog* lfw% it £%qJ{Uig 1]f*idkmpmf£ %m%m%« 

*ib i& %******* "vftz <£p**Lu*£ , ff ***j** fyp^fcs 

dpujjog) ftp hvpnuf^iusjfr <fftttiht*tj gtum ju*p„ 

ffntpmrnk—wtmunu* ^tv* jy&jw&fr f ftpp&L, }$*&£„ 
m$$*j iputf luyofiftt/ffftpg uigJuuMp^lfithprtL 
j^ujifujp l h tpnpji l^nyn^ft ^uttfbtftuutnL.p'btMMilp 
pt*L% H^butftMjtj^ %Mi*ifuipt9±ft J£pmw£pl* *9j*~ 
nh ^luui^nj utmtrh joph%nt.Lu& % 

*ht*FfiB J^M»jfrqt*»*-#»jpA/45f bmbc Qputq.ujgui 
hni. mwhh ft ^*ȣ/ ifMuipwOMMMtrutB fKutbmphnj 
mn ttgmwiiiif ^tu^ittcttp %***jp *}*wpitj£fi) k 
pwguimpbjjtt^ pht^n&h^ ?(**** mmj %*uh* tup* 
gncbbiug jhmttj QMtjwwmtfmg} JU £u*%f5r/r£ 

If* uAinLu/bb% tfbp %hqf*%MMMljg f n Pg &%* **^*» 
HU&g i/MUMf pw<lp>g R ujpbr l pMgy gf*£ ify 
i[pu*b if*tfMt $ **pt*j *f££ ilwni;[*% h. tfft^m tfrnn 
u{w%i;frb <]J]pmfy + ft tympuftg ^iiincui^ Jj[„ 
yl$ku$£ ^wtf Qpnijl/timk f *&>]) If****? ft* 
pl'I/hnl) ^J^*Tl f I]pml[u*p*u% , pmsfofthmj 
snbi£bpt*M.ifi bpphSh ***/*« ffttfpfbph M*jwmm[ 
It qip 

^*ifUti 

v pwi 

b i m 355 

wmmgmH £p tfftgm bnt^furttifntfu Lupcttitfynn 
pmif%fr + P***l **P %l*i* M*im&% ujtfb*h utqtfMig 
ufiMt^tnohmmhqpg «yj P w & &. put pip */?ir„ 
Mfbpnttf £fa*bt l]tujf*% it gwpttM**li***% pLuyfthp, 
%m it Lup&iufJbqgijp } % n P fy***~ mu&£ft% 
ufWinhpuiqtlji it %iu% tj.fi u fig iuinb%* a op tun 
Jf/jjif pwqifni.phiMth ifujpnhm% J^btsr t 

Qpwtfh^wf* iutfLU%tji% £#11.1/1 It ^ww mw^ 
pmbbgmt juipbthju iffihtbc ft 2%j^ft^u it 
fa j$£ft***********& * P***JS **J/« bpi^nt tfb& ***£+, 
futttpZutg «^4£* ^P^Pt *t* n ji* k- *ffa tfmtfwhutli 
d^fy *f£lf ifbb luqu/htfuiitfbijjg iiyi biuj& it 
*hnp fypo%g gujpnqtub tf*h) 1]n%ifrni.if% it 
flpw^ifwjh) n P**S Zbmbtttqg %u*m ph*l*lfa~ 
JuiguA* Qputq-h^mfa* wtk^ft uAiusptf.b^g tTmtut 
mtp$Mh^U jmpbt,tfntm** *[**p ftnL.*£*£w& £fth 
tfjujpug) P m JB mqufaijM$n*ihmh <tfpguit mbu„ 
%b[^ utju jiu^nrjnupftLlip * if uj ult qj§ ^f/*&/?£ 
*j*mpb%ft p*Mii*fUiLnpbjftt*i& muipfa% x tfhnuu. 
ipmf utt^tultnKbgiut llgmwttuffi %k$si y JJ^ftL^ 
Pmgi.ii if l^mif ffrntpu&hiMthg ^f£*/ ufwmh^ 
pmqttbpnt, wmb% % 

ZuiLUtitop^h tutu tttuifuAiLut/ jktn *J*/jj„ 

}Ui J & hfa^pnufa hpp ^***Jg 

% ft tywpuftgi Qpwt].h£mfa 

%rj!ft utftuth £ it h 2iujUy buttf %rtpwt^ hntm% 8fa*fP u uiqut 356 *fn<f *% f qpp jfabgf&g Jlp***j£ & U**L&*l£g 

wn.pi>*.. Z****"8 jtl^ W J** * fru H?* P m J9 m JL~ 
&LWJI m%£Uuii~npni.phmifp it Jutifij/hutlfMUL, 
ntfuj'bg %njh £w*fwpfi% Jf^JhGJknu fyngniuiifh 
U tfluixfih fitfwgfiG % nifuM%£ uiunhgtfl; *»/£ u*mp„ 
pbp, l^mhu^uMutuj jjiguibgh ***IL* Tk'^ in Pt tttM 
fwj ^puttjBU^mh ffumui%hmj (i[ummifmjr\ 
Onnb ^ Ltthnt,uM%£+ tyijphftnu muju MU%nL.u*ifp 
nLpfi^hhp uiji_ jf>z£i **p P***-t* fit ^Mup^w^ 
inhtntuLuj% LmmmmT upptutju/k lj£ti/iiLutfnt,pf*Lb 
iff* ni%%p+ tyifih/tttMs fujMiiiflfup t/££ iff* jl*li 
*fiukpgu£nft (fuJifuthuilftulf^g h ^pm^h^mfr 

U Ujiu*pm£iffiif*n1f? (hpn*,Mv%q.fJ fltuph^uijlip, 
fiwfiififoj. lXutrphumu4%g[*+ U £***% qtsihtt^mltf* 
Qpuitiui£it*h £p% L m%np tfuiptifhtn J)j(nG%ul] 
IfWif HqnGmlju nffh } qnp p$u%mnat;pg mTtuhg 
JjhtTujj l^iutf Jfpbpwj Lu^hpw fy*p*ib% f ^ki[U 
uifl p*it% uthniStp Jjnjwy %mif$up$i* *— • fypp* 
%***p uiprfhog *f£lfi* **MJl UpgmCmy pub^t np r j.uiW£ \\k 


357 

£ Prtnh Qwpbffftt — - ftwjg uyu jf^i fyuuf 
jmm tfuip&f*ujl{wfi pvuthbpp P^ll^^ g%%h%g 
gp£ tf f mji Qpwtfb^vrft IfMMiif ifttifnLij £w^ 
xtumgp f uMtim%g gpgphfjiL %**fh fu/fy $l**ip m 
**i*9 ^i**t* rfttifbpiw*. u&ifftujpiuh tfujp&frgitb^ 

$u*jp% Jjpm^nm $/?«**£ £ gfcy *fft ***J** ^wp^ 
jj/ftulfu/b fypottftg tlpmjog* m^bjji bpfyutp 
4f.pm& £p ffrj£nt*fadufnti $ mj^ l^rwpmh £♦ t^k 
ifbp ilbpi V p t bm l i l mup%mf*p <fpi*n$ (b&frk* 
blt*Z£* ^ ***Jlr)> wt&j£ Jom pn***irt*[ Qp***~ 
r^b^wf* %npnq.bui£ guyuAifnjh ibuibLfiqMjjtf , 
\Jm$ttt*hbm%tj u*mb%} pw^utfyuih uinnnfrrt^ 
pbtiiiTp &w%nt,guM%b% qj**j% + f$£i j writ** 9 
guj% q^uipwp£i**.f}fti5f tufjtMtupZji jippbh. m%&^ 
%mn»np JwSb fy***jp $}mpn*m£m~Jlptupui£ui (J$fi~ 
uwHtfuiS JtutfmGmbG) } tip £ pt*m tfbpngu* 
QpnztuR* fa. Mftw*£*w<f£p *ipq.f* iff* t$a%b%MMi^ 
k wjurtp %mtft**p Zuiqutp mutpft J***p** tun^ 
blji) uif$ift%gir %tw±£pg tijwviwpujq k^il^^P 
Ifiuif ^pbittMtj^p^ — (nptii. U H^ 9 } ^»«AK — 
ft%£t£j£u &ujqpb£rti£ Sti*pgphb% fc^/"^ & ****, 
Pfct *M*P &■ ommp Zwpjgt t[bpPwiij$*9 j^mm 
%mj QptiLwh fub$ibtp$$ {bp^itM.npb/JiJ^u\ ^ifi* 
ftp ifiiutftujifwhujtj Qwifwp) tf^ljh ***f£ ftp 


358 mmpml^nuumUmg^ k am %u*fu rftvLpu i^ni. 

<i***J* (f^fH^") * tfuijpzmZnm , tnyJsq 

ujJtfnj% */££ *fj*) np J^JhumMuj^ ^A^ittMft 
^(hl/i JjJlj%nJu*jJ*.tin%i J**p*f£ %**p tMfmput^h^ 
p£% tfttytij* UjlutpiitiJiG i ^u*pm-Jiuf* , R%/~ 

uf£u l^nKnuhj^nt^ ufUMin&uin. h^bk k % E**k* 
« qjowpusifmhb w%nA jjttfW^i ^P^l n J* 
« {t[m»i%) wn /r jmph^ qmphq.ml^9mmh% m 
» <filfu% mplfuj%h^nj f ntMvtfi it. qw%nd*% 
> Am A qh$tuputtfm%*9j *»«♦ liyfiiu^j* & «***- 
» mw%wj uAiici* **y phtft~£JtttM*% f&* uAna% 

t-np h u/bni-£Ut%nui npsfflh f fipJ^ff , *f/r 

mhnhg */££♦ tuunp %wftim%£&i*9i£ ffjipifgh 
Zuifytunuilf tint. uwhq&£ £"*/* ^ml^ihp f !*}*£*+ 
$tj£u Zph^uiuiliujtj q£*f % tfhi.hp f phmw%f* 
fytihquAhiAtif q£*f X <j.mqm%%hp % £»*.«»/ ^f£*i* 
futuLUjp) mn.n9i$nuf&huMU t£d ^pt.tuhqfWM.^ 

ftfwpqiTwhp f\q{i i**j/Mf£*Ai*<fw ♦ ^mph^bttih mp^ 
^whujqpfJtpbujlig i/£Jf {J^unAi^ipt f £<«* Iwjng 

Wjiuiifwqq-y hum hutluhp ^huhhwg* Oromazdes,, 

pum Umt«*#1f6tfitf mrnpupg* fypitfiyq.. pvm %mj 
qpt***9 b qtupmS ftpifyqil* l*np u(mpul(bp^bi % ^*/ v ~ 
tffeqw , ZJ*£pifb*q * ft 
u 

Ft 
fit 

mi 

MJJl 

ib 

if S59 

U M$ijj%x !!*/****{£** bpfywpdititt* ufyftupi* %m„ 
Liuirtntj ^k brnqft^ uijuffhgh putptiwj b tw^ 
pft %wfyw*zwfyirLf?insi% f ft mmppbp uM%<&bp£ 
Ifujif ufyqpwltg, tip nip fa kp^hfrg *^f£ «>/£ 
hptjLUih £* f+***Jtf Qpsuq.b^ml* kP****bs *'££* 
Op^tVt ^*«f/lw£fi»«^!r tfhb b uftu^mifjr wu^ 
innLW& } JJfipifgtitt u/tupq^ $M**lfwn.u*Ifirt.pfrLh 

«#> vp j bm *v £ w HM# k W*»**bB b 3bg 

hiMULiuuutMpuMqop ^LulfiMin.ujIfnprj. £nL*i*ibbgb% $ 

^[thiulpi ***Jl* %f}° ******gi; qf*mmni,gffi m 3ti t^P** 
^ Ant-*} ifuihifHiittj JvuiLt*jpfi y J?*»5i^/*£ «#4jf«#tf^ 

ifuaf lPujq^rfb^ui%g $fb& ^wtr^gi ^^f 1 mmb^ 
nUjZp*f£i* f b uf%q.hi pt; fipblbg iffttuutnnLLu^ 

hbuA bft, HJip^bVl *? }"*{$* ^^iwpt wa^ 
irtnLtu& tfb&t 

ftpmt, £ tip Wcbutmuffi j/££ **pn^ %^tu% 
%1{umj pmq*fwumni.mhnt.pbm% , A. #?* w%np 
Jblfh^uitj* Btwfymjh* qnh^ uihtt%g J***2_**p*!;f{k 
l^mtf %npbp% LumnnLut&ijjlfbpuf l;uilfhkp 
fyuuf qopnt.pfMt%%bp bpbt,gp%b% ♦ npng g^^uw*. 
±np Ifphujj punufa ^nGmijiup% l£Wif £m„ mo 

fttniftujt, ^n£n^hp % H£nt£w*lwfi $ U [turn #„ 
±humuij[9 X HfinzGui—tfuijpJHUi np £/» i»tf. 

ff?tf£ qftJwLifpi npttl JtMMMiWnLW&MMifl*% fita* 

*4 % "P k n l n ^P WwpP**** Rj u ^%m4mp 
mpwpyui^nph juougm£ tip^tvt £*/»#«** £ 
H$p£tfgbp. nifu/hg ufiupn Juilfjfip $fjw $tu„ 

juipfSh qutjt* tip^cvit l * fi w J9 V MUUm ^ ,ifui ^9 

mmb'b \Th$pf* MstumnLM^ff^PptSA u/Uv*u*pw^ 

fynju £, /*£«*£* mbum ^S * t 4"W (305 

- 30*9) i b % v&" u m%n% $ Ufr"*Ht (279 

- 298) « 

lfP£ **} UJUUMUUM^ P***jg V***mf19-MM9&UM„ 

qtu% l£mif ^hpwqxyh "?/»/? t#£«A «#£#?*.«#* h% 
Jn^n^g fibuif Ji/b $/"*# *^££* frfpb*- ifhpiui^ 
inpg & uftuzmohkwjg flpdpVtfii Wty mu ~ 
pm£n fyn*ni.ui&p ifu*rf ^Awtt^ifiw, £if- 
£n*u$k£w f aiw^i fl/.£»»«f//> £&f m.im' 

Jktiim~4Jf*k£ip»> vp Piup^tfiMi%^ J)*bJtuZ 

fiwphpwpg) t*pg P**±t*tl i£bg 4/r*» /?/"$££& 

^pifcd fft itpt u§an ^ts £ l p&Z""**tt****Hi* m * M *9 1 # Ifi/i wf/9/F uih&whg jmmftL^ nAnuuhg dil 
lunL.fi ^n%mi[wp ft (HI timpttL) h hu^gpx n Ml "l ]» 361 

limit tyMJM* j^j t $[*% lihpuffiil l^a&t*-. 
Jfmfioi pmp^ttmhni^f putpfi iffiing* wifiih 
pu/hfi fii%Mtnfm%mii k Zn<ff*%b[trtL i^pphpn^ 
uijunp %nLf>phuj^ £p tfmjfw mtffru% k m§f^ 
""3 P op% k $**£.£**$% &u*qf,ti% t — fi Spb^ 
mm^mmkmh & UpmmMMfm^^ f C^i^l* 
R;»ifi»lfcpn } np £ g**ki JJnt-pp £«#j/ ^&„ 
Zujtfnj% } £njM4 uj£fuujp$[i } op£%g P***l>f>i k 
vjt*** outturns*** tutfftu% ujjunp %nvfipn^uih 
£p k ufMu^iifMSihtfi.ppiA /fpui/ffi } ujifunj 9* 

*p% % k WketS^^t *«#^$Sr (Mayorana, 

£ fttuyiuvnp tfhh) mhunu^ ifhbn^pktu%g 
***lf*"**p%l* i P*"l nL S> L^F^S* k ***/$** ftpb% 
%nLftpnL*M*& £p $> tuJ{ii/h {nklpa^ wtfutig 

<fr op%, k fabSwi, Zwtf/jht — 7» ♦ fj p l£„ 

ywpwtfkm, 307-12) JJf*u*fyw-MpUn*fafi $ 
**P i fJiqhn'L»^PpM5f upm{i $ mhn^gpy i*p$ttftg $ 
m%w$Aitg ju%wtTujl^uj^ jipb% %n±l*phm£ £p 
\j MtiifpMth [jntStpMi^ f k ujtlung £ 0|rSr f 
flutfi &mt&+ »m tffrmjh Zpb^tnujffnLZfj %****, 

ittupnumb £pi fipp iftiLump f)p*f<%*lf* t If* 

Jonpmmm £wj/ Ituntprfuttftttvi , sip £ Ijitt^ 362 ^pkpfa p n *- Ui9 g A- 2l! fn 9* fapb% %ttLftpn±*M*& 

£p K $nitfiu% (uhufm*)) statu nj <^ oph II 
ft*9L9u*% bujnhlfu % — Q+ Hukntntuvi hunt 
JJjfiunmiuvt f np £ Jj$tifui%mmti^p , Ifuttt m/mh^ 
ZftLuAs qht.putgpunn ^ fuuutttnn &ii*qhu/bg L. 
uimqntj* faph% t utit-fapni.Ui& £p ujstunj J^ op% 

f£j** qjgpujqnjh rnffiuhp^a intuit Zphfttwj^ 
buiujhinhhp^h rf***p fa ****spi/£ $u fa tufa P/I tu P 
qMMU *tfa ^i^m^u*^ dfipfeylf J&J* "P 
unt^nptupiup Jlokm ( f^qutsa ) fynymufA f U 
putn \\cbumtuj Jjmqwqui) np Itgwumlfl; mu„ 
mttLm&MUjfrh fa*$*i H** £A*- tqUMinrtt-hiJi + fjf***$n 
fyniiiLpfi U uufusug 5t ^# * J n P^k &• mn - 
tfbpu Qu*}**** fa **u/uulipfam% fjweluttr* L 
ffuMrrpuzhfu ?#£mjZ/m/A£ A^5 n p fa *thq pum 

Up**pM*lffa% % 3utnt*) %**%% B^b/Ji guA 40 

Jibing jfaz**Lfa%, h 24 k****? 28 <jtU»***~ 

****&{$*) **P£ M wl ^5 if nut uftu^ujufMi/h %***" 
tfuspttLfffi uitfunj ophpnLb } nttuAg hphnt. w^ 
i,tiu,pif ) hlituj^u u^L Du/uh uiLtfLpQ £fA r»«Ar 
9w*tp£%mgh t — — IjutpqiAg tMM J 9i ***&** UMttunn 
uiftrtiSsihpp It mut*%g *ffa9**B $fwmuMpnt-*M$b 
mohhpp) jhmnj ***jq utntnnj u*L.nupg ufui^ 
iiuiuuMUUin u/hnviubgn t 

U* R*p**p> jj}\ > n p £ p** m *f b *i Upb?* 


W ?! 365 

Jfmpm* fd» opp Iptumuipn^p mob fypmlffi b 
J^mpn^m%mg , A l£tiyi^£p JJjjntpwfywtit 

ptuPftiA. Q ojfilr £p uiohuiliuAi ) JvJitpU— 
pmyt 

p ojifr tyif!ifw&—ym*y i wo% niLmbibujg $ dp„ 
tiitj } MMfmqng, k mjjjbt 

$»£ ojySr wolf tfbwuuitiujp pmkbpp £%9ii£i*L f 
ft%im£u i^mpfnShbpp i b usjfu % 

uji;u ifpn^ft ft £j& opfihut/fs* } ft %np$$ % ^pn^ 
m fyi \8 n *'tl f **)+ d*P* P^ ****>$* *h**p qjtfbuttr 
^mpbpm.^ rr^Juuipiiltpp iftugpbini,) b ***jj% t 

J/ # ^jiinpttfJiHk^ rfjjUiLMMtuwptf) Q<£tii*mnu)+ 
<{» op% mob u{mmttt*ii£i*i, *Lfyp***fy) %P' M ***£***~ 
unpit , b tujj% t 

£, Jompuirumy (iJbufmbJpbp) + ^wjbpgt* 
tnitunj uthnCk% wj^ %ttmh Znn/* f mttuihtf 
mmm jm^b^numb^ np fypphutp if^whui^b^ 
inmpP) ftpp Zntibmnvp Iftutf JJ^pbt-mmtiLp + 
J£ op% £p ma%m!fM*& $ jubsj.pnLUi&ntj jU***** 
utttL&nj) b jMMt^nq mitnvubn^p-bMMMbx 304 phu/h {Pf*ht*i„i£%p£i II H^Mpiuufiwtuuij ^ num 
nifu/hg k IX^p^jfjUfhuiCi , O^Jj\ > *"<& 

ft** ifmjim^um (Spit Vy**4*%)* thfc opi 

hfiwring f 'j+hfywhifphp) + *)* oph ^hnpj^m^ 
jimtymG) jfiguimuMli bVUf^ktuh *\*wph£*ji . P 
opi Jakqmfi* 0'j>** (JwwlIij 

ibIL* IT/'fip {Ikp^g* §w%i*LU*py $\; £*#*/ 
\% op% lyjhijjiUjlauG l^tuiT JPhnji'pljhmQ) mo% 
pMjjphl^t4Jifnt^pbu/h } jhguitiffML j uj nff n ^fif k lu%ij 
l()l;pftif?iit.%ftt t^jiMuuu Jonph%iMigi^nj\ it &**** 
q,uti.nprri.jP buA> \hp***w2pl* JJwuushttwhg t 

fbfi* lhi m ^ (ty^^kk****** * fyhppnviupj* fr 
op% jfifwiiitulf q.uiSp%^^gnL.ffisiiM% Jj,3>pjLUufiut„ 

ophpft fr QifpmftL£P*kMitif£ (ftr 1 * * ***-ph3h nu* 
pfi£ ^M4jp^.usLnprri.phiUifp £p hiupn tuttung 
mu* p i.nj% , np i£hp£u/Lujp fj)^p tfj^prnfih (zprrp^ 

uioifmpjiii ft r f J tuLLuutuprfijjj ulpj u/h h [nil 


365 i tnhhinnfiuttt fynynL^fih utt.nL.pgii } Mtijufihgh 
.zAim iippwqji/iinh } biutf (plihrth [Ummftm^ 

ptuG Z,^^ H n jpkp+ fc *•[**** £****** ifa^P %t*^* &• 
ftrrp jutmniii mhtiiuwiFp ipn*ni^fpb , iu * (j^ 

/inzfimzruw ===== U$&}if*j£ * p ♦ \Jj%yputwm = 
Qjkppn*h$ (lgp9w%ftl[j* y* J+ufypU7}U9uiuw =r 

ffxiutljipf (dh%\+ &♦ jjirfifytpizi Iftuif *//*~ 
fcftfflvjjtffi : = Sh % pl l%tn \ ni l2. *$****) Shut** pm^ 

p ***£)* Jpiitfrhph uiju Qvh^kmg aphpni% 

•fimPmg Quiij U Ifbptulfnt.p %n^p^JA mmu„ 

' ihj&hpnt. *j[p**{f * — (jwm mhuiulf opus If tub 

jutnpnL,phiu%g *?%$* m JL &F ***tfung f }/|» ojiSi 

JJj*pf*****P) **P £**&£ t Jfl*****tipM*iJjjbp f [***H*, 

n^if tj.fi cut g tjhujutnlfLup$ug% — ^p£ uMifung 

It ff£ muni-pa MjJtfunj %np ss&jwLu&gfft ij.pai.uib 

IA Qissqfylfpuifi motfiMjpfr *hnpti€j : ni.p*hui% «/^ 

mh% ) uftMi^iwL.fi^ Ifiuif ipixtpu^ j^hq^ni-UJLt 

Jf^jMi mhti ^Mfptfhtfg uufung j^Lpmgai'U^Jii.p 

ophpfiL. inw^ujtuujTiiug %f*h h. *h**p **Ant-***i*]£b 

mjl) ^tuiir^bp^ %gu*%u*lir*L.Ji}huitFp w%n%g 

u{iu%u{MMthw& l^uiif juhwtfwb pwbhpnK* tfjiu/h^ 

^miffitjh h. fuuipnt,f3-kwtfp tajhiy f|Jj L <}«#*. 

fanri ^) vpbptt*.* ^ 366 
2 ft, pw^Wwti. l) »{»<.. 2; UU"*M*«e«» tt*~ 

puA*mn*fnm 7. 2- B,Jw r «»»» . a- 

8. 2. 8*P"»""'/' (SW 

12. ft. lT-<- W 1T«* 

13. 2. S/t 

14. ft. V* 

15. ft. Sie>tttUr $t*h 

fiuti.ui'iiJ'uiijni.'ij 
iff,*!: flVy,A 16- ft 

!?♦ 2» Biy^f 1W 1 *** 

18. ft. 

19. ft. 

20. ft. n* ju, 2^ , ^~"/* ******** l| tuning put if 

21. ft, |W 

23. 2* Sfc""** SW r — H^ivajS& iftitptj.i^uth^ tifimtf) 

1|£? iM*m§ tifwgiiroir t 

\Jt<£nt.# (72)* f«j»^ %*P&8* 

trig tuptfiuptrij i 
Y%pttmrPLJ*fi h wpi£fapn±jp-(*tStl 

jXPfw^pfriZ m l*<tt>* 

frqkM.vpg* Ji w 24. ft- S^ 

25* U* \±£**>t*w*hk . ft/**> 

26, ft. ft"?«"« 
28- 2* £«#«« 

30. u,. nttf-A 367 Jjjjjti opiuiuuj*> ]J % qujijiuttp£h quasi jhpttLhlt 
h tfhp** i/Vm/i u nLphghhii «*// j ntfrnhg uvu*^ 

tiUihutL. UfUt%iUUS%nL.fHut% Ifttttf JlUVltfni-fcHllJjU 

hi 4 , 4 ntfutug f» 4 , Luttf *^%& ufhhuthoP' ♦ 
npntf tf£9 iph^hfJAhp^h «/^^'Sf £ *[iu£ti*£n. 
hut if Hjk£m£n f tip jfcghgpbk tfhp *$»§*&££&*% 
tftut.wtt£>% tfmup* u*fuu]£u l^nynt.^p It. utumtf 
ifh tuutHuttuut% 2uMpmL.trj* nwp&huti tj.<fn*. 
lung pLuZtuiijhw It ij.Luuiiut.np £p ljut%uittt£t 

Znztf l^tuif Zmn*u t fuuuttfnq ut£h^nt,^ 

P is tub U &ni£nut tytupfjfi ftykp&fY np Z**^ 
ifutj pihhpnn hutif niutiJQutpq hujifutpnt.fi t 
*\jhnp%2h£L j ^jitinnzfuthh + — //»M*m/ifiun, ih ut ~ 
nmwwun* — — • *j*m/iifm£ , $m£wtfm£ , £r*qb**iu% 

Zpb^tnutlf . 2-mpijnz'ph£lf , }]***//£ hoP% utu^ 

mhftutg lulu % ut tuu/t/h t — Jjniununmu f — 
^inzwtun^ f *\ -mptmunj* * — — Jwhftuuttjmin % — • 
Ztmiiiim A JPmnmm ( Ztunmnn JP%ufiwnn.U tu„ 
un%j> utu*umm*fpuj& hu jf)p*fn*l*lk &- U { UJV '^ T 368 

ms*i tfwptf^wltt f}*h*nt£*ymju£t $n%bmnt- f 

nmttmS , fyuputnymi&uG f gtihft^ yap&ng 

ifmp^mht dfyni* qiftwufp Upturn mm*$ 

if£ifh £, juhmstmiimi ifmp^w% k kp^pp% 

1ffi£pmif $ kH fm kt *»****£ Jlpwnifium^ 

f*«* Ufi**£fa** % hptj%mjl*% l***-p$ k wqpk^ 
pmg Mn*M*JZwMMfmh * ***** £$ ^mJmprw*.^ %ty%^ 
uj^u k JJ*mf!pkufiu*£*n ) Z *&%"&*** pnj tuqj^nqt 

frm^fi, ftJtifihtJIwuii , p^p *f[* p%I(kp~ 

Ihpntl, nuqffii *lu*phig £*£#?£* — 4 f n£n^km f 
Q^nihvi, JhnSnzfuJizkppk* ***J** kj^frgh umji 

»*-F$bB Atr, wjujAgh (xps*l(**A Hqusmgt 

\\unhgtfl; nilu/hg ^pkgmtulimujkmwif o^w. 
J^uth %*uifi**p aifA , k m%rthg £imfgk***ji ^n^ 

^nt-fibi ft*&i kpktMjJj mpmpm&ng ~***Jt 

jutmiuj/ fu%w*ff**l limit £«^ff^ "^fig 4f«y/&* 
puu/*fnqt*M.g+ jfh£Mn&) HpbtfMU^m% % ]vn*p^ 

^wi, jnLuhp JTmoStiu*) bpkel fX ?/«yw%u«^^ 

tfw**ft f Qptnj fttw, Qting* Ifn^rMMW^iph^y 
*j*k]wwji Sfa) &- "It fit ** Mujiht 

QblkgfAg rtp $***% q^m*fk%mjh u*umm.*MM^ 
bmipmh ntffiMj tfhptu^nfb £p JTfaZpy k ppk% n 869 i: 

%nLfipttt-m& uiifjjuh U &p% it t£bgopbu*j moiijf* 

jPji£pwbu*£ \ jnpnt,tf %bpnt-tu& £p tfjiupufrg j 

PuM<j.u*i.npft% S f^ f pitb% QnjhfiJ iffth + ht, fr q.p^ 

%Ht^rtLpfii^ /u if l*i it. %p*M*MifmpmfyM**£. UfUtpif£ f 

ftppht, fr pwpAifiihi£Mi9%ft+ & qjt tujuuffruft 

opbp tu{utrptft$ijr k% pmqtfr**.f?Aut% Mltupq-lfufb f I 

P%w1[mmm% £ *rp uAinbtj wmftfiHt U*f*%P $ * $ JL i 

jjum "f^pb/Jt CU***!?) ^* m ^ tt***^ 9 Hflp^tHfi 

fibgf** b. *r* tfftmjh ft tywpuu it. p ««/£», 

iFuAmfyfrg mgJuwpQu % ***j£ h. jUMpb*,tTni~tnu ^ 

jp^J^uA ufrnmifApg, Mithriaques %**- 

U9LW& f tpp Uihtttf^u jfci?**^ btfg jbpba 
307) h^P f H tiM P U$ ^ i i *fr**f*±%***tjjlf* l^uttf %**{£ 
ifqjuljfit£ b. q^tfbutnnif hpfiinvuuujpq. tfft , &tt th., 

hC BL nt ' *^t *l.P m J ffpMi§y H**P h** K $ 9f 1* wm it 
J}tn[g *f£if fyu**f Apfynn. %ty% £wqrtLUiftni£ 
uj%iifrhg *?£!( *f&fy 2 m % prAiub) tf£/fjfi'h &tujp% 

*i£*h b *Lfp *#*«* t *i***jp> a^p^k **^ ?£~ 

fbp %£Ui%tutfbjni£* gjnA 4>**?JM ^ ^^Pfi^*- 
bqw& £i9i.%% f ocf^ 4/*/*"*/ f iftupjftS^ m$Mpt.t$j 
bqm%wtj[Mtg %£ttthmi[g b% bppbSb U bpljhhg 
fyb%t^%*utfUi*fwph% %£*u%fi % mpbt, b. tfut^hL 
£ni.ts1$fr % — *-* Qfwt&mg w Jt &******>$ b. f*i**[***-+, 
%nLtu& £p \pjtHpw intuit m€>ii% li ttfmgwol&i 
qrrp mhuu/hg (305) P% f&£**i£" uiLuA^p 

24 370 

\pn%%nu tfhljhffA *}*P* JJ B *99*i*9L$Mi&u*ps*Aift £«#„. 

^ pu/hnug tjmjhnuftl^ tip € uTtPP nu b ********* 
y> 9$ju%Miit hpip % *jfp£f*^* £^*** **P*li* tfh&pl* 
» JJjii&ifwq^rfwj , ff* phm.f}hw% ***Jl w h**}* 
» ifwtfp^ % — • Qf*ui y*h%pi*ij ifh&MjjuftuinfiL 
J^qwm £p tfntftiig Sf'J 1 ) **P n J **{*** £***<&& 

"i/i A 4"*/" jbz**** ****& (*/»*« 310 )» 

1inj*bu{£u gf*s tffi *{hp% ***J£ ***$*** p %ni\*m 
pnumb u* iff* uh % ophph & uioVh x 

fiutphputp ntfftltbpriL fyiUif Jj^q^ujuiLutj *bhp« 

%wlf }***P n *ft*tb i*9***f *1& L JR **VZ. fy***jf'*'> 
pum ifn^n^, fA^uj^u^ flpifpqiff** H£pift-h%* 
ulu bnini-h ixLMi ffwnnztup It IjiuGutanhnj 
%puitujjLhint/ <ujpu*££fil{ + *f/*ff \h***Z?** ***{*$** 
vi fig ***/£ ^9uliiMJitJLUil^gh hit) Up*****/** l]txt*i.i*9» 
pwp y \JJlmhi IpjJif fffimtup* if&*itss*inf*P' } 
Ijuiifti Ltsaf JJtuiiuS pn%ujpuipnq+ *f*n9p* 
i/t«#/#', John* ffrui fifty If mm if ffrwpftp *\jiu[uu*U* 
£nw+ Qmpfuj Ifujtf Qtupf*% Qujjft^tittulfrttit 
l^ifiih *f£ti Jfauiaih ***J1 f*P £«*^f«*«.w^wji 

k^JP) J^P^a jfab'fg 8*****$ ^h Uf}t"*$ 

tjujtf U*&tfwnnnj f uinnL^hufU h %bpai*t.w* 

&ng nht.+ — * QJk££ £mmw— *jf wGwifftbn* f £«f*A. 

%uspt^ J]J*p*ftfl$fi + — JjjifymGituhlp % pguiphp^ 

tMMtfuipnuftsfjifj^ — — 1X U £P- U ^Z ^ fi wr J? M *^ , > lr 371 

m % m J rt i)+ fi&yfompw£ , i lz mUM 3 nt -sb>* 

Hlflmp fiJwS) u*ujmfym%[*£ pbpng bplfp^^ 

tikM m hl) *f***$***pbp , SwfywnMulfnpy ffb^ 
ptt£ff+ IFfmji-m&jm** , nLfuuiiarjpnLrf JUl 

i b 9 M * *%/?♦ — //«#/»» z^Pbi ***- 

HQPn*l***g+ — 7// w 7 {$***j&p& "*/*)> "* ? «/_ 

£ij*./^*.5i, fl*u*Hwff $ TtutfuwitA* ]ttuimnil f 

Zuyhpgh *m*ji £«*£i/* f £«^t* ^miif, u*p^ 

;iuifu>pZnLpf,t_% f ^ufu^pmwft.p^i% „ — f# W ij,/i,*,; f 
yuihifujM* ^w«, juiJutnt*t.p{9M& fi IIMM^ 

Ph* # f/'? ? * P"lll9'*.Pj»l59 i $l*i-H*%rf**t.pflL%+-~ 

^muf ^At., A «#/£&, fyjuut^np ^h^ 

pum tfhp pwnf* ^nsntji^h #m£^»«, #/*/» 

n ? Ph b ^ ea w% *%"# ffcn*-l»f>% (235)* 
bftM jfrzi * BW«# $w #*,„»,//, ^ 

m kp) & Knpatif guMjdtF **iuj£inobkuijg ***jhp 

tfnttj wqw'hrfpj* h% <%/u« "«;/***, pum jhin^ 
^ n 9 SbpntH9p^m f fylptuHkp^ npg ^ L u i fujpm_[j t h 6 

I 372 

^uiiT ifmmKnp ufutut^hpg p ^ptnnt^huA 
uivmnuhnj, $mtf ^jb^g A* <«**»£. V&A 
^d& tyqmmnup $m»/i*£m»£ %mpnuumhq^ £«$- 
*.»£, «/»|j £ ^wi/wi-f^/r Jpui^npph p%l 
J M po*p%». JlghM%h«A pu*imutpmg j>uA~ 
qu.^g £hpmj ( P tyhpuhnpttfu) qhpufwpm* 

%ja &e»Jikpit ten *bH b k*» Jit* 

vfwmfybpg ftuiifuiunpp* hp^ni, fiUhpnil #»f- 
^uAutbp dp >t£l l t 

L. ufut£ututiii tfpMiMumnt-iMiint-f^piSt £/», & 
* i u, l u,o i h fiuipt-nj, usjunp Zm^Mun.m^p'h /■_ 
duiuuih" Qmpf? mjbguA quimbg $hnwgntg 
Mjr[ hp^m. V »^MUtpu>p%kp% , np tuJilhtujl 
yap y qpLtu^tui pSi $iufuipniAgu*t.> *»«/&-. 
%u,jh ptupp mji iuumnt.utbu*jp%» pun* «y»^ 
L munphpff uppuiqut% h- ufuiinnLaip hnmb\ 
JuAuiLuAq. ^pttuLnpg% t £ny, ,$£«»/* t ^ nt l 

u 4 N rfc* bpkbp x m A9 m% »pp*> f %" A **•»< 

t/W^ni^' np mtMMluijh L £p u*hn.huMJhhpp ui 

%»P mT£i p*»ii*L> mA,, f £""*■»*» 4 wt ^stf 3 
< L uAm'ui> Swung 4r tu J k md p^s k""* WP 

1 . \$pj?t il«ii»ay lfnqirkpm.iT qw/iiui* iyjfi»aAi« 
pn&ui&hL tpn^p &itL L ui»nj# wj£ mbi/wlf U'/t 3,4 
patHtp t b a h, qnpu kwpbifi eWV ^A| £/««**/< 373 

k P^snt^bg mw£f!b ifutpiffiVhhpp, mufm 
mu^np%hpp £#?* MfnymlZfih fi %ufittfmju, ^h^ 
p&HifwhwmhqltHi mm*$*%g ^/j/*^^* k fi£ 
ufuuM L ifiuiTp pujqrwi-us^ CUMup wj% mbqh 5Q 
tntupf* u/JUynpb M*f%Jgmi{ fytii pnqnL^pt — 
gp«J *tpp*ivphu*%% $w*fu*p mji ^% $ m „ 
Juip&mfyhp mj%n*l ^tiutttgn^i f m j£ tfnctfft^ 

fait Jft,ZphhpubZ[, $p$utfm%wt. $*fmmt*t.£p% 
mtt 4"V W - «2&*g *"«w% k tu k f frVJ % *# 
» L n t Lu f ug{t%» Hj M pa/kftu ZujJujp %>pub% $ 
SfrptP **i***pPbC **** %bpt*% Ifwjvp bpfiw^ 
£"*• $****f*s*p> gmffmgmjlA bplfujp Hwtfpm% 
pn%bg $ tip &nt[nL ^tupp £$ «??££ Iiwl.mm*, 

tfbwgrfifibw'it LurrPfict /|«£ ^p„j uppm,^ 

Pfti%% k M*t$*i£m0iift zu*m ^by jfignikifm*. 
k t mm jwjmhj* £> m/j[A^ ^tfmj . guA« 
1 w k m 3 *ft& m JL k* **?!*'-'**% f&i tip ufutm^ 
*?bt$ ^ ***b***"ig ***jl %litMipw<iph%+ wmptf^ 
nu/U^ fyiuif Ifpujlfiutlujn pwqttwff gti£ fyb^ 
tjw& bpfyti*. ufMt£mohttuujg, Jny ^ujif Jfm„ 
Ufhn f £%omftfih phptudiutyuitf l***y***fy***Ji *f{* 
fymtf JfuntfkpiniuJftiil ufjutmm^ (tip gnribthp^ 
%pft l^md fln'-p k impair i*hg ^ ¥**i$J* &*"*-. 374 

tyitiGmW) tyiu*pn£ tfhatjwCg *♦ fywtf £f£ *£* 
*f£ttifu%fi% q.pu*& ftitypfili M l'i^i int Lll ^mblt^A 
phputh%ft% np u&n.iUffwp tuqofifghhp ifpifp%„ 
9£+ £kr*rt*,pb{i% **tJL &««*& ^r«f*/* <ftuqjt tfuj%p 
Sftt-nhp^ f 22 £*«*^ 35 P***- ni i) ***p*J***lii$hp ppn m 
%b% f % n l* £*»>&?» fy&jiumif) ft *ff*pv tfhp fimpv^ 
um£p+ np %nju £ putn nifu/ht} t[aiputmf*Mt% pnt.^ 

u nj Um (Tymus Serpyllum), *p*y %~ 

f[hp% «y£ ^UMumpuuifOp^h pnSihfjftg fy' ffUJ u */l& 
Jfpu*IfiuujUJ£MJiftij%t JfnqhpttL. q.fjtjLULrtp% tftitif 
ufbnhg if^t^b ***J£ /» &iingtt t**%£p «/}t/*Si f 
npt**l %p***MfMUj£p» f f*%2t$j£t* ffpnufi h \J+ Si*H? 
put-quip t]JiMMij$M*pm%n*~P'hw% *f£9 f U £p ^«/ w 
Lmqwlt ifft ifrutjmhq0i f Ibgu/hutlj p^Jvu/hnL^ 
phiub % /*?#?/« if tjMitif £»m/?«£ fyn%jnn.m&* * }}**jh 
ifl^tujujpLuUn^htuh */££ ifnqrtLg fyptulffth 
_gn*f fyif%ui£*9M. IfhpMMjl* ^ puttKp jtuntuLh &mi* 
np pbphuu phpu*%tutftuuf tftfhmfh %9w%sit^ 
fyk* Thj u phpuihiitl^uut^p £pjjji/M*ij£p 2usjng 

1* \£juui£u qp£ pwpqifuthpi dhp ftufyftphprn^ 
Tift IT&i*. \}uwjhwj (%♦ Jap), «0/cM£ft ftuif p 
» wohvh \\u4iijkpviw!jn pffh qhphuo^h tqwmhh h 
tywfj.wfiu p phpwih f mn ifi*im.fHswiifoy j 

2* h'iPziP if win ifni.jp btah i/J£ fywpqwdfe np 
i[\ujpufig uiijwpwiqhmh ftp qopgbpg jnpqnphpml 
ft jfwgitLJPftLhi k nL jht^Si^ip P^qwLnp^h phq^ 
titltbint upsmifishph h f\tnht T 375 

^mabbptn &w b%. htifnp ff-pubitti. u*§nb% % 
K^M&jug wrtMSj%g tputlnutfp ifjj giMi%t[.gp%)t> * 
— fj^uipiitiwt) h MjjunnfiL Ijpuilfp bntu 5/iui^, 
ifwjnift) «\Ffou*g ti guttftipg f* Ifpuslf iff 
^ blfhtigb1i» ? \\jpw& ifuj£Ui& Ifptul/pih ffbw m 
an prib mhg.mil {jn£uppli f uppmgVmgbmi 
£p • **it m 8 £p Jnnilhi k ihgjAhi j* U*nfa^ 
nwungU) np hop~% jfh&utifkfr ffjnpni,^uiituig 
bwif ljpmifmmm%g *^£P £f*b* ?*■ ~&2 t l nt -'*' 

pktMMifp lfft± MMjiJU$uAP£fih p UfLU^tSloh^fllJ 

tfnptpp% £&%&%[** mjM £ fjqP^bmj j/jy| jft„ 
vni.mb' tTnhtntHtmiA hmpght tjnjk Zpmifmhmg 

tf£9 jl^z^^t ^ 4 wM /^ iw f/* ? h UJ p f i > n p hp 

np rt 9 taut \m*pm^ *fp efngt£b^ tfmhp ££p%bp , 

U$tp~}apLpMWMJi (p ZPpmn), M&tp-uiipqpjti , np 
*hiui%wlit; £ntp p i[bpwj j&wtfpp , p jpimmmty 
*$£j \°l* LU p£*li* &&($* ^IflMminA k wju mbti tutrix 
pmiushh iphni^bipCh y k. Hjiip—Stppvj^ptjfi i Qwjw^ 
h(i £ f np pni**p wjh tfhb hm^mhqu np ^wjng k 
Xfujpujg ifp£wuuj%!fii*u £ | l^nuni^p U lj % pvnLp JJ^ 
qj-puifcfyhmu , \\vjpujwmiuifutit > npnj *)ww^/j£c^ tTmj^, 
pwpajqu/glj mji XfcipLpmu{WM % \$hp qpng if£Jj> Jp~ 
IfiLph k ilnwtCmlfmU fppwlj (J^fiiz ^i^P* 1 **?) n P 
litupifh^ttih 4>wpp qrtLhntl Ipuptfpp %imhml{^ , k 
1001 mbvuilf typwty k m JP / *°k 1 ^pohht flpilgym^ 
Ijwll Snip mji jpinLwfr £, ppp uiutnnLUifrutjph 
lipiufy i 376 

Jpl^i-bbp , fMptnbp, U w/flr, ppp «yfo* 
(>u,;,#.« M7 .«;t) khlqu/UpB UL$pJ£%£ ««»i«f- 

ty&vttf Ifk^l* "P *"*»»<»^ £*/.*"/ ^£ iP m " 

Ifp tfQ £**• &*pi*M*&* 

Ijpuilip lyutfuiiuifuil* (%u&q.ftuu*liut% rfu»* 
i/fc p V apncu.'h GfAif itfMuGbpl £p% , £«w 
^mpupg IbmAt J***t[ kP m kt *»*W«iryy* 
%ai.£p% kp ^niTui, pum ^hq^tag Jf»«A«, tip 
puu, nJu/bg i ^tuif^tutt ^UMtt ^wtfpif p~ 

»nt,u*h pnju-u, Anomum c uut l»**»t %w 9* 

np apfinj %ttm% uthnt-^m^nm nql[*tj<j%bp 
phpt, b m%np GpM.p%. mj» £/^£5r ^«tr w 
Huib b^mnp'bbp &?b% Itptulip *%£• C um P" k ~ 

uuipu/upg jwmnt.li Sarcostema vimi- 
nalis k*E unu b e n j*^ % — \%k%^uUhm 9 q*& 
lip pll^p *w-kfr* P m J9 ** m Pk *p u " fb% 

numb L p ^b%qut%p mji ttutfu %i*i.ppbi u/hnp, 
pppbu uppbu*L ZuiJwp, L jbmnj dnppJbi 
U itLinbi* wju £ J*"1&1 /»w«»i.«*3i (p 9PP U 
hit l^t)* ^ utwuinippnLwVi', «tywv*pnt.~ 
» £«*£# dp' Jbngpb mGjuty, bfib J°1 h,u 9 
» pg£ L bfit jwjbbwg L bfit jtapluMMg, 
» b bpk p Zu*t.ni-g b bfit p ptaqtugKt 
#***;&«*£ b %ni.ppbu*L Jpufi lin^tiL^p (/*/_ !" S77 

tf i tuj^ £p p*i*i£U*p£ £*"£?/' JuAp %/fiiSbujlf i 
V*F S tu P nt ^ Ic*$f §iupw£n($nj fyn\t;£l%% */&*,. 
F n jfc2j* w L U* JfafmitMMi&wmpnj {Rji^m^prfL.^ 
m p) ^^**y«*£iwl!f««.^£«fir */££* jfrgnM-ft b, an Hit 
wnmiy tfiuwfiLguiith^ ijpmlffi) tip <bif q.fa~ 
mhp /*&$ %£Mi9%Mulf£i — p ££/*%&(% b, m*p*p*bih 
ifjujjhi^uittutjh puut iftstqifk<£ttt%g fynstiL^p 

fKmJumtpmh Huttfutpfihp lujutiuiftu Qpw*. 
qk^mf* b. t/nffnt.g tfpf&jig &***%*> Pti±pbm% p 
npg q.bn £«*#* h gmm Wi-w%rj : tf*,fffri5i"hhp b. 
ifju4pr£UMiMfhMnn*.P'fn*b%bp ttL%£tih f hpmpif^ 
mwpphp II WKhif* Ifuttf u^luI^uju * ifbp Jfqh* 
it *£* k^E**^ t*P wmh%i fj *i*M$pnA % ^^jfhtf 
bit imp bit ftp ixpLU^bwt nuhfrb qiuifh%ujl*h 
opgiiu ifn^nupbtubyy * b £h f %uffu % J^utum^ 
putl^tug QpLUF^h^trttu/ftjAj ^pohefit* jbmnj ^ 
\\tf\tjtiipm^m^fi^ finely tujfnn G f 1tywf£mzfiff£ U. 
^ImpxiJftu^huu ♦ jwjm £ np jbmfrhgu %n^ 
puttfnjli tlu9UMM*bmbwg tunufhrtn £h% f gft^lA 
tywpP*b*-.wg j *fftLM& \ji**M*iuhhiMM%n ml^pnt_pku/ir 
wmifh pbs^nCbni.mb > n P n *} qM%mqju/btit.phgjU% 
b jMM.hi*ii.miri$ £Mi«f &t**%QJP^ <&h tfbq b rt% 
%wpfyti*i.i*p ifbp %ujM*tmutijfih % f J ' ut^b[ijp%^ 

1 * JjjMity *tl* m J 1j y& idiifUi^wh qpttL'wb iffi %pm„ 
mmpm^ntmh £ ft fiuiqifwil^ufp 1895 ££ 51* — ^ 1 378 » umji l [hghpnpff f qnp Qf&mtfnfG (l^mit [F«?~ 
S> ufbuA) ifn^ifh** It r*$l up «y« wtfk% «*- 
^ifl^ng ij[w*f JuMUuthg $wti**wnj $*TntM* p±« 
LUMp* ^utfntlfif&S £fi£fH.£ji, j>pp W*fhfiMM*$W^ 

ju*%£l*nthgm% fl ♦ %h*j*%*ihw%$ t P m%m 
k /i ifatpA, It npng {fr"*^**^ j*%#% /A^al* 
%hguMi, <igplium9iUl;**t-P(*& It hqwt ljutmm* 
phuM L Zw^MMimiMMtjnfi h t^uut^w^g })ppng% i 

sM*%n%g*f£ uin***l% Qwjw&f* £ put*t$* *»/» 

lAif/m.^ 9l /uM»i.np % l ui%wl i % \fnfu^m% it 
Ifmiyhm* £ ^pi^hpnpn qwpai t[p $wJw» 
ujuiwujuluuj'h^p ifhp hufl*»*fyn**tnut>% , p«y# 
Abia^hwi wjti 9M9%n*a*9% IftsspltnptfLftfctVh 

pni.if %nj% qutpntJ* %'p»ni.&p % J»f% %^mhifi 

£ „p fchlilfMMIjtl *ft£ ftMU$UM%mjl* it f p»»4 

QpmpifmSi It *t£ hpphg t/i*y* wju qp**g 

*f£l *l***pi*»*H b ">b ¥&*"*•& Utw-p^hfa 

Jf*p*f£ tipSmmnthintl AUutgmt tyjuyww f 
ilMJHpufhm. mjdtf ^Zpuiwmg* g***Z*M*%u*j&' 
Jmlufhw^h mnnp[>% #£«**#« $«#/?$ *tf* #/? (P*** 

pf, mlwynnprnS i np pum puMiifrlh %^u9%m^ 
4qop Ahft B i*>l (ihMptg)* jnp*fb P»*4* k *- T 379 

*fbp tfwuutfimpwlf piunSi* jfe*li*2?****j rfvupncb 
Ij } purtt-^p Jjntfujhtfiutg ifrtq.ufhui f fihiuj^Lt 
f* *fftp** *^&P %mfrt%ltiM$Mj <fprti.fi fPnJiuhmmfi 
UniJtiflnn t JJij** fyniduib %hnn Jjqfi^butj <fprrg 
i/££ Ifujj <fpnLut& U f)*u*W) *l n P ntfuttig J**** 
utnt-lf it&iiA tfssspt^nj Iftup&bp k% ^ P MMM J9 
^fti/huMlfl; w^p ) tffwmntSi) It ifh&t — JJ***«> 
iftiLg qjfbum% tittups uu^j^uiail^ ufuftr?Jnt-£u*% 
£$ np utuffptu Ifninxft* tf^^ghp%Ji% tfomfi 
(pnwtnfi) ***p9* £«A$m.^*»^ f ft (f£tiLfu%fi% ^wj** 
IfuitfUih ifMUif if*n.f*itf*vfyiu% funjp Ifwtf anwb* 
hplfuijii ml^$uu^ihpmf /futif *ft^2,bpnt[^ pk* 
ptu%%b% u/httJ ieMMiittihtnt, %mifwp* Jtiaujb^ 
mwg fitty pl$ mub^ft gfimwlf £♦ fa u k t ^**~ 
nriLp%fi% pnbtuirp wpq.i;% tjbpp jj*£ttL.tt*jmK) 
fj*t*£ h. flu*pu xfn*Up $ 

lmphi.u/i*gfc junup tf*wj£ pub%g sfaffnu.g 
Ifiup&hujij tAuprflfuAt Jk wputp *»*.£}$%*$*% 

4jp***J0£> } np ¥"l$£ tfbp £/*% ^a*j**g ***Jl 
hppbtfh p%q.nLbb[fi byt**& PLU^J '* P% ^ Z****** 
uipufiMinng % Qbui (J^if^uiijpu/hrfiiiti h jttmtu9 

Di**% €JUiJ^ W$fb% UMp*JLtpUi& kt1LU& £ Lujif 

lfit\twL*Jj$r* *WP ^«r^w«fSi<Jjf^Sr JJfip*f£*** £*'*• 
uuf *&%%£+ P"*J9 flp*ft**m n&np ^ft^p-^i tftijw^ 
SfP*f* tip**/**** & ql{t*i* *],***% ft & ) %w U q^Lunuj^ 
380 

2fA $fu$ptf% X ui%**t.w%is*»L *fikjn**fnp*fu !f*utt 
ffyfaMpu, U*^*jf* V**** m JL k"*- "^ 

$w%£ mjp h $/& *#, W^lfr™ h fPi;J>m£m % 
fcpU U^mtt k &«"* **pg k % BW" % %m ~ 

futub%nq fi Amp^nt.^km%% &/»<#"/* *«*?- 
9/999% Ufuttfttiutnuit- n/fiir MtfWttlfr*- jf 'm&^ !?*"-&* 
mn </#?$<#, Mfm%m$M9%q $t$Mjl$muM^% , *ip*qi;* 
k M$in £***!*** l»p jBUjm%k% §p*i*umwj k 
f*p Sop fprt9ip***l*i*- ppmb %**%£% k %»L£pg% 
Lun <muwnLmb*9 ftt,pkm%g « k «y« %um^9mum^ 
mkn& gull l!h%*i***%L9y *i*Lw%tim.pkw»fp /fcft£ 

Hl*m%i*3 % Pi %t %n ^t %*>P**"th m ""-ty*** 
Iftug nf%l <fwt*Lm& ifkbrnifkb gmpk^^h ##1^ 
-utnl*L& k ifuipq. Jl>MM9tjkMM*L *M9p£m%g% X §&%%* 
%w& k% wpgn&kwg qp***%g k. afmpuMifmg 

B nt L % 

Itwp&fig m&j/ft' *Ai$£> pk*l***%kln*l %***%+ 
%hp£k*M*i likui%g j#, pmpfakpttL uipguMjrtL^ 
PffA k £mpmg iff/ n jug^ tip $**£»*£ S m ~ 
<puju* hp\n^% *ffcl**9% k*9*f«*.pl # k m J 

%jt% j 3 wpguijrji-f/f**% 4t%***9"1g+ k npttjfa 

if* UPpUfr ***%»%$ 4jP m J IJT^kt* $ oi 
Mt i mSm$4fw% lfk%mj tfkb k «*£**#*#?/? £m% : 1 381 

«^fr f $nftml]—ljn*tuj m%m*% % QfbpbL** gum 
%wj pump gnnt-lf t £w% qntSt^p Ttgwbwfyb* 

1*9*1) t Jlpgtiijg9i.ppi%% l[tl£nM.ff (Jffn-^w/^ti^ 

pbg *\***P% i(****f muml*£m% £, frtpp bptffihg 
hptpijfg* wn.u*2ft%%* ZtudfiuuiiuG^iifl/iJiitj. bp^ 
bp£** f&ytL.m/U uiutntihpp pwpipmlbmj ♦ bpif*, 
pnprjfh % fPmft—pfim^tykftfi**!.) jiuumbqutg *ffa* 
«£*. jwpb^wfftt* bppnptjh f|t«jto— wt/w&tt 
mn*% hp<fi*g f ufttt^fut uhpgh f i/i^» ufiupulfb^ 
pffi *fiwpim<pf*u£ t /4ft*3r tuppuijiuputhlt £ 
plauJ^tupuA (lp*fp*m[* f n p P ut HJ^t t *IJ* J* 
mitt q.ut%nju ft &***jp uppMut^m% puip&p ^w*. 
jitu~ajlpliymjfttfft [bppb f J**P***k %l**f***J &***<* 
%00 mhnA Ifniftftuuhui'h b nfuipu^mlfui% 
hfuf**i.pii i^hpm%0% *lf£jif£h Zpbgm mJ^mMtfbmtr 
b % wniuffinpq,^ mpq-ujpnif ^n^ng b u/b„ 
tfmmbff. £wu£fp%£ juMpg$uj*t±l3'fi& + P**^ %***~ 
Ifutntislfh ) ifhqMULnpg mwm**Mbhftit^ l^iutfpp^ 

Ifjh *lp m j % Wv/* t 4 m jp* t 7<** f £* w * t u k 

Jfclwti £"?/»£♦ utjufopb npt*g puMpfiph b 
swpjipl* ^WLiuutup pit***!*) ifbpnjtfpbiu^ ^**t* 
ifhuiitutlt—m^fcgjj. IfMJjjushprwKtf ifhu/bt Jjb^ 
nhtrtii J^nffUftij ^uitfrnp *t£EM%$f*t&rtL.wa' b% mu* 
qof^p U y***f* rnqoPl**}) b M*i*it*s<w%jf ***** 382 

Zuiuujpujtf wijo^gV U$J*j*£ • *"£•*/#«*£ 
^kmj/tit lPh&w*fh& Mfhqgh *f*mfo**§>n*p fa 
£»<.£%, tfbquig gmimjlbw% SWiti/f ?i £w_ 
K np m$*imifuuM[imh^ £* ^btuam^Mfip Mfibbp 

k ^bnnt%%bp UMMfUiVhii f%2^L % Uzi** m P* 

$f* t[hpl% uff*ml* Cll^J bppnpq Z**i%***pw„ 
Jhuij qtupnv'h hmggy mjM»f»%g%f ■ Jlpwqhimljk 
3000 ******pt* bmb±* bpp ufpmp bpbc%m% 
^n'bmipymty k ^njkmlpifmSfi {f*pp fc&»& 
h &jj£«*) ^pw^ta^iwp^i Mfwp^$$*% pmpjt 
4.^9 f>***p**%bl***-* $$9%n%gif£ *l&pl *lfr m fr 
9 tMij /» ^hmSnkk (<!**$*%£*»$) }*puM% bpfypft 
IJkpfunfj g***£ %hmki.t**i j£p«r?*£«»£ » k jmy* 

Phl***l Wip'fiP'fr* 7» W* #4 »k»t J m ~ 
pn^phutifp tfhnbipy % Jfhgqi;* ty/wi^ pu***j 

jwpni-Pl*A% % &/*«*<**«#»«/»? {t^ m i 9U k^P m ^p 

Zmpgbp £ P*g» QpMMiiibgv* **#« flptyvt* * 
um ujuttfrmuftiwibp «. J*%£Hj£$* giwpb%ff ^utm% 
tip pis/fhfi fr $t*q % '/"*. pff^iA^ k £'*>*££, 
ujjuu^u bptffipu wji %npn<£nKmb? uffimf* 
ij.nt.pu pbp% nuitnphbpgi wpfc&p k I/buth* 
££, fAgutfy np £/* umutft Uip^t #* 
mf* timm^ qriA«^jj/r£, MsAffmgtrM^tibpp £w„ 
Jntyiom puMjg uuMumfcli §bp**fst*l tffi ufftmf* 
*fi*tgp% g***t-£+ *fb& $?btiu*t.t*p%bpp uiftmf* $*»- I ^|r 38a 

mmi*jwpm£ f *ipg *}*%** pnt mm Ifujif ^mp^fmCm 
fyn^n^fih,. jbm pm<f-m%*fm% $*$pf].mpiig k tfb„ 
Hu»i.npmg tfhb l***$***l } k £*?***£ , b r b g op k 
bpbg *$t>gbp w$uti,np ZpifhZ uffrmfr p£l***j} np 
gmpbp k ifbwwn%bp% wji £*w{%/?i£, ifb^w^ 
Lttphhp% k n,bibp% Muj£ tf£t(tJihqt 6***" mmm/% 
opbpniSi bpfypp *f**9gpni.m& uffitnfi bpbt%mj* 
ifuigifLp tfiupyfrij wj£ UfMS*j&u*tttiftjhuj£ **ih~ 
m t *****tpl*i* ^hpuf^ff^pp (fuspoitr }gm**L ai l % 
3000 *****pfrt iffawjit Ifhiuvjinrri. ^ntf *«f^ 
pry% £/**<Pt* fuMfbinil) tftuJ £ltmhm*k« f)[nj% 
pnpim&p* jbm wjq.gu& mu*pfr%hpnt? ufftmfw 
ipm%mj tu»[tjix*p/;{iu 10t000 wifbwj «/w^ 
ifu&mlfhx Qbm utjftttpfrlf f%£ Ufftmfi PU***j* 
— Ijutp&bif t/ntfbph istji Zfrtfutj tb% tfft^ 
mbp* p***jg f /P^mymAymt $(& jnj% $bqj*^ 
%wl(u tip Jm%pmitmu% *}pbp £p Qp*uyb£„ 
***(* £***p£% k i£LuptjuJUjbintwi.fit{*ihp (%bifutj 

fytfptit*Lt*M& , p***Jff fyltWMWpgttMigii ^4 tffr 

12000 *mwj»£ uffimf, <«r%f£^fe /?/*<%£ 
%bm* k jbmnj J?wt^ j3-£ %np£% **jf**t*l* %n^ 
pnqnL.fr us^Jutup^ k dusMfwttwljfi gp9w%% + 
utjuuf£u ipapwmbiffil ifnqnLg IfUiptkiAftnt^ 
JSfbuih jmi.f*mb%mliw%ni.p-f*i%p% ^ 384 

£ Pi m%ty% f Pi k »£ m*th%wj% 4*y#< 
Qj$mtM*££*t fl+ %t$pnqnq fym*? jnp*}*9p*9% *!$** 
±m%w% ufmiMt*wtfw%0 % «iS»4/f g%muihp Jf* 
(gum f9t*ph%* fi\ W^) f ^mim^bpm */*»$£ 
» n^naJBi bpmqm^mVp f np J***J** *"*>k u 

ifrnfuuAiusli \fpt$umqmj hqpop J}p*wL$u%*puj 
gpifuiuiku* Ifutpqhg. uiulfi <frt^M/^fri./f *fii* 
^ntj uitiu/htinjb jfbqnLbnLUJ& £>Lluil}* [» ^MitJ*** 
lftrqujiu£m£ * pmtA wj£ qn ^m^rt^p IP^q^g 
i[mp*imtMfhmt*Kphw% ^bmbunq^ U 4 Mifutjw* 
Jfhpgtt mj L &JCJU+ 4A***j£ & ^mmJni^ 
Pfn5t%, fA^iu u*nu*l j(*lhgl*%g % i*p bpp 
Up turnip J)wntMMifti*u& %**.«#£% i^^V* "A 
fippbt. %np tfpohg tfmnig qJfaMmfyuMU/tugwm,* 
pfitSt) wjl €q^nLp% flpjqqm^wb **p ft *ft* 
> pmj pMi*€jfi*l& np p flwqwi.w%* m%iil 

bpp $pqu*m jwqPnqmpwp qWfiiU*. J* ZfBjU) 
1, (top jwjihtmji wqfimpm^w/b p«%' Vfi* 

4tu$jfi) hpwqui^uJh pwkg ifrbt 

2* p**»i./» ^£ jnihuip£% XTkftttpfiu qpm.wb w« 
wbm.Vb mji qwjv Srjiutritf ££ * t[wvh qf* ^P b ^9 b* 
tfihunuli JXpmkifhwj tfhWhph hbpgfihp ^ntpifhp'h 
4»jL ivjuuf^u IfntnL^ftht {WpP* *K» 157)* i\ 1 


T ^"^^1 


. 


385 
* ty m P**!*9 %hm t£rtp%inhg u/hnbtj ujwgmw^ 


■j 


tfn&igh fvjlt <ft*%£ ftp ubifruil/uSit utpgnt.^ 
4 %bu*g u*iM$tfM*M%%hpp*+ i[iAtuh ^ft ftp %p*$*, 
*[wpmwli$xig if££ \£mnfwphijnt£ »£w±hp ***![*$*%) , 
**£ kP^kt 9 J ft %****** ***ll 4**V ^ **> ipt-uuiun^ \ 


} 
; 


«HJ)M» *B. j 
^irue* — T-nhcumnMa+hvP, tarsiiMrit, 


1 

i 
i 


iiUNUP'hUVP 


j 
J 


IS 

•J ***£ ^MMiMMmg np ommp £ ft Ifpohftg 


i 


Kft% A *b**p opfthivg* ifnjjjjp U utiLif* £ f ft*h*~ 


\ ' 


Mlf^iJ Ulhuu/hg ft%ST99.W% £ftifiM*J jftl***& m h „ 


. ', 


jjtttfy tnhuLuif f^tuvwuiiutjhuj^ h ufutginhnhujt $*$„ 


1 


nwpl[Mvhitpgh+ npg gft^ l(***d £$*tm ju^phw^ 


f ^"^ MMiUMnfli.W&BM*&MM9%0JP*9M.ftH3*M*h ff LUr^Uitftutp ft% 


; 


ftjiuribtulf&^gh h. tuvpni.k^tfb LunnjQ kbuj& 
£fth* & &£^£ **(/lf &***%*? ***%*$* J***nL*uf *t***$*% 
U *nu*£u*hfhMMMg hptnuhfft It, w^wi^np £&/».* \ 
utfuaputhgh fyp%mjft% *fn£rtprtcfHiut% Luujtn^ i 
priLtu/f *f*CH***L **jf*«2«»#ijy«jg^ £ fttu*pm.l$lM*$, 1 

Y 25 j 


I 


i 386 

qfu,pn±piii% i^fc f uMM$fy$*Mj% %nj% £«£ k**P~ 
ujtupuAigh pum $fh& i&uufih J***J*** J***btfft„ 
*fw% p>***%£p iftiffkp niL w L n *L* gwm «*/£ 
^fit ifhbgphb'h $/uspq^tMM% itninpnujfr[»a5»i9X 
f\***jg l*%<t «#*.&{/» */&£ £' bpb*~ff tfn^apat.^ 
Pfri.%%* £*%!*** P w ^t3 **££♦ **P l UMm &1 

umji unuli &pk*-***fy*Msjnt_Pfr*-h) tftup&frg k ! 
utnm-PfiiJt b%* fyw*f bpbt.u*b b. M*jSMMitt*$i$w& I 
pm%I; M x n*-pl*£ p***% iff* Zhwh^gltb^ ifmog 
limit Iftvtfog) ***JL **t ftt*^* il 9 ik w J »*»«/$ 
ffh c iwp ftp pwt/i , wji %wm £«iwi. hph^njP 
iff** k umj% fump^w^MMtht UiJUMiffrisfr nfmunnp 
/t Ltutfuji-np hujtf tfttpdliiulfuAi \ Mfnjnpnt^ 
p-fcChg) fjMMiif fuiupnuhuul l[*M*if /uujph^nil, 
ifhp ji%£nu*u% %[*9tu*j jtl m ^ its* *"lt"**d* 

m^b^jt umjl £***"* *^» ^ ffbq.^uM%nt^p^ u*j~ 
**[*%{>% mtfiih bp/ffip U uaFblt ujq^quig */££ 
quim-iu&) h i^ffpuifjij.MMipnip U *fb& ufMfoflml 
pubifg, %wbt, gpffMimnhhwj wqjfwg If^utd 
MMM%3iuM%g if%£ Jft%*bt. ^frtfuij) usLhil* k*"*^ 
ufMutfwU)- */££ Iftiiif «/££"!/{ iihpufni[ 3buM„ 
~ gm& b ««f/»ifi.^iMi^f»t«fi , i 

Hj*f mbuwli mhuwli IfUip&bifrfji* U £u#^ 
L.uttnt**ifigy np bpbt^bifi u*nuspl[Wj iff* £**«..* ^r 387 

%fihy f*pmptf£ t£m%$$njm%kih uiilfuipb^ l^uMit 
ipfwp £, */££ pmn»*£ Z»lTuiJJ» b, ^lfuijnufc>{lLll 
ll**?i.qh%g w%nLt4*%h^ } frppbt, phtfujpAuitf Jk 
futm in bum fy pniftuttyut $"1 * *£**(*" ^P^ 9***** 
%u**fg gu*%/i iff? fymif $uA*pu*lfui% gkuji i]b„ 
pw&h^ h. puagmmpb^ gub%g X 1pu/tttt*pifn*„ 
pf**£ f tjtMimfympfaC U ^npymffi ft£ b. fbifg 
%iuifnt£rtt.iu& ff£ J^lf^lt^S ***j****fl>**f* p***~ 
tfmhifmifp* bvu uinujLb^ P £ lfujpfc%ujtTn 
jl*Z^L 9 n ^i *f^p Mqifl* U jbqni-f* $fQ &m**„ 
%*>P junLUiik uihuwtftibpp It p**l**p *i*ht*A^ 
ibpp* JU £iutn mififn$ £&*?£ itff»mgw&%b^ 
pnLii tfLuif spuujUbpntu tfpwj* t£r**i$% ah 
**£ *ff****ji* MjmnvftjitStg bfi f wj£ It tzjuitffiff 
h bppblfb £***p fttbimqwpnt r .ftf*±% , ftib£mtj^ 
%npntPffL% i l**hiM*9ijh*i : nt.pi*9%+ ?/*£/** t**fy 
m%$ut&t?j b guii.wjji mjhnt? qj* ujjuuf^ufi 
wn&mmiMM%g b **mrtLpf**jbg % tts npt*f£tr *fl*{f 
U ffrwLng jommpuig Jmbp b% h Z «*/*#> *«// 
gtuinh frpb%gtf£ %hwpm& (ft%*ufij;» ***-pt*£ 
m %9^P W JL bP^$ l'P^*u)i &■ jomuipmg 

*?£" **jj****j* jfrlbtfg jbmnj}* U np £mpu*„ 
tftij% f tfhit bnufitr^bujtfp fjujif ju*if*i*f*tiz^ 
pbwifp ufiu^tiLUib f pt; b £«*«? 4,* U P4$ A 
*l***P*l***tifburg nfbp £u*lfujnLUjtfw& b tfbrfwtfp^ I 388 

pi Hit uifvhmi f* IniUMMif^np^^ jffqttlfMj, 
ft Ji9iiph%Mi*gj*jt*j k ft \Pu*btfM**li*iM%nj } np 
il^mmgbmi <j[i*£t*) «/?£ %ftiu*fyw% gtfmjf*g% 
» kh ufutmtfn^g k j?£ (fmnpu*g% *jy«#Si«S^ 

» i w M»* * A ^4 /*** & AH* #/*£*> z m - 

mhp% umji *if*uwtti*p k fuputtnkp &% f «y£ 

fit; m%p*2hfj* MHJl bpbi-l*+ P***JQ & g*>*» 81**> 
unt-ufi'b *fhp**J «ftj** ***%<£ (l m t*f) "£ A*A# 
# h£M*$%£ f hp% n^ *9fMs*$ag k wni>Pf*ig»* 
lhl"l* g**&fi*g*h***l**t ^tfmjntpttmf* *s*%i*t.utMfp 
ft%* fy*ff$fi$$hwaf{f % phn^m%pmtMf^$i k mTumu^ 
%usvnp% f?htf%ui%pwM*ji;M* % pum %wfuwifpt*ipjMt 
$uifh%mjtt i*nt,m ZuiLmmMUfJ* pm% np ttjuspq 
^hmhi.gp%kitnl tff» Cll u$ J ***&*******-***& fymif 

gntf % iftutf ^/#**^, £w*f mhvwli mkutulf %[>9~* 
phpnt[ $ qhnkpml, £&tfjp*A£i£/?fi^ f fuipd* 
*&judpg } £0£$*tif*ifuitfp, k w/j%« J»«£ /* */*»»* 
%$*it-npfS £f(i**Jg $****? ^tfiujttt-fflfti* pwnfr 
jmmnt,^ Si^wli «#£/?*./?/* iAt* ^* Mihnznji £«"%£ 
k unp&g tpP k[*o%iM*lim% u^qputifp puth 

g***&p } k pum *«/«*^ ffltmgntjh gwh *U**JU* 
l^ pn***J y^w* k Rtfrnw t k Mtju pw fifth ***p~ f 889 

tfujtnb ifphuij 2ifmjni.f&hu*h mj£ urpiAuut p» 
L***L H! um Mp |A^#*i.^r, h Zifutjg <ftrp& £/»*/«* 
tttftt Qmwputg */££ mj^ ifthuinb^ntf %*/***% 
MU%ti*3b y %u*fu Qf^lfrk Zi n *f m jh jti n9m t^ ^ 
utjhnp %but ujajpufitf ^nnl% } tip ftph%g tf**ip„ 
ff***(r£ iff* ^tittfutptt^p ^^uf^ftm ftfuitfu*JLnpfr% 
Mumtfii) k tfttq.a^bwh tfwpq.u*ufbmnt.f}f*i.%„ 
%hp *fpbgt Q***%q.liff U zhyifiiig Imfutjft U 
Jfrtttujjfi tfbpiutLnp u/hnLtutfp tf$nmitt%bu/ha 

*/&£, np tftt i_tip if iff h tub gutpifmftftff £ j 

^wjttg %f*% ^iftujtiLpktJjh fyuaf ZifjurfuitifpftM.^ 
pbui% tfiftuftwiLf}f*t*% £ */££ tnhuujiffi*h (jb^ 

kp?f>&* ft, 550) MA"Lw%kjh f Armemus 
vel Comagenus Aruspex* — /w^*^ 

&u/b LuqurhqiuLnp ft ulf{it^p% ( j* rjjLupnc I puts* 
1&npb%+ [\* lift*) tf.wijiil ft 4**y w > JRtt&ff 
u»un%g i/b^blnuIfMJj'b iMfu*MMftiiLfffit5ihhpp & 
UfUigintutfnihgpi U «utpu*p putf^nnf ujuuj^ 
» gn^Lubu phtj.rj.^$f flmifufg U fynng Mifm*^ 
mmifmh up ju^^fump^ftu dbpmif » $ fj ♦ 
jjkqpbuutpnufi it. }jntsmw%q.fim%tiuft tfft&M**^ 
ptMshbu*£ «^M#«7*/ii*.^&**ftr *^t2. % jt*Z ni ~fa* **[* 
Ifiujupb jutntju^ £}***% qAtJui.iut*inMStj% ft *fipft*f* 
mnu , ftp %f*L mmA tj.n * f£hm% ^wp nt-q^biruf* ^ 890 

ft,%q,phg k ft $pr*j«MCT*w/ ftppht. ft tfkp&ut^ 

±r*p£ n P ftpb% %l**pl*p ft****^!; ft k***v fu **'Q 

^mpuftg h tyqfyuigi npg fikpht,** <j.mnz^ 
ft% k ft £***ju + P£**tt m m J** *f«"*"'*"-#fc-*" 

2&m hptiputjuiliuth £* ($**tl$u*% JT*«i~ 

fj.m^nChft ftp <fvi*fjut%Miiljft k MMtnwfhng S/n. 

2>£ mju mhuutlj%hpg* *}*ft*pMpft*G> fhn$~ 
jntp/nG* ImmmHwpgnzpftzG ♦ ^t«zm£i/Vfy»i~ 
nftzU* fPwywjnuftinzpfaf!* *fiH*w/impgn*p ft*£ . 
fytpnSu*pn*pft%(l+ £ftmjMf>fcU+ ffftjutfftmn**. 
pfttG* fypuiprnpnipftzG* UpmhymyftuiMpft*!!* 
fyftzmfimpgrnpfaG. QpmSJmjf . Jn^^Smfttm^p^ 
$&i}fiufumf4pg* flynmSm&dmjg* *j*hmmJiifmjg* 
$GGftljnGg + Qnmntpg* fimftim* jfmtfinmmyftju 
9-/*/* fymSmpmlift* ftuupJJwty juhtmCmgt JJ^ 
un%g i[pwj l{p^uM% u*ihm**uftl wjl k *«/{ f | 

^tfmjn^ftiL%%hp t*Lpft£hhpl; jft^nt-vt&t 

ftg &ut%ifw% 4F m J ft**>**&L n *L* £****fwpfti /?£ 
tQnuLtitpu Hppu*%ujtfaL *)iftyj>ni&pftt£g *j.mw%* 
"fiuiq^wgftjA* Jl^m^m^ftmmpl^uttp mn„ 
» !*£/*> k Jf"*** 1 g&Gwl/u*£og, k mjlg 
» xjjiljiuz* qifbftku*iu% juwAAjjjj^* *fiitftiLtf.MMMgftg 
» Jkpi}m£*fmjn%ph9*9*Fp t££npgtBW*u%hu$g *pps~ 
» ifmGu, y&"*jG P**£ht*g f qtftmjmft k $£«*- >> i w ft-.' 391 

» pf*x ^J***/" *hf*h nL £ M^JUMMit, qlf lit Jump ii7i i „ 

> f*h*** *l maA n p»j *»**£ (IJ* ^fofi) Iff** 

& tfmmnup mnbh% q^/fuj/tiujptzni.fifhiJijit* t«^ 
» tfmS ^uiqb^ntj^ f* hn$i } b bpbg fybhtgufhcty 
^ cf*iyt# mu/h wch&£ t £Ifijj% } JSfntyhnj It *fwp„ 

H.P pppf**- pM*r£*im%rii.p nuinih Zujiftuph tfft^ 
^npnt-ja-hu/bfj f fftuif Z*/Vjy^j?tjS?£*tf1ir Lu%nuwtfp 
qhnjh fufiubujj, %itj%MM^^iM b *}*j*zpMpfiu*irpi 
ynp uuftiit mkuujl^^ *M*rw.ut£ *ipbp £« b %f*+> 
tfwj wj£ wju bphp u/bnuu/hg lUKb^fj phq.^ 
%tu%ptMsl£tt& b %u*ifut%fi£ %M*r$fu*p**i.ftht 1j*n„ 
jutupij pujtxjih umn^Lupu/kni-PfiLVk iu%jlujui 
£ fi*b<i + b HaMpfy £ ttp juttnnvl^ pw% ifh 
%£u/bujlfiu& py***j f* M*lf*ip**th f mjjuppbp ifjii^u 
bpiftwi. tM/ht*L%%bp£ht \J + qp n *J ff/jjp(ftftjj%nL^ 
p-bii/b *f££ iffrgm jrtjh pbiuq.pfi pmrnffiJ Tayfi 
Qwj piunh eft L^njuu/hiXMl^bp , b jutiuh^f* ***$£ 
ft/txtpny * us£*$/mpwp iff* ^rrJL^pltrrtfj £«#,*. 
ifwpt*t.ft j ffibp n$ £ww %(*%* t£iu p f^uj ttfk ir$ ut tj 
ift^b *£p£* «lji*tjuu*pi]Lb np ujlfofif ft%* ^m^ 
» ^£ p ****q f yw\ifu Iputf ifmf ifwtf bniiup ♦ 
£ b uf^uuf^u pifdmbop jLuptftupbi q^u*pnL.b*t„ 302 

^ BJipb» , %nj% p**& gbt *?b muippkp ypn^wb 
£-. ^Ijtuluuipqp mutiit* np t*&Gp*M p-uttih% 
» fi <fbw%ft $ p*fttu*ht*g fi**£ i*j%MSM*f£M* pum 
» ujpnLlsuui/7%^ t J*ui[ ffrtitl*fM*Mu ipb&ntfihgl*) 
« Jiujfuujprig np jmjiifmwn imnng k b 

» amjSu />"£&>£ #*##*» * l§i**lumpi$» 

ftp ujpnLhutnntfb tfUJif <ft*pb[*ghhpii «*/£ if£^ 
why fnfM*i%i*ii*n£ tymfumpifmMwp k'c 9 ** 1 ^* 
q.nph% W JL fyiufumpi).mJ9g ) fywjumpijnzpfa£+ 
jbl n *-fr ^ Ifw^ftwjtifMffiM^, qnp *?ml% tr*~pw„ 

]optAitiiu%+ nt.p[*i ft$pMMimp£ *ff J tit -h**~ 
lfuiiff*liiihh*t& % bpp %***$<**********§***** /* 0<, £ *^b 

» nft*b£ u Hk n bl ^^ nt ~9 1 4?"*^ ?<*«*/* 

» f/p *<*(//* k q^mamnnzy k qwfpmtt , ^w*/ 1 w^ 
» »b um u*kuhmi % £«**/ pk£ t[Mi*tf *fni£mlf) 
» /i «y{ /&£ $ujuuib 9t b lf>% Tkj uu ii** £**"/* *- 
phiu% m%nA% tmhif* phq.$m%n*~p CJJJ**t"i 
utj£kt.Mi*ji l^kpmhph puigwmpn±ph ^tmp 
l[gLub pMunhpnil* $**£**{£** 1 J kpym£ifwjn*pbt£ 1 
rip £ iffwpPni.u*& liuid ^fi£*ii«*£ £&lf^i*^ 
%hwg i^p^P & £***p*t*f***-%gp qh%h^ % k pum I 39a 
g b w"ib % Aruspex %**>*? Haruspex 

"ipftz m ^**l ***JL k*b*f m 9E^*k S m J**3 m J u 

Uij£ut%ijMMji{ Zifuijn Lp{*L%p f u*%»fbqnt.lf JJ^nt%^ 
lihutfj %bm uiriMnbtjfi fttuGy tui[{tgbbpp gb%b^ 
%J*% % JJutjni.umfrnMi *»/£ ftp ^wmnvlfuiftp 
t*f$MimJtwt.£fifw%g fi££ J&2JM& £ W2j[iiu*p$uf„ 
k m L Sb^F m ^*i' ^^PSlfh&li* IfMtiif gjrnp&bj% f 
%mfv qifpnttjfWfjfktnn f jbuinj qlbpquj^Mfuyu 

t&Jhguaii jMMiSwfuhiMi^ £p Mun 2 nniftftuj biffin ^ 
t$p W*-*2/£zAiy ^n^nuffb^ AllgUreS (pwnft% 
vlffiqjA *hnji* £ £«** pwn.ff**\ $ np ph%nuu$% 
£fiifujj tun. tuphuiFMifbuMju ptupb tfusnP*iiihiut* 
mh*i n„p&w&n^ ($n. AllgUTO, aUgU- 

rer)* Z*f***j»*i***g mbti% $uji faiifif* Au~ 
guraculum* bPi p*»**&* & *P£ P Mup m 

q,m.p-jit%%bp^ii iffiL^ujIftfLf* tip ]hp*£iMi%'f****r 
jn^p-Amit **{£** Zmjng utj£ utttfnptni^LuU 
^p % L "jr/«, np 2mzm£mpijfnzpfa£ m JL V E~ 
miuf*) jujjtnbb^ntf np #f* tffitujh uujfighbp 

mjuffhgi* &%**jhbpp f "P ni l Ii**yni,fih II /w* 
394 

tnhuuttf ZJujjfig %hm* k fip dmdmAm^miffrg 
ju<i<futifgiutf ^uitftup £*£«£, «R« tpklfu J&£ 
» {mi, fuaufJ %*fwjh%* k ft ifwpbmg fH 
» w£f £wjt* wgwq^wyl? %mmM*Ai& qif£n±pih»t g J 
jjurpnuup ( n P n g J***phL.hf]ig k gum *wifm%g 

mju litfwjiwi.p , j^tA$t ***n Jutmfiftu + f*titf ujtxui^ 
2f*% q.$fit*ti% % %utu* ***%jMi*p*£u*p* qQiuphp £«**, 
jftupfi* duip^Muft ufujiJt$f^< i n^pfagj* ^kmh^, 
±k^t*i£t — JJspifjMt%afM**j*9i.ftk*M*% %u$*fwp mmmjl 
§ f p**£ %tth%i*** (h%g*ul;** jtt 9 **^ b%g k qmju^ 

Sl^UUtfl k lbpyV*%JMS*J*9i.pl*M$& ifihfrPi. $Ut m 

vutpjtutfgmg £***jntj X k flutsii.pu*g*~rtg ^ ph* 

-&**#/£ umjmm tj.fri.wux ljb%quj%fAbpnt£ f*$f$uj*9*i 

mhuiuli iff* £ QSutfynjrb) P***J9 *fl*P ***Vib 
*f£Z UfjuMyftujtft £jfr j/r£m^lrp, mji^ pu*n%* ft 
fliuqwpBuj fyiupttfbg^nj t 

/*♦ Rjt b * W JL % t^P**9 k****? tF m 9 
^qh%n^PfriSig % frphug MiAmmifp ^mjn^frA 

punt.bj%lA jfcjj*fjl&{t% fruii utunug ftputpifl; 

<jwuujqMit%bfn*£ pu/hhp %bmbLgp%bf% fampbf I 395 

fy* pun^f* tfbp ^bqncnif, nt_ulfjjg btftu&% mj^ 
J^tnfiji^^ k tnhuiul^h utj£ utjunp %hm fygwb + 
fth^nj^u t^ punt.fi fampmtfjnfwji q^ttpp upb* 
%b£^ntf ZtFujjh^ Ifwtf tu%<Zfi% phnt.P'huA k 
pmpnLg *lp***J jmptfutp u$%jtupil , Lup pui%bp 
put*l % npg k bpfyujpop^h (fpnt-Lu& tfinn^fSh 

^ m J^P^* ***JL * nt -pfcz ***f******i( pu/hhprtK 
fuurpntfb lfn^nt.uj& £ %mk Jtfwputtfftzp t f*„ 
*tzxt&^% jutjinhtttft ftp fumpttLftfftt&h ***>j*l*l 
puAt £% ZtuiLftu ifujx/h uijfJsLwj^ %ifu*jr$JL^ 
phw%g , n P n 3 g****** mbuuttjhbpp jft*£ *!&-* 
pnjUphwi Ujun-fywj nptift% ^tacftfi i£, «/i 
^ &(t(ltfltni£ finqwjntjj ptuq^ni^tf £ifu*jrtt.fiffu.%*t 
» utrthh%. ptuytiLif k japtftuaf f^\lhnfi\u^G 
» /twftfiS ft mutfilfi , %$mm k ft hmpuutfifiufi + 
» pmqnutf Ztfwjg k ft elmGmufiupnfi . k Jttp^. 

» dm *f mtim^f* t«z?«y«*y ftppinjafifti, ■ k ft 

» ££mu*Gn k ft Ifmpiuuft , ft ifw&ujrtbi k ft 

> $&&£, k <i£wftti?tjitLu ft tpnphffi , ft Q&£mj 9 
» j]**f***p***pnipfa£* ft Ztufibfh ju*ifMU%£% . ft 
» ft tfbpmj Hjiung. ft ^lupomiuti bpjfntpfizftn f 
» jffawmj£m£tyMpfa£u f uMjj^ k jujifb%utj% 

> opfthwlf ut pat-bum jig* fct ft fu%tj.pb^ rtt.^ 
» tfhg £"*</* ft tt&Z&pt* ui%0ftvgkuMi pity 
» %m Tfiuftuilf hpttpphzftnf* f k luj%uj^u vnufb %'' '■ ^ 396 

» JUJLfJLpU fa ft } ft Hi <j ft ^frf**} U**M*l fSMMi% p§ff%^ 

» pnquigt J}± /r $*»£ %**p**J mwp*.fy% % pfi„ 

> IjhMmG fjpfpup fi £#**.</, k gwpihG &fip 
» q^hpifp'bujlfntfir (mush £tipu ff-fih) > k jw„ 
» nu*Lomi*& jqkh qwt££Jft*Au% f)*l&j $«*~ 
» jijiUn /i pwtjh*Mij) k Ztujb^ ft %kpgnj *bn„ 

» p£ pwfumf* Hummty %ii*pM9%*Migti9.g**M%h% 

» ffititi wrA uMfkunpfii^ k P£ tfm**i%[$gh% 

$> uLlul, usM*k% % P% pmjumli £w$**ul <*f«f£ 

> q^opfrnpipt hpjimfMUwpw^Ti *♦♦ * ^ ii*tfh%wjh 
» wpn^humwunpg ft tfm-mu muip^njh ju*„ 
» pn^humh fiup %tfwjh*i» . q,wppfih J^ntuhuic 
» tiVi ^luplftuht; ij*#w£* numt*'j%*M/ftI[h £H*l 
>> i//r g***pz% I* kk"3%) U ppSuiA kpf>g* 
» $wpliuM%%+ ifu$%*ig% X pbl ifp <$$£> k mwj 
» qwjfi* ^^wts— ^|W & ^ mMMfpk^mh 
» motiu k jkkbtfbijiiiifutii tini.£pu* £u*juni*b% 
» pujqnv/f %$fMMMjtw$-Pli*%*i% Hjt ^ t % w t*-~ 

» J** ^ jkju»%kfii ftLpkuthg fyuitf omwpmij 
» ^tf^L ipizpn tniuGd %ifwjk% t — BL/£ ^ £ 
» jmmftinj €$§**% tj-kpi {fiusf qt^fnvfv tuprnhg 

» ffLUlf i^MMM%M2M%g %MfuSjku$ $ \ \ r t 

I 

f*pp $ CT /*^ uipnikumnifyuth' k titupurmprf^ 
j}h*Mi% %%MMip+ i£tuu% qjn $htf fywp&hp tftu/fLtri 
&* sfuMpij, JJk tnujfuirttJjifttt^ l^LUtf Hup ft* %jit.f}iiit 
^ v qtuplbnti jhlfhqhgfr %putiftpkjnL. ^utJmp f «y£ 
"^ t£ujp%nq kuJif hfhtnn mn ni.hu at ujctnn^ tiui„ 
jj* tfuitjnjiji — fJ*i2Jifu/b**jlff* k <fu*tfuj%Lulfuj£iuMfi 
** J**i.um±npuitj **y£ infwjtt^p-fiAg lji*ijfSh+ 1***$+* 

^ uf£i*i « / ft L**ftiM*£ifutj | f*|» l°[*i* $***£ &* P UM pt 

"^ » «*«£ ljnt,u%tw^h^ f putn *ltupq : u$hwj i ft^ 
£ P m pP**} *££"*& *?i£ «*/£ ^wti hplfujp pu/iig 

pum tfrniftnfuifuAjtj J nLuljrrj i Jlttitftttfktfmjn 

wj£ t h£uA»*jLtifnLJiiM ft mnt,tftupu * <£"/* **Pt~ 
V ^w^i «l)hu{Lrthifphpfi 1Q. uujuop jlhtyf* 

fa » fil**jf*j WrtJffj£n*^?^H_tf £ ifujpifnj fr* !§*£!„ 

*;..;>■ urtLph %tu It QjimfiiCwjP) If us J* £u*pPtit% o^ 
php^h *f*plig£tvpp-fr% k guiptMsp% }***P £****- 

>\ /^f ^ Z/l'&iJ nLpp$liP% 91Mj%M4f^U ^WiftJUpn^* 

l* ktp^ *^fa fumpuiUj) Ifiuif opuj^tfujjn^phA 
£ k \y(iinpapm^junipfnG% } ap £p Mnq&ujng 
irVuifJhutli wjurti-p Ifis%ffMjj%Lulfhpuf^% k wu v 
L uihtjiMig *ff'pg0* *}f*t-£u*lfk£ } j(}£ b%tuh*u mju 
j|* tpud mjU %>p* I***} P m *l*l u it m b ***5*h%M**j + 
S /t Majuuf^n frppb*- 9**r*.ui£ifi-tj Ifsii, pwdf%^t% 
H^\ tfujpffIfLU% frpkittj i^fi&ixtljp + utjunp ^luifujp 

m 

m 

f • : jr 398 

nprtg %*****$ C.hmmdnvm hqM»& £'&/#& t./dr ^^Jg} 
k /»/i£% dn^hp% **.- #nipMp% i***u* p**& 
%ptu& MUjvuffruft u%nwk**$g *lP*Kt » VP" 
fimprfBMi^m% 1l**»pf> ?«*V k $"*/*?*"#% %P 

tf'wji £ wJung «*/" h % i k "V* °PC W J" 
U u*jh pm%hpp um$*fm%hi phh^tL^ ^p ©„ 
pfi%m^ IbwLWUiMsptitt 21b*** fan****** 31) 
jMuptfutpf* Wf*mj f*l&i*- Q? b P**- n *-P/'9 <**- 
jLhpn*.% k Au*j%hpnA umji ifi4s%pmif*4*u% ^i/tfi^ 
j*LPfrAg $pnLM$i'& $«**, tipng ^bqfAw^ 9*'«- 
%^il Juipympg* *tpb% u*%fr*fw**mg, mmmmM^ 

yprrg M*it*utghwi») & f&wpytfwhhmi %uyk„ 
P&* 

jnqgh h% l^mit mfag £ SmJwpnifi* %l>«« 

«„«£ *l*km (f/wijfili), & pnm jipt&g £«- 
* w £ $hmhi,nt.phu$% i t wJ juoug/»% % *h»*Z m h 

ifmpl/h JF&u&fmnmpgn*}) %****? IP^tfmSJmj 39i> ^ « *lj2UM%uitf£m% rtp f* ^hphqnfmh** *&%*££ /* 
» tfwpq. ^ApMifwpuA £ f npuf^u qJJuafinL^f 
» JJujin^qLuj hphvhtjnjy ^wpgnnty IffiVh» * 
Jfcju k^P^i £*&»/*"|fc u f£ uu f£ M * l**u*p£u*l{njui* 
\* ynpbkpmf^ it. ^lou^i^rn^ l^mpbh^h^p ^ £}£ 

| * A ^tupgpUl; tiLt^iub ptuhfSb *Lp m J°jR • U h^. 
1: P£ £****** &***pmu*p £ ifhn.kfju^ujpgrti,l^h X q^ifh^ 
] nim/% **sji lfnt. gt*Lgp%£) Iftutf uwn^hpiu^ 

I tjkpuf pu*\i tff* mhuhh^ i^iMpbhgp%^ } np ff*„ 

IpmwfymG lfttyiL.£t A wn */A^ untfnpujpiup + L. 
Ufa fti%ifpi$*lg% ujj%uf fluff Munpfig i/££ *[w^ 
p, ftirtff tuji -Uftii£tupnt.fM& h%* f*p*>g yinbumb*, 
| %fth ***j^ whuhhf^ Ifurpblsh /t iujLwtnLu% i 

\ U>J i * U tf* U i' P***** tp "l&Pff jf*£f**-***& Jfu^t-fwi^qft 

| nL^Lubi umj£ ^mjifjnitf l^jlj^u/h &hn.gntf+ f££ 

f k p***** if&lfhymg (/♦ *f*prtg % uAit/htj i/wnt^ 

il phmtfp L. ifninpiiLp-hiMiifp rtLaujbp , fl«~ 

J T mna~*** & ft J u*lt tyfitf **$%** t.fifft A JJujLn l qfi * umnu^ 

I ^t hphLtfttLtj Iftuif juhxjtti_g ff$HifnL^ft uj„ 

^ ^wunp h. tlut£wt££fin &ujjltp * 

_|£ *j*w£ntf t**ju uj%^(fujif It i*-up Ztfujjrtqujrf 

j? -/'■ mkuutl^fi% np Zuintpizup puru.kguj% y awwr 

|^\ £A*£ €f_uwtsiw%utj frpithtj jG€fhnt,ft}iftJuh h *$*%*> 

n 
400 

ifuip* ^pun^fA k ^fuzut^ni mji k i^£mj f | 
np urufnpwpujp* fyuAw%g Ztsjiftup ^punvfi* 
k puirzi f^ppUmp l^mphn^i fr *l/*% P****ti \ 
Jipp f^ff^gmqmhg «$**»£ t[kpmpkphmi^ pwjg 
%MMi*a*i%mftij% £ *^£ f» l * f «45Ef> **p t***P m &1 
k uAi^nAq %im%w^ y V»%£Mtf£t* tfhFrhu*£gh 
k PmqhwuJU mji m/hvgpnp mhy^nj ufiuui^ 
£uj£fi% i *JJ*l**lfl>lk***l tllimjii*.phm%g f/>«*9 
4t£lp* % €fpt k <iu*J»+ «i^f»iL^iV np I* ^£»„ 
> $****j k jm%tfp%rfng */&**&"#£ Iftipufiupui* 
#. %b% t *fki.g % fa Ifhpu^ BFmpwf.njh hpkK^i t 
» qnp *l*femljn% $*t**h% k ^wyfufutp 1 » ♦ tff*Lu% 

4MMJI <$[*£* « tfj* *9 *.![%* 99p jwhqp%q : 99g *fK 

» nhuj^u £w%£ f *wpMtf£** m*% JJmvnuq % £/^ 

» i/^ntjjf * n P tp 7** * * 4^ pwiyfipfi 
*fph%. «*/£«*.£* up *fhnhi**j rvMt^kpp %wp* 

» gmhi; fy****? *}*&* Hmpymtf» ♦ fc**k Uk^ 1 " 

ifttjpfi «9»^^ /»*& t***?* **? j**p n 4s**j**k k m * 

# %uAjcf% juou^ k %rtp fipogh £*xA«fj £«*„ 
ijJltiLlj k ffpnJmjGmjitoH %f*jh k*h + ^ (/* 1, l\utf]iiHyf> x wpmpbp^h £**tv* ^iwhml(i pit* "%. % 401 

ynuntl *fhp *mf, mh^ ('EYYa?Tpf|Jtu8oc, 
Ventriloquus), '£<»<4 p«r*fc $/»*i*£ k 

iJnUmlf) ^npi% % iJlfpi2p/rzK } $u*pgp%rtqV 

7 i[$w%ifw% uthqfiLLuig p%utlffy% t _, fePi 

f tfwpbrf, £ Mm nL pfHSib /> ^"V" & ""* *%*- 
f <i***Ltipu * ^^ fitutfypujif uijuuf/iufi frffl* Zhutp^ 

I ^^f lfl*»9b% % %' n^ip qjMLpuy mh$Aw^ 

| 4«#if if>£i#oj£ Ifwp&hgpiht* «tt^ ***£/* 

I » (V/H^ J9nph%mgfj ^pmphmtfp ^^^ 

% Phw% t K F n J I [b%q : m%mgni.gm%hi %U t pt**j» % 
-*frpfat*p JPutyfiujutpnu (pni-nP c^J?*) «^- 
n m ipi W#* U*l nmf3, J! {$***±u*%op£% /J 9***^ 
?M* 4.^1*2.1**** Pw^mtunp pm^pwmnL%[x\ ^f» 
« tnujtfujLfij Z%Lup[t rj.fn.pnz.phui *i p ?ffnnnj % 
y> & ijZnzfpt piq. [*hg% jfurtpZprftu&tfLij jn*~t* 
» fi*~p pujnltmj t uuiu/b£hku*L "p^i** '|^^ 
» uimrtnu ^Kn^phwjh » ; ^w^*iu?/iii*i^ 
Juotigbph wji £iuui %hq {*ifui%u*Lrti. Zmifiup* 

^hatff l*zj**kp wjhjgjuA %t*/bpMM*%iuiu*m IfMup^ 

b^hilhgm^ui%£iig J^hm LuuwnLtjj&iupu/hopfit 

26 402 

%wg m*pi>P n 4.» k mJt tyfr*-r*frP" u P** m ir***~ 

f/rnw. (Pirithoiis) pw<t****-**p lj"tl f 9* u y8i 

ftp Zmpuu&hiug ^pm^pbp £p qljh%qm t.pnm* 

^2t mtfm P'i u )^ n F8 %mp**p j****l*z* i * m k ls 9b* ii > 

g fc u*un%g %tfuil*gph£ Spqiw p***ifpuiw*ii%^ 

Lrrj ppwbp (/u \%), hk W-*fr—»P nu ifa* 

W JL i f* n 9E* 9 £ 1]k%rft**t-pru*ltg ^km * — '4J* a 'A 
w %m%% k nnpb% X hftk /r dhp jAf«*.£ *«*- 
ifhMni k Pi t*£ £***»* %pi* hpk*.{*) **£ M»Jh* 
gw% $knwtt?p %tf*u%**i-phwtfp &wj%[A & 
fiifuiumph* Ijhimmg it u*j*?*f**t. x $ ****>% k m 9 

Fee k n i w ^t^* ***JL mub tt Ficca **p /«- 
iituui^fM 45 nu k* k***b* m P*i *ki***b***kbp{ )* 

JJ % h%g ***JL P***!*k t F W ^» U9%99&£ MMAaJt 

ui% & %k L ntl, (P£ k puftg np £k*ff> fiphutf* 
H*utMn%f> rtpt*£Uitil* ijui%uiii **& kjj » fy/**w J*p~ 
J£ k fj/tautu'ii/wj, pwrzfth £mf rv«.x£» k pa A 
%£ W %mli**i.pf>*59p £**/# qfiwkp » P^JS t 
Puip€fifu*%fMi,pbuA *tpf>g % %im%uMTfimp fc~ 

ynLgt wpd£ qfimbirtL frphhg Eostra k ifbp fttfiff^ 
qpllhi Wih, Wiha, tf**» umpp . mw&mp 9 Wei-. 

Hea, Heag, >$ut/ (£*y$) Hol-Ui- Saiid-ft**. l m 403 

^ | v tfujuuiffil jiAtpifiupfi* fj%£tij£*j ^ ifu*pqs**p£twK„ 

j£x &/£# W# ^^nvphuMh */££ yp£ # «$/*.., 
mmidmjg f»£w%***ju%tff*pg k Zpuj^Luy&ng bit » * 
Jfuitfftuvtpnu %ifu/h JiJtuuifinsl pmnffg %buw 
fuujn%£ ljfiitnulf/i/tuin>f pmn «f f «y£, «/f £/»/*~ 
[ K< **V 4 JW / ? * #, ^t kb*~**b ^^/»'*»* Ifuj/ttmp^uj^ 

W£ R*&*J& m $ * £) m jbl*£** p****if*** %ntui% Ifujif if our* 

j iuim{,%% Koes, Koies, *p fjmifiwpp^bm% 

| 1 1 : £«/*/ junutnni£ui%n*-phuj*fp *f***gpfr<g frpb%g 

: kr zhwbLtitiwijf * bpkrb" £***** $k*tuiL.np tfgfy 
p k n v^* % (U> M pb i t*v , /// , ?/ r V ,w v *"*£*&%£) 

mmmb J], mA££V liff^num^ KjVOSa, (**%u* m 
tfnq U ftmp^pq.tuMjtnt. $ 

Mb****!* **(%** **pd9***9**il**& k mtMjj* £«#^ 
7 *?i t hb L P tn 'P , b^ 9 % ** %**j%**it;** **l[p€Lp%Lut i Lu'h 

I J,ifuiut*% fywtf ^uj^m.lfh iu%&tA/h o p% Putn 

&iMtj%fi% k £p/>V ujpfi<jj%/i £p %J9M,Jm k *}*ftg 
l&npq.hl* *fbp&Mu£u*ji$ tun. omutpv jff.[i*qm 


1 ^ 4m 

*n$ug*.ng $n£wliu*t.t*p ffrnph £, *{t»~***frg * 

9^iupq.w9»ibmmg^ 4>*l*f**~P ***J** 4 *7* £b**ag 
?> h **f>LJftr**lg ynp&k* »/»*v4 w 9» ffl ? 1 / ^ BU 
» ^i*ji & tt* w ? & JJ"*/ 1 ^ '/*»«/*, b P*W 
» ytnjih?* t f\*-pl>£ ^*'«V£ m^hil* £##*/w«o*i ♦ 

^T^*^ 1 "/» vi***pb * V**ib*-P & 5tJ?"V 

> #^4>* /'"Vi? P w «£ P w J ni L p^gwmphfh 

hujjb jbZ^^L *i*l* t -P'bp*t* &- ****** r*hg*?** £ y.np&l 
puhjy jusjm%£, trp t*% £**{%** %f>*f***J ***JL 
l*'p%bh m&i*{9**pMM*pg) %^pkpp fybpuf $&?**{ 
fym. £uipttb%i ^wffAi, pn**4%b% % */££/? /» w ^ 
j/A uMm$h%) U ***j(i** b w%n%g w%nt-u*ifp 
pujpq.ht*t£ $MfiUjni.pi*t!iig w/£ ^mltutqu/hfif** 
npng mJumunpb £ £inmpGljt*gmpj*z& IfrnJ 
£mtnm>iifmjMpf**(t) q**p ^m^ph $£*«*£«y 
« ¥£"*/" 9ft**-P »*$&**&&- UM J un 9bk £ * m * 

'/4 i&*ihi&* **kp ********$*% tfcjjHi** tjnp^i 

<fu '[*/*, b mjjh* %uMuwp*Milt&p$* MMMjMt hm* 
^A« <f»p&M*j&£fih Zrfwjnqgih f **p***l & h*C~ 
wm.£/hb H* w ptyb*P$ t{t*J*f *f*wpptiifhg]> + *"?$ 
jihtik%nA Zutmu ifutpLi*j» , fy*g**i ffpnumh 
af'wjtt fyfti-Pli tuiftnil tf.mp[»h tin*- %h*n^ 
Luttf gpnJL^i k phijutb ^mmbpnCb i/fogi** 


1 405 

t& k ft// 1 '/ 1 w< ?/*/*£?> **pg m Lt^Pn pbpw%nt^ 
PhPh^C jfet g/'l # *?***$ P mmm%^ £v 

dt 8 V£"£ frp^S fi^^lniii^ k fepw^ 

^^m%hpp ttrnptfrnjih Jjfn£f;f£i f k ^'iiiti^ 
gph£ } «k ***j% tip tun. *fbt£ frt*ii £,&#** 

» ui JLS %, fipuffa {&£ UU'^p^^Pe^f 9»«^ 

» piPi'tftgh > ^utpgrwclfgit k muji m**juuj/*„ 

» »fig f npuf^u £f*ll*i mljfmfiiwyG k tfwpifCnj 

» fumy***}* umji JmjuJ u*Jb%u*j%£ oynmr 

» n-£ f&£ £ s mj^ iftu'hujLiij'hq qf, plby^wp*. 

* M qjpi"***P't'*-%9» f "puti** **pg i[wpji% us$i„ 

» whyog* i ; Ud^V jfo h SP % £ HJVifnp* 

mjuntl mji fi**-P***lg htitub h% f ^np fttifn^ 

*?**** \k*l^*b***g b**fl*Hi[f***fn** uAinLLu%ktui f 
P m J9 Ip**p&&*f IJfr**** I(i**Pi*rililittMM% £ jP 
qujpm.% — 4 f Mumpbtfkgttt.ptiuth %iTu/h £ A 
£ « fymjw fyuuf *fi***p §****? H^ruq fyuttf mjj^ 

\ jA^ %&£&», putm t/hlfozf* ifynj ty *}*fipu 

ff InibtfuAg}* k uMM?k%% wj^ ^frm^ pw%fr± 'I/*** 

j SmJjjiQlfh^i^Jnti l/ } put*i,{rh. ftp %frtfwj «y# 

I 406 

^fw%mg 4jP m J <H* m & u*mb%% ft»»% $***{** 

*fl& typp%w%g Z***P^L fywtf dambgphb^ fPm%^ 

> £w*f WmifkUJ* mnbni.^ fympJ/tp) k Jjpfap 
» & J£**7*f k* f}*fm£u Qmuj*f*€f>> + + * *f***rp~ 

» ./ft? * jbpk m P * t M n *p> t> ^w*potn W| 

> 4 ^ ^&fl ^f£/w#f/p 4 jmtttfhMu/% ufqbt*L„ 
» ft fit-Ik u?> t 

jipp yopwt-np k ujqqrtL. bpb^ffh $*fM*9jttqmg 
Ijjilfwpb) ^utpotnU tip k Quijinfifti mjufihgh 
Jjwptffrp k mssji <f,*9jbbpat£ ZftLunLxssi* 3&/*~ 
£tuhg tfujif *tu*$MjMMti-£%g* P***J9 fVifh%(;% m^ 

J>n%pjnznn*pg k m ^ M n *PJ n * n P n J3$ * ^ **l m P~ 
quuuf^u Qwtnntpg) QnmpmpfaS* k <fnp&% 
jntnp&fi £**f*L £ £p n *l %*f**fkit fl^w pwnftu 
L&npq £ ^mumpmli pmn% jnnnpfi $ r*p %$m* 
%m^£ £{"**l utnLUitn> 2jP m PPt m &ll* & £jp** m 
P»f»* Jfe"V $«%/** bp^m, %bpuf £p $ fymtf 
iqujpqutuf^u mnfrnhft tf££ £t$Lpp y/ttbbjjn^ \ ^ 407 
A m%»p J$l h p hu 9m b tfitgu* & %b "»- 

*L»pwpwp *»*»$*»& mttu»%p Jp, hnhgp Jp, 
gm^mSp Op Jtl &„* lp p p fr^j y mmp 
^Pn^p^Vh^ n p L p n ^% h'pun^p £»„$»«_ 
Gwykm, Swplt £p „p 9 „p*% mJL pu „^ p 

\ «{**** p <tpp U u,j„ putn put Jlub JpL„ bhpuji,* 
I ^«*p%Lh B n*.ph$uttp £p, tujupigi y^p faf 
I --ebl immbp A 9 A L n£ p lnt.pt, $ faj «,_ 
%n%g %Jut% tupn L humpu ^JAnt-utb %utmhp , 
ap (l»p*Gj> h>puni.p% Shp ^ %Mwa .. pum 
tULuAfifLffbuth Jhp tyb ujtMimifyug, £utJp„ 
pmf % m p, u»j» If^hp^n^ fa j„t„p£p, fa J 
pum mj L wt.u,%q nL pt,»,% t jwttPntMib p ufu,, 
uthpiMqifp* ^,Mupj^6 t nt. Mumh% ftp Ufm^ntSui^ 
%mg nu L nAg U %hmhg p hntjh fi&nAhuMg 
(Hm%mj) t wtipg *u, 9 kg u*nw$h «fli^„i% 
GwJppwJwj p &„£», p„ m fonptih. qjnp 
mj^pmlhiptl Mp opkpniu $n£mfa L np 
pui%w»m&q& ^utmfa%htu%p pu&wuwhnb 
fajpV Sip H»»PPpil ftftumhopfr hp^mfk 

£» *fipp»***t&km.pkwh mmh% np h £ 

^bpufn^ m,wgbm L Ipty ^drnj^ £ n *p Ww 
yop&f lfn t n L ,uh £ t $&„„,% Jfr ? pnj 

Mfyh kP %ut J £«"%"«.& U mj% »„um 
fa J" m^fiwpmg ZwLwmgi, t „ p uip^pg t I 408 

qblp*. MSJifufMj 29^1 *& P***3 *»*AtA£ 2?*~r 

> tiftttu^tupfi U fym. fuktStwj) tfwif i/nt. 
tstntt rtL.fi $> % Ifu*if tjmp%nL.fri 

Qb+big mjMi mh*i np ^duyfaff) itfu^Pnt^, 
Pbwhy fywfttutpn.nt.phmli *£np&nn^nt.pf*L%%k m 
pp %£iu%u*lfl; U ZbpkpmGg puiirh) tPP^ 1 - 
ghwpg ^tftajpa* but iu ninth j_ f\*Jtfw£g puinit 
fyujtf fiifJmffnpSnzpfnG i fiii£Uf£*s w%i**~***%£ 
§%np$mij* $***/(& Mp fr P*lPf*b «« U m ~ 
Jrruwinujg^ii* pmn[*% *upifwm% £ ptffy b. 
mjunp ***/£ J*f**f> *i nL 9% t^ n P^ ^ pnpu 
j*tptf£ pttglgnLpftKh * t[*MM**% tjjf umju mbumi^ 
%tfujjnL.phuj%g */£^ ttiMfutmwlfh wj£ £p pp<* 
ftp^lfb^i isijitfihgtt p^^twLp[»M% %Lutmuign„ 
%b^y np it £mm nt.pp^ mbnmi^ $Jiijjfrg wy£ 
M*fwm£w*z £♦ it p**w tyififtl*twMif* n+ JlJ, $u m 
tfb% mhutMiti %Jwjg . it jump*itPl*t%g t*^EZ m 
ifujlfuii fff?mt*tiftt.pfrt5$hhp£ It iiffumitL^pib^ 

pi; &u*ffw& i& t Hj** iiff*ti*i*uJp jwmm*l[ 

uibutulfg %ifwjntpkw%0 b% % *u%&u*%g k m *^ 
tftupfj.nL. ifujpifhrtj *[p»**J bqLtt&gh $ np tt £ 
hbpiunil) it umlppMLtpmp Lfm$*u/hg , £wp<i„ 
tfttL%gp q%%b£*i$l* Lttju £ JPuiptfGuijumy i^mtt 
IpwtpifSnj fuiurptif tjt$ in Km tS% % n £ n J *Lp m J Q $ 40£ 

bplfUtp yptlLmh U f&wpKf.iftJHhnKwh ukninft 
ptuhkp l^w% ^hrxui^p k mu^tu^pkiu ^ n {* n & 

W /***** Li *P §fwuw%g ipLUptfhnj iunuj%cih% m^ 

Gmfcwyt Jljuuffruf, uhnm^gp j^^ tfkp $j& 
b&bk *£• ***Jl+ «Q**p<fwtf JJJ^S JuutrpujfjL 
» phml^u/h wq$ihgtfKfib*$*i?p , £&**% tfirrptwtf 
> tig mkuuJ K Ub^nj //A/i* ujuhV %^m%w^ $ 
» upg uijhif uLti^uf jtffim rfljb'hi (jrrpJisjif 
» jkpu/hu fyuuif jmjl «iij£«**/w if fin jiim^ 

» wuh% , fytuif %w%qhp£u uj(£h[it_u u*f£*u%k^ 

» yw% pJ^b^nji ^jHfjiiiSf^Mi k jnpdtuJ fjm£ 
» §&/*{fk fymif Qhn£ } iffth ujuklh &u/h*uiMi$M*p^ 

» &• fi*£ty**G£ llmplpuGkf) k p*fpm£fi£ %&&} 

» (k n k tt n)* n i Pi j1lj"»j H^i tt^t^ 

» & 9 jopwii£&j% k <2f»r/ijV n£ £ *?/»**£ ijt^ 
» tr/r, wj£ fa iffiq/fnt_fih%f;'lj k /i ^7m.£»£.^ 
» pk%£ ifuipi%n/b. ,+ k #i£ ifj/h^hjy Ji %pk^ wn+r 410 

» *f»^, u, JL faf f, &pmnj k m J> ,£„,»% 

» /^V A bppbfc uinu&g JPl^inj %ng» * 

ITmpSBtwfaMuqp Wwfi k f pp%m% fi kntk L 
(Tmpmm^Mu^ u/wp^wu/i*, ^«,, y ^mjw., 
^i?» */» * £?»«» W'ujpg Tifcil>i 6u**f «V~ 
<*/»$*£ »^ & £ ittupShnj $tmuu*% 3 i*apdnu, 
Jp. k umju mji pum JluuuAg j mtnnt .k m ^ 
1, n A%hp „&p. fil^t*, y8ff,«f«,y, g„J,p 
ftl fiitppl mw L * pppi*. p*»gu*mp n i.pp&, 

*W t P hu "il ^«"¥^>, »p nippl UHfhq 

p«, n »£ mJL fa^uu,^ if p% lU /i„ % „,% np 
wpiwkfwh np nt . w *p% ,%£ «, « ^ pu$L% 
» •buu,hu J[ p JW %j; nt .p k ju0%l»up k j m „ 

» 'hbqhSL ^u^pi,, LMJp tbp ^ i>»ji>p u 

» »1P»yp q/,% t wkpf,, k Amjf, w*£p iJ&i 
» quAhqpuMjp gnjpt—^pwSvyliwg mip%„ 
> Fit 4 W ^»«»£, £> bu %„ m h L p jwhSnip 
» j, ju*%l„ L p k juAh^haii iw£mpl . fp 
» knu L mu % hp^ l*»jpp k k % n W mu q^hp? 
» Wbpp, k iwjh mihu qf,%£ im%hqpmjp 

» g»JP* ^wifrwjfc mpmp ^mmuiuptm'hp^ 

» Ft F%1 #tfq ip -hv.npj p jm %$„,.p p 
» juAlmp k jufohyhm, ?W£ «i^,* f%£ ^ 
* itV"* <L*P? "ijpp h t n qputt f ykpy „*„ 411 (: 

f > pfc k- *t***jfi «*iW ybpt 9**ht*npmjp g**jp * 
[;• > bpp ^fth%m%ft% ftif J*lfrffi* & yjqh%m% 

> fttf bpp%S%ftgh) ll *ft tupdw/fbguiTs ft if 

> ?"£*"/*$ &££& % ~ * ^M# %£IMMilftIijltMMilf Ul^pb*. 

> ^?£, ^ %*imb^ ft jwh^nup ft j$*$h£nKp 
I > A. jMMt%h*ihdl* tjiu^vrftrf* A J^fr I"*/* H^Pf 
f > m JPfr) ^ *ffa ***ip***p %&P*J£ W&pi** & &UMjb 

{ » *"^£ ?*/"? *M*%k*ipu*jp g n jp* *fi** Jiftg** 

-f . > h%m%bgm%^ 4 ^>#i bpp%£bftgb jqhgi&h f 

[■' > it aitp^u$lfbgm% grw ijt rtqiupq. hjjfh t |j^/**> 

f > <£u*/fhgLUL bptfft%g U utpAuttfbguiL hplfftp , 

f > & wp£iM$i[AgMML $ru*nu*j% QuuinL&tij umju *mm„ 
| ^ 5»mA t » & wy^l*;— / Aymw^twry, jyr £ ^ntmjb^ 
l Z w ^ i/JjJjmSt jh^nt% %u*tfpu*gp%b^ Ifustf wp^ 
j <ipk&L) ^tfoujntfh **{/i If % pun± ft Qtup fban% * *U£t„ 
<iwift/LU% %wifutp ubnmft mqojd-gli. pu/hg tfutm,^ 
ft% jm*iP$$*pwg *fftp**i &> mt%uAt^ft% fttjfing b. 
bpwpftg i i_P MM J *£p******9& i **p tymflujw£u*fip b. 
ttymipuGwIjj* if $ p**n ±ft% | £i»|f jbutfij ufftmft 
jbt^H* opj&mtf ftdb* « *f*wjp bp Jffthgf* 
» bplfhuiLnpogi* f h <{***jp bpifftp bpfypuMw^ 

> popuf Iftti* turxUnt-p ft %pnj% ur*Lp U ft 
^ npnj $t*i.p ♦ & t£hb% ft uurnprrmu p/jj*bg 

: Y > pbpuAftj% uMifb%tuj% AtupifMMMtfuMg b. %MMM 
» pmfttottmg , £***fft A ^wtiifft & mifb%wj% 

> iffaujpft, fig ^tfuiptih ft*0**ft£+.+ 1]ujplfhu^ t 
1 412 » gJ9% phpm%g Pgkutifhmg k jkqnKg %m* 
» pLufuouwg) tuhnttuilph fjj*mni.b**j p f k 

$$ij£ht ljbqt*±gh wit* iff fl[j>J»w^t«iySi, ftp 

JXi/umtfi uiji pun*.w& £) k £****** jl*£**t.u*& > 
gum *fp**g t fiwjfwtywfijj, g**m nwiffymg J^^ 
pfaj&t* pjhmifnt-ltfhuitfp fyiMMMf %wjjt$*Sh&nt^ 

tirqujjng, ttp ^«iw mq^wg k Mfbpajh */££ 
uffi ffbgnumh Zfa*f***J £»m/ f k *Mij%*tp tfrnp^ 
tfuA$ tihamf* ghmpghbp &w%oP kh% ^tfw~ 
jnq% IfUJif bntrv %ujjnrj% ^fwii^ <Ji«JM#^£ t 
tipnj *i£*f m Jt ¥** m ********* fa ^pnt^mhg q.mntfn%* 
optVhutif £52r* «[Jl*bi** r w$fp $uhhqf*h QpwiH.* 
» £*y* V*JP Q**Mpu*lr% % k npnmwjp fapj*&** 
» qutifuf k £«#f*£t£, k ^w£Uiptp ftppht. 
» yo<i+ mhuhuit^ qput it wu(;+ ff*-p hpftu9f* } 
» "jfa?b whj*&k***i% fl*#£ Qmpwifi* tfl*P****** 
» qft^phu/bg tj.np$h jum*fau*%hif+ *lfl*tP fa 
» inibgh > qiintfh p $£f^£* i *L******$fa** fa k m ~ 

> Pt**f V***lik ^whnt,t/h % $wjhiF % qmtiwjti 

> ft tfop tlfapifi £**tp£wphtf k i/ujuhtft (lu£ 
» nqnpifnLphuu'b £p&£mMMiif% + I|«#<^£*f ?^*l 
» Ijjjjpujifp \J. TjnuMtph k mdh%mqop fa*w+ 
» £h% ^pfcumnuiS , inphglibpufhiM/U wpn* 
» a/ij^E/ /t *«/*" tfjnLJjf uiLhtnwpuih**i& % £«f» 
» mmphpwt% % ,**»/»« fytwifSl* MM9gJr$mpHi%t* f gnpv t p * 18 

9%" > yhmrtifb) m*uu% ifmttustfp mputputitntfu f 

> tip #14 ifbp£b%utu ft &uun.wju J^umn^lknj^ % 
Jk-hfJ* qn*.mp&*u[j*+ «Qu*pujlf% ft yutp tf*rtL£lt + 

£>. > ymp tftttL^h ft pmplf ifptMiIfb* pmpfy fypwi/fh 
» ft gutph* gtuph ft ju*%jutmwl[ &nifh+ u* m 

> tfbiwji £***p ***}& k y***p fjhqn^iui. \***p 

> jfuitpZnLpq. k y**V q$***J***pm%g% % ufuJ^ 

> m tun ft k fiiMMtLuip qtvrtiiuij ft tj.fi tf tug £w^ 

> nujjfiu IJjumifL&itjp) k ujji% t — r- {ftp 
uiww*Fni~p*hw% i/i££ $**nw£ft% QutpmlA fypp^ 
%ui%g tfnyb]^ ^fjfpn^mhq.^ H**P nL pfa£ ***htf 
*ujl jfj l Z UM ^ k*fg* **p «£"**» ^^ m jt9 *t*fhbwj 
» t^n^riif $uijhgn±tuhtitf } tfiuuh "/"*/ gt**$ 

fo » mjifui%m£ w£tuijp£wg% untfnpn^PftA n±„ 

jf^ » %b^ uufiuuusunpLug'b utpgntjjft *f£*f*f np^ 

U*s » Jtuigiupituiju nt%b^ pht£ff£if f/prtLtuirfuij f 

r~^ > k ft ^uijbgnutu&tigb q.d%i;nKpb%lf u*vb% 

^ » ufwjfth^ i*p£mgu*p tffiifjLug%» % 
jkf \Fmpffbnj q%%ntffhLuifp %iJMMjjnM.pbm%tj 

(H k^P^tf*** £****f***p&l***. |: 4 f*/ #< ? pmGmfb ffUJif 

jp* £*"£ ^ ******"**& / f P m P t ^i %b*i**ti.f*pnLftb%gu 
l^u$tf §fomn±ft}b%tfli } wt-b^ft u^juI^luu pfjiutlflt* 
uncmniLifnLui ^n^m!ft9^PftA%bp juspifuspb% % 

^ d^Ptt kbp**i *f $u ifl Abttap k £ujp(/ifi*jifp !**«■ l& 


414 

&bf% QhuG mi&f ^ pun^f* , t£t*p&**qii £&n„ 
£mi**M) np % ti*9MJnpwpu*p ****l**g *l("*'J **{%**" 

Ifujtf #f*, fippbt, m%n%g pj^ntpbwh Ifwtf 

"ML llL^k^J Tll A + «1ljL h Qbw&whn^ 
» Pfrt5* M$tn%k% tfwhlju&g mqmjng fripbw%g* 
» i±iuh% n£ {/&&£ 9**"- t *?***P*ft**b** *»$*»* 
» \kjl **- $*£*'*/ pt*P*M& 9 'J l**~phw%g ibnmtfy 
» tftup£i*h quij%n*$ftl[* ww&tf, fit y***l ml t* 
» Ifnmh iZ{>t.tu%ffi**ghw£ £, U §fp **9ng£ quip* 
» <iku*i jmimymtiS ♦ fl^ A ttfm nut *.**&$ 
» ui%op$*g joptuGf&G it S^mnttf£ nunbhli 

mbuwfy ZifuMjni,pjit5$ £ ^ #*«£*&/» *«£&/& » w f 
*^£*juj£a# <fpr"-i*i lfrmjpiipmty&j $ 4* m Jf?'P m $ 
utn&nzji tj*wjjpitp*H?f w£tyu*£bfi P***J*} np*l 
jwjw%{* ^i fat ^["H E^^O** ^*fuf/m^MU% 
%^p^g */££ $mphpm£g utji jltgn^mb pl~ 
l*t*ltit£ i^mPbputllbj% umji iftu*ppbi*wil ty 
<fu,£U*it*iLf* r pwjg *ffr***jh *M*j%***[ £%* jf»l n 4 
k tytnpttpmlf&f tpCmGlfmdu) np jwju*%£ Abu* 
%iubnupbtn t h %tftu% pu***lj*+ jf*%fti-m& £ J****l~ 
Pmpu U «4pwpbp**il{bi ft pu$p£p mbn*-njx> I 41& 

np grtLgtfh^ frppb** *L M **b*9E** &L n$ £ P m JST 
u/btjhutu itfm^bijnal *£bp£h fc *L m JP ( iV J P b L* 

\nj% <ipng *f££ jj*£*t*.u*& £ k lf>utp//jttufpiw 
op i tfhu*uxulfu*pfi %£$**hwlfnM.f}bwifp* np k 
pnL% tftMJjffhpuj/{f> {iifuiuuip %'p&?l***pjti*$fy£ f 
k iffevr ifmwli^wcnp pw% sf^pkbi k t£mut%a£ 

Xffit.pujfuujri'k ^Jiuj[tg fyppitMtj t[hpujpb^ 
Ptl ^ fc ,,m SmSifft $ np ^£i»lm/^ £ [upus^ 
muilfmtt <fpniui&f* iff* */££, *hf*P tunfibjnj 
k QhnG mikfnj %bm f k finKf* jump £&%***% 
ftd^lftiLptitutfp jvnuibp iphutnb^ l^tutf h*n„ 
tnbpm^ ^ifwjhfa ifiuhuMuuShrf. ^puj^fb pt$t.^ 

i b $bH ifrfi* 107)* llj»<Hfaf> t % i wt k 

Ul**9LlfMitj rrprffih* « /j pujgnLuw ujpiftutnu 
» pntung %wmiiihh% , k [j*g*i lfLUa^b% ft 
» buirru mu/hinj k jutjl ftnLtfi np l^hff 
» qtiiihb^MUi.% , k muh% % p^ qkq £ 2hp8i*n„ 
» m^ t — - lXypt<»'<J»>l ***Jl jfe**^ , k l(***p+, 
&nt-{i Jippbi. uibuiuty iffr MMiSfafmpmp Qtfwjtin) 
ijkpimh IfMud P&lbp ftp*ujpni. fr*&p£hjn£ k 

Miijit puAiu $ 416 

f}*u*if fywtf ff»u*tfywptynzpf*z£ mmmj^ fy£*t iaa„ 
*t/u*]iiufl/i , ^f£i# %W£*WLfti£ fuutqft qnpb */'£♦ 
flmmifqwpfyh ftpp rj.jit.pw if wh qwtwqwhnt[ 
Lhl qwp%£ Ifiuif ^wuwpwlf %fti.f}ftg Iftutf 
jwuint.li 4thi.wi.np gj&ni-wb fuwijwfj^jh *£(**** 
uiujhtun it/tub ptuhbpnt. , It IfWtf w%jwjtn 
lf^phg) /find* jw%lfwp& witijujiftnful; quAtnbg* 
P^JS tP <ltl****"- n P qnpit% £ MMMjh tfrigPtk 
<f%mwlj%hpnt5i* np i[£v* (?/°£ mw ) £*i£*»«./&i 

lfrP£P **• Pt^E Z^^P&O ^ *f**i**p***ii***g nL - 

guili/i iff* ntpj*£ wuurbqwg *ipl**j jwptfwp^ 
gpbb£ wutnbqwgnjg/i tff* *[p***f f b iq^uu^u 
€LnL£wlft7t-j$ftt%*hbp p^*&l) b MMsunhg $wtfwp 
jippnt. uuinjtL qfrmnt.fi}bw% bpfywp tffrpg ***fl 
<fprtt.w& £, \Q q^titfu Ifiuif utni.%) **{/ w - 

gp £w%ybw^1b hmtiL wifbh^h lfwpbi.*wp 
qfitfrhjjjp ftp ^wlUqbpibw^ Ifwif mwwffwj 
Ifhuthffb £, II &/?£ £wuiftw*n £wtwi*if> */*'«*/£ 
trtHifi ^w%qbpib^nj% l^tuif kpifpnptf tfbhwg 

K \l&ujwpuip li^inLfi tpn. Prestigiateur, ftp* 

QytjmufitHj + pwjg k ifiufumptL k wji mthi/t omutp 
if£l{ iffa ^wifujjfittfi hpphffb, i[iuuh q(i \jpwqw., 
$u&1U fi tt^lf ifLUjiqfi q.%^ Wwwujhuij ) *}ȣ* , \^ 
iptt (iyut 1 np , \\i uj mp uip f ^ujfy s 417 

4j>mj, %hpfajp U mU» qftL pk Vi % «/££ mjL 

H 4 b^i^i" fa™**,^^ k^ »r»tt>~ 

*>p & k £»f UfutmSutn.^ fatf # wtpu , 9Ui & 
p»Ap Jp jml^hjj, fa J- ymlntfm* $'„ t _ 
it tf m %u, L , U Suftjhu.pt „ p mju puAu 

fr /»*«*«* (»l»Ulfr A fapn^n^ph%i% &P 
£, qhpm 9 nj% ^.«^ »c% nq p Jf, fa t 
qpJt; fatf /*,«. A tw ^hp^n/i, faq p k 
m% n p uiwimo%l,p 9f fa,/ fa p Ugh^ t ft,„„ 
put^pmmg ^'utufui^tuji, {,,/„&„£„,. „' p U f 

k^vi nl L* 4"* um P m 4-g £ «y« 'pwfuttf u 

frohpg ,/££, £ Zt f W p pu , fr l r3 ^ ^ 
% WL uA q Hf,% opp%Mu g l Z u*u, «,2, ?w< /» JU,J„„ 
Iwujfr hfab h% , UJUUipup ffh pi f utpq fa jp % 
ipmBtPfnZfi faS Jt » Jin %„ L p pc % g) W „, n „ LU ,„ 
twjp-U u.Mhgniphut.fp, ui^uf^ npp% m fa u% 
np J), ff.p„g uftuu, Suite b pp tf/ lu i' nqutff * w _ 
^P f, U ,%/, ,uih L npy wju „& q put ^ 
gmmphjU. pu,jg J pWJ % j/, z hg%^ np p%t 
np £ t Ju,pp m Ifpalpg ,/££ U uu , n a„j u,^ 
ykgnt.pkn.fp /j'pnutp, un^m fco^pg £&_ 
«,kL» W % u, JL ^„^ p % pp £% & i lutp dhgh Wl 

<%»!# faj »*./>/»£ muutn^uth^tnhu £„„/„,„ 

27 418 

pkuj^ u/U&iuhg &kngnt[x ffiqfrq fypohfrxf j/£* 
ivjuuffiufi pu&fig fufusgnqgh WuuinL&nj J***£ 
uihlIi Zh"p$g n *l ^ §huu*%nq ^wif \J***ip~ 
qwpf> iin£n^f*%* ft%£*q£*i ***j\* lfpo%[fg m^ 
nf£h %u/hquttfi*A*4ig* %t*f}** J %nug ***j£ ifn^n^ 
pmphujifp } fuutpqu*l*$nuphwifp U tfkq&kog 
nuqkp h% %if$*i%l*L tfuiif f*tu*pkl J£fyqtf£lf , 
usjutq^u uufk% wqquig L Ifpohfrg i/££ *»/£ 
hqiub k% jutmrn-li w%Affhfi tftupquup^ l^usd 
qn^uJ^nq !ftj*p&t?Lu*b % npn%g ***Jl &*- W JL 
i4jlmLUJifp Ifn^nLpbi fipb%g qnL^MMi^Mu^ pm„ 
%h% hut if qnf £iulfncpki*ih Ifkptqfift %tMi*fk„ 
tfujLn* L tip u*pq£% jft£r*t.kgu/h mhuutl^ wb„ 
uujI{ %tfwjfig *lp***j qpn^wbmlu^ p***jg «y« 
uihq £' mqktfg qmpAkui^ jtl^L **"&& "W 9 
gkq* PU w lf 1 g piuAshp tunu*£ni.g punqhbpp } 
wip utn^npjwptjup l£n$nL.{i 9* f?£ -2 JWJ i f?L ^/ ?I *^' ^ 
juftnl^usiq^u \) % uipq*^p^n^Pl»uh i 

*f%nt*ttttf& puin piunfili %n^ujqusl^t*AM tfmu^ 
%lfuufp utpifujinp gntgp%^ 7**V. 4?"'*'* 9 H JZ* 
np k^ qunnt-^p uin.UM%ci^% f» qfipu ^ p^JS 

hp£ tfnj* pq<$i**i{M**h tTiuifpu*j iff*) & ^y»y<* 

jutm $kifiutg%%tMjtfu/h £ tfkp ^kqrrv^ *^££> 
npml^kmki. sni!h£* %ifw%nt.pfiih $**y$r %£&„ 
%u*lftiq QniUm/g It wifklt §4spkLifmkuijg <f**p~ w 419 

*«,*«,* pu * n jA t Upoyi}%j}z, Propheta, 

np ifwh/uwuwg e uh L i t utjup% fi % u*n.M»lnt. 9 
punq qbn. £&qu*& pu/bp Jp. pu ^ fy,_ 
pmjm^mi pturA %mpf, xl utiiwrni^Ht^^^ 
\luu,n L bJk %hp2h^ni.m^ %^m%u t ^i, nipfe 
pwn»£ uijl frtkS* mhuu/hnqt Hpq. hpJ£ 
ttkp p$un% i£ %nj% m-pfe fiqnt.p tfrn (p%^ 
ufi» JtmpMJ), p U h L £ ap „£ ,rpmj% ju,„ 

mn ^k £ pp^ «v«» «y£ £ <;/,% u #ppu„ 

gnt.ui& ni.pp£ Zhpu/Jbnututf q.nt^ujj^ujg f baih^ 

r™-»9fo «tt» Ak *#, (Bivinus, Va- 

tes). Qvm ql»*tu*g IfiMtf JhtL w %^tu%„p ph^ 
umnLqnt.fihutdp' \Pmpqutpi pmn % fi£ Au*j„ 
% P l ^ pJmuml,^ % t fuAp fywjb \u, m p„ 

*»jr Mercurius/»% » P i putn Q„Au* 9 

IhpJ^u £mHm*uu*% t np ££ ifn^Mufa^ 

P&Pi Pt ^ui^utnMu^n/bn^huit (£wjng «/££ 
jwmnUi phpifu&g), uipncbumpg, ^p Mn ^ 
Phuih t &wputuiuw%tii.ph*uh , U tujjh. %njh„ 
-{£» kp A }}< l p$ H mu, S i.„ d fyumJM frinwbl? 
Abmip»j% ^mumn^nj fluppp»{,% (unpSpqw^ 

1. \,wpp wpwpbpft u,j L pij fitiy htwhuil/tt 
2- WifuAtp tunfiupph f, Mercis putnf; wjuitfu JL 420 

*fa*pt;fr% qffiupqwp^* j*%£Uf£u wttnhg <frwi,„ 

^iutf^fA) }&'?£ knP^^P <ffiii1%MMM^ «W#I4-y#ft^ 

ffkwtfp) iffr%ski. puutxf/k buitfm^Sk ns. btrM„b*b 
mjl yffrm%m%g % fl/*«f £** & PLL^J f**l{** 
JJ*t*ip<fwpt;% np nipftghbpnL pu/li jusjuiht^p 
J^ujplf £ ftp iffrmgnq p[]J**p* UM J un P ^uttTutp 
h If* pumfi *\*km, <jf*Mivgnq $ np U *^y*i#i *«£?**£, 
punt (fnL%M*i*j yVWGTY]^ puui ] Luinfi%ujg 

Sciolus, — Sii^e «»*«*£ k nu / * u T& h £f A } 

u/bnhg U UL tp^*3 %***UMnnt-Mubng ^uupghkf^ 
If utp itbgpb £fih ♦ *m*j « np £ «# ttutp wj£ p u niuhg *mm% 

Zmpgnife (#♦ JttAvTtc, £♦ Harioluh, Va- 

t6S)» £MMiJUi £&*| Wjh Ifiuphhgkuif^ yuuwni.^ 
wb gb Ll Mi*hn%g MnkqfA (kftl; hphi-hffn uftum^ 
Ifhp y*i%^fji*\ %rtj%uft;** ^wpgntfj If* puni.£p* 
m.p* fi%yufl;u J^ftifi*ij gp^uinn%kiMjj g jnt-fti^ 
inujtnhqfiu , tfnL qfrtf^flh £kf}iM*%nug ftpk%g 
kuhqftphkpp umn±€fkftiL+ k. ^wur ^n*m^ fy* nL„ 
%k%tup *Mij% mktfh trip isii^kff* umfrjq. k jw„ 
9nn ufLUinujujjsLuii U ufuimtftuif If*phqnAnt.%py 
fr%ivtf£u uMtx Qnjhu *j*kfififiis , *j*nqn% , %nu 
^pMUifustjjih ^p UfiMiuitfUMafmtnn^i £nk JJ^Mifn^ 
ink) npty ^utpgnilf^h «y£ IfuAiiujp ££tr, 
tyfizpkiu lfnyiL*M*& , £whif£ujA i**j£ Ityfii-pfruj*. 
Lu/hp^ LUUJirtttujifujhiou "f^^^r typ z P n **P) ilku -^w 421 tnhyfih fimp [£l 47^52) «V£ ***J** wiituwA 
tiLbfcj* limtf MA&tfhg ffjJuiuLnp i^Luttic^Lutfuj^ 
imb hifg ft k^P^t q.pr*wbftu (££ 309 ^ 

*W*)* - fo;**p b p m j i $fr a -Pfr u yg i *> s^Pa^^ks^ 

^ £ nL -P*^& frp?***g bfynqitipp ^LUL.wtug'hhtnL, 
$wtfmp iwm $hq i[tjjft*ijp%h£nJL fyhpufhp 
^hmp^fth } <itujihpnt£ } npnw/fujifpg £tupif^ 
tftuifpg it lfhpujiupLu%g%ft% ***Jl***fh£sii£ f *ftpp~ 
iftpuj^m[ } ptutifpijnl^L^ni^^ A **i/£^* fthiuf^u 
I umnpwifptilt Qnjhg U ljuirtfthg ftpt&g $ m ~ 
i $fmp* %tij%$$fftuft bpht,nj[<}g %£*f W p hgft%g 
[ M%p WJL ft finifi L ft ^ui t MiMm nj ti (it 53* 
278* 301)' ui%^nuguw ***.pp£ iintpfhp usjj^ 

«y«^i /l 0*1* • & P% **£ M**Jl*gtMi% j*j*jm%1* 

L £umw LuSiu^np fyhpuinil L. tujt tftuuujifp* 
juutpkptujp %$ii L ft f*p[tumn%£nLphu/h nujpu 
f pp***& b% ftph%g ^MJjt^u7tugntj t bhpnL i L ft%^ 
^HLu/b tlhp2J* qwphp fettLgi U £jfiifu*y <fp„ 
vtni-ftli ft ^luju ujfti„ft}ftut%Mftuh UfLUnUULp MJUf%^ 
nqftmwhg) npg QftlfGtuznp Ipuif Q£^mnp fyt*„ 
tni-fti, utjuut^ujpujg U. pnL.u%nmuMtj **{£** 
yhwhft 4p***J phJfitiMifni£ II g***£g£twt_h£ni£ t 422 • 

lLj uu ib**b wlf^i/r^^^ h f*pb*bg vhnfih fusw 
M**hiJuijhi <fftp& y MMJfr £/»^w U otnujpu wj[ 

suit %wpgM.n*iU u*j£ £u*m %bq fyu/htajg b%% 
^um pgrn.il *upui%g mh*i tffi gn^gfAg *fi***£uig 
JpMiMjoo juouiMiit tumh%) ffpnuushtftuj f* uui%* 

jbl b 3C %b L *£/»«««*■»* OMviiij*** VP 

nifuAjg umj^ /Lunuiglih \}bpb t ~ll i * t t^P^^pi" 1 * 
]&uip£n±fthui% U $$mnL.phuM% y***(* ^ **"*%* 

juj% c^iiy, p^pb p***** tfb £?b*"3 nr l ^ tkUP" 

griffi** £u**fi tffi unLtn fypptimj £htupk^* sh+ 

ijth^ np £*mmui whuMufyg MMMjj^ p [£***J f*t* £h*-ui« 

qbiui Zt ^LULUiuiiughuit umnK.prbuMhg b. «#„ 

%nhg aMpMi%utah£figy tujufihgh qni,£Utl{wg b 

^u*pgii*i*g % lT b p ^****l*&b pt* m bp 9Pb£8 ^ 

P^mp^ifditifi^g ifuiMf fiphhg phutmnt.p an* 
^utupm%n^phmtfp fywif f*pb%g %hMU€fttj% %mfn^ 
%biug uj^uuj^u uinui%r£hkpp U ifrrjnpnL^ftiM^ 
%bpp frfiLnhtuini^ uibutuu tnbuujb luUnLWUpf} \ n 423 

£ ftp ***q*fp jm%t£fatfm%nt.P'htMtifp ftipwmh£fti£ y 
% £M9W& £> gum tfbp p-u9j*ntfuMb%m*j+ « \fpt; 
M***ftgh% g&k^ Ja%rj.pkg£g q^Jimlfu k q*fdim^ 
» Gmfynjt* k tjQjtwfuauu k f^fJpn^wjGm^njn , 

£ qiMiiihtMitj ft tfhnh^ng mhmfty* t JuimftVh 
^'/*«£ nfftmj% ty[it.pnhg k ^lupgnt-ifg npg 

£±h% ft $Jm**j» ftLphu&g) (Quaerite a 
Pythonibus et a Divinis, qui stri- 
dent in incantationibus siiis), Mpn 9 

jnjb phuj<fftp% fjpni£utj'bu*ftiOiJif , ybinhuj^ 
l^nyi) %wbpiuftjouu npg jtipttM^MMtjii^ tfn$b*h { * 
*fȣnpg fJtfhL.n.uigft ifhp ^liiLuj^tupiuh tf&k^. 
%l*2% \}uwjhwj X ffulfftphptith^ k j*ujing } 
fytiL $uipgp%t; usjttmhq* <aSU^^*£ £ */^* It ^* 
^ tj>k ft 3k y***p% n P J n p ni l m UM J^h h***ki*&m 
» Jvouft } k *k**p fap^jifi* 9mmAmsmj ^lulluuiuj^ 
% ift msrtbh^ <£fttiAtp%;nL.P'ftt%% + * k tnif^tng 
» £tuLiumu/b pf£ £pifiitpftm fuouft* jiujuifuj„ 
> %£ k ^huihuil^n %tug ujpfi^hutnlb JyUjuuintu^ 
» ift jj}ni.ft + k QputftiOMitugft l?**1 ^"W /h * 

1. ZtjTTQ^ctte iob$ ^vx^aiptjA^oufj xat xoix; foro 424 

» untinugh* ftp jfiftmluijligh pu*ppwnft%% Jl«$ 

» £««/ tf*l*£m*i % rwpp ££n*-ftgk%* k fh£nqftmn% % 
» <j]l**i£/umijfh*in jui^fuijiwitf , u*j*ift%g <$«#., 

» ^,i*.£ ^£ & «(/« q\Yki*kLU*$u*pg**9-t l u% 
» i^witiw^^! $/» tm/f pv*ppu*n*f/j[li qu*p*fui^ 
» grti.ugk% %k*~g ftppkt. qfiuuM* <£#»/» fc»~ 

> PuM%*uuni%g% Qpmfaon suvwgpft » t 

^/y* puilf' 9 1 /** S w P b9 ~ w 3t frP il»*p*l***~ 
ufkmft% (8*"l*** ftp*******) *fblf%rtKpbm*fp qp£ + 
« l)tfti/hg uiuk*h P£ *ljlsiLl[ii ^wpyn^%b%^ 
» npg ifihiPt ujui^molUkmjg ifntt$% r, 4 /> 
» %nguM%£ mjuft%g% ft fynng%* $*upgm%£ft% 
» <nJi%kikuMg%i *}*lm£mlfnj% ***j% £ **p ft 
» libpfjnj ifttngk £«#*/ ft %kpg*$j bmnngh 
» &*u£m.£ ll^kp qbmftlU) k jwj%*fu*%£ ftiQ* 
» «£/* ^fit-i* tip^u jnptt*u$f ki/% fltqkfi^ 
» uu/hffp pui<f***L.np ft tth%kw%% mjtkqm^ 
» //uwtfi /t invu%ft%) k kZwpg ft ^km%u*^ 
l^ndgbt Jiutf J?p«/wo<tV p%i£tl***jpuiftio*& 

£imV §$ij% £ jnpdwtf uufuthm%k% q***p~ 
£***/* ti***Mf q^n^fttsup) ft $*ftpm% k ft Prtgl* 
k ju*JL**V iffti.pk% q^wptfifnt^u %ng$t*\ 7 » » 425 

» f hmpUm L faitf, WJ % £ „ p tu$p ^^ 

» p %*&*,» Mr ultu %h% l ^ up % c i? „ p „„ 
» ±»,jh„ %„ 9tut /,„$ WJL p mp9t f„,i, fi q, n ^ 

» piu&wlt faZfagV ^mwmflm% h% 9 pt,„ 
» *» 9 nw<. nL& U ^ JL ng% ,^A*,... fa ff^ 

> «£«,<*, 4 i„^ wl . c% ^ ± mjp unLm pm ^ 

» ptun£p» t 

-bu,jb L »£ np faj mJl V cu „l{, ftp L h tnumLf 

unL u,* A^, C pmir%p% u p„u,h,%p% utJL Q^ 

SmpfaG. k pmn ^% fapZ^f, np p Wpp ^ 
ju,£„ q p u ,%hp»^ f nc Z ^„ t p pt % g ip% , uut ^ 

k fit *% >lu*pq.u, U ft, u , mg Sbqplui/topfr 
^ Ll u,l ia ^k u ,%g mbtl WJL mju pMnu ^^ 

M**?,* £, p % lU(i „ p rt pu ft |^ # £ 
2» «}j nt i 9 p% uy^wpjfi, ^ s „ L pJ u % L 

c»p 9 4p% faf«. P WJL jfa»hpp„»p p mp ^ 

SmlmphuA. «V^#f W «mi. p q *u* L ^ 
» ftp* $*,%#» . fTwifpumpnu' IJuj.n^p & 
U»»f-.£lp uimm^pkufr &£ pp „ n q /tpm ^ ,426 

» l}f*Lunj Zttiiijftg nf9±pni.fjH$$$9% jmpn±guM„ 

» £\«/r»/««p t \}pk n *~ ^ m St j***> M *g/'pi' ***%h~ 

Mipfyhfi ft p%i**Mifu*£mt$t.]&pi.%t $bm[*ii q****, 

priLtj ^pnqhlip^h ffrni^iftu JpL&ntfrhgft ftl^g 

JlnopmpwS *imn±if*3*puihl; i mjhn^ ufmog f&£~ 

2bp-MiM%n$*wg %wu*M*pwtiM*$Mj £***m tftutifiui^ 

ea^ttsa /»*«»*£• *$***»/ t % s iffim ***z~ 

juusp^fiu m£p li**ip$tt$n \wpt*i.ij : titir*h****np£ 
Jji'h^ku ji pujiisiuiplfhuj^ %kpgf!hfi% ffiiupiu^ 

Jnjh k IjpMMMqmgnjg M$kui%% k uti-kpbfi* 
££}£ tiLpf*£ ^wjng hpfyf*p%tspni.tf mm*j^ ^ffusjfifi 
ujj%Lti[iuji ifbZhu/bg* uwt[Mj% bpui^w^mg 

Jviupnuntip^ £MMiMnnL.ftfn%% fttyftjuhftg ptunftg 
ujl;t*u{£u q^m.0fifi,h^% umj^ ^ *^i/i»£#?i./f ♦ f*pft 1 427 

GtuimppzG, IfpmjmSWmj //»%. qn^^knqi, 
k m,t ^w/w^i' kpmywykm, fc;»» M? rm /w ,„ , 

.-. jHHjw91.jp, (fpu,qpff^mG . w JU bmpp bpbm. 

j pmnbpu bwpqutgfog jHqutfiuAqh^up * fc. 

P""t ut 9t<»g »l *tpnj% ptwpnq £p%, WJL hp„ 
pbffi, k ppb%g fuwpnuub^ lwm tfq vy^ 
«,£« Swhpgmp J£b 9 p„ q p Jfr (jO»W- 

frfH £*««*?»♦ ^jpiu^uiSusV „p p 9 p„ 

» ihpp mhum%k qqbuu k if**>p< { u,pl ;ni Lpp t .% 

» up»mif£ y qp $i/t»mp*uM**nbugp» , 8p£&~ 

gp%g mbq mTJ, tfbp UM^utp^mbu*!^ T V/»?/»«#» 
%iuj q.pt.pwtiu*i.uA n tPp l 3,p t u f £uuf£ u Zi&ujpg 
qptfhipl Xiwpni.qnqn'hnunpp «,£„, squsm^mn% 
£p tpmq^ J-p, jnpnt.J' qutp&ty „p p% qul p„ 
<Hf ?">Z>»p >f£l nulfp q„ L gu&t;. b put „ 
qu.Mg fa^u ^bb%bgp%, t b,f qpnbp. 

> UlnJujfau <f„ q £bgp% pp &u ,% w &%j, pp f 4 

| ft'gh/fi' Sfapwli u&nhg qopuufuiputg k qa„ 

| P m 9 ^hh i%ii P "i»*p<lb L bg. pp k pp gb^ 

f\ nuijp jPpZpqwmuy qm%3ibpm[ q.nig£ u,„ 

ihtf, fappuwuigwt. ^nn^ g m % nupp t ut^ 
p,Uip$u,g tui.utp'hbpnq'* fauhqp uA.n'hrj.fl; f 

t-: I 428 

tuning munhg (IT^f7 ,ww ^ S^F"^*) w ~ 
±bphp k mKiup^p ifih <juifihi.Mfwl3Mft% k 
t^ftLufiuujjfo \]u[iuj % t&£U{k» frpl*%g %***jpi* 
k m%bp% U*P mm zk** X qfin&ui*9m9*9% + **F*\f 
%tlufh bpfyrrt-gb mji % *?%!{** fag %t*bgE 99u^um%^ 
ii^nt mmk%) iff*±*A* jiMinpt*t„b£% k uifwpwl* 

u/hnp uf£u Zmnm^bii «flt*«^ iftwfttugu «A_ 
» j«itff|i^i ft f /« ^paj^m k pp t£$*ti*us# 
Pujquji_np%hji fiatl pi***fMU±tipM*fg Pui<fw±ap 

LU&tj.nt.ph$iMifp) uSii<j.wif 9f*u*ji ftp npqM.n/% 
pdfalfibpgh MMillt&mpwIi ZftJLU&ffnLpkwVh £«*~ 
ifrnp* qfiMff ffMitpJihuii $tfwj*m*i*g U *fn*~~ 
nujlftug* munhg pum uni[r*pnLpbw% *fju*m^ 
(fujifLufvouLug* ifiti-P k hplfujiiffr fiiot*gbptt£ 
puj&. ^fKJfalfikpk jifju i^j* ***JL ft 

%t*t£nL %u*ifmp wjl %np qrt^Mvlftwi,pbw% 
uj^mg £p* Sfapu/lS MMUg m- ±f* Pp2ntf$i 
ttfmwbhijm£ mtug afi*pPnt£ Mqwrnb^ wmwt 
npq,p% k mjhuft" iniuihiui* $i*t*if***j% o$#?t«* 
ybumt.* jbmtij tMipbqm/ftsAi mmg jwf/r mtMM k 
IfhgnLtj k 4p**& * ftMJt *gg aL g m & w«.u#^ P***<~ 
$1*1 Mirt?±is*t.+ wjMii*f£ pd^hgmn ^bqbgplf 1 429 

Spl ^p% t ubu, g ^mmAmShl,!, & tfripw- 
Smw-bfo ^wuttftkfi p p, W phpu,jpg, U„ 
nutiu,^ Jbp „£& S m £ nj ^/^^^ 
jfai>Uf. JpiultqwSuyl Up Lu..^, ptuj9 

» t UflUpUtf UMJ L Uftujuuiput^if, ^u,,,,. 

^pm L p nL phus% i^^^i p-%fo. npnj 
* L Pbl Ap»^«A Zunjuvmpg u, jl b% % *bnu,„ 
<lpp k mufuHfpp bpmfmSmHf}. utjf,^,^ bu,^ 
phutp k u fpm „% p Zwfmpaunhx, np p 6 „ 
phL U mi fh% Suybpft 9 p^ mnut £ mut Jl 
W"»* Kb, ££ ^mpnA uq pH jp nu f t (p 
HjAkmpfy ] tu & ikHwtfpg mt .h L p fiqwp. 
*»k ^ncpl, U ppp bpbm phpp? p«,p 9 „ 
Mnim* ju,pu,pbpb%£ nw^opfr, Jtuifp 
1222l W>k & p ft«i«££ £ ffih % uyl- ,fp f ( 04f „ 
tmpkmJp & t 4„% 9 ITlupP^puy fipp,^ ■ 

rf-M^v). tkilA-tf. Hp W pu,gp p tf„ lnip % ► 

frmpmptmS A \JmfpmL, 9pn& % q tut f tup b> p „ U 

> pmp^uAp UiH'^ou, u £ lt r W pp m ,i{,„ 
» tU^s, u »,tfk*.> 56 9 *, hpu,^ t, „ t 

> mJh%»A fhb% n ^ppj& w^b £ p Jmju 
* fAP#"» P-pfr kpmqh nL ^Hip-h, U H m m 
» A\mj% Jmp^ „p p% t 9 „ L „^ i>>t g 430 %bgfr qpiui-npwg Jbqfr &mv%oP ^bpfjt% qp**q 
U qpm.uih £ ***** , uf^Miwtn%ni.ptiM4iMfp umji 

4Ppffi 9 * P"*9 I' &******& *%* putnhpght # WJ ~ 
l*pq q**spnL# opfr%t*j/faqg ¥/*"#** frpb%g 
Jiuifuj'hiul i [>'h L aibqi.njb j$uptfu*pgni-gkp b% 
Hrt***g&lf> Lkqn&t l/iutf puirtbpp uiMSjpqbp 
h% } tMjt-bih l^wif MqtMil^UMtM i^ti^tnj^in^phuMifp * 
IjuAt %tuL pwrtutqpng tjjjjpqwt- pwff%nct*t& 
futtfujnow \*p*MS qui %***%£ guan u/kqtutJ wp* 
iijujtfpnLLub $mfuipt*Mg %h*Ji f frpphv tfusiu% 
ynL£wtjnt.phu£%g oqng , r*J%n%g %btn frpb%g 
MMjpduAih Jj*w«i/f»fiicwjwjff tMJ JL fiqh**** 1 *!?****!* 
ttylfni. ii'l'i U %uA*[*%iJi MMfbrn.*** Jp qn^uM^ 
LnLpfr&g J ttLuuut-ttpuig hphi.tfuj% t juMUt.UMp., 
ifu/b) £p£uA*[* aphpni%) k wjfi* * & *?£** 
f V^ w lhli* m V}i i[u**f {^"""T^i "/» WUiftk^ 
siutqhwnLphi&i Ifiutf tuutnbquig qnugUiqti*-* 
PJfi!b *h^ ua * h ** J h^ **{i**p<l***M*jt;U) p***jg *****Jb 
uthnt-mifp lj* fufiJjg rn.fr U fAsnmfr ptf^ffu* Iftuh 
pu/hg U *hnLujfut*rjg) ffpng £rt^/A*4j£ <tP nL t 
jjlmjfiuidnti) uyufr^glt ^mjjfb%nu <£¥*>** Zft 
iflA p iff 7 j_ Ifi* , b n tfuihg * \\ i* pf* mi (in ?t n 8b 
Iftufitwpq) frpp //♦ QnLMswfihbwj t^wpffLg 

if £ J 1*2***- "* ^ W J 'Y/*/' J * f ^ ,/I **^ * 

fJ m J****i/'^h qptwLUM&ng iftuufA l^wif tstrvmu^ 
i£f*b if£fj %{it-i*/bqrrt-Pbujb iff* quiptfuahff S«#^ 431 

^ tfiup* tjpnLtu&g, np £Mft/f (ft/in l/»% } M$t%n%g 
um-tn qoprti.ptuih %tut.wijjgtfqg f*ph%gj &n„ 
gnuf IjLutf fr ^pujui'bf, tiphj%nL% %u*ifmp % 
tfrjimtymGmfy l[ ) punt.ji% mj^ U tymfimpwfig 
If^mtl tytuXtJjwliUilfg) fcpp ujuiKnyg fr %f*v**i%„ 
q.niphuiig A. ft ufutmfMi^wpufg , t£wu% tipnj 

$ U 9"//* i9jm£upu£mphmG tpuif oyGtuhmftm^ 
phm£) fyujif tffcujjh 9*/V> npnj yphj% mj£ 
*l*bp Hmfihf ifujtf 7*// 1 uin£if 9 uyj £*«*. &*,«> 

hplfpnpq ptunh p jnt5t**ip£h* — U jV)v *'/ /»*«^ 
#*£ ifu/hp %£fuuipfi wifrfiljitkp %£i*j%wlf£ i 
npng */££ r^h^b*** *^*w£«*j*i*tr^« %^phpp I^uuf 

ibr^P^** **P£ &• **i*L m bk PLL w L nt l C um p***~ 
^b TT* M *b*l ii *lt**3**~'*/b * « i(***t*i£p% ft ihnft% 
^ k ft jwfyfth U ft ufwpu/hntjfiy> t JJ,j**ufft* 

iyJ5f fy % Qu*9i~[9% • tip £, £*A##/&£iii. pwht \jp^ 
l/wp tfpt*±ui&gh unt^aptupLup %inj & ftpm^ 
ptti> l{ttjnLguJ& fifffp^hpnL Ifujtf ifwyiutjiijj/ctft 
ijpmj qpnLiub h% , fa^nLu/h \Q f £0 * 30 
&l mvhjjft Kujtft ftfhmpj hpl^ijjjh m qprtLUJ&gh 
iftuuwifp jf» ?/"*# ?*• opft%MJiLrjp MMiqoPfttf 432 

puj%g b% y $fmuwtfp %rfm% 4j*F n J*tF?*ingi* 
xutftbq gMftbq* £«*r«»f?tr£ ^jf****/ *f£Z E***l **?£ 
%fympw& k% k tqujujt^hpp m£pttt5****ii&Ag k 
^MMih^Put^ifjh JJppng ( Ittunmunp^ * JJ ♦ 

jju*p<tuf> } 7*^?"v» * w JtP) * fftivii*? *y£ u - 

**{£** %l**.***%ip9LffiiMiAgji > ufuijufw^mpmg k 
i[m***%ff : mg , ^wi/ 1 ^mtiw^mp fyb% %***%& wg% 
Qnp opftiuil/ ♦ « Jjpq.$fkbg**±gm%bif ?666 
» w^Nf QJtftg% t *[<fu*t^uSbu*g f yuntghng ^ qjhrt*, 
» %ng **p ^btztuft ft *[kp**ij ?*PkFl*) n t*£ 

> %wpl[w%h% k ml^mpwgnLguAkh i£*?***p~ 

> 2^$* & hpffShhgtiLtfmbksf ^304 «ff 
» Ijnph {Lwpft$k\ + bp*idbbgr*Lgmhb*f q1]**p% 

> & qffnupl* k £$iy£«»/vtr & qtjwpft£ii } k 
* ylf nt,p%) np i*i5*ft ft pfti%ftg 9*$$*wm%*M*jft% 
» fjpt£3bbgttt.g»**bbif q/****jp vJtftg'h k t£W„ 

> ifkhmj% tptuqjuiiwg f qj%<f% k qjfiwpph* > 
jt ***/$** k MiiiiMMthg £m%£ptMthi**ijr*t. 30 4***^ 
40 mkuwli ©<$ jftzjt* £***/ ^ ommp U&$9i-$Mi*Fp % 
{trtutjl; qnn?ut%u wy£ q.pn*fi* $*mbti&m& £* 
J4jjuujt;u tfm%p £ft£ftftbp) ifftgmmlibp ^ ***** 

qni%%bp mji t /*tr*j:*j£j/, ^iw«/* ^ *^w£* 

*Hm%n±Pfti% ft ujium**s$uspwg * « Ippifbw 
•p qpmnmjM pa t & M**tfpt*i&M**&tft.li ***2?"l*i 
» ^it ufLuZhiu qutMi j$$stfb%Muj% itpn^mjffftg 
» bpbL,bift k mfibpbtjyft ft?ffttmift**j% ft *tpt*j I 1 433 

| » U p tyttj h p joqnj It {, £/»iy, L p 

Zbqhuwmi;, p ji&ifqMfwhl; £ n ^W, p jnp m 

» quiZnuvAi ff.hutng It. J"*qppt.p£t A. p /»/»"#_ 

I * /»£♦ ^ jnpntntfu&£ ujifufng, p £iunuiift„ 
I » t «n*T«#££ 4 £ $p*»p**ppng kp****ik, t l***p<t„ 

& ^ tftpifh***> h t*jw$bm » f h ***jj7t % 
§ 0wywA^» f *?£? #/£^i unt-pp lfpo%p% **'Jf 

I ^V^ p***p&**j***£mftg X i/puj'bpj If phi p£ **pp„ 

I p****H***b put% t/£, fiii^uf^s Lui-kiniupiuUfi ifum 

I *^r £***</ gmfif* iff* /»*>**£, ^^mtf "V*/'2 %n„ 

I fil»ik** VpP n 9 ^Zfawpgl b Pk ^hpgh p^ 
il ^«fSi & £^?£ $Mst%tjbp<£ $ h Miijjfi,, pu*jg ttywjh 

^ pu/bjiij^ k ti^ phtut. omwp Sr/it./7, %lfwp 
f IfWif l&ghwQhwp tjphp] &ht.kp) pwtikp h 
v u/hhui%oP ttlu u/hl;wlf uj%£hp U w%nt%%hp % 
ken uutLULk^ mqmiinff gni-p^kp l^wif %h^ 
% P b P* i*MH.w<inJi» lifitpbpni. */££ tl*t*iPPui&* 
f n P n J ^wii4w/f Ij'punt.fA IpiupkpMujgi ^ltp&„ 

28 
v ► 

I n 434 ft lfnq*fui%uj#i£ki-u*gi*wgi k jkmnj kt.u , mm., 
jft% k $MMnbr*LJi% piupntfnutinp bpwpu k ^wpit* 
utitfu, k <{qhqu ujftjii7uil{UJ%u, mn. ft l^iumm^ 
* P^L q/*t*l& n *'Pliiii*t wftiurftg*** $fu*pq,ftl/ um^ 
» ft,$sip$ft% uffilnphmig u*%q. wn g**>pftl 
» qhqhpifth , MMinhm-l ft ^wii«fli,itf*i?ji 
» bpuipu pujpujfuuJ&npu ft ufUMUfSwn.v Mufti„ 
3> mftgby rtpuf£u qbpuiptt% l]ftfqpftM*%n**li 
» w#n /i ufwmftp QnL*sutftu*hku*j £#**.«/& » , 
& uf/^%* Qmun%g $)*£kg U* fiuMpqnqftif^nu^ 
k jhinnj lnftiftuft*fh**s%g k \nuuu*i.npft£li* 
puMtg g$**L$i*fJi k utifoftw^ft £* np qkrt jh„ 
tanj usj£ Skuiguub p^^uih utj%Mifftuft f \*Utpu* 
•««*£, ft%^uf^u £rF£«*./»i , { ft£ k un*lnput„ 
pujp tfui^iugnt. rfhq mni^nqg if } fttfwgntfti 

duufu/iiMulil*% u%m^*UL.tum%kp 1 h «//£ J fat) n F 
ZJajjhlfLuy 4j* w J 9i*if^* fa******** uahaM^Ahp 
qft^utg k ^ph^mw^mg k \}ppng , « k wyj 
» pMdjqm-tf nqhl^npnju k auiwpwgnvgft^ jUL"* 
» tnrtL&nj piubu joqh% k q-plA ft i/w^, 
» MiMU&ft ^ fttwnh p%q. u/ii?n.w%u% k puAiu^ 
» gutq fjfthft'h ju*±kmuipw%£h ^pftumrtuft 
» k ft %hppu ft9$urthk% qptwtlgf qft fyi&wg 
» puAsftuh* qifuj^tisgni- ptuVh joifMSMpfwi-Phatifp 
» Lun*hnLgnL%* k qurjvnuft^ q.pkw^ f_ft ilut 435 

» lfw% fuu*£J*i%.+ U mtzhuj£ qhk% ft t^pp&ft 1 * 

» tuj£ h ^utufb% ft pmqnL.l^u 4 ft uf*M*p*u„ 

> %ttgu ifu/b/[Lu < bt} ft^pbuthg^ k m%**ju%tvg , 
» «i/»«# 4 bqmbtj It n^ftjtupujg. U tym/itu^ 

> tipuGn Jjf9£&r% r^*yzf» a * /iat£ ffiJihtfui^ni.^ 
» Sr^5i ///*££ «jMtuJtfnilfn tfuiujgtuSft% p^^ 
% 'hf'S*** & q^whn^ui% np n\ ^uft ft ******* 

> mnvftpu§hu ifptu&u turtib% } U am%tii% 
* i^pftuBnnvft phtj. %nnfth njp/fLu%b% } aft 
» qpmi% inumnLtuhmi^mh ^ujtPuipbunftyy t 

iffigbwi tfutpnt. fjftttttLtf ]%<£% lu ut ft n u tj * 
Qw*immhw% jWjjttyi^, ^» t£wp*tcg u/wm^ 
ifnt.pbm% if££ *ft nL f" ***ft pui% u*j£ <fp***& £, 
^ i^uftAt unt^npn^pbu/h l^u/hufhgU mpkub* 
» ihm%) tfhutghm^ ft Qhng diuiTu/hiuhLun 
\ ^ J°F^ U * u 2j[ au, {' £«*£*«Sf , f«it^ jjLrtiiuuujbj_p 
» & bftbmtib^ftg^ , jrwpng ^mtTp^ fyuipiS pw^. 
tjtuwpnLpbujrfg 44 ***ku**itf % U ***Lh[*}p%t? 
P^ l/urit «U,Jl ft&£ pw%u dftdMuqbiftg* np 

1* fli/jfe opp%wl{ ifft if pi ft pimtpnpft, nip ft £ 
it'wjl. <sji *$utwzpltmti* it qwjh iftntmfiiC qnp 
» aivnjy uutmm%w/ qfUhh uthq. ft k£/'«£ w £ bptttpv 
» ftwLnt.pft it Ifutufhh fi pmqnt.ipi» , 4 tajiht 

2, <\\$l jwju qw%wipuh ZiPutjitLpftLhv* fuwn„ 
» iiAii m/i^# tuhljkwi ft i[£p,p „ npu(%u ghgq. £ * 
» pmlintpbuidp tit u bit ujpinwpu pbphwp) % 43<> 

>;> ft* fyt***fhgu*g yP&L 4.*****^* *»««""v£l** f -~ 

» phwVis » i W^8 ***JL tp&* t^hmh^h^ 

lf ,*l x finqniSig f*p ^pmb%hp% «#/£, k nt/i^ 
^wrnkp* gi*Ai qjnpu uti-hjjr yfruiklb f $*»*#£ 

U %%mph% mjtj. l%phi.bihm% ^msi%wj^ f 

^/, llfiujptiuj'bnu jfyq^wpu «6672 ***H**&*1** 

j&%bi r*Lp{*£ mt ~&Lfr wb^bmu ***Ji u/ho^nvin 
< lpr$Liub%hp «y£, utnu&g £ww£*«t*«#£r?i. *yw^ 
mm tub k ufiM*%nLMU& /? yftmling k juAqpm^ 

iniwi* &*.« iunutLhi »Anmj[* k jue*ptMifyw% 

j\ipjiutji\innlinp k //*/>/**«/'*«/%#* "Z 1 f*P*l*B*&~ 
gntgutl^u/U k iff ***%**{ *mm% ujIjluU utqoftg k tutj^ 
Susutwlig h% y k np k £ finnpf SuM%j^»wpni. 

\\jlfiuMpg p%ij.$ti*%pusHf£u ***fuui{tg k fy*, 
M.nJhiin*p-h9Mi%g *&'*«/o£ ("P *ff****l ***%nt.tMtifp 

</,!«/# fy'gunM.pii) iuj%ujt;u np£i*\ frpp ph h m « 

duo-tip Iputf £***p *?/*# PIL"*^* •** utunhg 
ijhpuf IjjmmJ Ijuiphfig iff* mm%* fi%£Uj£$* *nk« 
uum%$ (jtpku 200)* A fintmffiih npnj &w 
jfantjih *l£mjnzG k \]mpizti \ Ij ftp t JfafokS, I 

! 437 

Joimjuff tt,t#"*fy, W»"lf'h '/•/* "/»«£> 9»»»/i^ 
*»*/$» fa'"?»»//$) IJktpntfvn, Jumiffiut, ]ang„ 
utntlf, WtaptfCutfnjG, L. ujjj%, npng £u#</>% 
ppphu wbuuilfg giut-ng h. tujumpg jp^mp% 
p fltf^utpuAut fiutjg WmPuiptug L uiL,utffy% 
puutVh umju £. «Jj^ hu L p ^pg ? ««„^ 
%iuut,, 'f,hn QpunLui *fippuwnu [pl)p* u*„ 


*^m% ZUAI-bPSblH iibll'b* ]*\ fihghfii fftfuignigjJb ifhp ^hjSftu%nu %u§„ 
futuZiupg Zut±u*mu*{p £uihffhp£ih*m^ lfh%Lug* 
h. nt£ mmpuil^n^uiub Iputf ^ phqj*i%**M& 
H***j** X pm^UM%qMJjli wtfij.a*Mg */££ f /*«*/# ^Pi 
gtxrbfr tfj* ifrpp f**fwummt(g f npg quthnuM*., 
*nrrLW&nif?fii!t& «#/£ jujwp&s*§%g ^u$J$s»pfA % 

&Pk fuk^iMUf.Mup }£&** tlpg****** ***JL P**1*****~ 
%ftt.p £ %w%q.hp&h*MS^ l^h%mg %uMLMumgii % 
ujjUgu/h iffiopft%*M*If *£ f ifi*i%*MMLm%*£ pi; £utw 
i£m%wqui%bBMi^ £ %n<fi.ag §££*£$& If fi IfUJif Cfnp^ 
&**g Zuiint*L.g*fufh , A. wpg*M*jni.p*IiUM% f»t t^dn^ 
h*t*g t^uMtpui^9i$p% ♦ h. pum Mtijutf £u*m apMMM^ 
tfsu*tf.biJ7 £p <ff*m%***l tfjhpMMMjng Ifujpb^gh ^ 

**P**J *lP***J **P n Z M**LW%lfnM.j&-jnSl **MttMSW& £% 

%tug lftuufjih Iftutf 4 wl 4?/ , i!/ r ^ , ^ u$ ^* n P &P~ \ I 489 

hnuuU) jfWL*iuiptf$*iLn{$ttt-£fhw% & a&nkqifui^ 

*f*pnq% it Unbmifii ju*jm%ktjffit np pum 
uiuZifurhbtu£ dwifmhrniifi j£u*fyu*mwypfi£ f ut„ 
tftitt tfmpt^tft. l^nt. y«y {*r£&«y*«f£w$r£ fymtf 
%nqhlfn£ ^phgmtttlfit Ifttttf *j*biSt f %u*%h§ 
<l%n<t{Sb ft tfwpdbnjh* ^pb^mutiffth •fyftytiSh 
utptj.utpttg IfttiL t£utj{£p ftp tfbijtf BLL^P k 
fiuttL^p ^jitathpt Hj** pwgmmptii.piii%$$ %utk 
t gp{********f*£**i-Pbu*%* fih^nKMMih £{*Jmjjj ft 
(frtpb ttt&ttt-ft tfbp ^bq^nuft */££, <?"*#£ w±b^ 
jjt gtn% utrt omtttpu* t u k £***stwpM*tIfWij %***+, 
tfutp % £wfyutww<fpft% tf£fttt% % 2pm\FwQ £p $ 
fi%£Uf£» ytwujtuiifnLfr fftfttlfujj tftuprfuiufhiFtttL*, 
j}ti%$t. n 1***18 ^^pmtfimhmgh ii.it %***p„ 

» ifm£g£ f*g&i*) k nLumf pm% ^pmtfm%wg% 
» phtf uigJuujpZ mwpm&hi**^ ffg^t — ~ ^p v 
» tfuth tfutult tftu^tf^tiA jmumniMuiwimnLp 
» %f*pt* **£ ttt.pbg €fmm%h*fg% *— ^ fT^P fast 
> mj% qttp mttb% f £/?£ tip f*%S ft fiutfyw^ 
» mmtfpfftt 4fph*t*£ £ ^pmtftuhutgh* tujhiT 
» }£ $%tup tlpftufht*** k nt,p Jpu*ifMi*%g% 
» fctjtih k jniMfy ^putifttthglt* pttm wjhtf k 
» ifhnuj%fi% } k tfpt^H^L l£ %h**tp ft **«#£„ h I 440 

» JuAjh^nj fpui if *$!%£%» % 'for*j%iMf£u k §£♦ 

M g***~g [typhi. ^bpuj^inuu%" ft fXtufuui k 
» fituIjUJiitiMtfftp k f* ^wi/iuiti ♦ qj* %[&£ 
» k ^pmtfmhgq mmpushfih phq tMttfblttiijh 
» hpfyfjp k puih*£MU<f.r*L£hwj_ fetoulpb unum y 
» I>P£ ifwpq. phff £p mifm%u t[$$*pfi k *p*p~ 

» ££ # , k uijf% % — fi>**jg fai^ii" &**- 

*.£/»/» Zutifwp pu{&g ^putifwhffh mji y/*- 
&uj&nLUJ& h% ft gpfi**wr&£MM*li$*i% ypnt.mbu* 
fihyyk** 'hnpwqfri-ui mwufuAm^p $/*«««* 
Ltuqqujj l]LuifuuspujtiMj/hfi fr fynqtfMuiu fim^ 

» biubn} £pu*JuMp*fwifp % MMilMil* £ ^Uifi^ifL^ 

» gkuij^ »> k wy/1>| ^pwdwpnvffl* u*ji £*»/»$ 
utnv*H>Tui>hprwt5i (Ipwu^pp k ^piUiftMt%f^ ȣ 
otnwp pn^jw k /r Zhpwbnu ^ny#»£ , $*"#£ 

u n± jfrJwumt (btp"*£iipb (j b P b » 37l)< 

Ifhtth^ng u^uMmu/kuMg k jni.iimpfyuii.19p n x„ 
phuj% b[***l*g fyiupiffiti ***JL 2?** m iru&i>P 
yk%g+ P***J9 £&** Jp**p&***-l*p l****** *n*upphp 
ft ^mifuilfpoii k fi ifhpAwLtip wqjj.wg % u%~ 
%ujs_uj%^ hpt tlfrmkhg gu/bf* tffr jfi£Uiu*iu„ 

IfnLUjb %2ift**pg+ fih£Uf£u IjUMfUifyMMih fym^ 

%u9jgi» % npg Jjyipunitupg fy J putti-ph ^nqpw* 
gnn tFuipa) k uMpuiuMunt-ttM^utpd AuijtitupfynL Y 441 

k hpqbgfilj ffUMtituGg, ^u/hqhp^ ^LUtfiLuqm'hq 
k £>hf£ui%nuujg jujtuni^lj ***f*y k guj^nj Ah* 
Lutghs**i %£*u%Qg % i/ujfjhpnL iftbmtnb^ml^ h„ 
phu%(*% k ph*-bp%jih tt*kt***l k (umb%hi«i£ 
affA^bu wpfii.% fymffbifghb£+ Mift£npnt.fipi3tg % 
npg uufpqutb b% %m k juih^mum gp^u^ 
mnhkmjU) k npng q.£if «iuisi £&g qpuib 
kfc ^***pg *fbp k Tju/hnhog Mj.mm$$iiMfmpmmik l % 

ifuiLnp k ujlftutfujj m/muZ k MMUfUi%i9t,p^^tH» X 
ufipb^biug^ IfuShLubt}) Zujp&fjg, Jwttiiy^ 1 
P$mftuwipwg k tfb&uitfb&iug f (/?"? m%tihg 
$hbuj& &ftbp% k zni%hp%\ fi%£Uj£u jfeiiift 
fi 1kl* mm Zt' u l 9 £*"*/iiijp* npng ptpht,** [uhtpx 
k jtptuL. nqphpp ^uAjmi Zujifujp* bpmifp^ 
tnutg amjbbpp y&pmg £%£[»%% Jljq. jbuifih 
uihfipiui. k u/hoqnLti* ginilirpnt.ffbhgh qtuw ,, 
nqptjjULUgg k qnLuujttg k bptfg %,m%tj.fi**t**^ 
I{u/hg u{usJ;nLuj& £fr% k f* gpftusntihgn^ 
Pbm% $ ffiAMqujLnpLuij k ifb&iuifbbujg ^uji/ujp $ 

fi'l^tk** J ****** n *~k qpnLLub £ (P**^ f> J*****. 
pb%ui0Ltfj^ ifb^[i% tfpqujisiLuj %wtfwp) k ft/id\ J mmjghu finji* mnlthi ft i[bpwj tfhnhifrh \^n4 k 
\)wuf wjw , k 1]ffm.t/tit nhpwg k U*i/*/*u» * 442 

PfttSA ZutuuMptuli £ ?/*£/?£ u**th%**sj% «n, 

Jhpm^ibmjg */££ , ^^ "£ wJMmwV /**#/# 
nfhbmifhhwg %&**? p*MM4futi.**ps**g k gutZw* 
*hujjt>g $$udu»p + npng jmrnn^ £p k ##*^- 
«r«fi^ ZuHfhfriJt * 9fmu%***i-np*****ik9* u*%juwp* 

jipp «#£#/» q^wphnq pm% *ffJ jtl^ 9 *>******p 
JZ&qjAwl/g tfhp&w*fuM*fm%wli{>* />*ȣ mpp**^ 
%ft k Ifpohm^uA $ui%tif***lig »f£2. ***JL A*- 
yt*JLm% l/Mitt^wg £[tkp% k qjn^hfnL. fyh%*fw«. 
%f*g ujbmg £p Mt^mm^g ffiWi^f /*£*¥&' 
Jonupt**lt*i~ k Spymmuij ^mtfmp ufwutM^ 
W^uj^lu^Ii^ fir* if* pt ****>*&9 tupgntSiUM* 
k****b k uppwquA $unmft&us%p *H?k&l £ w - 
ifmpn^p «?«/ ukaSf* uAtnp %t*9iFi**p ^fw^w^i 
k jn^tiwpliutunpnLJtfkiMiii uufmagh k j«^w^ 

$tijtlt*pni.pi*L%** X Jwpgr9t%ftM9 ^wjng [*%£**-* 
**& *tf>plj& $u*pumni.pkw% (fl*t9i-pjtt*hw%g) 
if£l mji ui^numb £p f k f$%^it^ui% t[bpljA 
puj^iuunp^ uy L [rip ft *A>/i£ *ff**MiJ% ^wj 
fypbwp piitiL/n) [Jruilr (?) $*i*ft*w**tti ttfhuW^ 
%hpml k uufltisimliuiti^hum jnviiu*pl[WL**p~ 
I 443 

%hpnt[ ifiLupeiLhijLUL ^?ju^#f £.&£** (fa fiwppq)t 
^w U \Fut£inngg ifkp uiwinnt.pph% il*Jjf*J„ 

ffwm inbufjj/i Ht?M£npi*t,fiffti% btimit £ ifuipn.^ 
limh ftpb%g tfbnbtng JujpifpVhbpnt. %/jluu,^ 
tfutifp) ufiu^hipt. Jfiuif tp£uigp%b^nL, ^utifutp f 
Jjwtf p%fti.phti/h juA^hk^rn^ np fihghNb 
ufut^l; Ifwnf £"*££ frptf£ AtsLUjgtuhp + £***** 
mnm^%nj% ttifu/hg ( (fii.fi ujutijj g ft g\ ^^kpni^ 
h qjfrtubjnt^ £m%M*tjft% uAufrnvui uiiMj^bi 
timpiffA%kpp f ffn'lt£ if&& %*u*fu*pki**i tfutpq.^ 
liw%* wifh%nA hruAoP k% (/wi.i//i«y^» n„ 
tfmhff iuji (jth^^u *§*"!*» frk$) ^nnJwjK 

%hp% /[titif tfnfufjpp ufuj^^fth* riLvufft «*»^ 
ilnpntpfti.% £ ifhp l/pohtulfwli tf[* n g *?£$ 
u$ji_ w£fiz£mg&mf tfujptffSiig pub}*. F W JB *^/ f 
^hflufhnu %wj^%huag */££ wj£ ^f» jp^nupp 
qftujfjtuTjg ufjpnuifh, mj^ pam ph^uihpw^ 
lrm% it p*btu/fUjbLU(fttj% opfi%uttj* ftturibf ft 
£#^£* /ftjjtf ^u i^tjj^ijjtjjbnt,phwi/p uji-u/h^ 

1^1 fa tbpfa*?**) I 9 £ W P&*1$* iftphqifufhi* ) 
tpfnuhftiil ♦ ft%£Uf£u k ft gpputntiU^nLf&bui'h 
l^ ph%p% p-MMMq.m3L.npmg f jw^Juw%wqw%g U 
putp&p *MMMimfi£ii/hwt.rjp blfhtikgujljtjjijujif ♦ 444 

gft lp»J JuAimLu/bq tfhZuiqniZigp *fi*tpq„ 
jfuA, Sift ppb%g put pip ^m%^uh in t% jmp^ 
Jmp* pwpip mhqhp»».tf Ptuqkbt* k""* &%» 

p%, 4"y4 M v k^^P ^V****^* "P fi b L u 'J 
qpwljb mj L ^hfimuiminhiui p p*up&pmMM*%„ 
quJ f { t»hq piunk L mntMt. , « p mhupi h^m, 
%*u%g h npipng** kfit W k"*^ «"»**"* 
ufujimfpjii m-rfrl 1p""fu»fF *»jl qmju pp-h 
£, fA^tiLUth ZfrtTutj mmiji ^wnt/rV fit t tfflt f 
fit ommp hptipp%bp' l*>pw%g b. pip*>g 4P W J 
cthphqJuAig, U »l ifpmjh u& Z gh hplipp 
p,upiut%g 4j**>*J> «*/£ & 2J,%n*.u*bng, Jw„ 
utuuuthq. lutji, u(utppuui*ug 4P m J t u k k*"^" 
%ip% ^bpbqJm'hu ♦ ***-*>kfr3 »"4."P nL Pl"- % i 
p tfpu u*bp" %nj% utmppuufutg ppqtutb*. k 
nL Pbl k^CH P^P^P tfutubph uijl {PwH«*r~ 
ntuG $u%niMt%b L t ftwm ^*um£*»n%bp fe»/»- 
%ui% pnwi *"ju ^bpttf pMupiputifpp qbphq^ 
Ju&utg, ^nigi ^Ifi mji tt«|^4^ bl~ 

tfuih ij.pt.pnt.pbu*u £uiiAup /*££«*/» V n 4."~ 

pm.pjhi.% ip $p%bpnL Jww U ZjMpnpin*p flfc. 
pb^uA 2J>bb h uyuf&gh k mlt t ?&*"*£ 
Ptuqb L n£ i[pm% S#«f b. gmp faunh L ni[ 
piputfy tfp Abiwgplibi, »p ^punup Am 445 

u fjf^^i r h UMf i uMt in fy****? r ih u *hp* F***J3 *?&„ 

mju Ifkptfju* U %rrjh /»«^f ^w^wtw^ U 

ffiuwMti uiiuttipujtsin£ti% J tiLp biui? utnut% m . 
p ifA ifrnpttLuiir h gwUrj.uttfmqwpfj. ^hpbq^, 
£' if tub tug */£J> P"***H**i.%f*}* y JFjitiif ft q.km%h* 

t $***?/* k****^ f /y*'/* *ty mw k » n p t %***pfy£ 

i S m '/*«&**« M*fi JftitnLh^ft £* pz* m rrpiiLif ifmp„ 

| iffOA ujiftfinijmt^ £unp2% L[u*i? npujhuh U £ 

| pbt^nCbuipLU%% f^nttifinft Iftiyntfr t ftppjht. unit*. 

| mnt^ f**i*}i fi%*itf£$* miuiumumijii w Ji 3* $****■ 

f %wifl;i fimjg €ftit.gl; fitmtpafiii wiuiif ptutiji 

?. ptfwum% «*/£ ntjbhtj&p £ fi itfyqpurh* %tfufk 

\ ftnLhuMg T5C^0;, TQC^Tj puinf/U , np %£wiu*„ | 

£ ^£p t].f$ui!]Ui%fj iiMjpiFutAj mkq^pt fXntjg &0ii 

£ wju *£ wt.kfj* {*u9iMi%uiljUib hph^ji uihnhg 

U rfyxffos »#%#yi.%^ (j»p*f£ k L i**vf{i%% Tun)- 
\\ ba. if**tw t hf i hp0, Tom be,) «*/*w^d fymtL 

jimfi% f up uij%gtu% htuiuwpzul^oplfU nmph^ 
uj&rtLLith £ f* ifkp ^h^n^t f if£?h\kjL ifhnhinn 
4j} m J P*****~***& nqp% /fujif JuouglU yunfpm*, 
Umfpuh put% lfij$l?£y ^h^ujt^Lt U riftpfifpfmfnu^ 
Ijmfit — — 3t*Z^3fc***£ tyiMfpujitj iijqMM*%if.p% */*££ 
hphflhg ilktxkpuuink*ih *\*mhiuw j%* u?iu %i$^ • ft 446 

%n&p i*thgp%£ *Aw««f*#t k tfbp \Jmfa# 
pmn.p % ftp ifhnking* i/i*£ qwmn*.u$b JwwV 
nu^nphbpp ^mtf ^npgmh tfmptfptp %l***~ 
%tulf£+ mjs*i**~ mhntMiitp k P^j^uiLnpuig qb„ 
phqJmiiwmktii.nj gt**H* l&*gb k***** H:t^ 

uop% 

lF***P*lt>lti {*Fkp***ji***3 $**>*f*»p puk*fg)f 
fii*.^£ f> ^b%tfm%tft,pkm% % p%wff*upM*M%wg 
*uj%gm% q^w%fs$^m% m%f*& ^b% uu**a**& np„ 
gwh f*pb%g ifhnhing mb^nj k uftuZuipm* 
%[*% % mutthg $***fb%£% $wuwpmljh* pmjg b 
iuifh%^h %£m%M*iLi*p X zmm m%fmMf tfpm^hpu 
£, <fi;*A ? i/W£* t*p fit & pmu*^m% bpfymp 
inm$[w%^ pmn «f*£, P m JU 7*** ummqua m 

**{£** £% P***9 m J m J m ***-***& t (/' P m 3 P***lU* i L 
qbmtipmfim% if bif% rtM.fi pM&u y&pl ym*fi$£ f 

ff&pn*} mtfmSy ^m%m^m% *J^ **/£ m J uu it m 
p*$*it& £, p***jg mihfjfbh in*l+ cty/'f tfity 
» Iftuif tfbprtj uiifm% % MMjwpvpfy pm*% £« 

» % b psv $**i"j k mif b pket mu t tfrbpH" 
» i/Vk»* /;$,% j;bp$iAituui^w% %u*nm%l9g *f{* 

ufis*$bi Ijmp&hgphkt *fri**~g% mmmm^w^ui% % 
putjg „£ $bnfi £ jfttTMuum^ jrwjh u/bnt%% 
JtVITJp limit K?jp££, ftp ifw^n^wh n^JAbp £u#*f 
pujphp %gui%miiip^%JMMi%m^99j% <Jw/i£t *ujl 447 

^ujifiunujlf fa/tuning %fih Iwmfihg *}»&pnzu 

jl -Jmfn** Oerus manus, k n iit^ Ff^ 

Ptl?* JJkamttimb* ffibpctuiLtip £ <Zajjhfiu & 
**£ £&**l> [ttfutumftL. q_ujlitfft/f 1jnpnunfmf*% 
m JL V*P jt*Z»i& h*fg j*unm£) ti np ^m^ 
Lwiihfjs btpub £ ut p h t^b jwq.fi in wg nifiuhg *~ 
Pum imj%ft li gum fcifujuinfS t/hpAujLnp f 
j ( tfhp tfbtpttiMjnLjJili "fiSmpmti w%r*Ch% ***/£ 
ftnthmg ^hUfipJ^nU^ JbUWjpiOV* np L pmp^ 
1^ m L £**!: ww, / ltM £ % C *"**-}* KevOTaCf.0^5 hap 
•fihutUTLUujUih * 8»J*bg utitfnpmpwp u*jUM*ffiuj/r 
tfhphq^JuM% %Muhq%£/& hn^nc */££ ifkrxk^n^^ 
l^mff **pr*g ifwpifjffitg f{»pun^ijj& £fi%* it 

gpj*um**h£nij£f*t%% uppbp k uiq%$ULwgni.ahp 
£ ttiju Mit%*n!i$Mt ) ifuihmt.u/htj. $fbp bi(bqbgL.r*j 
psnm*m±) rtp ftp HujLiuisiuigbuj^ tfbrzbujipp 

uA&Uiiiof} buit£ifujifp pusrz if*MUj£ £ ifbp 
$/fpf**{% 9 ftp jwjmht; ifb$t$**<fnp& fg.hpbq^iftu% , 
rtp pum *fblflip*fi putnfixj if*f*£nitfr % Of******* 
mmffmSny ^ih k fyl m Moil U 1X1611 tUHX, 

Monument £««*.»*& £♦ pu$ J3 % nj %% if^ 

t£qbpbqtfjuj% tfbpl[Mjjtfbu*^» „ t***^ tyj**[*P***p 

(| *h"l (p WW* bpMfi-j)* «GppW* VJ % 448 

Qbmft% pmni* !i*Miif p***ju jbZ^sd**^ *fbl b. 
ffiftp**, npm[ fyti£ni.l;f*% $uii.u9%Qp£% b ft 
£/rli £wjrf$ f **bqftg ***-? *&"/**$*£ *fbrtb£t*g 
? pt/A, & gpf>**mnh£r*vPl>i5i £'»».&£££%£ 

wl&iI* **i***p*L &. vtuydb & A n vlh l % %****? 

£f***l*i w Jf*f! l[n£*ii.8h q.hphqiFBMi%muihribwg f 
juiptfiuup* /<?£ QujtJiJj^tMjjlf ifutprflf*Mrit tunrx/hg 
gwpft Pu9qnt.nti h t£p**/b £fi*jj*u^fyw#i^ 5w£^ 
lfn*„tjqf*%) b p$ ^nqbrj^h iftupq.riM5i ft %***l 

^bt^PftJ, b Pzhu*Jn±Pl*A $*2u*h J^HSif 
&um&1jiu& b% $fbp %kpv/hnu ^mpg ?&/*£%<" 
ifMMjltMhhpp) (kpu/hfi Pi *f£ b %ft% gpftum**,, 
%bwj Luitutf uTu9pif.i£m%\ npntl &. ^Jbtfg *fl*~ 
tnbp umnjif /'^£ <}£-l, [***£ %£ut%%hp nt.%^ 
ft% } h ftht pm% tftupSbng £b±nr ft #/££& 
r^pnL^p^ ftMsfy ShjusghuLif^ gpftumr/h^ftg <fbpb^ 
ifiuljLun */£P* GbptJuttivMirtt.pbtii; lfkMughw]_ b^ 
pbt.ft% l^njmlfifp^f b aftwljbpuf q.bpbq^ifmigh 
jbmft% yiuprrLg, <ift %ft*b P ******* ^i uft. \%mfta 
gw% illhQ *}***!*) wpitMAui^ftpg fywptju*^ 
gr*LU*& *b%t ^w«/( %£tu%£ul[ %bqn*.pbii*% 
% fipfttiintriift* %tuftj ft \Pl(p^}^b lfnyiiu*b 
*j*itinb J] % umni.btij , Zutjtiif gpftumnhbuij **s**pg ) 44£ 

piujg mjanu tfmog ^h% forfjutifbpuf f&p&gy 
tfuM%gU+ nifu&g l[wp&b% jP^ tfbrtb^nj% Zn^ 
i£nLu*fyw% %wpumn*.pfrM5t£9 %^m%mJ^^ f i&y- 
mi* 9 3>t>** ***Jl %b&hi*it.piiM!&g+ HMttifmjft l^m% 
gpim J9nju*&ht.g npmg mmli ^ittih^yn^gb^ 
»£ Zt***!]?*- A^Mid- b% L #?£ fanjng & nUuw^ 
pmg irt£p + P"*jg £/?£ %MMi^MM»$ifbmw^w% *£***„ 
pni.g tuM.ui'hq.nt.P'ltCh ^ujifujpbj_ nuq^nuji tujtf 
Abu** jnptfl; U finjw/fLuuj £b±U ixmputMup^ 
mhmn±P'k$u% fywtf afh &****£** pit gjpiimijj&ng $ 
np h Jo muinftL tfpnift jQnjtulftuiif* uinwhg 
ujuttn£utnfi if ft phmpiub §b% L Swpmwpfjit 
Qnt&mg f*ph%g ubu/hg /t»*y/r $£*»*/»£&, jnp^ 
i/J h Jonjtub putn. f* */&£ + %*** At u/ht^bp^ 

tlbpfth bpfynt. bti2J 3 P ut k^l 1 'H *£***[*** phm^ ^"^ 
Jhp% , h mjj% » 

jjjfw /fititrtLupnu^p if bribing h, (fbpbijjfu/buig 
*lP m J* — * £ km% tfbpng (£pnt,us&g) jphim^MM 
n&ftU Ijtfftu/mmgftg b. ntfzu%g j* ^fa*** ***£•* 
(ftug+ QuMLiuitu/fufh £ ifftuijlt rip wtto^g ft^S 
h qni^g t^mif JJ*iumwi]P lfmirttupnz.£fA f #?* 
iffiu*j% f* jni m r£mpfymt.r*pn*.p , bmh **^/£ h, ifb^ 
tthpig Suitfujp uMJjhtfufbhuM^ f^£jwJ*r**#^ biutf 

29 [I P j!?" 450 

mo%m^ut% opbpniff* Sfap***^ fi Uj*2**b*9*~ 

%ft p$M*ifu*i.np x ftp M$9nm%tiLMib bypop (T***~ 

Jw% gptfutMifbrnft Smafusp «fSt**y/*ff ft *l b t* w J 

> ^hph^ifmhfA gj*%bw£ % qjt ft qtiSftgh* **** 

» nfh%wj% m%guiL*pg ^«y&£&«£&i»* k umjim 

pifLJ* /?£ t*£ tfftwjh jiMtmna.li $ju*%*fl**iM*tfyiM*% f 

mji k Zuiuuspujlf ophp) t*pMt/£** %ft m*fk„ 

SmjR n*6<jm*np 4 w J^l^i ftppb*- &pft £t**£t*M„ 

pmh fad Zftupmhngt bpbi-ft /?£ k £/""£ 

"*- Z nL P m Jl *fi*£ft% <fbphqtfui%uig g***[ f f***^ 

M*j%** Zftifutj UMJI ttifuiftg ft afhpwjt**} q,bpb^ 

1/ iuIi/i gu*pft% 4j? m J f*'**PZl*P ^"P^i ********* 

Jtpphi. prfufiuftuiii paging t ljhw*£?jj«*& l^# «y£ 

Hpt*lf> ^ft% Kopf&wli ti 4'/7 M £* 4 ,U ?*^ 

>^ np ft 4}*p***J tfbpbq*fm%ft ifbnbft*j% $up^ 

» Ipt/hhV fuU^ml^t IPwtfftumpnMt mji ftp 

uni^npiulfuj% ftipP%mpnAnt,pbinttp 4fp£ * 

« £««?♦♦ j„LywpfywtJfprfiLpbw% k mpput^ 

%b%n*.pbm% % qffift £»*p ft £bnft%, k qymit* 

pm£tufpu££ gi*i£w$%£*tq £wj5tftt.» t ^fipft"^ 

mn%£mli*M*% £ utju %tji.p*i } p***jg *fipft**m**~ 

aft i[uittMb%% mnm^ $bpw%*i**m*{*sifi fywjb 

if'utj L *ft***Jl*ftt>L'**Jt 

ft'nrjLnil %ftaft**j *fh*xbf»g mpmut$ft% U(w* 

pnuw&g) bpi */££ *f'***Jl **t~<lb%g %***jftt- 451 

whittMiu , ugMUUMULrtp £ u/btibg tftupdbrrg ^ h $ 
k &mj%fi* m %) h ȣ %mm %bnfi jfiifutum^ 

*f*&* U 7*/j? P mm fr0i **F**9 ^JP^J $/*«*£ htfg* 

%ttj%tu£u h. hpphifh t^frigwqju/Ug ^tutfujp p^ 

qfriiiifwitg t hff£ tup^uiiTtup^nL^hhu/h C^tuiTutp 

Jfoghk^ni^ A <fbpht[jfijAi£ u*j%q.fiu % $/""*< 
ffb^utmJ^mh JfMU$fni.p£nij[ tfft f n P n J i&l****-* 
%m.uj&r pfjm^t p 4 m J n 9 % m pk if b P% *«/? 
m^m%n% purest A tub h%i %sijuiu^u muu piu^ 
rpiChmhr l^ piiuth ^nffurrj qjuwiuuLrtu/up > *l**p* 
J}t>pgr*Z fy f E?*£p l[***p£ it £jnuu* j Ifiutf pum 

%ui^tuu £ trp umj% %!*% utquAij.^% iftnfuiuu*, 
$hp i % ft %hpi**hnu £*"/»£ 4**V' , ^ t Wrt &Pl"*«> 
mn%huij Zu*pu tthp ♦ f*u£tu£u %mmg fy***p~ 
tpisg&p b% jff*ll*lk *fl*p (Jfyt « QSwtTwnvu* 

> %$ummg$fm%u% tupqiup rftuvrtuumui%{t%$> + 
k m *f (r) *Hf&&l ntutfmnomu jm^mkh^g 

> t ^£2. mpnjmpag U tfhquii-npujff» i /)t/*/»£ 

lȣp l\hujj iipmm.fti % np q.ft % fipphi. tfiupiTfih 
Jbn hpt/ inCbp phw^mh jnqhujtffi ♦ mji lmj%i$ihp H ; 452 

> tTtunomH ju**ftvit*Gftg »♦ %nj%*af£v k §»*„ 

pwttMuhft hptfW&il) «fip fr 9[bp2%t$EjB» U9WM.p 
tiptfUJp ptUIgMM*Wpt9tft[*i& mjl gift ltf*p%MUp 

n&h%mi ♦ ujpiu<f uipmtf fymp*rt.w& M££fti*h^ t^mif 
jw£ Ifujif jm^hmli t#«y&£ £f?*. *n*uj ^ ft ijkp 
Lmit ft ifjujp* wjuftftgh ft Ifwju/iiu Mup^Mis^ 
pag % tip £ gum */&£* R/ , # w V f, *ft(**3i , ^Mfif 
^ l(*uju dhii9i*9-**p*M*g np h% *l*ifnft*gt 

IXjMt gftfftqjitit wlttitS/h tpf%q,ml^m^Li9j% ftp ft 
u/btnuMpuibnju ft /ybpurhrtuuilfuAl Z mm* u tutting 
£wjng ShuMghmi £, ^utu% ^jft k fywpuftg 
tr* iftt<fttt-tj 0**1$$*%*$$ mji ^nj% pMump % *p m 
**&i S nz <l m fc k***** SfafiJ** fjJ^ ***pftl 
l^hptifni[ jfnzSwyjug «*/£ £**£#»u*#£ £ ma 
ifbijj fth*af£u %2vu%9uiih% %ft% pMMMn.tf.ftpg ifhpx 
pMtm *ii%n±m%% Zhmhuft ftp tftfwwfttfwg %lft**~ 

piMMtfftph k §J,M*MMt*MMMttfmpmtf£tMXf MMfMMMm^nj tftti*, 

tTujUtul^h mmiji %*yh qmhr^ftli k ttfuipuft^ w* 
yu/brfnj ^tuifhifuiui p /£«*/* % n J^ ^jft* P*****~ 
tfftpg *fl*p X Sftmtpp hi-u m%i*K*MM%h% i£ii,tfnft**i f 
npnj ftdwumh juMj*n%ft £ k gtjum jmptFmp^ 

%UMlfWr*;Mii[ ni m ptMMftil*L.P'hiMM% k <£tWL*MMpffi*L.*, 

phtu% } ifMiiff jf?*!**!/! wjuftfifjh itiii.jp k ft***** n 453 

lutpt iPPtti.p&wh i[ptuj jiuutnt.li unm%q.nt^. 

Pt A ty lk m J *»«* M %* k mMt £ W «•***»„ 
%ofjf £♦ pmjg %£uAml(ui% ^md qu,pv%»%w„ 

it t »P Jfol ?T«*# pwnh jutmnu^ £ dhp 
lt>l»i.p», amwpwg */££ ($ W p&kW Hunpung) 
%ty% putn.1 IP„lP (Mouth wkw L jfapn^ 

u i m g Ln g) *£*»&«$£ £iuumni.iub tfhnhingt 

%f}r,ping nt-ppl uA,ni.uAgh np j, *tpp» *fhp % 
&l[md»Lm «r, <frMhu*G% jbpp»>jb B --n g (fincpg* 
jjkftkGfikrf), U ffmpmmpnu'h p ftnAutg * Jitt^ 
nt kp*& IJwtywj&t J n l"f£ JlwGif.mpwJ'liwg h 
JJwSifwpmufltmg, qnpu p l[mp^p ^mp n^. 
ing Jpimb h*fg. m%n%g $h», h ^tuHtuufhuA , 
ttp P£ It mji it uiji pputg fouy /['punt./,, 
P m J9 juif^u*tu£u umji fcu*£muf&tn ipfnjwny 

k n L nL P> **V W *ȣ*UMy? mhniLnju nump^tu%% 
l^mtt p2Ju$u%%\ 

£«i» mtth%u,j% uHtfuig Jit/pJu/iinuwIfuA 
wutfnM.phm'h' w>.k L p ^wphiMig U q.dnptng 
t[pmj qjpnjg L ZmLuimg Ifmj f gUf % putp, 
L$tj% U JXpgmjMpkwG . utu U. f^pwjum prntth 
np Zptfui $fbq_ kp2*uhlin*.p-ht*i% J/uyuiftgp 
%liu%m^h%, gppHmtAdn^huth phpg hit, 
ifip %mpthp upgmUjtoh £wpg lup^hog <f][mp„ 
upg %JuA Hqn^rnGpuq.™ hmit i/^f^V 
ui%»i.wJp $»lt;p% f ik.jmjm* m JL £«,*«^ : ¥ II 454 

£«#£ffi-/r b<fi*pli***j j$M*m£git* nlj^ufi /> tftiunu 
> k ll^u% jtuhtMjpi£UM%u „ k tfft p^pfth jj£ w 
* Gnjfu k iT^lu gfkpfih /» q^f^nptu^ * Ji T$p*»- 

%utg% mmpmqpp ffmw%£p& t 

1* \fkp §w&wl*twiiiwmniir %pb qpng */$£ «tfl' 
ap \nLtftoutpip li*ph&wjnifi umlnpwpwp , wp„ 

tfw$n$) M?ii*Ll*ttlt ujwpqbtyp f k wj[fi t JMjhmpitK 
im[ k wn itprngp dhp ^mpvpg mqmti^fi f ȣ rffiwjl* 
qq/iLUipSm-PfiLh *»*, ^u/tnL^/nJ/ djmiiiqwifiujh # ff ~ 


|J4 ul^pu/h <fpngu pujEfiuiitpbgujLi p£ 
ft%£ £ tyutgmoVtt , "/"*/ ^utmmptfut% fykp$y% 
k im%%wifm%gi % iffiuj'h^LUiTujj'h (Ijutjifiruifmfip 
^piiitifih, Kunuihctfih Jmukpft U A&ubph* 
tylut flp£H*i{* ftp ZkmwgpiihwiimTt $ tf[*m„ 
%mj% q^uiunbgt fi£ U **£ ^mpl^m^np f ufut^ 
mhibmy %hw U mj^ mUffJi l^npunKuib ifntt m 
gm.w& h%* pwjg S tup If £ fi£ mum,^ k WiF 
IriLijJtL tfiuuujtfp %$fm% PH***jl»i9 £t**jnn $&„ 
Prnhnuwliwh &£»£& mjl frpUhg tfbp^Luun^ 
pwg%+ P***JB t *V««m&*/W&£ jfenvmb yt^ 
L MU L*"L £**^? nt -%^p ommpwg ^ujtfujp p^ 
n*m.m$%hp% f* if££ pbph^ n^nqL Ifp'bujj 
yuA&i ph^ii/hriLp q.figijjpuAini-[£hufb <fpn*f 
*?£l* *^**tf* utjh^mtfr jfrlkifg np^LUifi ufuj^ 
mmtfuihg pmtthph jiui^ u^iuZuj'ijQhli fjiTuj^nub^ 
[nL+ n p n g q.[juwt.np% £ % 450 

Zujuutputifuttf wbnfi n^p ljuimiufimi.fi ufas^ 
moii% mqofffiifif $ ufUiwuipujtf.nil t qn£f**-i b. 
uj^uuj^u utputprrqnLJ&butifpg £xut/ &ftuf*±i 
$frl}*9l***&* n F *h***l*Mu*{iiiMpg tiirtt**£ (&£&£ f>~ 
pb%g ma/hg #/££ 4 WJW ** l / , £^ # m*l&f&^l*i*\% 
%€£***ll* b mhutMihb^f* uiui^mohp &*%££%£ P***§ 
mbq^bpnutt l^wmmp^flii f bftfi; ftph%tj **#^ w„ 
ptuli% b q.ui£m% pffiap f bf£I; f****pctpl[£l[ 
isihq iff*) b hp-fc &wttnm tnbr^nKiuhg^ v&~ 
wwttg b, tfmjpffg t QbmfAu jf'Z^ffP^i *^? 
*}*fig tCmjpf* fynyti^whrh ft ifJi*Htupua.nj\ , fi 
tfutKwn.fi tfcuiphtffififfif % Jjpiuufv tfbmnj b„ 
qispniiLif) ifom ft }jLuijqrtL.uj% * nt.p anpnj% 

ui%ni%% u$ Jt ^ nu PhZ. jt'Z u * mu *k.i* J U9 J Ma ^ 
%b% %^ui%m^np lfitifpn% iff* n.f9tfwium£mfrL„ 
ffbuth t §ku b fii** **/* bantu tj uizuguiuiifu/k 
^ujifujp % in fit putu& ktfgt — — fluigoffbuij 
inhqcnj J^ui^tarttMib gutm ifntjtpu*%MiiLiMiwg 
np b tfn^npuipmpg } (fbm'bft hpbutfk wy£ 
*f*up boat mbnp huihnt^lf thnubpnK b fun^ 
pbpnu *?££ ty m.n£f& liiuuiiupbf^ fipb%g a%n m 

m t*££ ^ ,w * ^ *L*L nl -^LbiiE* Qmtfbifuim f*pb%g 
h*pn&h% ) np ^bnu/huitmf ft itti.urtj tigifMup*, 
trrnLfffblil; tffl-rt£.f&ftt5i ^rrx. **frpt * ft%$ui^u 
wbuu/bg *fiwpw%ij ujuipLnuufuiit *f£9 * b 457 

jAt^uf^u qplj; tfbp J£fih i£t*if9§£tUiM{iimmg Wj£^1i 
m JL {t faip&itfK bhblbgwj »)♦ « *f*b±g% 

> jttmtMtpmtt^pg bit , ifjjjt/b urjhitpfti[ U 
•p ttp jttthntSt %ntjut puuffiGgl? ^f/hbtstfj^ ^jjth 
» £ qhm%u*tf*np$t U j* {uuiLitipptt mndttt* 

> giu%qft ^Lut/ujpAujlf lfigl& ifbi-gh % *p***J~ 
» [utmutlfJitttfpg It tup^utupag It tu^ut€f.fi% 

£ tjS<tj%$tfuttfp fybti&utt-npb^t *hfag **{***£*. 

mtiMifu/L */££ *w/£ mbtttuhg mfuun^np ttftt*$ m 
mo%mpm%%bp [» p*»*g & pht^utp^im^ mbqb^ 
pnt.it % npuf^u ^ fiuitfpbvuAirj. It f* ftw^mft^ 
jut mi ffr£ mpqbog phtj£m%t9t.p u/hn^ujtTp 
mj%. iuwh% «y£ utjtfitffritfr mbqftg ^w?»#»o*. 
SmpmS Iin*t9L%ft% % jfhyuit" f* jjfpf»uutif%£*9*^ 
Pbu/h^ It. apuf^tt €fp it* if* jHyutftfu/iiyb^ntt) 
it J»*J m * *9Jl J m J m ^p b% $uta»tji It JJ*k„ 
Hirwu Itti<tfnt%a% 

Jfcnw^jph ttthiti£lh $ ttp ytChfr %tfu/hnLpfrvb 
%nj%whf*£ ptttttftg ni ~pl*Z ***qqwg j £/?£ J***~ 
uml1[ QwjIfMMtlfwh lu%&iu%oJ£ fttfts**tmttt£ pm% 
tffi ^£ f %tit±w%op£ii $*y$ £ ujujputfbpgh 

fpkdkp | jzS **p *t*fbnill*IMiWirtL% %£Mtt%MttL£ + 

U p%wlfw% £ £bmbi.tjpitbi t np <itfbn turn bit 
IfiupbjJ* ££ll***l**il) ifmttxttuwhq. Zutjttg &pfy~ 
pp% ttf£v <£f*chtJJU{ujtfi mbq $ tj^iuutiupbt pq* 
ufW£mtutfnt5iJj) Z*"p!{ tp &***&Iim-w& It £p^ 


458 

%mM& wkq Jj*) k um^um mju l^pphiuj g£^ 
t***L S m & u *¥&* (P n W* a t ***** q/»*j*^f«*rS# ww/it. 

%2m%mli£ *fh& k tpV^f^t 2f$*g***L **/ w £~ 
uioUu*pu/i* } ufjufAfjb blfb^bg^ (jlmMtfuim 
TemplUDQ Immf&wg), MMiji k Jbb k £i*fis 
uttMjmpuAgi k %mm* b± iwvpMM9fui*i.fiH$MM*h f fagi** 

JX*-bjJi jnumi99.ii $u%n& MUUMgutoittstpMMtfifi 
ifbp Zfih %ui/u%hmg kpbtft \pitHbuM(i%) k 
t^liiujnt.pjii-'U fipifni^ pujpffnnu&*hbp% , ' (IT&~ 
nftGjxGlfiit^ Jfir£i*£tuu{&in f JJ*&fi&£uMj9mp£) U*&~ 
itkGtnyuifiifi k wjfty* i*pg **£ tfftwjfi tfk„ 
Zh*bfi MUiii£ii*o%biuj% k b^ubpp tfffK^W^kl 
mw%) **#/£ bppbSh k MUMMigwbiJA £«#*/* *lp<*~ 
^biu L p ) fytuif P% iftufigh pMtJ^ JJ*h£bu*£ %*** 

1 ♦ \k-Hfi vmniqtiLphwh Swifmp **{£**& %P # CT ~ 
hmi it tfbp §io£ium jwmnL^ tftupq.nj tuhnLtuh 
brnqntifpt \)Pi Tage pmaV pViujiii qp&h btpff^ 

Upwgtng ihiipfi it \}wpntpwg$p f np$ mju w„ 
hftLWifp Swhihwjtih $wvun*Luib if/r, pp6hg* typ*** 
lifig iqwi$jiWifi*Lhg utitlpbgghnq * fypphmp mju 
^hVntphtJuh mwii phifitmi f jfrlbpf*i «i/$ mq^fth 
it Z*i9jn0 ££& jwppVintfjUiiuh ifiitpfrfigpt 1 it 45S> 

mji imvMi%m^m% £ ^nLu'bft JJ^xukftlf k putn 

JJ%Hh1puti m*ff,»% $ gmft fit {, Wbfy*»j m„ 
%m.m%i%* pum dmjfffifi ifom £ u*%t*%if IP****, 
ixjijllk pmnfi% t$p ufiupq^ tutfuuj Intuit %9W* 
%wti£* jfcl?i**4t & iff*/* IPh^h^fuh miffing* 
fluty i&$$tiftgif£ %bmbt.gg%bj% k MMmt**Af : UMpMMi m . 

pMhmtifrpwn* jft^lnfghhftri^ k ifmp^nj jtu m 
mnuty mftmHth JJ*b/ltriiu£ > k JJ*kfcGn*£kw<f 
mn^Sh t$p ifhZh*hfrij Uftn^moLuumtupnt^bi^h 
uit&tfLwfk £ ZtuLti/Uopgit ^ P***J9 kCpbwj %f&' 

£&%«*$*♦ fat, k jp&r*un**f 9 wunkp, ir&„ 

fyifitup u/bn^u/bg f P m JfJ wutfhg m^bj^fi %np 
mmh%%bp fiiaufih k jomujpuMtj btyujifn^m 
kphvfrh % 

ffb[nt£ k hpt; uijp&£nt£ piiwj jmrnrruty um^ 
%mSt tf^mj^ $*£$**%&» 2b) Pi *»* pntltu%tj : ujlf 
ufui£ma%mpm%ft f <£"%£ *f£i[ nfwujrb) ( jAy^ 
tu^n tfbp htfhtihtjhmg i/*if£ itij£ ifmrntiLtA k 
{unptuVh)) k ty } pum.fi QniiiujiutK k Qb£m„ 
jiwG. tf.tr ug I; k JJufwGnmfiwftf sip %nj% ifuaf 
Jour %^u/hujtynt.piit%% nt%fr fif&ppbjtii. vtbqj> 
k npnj ufut^moh^fig jmttwuJf hum**' JfufutS^ 460 

ij*i£^£ m%m%% k mn$3b % qr*p** ij«#^tt#/f„ 

$*£*#£ fairptihutgl* t i^mtW/ pkptfc**' *f%2. fa* 

pnLUjb wAii^u/dAi. gujpiujpjjg^ ^/y*iu/£« k 

L*bph*-l*h ufwmhpniS* %kpgb** ^vjfjgtr^af^JUEF^ 
l(bpuf %bq bpfymj% fcnpgi & I^uipktiiffb qp„ 
%ts mpfiAp ft unfit* I***. Zmtfmp* nsfwhg p 
sahuti/pug* tfkfi *jw*fg$*t& mpbm% $%§ugnt^ 
mh wjl IfMup&bp A% %2MJFmpki% 

Ptiiq^Jftj * — JjppbSb $fh$hwh% I**m*\ BM/t*^ 
uf£*t uihn*.m%ft) putJS *****[jr*p*s*p***]* ***i**tp 

4f£fuuu.np iAui/ir t jft^i i»|> jjfifi. *$p***4;p **i m Z* 
mh l JM% % tp*****gi* k qj*&*$ tPF^ JlhqmVh 
tfhp htfhuktjhujg. it bppbtfh £mpJwl[W% 
il'pLl***p+ «y w ^^ ub*iw%% h tftwi-ixgh *f£l(* 
mbq *fr n BP ^ m ^it ni L k****^ *****>***i**j **A*»p 
*l**pljphbl***l **b*t£ ***b*i »«&£/&, fif$£*tf£» 
gp{iuuin%bu>jg wjl ufi*twkpwn*fl* is*mh% g**p* 
Juj1{uj% ubnusViibpt fimt^fA paint* iwwi $ft% 

u*n<$wg *fi£ !»***-[* , f*%i**ii** Bog Ul***t* 

bmbg np Jfj*mni.wbr %£w$r**f$£ 9 g**m tfbl 
finy fyiMitf flwif ifwnfii**j $ J**i>*f£ ** ^ntpr 
fiiutf {tl 52) » £/* *? W /* W M l&t*******. fim* 
^.m (ffhyifi** %p**±l* t p^bnmpJtmt*** tybp* \ 461' 

UlfiZfiijyttiJi i&wnhi frpp pwymumuMu* \nj%^ 
ut& U p*qt[u*0 $f*% qpng fliutfui (Bliaga) 
lftiyti-uj& iiuuwrtuu*&% f U firiifjmutG *ppb%if 
dAaiuiL JU JJpLuj <*sit*mmw&g ♦ flmylnn Ifwif 
fiiuami ifh& $w««»fii«#&& tpn.jivij.wgi.iig * 
fimantn Iputf tymynw ifb^btuhg Qfr%MMtg f 
Z%ffJ^Mug h JJfiuttfuig + ~ lftt*p&i*£ i»«y, jtfi; 
U %mf*M gtuh tffutpP^hvujif ujfipbj% fr <"(/" 
iuAoP' £p ifbptujrrg $ ***j£ tuun%g $umb% w„ 
Lhjh jw&Mitfubg } ****[*{*£ u i u *%L u '*'l'k u&*9£.u&g 
%htn } b. f*pp omuip IJjfwftu&ifhifi fft&p^ 
Jwithili i^tupbtut^rtp %iuiftupbp £ %2iu%iubbi f 
$£ finmutztnS *hl*ff ****-mh p**&£ £ * /Swt^ 

nujujbtntiLffbuj'ii uimb% fKuiq.lA htiimbgwh 
U ufut^iftbfnt* Ifpwlffj uh intuit g) n P n 9 t Ll! ,Ui J' 
tfrngp tftnpriLUJ& m/ } «y£ pujuufyu/h £p tfptuifb 
p%rj : nLhb^tfL. ) L pum tajhit tfrngpftlf P m tl***{t 

LrtLfifbujifp pum ufiupufify (fuifin piun.fr , bw „ 

%op b% ft 4 f £U J u /* S***? **** nL P *H/ J f *V ***£*< 
wohiupwVhbpp ij tuqiup^uilf jtiih<t*hbg Jobr^jjil^ 

^fjuu/bbufi) P utn Sj^" f 4jF MMM J **(*** ****?***-$&****** } 
k ufbyfih* p%iM9l^wpm%mg %bm fynsbgwv Q***f*. 
mhfUiW) np bppbSb JSfiupifMfujhtrLJifbmifp **{/£ 462 

fiffh f*ph%g %mf**Ub*ug %nt-f*pm±u*& *j£W£~ 
tna%Lufru/hp f k fpiu*ym£fiu qwpdtt/bw^npl* 

%»uj%ml{£ pi; qjtutffft%% k ^?£ u/birp ^/»**/ 
%ni.jipu*&p Jftiitf *l**%[*+ bplfnt. uAnvujbph 
***JL P% ^ /f^"? 1 **^***** 1 *^" && J* ^uifwii %l*% 
Z tujng j P UJ J9 *******%*$ huiMmtiptufy jjsqnvwL 
'hnufrputg k t/^n^pg jMumni.^ mbuffh fjh^mu 
/^ pum.fi i jfhyif^u k /^bputlfpng *f%bjji mb„ 

iLthjiujtn 2 i 

k Junp—mfi Qlh^n^MM k f\hji—\utl\ *fi£p P***** 
iff* £%r£tiL%hinL. jujptfiup *lf*pg dp %£whm^ 
l^k^ni^* k fA*uf£tt ^jtifmj bl^htjbgbiu^ fjb~ 
quj%tfg pnjjnpmpf/h J&n]im£ If* £*****- $& f i**/^** 
*Mjfc*i 0**ifr k $fb%khf*g isbt£iSi%*ig > k Lu%ri%g» 
*f£ uuhguj& ufhnt%*h j* gpfiuisinbl;iul£fjj% gjt m 

1« [w mtL$tbr*L$utj ^imiim^f Digne qu'on 
hu offre le sacrifice, £««* frnqhhwj* Saoris ce- 
lebrandis. 

2. tph p«w#/^ Op k % n*>k* Mh^m % pwtfp 
%imhmlik ♦ bpi Sella immp% pmnft £ mpmwph^ 
pwb % tip /?£' ipnj P ***itp \*zm%mi{% , fi£ mpn„ 
iiwt( *fft, k pvm wjvtf jutpUhtpp D&jpwffjy * m 463 


IT* 
m*,?. (« y „ 270* 470). 

^ m JL*** k jMujinhntf** np u*j% frtrtp mb^ 464 

q„*.*t qhmhiiniJU* ^putf* CU m F i^Mi—kit 
uttuup^mjh limd &*%*.$** ftj«»|t» k***e~ 
bnvbguA, U tlhpnjl*ihm L l{w%«y gmpm, 
IfUfn^p uh%kli»*0 ufwmipni.% *fQ $np**tMib 
fanpihphy qnp **»JUB ttuttpnpng Iputt mut^ 
ufuAtug q.ppg l l mphb%, %nj%tf£» U /W* ¥ «f. 
npSnj gwpvfnp uh%bl l p% */$£ ^hphuh 
junpncnb $«$ *fp tt 4""*# *b 1^L nt - mb 1 
Zwifrnpntpt [kj—yr»t P*»» fy kCP** m J P- 
ttmgni.pi U 0>i>^*A*y/> Qjr*|»n&uy puwVh 
fl Upmwzpup Zmtfwp, np fythmj ttomb* 
pat.tt hphg pipng ? »f w«Ua l^n^mp ttp «/££* 
fWhhg ^Jfetnmjiwfy pmpX.pmi&* tpnpmw&nj 

* Jpl n 9 m *> k P 4 b F m J **T W 4"**** 

» qf^uuni^uih ofittmbbph, U stout %nptu tnniH 

» yt«£*nz ufMUitauiuAtit-PhtMh bnng%» * 

^uAHtpti qfrniMU ufmimufuAiplif J&& fang 
•[wjltp q^tu%etu t^miMaajiuhhi* pplfiig prn* 
qa&g, puyg jmjm £ np mttb% I|»u«rtui% 
tt£l Iputt gni[ ll*ujp% k faAimpmAf, 
upuZuipuihg %n L ppmg tfhbiuitbbwg L tfingp 
ituipn-LuSh* f&l'Hb- «■""»»** H^utPuA^b, 
L nu L Qtihnilp wuiutttpyg It mjlfi [«i- 

uun-npsp tfnp&bpp jfrflU * 

Hjuufpup uibqpg n£ ifputjh MVltnt.p b 
qng ufpmp pijwjl^ mt^mlin^ni.phm% £««„ 1 465 
ttmp ***ji bpf***!* **p ^ $u * f* ^ p# v^' t u k ^ m 

ftppbt- MMMijoPwrnnCbgi 4 ny fnul^ phifwpctuitjg f 

ffniint£riLpfp4 ufwgmohuiM^p tfb^bujVLbplfir 
ynLpu P^tit* *fi£ l{***9f MMihtftuilj! mby l^u/bfj,^ 
%w& pwtfiiMMitf tj.fi J* tug l^tuuiujp^p hp wnpfl*^ 
%£\ 'bn^tpgi* I* q/>Zg+ jA^m^u jtiMjmh^ U 
wnm9h% ifb£hu/h%bpp gujuttgp^rtn ujfhitup^ 
Ziuifuii QfiypuAifrb QuiMfmp pun±tubr%± np 
% tfb*thw%u ^fihbxui^ h uirautch ifb£b*bhg% 
» piu€ffj*h * + + l^uAttpjb^ %"£" *JU*fb%wj% %m^ 
» fuwputpiugh QpwifiujI; iftuLnnLtjiuhh^ Qnuh^ 
% tj.bp£ ApIfpufut4f.n±P'bmtfp& * 9** ,L £** , ^ IV£ / r 
ft put%l;u x ftp ZwuLupiulf U tutigtutn tfnt^n^ 
dnr}nt^nt,pF£h X U ny ffulf^ tfouib%tuj{*b fiuttf^ 
%mg y wj£ £bnn*.% ifbgtJj^ jipb%g iifuj^Lno^ 
%p l^MULnutp^fih , IfMiuf ^u/hq.^uUbpp ff,jiimkfih + 
h f^p^mljMtSh mMMt£wpfih **{i;** X f* %bpa% L 
%bpguut<ft*jfi l^ntpSU ftpp upputpu/h^ <pubtfg 
(j}pp»Lpf,L% JJppng^ JfiMMMjh puj^u/htuffig U 
wt-bfj* piup<kp tit. uinnpJA* ujMJj£ujoh£f*g gfmiu^ 

^it £p* — Sl&^* nt lp (&• p um frp p^^bs 

Qutjtiifvit-f9L.pgj ifj^iMijb%^ fiiupohfij $ui£mfr*> 

80 466 
» JhbmJh* Imf*-* v"FV"e kt "L J» u k"V 

» qmmmjmk*&**9»- e M J8 i.e uh e abi " u ' 

pk P-L* Hi»*|i JM - ,M - , v» "F r m r x r m ^ £ L 
^mmpm^u CU u4 L % tp*— Uev*">* -»"- 

jimm$ mimmpwk"'* 1 "** ^"P "** *^ JP ~ 

u,npt- (V- 121)« — I***** -vi eu-\ 

np p^ftH -i»— jrf* •»«*-* to*-* *"; 

2 »»^, t «, 2 ««» r ««4«^A^ putpApntppJA 

pph%, 9 ip*»j 4«***~* k°»** k ee *""***- 

J£?A«A mh»*»%h L p £**£<» Hu*ifwp. p»k p-* 
JhUuAA jnpSwpp 'hbpgp'h qn t *uh L »L t fA t , 
*ftu np ZpJiuj jtl»>*»* 8»*Z>»FZ'» ut P 1 M l~ 

£&«*$« 4^4. i «M»«»"»*«V* A fa» «"*"* 
« M ift»j> ^pfap lip mh^mj E % n wp*>»k"'~ 
PpL % t -_ t±hp»jp t hu> L H*A»J * J 4 "*"- 

*£% g-p»>4>»p »AW«4**rt* ?*""*♦ *k- 

/wf »« ph*uiP*«*P$pi' At ™JL 'W * w - -^m l [I 467 

Jb£b%fig uibqftg l£wp&rttkg**i% ♦ ^Aytf^a *$$*/„ 
man (fkuittj tfom QittMfpptttt, t^ftistfi gtt*£ £***„ 
nrnp^pj* ifft *£j***fj vibuhn^p ifbp opbpntu } 
art input If gujptufujp ptufjfi «/£** m &*l *$** A 
ifhfwltfik l^fimpwir fttwpftufu Lutff uhA *?[** 
uiunp tf£l( bphufrii *ljp***J g**t%*j.**tlft*i-M&& £p 
mymjwtf&piij whA ffff ptut^lpuuiujpMij& } nuifig 
%bppbu bpbnu ufltuitfLuabt tftnptiKtLi&p y ^t**-** 

ujl% l[pt**J iftwfi?t9LpUt& €f&hpt JJ^pULKfUJ^ 

pnuMih £ htap mbq iff* iAuuipu/h ihtitJ^ 
^uAfqbpa junpuAuut^ npnj *f£9 Jfw%€&w& 
£ ufiAuitf ifft) hplpnt, Ifnrpfbpp Ifftituipn^np 
fa n PZ^P * ^ $***%* *£***fy**t***mifbpg tft&pq.iftM% tt 
Iftihtywlihmtj % JJ^unhg *htfmh wi^ jt*Z% 
qmunbg inhunq% {Qag£%+ $M*t£jbitM*£fr9tfihu/it) 
%m It jJjip^ MS -hp 1*l j\jprt^u/iirLiubbptn y **pi* 
gupffmfip k% %np g%%ntj$hw% tt %bttipMMt^. 
qnnt-jifbu/b * 

IrP'i Mujuuffiuft w%&wh&f3- It wilfutp&b^ 
ib mbq^ntu*%£> JukuiMftwd githri *-£h% 9 ^.rwta£ 
qbrt guiw Hhmg hphiHujijJih ^ b f£u/b n u ut i^u/lt 
aim fificih uj p wh lu n f pit/it ff-% jwjtfiith It put*, 
gojUhmj mbqbpnL gj&fmu&g f n P£> bphthjh 
plljtii&itth £tudu*p «y/ pnumnd u/hbpbi.njff' 468 

iinog ln*MU9iJ9p£p% k Spqwmmj • np** & 
WM.pw#iihfntA i/pmjh ^iJHMtnpbirpg jf*Z***& 
k% af^ufJ^gy tffauhhpi* mj L $f$ti wiflfitfi/ 
pwM*l i['{tifMugg%ir% + npg kfi£ ^*»J**& £Pb**~ 
mi*%£mliw% mmSmpmg pmqifi$M,pbm% %hm 
Jmrnhn^fA^ %nj%u i ^M$ pw^ifjuMplH. ^pphu/h 

hiimh PH***1+ P m J9 i*t*l*H% u €**&***$ "t ***** 
L a 4 %£mt»**$i.99p$ k wirhfji ni^fmmmkqlMMMg 

giM/% mmwftAflh wip*pmlim%£+ tfiSr^ mji £«**/»£ 
£ mjq. %gu&mMj$p mb^gp £%&&£* np k ft 
$««/'?/> p9&l?8** £***«* u*i**t****f jl*l****b$*****t 
Jui%u*t.w%*i wM%£% hph*&i]i% % %w*f «y«„ 

4 W iw, npnj k w%n*5A 4M m j£ t mm ***££«■*.* 

%hp % U{tJJ£Ulbl]* k UfUJ£UlMl i$$3*iiht*ffj k U9 m 

%np Zmtfuip Z***-p£ $nmmt9ti p%t**fy** i^Aw% 
m k*l% mji if^rnkq %**l*i*j* *Vtf m%n*M$dpi 
k %2t*&mli£ % fAjju^u tip fj?Mw£ mji £* 
fpkiiiSmft^f gw% P£ £***» jnj% p%wnpl* 

jitptTk k t mm^%% Sacrificiis abundans. 

k mju pu/hfiu i^iuiTtup ^punL^p fiittC wi^ 
gpJ9Mmn%£i*i.j&huih % ff^k^k^m^kmf mfiiM.u&k* 469 

gu*Lt ffL [*it£uf£u mhn±nj% m$p £p gptfuj^ 
iMfhm% % %np m$p wji b^tui g$t*$w%$**Jw„ 
ufbmti ^"i/ttg {#«, thrfanp)) J**i**f£ «*«**. 
nm%H*$t.fHtM*fp frfwL. ft l)* J)luZluI{. "£"*/ 
k pb/ify £«f£fi*,w& £j*£*i*/r, nip it Ptuqh^ 
gnu, /w^ ifutprfjfA% 9 ftppbt* jhmfih tfuirttj/hy 
ufuf^h^nil qmjh ftpb%% Jfv fA^uf^iM ifbitw^ 
ynj% 1/pobwlfu/b £uj%tf.£ug ^wjifm^mlbg %o% 
lpuutuMpttL^[Aj % tujuuf^ij %np lfpo%tvufbtJi% 
nnLUutLrtpfri) ^wumutmbsj £o& fyujwiuph^ 
h^bqkgmliwb J**1**tlgp t — fitted ft* 8 8*****b 
iff* nipf*£ ifb& II jtu^uifubw^ ufur£wobt*t„ 
pm%%bp % **png ^p^wphwlf mbqftgh mj^ w„ 
%n%g ujujiaSitjnujL I^n^iiLbgju/h fimyiuztuG ^ 
npnj U qtULiun% ***l2jnj** fiwijpb*m£i} f tiLp 
tufjump^wfunuifp m^mjflh mo%g Jk %$**%^ 
H&g fyuimMMiptfLgfih* *fjUjLUj*iM*rprffi JJ^/mhn^ 
pmj opbpncif (bp + 325)* "" • fi****J***fiw£ ) 

t n p tt^^s br***-***^*? & Z°** *i Mn b iUM¥ n f ^3 

qdmpttl tf^0 ^mjtig J *(%&*?'*** fw*J+ ««* «»- 
nuj^ft% ifmjpmguMtpuig £/£***£***/* J***jm%£ np 
mnm^pb b tfbb //po%uimbqfi% £u*j/[Mu<£w%0 i 
fytuif lfpalMwifw% s*fbmrtLp-[*t%% mj^ gwtiiu^ 
fmlpuhfA Jam b *uf?i*mMM$lfftg £p f ft%ynf^$$ 
jbmttj bywL. U JJjiuiiu+wtn %np ifu*jpujgMjj„ 
t[wflh% fituifmnJiA) %r?j%uf£$* fKuttfhtug fymtf 470 

ffyg qhoq, j, *l>l*plu& ?**iw**fi fimpip 

m*ipk***% mjuwwp lft&*yfn% 6ij<«* £♦ 

P*,^ fit fopbi. *fom b wnwlfA ph^ ****$* 

$fw% ^***J»3 fykpfrf Jkp*»* MM ik**i* k SHp w ~ 

% mj jwph*,itmfig phpmb jaAm^mh £***«., 
m**vwk%hp% p^^nAh^il , k mtf pbpn^l 
jmpjwp qM*mhp b% **>jb l{rfqifp, *wp %p*M*~ 
fy g U «#e.A^ &MiihoP ip mjit^pMifi *i(*g + 
„p„j k bpbg %hu*%****l"*F *Tb$bwli%bpp jfa 
£%/*#* *■ *"*"% Jom Z A / f ^ ,Sf 4j? w J *&« 
Zt&mmhvl* iff* % ^hplwhmj HmAdm%m„ 

MJL %i$Jh i[]*&wt[h rt&bgbp b% % h^Bt % t u 

uafb%£ft %£ui%WM.M*p dhwgnpqZ' £ ^mj f/u, 
gw*i t w2Mt*L.p&***i*, k iff* {* Sb*ug*tp*£***g $i*i~ 
L b%mfyw% £wpMMM*pm*iftp&**M.pii***h* 8&fM"9 
y/mtw* £ %w k «y» gmpt*n£% ^wiijtw^, 
npnj ws*.wU*% %uMji*KiMM&gm£ sunjju^%bp% 

#♦ tip******* lX****>** L ***&'**q$& m 3E k m P^**sc* 
%b%+ p***jg pui^mpmg m%ip% ^bp^w^ 
ptuigh" Zbpi*M%i9$it9i-Pb*Mt% lUgitmp jM»jm%£% — 
fak $pi fjt*t*p %***%***} *fom\ Zfiifimj jU^***? 
mJuAu ufm^*!^ f fJk^pm^ Ifn£r*L.tMi& gwpbqgh 
g,j/hqu*lj *fj*) **p mji mtbift qfrgmpmlw* f 471 

I^u/h ^SjnptJ; 9$i3*[i + *f/iwj% pi; iMf^mg £#r 
uji^b^fr S^rfriLpbuiifp b pnLMMututMtfn^pbmtfp 
%**§%&£ ufLutrtfyhpft, qnp *?b%g ifb^ft jutu^ 

&£i* %hptfmjwgp%btf , g t 

Uiu^tTmVh. iumb%op ^usjng \q uifjutupf^iug 
paj ufiu^b^ffh mji ybm%gb ^i pqfaZp, 
h. tub null nt3i£p) JjopfiJtttnutbf/utfi pmabfip ♦ 2] 472 

b p% $np»t.m* pwifof wj* kp w k e*w-~ 

%hini. ppp upt-jtutuiutsapwum mu$pnt.it*»% 
Zpuiuiu*zwpgt I) I wun%g % mj L ««"*£ jf*~ 
fpuwb JhZhu&gh U gu&p ftp u&bu&ePg 

*>jl ip'»3n % ^ *.'&°/» £ F M ?A% JMM™<j£ 

fang, n*.p J»P?»p£p fr»»P»i "*?/!»</ ««V/* 
Spqwuiuy, «fhp»w»H.np Lp%h L uimm^bp*^g 
» fang n.pgh uj^^mttaA ... *£*./» «"«L# S » 
» Upi'»l l aAhu. g ^uijpVhhuigh ufw^u*.. 
» Ju&g *nbnpu% Jhbwptp* , puu, flffw., 
J^ui'Uq. Zuit-uthopgh uiuniig p §tt&tug ph~ 
phu, L fang ?pg Zfi* P»k A< #* CWiy 
l l pp%mj Uf t mPm%f l h L nup jp l mb'hhpk% b. 
±t l u*jm.ph%&» mji ^mumuMmnupi , fap^wj 
L. bopTh pnunj uppiuqwh ^miTrnpnubi^h %u» 

h wn shfiwiw pu^ni" k tp % P"tHs 

„Aip% pptihg XTwZmiwfnKputJp, »p P>»p<t~ 
JuAni-p hopVh pump'Ug* ^»*P»bkS Ppl&S 
bopTh tthb Jl>»p»'- l w%'hhpp , %nj%, H £u Ijmvi- 
^rnqn^rngpft bopTh pwqp'b fa^p, U "jO" 
P„' q QnAmg hopThuffhutj q.pg ^V^ 
ifnLhgp J 

mbulsm-bguA fang 'bpupThp't, mj L , fif «Jf«»~ 
u,nt.mfa% Jbmm^tbpky "P# 8—5""3 £u, t" 473 

Afiujpuig tHrrttuqrrp&g &% f ffifc ft iftqnuffp£ t 

fit M*f*ff*£itwj & j£?£ ft J^Luutupui^ %ftt.£fnj 

gmj*fM*%g h. iftwjmft* t*[*4} %wpfymt. awt-b^ft 

§m*f* ££fi* & ft £«**/! */?£rj* **p**g %m*fwp 
^%'«f* (*;*♦ 441)* 

^fjjirt Qffmfijtuhq.lt r ft* ^ flpuf^u h Man. <J&£J£ 474 

» tnitiwu*im ifnfnprtLftrpLtiuq.) n pg ***** aj1t tP m0 ' 
» tnn^phuSh ft nk£^ £tyu*Ji&fj[tt*£+ + ♦ u&^ttLh* 
» wbifnniHt* *fiwpi*/hg bptfftp uj*utfM**%£ftg$> t 
ffbmfth fuough f ft%^ui^u nt -ptZ w^l **V£ 
jfabgflhg f lipp%u*j q^rtLW gwp*iiUi*iS£mi*^ 
ftfttS* ***Jl %2^**** tM *ll t3 L » P^JS MM*n£Jtinijfb 
jUMjuiU^ dhn*u*fnp& ^rti.nghp f mt*t£wb U 
gut%q.uify**t& ♦ Zt &/?£ pu*u&$* p***** p*** n f*$f 
^blfl ***-<l?*h{l ^iLioi^ ^ akCfh gr*Lgp%£ % 
2ujjr*g f*%g%ft% ftphttg iuptwuh**mwL.tipwMj 
Abngnif %%iupbj% ftpbtsg uim^Mnb^ftgp^ n P**3 

£uipif1iUpt1Lf?frLiSh MMMJ^ ft gi*ipU*t£np&r*i.p&M2M% % 

jmjw%nLh gpftuuwn%^t*tJ^tsih gfthnt-w&rig ifptnj 
ft fj tfiupt; *fft%<bi. gwjuop* h ujlfhbpku 
*fl(***J fftui* WjpiuptUMJiMUj II ftfrpwfyujj bljL„ 

qbgftg U $ftsj%npwjg% JJ^brnwr^hp^ rtits_ 

fm&nj itjtLUinifhpg f*pP £*»*-"» **utj^ffs^[wJi <?£*, 
nujq. npb , ft QntXwg phptiL.u*dfthp£h i£ ***«/?, 
btun&btf jbpnLwb *£, £?£ U *£ ui%*iu*±uA t 
Jtulf ifuAtp q.ftgwpw%t*tl{w7i gujIirfLulflibp' 
ufqbakq^h %tub)L tii*ljbij£it , ^?£ <J*n.£f**w£ 
£?£ ntuppitjutb* tfrnniMitb h% ft Zmjuju 9 tfiu^ 
%uii.uihrjL ft l^nqtfuJhu l^uihwnuMyMMj $ n P n *? 
ifpwjft ufuajjifhpfA nifuttitj **t*snpkumt*iithM4ij 
fybpuj bpbt-fth* P"*jg g*ui*ft tf ft %usui *fmnL.uM& 
ijb%tfuAib$ug fyuuf tfujpqlfMiijfA Ufujp^ fy^P* 475 

uiiupuAig It €fwpt£Mt*&h±g «Ai fyppttutp ut„ 
%n%g jtuinnU^ gun iff* * J^pp%ttt% , it %/xttut^ 
%hjj* ***ft £ tip pjjut% it 2mjt£UMijui%g+ tip 
tjyL&th Ipn* ttifttit.tj.tith hf££ * £ ""^/A MU Ji j m J ****<» 
%nt-f*it MM *J*£ u {t 9 **l > il% tfttt%ttttttt%tt %tfnhti£hjg It 
fytit g,hri^%^ > rf i ? ^' qtttptfwhg £, ji%<tit.ttt% %f»^ 
tfutj *h% jutjm%nt,itth' % <f"*h£ € tP ni lt M % 

if £9 ttftstgm oh utp ttt%% fyutif muj£ujp% ftp £*«*- 
LUtmtstghrng dnnntfujpitth £ f uttttti%cih% httttf 
ifhiupmh %tit.fiphttii~ hph%g &ut%±gut& uju^ 
aw tn.lt tij %mfu f*ph%g jntAtmpQntP'fitStp , #r^? 
£ g**h] ~&t*i%*%*u/it uLtitnp q.hputtf.nj% tfh&tit^. 
f£ftt%p f ft^fttmUrtt^f^Cith it hptttfittnfigh ft„ 
phltg *£p***J) it atttt$t %m ht. phphtttf futitt^ 
Mnntfwhfo tip £ Uftopg, hjztf, ynifnzpfaG, 
It ujjj%t ffpifprtprf) *bfjtfj-utlfuj*b ptuh if } tttj£ 
%nthpht \Jjtmnt.htij hut if tttumtitut&ng ^ tip 
it £ fyhpufntf* it tttjtt £ M°&) ^Miwwpwy, 

pkpiutt it i£mmmpis]_nA fyhpttfh fi%ghfi% 
Iputf ft &kn% uffJJ£inO%£{*g 1^ pMtntL.fi (/*>«> 
ophGfi f it tujfi* ? 

^, J^ttMt9fA hhptufiU tfptttJOg pUtU \ htfg 
tymfhutp piuh^ yFti%h%utpiif^ It trt ttttiq iff* 
t***loP'***l{t**% pm%[tg Qhpttihttt* TUtttfttttt^utpg 476 

ifhpng. mji fi£ tip k £ ^kpmm£ dfc w ~ 
qoP£/i% k f&qpjffih ju*umnt.uibttg f jmjm 
£ ammpwif })• *f*p*iif jfcgm&hhpl-it mm /S«#** 
^m$i IfMUif tun t9±pf*£ fynt.nu ppm& tuqis*^ 
*m%g%hp]j;%) %**j%m£*i k fyoqnM* uinujgbffij 
qptit-i**b%hpl$i k fuouMuhijb mn* u/b$usLutwii 
A %utL.iMMwuighui[u % tytumiFnvf* tfihp /$ fl[/*~ 
mm£%*i tfb%gm*imMi£p Pmq.u*Lr*pt*% %uiifuip ^ 
j*p iftujtf*Mu<fh[t*i£ q.bn. bpfyutpb^ rngfump^gl* 
4,*"J b LSC^ k mtf ^p^kp% qf&ftp ifcujkihi 
ftuqhfjftlt ipfykg fimfawprnp i/jfc \fJLp&*l n j) 
€jfj^kqkwg {<f.w±mm\ jfepfiq*** f k ifh£km%% 
l\pitihiF[ifiiuj f fuSypbj jfi IfnnijU pd^k.** **&&**** 
k putfjnvif lfhti/hu» + ( W >*»*»*■««, %m » jj;p 
fypphmp n^JA^y [&£ mmj^t fi^m^m^np k 
irmtimj) Qwpnjmm k uiqgusm ^ bp£ 4/*°^ 

pMstgmhih^p ftp tf.jimgm& Ipttif qgwgm& tybp„ 

l^mjji% M*uM%*fm%kmL fymtf £wpm*ipkm£ fymp^ 
€£f**l mqoPgi $futqPmhg) kptfg t vpghn^ 
j&ft&jgt 2mi.m%fitf fit h m jt^*** ^ dkRhfiu$.„ 

tisj*iwhuh piuhbp pni^uM%qaj^p f £9% #14 <t**^ 
qnilpt^hmh pbpum[^ mqogfgh , *£#/£ mmguio^ 
%%l*g pbp%ml gnt*t.m&glt* */£^r $tm$$% mj^ \ 47? 

puh^c k L uh L nt_ tfhpufp IfUiMf *£"£, $Ui%„ 
n*bp£ &bt~hpnt£ fy***if £ujpffifuitfpg % 

%bp %wjl& rnjif tfwmb%f»g */££ , kt!P %u \f 

t * ****$* I gpb%tmn%^n^huM% , m JL U ifbp 
£M*»hfr i/Jfe mbq J />£*"& mqP$upmlim% m„ 
qpPglipjfr, „pg p^ U jbmnj fr gpfrumn^ 
^i^9 l***p****ip**9& h% } pmjg Zhp w %ituw%us% 
$bmg k $nm ndipb % Qtujmbf* £ U fKmp„ 
q.uMbm% iuqMuttn.ui^npfii* pput&fii ( ,fl n$$*^ 

«*#?*/*/? k*»pqj»l»*£ m%n% & ZLulfutnuj/f q.pbg. 
mjti yptiiMi&hhph Ijnny upujmwrtmU U flw*„ 

bh 'ipvyog #*♦ * Jt'ttpAvf, pi ifvjptfnii 

U 9*£i**[ lift $£im.*«£ £fih f np Lup<fuj%f, b„ 
qm% ph^Juipu/h $bpgifm%, P£ & j> %l*p~ 

gbtf uj%££i f\*-pfrz v*hn tuji jfanijfi* 

dhUhRutljtnG nfwwifn*pf*z6p , %tTu/U h$R$ $fbn 
b^bqbgbmg f qfw^$MM%tug L /fn%n.wfywg (ft 
nmtf^mg ^AvA^ £*£#".«**)♦ uMjuml "VI 
jmjmlin^^ np bpi {, db^bu/ht$ i^MimJm^ 
fal <fpr,Luj&g uimZn^ph f /t^""A b L u m„ 
nwt.b^ \ffiuuiJjuiGp % 

%mpm%[* if£l ofMMi^motiif ibngmjj npuffruf, T 478 k £ lfpabmi£m% *$**/*& *?$* ifmuimph^ t ftp 
uni^nptuptup J^ptitjint^mpfizG fy^guttift* P"*Jr9 

MiftPp ptUttfih M*ipifutm% djf9M£n£MM*%lf Jf*** 

^hn^PffCh £jn*.gw%£) k f?£ *$*p*f£ g%%rtu„ 

mutp i^V-fa %****&**£$**}% p****** P'^JS &rb 
ftht k }fu*u ^f k 1***jti*~ £h£n±$*t& f* $f»w 
%mtj Qh±u) Jlpu*ifu*q_r£ujj u/Utt&b } ftpp fykh* 
uwmn^t Impli £p ftp &f***f**J ^JW^i/fWftiyA^ 
uint-ffhu/b yjfipgh #«/£ l^nyt^ft tyftwujiwS* 
p***jg ***J** puatvu tf.tr p&m&r$um& *£ ft tf[tpu ) 
***Jl UM%rtp mbq fy f puktfg k jwjm%f* g tfb* 
puijng* lJ*iufmog%t JJmm* JJ+ JJ*iwpff*lpMUf w+ 
%rtt.%gh iutihrtM_m& if , k fty j $ ffr rjLiuprtL 
uyh tlfipgp %**p£i» IfUJpffUJt-ttprtt^ £u*ifsjjphiu£ 

h%g% £wz«t*&op£h jt tfpngh tunip £ whm. w 

1 ♦ \$P% aw/v tfhit JJ ♦ t[wptiwufktnph mh mtmfp 
lfn£nLhiJt £p qftpgh* *i m JL.£P TF&**pn$p #«#*/* Jfkn^ 
poxy fynittLfil (*HJ U m JL uih^tiihofl V^iiUm^ttt^ 
fthwifp) ♦ tfgphwp PlifMfi Jfwiang jmmttL^ whmji 
if'ujjl ft tthpwhnun^fiHibk Mtutghw£ f iTwhwLmUti 
ft §wpoh % nLvmp tp l)»«.p|A* ft,/*i mjL Jp&kp* 
up QpJiMmpfiiGwphp Qnzrfwlfh) ftp f giuhlf Ipu„ 
bnhujg fywif fympquig \fwivutg W& % B* }}***%«** 
i(mj IfpV&utj^ tuhnp IpupqwinpnuPlithp^ ibniuttp 
fymif rj.tqpni[(?bujifp (fu^v/rtf/r \onph%wgLnj ^ k i*i 
X$hupn$[pwj % 479 

%p> np u/ mp l ku>d Pu,p 9t fu*% op £% Op&Sm^ 
rP *G$ ki»*f OpMMf,fa£ wp i p 9prg fr^t 
JJmkmjt, IP^mng' «A £ „ t£ « p (p^^ mp ^ 
Jmmnj £/& k 1**»r>wM P *,mn%t ; uil l m% pw* 
U %im%m^nt. p J pt .% £ bjhumkwhmg, k mj „ 
«»p ufiu Zpttwj </»{ w%*w%op b^JujJp. ' 

"P n j kep^^j ?t»-*Lpl i^n ptl n L p pL %% p %^ 

.yia^w k jm t m kpobmkuA pJu.umpg. % m £ 

*»A 9 ¥ eU m%, k pum fy% pu, nu , 9p „ 9 * 
% t wlwk£ 9™$ fa* lfrm>»pml l »j U £ „ p p %^ 
*ti» n Vpl U <t P hp£ m$ fh% m^fmg 1 Mpng 
utm^uiSuAg S£l mj £ £„ Lpf , ppp Hppp ^ 

3*»%»i.l;p k ffpnvip, fit; uAiuAg fit; f. ntp „ 
r^S 1 * J&W ^ohmifmT* Mupwpny nt .pi,u*% 9 
*ftk J»W>Ap %£**,% m JL £ £ ntp jnnphji,, 
qnp jpfuttk h$tg % 

U"'Z'»"9 <{£"*S atuipqmtfnjh M»%mStp jp„ 
l h V"£ (Op^^PpAg) %„p ItzufcuiMp pmn. 
d'mj L l^hjhk Mp «««£♦ npnj mpJiu m % x 
fit k nuwmhwh ?«*»<.«,* ^ Q p /!£ £, puiJ9 
k-J Z»L»4hu, L j» % % m kuA% QpMfo, k p 

qt/uaj Suiqhpniii pJunpbi t Swquttn g^iui hituhm m r* 480 H*V'*£&p* & r^MMipAhiMM^ g***hf* ifjw pxuqw£wj% 
t-iwnfcg fipiupnL. g***l ^tiajfiLftftt* &umj%m**±wi„ 
[>fr **ii*"g 9»Lgp%£> q*"-g£ S muin% mmjj^ 
fippbL fjifujuLfifj'b qopwgtft-fffa mil**!}) t** 9 ^ 

PU***J ^uiuu$%l»ijt £ ftp Qp0*ni.pfct% puttA 

£J ♦ fhtirjinil qifuiUiL.npuil^ujljh tt\ q^autj^ 
%wlfiuh } g%%h%g ^tpi.pw^ut% phbtiMjbutju \ 

nun lAjujpinhifiu , *{/*p phq.Huihni-p uAtrLutifp 

%t*L.ft£ L * pi§wh A hnuj& h% *m« rfftu irtpni^uj^ 
%ni.t;pg } rtpg £****** %b*l ***f^ tfh%k%f*g */*££ 
hujif hinpufhuJT} *lp***j u{M4*%fii.t*fh QuMtanistm 
%^ii,php £/»^* fih + juffci*' Jhmmwjhwj q^uspi^p 
ItLutf luujuiLhpn ^ h. 4f?tLtj£ UJ J^ J #*Ajj 4*""" 
funLbinLh £**n/Wp l ujjuuj£u fyir<nu*t& £% 
uftupuftlf pMurtn£ %J* % $wp t n p %^mhw^ 
UjwpmG) yni-UM%% f]A^° tupqhog jwpph^nK^ 
Pfr*5* b quAMq^l^h ^nfin^iji) rwp %£M/b*Jutj£ 
Xfpiuhh %ni m fiptfuA l^ustf i^ «#£**? w*/V«Ir p„ 

UT1LMJJ& Uii l°P^P * 481 

A* %»*-!>?****/ Zmtimpwlt k $/ri/w/ »pp„ 
puiqwhhm^ m%**A £ tytummpmy, k ujjunp 
p%q.t$t%n^i% ft gpftumn%£wlimh bftufi jutjm^ 
%£ np $ft% ZmLmmng tf££ wj£ mju £p $m^ 
ULupLufy k tfiftwitrp m%m5$ %nt„ftpifmhg* JJ . 

*hp»ff *?£Z «V4 U*J*SUf£$i ^pun^ftt J^ifk% 

i(po%ftg %ni-ftpwg Ziuifziip pmnft% jmmn^ 
%iui%mlint.pjtt5»% typphmj umnufft L ft pwp„ 
qnLpbm%g%* ft%£nf£u J J* utty mm mji > jntvm^ 
iywtntuji f k LubuitiyLfuiifph* iijwmmpft*£ $ m „ 
*fh%% mji zmmni.pi*i%) iftn^pftA %^m%Mu^ 
4»«i /*£*»£« ^ fajlip *»Lf*pk L ftu^ 
mn^bnj %****f qftg* k***J &. Munm%Aft% £*****•***& 
(Ijutinwp ufipnj, {fJMilfjbp. \fhtjh* }j*ftk$* + 
880)' Hj*> Jmog ^nt^iiiii) Ifpp%uij kiM 
$ nL^tu^nvft^ op ufmmwpwqft %nu£pg ft «4/7?*- 
pm% *?£ q^n$g £ft% % muji pncuujl^m% pkpg f 
np mrtJttmiMttif^Mi $fmmni.gni,£fth f jbuinj p%^ 
fltnpiiul^bgujL ftifmum% X mifm%wj% mhamlf 
pi&mjftg Mlprnj) %mu k lih%q.iMM%hiug k qn^ 
ihihmg* p»m mj*i$f y ^ffLg£ k m U^lh CLL m J 
tywp&hi jwpp%£n±pi*i5i (J)xuu7tupuif£{j k fyw„ 
uipmitulffi^ np untjnptul^tii% qn^bjjfth £p% 

5* #* *ht"*& 4Au9Jf»9-P-k*99*fp wji qftmhifg^ 
np mnmfjfk %m,£pg% kpfypft u/hgnAi ph^ 
png £*«/ «% ^w ^ii/h g% ktu £ft% {l[kun : ut%ftg\ > 

31 * 
4Hz 

gum ufmvfifnt,phts/h ufmuiujput(£tug Uj*&iJ» 
k I]u*jb%ft. U np^maft usji ugd^mift £ plit*^ 
pbu/U tibu/hg dft $£wifjphJ*i f Ci£***J */**/*■- 

Fh*"L eu m J w jph nt L% i& kce %tu F ***&* 

n'-ptt 4f*/ f *¥ w £ pnj*fpni[ft% ftp*f& $b*****&i*b&l m t 

%t % sc iek b L m J** %n ^p#&** P m J3 b Pi 

fyhpufnil if ft it^h^mffphtin^ t**S/** ^ *&*+, 
%UMtau%q :% ftp fykuihgg QpmnL&aj %n±fiph£n± 
J^ujiftup* muhiff Jhp&utLjip pu/b §fft ^k iJ *P 
putjg ti^pfci %&**&£ *fft f mj%*tfftuft l^hrnhg 
jwp Luufujqujj ifft £*9i5*ft f fi£ }wp P£ %£z 
uiujpft* jhmttj ufftmft itj,gf$£UihsMtj+ usjunp 
Amifwp fi**JL *t*i*±m*, JJ^mnLMuit £ft% opft*, 
%u*g */£j> utjuu^ftuft %nt.£pg $ np If* gumft 
JJ«4*, ftufy mjpm&g fjyfmfyly* JJmfywjh Zf& 
jtf^inpnti Zhp-mhfiHg m%pu*% !^b%qf*Ahmg 

%htn y pLu%LulfutVb h. £n<fftu*i.np% wjl f ftpb%g 
%tfuAtg % ^nfmprfftfy mmji qnigfth* %U9 k ft^ 
J>b%g *lb[*t*i , & ui%Jfit$M*u$Mfm%nLff-h?**Mfp f k 

Ifujtftmunp s»*i£ nf lZ P'****l*f M **tfp ip^Jt "ftf***"* 
J£u*% l^maf mftpm^wh ifbak{ng\ j£**&* t^ij" 

$H^*9 w%n&% mji jwjmht? ft ub*&ul[wh 

****l3: m 8 fepb*~ft *&*****&' ***** ^uiju* Qputpui^ 
gftg Q***£mju* ^ffM$b% $ bpP"*J b 9t*8 QH w fcf 
J}u/i9q.ftiig uiji gft^ »f ft %*f*u% Qumppmt 

Q+ Qtugm pwnft %t**.ftpuiI[M*ih ft$fiuum% ***p* n 9 \ T 483 

*>p jbmnj dfiuigbwi VAp**£ i?H &**<?*"- 
mmj np £ fjmymw ^tupu^ f mn . dh^ 8™*™* 
ttpnj mp*tmm% £ 8™%% & ^mn^ m£jm^ 
pmgwmpi*i.pf9L% ft ^p U ^kp f np^^u k 

tywpvfa IfmyGtu k ^irf/fusg }}tu£Gw+ 0\«9~ 
**lf fp»««** mjl ***** *fh*i Jfiuqw/ikuty^ 
Km qMi%tf^% % %iiMihm^ ^n^n^ Opiipq^^ . 
lr*y$r m%t*±w*fp ikhuujghp £ k m%n%g f*„ 
phjfyhimSit* *rp u[m£w<&wpMM*h %£Ui%mJ}i£$ 

pmg hpphSU k p%q.^mhiwt.p mmiJ6% mhuuikh 
jmm^mpmp^ bpphifh km 'h^u/huj^ ujuwkwn 
%tfmh %i9i^pnumh p***%kp* kpphSk mj^ $&%„ 
Af&g %nL/tp/iLiM& ft M^iu^mtA *jI*mj /{uiif ft 
£iftiij;u{iii%nLp{,i5i %ngw+ f&jjMf^Mi mhu$$9%g 
*JJfr****tm*M9%% £titjifMSiqitk**tj % « %n±f>phm^ ft 
> UfoM9p§i% Hpmtfkhu9^Muj % np jjj^ptfm^ftp », 

itpnj ^tut/tup k l)ouMjj%ni.£p t Jl%nih*h 

\3p*) biiutifn^m ftpift mn. j/&y« %£$&%***„ 
%*$*% £ (Jfti k piifuj MMfMssmMti/liu^uih^ np 
fincpguip^ umfitftutjf &[*zn <\ohh L %iw%m^% 
fi**"U**4. %***.ftp***g mjik^wji m%tft%%hp% 
m L ****/> m £6 ***'***Jl q.mp<ip%h%g %t*p£% 
m%n%0 %fi*.finff 4p***J * **P & m%mju%n ^p 484 ujMMtmSwnmi. tupqgh jfrgnuhgwh* h np**g 

qJlpJmfiu (JA^^mm Q**ph%) *f*9**pf>) & "{fjtyf 
fipp jujtnlfujynj'b ifutpqnj mnipg ftp ***p^ 

tfbqbgftlf mbpbi!hbpnt£ $frt,un lum& » f&guj£$f 
ffpqwm fyai. %pt*itfii*jl;p *?*/ v / r ?"/ v ^ » ^ ?/* fyc-* 
» tnufpt k P***t. numu 3rs*in.ng % Gnilpn mM**p„ 
» »£ piuahfA U^htsiZinuMifutii lifMiStftJ^hpfth » t 

Ju#^ ft j^b%qw%bmg X %mjt$ whrAg pirpgh 

1tnLftpt*±£fih , tfi**ft% U /»*Ljytr f Muuph I^wmT 
qbqtfh jbunnj h fipb%g JuipifftVb h Ifhu/hglr 

qbp% %n t-jip #»f.£/rfr } np bpp i/ActewV <i**~ 

^n^i, /it»^4« jbz b 3p*$ »*V*. \P* w k mw J 

$ui*fuip jbp£*lj n P n g «^«^ pu*d%rn£p $pp~ 
ifujg } ujqgtummg 1$. iquA/qftJufuur h fit-prig* tftuu 
if } ***l wjpbint£ fipp tfftMujh qfig %rttufipf»L^p^ 
QuMjm £ ftp ***ju fyh%qi*ihfihbp% untpp IfMuif 
tiLUtbififihpgh £f& ) njjump % hpfi%^ ^ m jfif 
%nj%iq£>j U fi fi}n*%ngt ffrmtfwcnpg U %w^ 
pni-mp MMitztsjmMuuji;** £fi* %nt.fip^fi% ***J**^ 
uffi^fi V^lfc l[h%qt*Afi%bp , gptfwg m„ 
ufprft-uinfi £u*tfmp+ wj%i*f£** ftp bpp w%t*bg 
fypohph Mf^xriJ^mt f u&£u*pwlf Sbiu^ml 
^tnpgm.gfi% ItiKumMip^fi , J3-% fi%£$*f£$i Uffi^ 485 

mft ujufpfj%, qft nL pftl ***pn±h$tw ^h% qft„ 
*nhp + Jfm,pph «#/£ uui^iTu/hhg iftnftiuA$Mi^ 
J^hp^LU%nuiuliiu% qnZfrg* ^>p[jutnn € Jj^uj^iAi t h JJ^ 

gui$ufbujjfit}x JJ*u9mw*i uwnLquipu/hft J n ~ 
Jw%mj tuif tfu*wn*ijm£&intj opJ^hni^tuh %n JL^p , 
sfft lyiftUuij %u* ^muutptuli ***l_ UJ< * JL "iin*-piiiiiifp 
*f*umqw£ IjhhquAtft %£u/hwfyh^ Ifujif tun.*, 
£piihl[ f fifi£Mijl;u jyppujjhg^ng u* JL tifrnmnift^ 
pnLLuh £p % wjtmfftuft%hp % n ^ftph^ HuLnn^nj 
*hmk gtuSu/buijftht J], JJwZutli ftp £wSr*i„ 
%um S if£l %*£**£) Pt ftp %wjuhhwg ujllu1j„ 
qLttLptlhgh uuwuq : ui& £ V xi J u i & punt it***p„ 
<t****H**"-Pb***i* ftp %wfttw$op (JJ* l^tfLuufinp^ 
^ft}) MiUiZrfw%£ nptt£wlift x Pi "F *fwu% 
^h%tfw%^itj% uiuj^nu £ gui%u9%uMjftg U nph 

M L U9 J b L A*«AP iaU m J* fypwhaHg pu*„ 

iMtfywh £$ujifujph£nt£ mju p*liwu/itft h m%mh^ 
jiUifyisA lih%q ; uAft%hpp y *fpwumhq£h7ibp% mj^ 
4p9$£ft%* ftlh^ui^u li'punLft h tfhp § p rj-uj >ji luj 
%op ]onupm[ni. ^Lutfujp f np jhm t[iu%h£nt, 
qfl)ujpuftl{u % ftpp jmqPu&wfyhintl U nt^qh^ 
L nt L € £**% r ***P'ft*5* afwmnLMjm%hi ftp onkLuliuAi 
^LuuuinLtu&ng ♦ « JJtyftwtuty Of 111 ]* k Muyftm**it[ 486 

» mh^uh iftt&mpty »t ^mhip £ «y*# 
%*,ql,pmfyw% dkbwpMMthuMg mF%£ tuwfiipZfe 
U €fpuJumnt.g uitjjiuiutlf k w/m* CU***jf*h ♦ 
^nt^i £«#jmji#i lui&ng MihpfA $m*fh*f**9m % m[w**% 

9 l mpl t i*$t.9*pnt.phnMM% Upw***zfr**f)* k P£ o unzip 
AhnuMgi utlfiuifmj k pnhiw^fUfuM *fp ♦ ffh^uf^u 

£ W «i iuhtfwif jtt bw L W i ^ b ^ w 9 lfW 9 ii**i*ft*~ 

pn± g m pwjp%hpni. j/££* np^mghmi f*pu*i. 
fyw*f juuMp^mtimh ^/#£w#yw#* Iffy* imyffi^ 
%hp k mhtThti ujmmu*Sj&hp £&&#?*£ qn%hjh f 
npng mpbmtfp qr$M-uMp^tMM%mjljlh k pm<fhog% 

l „l P£ % q^mlibptu S m.p*f$%% QbZ b 3b % 8 k 
1H L m_uiujpf>nu[* MSfMMtmifui^ (J££/fJf$f »**. 
gt*ipt> (StXtO)V) *****Pt»L f qpp tfmp^MMi^fwi^ 
Phm% l(wtf$Mip f> qnpb «**£^ f k ppp ft£ 
m%t&g qwp%hpnf^ ^*i$&£»£ wppiXh Jt*pq 
$nu£p. k npng %u**fwp ttw/nwwfA^Jt^ *H*£p 

jbz bm L 8P»w^ w *l***p*f*****tk**&i Pi * Qff^n.^ 
> phuJ L g i;bpu/hnutul i iu'h jfufuMpn^tjuM^p V r 487 

» yarw*^ u i * l *w L p g 'b jmphu.g* wpkmrfp 
» ^pku/hg n^umhputg k ifumhpmg » » flu,„ 
kuy% ^hif kwpbhp „p Juip^tuqpZnuPp&h 
Ufjtufiu 4u*%np U u,lp»h h qu ,& p [L ujj /, ^mju 
"CHt" »« }]hJuikm%m k m n ${,% </U^ 

jTfr*bt.w 9 l,„ k [, fi nL p h q u,*g% mm % 

8U.CS feb ftfl^. V»^ n pml l m'h /r*T w „^ 

mt% qutm % lul %wi l h'b ipp&m k ufu, Z mu,^ 
Jm%g JJufmnjip kutd- ?»p*pgp. j,% lUt £» 4p, 

punuujb £, tfyAnuutg "pp^n/ k (f«r^ 
» »,p*m%u, 9 k gnRfa ». „p„g npujpu^ 
Pp*S,% w Jl U'^p^p fpm%M» L > lfo»f?w%„ 
q&l QnZwpxuVhhpp jfauib uiuihV u&nlg 

% D ^p% k W? ii, lni ^ t w tuJl puigu , mi ^ i 

» qhppuznpu fnqfnqkiuLu, ^^utSw^uuf 

» Tjiupujunlpuu/ JhwuignfajiG ', k nnfynfy 

» tym«fo£, A utptwpfi QnSHipuiGog, JUI „ 

» 3ro^« 9 mh HWJL l,u mkiutfpg u l u*mnt. t ul t u*„ 

» tog, nukt-nil k u*p&tuPn^ f Hwfyitp&u 

» uimjbuinu, k h qutpqu qktihgpUu* t f*b„ 
q-wpJuilopfi p UUJ & bipJi k np n t iptfwgnlpp 488 

%f§ b% 9jJkjt£W*npgC iftnqtftnqhujig) junjpfig 
mlim%2J^b lfif*ftti9*.M**&g f ^jm£mfymujfg%* P***-f* 
%njb fnnjpjig &***}* & fl w %fi fyumlfjA* %*** 
k mji&tujif* Qn$wfim£g% i ftp fi& JJh*i**t%£r 
i i pp%w% tt£Mftru*$*£ > Ft $«$&/?£ igM*M$f 
u/hnhg lupfuXp k tfmubpp rjbAji**. uthoP^ 
%bp% — JJ. 9*/» r ^fiF» ilti*s*jwpm%f*i*f-h***%$ 
k tyf*iii%fc *$P n 3 P$npq.9fm%i9L.ph»MM%g *£££ 
miu&Lupujg k %**£l**j[ MtuftMiMMLg MtyjhiMijL 
4*4%rtt5»g q.mtf*.f*% , fih^ujZi* %,n*fou*$F**[g* 
np k *fjnzf*)iuJfj>t 2fr«£«*^?j Ufym*mnu*fy f k 
ujjfij* npng Zuipl} £ /?£ %Jmh if& k tfbp 
$b[£u/hnuwg uufiuugii. P U 'J9 %f* ^ wwfft ^ 

$h% jfaiiLm& $ i/wtf 2%2f *-***& ?*** jfrz m *- 

Lnwtfgh) ouiLupuig q.f* g us puthn^P biiih *f££ 
fypphu/b ifmliki iftuiMf*w<£ttiig wjuuffwkmtf 
^jm%^WMftMi%gp*jp^birnl i*M%n%g Zbm k ^JT^tV 8 
k qp>**in*Mifnt%u % 

bifg k wftnua»%g aJiuthg $*&/*$ F&Pi!* P m J9 
J^bpuAnuMMiifuih %**y §o%#itfi9jg *fj* £$; %**t„ 
uuib *fbqj p*"g f* flfA moiTtupftg */££ jft^ 
grtuwhr g***%fi iff* gmqqius^mht §q*U fywtf 
$wi(i pwnSt mji f* %!& Jluti-MiMmtrg ^wjng 
4w*fu*pbif* £, & £bm***gfthbifr &«ry«HJ9& ■■ \ i 


489 

Jfwtf **mn±<£u$fMUihi*$ m P'ftjL%% + qj*t.g£ S***li 
ttini-pg p tun fig usptfwmlt pu***j , l& **%&** 
jgotr, (Jipp £mm,*Tmu£wj% jfrlt&g Zmph^u/Ugfr 
Jlpr h [iixi & un & ^hpm qfar"^t,nj wohhpp* ^„p 

$oUmj faity*' Tonee)* - ^mp»^ m^ 

jpt/hyl*g $hm ^tup^iuL. uM%n%g mo%u*Ifuj% 
MM%r*Kwhg% mmmj£ rfmmb h% wn. ifhpujjfShu. 
(J9%£Uf(;$t lipobuil^ujlj u/hnLtu%^h Ijb^ui f ^^, 
k "tjfi)* «y ***»£** k gki fywif Qwi np 

JJuibift. (JftM.%kgt.»j mtz*f»kpifm%t*t* ♦ «*f M um£uig 
» ft ftiutLwpft qftgwrnohwlf jPwjtuGg £&^ 
» f}*MM%nuwliw%mg »* fet.mq.pft qpnuuj&ng 

» mohftg mmpi^MMihuig h,b[3uj%nutug *£w^ 

» t-UJULupb L »* ^ft% pmnyftpg *l5i***iw%g 

Pusp^ifu/uliu £*£, %»*.£/», If/* tlppiiUMJ 

tywpuftg ihuGJi pwftp %£u&wltfn, k $fhp 

fymtf tfftt*m%ni.£p dhlflt^t 

g£ k uii-bifi Zhmmgh%*uIiuA* f £tsj%yhuj£ 
$fbp Zhpu/hnu %wftum%mpg Zm^wmng «y«v£ v 

SStoitlMMiJgp f npg U ftpuftu *lU9%MtMqMi&MU^ 

ftftuk rtaSttihm^ omwp%hp^k % gm% [££ ft„ 490 

sjt^puilf ufiAi^tnohuiIiuJsfiu*pp % *jlm£mtimj £**- 

ihifg, p**>jjf l&dg fympkhp fli mmmjmm **,%*&** 

%m*9mp***ti EU***J *» ^ Mihgp^MmiAh^f 

Jhpuijng* pm**% juymhfc £ **p «&*/«*£«,& 

% % fywsf gmqq£m^uih k hppuijuilimi* % *fio„ 

RIG* 'hnjljujtu k pum JJjtwpwg ^hwdMV 

jnqbuspiup gus^u/htuju i£«/W££, k f»$fm***n% 

£ *fiwt,{*£ f <ufi*WMj*ph mji iim^wMMfim^ 

pum umjuJ Upp"1 k JJ*mgp*t% umat.€fmp$Mi^ 

%£ *fhp lutJppn&hgl* ^jp%% (IPI** 9 *!* ^Jl 

gtuLtiLpi*t.% k $mAu&mj Auijltm^fMsh domain 

Pl>i& i**5*f& % hpttpwj ***%***% £ %aj%uiu^qjt% 

£Ll***ll*l&* Pk & ^m^mpmi i Qpi% %£p <t**p~ 

&u*bnKUj& wj$i m%t*&** $ P**>J3 **&**>***p***« 

tf»ji, &t±Shof£ %p MfhpMiMjngi tfuibwLUi%q : %*#,* 

pu*i~mj%ng % Mim^Juihut^MMig uhJ***ghqf>g t 

\ f ifu&m&uijktiiLpi*& iffr iippkwj <jM**ti[*i k 

tun ouiLupity P***jg £*** m q***p*f***%t*9[J* £* 

(h&£ umtyq. m^uAqkh k jub% if Jjf fyf* uA anf* 

funphp% MMiji g%%nq hvpffU(mgJ9gj^ np J)ui%m„ 

ifjiqhiuli Ifqq^htug pmpputpnugh mj^ ^huffm*, 

Km ^fr^Ati frptihg kP ^td *¥*»£*»<**«y* ) *■ 
•fiGinzGut—'ljnifi qgw%w%mjwufbm% t %**ik 
*fb& k j^wpi^rrp [fAi^p #££***?/ £«A*{ 491 

JUMJU %*JJlfilM&iUJ%ni.p£ll5lU f ftp phi. MMM*fk%MM*%fr% 

^pohmJfMMfh §ff*mpw%n jufiHwh f ffuitf %%tutt£t*j% 
%uMKU*plfn±f£hiuiIp p&pnLLU& jTk**fa"J ***** i****^ 
&uj*hafif tm*l*jj*gf»** i 

\Pi*p fifth t*jMU£ifiohi*imi$nf*g mh$$m%g w*pt 
\PbZhuA* fyn^nK^f&y jnptfl; U ufiu^uiohbujjg 
rtifu/hg JPhRhGtuljU*} U \Phf\kG\iixuhu\ % l***}~ 
uji;u it, <£pn±w&g% IphfthGrnlpufiij** p***j*f ,/iff^ 
tnni~l^ Ii ^tuuujpujl£ iijiu *mohl;f f Ifujtf public^ 

gtMifliMifiMIJjf* MMMJMM p*i*n.£% <HtLtUljhuj£ tlM%t*A 

*^t* it jfcl^^fcP* m Jt ***J^* n l* ***h*l tfhpng 
**f*h If p oh ft g MMiMM*2mo%hu*j% £wM*utpuihop£% 
lfns_ni.fi *PnLpif* tfljvtMMLnph 'fljuftutyftin , p%w^. 
IfUiptutA* Ifmuf (fnyntfiui/T hyf*!/ *fijufmn9u£ t 
\j£u/buiLnp ctujrjlhfit- ui%nt3b tf'£ *fimp*f f h. 
flmplf £ np gmm flflh £JJJ**J • huttftuM* 

***JL 9*"-9£ J*** m ***~k 9*"-8i n l jjutmnt.^ Zwj*. 
tfiulfuAi* rfuthutlfuih J # ^mptjmhJ^ II ujui^ 

mwM*ft*M*A$t;+ « *fiftt,p8b *{f****} u/u^ f 

» ufutpuifbpgh* ^w^w«»i Jfjtnpvntj ih^nt^mt, 
***Jl *f*n*dpnj gmflmhutj %£t**%***i{l;* ^iaj^asa 
Ifpohfig i/££ m JL L unt ~l* *fi n *J**&**) "} Lv%cL% } 
**iJL **J*p***q^9*& Iipfiuy 9 tfutt/h <£p f>pf*hg 
tlffAnt. ifb& imuinnt_uj&% y np boffh ***%*,. 
tfWif uMjfutlfbptSj bnbp £ , tjAitfUMtf if ****JL 
Tjpfiwjf* <f&* wnbp 4 1 **p i* fy rf } r * iL I* ^*«*7*** %mumwmm-ff{**5* tyhpnt. £ An £ ♦ — u*jp*f$*t„ 
p£t. mrtwuiMjhjuig ujnujuufh^t J*pk%g **f»% 
uppmqmh (ilh^mj) ypng */$£ «y£ jt*Z***-f* 
*fljtnztfui, *fimpmif } *fi]\tutfnt tfhm iffit — 
«/W/»*//> unt[npujl^uAi m%nt% EW**L n *-** t 
^liyii 1 il^mjh% t[hpnj^phm^ pwp*i.i$±Pl*Cbgf9 1 
npng uii.b^gphh'h^ kt,$t i&pdnwSfif *fip*fu*fyfi£ f 
*fip4ut£nj* $ *fijt*fnp*fjii k MUJLbfj* i^mp^pmm 
*fipifn*pf**£ f k *fip*fu*£u*f + fru^ T^wT*w/iw%* 
IJuihift* fl*n£gh*M*b ftp %mj~i9Mimf*% fiuitiw^ 
puM%ji!h i/££ %*£**£ JvnpiihwgLnf i^w*** */***„ 
phit^ Lumjj^ } np mjunp bmftofl ^mjng 
tti ujuTifni-Phu/U */££ £p <£uini-f>p. wy£ mh^ 
qfih %*»*.$£ ^/Ww^n^ £f W wt«f*ir CLL m J* 
Iftutf phmfympu/b iffi* f^fiu^h^ujg Jujm/ujjuj^ 
puj%/i %tfm% i p£ mitmpfc fi£ ^uihmJpp 
gpifmg % nip i*£ £ii*pl*i.pwi.np iffrwj% k £m m 
qujpujLnpi> p%mtf^[f% ♦ ju*p*f**ipl* mjunp 
IFkft&SwY&Qy ^j*£i**.ui£tf p <$***?**) frPC^ 1 
ybor] iff* p**L**p plam^n^-^A gpifwg > ^ft^ufin 
£p% ft §wpo% + k ujjhpu/hp ujq^ifujPftLg £fr% 
ftp qopMud-nMiffi£ piihjpni^ P»Mii£Wi.npl*% qopmg 
$hm ^irncbgut'h ftph%g k 99MM '^PC ^ tfbibmh* 
%ipp Mtfw^mMSfmhh^nL £wifi**p ♦ k jkm ^w m 493 

pm^mp frmnpwtf qhn. 43g $„ ? £ ? £^ 
pttctub pm%mntkgw% f ]nLuujt.np^[i W ju 
k»V?bp» hliiub uimh%t — ^wimhopgh 
m Jl * m J L *l m **g &■ ********!>£***%£ (;ph 'fipifujg , 
njpng mtfh%£% <f L fur**Lnp% ^putuMUfhrnV £«#«r 
sfb& ufutmliL rwM&£p f ftppk qifft ft ifb&u,„ 
€f*y% fcfjuuihuMnu/hg J"*pgnAftu. $mt.w%Q„ 
pi% B bt l ni L & <fu*nm%q,ft.phMSirfp £p gptfm^ 

mbmn^p^Vhx /» ufapwl Jlp^usl/n^bujg 

jZuiyuJLnpnt-pbujlS umj„ ^po%m^m% ifh&ui^ 
u/wwfftn^tW mpntJbffmL. l/ »«inatf// W y' n p 
ifo t 8 b *l$* *jf*»£«wgft£ qft^gmqftt ^u*jt*g + 
« t*pg jA&mbmit ju^phgfth t *fkj;k%ftg% 
» ttfwmstLw%»L%H* k {^l^^M^pimti) uftuurnL/j 
» *f&&wuf£u) ft &hn% utuj^nt[ Itngti, q£ptfn^ 
» P[,M%%i k %wp$£ p%t i mu^l/A %wfti„ 
» wpusprt^ftv'hu, k uj%nj* fa^ ^^^ 
» fyWi ^MMfMMAopi% "l **t***pn gpifaippA 
£p is/hnhg mpnt.w£h f t[mu% yft mnm%^ 
<*/* V***~*****fr k gbyft tfft mhwpg £ft% k 
l*b % kCP %m P p^mh^m^ ^***jitg kp%pft% 
Zf'&bh "91 i*prf*9"tbmntftl,i%%* l&iufiu 
%nj% tymmtfftg, (jo„pk%wgft} jkmty k'C»ti 
Th* UpmwgJ^ttft i***?**** J^itcftglrpp jftihin»[ 
* R n P *"**£i«/ ^pBfmiifkmwg% X tip %ft% 
» J m t*fi vl***$*i5*kwg.*. ifuAqhkgft% juij L 
494 

> qlluj^uj^h frtpitu*%ij t[ugp^tu%bin^ %***fr*„ 
» fyfr% % I i ui%< i %hgfr% fr §mpQ% % jfriphmtig 

> ubtfrujtfu/U tfkiqh jU^mfawm*** {(»**% 

> SHp***** "Fit 9 Tkp mUM lt M t) g*****m9b***L 
p iikuf^wlfwhgit frgfrihgfri* ^wlijSfAj q*nw**9 m 

» l{h[i%i p% If hint, qpnutu fr gptfii M^h%0i t 
$ h ^boqh jwpgtichfru us*A**l ** P***Jd 
4^PiC % ***&*$* **/*£& *l***p&***** m%n%g $ fruit 
jfpjJm*iibmr9±Pl*M3g% p^ifr P£ #*£♦ uiji §p*iw*** % 
hpp fphfbg****- jJ«Jwj^w£«Mir^/r*3& 2^*2?*" 
*lfr% \n*»*9iMi±np£J* UfLupqhtbg qjfgmfriwm % — 
Qutpobnj gptfuiu{hu*nLJ£fiLVh y p%q,%*sAnM~p 
u*q$fr% fypa%wtp*& t^jni-fri uf£mg £i£ ^mdu»^ 

ft L* "ifL *?fr t *til******-**p***g* fr»k ^»M%i% 

tflfis$M$i.np% frpp gpJwi$fttmutg *fipif$u$nhm 
j3-uiij : mi.np*uiiiu% $fhZk%u»mhq^h*M*g g"*L W* 
mn^p % U %9ij% frail (bPi & *?£ *ffrt m ) t 

ffM*i€fWM.*wpMIllpt*% ifbyfr* frfi^Uj^M* IfpttLM/by 

mmlwl. qu*ji* ufwmfri. frp ittipop JfjinMUMpXtJ + 
Hpmt**z£» /J % frp npqumj% Jfm<fm£u*j f fr%^ 
jiffa %mfri jfrgmb &*fgt &• HJ*p J& m **qf*A* 
*fiut%% x « mmphw^ p**i*ihgfr% fr flitMtjhmgh 
p wt.w%fr y frnji g^uitaty&tiB >* £**&£ t **|» 
wju *nb*l ip frfb'bg ^piqifrnhmmtiiSth «#/{> '495 

**F**i£'* Pt*<l***Lnpwg%* »$&£♦ k /tpp upp„ 
jgrn^mtt m%Jtfih y ^hphqJmhph f(pmj putyfo 
^fiint-bguii-t — 'ftp if tug k fcpi*hg uujluuuj„ 
xnpmg k uufutunt-g pif*qttm,phMu% *Ui***j£ &- 
Jjlmpmpnb^ f, jfizirjh qifh^h%m^mi» ffl 9 ***^ 

MfMMiJ k U*M*iJ yfe j, $*#p ^UMJMMt (JmU jfe^ 

k *fiptfn*yfin IfWif *fij)tftuKnj*tt) npg tupu/hg 

#£ if/tujj% i/&* Mffttim^ nA^fa *fiiiiptfg 
£ <fnqiii[i$tpi2gti+ u*Ji k p pM*j<fMMtLi,pMM*g $ 
MiqwrnnM-PftLb f* $jjj*jfjujg k fr buinuyn^ 

jtfkhgb ywm £Lutu mji ufuiptfht. ^phya^ 
^*kt*?* J***pg***5"** am f k uftuuihpujqjfft luluj^ 

eb *&"*• b % l"i& #£*£ u^mpm%^ki $ 

Jnrjupn^nL Zmtfmpi fi£ « ^fihyhpttpq. **,« 
» £***b£p jwJIahwjU ifhbm*fhb $ut.mpmxjh 
» wbhing^ k dhbmdhb ufuip^tiLu gpifu*g% 
> £%np%£p > $ —— f*MMm iMfmuJLnj% k w$*„ 
mftfimfifitt $ujpti £p np gpifiutj k gpifw„ 
jjfhinfi Q(f!*wnj> mji i^jb^u^ k tinfe p^ 
l m jt**** iftj** ***%** g% Jvnjp £p ifinfiLCfujtZtjL. 
%wqn*a*m% y ufLuphffOiir if ft ^unftiu^np Jumj^ 
*hn±jtf-huMifp , npnj 4jP m J £*»*/»£*»*$ **{(;u 
^Ihpujpl/ni. iff,* pmj0 jiuumult jfencujb £&% 
xuun1sg* k 8umgittbr% X ZuiuxupLulf gmptfft 496 

Ml knp^J p»^bu b % i "P k nt - «*»**** 

%(,% pnt [ l t h 3'"^ b P nA &*"<*• "F" s ****** 

^wqn&miibt^ P nL b %b PHt % t* Sop"*-*"- 

^pp-h umji ^uiumwliiug MUfwpu&tv&g ?b- 
uihrf h%x (Sb* jbphu 161)« 

pbuA ^mu^^pqc "»«/t Zmftup&mlirifg 

li^pbhi pi p>i»ik» «H«v b k^evb 

u*u U ,p£u&'hhp mji £«A, "l ifpmjh l l uMp f 

uijlrnp dkl mju WJL * lH»f«»«f** l*""* 
if, uu, gppuvn'Uini.phw'U ^uum^p^p *l b ~ 
pmpbphmi w%nim% 9 WuAm/tyt* £»<££, 
L a t jMMyuAp pMfw»»>* fK«*J? k M P^ b%y 
Pt #«*?' (»«*«« * l w P?) P mn i *"**»"»* 
£, It*, J Ihujthlf ppp go?, *u>H»d* k**"* 
L m L b L u Jfarf, T miuAAfih ?B/ ,^ n ..u.i 

ii> «*ji b e-rwP*' 1 *' 1 ' U iu r^ m r uSX ¥b~ 

dmgni-p (««*-/»/») wifiMiipi". «"*7 ^f*"^ 
ufm^pu/b. np»4 \]u*pl i wi.>»$> *»JL k'PLWJ 
u i mZu t »A»'fi , k mtr >H^'H' u ' bn 1 ug 9 *U um -' 
unp-ht l)^m%p u,j L £««/i»/»/* Pi frJ'MH'htl 

i ufu.pup/, flipf***?, Jfj* e mn b % * bpp 
j?*W w-b* <tb m%n 9> pw'*»»b* %t tp $u 9 * f*£- 497 
**tt u *¥JL ClL m J % £*»4f*»f*«#£ 1% n F *&*!* ^*~ 

$*lftnft k mj$* uihtiLuiifp ufuj^uwdhhutj ifft 

umtymptflj; dhmghmi hpht-ft ftfr£ k JFn&p% t 
l*f*£M*f£** Ifif^nififi ft tlu/hnptuju (fujftu/b^tu^ 
t# V I'H&Flfi** & M*t£wij[hpmjth ft ^n$ip%hg^ 
ur*g% *fist±pdft k lT"<lf> *f£*f %%w%mLnp %ftii 
u/hnub nfft^k mju* ft Juouu J^u^qmjkg^ 
*-**9 |«»«/r k JFn£pn%pft*Ut Qommp ibqnw* 
gfftmhtf p$ I^mmmj utjuufftuft l^iuit tfkp&munp 
m%nCh % P***J3 HfmRftph J}J£tihus$L.ng y t$p 
%guM%wli£p J WWI, 4 mhipLtnj ifft J^pVhmgtjng 
yjiuiSutuy *no%%% — fyaLgi; fj.uiUiul^iupfj.aL^ 
f^buSh j/££ £p k *}*muwftu*pw%h f np Zfttfusj 
uni[npLupu4p tfu/htfutUg ftt%mifntj% k i[ujpdn^ 
qp %£MMi%wii£ f k ifnqnLtj §huifn*pp jftfh^ 

Qmn,m^MJapm%ftu j/££ J^MsAfttkgft'hg £**klr 
Pi ***J** 9P m ^ %ft*.pftMi) ujjuftljph £ft% u 
ufth %w**wmt$g ^***jt9$ , l&*fg if^bp ftinput^ 

*?***- ft$ l*U***£ t UjWmtftMtlfMMifl UMLUS%l£hhp *«*.«< 

%h%MMipnu£ omwp M^ftgiMMprnhn^ftA umnpuj^ 
<fP&l) fym$f Mt%timft Mjjyu/h^rrg k qpnLgutg 
*[p***J hplpnp fttfiuumuiuftpk^ np % bff£ **tp+, 

82 498 

(ftp &m%£gwb£% k pumbgh fypphmifg ££„ 
iftuj pnt[uj%quj^b^ IfUJif Mi&itffWiltupApii&l 
gm%[t iff* pm% + k %mfu y np pti*5* pvm w^ 
2f/f£.*iitflr Ifnmufm^mmpJ^Sh **/*«^ £#i£»*/p $***„ 
i[npu*puip H*$m*ii&Mf£ *j tiLpn ufm£wabih, futw 
biutiuinutuh ^bpb^p ff ^«yw $ k »£ £ ww 
^/ii, g*****^ *?t ^^ fim€fUMpm%%hp (fpp 
nvfuufmmlfqftgi k faoffi* pu*tp***sg fyu*if ?fh„ 
Zbbfrg jfatummlig mm% ^n^wfyhi **»%r*bg 
gf,ytiPl**%p+ Wpfwiin&hmg mfrpwuihmn^ 
fjhujifp [* ^ **#/*/ i*&iw%g fypahfrg *&**-"* g% %*»*? 
(SajLuj^nLffk ft ^«*/» i k uAtAg mgj^tmp^ 
^tulpu^nvpbujifp* jniHtw^MiAt qf*g pipni^jh 

J b Pkt*P ^P* J*H/* ff **af & w ^ n ^9 ufui^ 
uiLUifu/h %npnLp{>*5tg ♦ i ^£«f£«r Mu%n%gf 
pi.pts»gut%^lft.pft% wjl ^mjl(wlim% w%n±m%g 
ubij*u$fyw%w& b% , p w jg ***J U k**"^ k^P~ 

ufni[ if[* Piupq.tfm%M.pi*A £ mmmj% yfa 
p%mK*ipni-Phu*% > k 9 ***? jmp$fu$pnM.pfiL% 
^wjng */££ $tM**fpuMLb*ui ti/h&whgi ftppb± 
«/?«#£ ^«fj/ HjbJZfuqh, **pg >**J*l lr£i»WJ?t.tti 
bring ufutm&tunLUL? mumn ^wbuMgmb t ^uijtrg 

phbli IfMMJtf MIMt-b^l* fMtMimrMILUibMMilfbpiMfg Hi9M„ 

*ttk **• , [ ,,IJ 5 W ^ bpbi.fA , jhmfih** mji $&£- 
uj^u puujh bifg f» tfMMtp<ff& f %$ufu ft HjtMug 
Mifu*£mti)L.bgMUL+ k %nj% pbgh \J$tuM%l*m np f 499 

^wjiwij mi^tmp^^h mftfyfifi it fu%i*iJu*I[i**fp 
£mtft*wp*wL£p ^ *i*ttj% MsshncMttifjp ft Jfwputtj & 
J* tympttftg MMitzui £»*# nMjW2*n**tm& £p f • U. 
WpLuJiuqrt ffttgi* jiujinhf* £ ftp uftupuftfy 
Ifujtf q^mfttfft^ (flpdftlix) ^"^^f^t U*/** 
£tutf*u jf*lbl**ijf lULbi^pq, Zutiftupfufg tfftt.** 
*fl'0. hw*i£i9t r 3li b. wm^tnohp t/pJ^htupMuhb^t 

t?FkF**P*lt £ht$tbi~u&j> *[hpp puw^jiU) np 
^Mujng tf££ tunm^ m^b^ft rfftLgujq^utitg *^w£^ 
&10U fymtf ttjusmft*. £p j}**t% qf**f* /***{/# £*"^ 
i^uium.pfti,% ^/ftup^ttt-fr ttfrugwtih pub^ntf 
*}*f*g h%Pmifpbi* *$***£/* ml*n 4 ? Z?*^*% ***J** 
pmntt) untlnpnt^p-buAi Zbmbiubftfgf) b. wjh* 
Ujpuft m%im%g qnp q.bpmq.nj% tfiuprj. ^m^ 
jJmp^p tfnqntfnLptfit^ h ifftgwif ftSb p%tf 

jbm p%fj.i$Abinj qmanhgt J) t ufuj t bppnpq.^ 
bplpup duttliubmli ft ^"V 1 * {ttfiiw^iif^uf^ 
Jfpoh% £p f (jhm nLtifrti utituint-LU&uftu^tnnL^ 
J&btub ) uiiupuiujif mwppmmmpmnt-f&hiSM tfb if 
Zw%qbp3i JlftPmpiug miiuAq%bpn^ i np lfbp„ 
Mifftif tfft mt.bijt mj£ mbLrtyutlftj/b bqw& £> 
& ZbvtjEfh fit. gngnpnlb ft%yiLLu% ^^sfutj ffrtt^ 
^u#£, ft%£U{£$t jmjmhnt.lt ^tftujftg ^/""/ 
*fp$9Lmblfh% Rj*"*/» ***JL 4jP m J %********& f 500 

mbyu*ffiwn*p&mttp k fi£ ^MM»^b^mw^i«fr 

gwlfwj tfipgh k fcp J9»^n^£fp^km% omu*„ 
pujtfrtM-tfi k %t$i%pw*i*l*l*±n. pwpgh* **yw A- 
pbg mhumti Mutimhipihpp bpbg £*i^*/£ p%^ 
qn&iub £♦ i^t/^fffx/tyi&V jmpbM.ifmpg % /r 
ipnffcqwgLngt (tnumf* jbmnj k qrif «*««#)♦ 
^ ZuMpMMti-nj* tpfiiMiflntpfaCt jMupb^bjJtg 
q*1)ujpufa m*im%*jh k qlfpw^h. bpbg£% 
W Ji ti&nhg j^«*£**?**#*fc»1* pmnbpp ubifnufyw* 

frw£ £, /&£*^£« ^KptMigMU%^p Ziut-wuinff 

k uiuj*mhihuig *[pwj <f.pniw& mmb% pu*~ 
gtMsmptub btfgt 

^uiufMii ^twppnpq. £#!£*/£& p £j**.ufiMMnj f 

p%£ p%%m.%w& b% £,**>/£* Uj? %»%*&* 

ifhb p%mif*i*h ll***$f iuumnvuibm<£f9p& ujiu„ 
npuuftttl iff* uftuuiwb k pmif%nLMMg& £p [** 
ph%gif£+ **p t lj*9*lf{***ubw% ibpwhg 4f w - 

ftp if£l{ gwhp iquttiuiijhhph k jmhggbph* 
npng fywpom mjuj£ ^b% yuiqutifjiupg bpfyp£ 
bp^p m%g%b L **. % k *£ ***>#Z£ L b Pt % B % 

k uujtihuiifiuhfcgt ^Mujtwg tang J3-I; *»£ «f^ 
i/P» &w*fpmj puigtub Air, %**%£ fyttptw^ bit* 
fypphwdg pubi p% mif£% "*%?/> ib*L***~b ^ 501 

&%* k &£&£ *Lk u *J wu * m ^ r m Jl ljt % ^ *i< wj£ 

f&£ $Mi*ti*t& ££££*"%* ^ft% mmk% ft%^9MM%MMl.p 
uAifTLUJlfp ^fti.uflULUphlU^gh JJ/f/lLpUliffr iMM„ 

%t9L.m%£ft%) **pt*j uftupqujq.njli mwpph f {7 m $t 
h fft/i^j Ifuji/ ftuiljg jMumtiL.il gi*n ^w/j 
2mm %kn k %****** mhii jftgttKutir £ ^ ^ win ^ 
j/rti.pim% ♦ %m A*, ft ^mjh* $**%ii%g$f£ %*»[** 
&tiM-ji Shmgkmi &***%***£%% yuivmnft u&ni%%* 

Mtpgwimftgh jutphL.tfmtmi% Quftm f u/hguj^ 

%b l nt L P %i l ***J» fr 4>»$P H^ m f #5T ?**<p 
wnut^ gu*% tiP-nLUiliuth 4>pIjlJ&) k Mitbnhg 
JZuiiut&ifuiifp ^mummmnumit IJwlpuIftu'b 

viO%gh k piupbfykhq.u&'ht — — JJ+ }jujjiihujh % 
tP Zj*p&t*t„wbi*g 9P n 9 *?!*£ ***#**«£/& wtjwhtgh 
jim £p$kqbqft JJfapmfmS ^4, 2%u8lC|MSf 
dfth^bi. ft ifujtfitfhuj/f fthwptujft j£op JJjtpm*, 

l[MUMf ifft^Mii^tiiht VLj% £{& UitlMMMhrpM £il#^ 

umpmli ^rngfrnphpn^ £ k ^mjng k ftpktig 
£wifit*fitfwh ipnft^ujijLrrg* npnj %£u*7* */'«*/£ 
Jfpp%u/h httuifiupnvft^ Luunhg k Jhpnn th^ 
qnt-ft j/££ %nj%mhft^ pwrxhp. ft%y$j%U) %«*?* 
np %2mhmli^p m%tihg *fh& U4tiwntuj&% + 502 

0^/m itMi*»f H*bfr* % gmumnLMMtVii kpfypb* [* 

ZuaTrnpn^ jhw£p£hnhnh*M*i* %ut%m**[&wt**g 
phMu^ifL^pi^A f> ^"V"* *#&£**. /» jumnUn^tfit 
A putdu/hnutfli ih^n^mg^ &«f/^ *****""- "kb*-" 
pM**fy*si% mnuAqnj l i h%npt»%% ***Jl k^Ml^J 
h Z***ju f b ^wjljmfymG nt, fJwlftulfutG w- 
%nuui%g tf£l mji ifhb mmpphpn^fiA ^umj , 
*ZV jbt^S & & ** *******{*$ i&MwpqnMjifjitSih i 
h. £j**jl$ nt. Z«y *u%nt,w%g tautppTt & £****/? 

in J *t w J u **ib**b** mft P tM ^ tiM '"ip u i fyMuph^tvp 
ph^n^h^g kpkL.gMiib% £ JJwtt*MlpM*h lipohfa 
gjin*.p[»tS& 9 tftnfaifwgLng guji%JuAnMfipaSih % 
jnpng %mm pu& maffh Q*fi>ft > S^J* 9 ^ m JL 

^nji^niJ^l^Vh^ nprtg *i***JU MlifM$*jrtL,ft% k %m^m^ 
MM i hmgh % ^ntfhp k D^gmhrn^ k ifkpng L 
wj** mqtfwg ^ir^nt/r, qtfhumnLg k %{»% T £ p/j/hiulfu/bg f jnnuujsfp np Wi.kjJ* ***JL *iju*p^ 


HAM* *V 

4,t? P£UBtt% **9jL u *l/'W*' *■ ***JV**kP*** ***Vl w 9t 4*H/* w * f ~ 
mmhft p%mliuM% fwiwt&mpufh ifft H {£***$* 
L h (l ni.iu & k Iipt&jigi qwpMfiMM%g £%> it ^usj 
w ?#* ?***?£** ^ pkptfnt&gh mji g%hki9**l 
ffphfit & $***rk £/*♦ & h Pi pmtMt^MtA %frt„ 

bpbt^p^ it fȣ />ǣ MMi^mjfA yprnt-np *n~ 
<jw&2ff<./7/pi&#, lfph***% gf>l £/?"**&. <*******•» 
ptug */££, *?**&*** tu&q. QnChmg* ypwb jf*„ 
Zutmwllg* *fbp 4*iJjiA*At wjl Muq$mjfc% 
ijhqn^ ghtfMup<Zwt[ muufwp^i^t k* 1 **^ P n *LjR** * 
np qhn MM&uujMit £, it »£ gum pmLia^uf^ 
%fiti tftnpr*LUi&, ll****f "l Miipat.buiamq.im 
^nfmntpbtMifp % 

Qbm wifk%u*j%l* £«*/»£ k jtt b h fit 
mjvgu/h mjiJbtMMJl buMqifmifp l^ptAfna £&* 505 

finvhnrt b ufujj^nq izrcmZ?, np b juiifturttit^^ 

]&l**5* *tL%f* f* l^uMpbfiU f%ut%q.bp<i fwptih 
iffiLpiuL jutpbjji^h jQwwpit\ fi%itui;u LLf J Lt 
Mjjifb% p¥*%* ^nnptg^ *M&*%hm pptsiL. f b tr$ 
IfWif P% ifpbpi; hk l*h$ ffpWLnp Ijujif 

^it/fLffidi ![***% jffhiugnpn. tffr finnnig hp £&^ 
ffuj%nuu*I{MU% qpn^tuimg b. gu*%q.iuliujg % 
ifnng } uu^utun^g > h. uijj^Ux — . Jjuigfi%*hb 9< 

priLU ^ us if gup tfpp%wtFf> pub^y £}£ qhrv 
bpbpb% hngp puj^tubujls % h m w qam n lmm* &■ *£♦ 

^apncujbng ^ujtfuip ff£ £Uilti }%,[**& b. biu^ 

tfwL «*/£ ^i^JTJLWld* liU , ^«4 9ff****h<jM9$f*MMJb 

hh% ^lul. wising b. Itpohfcg **uufujp (jP nn l***f 
mnffiuipuil^wU tfhivghuji^ ^btngpj^ ^tupl^uj^n^ 
pftifg binutnmjj44h^^ np ^pujpiuth bbpuind 
jffi bniub £ ujju pwbu* b. it/nu/hg MJjjunp 
}ip 4/?/ , ^"* r / ? ELL***L ***** Z*** UUi piul£ pLuqtfuj^ 
'^falt** 9 * "^Vtfa ***b ffi nnT **-l hp 'biuhfbbiua 
ufhU^UToVb b ufMMgmbfhgp , b p%qniibt 9£/*/"'~ 
*nn%t;i»LJifftL%+ b Luprj.tfb ifpsnb9bhuii.np £/**"2iJ 
J*fi £, np ***jh iMtpfiiuifM&ifi l^n<nt^ujb (lu*j\ 
uiq$% 9 f*p gbnuil^gwg */££ iffi tffctujh k 
nnjnpm^fiUp pp^tuuinhkiuj PUJ^J > ^h^S b. 
***jig b**iif bpb%g l*kh tj.hgwptu%nt-P-ht%p ujmjj^. 
J^tub h% ) b. q.bn fipb%g bptubp i£utn.b% b 
iMJutinnLali ? but if hutLuifn^ffhi*Lt p%n.nAu*& b% % 506 

f» £,***!« t **klP****i* gu9pnfnt.pkm% tt**"*- 
fib i*9tj k uMamghi*M*2WKJii*i ^uip g , k *?[*i*n 
Sbrngbp £ fiutp* i i**ll**fbu*j k f^m^nnp » kp„ 
ifm%uth %mm% k i[mnwb £*V«&f «V£ im.«»J|> 
umlpuv k bmbnuli* /&£*?£« 4jp^mjh% %m~ 

tfaqffh k (, HfiAfivf fl»k buM% 9* d—*b m ~ 
uu/hy } }Jw%ttl*i*t***J) ffr£*t%**{"**>i* JjM**lw$r**5t~ 

«y* Hjpu*t*******kw% 4k m Jb9* lTA^/iwt«/*wtf 

MM S m%^bibog ij& $ /&£«?£« k n Vbl "WW 

*#£• £«£ Spi 99 "" 9 "/ ***J % i M J n 9 9** n * 
9 »#*»3 A. u»/$ir IfbpMMftiil $**%***/ mfipwiMfb^ 
mfA mmb% % fywpbbM* Jiup^m% M^mgh wjl 
iy«#{«iA££' np HumifMib mj L ffhpmtfifjft 
Mfop^p-^Ap Jiv/vAte* *■ ***%**[ %M.$u££p 

%mfu mj% w£$ pmyMi-nppi « np wj%~ 

» £ui$ bpht,b[f* htibu*i gmlntpbMMtifpg w„ 
» nmub^jp ft ifutptnu ufwmbpw^Mtwgh* 5m* 

hpht,bw L ♦ ♦ ♦ np »£fw£« jb mubpbmg 
yfinLifpu ffbmng) gmttw^bgtfjg £«£ A 
» 507 

jhmitj uij%np %qop p^wi ^/?&& />&"" & 
ZhtMitijwgm ^mmm^mg puj^ifriLpft^p ^ ****. 
fux^gnt^btuifp fylth*pu%u*j;pw£ l^nwrnunp+ft 
ifivitftni.il ihniugt fjpfytit. P*±>pg k pn%n^ 
Pft^g *ffr***f»wi&* %***tt*utpbgfth ^***jt*g q.u*p£ft 
ft $fti* %kpw%ti9*mii$$*% %mi.Mi*mr*g* ft %np 
k ft pt*i% ft ^^^pft^ %MiHMiimu ^fipftuMJirtuft + 
"f a J £***-***wtfttyftl pftq,m!ltbin^biMi%% ^Luptf 
k mnftjp bquj% mj% ugm^^k^ftgh* ^np 
$Mfwmif£ Jl<fujpuj%tfh£nu, k ftpg ft^£**i£** 
m Jl $l&**a.p% % u*ittftt9iftnL,fth k tfbl i < hncfi%^ 
g&h J{pp%wp Lunu/hg %F***Zjftg unu^ bpbjub^^ 
k fttmftimbi £, m J**9 1600 ***u*piiL.m% %w*t^ 
mwmnA k bnuAyntOi w i,tuh ifift.fi ft tSip ^ qj?p 
ft *fft£ft Mifj%gm% m JL m *lh%ftg k £«*£«#£*«_ 
*t* w B % {P m d ft &***i*ft *?ft iftutn n±pmgt*9]hh„ 
Pt) **ftp nt L & *?**Y*"*5f©£ Mifm^bgft% k **fm$b% 
k jnju s*i5ifttfg tip **lft m ft *?«*£&&♦ Zb**i*%*>g 
UMtt ^ujutjjpujlf ifiuprj.!^nL,pbuj% juM^ftmb%m^ 
fyuth inju bwynq Qtfb%WMftpif£ft% *fip[iuuinuft % 
k mtpifift^ jujwnL/f ^mjngu l^n^tMut^np^fth^ 
U+ *hj*ft*} n pft* JJ*?*** "if k ufLuiaftu i k %tfw 
iputrtg k <fn£nLpftt&+ k ft%£ n ^p mftitft.fi ft t!h f 
np mjttufftttft jftgutmw/fmi gLuthtf qpfty* f 
w*$M*Ati fuiutftuA*nLiu& k fttmtftutltb^ft ftpwg 5U8 

•Ppjiuuwu. npnuJ i#w#tt4f$«#*f, p^p ******* 
4fwtf U i$£u> % MJfmng, wyrfi/ h f* jm^mhrnhu t r == ^ it v ( S b % b tt 8 b h l)iiaft^8 

V % e^ m i' 837 

U^/bA^... 44. 180. 215. 279. 296. L mjl %, 
\k l u,ji,m. n % 295 
UfM» P 259 
vi flL?* M v "»«"»7 146 

E***- 824. ». Q,^ 

BLsF ttw *^ # w /» t+ 42 
ttf-r 16 

"H^ttriAu^Y ?"J U 87 

fl,?^* 94 
U/fniw £, 21 

fa-M"* 282. 307. 362 
tt^*?^ 415 

J^qnhmli tfntf. 356 

H$im./t+ ty % t[nt.pmi i mU [tsttffitt^ S62 ! 510 

XhPwtiMnjii %j*z m « 220 

\^Pmp*lm% $*f***J$ 378 

U£aw 280* 285* 298 
jjjn%»tf%t* \ jj.) 319. 330 
\kt?u,j; w $ 19* 167. 315 
Ik* 1U* 240 

XkHi-" (U?-^-) 281 

1U4M>"> 263 
jj^yvA. Uu. ^»« »*»» 61 

U4V (4f»4) 96. 318 
U.W- 283- 324 
^„i,^<a»% 871 

0***-*- 11*4* 155 

l^^xw^ii (^/i*.^) 318 
U<£«>£ ?&* 284 
U^wi.iituxu**^ (*>/») 365 

Jj^ni.^w^w^w 381 

DL^v* 230. 275 

HfiP^.%9 (of) 157 

U*HP>. ttf*» 227. 358, 359. 382 

H* 406 

VL^^v 180- 393 

Uw«t 318- 333 

U^*w 49. 54. 65 

11**** U-v4#*) 1S2 

&jim^m% 130 511 I \kiik TT-*~4 222 

■\ktp m s*, P mj & n £ 22. 37. 47 

f Ikf-w 80-1. 85. 89. 107. 222. 430-7. * - JL % 

I Utf* 267 

J U,,w (flj,„4^«) 324 

f Wiqai.iuai.ti (jm) 436 

f Hflf"*""^ "'""' 161 

1 «,?•»* 26 

| \J, nas ,&o, 467 

\ \k^ u i u 'p tu p 416 

j ftS-vf* *<* 169 

| u^i^w, ^ 276. 325 

^,/Wf,*,*,*, 340, 362 
} a-/*-, 151 
( _ ty***"'** 362-4, 366 
! us*''* 338 

I "11*^*^-***^* «*»«?^^^ 123 
I U^*"/**^ 377 
1 Hjf#fl •»*»£» $<? 169 
j U'**-* 45 

fU^f^v 141 

llj« 230 

I3jmiu,?u#;< 233 

jjj^WjjjjK^ (ijjpiouj) 266 

]]1tut ? niift foif) 71 

U,^»»»« 341. 294 512 

n%mi 54 

U w<*~ 42. 181- 279-98. 463- 470 * -wV 

<J*P» Of mfmwj 158 

nw^miw/ m»/?i»* 288 

H^tfi4tm«^Mi1i ^mi.mn 286-9 

XfrmMijka 285 

iii,^H q . 50-2* 277- 293 

- Zto-k. ^ 123> 128^ 181. 128, 81* 
|p, r w$ «>*#* 244 

{^h^mifi? u>»*q 143 

U>* * 287* 341 

yfrf, (i|«/w^) 277 * «yi>- 

— of 157 

JfchPmwtt 148 

l^fr"*** (*p) 387 

Jtyfymumti 144 

U>a^«r^4r 42. 48* 288 * 434 
ftbi»£«» 25-6 

W"M 216 

1]1f •".£*« $ ^WJWJfl.HI*) 217 

|i %##*.£«# *«!% 77' aoo , 

jj^ww/i (£ w i f ) 370 - 

}tf t „,hifn» (%*"*) 249 

U^w/n*."*" (ftp^w) 158* o04 
fl^^wf^ 383 

\^f»wp^mdmmpm% Of 154, 303 

Iks*** (**«.) 370 U-v 259 412 ^ i f 

! 513 

j Bk#-** (#-*) 487 

? H«K«A mpftu 864 

DL««»t»* 98. 810 
: IV*"*"* 67- 189 

' y^mnummm J}«.£ 379 

HirA/itf*-* 330 
i Xk»»»ii U*<*4a* 225. 243 
> — ft**** 429 

j \k n ht % (*-*) 436 

;■ Ito** 192-4. 208. 444 

J U«A-4 244-6. 251. 439 

] U<A»rf"- 356 

J U«~4 ( v ) 158 

* ii # I (ft-**) 19 - 2° 

j H»4 w t n<SMM ^^* 337 

7 IM****" 219 

J U*s*^ 406 

t ft-^ 147 

t " U u "^ ** 24. 94 

4 !!««*/»«» («#*) 234 

U****,,™ 282-3 336 

ft««*« 115, 148 

^mkqm^m^fipA 390 

BL»w^«f^{w ^, 19 

j }^»m^m^njm^ 127 

f 33 

f -> T 514 

\^»mlt/it*wrn%f 189 

H»«,iM 53. 288. 300-305. 498. 
_ *y* L ~„ r % v p 225. 262 

{^wur^xuf iji? 301 
U k MurnJ.w& 5. 16 

U m «. M ^^ir 115. 181. 216. 258 

|^ifum*jJ#«nrjPtt» 20 

U^u/w^-a*/*, 260-1. 356. 502 
H~9B**ii 370 

^«^/r%if« (\n*.»f,%) 261 

U«4u**.»4*i' 870 

|J^x4t«#^4/t If tit if \J^mpmihp wamq* 132* 137 
\^mbi*^wm if, 837 
Ul x **^9^ WM $• 805 

Xk m L m " 124 
1^^^/K.^wii 56« 354 

— 1? o jP^ }X m P n *-z m ^*8 * 375 
yj^mpuj***wMfyi»% 92. 375 
lli>«9»* i. 84 
lli**,**^ 69 

tti»—f 263 

*|» ©p wifuttj* lo7 
Ui»'« Vf 45. 63. 118- 125- 278-9. 858 

— \S^ t HF fMi H u 'jlf^ 278 
_ f\^A H hm% 276 

— **v BL v ** t 7 188 

« — mj mnCh 278 

Ur-y 192- 263. 401 515 

JJjtMftmm £* 84 f 

Hf**$*» 60-1 

QpvuQtm p*j*» 86 

Dfks mjp* 152-55 „ . 

flj»A ? «#, 98-105 
Q^u,4«a ***$£$ 105 

Jjji&ymithwvturzmf 97—105 

'Qjttf(}iuif%tu^tu^ i*u**~p 100* 288 

\jjfh4fmffiw$*vjkwg D«i 169 
lk»A«40 

jfohmfim ^ (brWr ) 25 
Uj»k 87* 99 «. fti******* 
I^^LKf^ivf *jj, 105 
' |]^»Ai./?i. *l m rb£B 98 

i Jlf^mwA^A 99 

I ULr**£# p 4w « 100 

| tt^A^r#* 79. 100-4 

• ft^^M ** 105 

UrM 170 

[ IL><W ftjtijNfttyf 180 
j -~. wwji?^. 148 

I ftri«' w 125 

f ULM*^ w*#«?^ 143 

> ftp4»^ r # 342 

: |]jii/ui<j 838 

Ui»fi»fj. 77. 97. 265- 287 
j ft,„a%»4 77 

f UL P »«t,/i»» 339. 356 516 
U4»«* 342 

U^^rw 342 
lk»«* ? 264 
lk»**w%£ w 259 

tlp^l/V*' 158—9 

y^tf w »m q 124> 142 

ttr«^ w (^«%£«*) 121. 122. 123* < 139 

y^prnm^mm 287 

\)j, mmt t» U. 98. 269- 276. 885- 428. 498 

_ p. 89. 64. 74. 175. 281. 287- 838. 384. 
476. 494. 
q^mj/,,. u«i»ut%. 66- 354. 384 

_ p. 39. 198. 208-11. 287. 266. 266. 270. 829 

_ \jM*fi**i*p**i fywh 440 
HfmbSfi" 279. 285- 296-9 
Uj"»H*tt& 13- 361- 477 

, — unjpffLp 284 

IW"7 («*«"0 160 

Xhp£**'jr'*>Pf'*5* 381 

U^f^i^if^^w w««»^» 125* lo4* Xou 

Us/. ,. 21 
j^kw i *n^Mi*fi 367 

\J^t,mpnu kptjwj%w&iQm 176 
H*.&^««^ mtnipg 156* 396 

— <q*rr«fa 365-6 

\k.*mfo M^ht 1 122» 143 

Sl t 9P u *^ u 'i^P m if^ 135 i ^f 5X7 U#- 470 

Uftn.j/Mt.. 114/"»tf » 273. 283-4. 302- 304 

Xf tg i,ji%im%B (<!!«/»•*) 872 

|k/. u ~ (<.*»,,) 392 

U**"# U-'f) 370 

U*pA* (**#*) 382 

p Wj ,A t i>ii 24 • 282 

p«,. p»,. Bog 460 

£«,«,«,«£* . p»,» n ^tf 808. 460. 461. 464 

fU^*** 272* 287 
fimfmuA 56. 825, 461 

fW«p 15. 460-1 

q.& r A 9 «/w% W9 450 
— lyojn. fUtft* 272. 472 

fim V m 9 fo* fi&plfpwsfa 63 

p*,^****^ 56, 325 
p w? f, fu^..*/^ 180 
fWf.fe.Mrtu, 124* 126, 185* 146 

fim^tftfrnrnhp mumy* 140* 142 
pjw^fPLjf, fVw^rfi,*/^ ruuwri* 126* 146 

p»£ty,», 837 

p»£«. p«„ 390. 436. 440 

jw*»9 9*- 232, 387 
p«,&/«^ (»Wj»{) 368 

~- mtfjtu 363 
Pwi/^w^ £g« 108 
J!i*%»*tjr$jM. 234 IP 518 

fWgMtutjt »«i 169 
p-sto 888- 888 

flmpfm&wb 889 

p«„*,i^, ******, 42. 48. 100. 288. 434. u m JL % 

p~ r <* r . 39 

p*,,,^ U**^ 128. 815 

p~ r «** tr~£'fr*"'j' 16. 67 

p«t9^ttafifi.t»^ 874 

p« P ^ *«* 80. 103 

p~*** 217. 881 

fK e l»v o<* 169 

p&?&4 («/«Ai) 94 

p^^V^i 229 

p*t 27. 60« 94. 132-38 254 

P&£^wmiAcf $• 888 

P* U »W ly, 284. 840 

pA^* 9 «^|* 94 

pAxAn^ «.*«?. 124, 142 

PM~**« $Mm W **»&£A 408 

p«^«, r *A 437 

p*«,^«,£*r ff i^ty*% 27* 80 
pn^juyui^/fw 377 

B-* 197 

Pn«.^u>1f^ ta^aamdp^ 194 

p**£ t. *«r* 47-54. 421 
R«M# U H4*« 54 

f\ ni .<tnjjf,p 164 

p«^7»"f^ 296 

pnwcfutjf. prtfttJVrjfjp. pn$r«gj«r£ i/r. P */]»«% j*nrp m ! 519 k*&* 404 f\ P u,ss m ,. 20. 823. 338. 855 

P/-W <*• 340 
<}...,M p. 401 

H*«^p* (l|~w»4»tfM") 18. 349. 894 

<H/l-Af 55 

«f«yM & <».«.#«/• 389 

<}»"../£ muur,. 143 

— ?*» 289 
*l»"Vt««^w^ 145 
*\,u,% (,„*) 436 

<t->tyM9««- 259 
S«»*»« (V"""*?) 382 

^.tfuA 453 
«h*»* 59. 60 

*\Amm/!A,j 890 

^w^ 423-24 

f\,im%mnpi* ( 9 ««.) 436 

<j,4 r 4 ? ^t, 489. 448-451 

V>rh A 129 

*R"M QfA>«»»^ 16. 195. 400. 423 

<M« 398. 420 

Wf-4 (<w) 161 

<W£*i»*tf * 4t 232 
^p2.^iP mt ^ niMr 159 

*{*p2&J*u**i***f* mumti 135 

— «* 1 o^f aitfvnj 158 

9»/»« w ^i« 820-21 *i. ^«/&*«^ 

^^»W4ifj« mum if 146 B& 520 

*#, p m *%b L $*,*? $m%i, L 415. 431 

<p,mjmA ( 9 ~i) 486 

V*** 77. 167 
<H^V 502 
Vrt-r (mx o f ) 158 
<H»«im (j~*) 487 

<^£*,%£ «,•*,,. 127. 189 
V^-»4»^A^ 398- 416 

t^tjLuttMfig mamy* 127* 146 
<^nM,mamb$ 441 
<|»pwjuy*vifiir^ 411* 431 
*^pwpwpn*-f}{t*5* 390 

<^ ? *la ^. 87 ♦ 40- 63 

^rh-p V- 43 ' 44, ^ 164- 291 ~ 2 ' 299, 308 * 
812. 319. 329. 473. 484- 507 

— %u, r bi l . 268 

— v-**— • 78. 101-2. 238. 332. 401 

U^&iixw^/r 16 

_ §«,/».. 120. 209. 224. 240- 424 
«|r»,* 201. 244. 439 
fy,uf{utfujjg, f^nKfatfm 878* 445 

*)«ju£f/a*3f fw^oiiwj 867* 381 
*^mifjtm% 445 

*>«,%*,£, -> w ^ 283 

€^u*hut*l>nM.p (if&qg) 882 

V*Wt ^rf 119* 898* 480 

*|»*»£«i£^» wq^mm 368 

wumri* olO 

*)»*tf/T£rif*»£ ^u#/> ^. 42» 47- 52- 288 
W*< 354, 364 

f^Mttptfmm 370 F 521 

turnip tt i. mm-, *)pwp*fw%m OOO 

*t~4f \&J*»lP 225 

_ m^«y nptf 101- 394. 404. 414. 434 

" — U a 't w ** ,, f*^ 104 

— \TH % i>l 197 
Vz#** 420 

«)«t?Mii*»i./ty** 892- 434 
<\>h n pu,*l, #w P 470-3 

*fJMm P k ^ M m%t 176. 296, 820^325* 334 
*H* 12 

***«# 42-43. 209. 221. 229-32 

— ^,/,if ..{.I 238 

<)*/•* (if* t ) 221. 229 
<H*M (j» r ) 241 
«W»£* 334. 452-53 
1^. q^»4>% 451 
q.£«,i.» 279 

«|*.ty». ,. 830. 383-34 
^„« ($*„) 273- 277. 333 
Wrf™ f 26. 40. 87 

*Wp- Itfr* (»ty6 ? «/v»i) 446-48 

*\^g Swjpfi 456 

W-W 400 J 390 

^p^pps, 390. 403-4 
«W* 252-58. 267-68. 499 
<|».,.a 77. 420. 425 

*\*,M.Mm, Dughda 351 

*\wm&pg Qmji^htfvfhg) yustfpwpbtutjy ~%\wjph%kuitj 196—98 522 

t^pivfam 458 

<b"»-*9 235 

f h'»4?* l Druides 76. 813 

^jmtStJUtftff, \jfmqutmm 382* 483 

b-w (b«) 858. 862 
b* - *^"' (#r*) 853 

bf*M V^f- 58. 176. 186. 192. 201-2. 208. 280- 

268. 357-58. 409 
b*H<*9i> 8*< 120. 158. 284 

]7<j"7 utumy 138 
\} L t$iMtmq 144 

bf~*~4« 148-161 

^qbputJuspg 440 

b^ 57. 128, 375-79. 451 

\$l£hpnt. 175 

H/»*»***£*»4 mumq 121 

b^*r wi -"'# w ' i z 175. 188-91 

b*/rn« ?. 295 

bW« 121 

b-v/r^ 204. 502 

b«*y£ V**/> 405 

b-f>»»ir 288. 327. 394 

b/*""** 427 

b r «,<^ w i, (,^) H2. 427. 429 

br***^*"?^ \ 427 

s 

fjnwqut£tftLtj 


- ^' 80. I 52a bj» W *f*»t 812 

l»»«f*j* 812 

}}?»*$& 128 

to««f' 60-61. 86 

1j/>a* 288. 292-4, 484 
b r **#«, ir« w ^ 186 
jj^/itft/ti^ 289 

hi 9 ** P**1*n*pj* mttm^ 182 

brfr»4 **♦ 104 
Iw W <**y) 406 
bMW«y*«j *<* 169 
\**kHt Vtt* 95, 816 

tH^F**"*** (^""O 160 

tn*^£ w f <v» 85 

Ij^lfjynOT 848 

br ntw ? 884 

to"*-** 209^12. 286* 254, 341 

frrfmtf 181 

b^™ 72* 74 
tr*A«**£ 298-5 

|}^i«r** 01 
boJFfeiiWftwIrj, 489 
tjo^ttt*«i/»A^£u/i, /uftpm'h 127 
IfojPlf^ttjTw^&iifir pwnphj 55* 471 

£ w *a% 338 
£~4r»« * 883 

&-**M* 19, 352 
£»»** 338 
&*!»*» *% 356 uiLbumtu 524 

f^mpm.m%w mfibpm%m 275* 857 
^m^mpPm j i *»P'"ii'k t "'' 122^5* 130 

^h%mpm% 465 *»* &** 

gtf,«,*««*.*««f*» 345-54 
&*m, 15, 22, 230* 274 

QhpmfatP-'hmJt 853 

£&*, a* t *» 287- 291-2. 840 

£**v *• 310 

$L»t. £<««,»* 461* 465* 475* 482. 487-88 

Qnutttjif*H*ht*4t 264 

$-*.«. £»*., 139 

Qn^uipPnAf 220 

&.«.**t«, 19- 47, 57-9. 103- 850-85 

^> w ^.o» 423 

ty»-» 121. 149. 801. 349. 357 

H**ip£ **** 1 «*«**£*&/? 

£t' }ji»*M 15 

]^ m 4j*«, 360-2 

£/• (Uw) 263-4 

^^« *. 341 

^p^*t ru it i ^tzi (ofi?*«Fj»«) 863 . 

k^wtf/nw«/ 864 
'Qjfctittxywittiii.f/j} 425 » »♦ 1*3** 

^z/pn^mij 144 

{M^gmf 66 

{^l^ujKnp, f^fainp 421 I 525 p.«£F«« 72 

ffruiif£nu \^nwfihut^ 279 
ffcuAjutup Jnifui£vT 358 

ffrmr*, 268. 601 

$>m»mltm j, 837 
fhutpfiifnilu tuuurqp^J"- 120 
ffawnjtt.ft' (Ztfmjjitj tuttuAi) 485 

0»V«tf 268 

fj*£tttfftptta tyw^utZnChl* 506 
ffr£*rjtgffi/fiym* 383 

p*»« 274 

(8»^ ? pm%mi, ^mij,h L 404 

p»&i i»«.»i, 299 

0tf t (,VAi«f»t,,] 445 

p^.^*^ 8«V«- 103. 230 

frsh%t,, p.52./,» 64 

p.»V»4_*«A*. 37. 101 

ffc.*/« U^*,.. 27, 214- 818- 333. 442 

— fl*****. 102. 892. 426 
p*4«ftb «&. p.»^ £ 890 
fa. B/ ,,»^ 259. 262 
$> np pm% 886 
0-»ifo 285 

p.«^«,«j'«, HS (aif'w) 429-30 
{><»,«,. p.*.,, 239 

P>n^£ tuamn 147 
|9>ii<i/Vuti J^k urn utij 142 

p.„ r A oJ 169 
p.« £ »A, 181-2 
,j,««/./»..4 485 
j,H>iAu<i»jt (■?«/«/) 396 

().iv(AmW4 149 526 

£mJm%mti m%um^m% 357 
fr*S# m»i.%tkm% 160 

Jlflj»«r£«» (""iP 1 "?*) 480 

\%^m^ ,**. 232 

\tJ mf ,mJmiJ,% 169. 432 

T) 7 <** 425 
_ ^««««j 426 
\ % %% m ^%i,>^> *•**£# 324 

Jl£**j£Ai»*5fir 191 
Jl £**£»«-£ 192 

li-rf* (ft-—***) 21 
]i«4*M4t 215 
ji^^iia^ 44 
^ w ^«*% 44 

1 W^Ut^Ml^tfl 40* 

l^w^w^, Laeroze 19 

1 wmtt%i*» iju 45 
"J A^ittw^*u«^ 411 

Xjtuii^hwjz 402 
jju**Wj jjtf 166 
\jk P ^^»»j^Ph % 849- 390-8 
l/r£*# 37 
ijbi4~f £« 336 

J jj**iu*ph*uh £nq*f 74 

\^i> (4>«jt«^^) 121 
^»ui»»if*ji (fl^"****) 121. 186 ^1 \*MMmtff famS) 159 
\nwwyplpg gg 

!«.** 97, 105-115 

— fm**A 9 106-7 

_ *«,^ 107 
— ,« f 108 

— ***** (lnn.»%pw*i) 121 
|i»j.u%«*ef£«T. 1 nt,i*%w%wp 107 
\mMjAmfrmfo3 390 

1^»«W4 (^ p f ) 158 

Inu^www^ £wtt 108 

l**«u*»$ 113 
V « A«i*?#? $^ • 108 

1 rtLurrj tuumq 141 
]^0£J»»l$ 81 

fcw* 235 

>«»4m&£m«i (Uta/P«ro) 429 
}n 1*3*3^4 (st***-) 437 
jow£w«u»7 127 

|||jt##x3»wffjt#tf mtunhtip 142 

\amppni.ti (wj&kmffli) 191 
Ju^^w^jl (l|2^ w ZwdmumnA 142 

}9tfaf» r pp «*» r 190 
l^* w ^ 140 

]g^A.iffiv 15 

W*..* 140. 142 527 528 

\tS~rmPmM 405 

Jo^/r («£} 170 
}*„, (mmmq) 148 

j»i*i*^«.$ (am**) 140* 142 

}0 V . lk%im%mfrf,*t 141 

— r *?mimhi£ 17S 

Jiffy W^&jfX? J 

]w*yj» ^mjl l m^m% 112, 495 
jo»m&«f { mt Hpi?L ""*&") 868 
]Hit|twlr 462 

*fa rip furry o*J 169 

Ju^"""^ (#*»«.) 487 

1»»HH 486 

loi^** 487 

JBni/T^w 868 

}a^ P mmm (ftW«t<) 861* 368 

1»*mM (s wt ) 246 

]w«r^/ip * fpmpmq.pt.p' 395 

\r-*4"«** 80-88- 103* 180 
^^^ (^i/) 160 

\pwnwiqMar£Mit!*t.ppt5* 76—80 

\f£v* \f*»»+ \ffr»wbmh* \p$Mtmpm% 478-9 

\yfr„,*w%, \ffom*m% 126* 128* 130 

\ffi&m**h m»u**i 142 

\ffir faptfc 126-29 

\fPpm%p qomft 130-81 7^ 529 \?/^ww4 (^w«.) 486 

\ftf^k mmu *P m * §t>pf&k**mmp 
XffaMfmm 122 

\fir-*»i»$ 121 
fr*/w$ (</^») 150 

— |l*Jm O/* iM,t?t*nj 158 

\yji«4« ( v k) 150 

tr»*»9«H 192-89 
tr«.*s«» $?. 212 

\y^«, 4 » r (^/»w«i) 128 

frr w f$ (^«v*) 434 

l|« 7 x«^ 259 

l|fw^i/n« », f m jk m j 254 

i V / 392 

\tmt,m n »iM& 887, 891-2 
V^/, 76, 313 

\\mdm^» 446 
Ijiw/Aw^ 129 

1]xiyw3f uturnq, 128 
1|*y£uf$?rwxfr&Ji o«* 169 
\lm%mfy% V (jmp) 370 
l)*^ o«J 169 
\^m%(fnx,ujp £, 42 
l|wti^j»^jm 424 
\\wui {tfwp*8ttutfuruj\ 410 
l)uf<Y<i#^tf wnvrtj. 140 

i^,^^ Jh*h L „ 3 441 

V^*«WWfof (*W*m) 18. 349. 894 
^ nff 4^, 128 

34 -530 
ii«»j> jjVp£ 129 

T^mmpSm^ii (£*£***) 182 
\)wm*fi- 170 

tuufm^m 172 

\^mpfi ^pmVm^n^ wnw*i* 128 

\\**ri* 169. 432 

£au/W»«**3 * 140 

X^mpfn.ufuifiu 67 

iiuf^sT^ii^i^j jiiwjffjj, 142 

\^ tup lift p *m*um*i* (^i*»«») 121 
T| W ^#f^^uftf«w£ (\f^f*»^ $o«if/>) 131 

1|uuj£*ui* ^* 331 
l^*, Celti 43. 76 

X}h%tiu/builibpui$ 139—41 
Xfh%^w%huag j^oi^wolf 162—82 

— u»%a2.uufp zp*$t &%£$%$ 176—9 

\^h%T}tUfT Wfk 232 
\yk%inmi.pnu 402 

l|&/» (s^**) 436 
1 


\\hpphp 2t**% 172 
I • 

p. 


l|i«ir 346 
Vv*t* 1- 284- 299. 340 


1 


r 


li£*.£tffj9«M^. 354 
1 


lj/u-«» lj/i*.«w$i&tf/ 402 


; 


ll^ P f,« 264 


*M?*<#* 11^*^- 264 


-;■■ 
l|£w2. (**9b*lft) 55 


' 
1}*A«£#£ 445 


[ 


" ,- 
; 
J 


- 681 


%$m imdmamq, 188-41 
~ Imj&m 
.*■■ 
Vt * *•* Stti (!««««*) li 
1p* *«*%» f 441 
H"?A 9fl 1W 


' 


1p**»*«. as?. 891. 84© 
:■' 
V*~*- "9» 
^iy« ft«l&t»» ? , 140 
1g4A$<dr*»4*r i,. 41 
- 
In***** 855 
'< 
V#** {»#} «88 
«*#«* (JMp*%) MB 
Vftv^M {#«£»**) 1S2 
Vr- V# 1® 
%w4 («*) 290 
%»p# |»p « F *#^ l§8 
lmfe <« 40 
fyafMMmAoSu «*, l|i»jiOflMJW&*> 
"i^mmmm f$. 321 
%»**« »-?§ &-M* 
*•* (*#) 170 


• 

> 


InpHfe. 480. 484-86 
* 
l*.**. lift, 27S 
. 
Vb^w ^6* 
%*""» <*!**»* Ml 
V4*~«i»twv>JV* AB~P» 881. 878- 
Tn»»^s 8M* »» %***# 
• %*>% ©-10 * 
!«• £r* l~»* *» *• 4«^ % 
4« r?< , v *%4 (**«,) Ml 
^ 


— 


L. ~ 


J 


' ."1 532 

£« 7 l~* 248 

£mtf*fmP (Wmj) 400 
£u*qjt*y&m 103 

7iMiiftuffti ; hi t b 378 

}mtfuirtout£f \awmm**ww% ^m^ungn 451—2 

fwtfwttmhfifk 118 

lutfpnpn*. 195-99 
£ W 4#w \y. 376 

£«y4 22. 23. 27. 152* 254-64 

— ekp? 22 

l^jifh («,„*, 7 & ,,) 126* 131-38 

— Mzfr n 8 136 

— 5«^ w 133-7 « 257 

— C/^* 138 

^ m jkfc*** &af9% tuuwhqp 257 
Z^wjlffrh f§wmjtn±mli 134 

£«y* i* M 4**y*) 254-5 

— *{l*»i*»*'*>*i*8 64* 314 

— *f»<is 356 

^uthq negus fa 433 

^wtuyA/i^itf^ ^&w%f£ 438-54 

/u*1u*j^b mutntf. 143 
2mmmtmp g *M.pfr& j 390- 404 

^wtta±u§%g miTfiu 155 ;W :5#3 ■^— • ■' j^'i$MM$kg j^1M^%|j» 180. 

|a#*#«% 488 

' J**» 841 

£*Hk*" ; '&& St*« W8-- 8*&* 'S88- 

^V«« 810-11 

.;4*j**fg. 188 

^w„» 340. 804 
a& (»**) 240 

J^«1S^'1S0 
,4fc0 %«18Q 
tfimi m V**^ ttHP^ 'SB 

..^**i"i*V2;-'147.'' 

^ifeljiwf^ >: ^jf«yft|^ : '|01 

^■#&, £&« 886-94 [:■■ 
5 


|' 534 
^»i"j i"«*4» 48 
— 4-/«&# 881-8. 451-54 
?■ ^*»£»*» ^. 248 
f fri-eL"* i 


444 
,;.' £«»*#*•* 
' '] l"*® 71-2 
s — iHmi 222. 233 
1 l„s, i«Jm 367. 876. 383. 389 
\i- ^ttjmfywMt «•» "Jiiyw^ 
I: l»%m4m P * l*&*4ip 859-60- 480 
I £»w» 368 
! I»*WK«# 882 
| &" hm% \ tf*,. 153- 154, 821. 868 
I; Z nn fr \ 
% 2»4.b*- u * t "* 9 i * 148 
!ji; f*p £?p*»* ^"pb* $• 158*. 217 
1; Itx^tf %mtiLif (<»$#««*) 367 


:i: fnvtyiupw 180 
!; £ njL p m * Mi* m i 
1 - i«4 62 
|| l*up ^pkyfufUmg 450 
^ ^«j*fi/«» $. 323—4 
j£ fnwumtfr (q*j) 71 
*~ 2****fpiL $pim. 220 
![;. £nkf$m 232 
!; fafi$»i,&w%# 88* 53-5* 65* 111 
* }u^mjg 255 
I *""** **" 439-40 
;| ^u,^ ~ j 
,: ^/»«A*j (p op wifttitj) 157 
Z t p m i m ik m 403 ^ 


: 


:■ ^r-» 121- 137 
! 


1 


I: 


• 535 lrb t m*,i,g 206. 217-21. 244-6- 362 
&»*"» Hrede n . 156 
trite 66. 188-205 

^pnwfrg* £ k P n P m l*9 156* 863 

^fin±tj.h% Igwif fofpfrtoriLb 351 

2A (wO 172 
&A«s~t 189. 191 

flfii3imq»j% od 169 
gAoSuv**.!. 2*«* mih L 414 

2#""«fr 72 
2$»»«j» (*tm i9 ) 414 
£4Mfc. j^** 150 

QnufBipbp J9> oy, aitfunj 157 
gni.4% iiuttmuani* 140 

2»*. £**« 483 
T^u,,^ £«{$a^ 171 
— $«, P ^ $ fi 57. 894 

V"^ (l~»i») 108 
Ibinitf-bvAg 57. 878 

q^M*.,.. (ntf) 870 

*1 »i.jjf*ii» lJ.uLrZi«Aiy ( 14:2 

^.f.an.^ 890. 439 

aj«2»4» 488-9 

-£uinu*tfuijPhu*L f^ w ^) 160 
^Jir^iy^ 155 

******* j 205- ggg. ggg 232 536 

^ntfu/hrrm wttmtj[. 142 

iJjj^<t«>^^, £»^""ig 452 
jjv, ir w «. 7 . 295. 840 
\f»,<i- t %wjtL $pki«>. 220 

ljv^6 ? «,^ ? &s, 344-85 
U^a, («f ) 157 
TT^^A^ v^-0 437 
\y w fip*» ( P m%) 360 
Xjw«* 277. 329* 450 

\fu,Zu>ptiu»% 444 

Q"™^ ?a* 371 

]p»M^iu ^pmu^itjp^ 389 

TF u v/ f ?* 341 
Ipwiitw^^/fnt 102 
U-^wtyc/i 112 

lPw^/Wi.Aa«J ^>1 

1T^^«, Manes 216 

TT^/i 40. Ill 

IP*/*,/, ^£ o 7 , «,</«»,) 158 

flWb/r/?^ 331 

IT^/rm^ 226. 300 

W^fohgfo 359 

U*wij|iwg#?^ o2 

U^V? :^/i) 170 

U**«2*""s 478 

D" W „/, M £ . 34. 37-40, 211 ^ wrfuy) 157 qv,*,^ 449 

p*»£t<»* 0^<"v*^ 146 

W»"»ip 282 

JJVjfi/in,?, «,/£* Igg 
Tfmpmtf ^ 102 

JT^r^^? *• 165 

ff-vs-v* 418 
1F m ^ m 9 155 
lT"'/"?"'? w v/. 203 
IT» w / , ?* , *s»< 52 
IF^w*^*! 81 

Q*"'/'3«"?«y 202 

lT w r?«»#«7 201 
IT"/^ 155. 363 

]]T««/r^"l» mt*mt[* 142 

g°~j>4«» UL 1 '""*^'"' 292 
jfw^dZrm 9 /y% {$*»*.) 437 
Xfmpfu,? ^ 356 
ir«v»~A"-*-*M* 408. 430 

|J^3fci**,A„ orf 169 

}Fmp»*m 234. 316. 367 
g%»<A{» („^) 368 
Jfh^ e p u 384 

IT^* U?*4Mj»* 221 
IfM^wnw^ c <* 169 
U»*<*4«a. U^a*/, 114 537 154 458-9 

^1 


5 
538 
• 


|fi^ n i.^M»'i> ^«|^*»^i»^itJ9 508 


fl"**«* 169 
ij 


tfi 7 </«« ^m, 220 
ft 


Xfkimt ,*«, 321 


; 


i 


U^A^^ytwj- \rk*m»mpmj 340 


: 


; 


Pi4 ^ , | 398. 424 

1TM"f 811* 419 
D"**^*? 478 
St 


w*e*t* ice 
". 


IT£* (i-™**) HI- 839 


f 
mm 98 


, 


i 


1F*K&> 44 


1T&£*" IT****-*** 880 


" 
JJ^u^Au^, {4mf *H*P"j) 161 
i 


BW* *♦ 89 
if 


1T«^* WPi*"» 805 
i 


IFMr 26, 40. 49. 52. 94. 179. 805-9 360 * -y 4 v ■ 


t 

I 
— <H? W l 1 <>f» m&nj 157. 864 


! 
U^ r ^«a, »M/ftf 309 


[ 


s 


fl^*,^ «fO%p 304- 869 


i. 


■ 


U>ty W $*^£ (^wirfM^) 805* 869 


I 
\^ft£{iui% \\j»mu0 pwqutLrtp 338 


> 


1 


XT/*/*?*"* 179. 427 


jffoikhr*** 807. 373 


'' 


»< 


"fflijmpuiw (^w^[4«£) 876 
Sr 


jtyjUf^Mtiii^tyA 890 


t 


i! 


U^«« 7 , 341 
! 


fl>* U*^ ,,, 339 


r 
XJ^wwiif/ htt^hul^nu^ttu 205 


* 


■ 


Wl»»c» (U.*»^») 281 


i 

i n 539 JT^rfmmn *. 282-8 

JH,u*i,m 347. 378 
Wti>»fo»-> 240 
WWr U**# 256 

XfMPmp Hqmpv&rt 102 

— <K 88. 195. 256. 447 

— ^p« np ^ u 102 

— Z*F~9t 84 

— 24f4»*j Zep-U^ap 429 
}?*&?«, 278. 338 

WMP~ 97 
ff» v u»i # 102 

m*-?** J 171 

UV«i.«?4 247 
JFz-pk 861. 479 

tftyuM,^ 61 

Vf-mft'* 844-85 
«•»,.,*« 847. 378. 378 
ITwfe 120. 128 
UVfrwfaru 49-50- 375 

Jfnp>p*nqiB£m 50> 845 

|f n ^/r<i»%. |p^» nu 349 
1T»4# 54- 122. 848 
IT»4«, f 4 r * 301 
IT"?"* 282 
JT*p»*Pi-% 497 

!T-tf«*» i»» i ,4i.209. 228. 269. 278-314-7 4 «vi> 540 

UV»* w W"n»rt I?. 41 
IJV£ (&it % ~k) 295 
\$nptSVb»*$»>jhu* 3 ck? 169 

HW** IT-^M- 194 
fl**^ 112 

gv^ («*) 170. 432 

U"»i.^ |J», ©j» uttfanj 157 

IT«"i-^£ (w*«rg,) 128-9 
flVvM 73. 316 
Jr^t-tib* 121 
8~f4f 27, 262 
$»,. 8^*t 377 
3*«^. Ij^w 18 

- DA«** 18 
gw^A/»i« 57^ 331* 375 
•gw^wp ip^tiw^ 38 

_ ypSkfft 336 

3« zw 362. 462. 482, 487 

%m Z mtimm 272. 821 
gw^itt^p mhqpg 461 

gwwn^Zi ^©Jjf) 71 

gw*fu& 262 

8» n »*»9 126-9. 147. 320 

g rutA/rcfiW^u/^twnt'Zi^ 70* AAA— 4 

8M/ r *"£""-$/ ,m 374 

*^£Uji/?m^m^iJ7# 445 

•8*j*~? 389 
$»#**. **»**• 220 It 541 

§«#«%%*»««-* isa 

fat****. **,*... l«5. 170-TO • 

— gvaf**.** ISO. 481. 440 

Swet-MfflH 198. §G2-§ 

f*1fL * I ** «>• «• 

$••*«*«&* 480, 484 

V-#* (*wi) 419 
1#*»i M '«* %**#»«• *. 887 

%**"* («*) 71 

%*»#« Ifl. 886. 2S7 

If-y-w 70 

V-mH Wr 288 

V*— V** ?* '879. 28?. St8-800 

%«»# dm 

%mp^ 886. 408 
V-*— v» 74. 158. 211. 836-80 
%%»»€# (P%) S14. 
— ^. 87 

V*«"«* 181 

V* M8-51 
%&»#«* 71 
Vm»i» 215 
V<*»v 180 
1#%**%, Ifereidas 67 
%V>fAi 354 542 

Vj»*» £W<- 101 : 220. 408 
%kp„% k-"j»r 249- 878 

^fauilliuLnp mumif 146 

w * f 288-5 297 

V w ri 45 

^pufmjs 222« 226 
VW"., V**** 338-34 
V«*w 69-70 
€ him $ i ifa ' ***• 230 
V*24**-*i* 447 

\,£«*1ri*3£#j», ^^ttw^fw 398 

^^uAu* 4 ***■*£ 487 

\njuwil 174 

%»j 25. 28- 225- 800- 350 

%njm^ afnq 332 

V»w 221* 305* 349 

%«,,* (V**) 251 

%**im* %»*&»*»*»** 480* 488 

V-** (BO 278 * 338 
*^fi^««^ tjhi 232 
*^i^«j«t £♦ 40 

l 1 *^ ^i* wttuaji 158 

V#** (Ui»w*»*»4) 282 

$»,{,«*,*«.« 199* 2KK 453 
<§ m i;juwfi*>Chi*w% g«^« T467 

JfWZpfrilwp \m%ttmK) 361 

— »*$« 364 543 Z-»ftF^ 45. 193. 850. 401. 407 
£ w %£ w $„ 7 {4 W J) 160 

^tuntui.fiqkujj_ (dxutf\ 160 
£tupJtfuj{fp p4d m % m g 390 

Z>"il»>t->'t'i>g 390 

%£*?**{* {^wph±utuiw£w\ 104 

Zb?"*PB 237 
CK"/* 133 

Ujfe ^ f^wifafrnt,p + at % w tfiji n Lp g 

Zbrb-Ts 447 

Z- f eri m b' 102 

#,/,* «„„ 7 137- 142. 144. 351 

j;i n /C in/ . 245 

C»i ?• 102 

G««, 200 

£„^ („,», lM b„ L ) 172. 393 

— F** 133. 137- 143 

— b/'A*vi£A 67. 172- 190 

— Ur M "*"-» w WF"v 194. 208 
t;« l2 ^ *,. 103. 361-2 

* , , } 200 

C-u-M 200. 436 

J^uibifuiftiuiig ^mprnt-n/ 135 
C/'f"? 7 At 231 

fl,w. nW 341 
fl,*,^, 206. 438 
flibs P-/-A* 217-226 544 

— $~p 9 226-34- 870-1 
fl 7 w,£ iM,%h t 410 

f)<ji/»jr»1ii*£*A«/£ 390 

n^^«« 118« 276* 801 
m«^ ?f ♦ 342 
fl^~*i* 475. 482 
0"/^/- 94* 419 

I-***™" n-* 1 *** | (a*-*-) 296. 802 

n-4**f* 304 

Mkfr «• UtM- 

IWr*""** 293-94 

n»% 4« £ 409 

Dik^» 351 

f)j"9if 121- 274. 35a-866 

— iir-4 61. 66. 884 

— 9/*i£ ?£«■•«* 311 
n P ^ ?B ,4«% ,£, 51. 276. 825 
n r »^«.,,w^o» 400. 423-4 

I1h«*# 406 
flti*- 340 

n+i~r (•») 147 
f|ii^u/t «j»/i$w?.A/> 409 

lW«ft»* (Ik™*) 150 

{\i-np &u*n 361 
Qla?i tftt^nig 374 

n*f"»4i Uragus, «** 185 
W^pu/hfxw 281 
H^wW 262 
545 flvtf 215 

flyn (Up**) 100. 215 

|) VMU «4»ii 207. 214-217. 399 

2« f v 2«m 227-85 

2«, r ^^*. 230, 236 

2«r*4 % 412 

2**. i/» 207 

2^a^«» 4»4i«jf2 380 

g^/w^s ((JmW*/#™.$$) 435 

(|)m/p^w^w^ 487 

^„« w *,. «|-«,«*-4, j 890 m 481< 435 

*-*""*, . J 332. 377 

fl|w4|? «*«.»*ff 158 
^tajmt^pm 175 

qj**,^*^ 101. 170 

<!«/# 189* 202 

H— * 201 

fta**-**,* ^ 53* 278. 301, 421 

tymtm»%\ fyw2 t ww*ftTu%$ 5- 13* 455* 475-89 

tympmofrwlfwh tttqmug 456"*75 
tyvtgmohhmjg 489-497^ & wjl** 
tym* ^ 501 

35 546 

i^mumfttfwm $#[« 300 
(b$*ittt***nnK0h 128 
i^wmutpmij. 13* 481 

^wiA^ui^Awi* H* a w£& 407 

tymmpwh (m^mmj 368 

<Ij w «,^«^ w ^ 376 ♦ 481 

i^wfiuitinu t^b%. 232 
<I|uf^^ (w^mmj 3o7 

^I**r^t4"v t» 41 
qmrP*** 377 

<1Wfo 120-4 
<Ij wr /u W/ f L , 40. 158 

iHw^^^vi? 251 

t^wpufo f{po%g 45* 845-85 

cHwj^w^tuff Aii 377 

q\£$pw*f im^mm) 121* 368 
(j|lr^ww mum*i 14,6 

<!}HHf 169. 190 
*W}ttz*> 13 
«H/, 7 *, q* 7 *& 241 
<W,»p q »% 181- 279 
^/?/r W . fl|£*#»** 420-23 
<M H «u» ?, 60 

<l)£ t «/,£„„, ^££„i/» 401-2 

^lU*/*^ «""»?• 124 
%/,*/,™ 87, 317, 356 547 %««„»™»«. 89-40- 60. 842. 388. * «vt» 

<^«„.»i£ (us.«,^«) 283 

4|«--»* 195. 262. 872 

<q„4 (n««F« t «*) 15. 348 

<H«jiti«f 327 

q^t™ 292- 294. 427 

<|| »%«>»» 112. 339 

<H»«i, Eug. Bor6 18 

<1) nt .tr»iir/;^2 (ibp») 353 

%«,,£* 484. 487 

%£« t . 41. 340 

%*4«*#«« 293-4 

%9"« ll« w v? i W 298. 811 

^ L mt& 196-8. 202 

^mjihtfuihg *t$tmhpg 196 
Qtuifpu* $3. 862 

0xu?« S*M^*"%^ 4£59 

O ffJ ^ Mumri 127 

£».# 217 

g„*. f (uiwimku, 49. 59-70 

— wi«fth L 407 

jnt.nnt.p-ft 406 

Qpwpwfju 143 
j^** 61. 66. 880 
&*»» 140. 259 
& 2»*& 297 

0/jo<*» wiimti 142 

fl*«^ TJW M * W 120 
f|u«^i#7^uff (w^w*i?) 367 
flu»,A f^i/^jw/i^i**-^^ 416 548 

ft-v ^ 283 
(|^««4 ,, 871 

fW«y& 220 
fl^~* *,, 361 
O^LM^^itf^^ ^u#^«iifp) 368 

[Hz^H^ u i' fr>^z h b 868 
l^*r»^^ 122 

fr,£$ {mk»»*%t**i) 419 

yuf^w^ 833 

|] mpH*L*i*U £, 332 

U~**"*** 100 

U"*3^ ^» 338 

QmfttM 296. 302^ 338 

"Qwiw$rti.%p# 319 
"Qwiwtf9*tp*t&)**j Q<* 169 

Ul " 4 I 282. 290- 294. 501-2 

\jmZwtt *H*»plH»*~ 57 « 469. 485 

- — J}^>«mm3». It t*{ fan l^n vjnu 5* 

V-44 154- 296 

IJiuityxi* jwiApdw^wpuh 154 
J) w ifnumft m 101 

U«yi«i»~# 124-6 
U«vi 124-6. 142-43 

Dwtf^j/ojv f )»ia/>jA**1»w^o^ 130 
]Jw%ifu*ppr* i^bm 298 

IJiw^^w^ 339 

l»"*w»ft-* (884.85, 453 

|)i»ii^w|r^ [pn.£t*i.%^ 182 
D******** 308. 344 
lj w « w ^ M , 272. 463 "^F ■M» 


Md Dm***, Satyxes 201. 388 

Pmmmutbm, 278. S88 

fl*»^#» ^ <S88 

— e«#. ^y.1,. 168 : 

U«4 M ^ f . log 

!*#"«» AS- MS 

1).*«W D««-A ; 462; 

Q*qHr I* -40 
fl***,^ »«»« 142 

'&*?*& <#»4 is? 

Uf*M 98 
VCi'/^e 882 
Bii»»i 868, 871 


^' 


550 

Vtptu^ B/»*«»»*»* 801 « 422 
Wr%i«%t (^«y*) 431 
UM£t •*• \}khu m 
UKf* 151 

H£Jtn% 4, Hq&hmy 324* 405 
U/*«. t . 41 

W%i*rf% ? 190 
g/tw F «j„ 104 
U/r«™^ f . 282 
U£.£*w*jm» 241 
l)/^"?*'- 232 

U/^v (*r) 365 X 
W« 7 - 156, 388 
U£ H «£ W %»« 201 

w**a* ioo 

U^m-v*, Syrenes 68* 196. 204-5 

\^fti{i0»muiptS'jft.m 331 

D**»*** (II*-* *«i0 50 
U$*,w/^«.A«A,p 21. 298. 313 

|J4/r UW « £ *\.j,*fP%n» 277* 317 

M***" > 67. 189 
UWmt \ 

titf*/r-»fr \ 

o«— a*.-*-*! w _g 5 266 

l)»M"*f 390 T r I 551 ?'-. y$n%*jM*/t Mtftttn. mum*}* 143 
JTmmm%fi 82 
JJjtjgrt^ Q*«gffvi£. }]nx. t /n i ^w £,63 

g«»fc 876. 889 «. £*^ 
g^ di**^, 440-48 

H^lPm* {mtfmpt) 429 

U^w,/,^ 284 
l)»*9*«/££ </*£«. 220 

famAimpmrtm 74* 380-335* 861 

XJl^mhyfimp 882 

|j^mt«^ qt^btiui 442 

JJ j^!rj9f*i#j£*if j^um 336 

B *tf****mitw% {^pmi^h^m) 351 j 

Q» f «iNA 273. 285* 289. 291* 840 

^frmmpfmm 361-8 

g«4. Uo»~w&, 77*91 264* 483 
g*»4~* flaw*) 265 

Vt"'?\ ! 96* m 188, 265. 314-24. 493 k 

jj^w^at^lt (hb) °f wtfunj 158 

— Daft** 802 

^»<*«*«a 302. 317 

l^uf^ir^tiiif^/r (o/r) 865 

q~4.«r (>«,«.* 187. 195. 203, 210 

— VL8"w%$g Pife* 28 

H^mtimpi p*?j*. 329 

Hm^ mn mi 97, 167. 176. 266.271. 316. 319. 321. 
461 552 

q m %' t*4 & u«»<cJWi.$ 41. 44 »' Xf,iP"" fm i' 
i^Am^% i^. 28. 78. 149. "194. 228. 232. 237- 269. 
283. 304. 390 

H tuUu/ht} [m^mm} 867 

*{*,%»,«,«? ^ 276* 325-30 

lV wtnph ^£Wjtg) 232 

ll Uiputy £. 40 

•q mpwy (t*P* °i» *•«'»«/) 158 

^jm? 143* 178. **»*-*** ,r« f ^*a 178 

l| wp*tm*fuim% 804 

lV mp^m% (|)0 57 

_ (|| MM % 17* 27- 123. 134, 394 
il ^p^^n 62, 304* 328* 330 
^ r »« ()j.) 166 

ll tttpnCU g. Oil 
ll wp ***** dm% $ *l , 374 
\\iuputuLiip uiumq 14(> 
■d t*tg utfitnn* 142 

i^s 252-4- 262 

HjMitfif 381 

i^i^2 rt,,?1 '£ (t? *r U» t& iO ^^ 

lj h'bmfitnmm ($/*/»#) 353 
ll bpkPpm^hm $, 318 
ll hpWif»MinH *jl <• 327 

1 l*$ j M r mam i 127 

ll kg^ujq^tuphujli 436 

il {if ^hph^tiu/hfi 445 

4,/"*^ 5* 371 
ij_ Aiizf— $*»** 17 
HfPt"~ri 185 

Hj, t ~ut <>«*. 164-65. 184-90 553 *Lfii m *H *»f^i? 168* 314 

— ujtfm.Ju %Jtt^mi^^ 168 

_ wnpa. 189-90 

— mt*m*i 140* 142 

_ t m %k L 72-3, 168 

— w<$»t* 456 

— k^i 140 

_ ^^ 167. 175-^6* 188-90 

— **^«# 165-7. 321 
i\j, t %„, 144. 187, 323* 461 
*\Jfri»»<jt 185 

l| twIfMMtb o^ 74 

y: k : W"*** I 390. 400-2. 424 

ll" %Ullitii$U9lW& tf % 342 

i^M 4**282 

"ij |»A^^M#t» tf » 308 

ij^^^^ $^4 47. 51* 55, 375 
i\j, mf , Mm %. nj, r # 96* 112, 212, 278* 318 
Aj'vp 266 

Qm£mtfw%, f^w^ifufb (mtjwm\ 367 

$«**«,» 457-8 
$*%£%{, 839 

^jutiti^LJir^pif m*uft*.trj 139 
^w«^xm^i fq.hpit^tfii/hj 445 

*■ — m # m F 445 
^xu^ofir %«/£ 88* 82 

Qwsttfrm y» §""? 502 

§«» w £ w 5„,*, 286. 394 

§*i*f»*fc5» (^w^«#/t£) 377 554 

S"/ 1 "^ {i m r) 370 

^M^MWJIIKl 453 

8» pr -.z T -.j« n ^/.A 89-161 

$*,,.«* 96. 166. 901. 817. 320. 465. 492-4. a «,j> 
§*,,«* 235. 871 
§*««» 12. 15- 230 
Si-i^r 878. 497 
S^«w 284 

SHp-s. i-wt-t* 96- 166. 264. 265- 314-15 
_ UT2-4-AA ft. 98- 266- 269-70. 302. 319. 
442 

— p. 329. 450 

§pnptfinu at. ^p-ft 

S£»«a 249. 262. 301 

Up I 121. 131. 154. 179. 236. 309-14. 325. 370 

'§£pwii**t%* §&?$>»*' qomp 181 

„ wty» 364 

— S°** 310 

S/u«^/» 452 

§*?**pfrti 65 

S«£^ 44 

S»*^£ ( c W"ta) 380* 452 

S"*-£* (jj,«»m«.w£) 20 

$»*. f *a 288 

g«i^«y^*r jjAi. 371 

Qjtiftf4w«.Fr^7 o-ct lu«7 

S r i *»*#« 154, 310 
— ^* 236 
S^*, 38. 154. 258* 271. 275, 384* 441* 484 555 i Qpyauur ftw^pMumnubft * 402 
$ph»*j fif. 3X0 
§pfiifnLwpjt ^, 323 

SA* 488-9 

f£rtpi$%gi*r*£ tf^iu^ ufMVTij* 143 

— ^iiw^^ 139-41 

8/*°^ (l 1 !? °r »***«y) 158 
$ w pi,pu*j# 433 

tywjpitpw^ j 414-15 

tymjf&hpwlintn op * 

& ^«/£»*»»* 121 

_ (<w) 161 

^u>niui.w^ i/*^ 2lO» OtX> 

$«,«w$ (l**-***) 112* 264* 339-40 

tywpufe 346 

^^nu, Faunus 201* 205 

$^* w 94* 98 

^6^1j«/ 83 

tyh%ti**uuj 82—4 

tyhn.uitj%nuifl, tywttw<lhnwt* 121* 122 

tytfi^P ^ft** £«*&*» igfc 365 
♦frw^frA 214 

$/r £ „Sr hppwjhyf, 129 » 447 

tyitffnppli 73 

tyl>^j?**u?pv*mf*H iqmmtfp^ 333+ 347 

$„,!«£, $ njL wi« (tap) 170* 432 T 556 <j»flj./?^w. (jj/ttui^ii/ 326 

^..^u.^ 19. 26. 112. 257- 338. 390- 501-2 a -«> 

^ui^^ir^ 490 

^u,, if o t ) 174. 188 
^ mni t-^b A 92- 119- I 44 - 5, 500 

*fW* <»***) 39- 207-13. 243. 443 

Jmpqplf 255 

.p^^w? 209 

•fivu^uiftwp i* 209 
*pui^ OA .ii«#^ 213 

*filtt flU Ui lft Off 71 

*p«# P (^m^imhijii) 42-44" 50 
"~~~ ^ ^iz/" 1 (""""fl) 137 

^Piw^ui^i/uJ^J Ool 
^mp*»^l 197 

«fU r /> 432 

4W*£ t- 188^ 321 

^^ppa, {K*t»*j8) 435 
*p^«i^#7i.« (fc^£iM) 247 

*p£**i/*«1i 121 

*$kjt>-Jtv» S80 

•p/,^« 189-90 
*P/ , * j y*y°<£ [f" 4L ) 197 

•pi/uj^f (uiumrij 143 

*f\iiwji in i# ^&^iif^«Aui») 447 

«fUx«.{» r9 »i/ty.& 390* 406 


557 fjitair* 393 

■-■my* r it"- M 9 1^1 

0*/w** 48* 274. 340 

0^ 52. 163-69 184 482 

„ m%tt*5* uik*ifi$ 165 
gutq^uig 321 

0<e«#$»£ 394 
QJni^ ??, 165 
0^ M (««} 441 

0£^"*-£ut {wq**>H9**i£fc) 368 

0*4* • fl*z jw */ ,w 159 
0° (U,» j "' , ** i;u ^) 21 

Q|K !»%«»«.«*%£ «**."*/»£ 157-8 

0j.«4</Wj 390* 397 
Opwtquii; 'Qjjwwg 366 
Orf«$ 131-137. 256-7 
Q F fr»*.ph % 479 

j^ta* 218. 362 

&£{*£«»»«& 351. 364 

ft^ittj* 214. 371* 440 
%iFito m b % {Zf""»fa) 363 

^Jtup^nCumm (wqwm) 368 

Jb-^HfiMW («*»*!**#) 368 \ 7T f fna.%^ fljus^trua £2- 24 y. 1 i-fi £»,#*. 

» 113 tywnbwfy* — ^ Ktutf f^i?' 

» 177 lbffu*%tf$imJ^w% gwUtj.iisli p tf[ u *ji<{t tt *' i 

» 189 lj^£#w*f «#£«#£ X 

» 239 Jfr^« » 

» 241 1U» 

» 46d flj^cfiriiy vf'hqpft luUm^mmj t^rnkw^ p 

» 4ll *$w%rfwJftnmmi[irjt p um%*fm%u \j r l{f b k lJf J % 

» 473 Wqpmf* : 

■II 

I rS-e 


^PMUW 


nM/igM,Mi 


18 


W> 


hi™ 


111 ' 


m 


98 


137 


\}»Ph 


n«Ph 


158 


h^riP 


h n Pie 


168 


65-6 


72-8 


172 


125 


137-38 


175 


67 


74 


182 


sp%& 


*fr*e 


186 


153 


168 


204 


60 


67-8 


208 


35 


39 


237 


ftfautgmpb 


Zbv»P m 9 i ' 


255 


119-25 


131-38 


256 


119-8* 


131-38 

JfPtF-p 


Wt»bP»>t> 


257 


124 


136 


— 


102 


113 


258 


185 


201 


261 


102 


114 


264 


QnumpJftM$%nu 


Qnt*mpfiw%n»i 


266 


t P , 35. 191-4 


\} P . 39- 207- 12 


275 


Qpni&ui 


Qpnt.w%w 


283 


Qnww{im% 


y^umiupm'h 


-, 


86 


96 


296 


H ? «i^a.i ? 4^ 


YJ^mPm%qhfili 


322 


UYv 


TJVj 


324 


86-7 


96 


341 


0>p 


ibn. 


342 


60-6 


60-1 


361 


307-12 


330-35 


421 


47-52 • 


53-4 ' 


422 


91-7 


207-13 


473 


441 . 


470 


496 


161 


177